Liptovský Mikuláš

Organizácie a inštitúcie mesta
INFORMAČNÉ CENTRUM mesta

INFORMAČNÉ CENTRUM mesta L. Mikuláš
Námestie mieru 1, 031 01  L. Mikuláš
Tel.: +421/44 16 186, 552 24 18
 E-mail: info@mikulas.sk  
 Web: www.mikulas.travel


Múzeum Janka Kráľa


Dom kultúry

DOM KULTÚRYDom kultúry
Hollého 4 , 031 01 Liptovský Mikuláš
Tel: +421/44 556 4014-5,        
0918/417 068                                         E-mail: dklm@dklm.sk                                                                                       Web: www.dklm.sk


Verejnoprospešné služby


Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb mesta Liptovský Mikuláš

ZARIADENIE PRE SENIOROV A DOMOV 
SOCIÁLNYCH SLUŽIEB MESTA L.MIKULÁŠ

Palúčanská 219, 031 01  Liptovský Mikuláš
Tel.: +421/44/562 45 09, 562 45 11
Fax: +421/44/562 45 10
Web: www.ddmlm.sk


TV Liptov

TV LIPTOV  
Štúrova 1989/41,031 01 Liptovský Mikuláš
Tel.: 0918/800 071, 044/562 42 69    Email:tvliptov@tvliptov.sk                    
 Web:  www.tvliptov.sk 


Mestská polícia


Mestská polícia MESTSKÁ POLÍCIA
Štúrova 1989, 031 01 Liptovský Mikuláš
159 – núdzové volanie
Tel. centrála: +421/ 44 552 53 60, 556 55 05
Fax: +421/44 56 213 96
E-mail:  msplm@mikulas.sk  centrala@mikulas.sk
Web: www.msplm.sk 


Partneri

partneri - Klub seniorov partneri - centrum právnej pomoci partneri - liptovská regionálna rozvojová agentúra   partneri - Klub seniorov partneri - centrum právnej pomoci  partneri - rádio Liptov zodpovedne.sk.gif stopline.sk www.ovce.sk Združenie informatikov samospráv Slovenska Európske zoskupenie územnej spolupráce TATRY