Liptovský Mikuláš

Aktuality

 • Odovzdajú prestížne Ceny Vojtecha Zamarovského za rok 2015

  Klub spisovateľov literatúry faktu vás pozýva na slávnostne podujatie, na ktorom odovzdajú Ceny Vojtecha Zamarovského za rok 2015.

 • Oznámenie o uložení zásielky - Slovenská pošta

  Oznámenie Slovenskej pošty v Liptovskom Mikuláši o uložení zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe.

 • Oznam

  Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny - výrub dreviny rastúcej v blízkosti bytového domu na Senickej ulici č. 626/10, parc. č. KN-C 776/42 v k.ú. Okoličné.

 • Opravujú vstup do Župného domu

  Radnica pristúpila k oprave vstupu do budovy Župného domu na Námestí osloboditeľov.

 • Verejná vyhláška o oznámení mesta uloženia písomnosti

  Daňový úrad Žilina oznamuje p. Miroslavovi JURGOŠOVI, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš, miesto uloženia písomnosti č. 20892406/2015 zo dňa 28.9.2015, ktorým je Daňový úrad, pobočka Liptovský Mikuláš, Hollého 3, Liptovský Mikuláš.

 • Plaváreň je dopoludnia zatvorená

  Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš informujú verejnosť o dočasnom uzatvorení Krytej plavárne dnes, v piatok 2. októbra 2015.

 • Primátor ocenil činnosť Zväzu postihnutých civilizačnými chorobami v SR

  Na pôde mikulášskej radnice sa dnes uskutočnilo slávnostné zasadnutie Republikovej rady Zväzu postihnutých civilizačnými chorobami v SR.

 • Moderné trendy na Podbrezinách: plánujú inštalovať podzemné kontajnery

  V Liptovskom Mikuláši plánujú zaviesť pilotný slovenský projekt podzemných kontajnerov na separovaný zber. Ide o moderný štandard, ktorý je bežný v západnej a severnej Európe. Potvrdil to primátor Liptovského Mikuláša Ján Blcháč.

 • Návrh VZN mesta Liptovský Mikuláš

  Návrh VZN mesta Liptovský Mikuláš, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2011/VZN o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach a o zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách.

 • Oznámenie o uložení zásielky

  Listová zásielka adresovaná: Zuzana DZÚRIKOVÁ , nar. 1970, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s. Nitra.

Partneri

partneri - Klub seniorov partneri - centrum právnej pomoci partneri - liptovská regionálna rozvojová agentúra partneri - neseparujte sa, separujte s nami - OZ TATRY partneri - Klub seniorov partneri - centrum právnej pomoci  partneri - rádio Liptov zodpovedne.sk.gif stopline.sk www.ovce.sk Združenie informatikov samospráv Slovenska Európske zoskupenie územnej spolupráce TATRY

PODUJATIA

PRIESKUM k PHSR mesta do roku 2020
Príbehy modrých svadobných šiat Múzeum Janka Kráľa 24. 6. – 27. 9. 2015
24. Mikulášsky ples 24. 1. 2015 o 19.00 hod.
Prehľad podujatí Predaj a rezervácia vstupeniek
8. batôžkový paples 14.2.2015 o 19.00 hod.
SPRIEVODCOVSKÁ SLUŽBA v Kostole sv. Mikuláša - 26. júna o 15:30
Stoličné dni Pozvánka na stoličné dni
NAJBLIŽŠIA PREHLIADKA MESTA 24.4.2015 o 16:00 hod. pred IC
Zázračný svet.... Múzeum Janka Kráľa, 21.1. - 12.4.2015
POCTA OBETIAM Synagóga, 28. 6. 2015 o 16.00 hod.
POLMARATÓN 17.10.2015 od 8:00 hod.
Deň matiek 10. mája 2015 o 15.00 h
YURI DOJČ - LAST FOLIO Synagóga 1.7. - 2.8.2015
NAJBLIŽŠIA PREHLIADKA MESTA 12.6.2015 o 16:00 pred IC
Deň rodiny 31. mája 2015
ANKETA vyjadrite spokojnosť so službami
Výstava izraelskej umelkyne SYNAGÓGA 5. 8. – 30. 8. 2015
Švábkafest 2015 25.9.2015
Michal Milan HARMINC Múzeum Janka Kráľa, 30.9. - 8.11.2015
Deň Okoličného a Stošíc 12.9.2015 o 15.00 h
Zelený Chopok 19.9.2015
Oslavy 70. výročia oslobodenia Okoličného
Belopotockého Mikuláš 2015 16. - 19. 4. 2015
62 dní bojov o Liptovský Mikuláš 10.4. o 16:00, Múzeum Janka Kráľa
Portrét ĽUDOVÍTA ŠTÚRA 14. októbra 2015 o 16:30 hod.
Veľkonočná ponuka Mesto a okolie 1.4. - 7.4. 2015
NOC V MÚZEU 2015 16.5. od 18:00 do 22:00, Rázusovie dom
ŠTÚR túr 25. 10. od 12:00 do 17:00 - Expozícia Tatrín
Celonárodné oslavy 70. výročia ukončenia 2. svetovej vojny
LIPTOV FEST 2015 Prezentácia ponuky regiónu
Ľ. Štúr milovník života slovenského 28.10. o 16:30 - odborná prednáška
SVIATOK 8. MÁJ prevádzková doba turistických atraktivít
750. výročie založenia Ploštína Oslavy 24. a 25. augusta
REZERVÁCIA UBYTOVANIA

Mestský úrad Liptovský Mikuláš