Liptovský Mikuláš

Zverejňovanie dokumentov


Faktúry a objednávky sú od 1.1.2012 zverejňované cez mestský portál https://egov.mikulas.sk. Zriadenie portálu má za cieľ zefektívniť komunikáciu medzi občanmi a úradom. Tu sú zverejňované faktúry a objednávky aj za organizácie mesta, ktoré používajú s nami spoločný informačný systém mesta. V pravej hornej časti stránky je možnosť zvoliť konkrétnu organizáciu mesta.

Zoznam daňových dlžníkov je tiež zverejňovaný cez portál egov.mikulas.sk.

Aktualizácia údajov je z mestského informačného systému denná.
Vo verejnej sekcii prinášame údaje (okrem zverejňovania faktúr a objednávok) o administratívnom členení mesta, počte obyvateľov a ich vekovej štruktúre, ďalej prinášame informácie o stave schváleného rozpočtu mesta, zoznam daňových dlžníkov, evidenciu psov chovaných v meste.


Povinné zverejňovanie informácií


Obchodné spoločnosti so 100% majetkovou účasťou mesta


Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok


Zoznam daňových dlžníkov


Petície


Prevody nehnuteľného majetku


Nájomné byty


Sprístupňovanie informácii v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám


Partneri

partneri - Klub seniorov partneri - centrum právnej pomoci partneri - liptovská regionálna rozvojová agentúra   partneri - Klub seniorov partneri - centrum právnej pomoci  partneri - rádio Liptov zodpovedne.sk.gif stopline.sk www.ovce.sk Združenie informatikov samospráv Slovenska Európske zoskupenie územnej spolupráce TATRY