Liptovský Mikuláš

Aktuality

 • Fašiangy pokračujú v meste a mestských častiach

  Fašiangový sprievod od mestského úradu robil v meste náladu pred príchodom pôstneho obdobia.

 • Mestská polícia: Väčšinu priestupkov vybavili bez sankcií

  Mestská polícia Liptovský Mikuláš (MsP) riešila v roku 2015 vyše 5 900 priestupkov, jej príslušníci uložili 2 270 blokových pokút.

 • V Liptovskom Mikuláši bioplynku nechcú

  Poslanci mestského parlamentu dnes vyhoveli petícii obyvateľov, ktorí svojimi podpismi bojujú proti výstavbe bioplynovej stanice. Na dnešnom zastupiteľstve odporučili primátorovi, aby nepodpísal súhlasné záväzné stanovisko podľa zákona o tepelnej energetike. Zároveň prijatím všeobecne záväzného nariadenia zabezpečili, aby výstavba bioplynovej stanice nebola možná nikde na území mesta.

 • Ľudmile Štrkolcovej schválili čestné občianstvo

  Čestné občianstvo mesta Liptovský Mikuláš dnes schválili poslanci na svojom zasadnutí Ľudmile Štrkolcovej zo Závažnej Poruby. Ocenenie jej patrí pri príležitosti životného jubilea za mimoriadne výsledky v oblasti kultúry.

 • Oznámenie o uložení zásielky - Slovenská pošta

  Oznámenie Slovenskej pošty v Liptovskom Mikuláši o uložení zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe.

 • Vyhlásenie výberového konania

  Mesto Liptovský Mikuláš vyhlasuje výberové konanie na pracovné miesto TERÉNNEHO SOCIÁLNEHO PRACOVNÍKA (TSP) v súvislosti s realizáciou Národného projektu Terénna sociálna práca I. Výberové konanie sa uskutoční dňa 24.2.2016. Uzávierka na predkladanie žiadostí je 18.2.2016.

 • Okružná križovatka Okoličné: Radnica urobila ďalšie kroky

  Predstavitelia mikulášskej radnice urobili v uplynulých mesiacoch ďalšie kroky na riešenie kritickej križovatky ciest I/18 a III/2335 Okoličné-Podbreziny.

 • Verejná vyhláška

  Oznámenie Spoločného obecného úradu ÚR a SP v Liptovskom Mikuláš o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania na stavbu "Účelová komunikácia" - líniová stavba na pozemku parc. č. KN-C 1003/6 v k. ú. Iľanovo, stavebníkmi ktorej sú Bc. Vladimír Bobuľa, Liptovský Mikuláš a Ing. Ľubomír Mikuláš, Liptovský Mikuláš v zastúpení Ing. Jozef Pavlík, Liptovský Mikuláš; Eva Bobuľová, Liptovský Mikuláš a JUDr. Lívia Mikulášová, Ľubica.

 • Nezabudnite nahlásiť malé zdroje znečistenia

  Mesto Liptovský Mikuláš upozorňuje právnické a fyzické osoby oprávnené na podnikanie, ktoré prevádzkujú malé zdroje znečisťovania ovzdušia (spaľovacie zariadenia na pevné, plynné a kvapalné palivo do príkonu 0,3 MW, dielne so spracovaním dreva do 50 m3 denne, lakovne so spotrebou organických rozpúšťadiel do 0,5 t ročne, skládky palív, surovín, produktov, odpadov – pozn. aut.) na povinnosť v termíne do 15. februára 2016 nahlásiť za každý malý zdroj znečistenia ovzdušia spotrebu palív a surovín, z ktorých znečisťujúce látky vznikajú a ďalšie údaje potrebné na zistenie množstva a škodlivosti znečisťujúcich látok vypustených do ovzdušia za uplynulý rok, najmä o druhu a kvalitatívnych ukazovateľoch palív a surovín, počte prevádzkových hodín malého zdroja znečistenia ovzdušia a o druhu a účinnosti odlučovacích zariadení za rok 2015.

 • Verejná vyhláška

  Územné rozhodnutie mesta Liptovský Mikuláš vo veci umiestnenia stavby "Gazdovský dvor Liptovský Mikuláš" na pozemkoch v k. ú. Demänová, navrhovateľom ktorej je TATRA DEVELOPMENT, s.r.o. Podtúreň v zastúpení Inžiniering Neumann, s.r.o. Liptovský Mikuláš.

Partneri

partneri - Klub seniorov partneri - centrum právnej pomoci partneri - liptovská regionálna rozvojová agentúra partneri - neseparujte sa, separujte s nami - OZ TATRY partneri - Klub seniorov partneri - centrum právnej pomoci  partneri - rádio Liptov zodpovedne.sk.gif stopline.sk www.ovce.sk Združenie informatikov samospráv Slovenska Európske zoskupenie územnej spolupráce TATRY

PODUJATIA

PRIESKUM k PHSR mesta do roku 2020
Príbehy modrých svadobných šiat Múzeum Janka Kráľa 24. 6. – 27. 9. 2015
IVAN KORMAN - OBRAZY A BÁSNE Múzeum Janka Kráľa, 13.11. - 31.1.2016
8. batôžkový paples 14.2.2015 o 19.00 hod.
NAJBLIŽŠIA PREHLIADKA MESTA 24.4.2015 o 16:00 hod. pred IC
Zázračný svet.... Múzeum Janka Kráľa, 21.1. - 12.4.2015
POCTA OBETIAM Synagóga, 28. 6. 2015 o 16.00 hod.
24. Mikulášsky ples 24. 1. 2015 o 19.00 hod.
POLMARATÓN 17.10.2015 od 8:00 hod.
80 najslávnejších stavieb sveta Stop.Shop. - Január 2016
Športovec mesta 2015 vyhodnotenie
Adventné koncerty 2015 20.12.2015 o 15:00 hod.
SPRIEVODCOVSKÁ SLUŽBA v Kostole sv. Mikuláša - 26. júna o 15:30
Stoličné dni Pozvánka na stoličné dni
Michal Milan HARMINC Múzeum Janka Kráľa, 30.9. - 8.11.2015
YURI DOJČ - LAST FOLIO Synagóga 1.7. - 2.8.2015
NAJBLIŽŠIA PREHLIADKA MESTA 12.6.2015 o 16:00 pred IC
Deň rodiny 31. mája 2015
ŠTÚR túr 25. 10. od 12:00 do 17:00 - Expozícia Tatrín
ANKETA vyjadrite spokojnosť so službami
Deň matiek 10. mája 2015 o 15.00 h
Ľ. Štúr milovník života slovenského 28.10. o 16:30 - odborná prednáška
STOP SHOP 5. NARODENINY 13. novembra od 15:00 hod.
Portrét ĽUDOVÍTA ŠTÚRA 14. októbra 2015 o 16:30 hod.
Výstava izraelskej umelkyne SYNAGÓGA 5. 8. – 30. 8. 2015
Švábkafest 2015 25.9.2015
Spomienkový pietny akt Medzinárodný deň vojnových veteránov
Deň Okoličného a Stošíc 12.9.2015 o 15.00 h
Pietna spomienka 30. októbra o 15.00 h
Pozvánka k tvorbe Komunitného plánu, 10.2. - 16.2.2016
Zelený Chopok 19.9.2015
Belopotockého Mikuláš 2015 16. - 19. 4. 2015
Mikuláš na ľade 6.12.2015 - 10.00 - 11.00 h
62 dní bojov o Liptovský Mikuláš 10.4. o 16:00, Múzeum Janka Kráľa
UMENIE KOVÁČSKE Múzeum Janka Kráľa, 10.2. – 10.4.2016
Oslavy 70. výročia oslobodenia Okoličného
Veľkonočná ponuka Mesto a okolie 1.4. - 7.4. 2015
NOC V MÚZEU 2015 16.5. od 18:00 do 22:00, Rázusovie dom
NOČNÁ MESTSKÁ JAZDA 16. októbra 2015
Celonárodné oslavy 70. výročia ukončenia 2. svetovej vojny
ALOJZ LUTONSKÝ 9.12.2015 o 16:00 hod.
LIPTOV FEST 2015 Prezentácia ponuky regiónu
PIESEŇ 2015 15. novembra 2015 o 17.00 hod.
SVIATOK 8. MÁJ prevádzková doba turistických atraktivít
Uvedenie novej prehliadkovej trasy 19. februára 2016 o 15:00 hod.
750. výročie založenia Ploštína Oslavy 24. a 25. augusta
REZERVÁCIA UBYTOVANIA

Mestský úrad Liptovský Mikuláš