Liptovský Mikuláš

Aktuality

 • Všeobecne záväzné nariadenie mesta Liptovský Mikuláš č. 8/2014/VZN

  Všeobecne záväzné nariadenie mesta Liptovský Mikuláš č. 8/2014/VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy žiaka a dieťa škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Liptovský Mikuláš pre rok 2015.

 • Verejná vyhláška

  Oznámenie Spoločného obecného úradu ÚR a SP v Liptovskom Mikuláši o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania na stavbu "Obnova bytového domu" na ul. Hrušková súp. č. 515 na pozemku parc. č. KN-C 773/31 v k. ú. Okoličné, stavebníkom ktorej sú vlastníci bytov bytového domu Hrušková 515, Liptovský Mikuláš.

 • Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

  Oznámenie o zrušení trvalého pobytu pre občanov: 1/Slavomíra Ráchel Kyrsten ROHÁČOVÁ, nar. 1991; 2/ Marianna VOJTKOVÁ, nar. 1987; 3/ Petra GAŽÍKOVÁ, nar. 1993; 4/ Ingrid HOLBOVÁ, nar. 1990; 5/ Mária KRAMAROVIČOVÁ, nar. 1989; 6/ Tiatiana BARTOŠOVÁ, nar. 1985; 7/ Mária MIRGOVÁ, nar. 1990; 8/ Andrea PORTELEKIOVÁ, nar. 1995; 9/ Miriam DAOOVÁ, nar.1992 a 9/ Patrik Sebastian DAO, nar. 2012. Miestom ich nového trvalého pobytu je MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ.

 • Oznam

  Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny - výrub drevín rastúcich na pozemku parc. č. KN – E 296/2 v k.ú. Iľanovo.

 • Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti

  Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., pobočka Liptovský Mikuláš oznamuje nasledovným občanom: 1/Jana STOLÁROVÁ, Palúčanská 118/35, L. Mikuláš; 2/ Jozef ZUBAJ, E. Penkalu 879/11, L. Mikuláš; 3/ Zuzana CHOVANCOVÁ, P. Straussa 795/5, L. Mikuláš; 4/ Michaela FARSKÁ, Žiarska 601/1, L. Mikuláš; 5/Stanislav BRONDOŠ, Senická 626/8, L. Mikuláš; 6/ Marek GEROČ, Kláštorná 140/22, L. Mikuláš; 7/ Michal JURÍK, Tehliarska 255/12, L. Mikuláš; 8/ Miroslav MARKO, Športová 1190/1, L. Mikuláš; 9/Monika HUDÁKOVÁ, Borbisova 1969/26, L. Mikuláš; 10/ Igor HLINIČAN, Bellova 1947/13, L. Mikuláš a 11/ Roman KRUŽLIAK, Hurbanova 1494/22, L. Mikuláš miesto uloženia písomnosti zo dňa 25.11.2014, ktorým je Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., pobočka Liptovský Mikuláš, Štúrova 34, Liptovský Mikuláš.

 • Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

  Oznámenie o zrušení trvalého pobytu pre občanov: 1/Rudolf LACKO, nar. 1948 a 2/ Slavomír PUŠKA, nar. 1977. Miestom ich nového trvalého pobytu je MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ.

 • Verejná vyhláška

  Územné rozhodnutie o umiestnení stavby - Spevnené plochy a parkoviská pre bytové domy 773 a 774 na ulici Jilemnického.

 • Verejná vyhláška

  Stavebné povolenie na stavbu " Regenerácia sídliska Podbreziny Liptovský Mikuláš - Dopravné zariadenia a statická doprava - SO 109 Brezová ulica-líniová stavba na pozemku parc. č. KN-C 773/1 v k.ú. Okoličné.

 • Príhovor primátora Jána Blcháča na ustanovujúcom zastupiteľstve

  Vážené dámy, vážení páni, je mi cťou, že Vás môžem privítať na ustanovujúcom zasadnutí nového mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši. Vítam všetkých novozvolených poslancov mestského zastupiteľstva, predstaviteľov organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Liptovský Mikuláš i predstaviteľov inštitúcií pôsobiacich v Liptovskom Mikuláši.

 • Nový primátor prevzal úrad

  Do primátorského kresla v Liptovskom Mikuláši v pondelok 15. decembra opäť zasadol Ján Blcháč. Úrad prevzal od svojho predchodcu Alexandra Slafkovského. Na ustanovujúcom mestskom zastupiteľstve okrem neho zložilo sľub aj 25 zvolených poslancov. Jedenásti z nich sedia v poslaneckých laviciach po prvý raz.

Partneri

partneri - Klub seniorov partneri - centrum právnej pomoci partneri - liptovská regionálna rozvojová agentúra partneri - neseparujte sa, separujte s nami - OZ TATRY partneri - Klub seniorov partneri - centrum právnej pomoci  partneri - liptovská regionálna rozvojová agentúra zodpovedne.sk.gif stopline.sk www.ovce.sk Združenie informatikov samospráv Slovenska Európske zoskupenie územnej spolupráce TATRY

PODUJATIA

Adventné koncerty Zoznam adventných koncertov
Mikulášsky jarmok - program 4. až 6. december
Martin Babjak a Daniel Buranovský 7. november, evanjelický kostol
Novoročný koncert 4. január 2015, 16.00 hod., vstup voľný
Mestské zásahy 2014 Hlasujte za najlepší nápad!
Janko Alexy - spomienkové podujatie 12.2.- 16.00 h, Múzeum Janka Kráľa
Konferencia outdoorových športov 2. - 4. októbra 2013
Ustanovujúce MsZ Pozvánka
Univerzita tretieho veku 2014 Vzdelávanie pre seniorov
Po stopách R.Vrbu a A.Wetzlera 8.apríla o 16:00 hod. Múzeum J. Kráľa
Nicolausfilm 35-31 Mikulášski filmári oslavujú výročie výstavou
Mesto umenia 2014 celoročný program
Európsky týždeň mobility 16- - 22. september
Prehľad podujatí Predaj vstupeniek
Miro Žbirka - Best of vianočné turné Dom kultúry - VYPREDANÉ
Tanec v labyrinte 26.10.-17.00 h gotický kostol Okoličné
Samo Hrianka 15.10. - 30.11. Múzeum Janka Kráľa
ANKETA vyjadrite spokojnosť so službami
Štvrťfinále play-off extraligy juniorov 5. marec o 17.00, 6. marec o 14.00
Mestské zásahy 2014 Ponúknite vaše myšlienky na zmenu mesta
Mosty Gesharim 2014 27.8. o 19.30 v synagóge
Festival kreatívnej mládeže 24. - 29. apríl, Liptov Aréna & Tatralandia
SNP v strednom a hornom Liptove Múzeum Janka Kráľa; 28.8. - 28.9.2014
Winter Music Opening 6. december, Jasná - Happy End
Strunobranie 2014 Folk, country, trampská pieseň...
Stoličné dni 2014 26. - 28. júna
Mikulášske leto 2014 Program na mesiac júl
Po stopách Martina Rázusa Cyklomaratón, 23. august 2013
Oslavy 70. výročia SNP Štvrtok 28. augusta
Prvé slovenské tango bezplatná prehliadka mesta, 1.10. o 16:00
Pamiatka zosnulých 2014 30. októbra, 15.00 h
Stará škola hrou 3.12. - 14.1. Múzeum Janka Kráľa
Oslavy 68. výročia 1. februára 2013
Bažant Kinematograf 2014 Najlepšie filmy v našom meste
Deň boja za slobodu a demokraciu Spomienka na 17. november 1989
Univerzita tretieho veku Prihláste sa!
Liptovská kaviareň v Bratislave 15. november, Bratislava
Apokalypsa v Karpatoch 8.10. 2013, Múzeum Janka Kráľa,16.00
Detvan - Múzem Janka Kráľa výstava potrvá do 27.3.2014
Československí vojaci v boji o mesto 21.2. - 16.00 h, Múzeum J. Kráľa
V semifinále s Bardejovom Príďte podporiť naše farby!
Prehľad podujatí Predaj vstupeniek
170. výročie založenia spolku Tatrín Program osláv jubilea kultúrneho spolku Tatrín
Martinský polmaratón Beh k srdcu SNP, 24. mája
Októbrové soirée s D. Pálkom 1.10. o 17:00 hod. - Múzeum Janka Kráľa
Liptovský Mikuláš vo Veľkej vojne 26.11. o 16.00 v Múzeu Janka Kráľa
Vianočný koncert 14. december, 13.30 hod., Kostol sv. Petra
Iné haiku 11. október, synagóga
Liptovská kaviareň v Bratislave 5. november, Pálffyho palác
Priestory na prenájom Dom kultúry ponúka voľné priestory
Majáles 18. máj, Evanjelický dom (Tranovského ul.)
Oslavy SNP 28. augusta, Námestie osloboditeľov
MFK Tatran - Slavoj Trebišov sobota 2. august o 16.30 h
Bezplatný autobus pre deti Cestovanie zadarmo pre deti do 15 rokov
MKF Tatran - rozhodujúci zápas V sobotu hrá Tatran s Podbrezovou o všetko doma
Finále mestskej hokejbalovej ligy 28. jún, Podbreziny
Národný výstup na Kriváň 2014 Informácie a prihláška
Letné muzicírovanie Unikátny koncert umelcov v synagóge
Deň otvorených dverí 2014 6. november 2014
JÁNOŠÍK - KARPATSKÝ ZBOJNÍK Výstava vo vestibule Mestského úradu
Zbojníctvo na Slovensku Vedecká konferencia
O pohár primátora mesta Hokejový turnaj, 24. - 26. august
Šikovný trh Katarínsky trh v Ružomberku
VERBOVAČKA ZBOJNÍKOV piatok 22. marec - 10.00 hod.
Športovec roka 2012 Vyhlásenie výsledkov, 24. 1. 2013
Martin Martinček Výstava významného fotografa
Názvy parkov verejné pripomienkovanie
750. výročie založenia Ploštína Oslavy 24. a 25. augusta
Majstrovstvá Slovenska v modernej gymnastike 24. - 25. máj, Liptov aréna
Bambiriáda 2014 2. - 8. júna opäť aj v našom meste
Dejiny Liptova Slávnostné uvedenie knihy do života
Muzikál Pomáda 20. a 21. mája 2013 o 19:00 h, predaj vstupeniek v IC a DK
Pravidelná sprievodcovská služba júl, august každá nedeľa o 15.00 h.
Hlasujte za osobnosť horských zemí Hlasovať môžete do 20. marca
Pri prameňoch krásy Súťažná prehliadka detských folklórnych súborov
Medzi nebom a ženou 14. apríla 2013 o 18:00 h, predaj vstupeniek IC a DK
Oživená história - Múzeum J. Kráľa 6.2.2013 ( streda ) od 10.00 do 17.00 h
NOC V MÚZEU Múzeum J.Kráľa, 18.5.2013,16.00-22.00 h.
Šikovný trh Komunitná nadácia Liptova pozýva
Cez Slovensko na bicykli za štyri dni Jazda celebrít a hendikepovaných športovcov
Rázusovie Vrbica 2013 Prehliadka literárnej tvorby detí
Dobrý ročník Festival kvalitných vín
Koncert pre Martina Martinčeka 1. júl, Galéria P. M. Bohúňa
Letná univerzita seniorov Prázdninové aktivity pre seniorov
Pod jednou strechou Od tradície po súčasnosť
Deň matiek 12. máj, Námestie osloboditeľov
Bol by ten Jánošík 22. marec 2013
Beh Jána Pavla II. Nowy Targ, 9. februára 2013
Lipťák Medzinárodný volejbalový turnaj
Tatran L. Mikuláš - MŠK R. Sobota 15. máj, vstupné 50 centov
Otvorenie mikulášskej mučiarne 16.8.2013 o 17.00 h v Múzeu Janka Kráľa
ZMENA: Tatran s Košicami v nedeľu! MFK Tatran - MFK Košice, 26.10. o 14.00
REZERVÁCIA UBYTOVANIA

Mestský úrad Liptovský Mikuláš