Liptovský Mikuláš

Zásady organizovania občianskych obradov a rodinných slávností v meste Liptovský Mikuláš


Občianske obrady a rodinné slávnosti vykonávajú členovia Zboru pre občianske záležitosti mesta Liptovský Mikuláš v zmysle Zásad organizovania občianskych obradov a rodinných slávností v meste Liptovský Mikuláš (ďalej len „Zásady“), ktoré boli prijaté uznesením mestského zastupiteľstva. Mestské zastupiteľstvo v Liptovskom Mikuláši v súlade so zákonom o rodine, zákonom o matrikách a zákonom o správnych poplatkoch v záujme zabezpečenia dôstojného konania občianskych obradov a rodinných slávností týmito zásadami upravuje ich organizovanie, priebeh a odmeňovanie účinkujúcich na občianskych obradoch a slávnostiach na území mesta Liptovský Mikuláš. Zásady ZPOZ (súbor vo formáte pdf) platné od 13.5.2016Partneri

partneri - Klub seniorov partneri - centrum právnej pomoci partneri - liptovská regionálna rozvojová agentúra   partneri - Klub seniorov partneri - centrum právnej pomoci  partneri - rádio Liptov zodpovedne.sk.gif stopline.sk www.ovce.sk Združenie informatikov samospráv Slovenska Európske zoskupenie územnej spolupráce TATRY