Liptovský Mikuláš

Projekty EÚ
Budovanie školských dažďových záhrad


Podané žiadosti o NFP


Rozvoj cyklistickej infraštruktúry v Nowom Targu a Liptovskom Mikuláši


Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce (NP TSP II)


KOMUNITNÉ SLUŽBY V MESTÁCH A OBCIACH S PRÍTOMNOSŤOU MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT – II. Fáza


Modernizácie učební ZŠ a MŠ Okoličianska


Modernizácia učební ZŠ M. R. Martákovej


Modernizácia učební ZŠ Janka Kráľa


Modernizácia učební ZŠ s MŠ Demänovská ulica


Modernizácia polytechnickej učebne pre ZŠ Nábr. Dr. A. Stodolu 1863, Liptovský Mikuláš


Revitalizácia vnútrobloku Nábrežie Dr. A. Stodolu Liptovský Mikuláš


Zriadenie miestnej občianskej poriadkovej služby v meste Liptovský Mikuláš


Mikulášska cyklotrasa ako ekologická alternatíva dopravy


Mikulášska cyklotrasa ako ekologická alternatíva dopravy – 4. etapa


Stavebné úpravy a nadstavba MŠ Komenského, Liptovský Mikuláš


Novostavba komunitného centra v meste Liptovský Mikuláš


Vybudovanie systému zberu a odvozu odpadu v rómskej osade Hlboké, Liptovský Mikuláš


Miestna občianska poriadková služba v meste Liptovský Mikuláš


Zber BRO pre kompostáreň v Liptovskom Mikuláši


Historicko –kultúrno-prírodná cesta okolo Tatier


Zníženie energetickej náročnosti budovy mestského úradu Liptovský Mikuláš


Národný projekt terénna sociálna práca v obciach


Rómske občianske hliadky v meste Liptovský Mikuláš


Jaslo - Liptovský Mikuláš


Aktívne starnutie


Partneri

partneri - Klub seniorov partneri - centrum právnej pomoci partneri - liptovská regionálna rozvojová agentúra   partneri - Klub seniorov partneri - centrum právnej pomoci  partneri - rádio Liptov zodpovedne.sk.gif stopline.sk www.ovce.sk Združenie informatikov samospráv Slovenska Európske zoskupenie územnej spolupráce TATRY

Mestský úrad Liptovský Mikuláš