Liptovský Mikuláš

Úradná tabuľaInvestičný rozmach dokumentujú nové ulice: Aké budú ich názvy? Investičný rozmach dokumentujú nové ulice: Aké budú ich názvy?
28.09.2020 - Tlačové správy

Neprešli ani tri roky a Liptovský Mikuláš sa rozrástol o desať nových ulíc. Aj táto skutočnosť ilustruje rozmach bytovej výstavby v okresnom meste. Nové ulice dostanú pomenovania po významných osobnostiach alebo podľa chotárnych či historických názvoch lokality. Navrhovala ich komisia a odobrili poslanci mestského parlamentu na včerajšom zasadnutí. V Beniciach pribudne ulica Pod Čamperom, v katastri Ráztok zase ulica Pri zátoke. V severovýchodnej časti Liptovskej Ondrašovej ulice Boltižiarova, Majlátova a Adušova pomenovali po osobnostiach. V Stošiciach komisia nadviazala na názvy existujúcich ulíc, a preto si v tejto časti mesta najnovší obyvatelia budú do adries písať Púpavovú, Margarétkovú, Podbeľovú, Šalviovú a Medovkovú ulicu. V novej výstavbe v Palúdzke nové názvy nebudú uvádzané, keďže k bytovým domom na brehu Váhu sa predĺžia existujúce ulice Žuffova a Glejárska.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Večerná svetelná cyklojazda mestom je tu už v utorok Večerná svetelná cyklojazda mestom je tu už v utorok
21.09.2020 - Tlačové správy

Na svetelnej cyklojazde mestom spojenej s atraktívnym programom sa môžete zúčastniť už v utorok 22. septembra. Príďte na osvetlenom bicykli či inom nemotorovom dopravnom prostriedku o 18:00 h. na Námestie osloboditeľov. V centre Mikuláša spoločne urobíme niečo pre naše zdravie aj sa zabavíme.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Obnovili sme most na Podbrezinách Obnovili sme most na Podbrezinách
21.09.2020 - Tlačové správy

Verejnoprospešné služby dokončili opravu mosta na Dubovej na Podbrezinách, po ktorej volali obyvatelia aj poslanci zo sídliska. Obnova zahŕňala ošetrenie a zaizolovanie mostovky z jej vrchu a z boku, kde je najviac zaťažovaná poveternostnými vplyvmi. Súčasťou prác bol aj nový asfaltový povrch na chodníkoch na moste či ošetrenie a natretie mostného zábradlia. Zrealizovanou opravou dosiahneme dlhšiu životnosť tohto dôležitého mostného objektu, poznamenal Gabriel Lengyel z mestského úradu.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
V Zariadení pre seniorov a Domove sociálnych služieb v Palúdzke platí až do odvolania zákaz návštev! V Zariadení pre seniorov a Domove sociálnych služieb v Palúdzke platí až do odvolania zákaz návštev!
18.09.2020 - Tlačové správy

V Zariadení pre seniorov a Domove sociálnych služieb v Palúdzke platí až do odvolania zákaz návštev. Zákaz sa vzťahuje na interiér aj okolitý exteriér zariadenia. S vašimi blízkymi sa môžete kontaktovať v pracovných dňoch od 8:00 do 14:00 h na telefónnych číslach: 044/5624511, 044/5624509, 0910995510, počas víkendov neobmedzene na telefónnom čísle: 0910 939 509.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
V stredu sme pre vás nachystali raňajky V stredu sme pre vás nachystali raňajky
14.09.2020 - Tlačové správy

Cykloraňajky pri Vrbickom moste sme pre vás pripravili aj v tomto roku – v stredu 16. septembra od 6:15 do 8:00 h. Príďte sa ráno občerstviť a dostanete aj malý darček. Čakáme vás na bicykloch, korčuliach či kolobežkách pri cykloodpočívadle.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Chceme zakázať chov hospodárskych zvierat v okolí pamiatok Chceme zakázať chov hospodárskych zvierat v okolí pamiatok
14.09.2020 - Tlačové správy

Razantný zásah v podobe zákazu chovu hospodárskych zvierat si vyžiadala situácia na Vrbickej ulici v blízkosti Rázusovie domu. Zvieratá tam chovajú obyvatelia z marginalizovanej komunity a chov je bez pravidiel.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
COVID-19: Podujatie Švábkafest je zrušené COVID-19: Podujatie Švábkafest je zrušené
11.09.2020 - Tlačové správy

COVID-19: Výsledok zo včerajšieho stretnutia Okresného krízového štábu a RÚVZ Liptovský Mikuláš: PODUJATIE ZRUŠENÉ. Ostatné septembrové podujatia, ako sú napríklad Cykloraňajky 16. septembra, Retrotour 20.septembra alebo Večerná svetelná cyklojazda mestom 22. septembra zatiaľ neboli regionálnou hygienou vyhodnotené ako rizikové.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
COVID-19: Čo je oranžová fáza COVID-19: Čo je oranžová fáza
11.09.2020 - Tlačové správy

Na radnici sa od obyvateľov hromadia oprávnené otázky, čo pre ľudí znamená, že náš okres a s ním aj naše mesto vstúpilo do „oranžovej fázy“ v pomyselnom COVID semafore. O odpovede sme požiadali regionálnu hygieničku RUVZ Liptovský Mikuláš MUDr. Gabrielu Guráňovú: ❓Na základe čoho rozhodlo RÚVZ LM o vstupe okresu do oranžovej fázy? 👉RÚVZ nerozhoduje o vstupe okresu do príslušných farieb semaforu - tento sa spracováva na úrovni Ministerstva zdravotníctva SR na základe epidemiologických údajov za príslušné okresy, ktoré do epidemiologického informačného systému vkladajú jednotlivé RÚVZ. Hodnotenie chorobnosti na COVID-19 podľa semaforov je na týždennej báze. Posledné údaje sú zo včera, t.j. 10.9.2020. ❓Aké sú kritériá pre oranžovú fázu, v akom prípade nastáva oranžová fáza? 👉Kritériá sú nastavené v epidemiologickom informačnom systéme a jedným z dôležitých ukazovateľov je počet novo zistených prípadov za posledných 14 dní, vyjadrené v relatívnom čísle s prepočtom na 100 tis. obyvateľov. ❓Aké sú opatrenia odporúčané pre verejnosť v oranžovej fáze, čo znamená pre obyvateľov mesta LM „oranžová fáza“, aké opatrenia RUVZ LM obyvateľom odporúča, ako by sa ľudia mali správať a čomu by sa mali vyhnúť? 👉Stále platia opatrenia, ktoré určuje ÚVZ SR, najnovšie ide o opatrenie č. OLP/7092/2020, zo dňa 9.9.2020. Pre obyvateľov platí zásada používanie ochranných rúšok všade tam, kde tieto musia byť používané, častá dezinfekcia rúk, dodržiavenie dištančných opatrení (odstupov medzi osobami) 2 m. Každá osoba vo vlastnom záujme by sa mala vyhýbať priestorom,kde dochádza k zhromažďovaniu väčšieho počtu ľudí a mať na pamäti zásady dodržiavania účinných preventívnych opatrení (tzv. R-O-R: rúška, odstupy, ruky). Regionálne opatrenia t.č. RÚVZ pripravuje, v ktorých sa počíta aj obmedzením prevádzky barov do 23.00 hod. ❓ Aké sú kritériá pre červenú fázu, kedy nastáva, aký je rozdiel medzi oranžovou a červenou fázou a v akom prípade bude hroziť prechod nášho okresu do červenej fázy? 👉Ukazovatele pre červený semafor závisia od vývoja epidemiologickej situácie , najnovšie vyhodnotenie epidemiologickej situácie bude budúci štvrtok, t.j. 17.9.2020. Odpovedala: riaditeľka RÚVZ Liptovský Mikuláš, MUDr. Gabriela Guráňová - regionálna hygienička.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
COVID-19: Opatrenia RUVZ LM platné od 12. 09. 2020 COVID-19: Opatrenia RUVZ LM platné od 12. 09. 2020
11.09.2020 - Tlačové správy

❗️COVID-19: Obmedzenie hromadných podujatí, prevádzkového času reštaurácií a barov aj zákaz návštev v zariadeniach sociálnej starostlivosti❗️ Opatrenie RÚVZ Liptovský Mikuláš účinné od 12. septembra 2020 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Liptovskom Mikuláši nariaďuje OPATRENIA: ❌ S účinnosťou od 12. septembra 2020 všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám zakazuje usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy v exteriéroch v jednom okamihu v počte nad 500 osôb alebo v interiéroch v jednom okamihu v počte nad 250 osôb. 👉Výnimku z tohto zákazu majú hromadné podujatia, ktorých všetci účastníci budú v dobe začiatku hromadného podujatia disponovať negatívnym výsledkom testu na ochorenie Covid-19 nie starším ako 12 hodín. ❌ S účinnosťou od 12. septembra 2020 sa všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám zakazuje usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy v čase od 23:00 h do 06:00 h nasledujúceho dňa. 👉Výnimku z tohto zákazu majú svadby s celkovým počtom účastníkov do 150 osôb. ❌Všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám sa nariaďuje úprava prevádzkového času všetkých interiérových a exteriérových podujatí, a to do 23.00 príslušného dňa a zároveň sa nariaďuje obmedziť prevádzkové hodiny všetkých zariadení spoločného stravovania (reštaurácie, bary, diskotéky, herne, hostince, a pod.) do 23.00 hod. príslušného dňa s výnimkou svadieb. ❌Verejní a neverejní poskytovatelia sociálnych služieb sú povinní zabezpečiť zákaz návštev v interiérových priestoroch pobytových zariadení sociálnej starostlivosti. Celé znenie opatrenia nájdete tu: http://www.ruvzlm.sk/aktuality/opatrenie--regionalneho-uradu-verejneho-zdravotnictva-so-sidlom-v-liptovskom-mikulasi-pri-ohrozeni-verejneho-zdravia-.html


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Liptovský Mikuláš zdobí veľká maľba s horskou tematikou Liptovský Mikuláš zdobí veľká maľba s horskou tematikou
11.09.2020 - Tlačové správy

Liptovský Mikuláš zdobí prvý murál s horskou tematikou. Ide o veľkú maľbu na stene, ktorá sa nachádza v blízkosti frekventovanej cesty. Snahou iniciátorov aj realizátorov projektu bolo vyzdvihnúť charakter mesta Liptovský Mikuláš, poukázať na krásnu liptovskú prírodu v jeho okolí, privítať turistov a v konečnom dôsledku aj skrášliť tento priestor.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
COVID-19: Mesto Liptovský Mikuláš vstupuje do semafóru s oranžovou farbou COVID-19: Mesto Liptovský Mikuláš vstupuje do semafóru s oranžovou farbou
10.09.2020 - Tlačové správy

RÚVZ Liptovský Mikuláš dnes na základe zhodnotenia nepriaznivej epidemiologickej situácie v našom okrese rozhodol o jeho zaradení do oranžovej zóny. Za najväčšie možné riziko považujú miestni epidemiológovia hromadné podujatia. O zavádzaných opatreniach vás budeme informovať.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Začíname s revitalizáciou vnútrobloku na Nábreží Začíname s revitalizáciou vnútrobloku na Nábreží
10.09.2020 - Tlačové správy

Začíname s revitalizáciou rozsiahleho priestoru vo vnútrobloku na Nábreží Dr. A. Stodolu. Dnešným odovzdaním staveniska štartujú práce na obnove plochy, ktorá sa nachádza od ulice Za Havlovci po budovu Matice slovenskej a od predajne COOP Jednota smerom na juh po cyklochodník popri Váhu.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Aké akcie realizujeme z externých zdrojov financovania? Aké akcie realizujeme z externých zdrojov financovania?
09.09.2020 - Tlačové správy

Ťah na externé zdroje financovania rôznych verejnoprospešných projektov je jednou z priorít vedenia radnice aj v tomto volebnom období. Po zasadnutí riadiaceho výboru projektov na mestskom úrade primátor Ján Blcháč priniesol aktuálnu informáciu o stave a rozpracovanosti jednotlivých akcií. Prinášame vám ich prehľad.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Strata 400-tisíc za odpad: NKÚ odporučil zvyšovanie poplatku, pomohlo by triedenie Strata 400-tisíc za odpad: NKÚ odporučil zvyšovanie poplatku, pomohlo by triedenie
07.09.2020 - Tlačové správy

📍Na odpadové hospodárstvo doplácalo mesto v minulom roku o 400 000 eur viac, ako boli príjmy z poplatku za komunálne odpady. Radnica tak obrovský rozdiel sanovala z mestskej kasy. Národný kontrolný úrad (NKU) zaviazal mesto, aby zaviedlo opatrenia na zníženie tejto straty. Poslanci budú na zasadnutí zastupiteľstva 24. septembra rokovať o zvýšení poplatku za komunálny odpad, aby mesto státisícovú stratu vykrylo. 📍Väčšina miest a obcí zvýšila poplatok za komunálny odpad už minulý rok, dôvodom bol nárast cien za skládkovanie a pokles podielových daní, ktoré prichádzajú od štátu do mestskej pokladnice. Kým iné mestá poplatok zvyšovali, predstavitelia toho nášho od roku 2014 zachovávali jeho rovnakú úroveň. Prioritou totiž bolo, aby sa nezaťažovali peňaženky obyvateľov. „Stratu približne štyristotisíc, ktorá nám vzniká ako rozdiel medzi sumou vybratého poplatku a nákladmi na odpadové hospodárstvo, sa doposiaľ snažilo vedenie nášho mesta sanovať z mestskej kasy. Avšak postupne nastávali okolnosti, ktoré nás nútia pýtať od obyvateľov za odpad viac. Dôvodom sú legislatívne zmeny, ktorými štát výrazne zvýšil poplatky za skládkovanie, ďalej zníženie príjmu podielových daní od štátu a dnes už aj dopady koronakrízy, kvôli ktorej mestská pokladnica prišla o viaceré druhy príjmov a najmä s ohľadom na stanovisko NKÚ musíme aj my prijať opatrenia, ako väčšina slovenských miest, ktoré to už urobili v minulých rokoch,“ vysvetlila vedúca oddelenia daní a poplatkov z mestského úradu Anežka Makovická. 📍Na obyvateľa o 13 eur viac Náklady na nakladanie s komunálnym odpadom je podľa zákona obec povinná hradiť z miestneho poplatku za komunálne odpady. Radnicu na nápravu financovania odpadov vyzval aj Najvyšší kontrolný úrad, podľa ktorého je potrebné zvýšiť poplatkovú povinnosť tak, aby sa znížilo zaťaženie mesta na odpadové hospodárstvo. „Stratu vo výške 400-tisíc za odpady musíme podľa zákona rozdeliť medzi 31 000 obyvateľov, čo znamená 12,9 eur za obyvateľa,“ priblížila Makovická. Súčasný poplatok 22,55 eur za komunálny odpad tak navrhuje oddelenie daní a poplatkov zvýšiť na 35 eur na osobu ročne. „Ani napriek tomuto zvýšeniu nebude pokrytý celý únik na odpadovom hospodárstve, čo budeme musieť riešiť úspornými opatreniami, do vyšších sadzieb však nechceme ísť. Uvedomujeme si, že koronakríza má dopady nie len na mestskú kasu, ale aj na peňaženky ľudí,“ priblížil primátor Ján Blcháč. 📍Je to poplatok štátu, nie miest Od januára 2019 platí nariadenie vlády, ktorým sa upravuje výška poplatkov za uloženie odpadov na skládky. Táto výška zároveň závisí od percenta vytriedenia zložiek komunálneho odpadu. Štát zvýšil poplatok za skládkovanie komunálneho odpadu (pri miere separovania od 40 percent) zo 7 eur v roku 2019 na 12 eur v roku 2020 a od roku 2021 na 18 eur za tonu. „Len v tomto je medziročný rozdiel 6 eur za tonu, čo premietnuté do reči čísel znamená, že keď Mikulášania vyprodukujú 7 800 ton odpadu, pri navýšení 6 eur za tonu už potrebujeme vyrubiť 46 800 eur. Keď štát zvyšuje ceny, mesto musí zvýšiť poplatky, ak ich už nedokáže sanovať za obyvateľov,“ vysvetlila Makovická. 📍Zľavy je potrebné zaplatiť Mesto obyvateľom z poplatku za komunálny odpad poskytuje rôzne zľavy. Vo výške 30 percent ju majú obyvatelia nad 62 rokov, čiže zaplatia 15,78 eur. Len pri týchto zľavách mesto prichádza o ďalších 47 tisíc eur. Študenti a pracujúci mimo mesto rovnako neplatia za komunálny odpad. Ide o 2 151 ľudí, kde mesto prichádza pri súčasnom poplatku 22,55 eur o ďalších 48 tisíc eur. 📍Triedenie by výrazne pomohlo Obyvatelia Liptovského Mikuláša vytvoria ročne až 7 800 ton komunálneho odpadu. Poplatky za zneškodnenie odpadov na skládke budú kvôli prijatiu nariadenia v najbližších rokoch ďalej rásť. „Momentálne triedime približne 50 percent odpadov. Ak sa nezlepšíme a zostaneme na tejto úrovni, nevyhneme sa ani ďalšiemu zvyšovaniu poplatkov, pretože v tomto prípade platí – čím vyššie percento vytriedenia odpadov, tým je poplatok za uloženie odpadu na skládku nižší, teda čím viac vytriedime, tým menej za zneškodnenie komunálu zaplatíme,“ dala návod Mária Lošonská z oddelenia životného prostredia na mestskom úrade. 📍Dane sa zvyšovať nebudú Zvýšenie poplatku za komunálny odpad neznamená, že mesto pristúpi v blízkej dobe aj k zvyšovaniu daní. „Až v roku 2024 musí radnica dodržať zákonné podmienky nastavenia sadzieb na daniach zo stavieb,“ ukončila Makovická z oddelenia miestnych daní a poplatkov. Zvýšenie poplatku na 35 eur čaká na schválenie v mestskom zastupiteľstve. Poplatok by sa v prípade schválenia mal zvýšiť od budúceho roka.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Cyklotrasa cez mesto má 2,4 kilometra Cyklotrasa cez mesto má 2,4 kilometra
04.09.2020 - Tlačové správy

Primátor Ján Blcháč dnes oficiálne odovzdal Mikulášanom do užívania dve etapy cyklotrasy, ktorú radnica vybudovala ako ekologickú alternatívu dopravy v meste. Projekt cyklotrasy bol s ohľadom na pôvodne vyčlenené financie rozdelený do štyroch etáp, z nich mesto úspešne zrealizovalo s podporou eurofondov prvú a štvrtú. „Vďaka projektu zvýšime atraktivitu nemotorovej, predovšetkým cyklistickej dopravy na celkovom počte prepravených osôb v meste. Cyklotrasa prechádza centrom mesta, kde je množstvo prevádzok, do ktorých sa cyklisti po trase dostanú. Taktiež nadväzuje na autobusovú a železničnú stanicu. Nadviažu na ňu lokálne cyklotrasy k jednotlivým atraktivitám mesta a okolia,“ povedal primátor Liptovského Mikuláša Ján Blcháč.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Hlasujte za novú tvár námestia a zelenej steny Domu kultúry! Hlasujte za novú tvár námestia a zelenej steny Domu kultúry!
03.09.2020 - Tlačové správy

Obyvatelia Liptovského Mikuláša majú možnosť zapojiť sa do verejného hlasovania o budúcom vzhľade parku na Námestí mieru a zelenej exteriérovej vertikálnej steny na Dome kultúry. Hlasovanie potrvá do 14. 9. 2020 a uskutoční sa dvomi spôsobmi - na facebookovom profile mesta MestoLM alebo vhodením hlasovacieho lístka do urny vo vstupnej hale mestského úradu.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Do lavíc mestských škôl zasadne dva a pol tisíca detí Do lavíc mestských škôl zasadne dva a pol tisíca detí
02.09.2020 - Tlačové správy

Po takmer polročnom vyučovacom pôste zasadá do školských lavíc 2470 žiakov, ktorí budú navštevovať základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti nášho mesta. Prváčikov by tento rok malo byť približne 265, zaplniť by mali 14 tried. V porovnaní s minulým rokom je prvákov o 50 menej a v prevahe sú chlapci. Do nultého ročníka sa prihlásilo 13 žiakov a materské školy sa chystá navštevovať 980 detí. Žiaci začali školský rok s rešpektovaním bezpečnostných opatrení v súvislosti s COVID-19. Mesto otvorilo všetky školy vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti. 📍Šesťmesačné prázdniny Školy a školské zariadenia boli z dôvodu prvej vlny pandémie celoplošne zatvorené od 16. marca do 31. mája 2020. Deti sa mohli do škôl vrátiť po mimoriadnom prerušení vyučovania až v júni, tesne pred prázdninami. Ak však rodičia neprejavili záujem o vzdelávanie detí z obavy o ich zdravie, žiaci nastúpiť do škôl nemuseli a ich prázdniny sa predĺžili z dvoch na bezmála šesť mesiacov. Pri príležitosti začiatku školského roka 2020/2021 vyjadrila vedúca odboru školstva mestského úradu Marta Gerbocová nádej, že nehrozí ďalšie celoplošné zatvorenie škôl. „Verím, že sa dobrovoľnej školskej dochádzke vyhneme. Riešenie situácie ohľadne koronavírusu je veľkou zodpovednosťou, ktorá leží na pleciach riaditeľov škôl. Tí musia dokázať aplikovať do praxe všetky usmernenia a pokyny tak, aby sme v prvom rade neohrozili zdravie detí a zamestnancov, a riadne fungovanie škôl.“ 📍Príležitosť aj poučenie Koronakrízu vnímajú pracovníci v školstve ako výzvu a príležitosť posúvať sa profesionálne a osobnostne vpred. Priority sa však po prvej vlne pandémie zmenili aj v tejto oblasti a k želaniam o šikovnosti žiakov pribudli učiteľom pri otvorení školského roka aj priania o roku bez prerušenia výuky. Vedúca odboru školstva odkázala pedagógom aj školopovinným, aby zúročili vo vzájomný prospech nové prístupy k riešeniu problémov, svoju vnútornú zodpovednosť, otvorený prístup, trpezlivosť a manažovanie času, ktorým sa naučili v čase krízy. 📍V zriaďovateľskej pôsobnosti mesta je v súčasnosti šesť základných škôl. V niektorých z nich sú umiestnené špecializované triedy. V Základnej škole s Materskou školou Okoličianska nájdete športové triedy so zameraním na futbal a gymnastiku. V Základnej škole M. R. Martákovej sú zase triedy so zameraním na hokej. Pri ZŠ Nábrežie Dr. Aurela Stodolu sú špeciálne triedy pre žiakov s ľahkým stupňom mentálneho znevýhodnenia.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Informácia pre verejnosť - nové opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR platné od 1. septembra 2020 Informácia pre verejnosť - nové opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR platné od 1. septembra 2020
31.08.2020 - Tlačové správy

Po zhodnotení epidemiologickej situácie nielen na území SR, ale aj v zahraničí sa Ministerstvo zdravotníctva SR, Úrad verejného zdravotníctva SR a konzílium odborníkov rozhodlo od 1. septembra 2020 pristúpiť k viacerým zmenám.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Zmeny vývozov počas septembrových sviatkov: neparkujte v blízkosti kontajnerov! Zmeny vývozov počas septembrových sviatkov: neparkujte v blízkosti kontajnerov!
26.08.2020 - Tlačové správy

Počas sviatočných dní 1. 9. a 15. 9. (utorky) nebudú realizované vývozy odpadu. Všetky vývozy v 36. a 38. kalendárnom týždni budú posunuté o jeden deň. Pracovníci VPS žiadajú majiteľov áut parkujúcich v blízkosti kontajnerov, aby najmä v soboty 5. 9. a 19. 9. neblokovali kontajnerové stojiská a umožnili pracovníkom VPS vyprázdniť nádoby na odpad.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
V meste pribudli nové kontajnerové státia V meste pribudli nové kontajnerové státia
20.08.2020 - Tlačové správy

Estetické, ale aj praktické kritériá spĺňajú nové kontajnerové státia, ktoré v tomto roku pribudli na viacerých miestach Liptovského Mikuláša. Radnica dala vybudovať šesť takýchto státí. Tri z nich sú v Liptovskej Ondrašovej pri obchode Coop Jednota, pri križovatke do Bobrovca a na Mincovej ulici. V Starom meste pribudlo státie na Tranosciho ulici, kde mali ľudia sťažený prístup ku kontajnerom. Na najľudnatejšom sídlisku Podbreziny sú kontajnerové státia novinkou na Priebežnej a na Dubovej ulici.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu

Partneri

partneri - Klub seniorov partneri - centrum právnej pomoci partneri - liptovská regionálna rozvojová agentúra   partneri - Klub seniorov partneri - centrum právnej pomoci  partneri - rádio Liptov zodpovedne.sk.gif stopline.sk www.ovce.sk Združenie informatikov samospráv Slovenska Európske zoskupenie územnej spolupráce TATRY