Liptovský Mikuláš

Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

Oznamy

Vážení občania,
v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní.Typ správy:

Archív správ -

Strieborný hokejový dorast ocenil aj primátor mesta Strieborný hokejový dorast ocenil aj primátor mesta
30.04.2013 - Tlačové správy

Liptovskomikulášski hokejoví dorastenci zažili sezónu snov. Titul vicemajstrov v slovenskej extralige dorastu 2012/2013 je úspech, za ktorý sa im dostalo ocenenia aj od primátora mesta.


celý článok celý článok celý článok
Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
30.04.2013 - Úradná tabuľa

Oznámenie o oprave prílohovej časti správy o hodnotení "Heliport Liptovský Trnovec" navrhovateľa ELAN, s.r.o. Liptovský Mikuláš

Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
30.04.2013 - Úradná tabuľa

Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Liptovský Mikuláš na druhý polrok 2013

Horizontálny predel obsahu
Zámer mesta Liptovský Mikuláš
30.04.2013 - Úradná tabuľa

Mesto Liptovský Mikuláš zverejňuje zámer odpredať priamym predajom ako prípad hodný osobitného zreteľa nehnuteľnosť v k. ú. Okoličné časť pozemku parc.č. KN-C 741/1 o výmere cca 4 m2 spoločnosti Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. Žilina za účelom výstavby trafostanice

Horizontálny predel obsahu
Zámer mesta Liptovský Mikuláš
30.04.2013 - Úradná tabuľa

Mesto Liptovský Mikuláš zverejňuje zámer predať formou zámeny ako prípad hodný osobitného zreteľa nehnuteľnosti v k. ú. Liptovský Mikuláš - stavbu "Výmenníková stanica" s.č. 1832 na pozemku parc. č. KN-C 1715/5, pozemok parc. č. KN-C 1715/15 o výmere 2075 m2 a pozemok parc. č. KN-C 1715/5 o výmere 69 m2 p. Štefanovi Tkáčovi, Liptovský Mikuláš výmenou za nehnuteľnosti v k. ú. Liptovský Mikuláš - pozemok parc. č. KN-C 5426/1 o výmere 4020 m2, pozemok parc. č. KN-C 5426/7 o výmere 97 m2 a pozemok parc. č. KN-C 5426/16 o výmere 126 m2

Horizontálny predel obsahu
Zámer mesta Liptovský Mikuláš
30.04.2013 - Úradná tabuľa

Mesto Liptovský Mikuláš zverejňuje zámer predať ako prípad hodný osobitného zreteľa nehnuteľnosti v k. ú. Liptovská Ondrašová - stavbu "Rodinný dom" súp. č. 10 na pozemku parc. č. KN-C 923 s príslušenstvom a pozemky spolu o výmere 761 m2 spoločnosti KUBUS - Petráš, Repček, s.r.o. Liptovský Mikuláš výmenou za nehnuteľnosti nachádajúce sa v priemyselnej zóne v k. ú. Okoličné

Horizontálny predel obsahu
Liptov je najpríťažlivejším regiónom na Slovensku Liptov je najpríťažlivejším regiónom na Slovensku
29.04.2013 - Tlačové správy

V Liptovskom Mikuláši sa stretli zástupcovia cestovného ruchu z Liptova so zástupcami Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR (MDVRR SR). Zákon o podpore cestovného ruchu čaká novelizácia, do ktorej chce ministerstvo začleniť aj požiadavky jednotlivých regiónov. K rozvoju Liptova a jeho zatraktívneniu by mohlo prispieť spojenie miest, obcí a jednotlivých atraktivít do jedného celku.


celý článok celý článok celý článok
Horizontálny predel obsahu
Mestskí policajti si precvičili svoje strelecké schopnosti Mestskí policajti si precvičili svoje strelecké schopnosti
29.04.2013 - Tlačové správy

Aj mestskí policajti sa pri výkone svojej služby môžu dostať do nebezpečných situácií. Preto sa liptovskomikulášski strážcovia verejného poriadku v pondelok 29. apríla stretli na streleckom cvičisku.


celý článok celý článok celý článok
Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o plánovanej odstávke elektriny
29.04.2013 - Úradná tabuľa

Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. Žilina oznamuje, že dňa 23.5.2013 bude prerušená v Liptovskom Mikuláši (ul. Zádvorie, ul. Mlynská a ul. SNP č. d. 11 a 14) distribúcia elektrickej energie z dôvodu vykonania opravy el. zariadenia

Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o vyhlásení OVS na predaj bytov
29.04.2013 - Úradná tabuľa

Mesto Liptovský Mikuláš vyhlasuje obchodné verejné súťaže na predaj nehnuteľností - 13 bytov v meste Liptovský Mikuláš

Horizontálny predel obsahu
Povinná jarná deratizácia Povinná jarná deratizácia
26.04.2013 - Tlačové správy

Podnikatelia na území Liptovského Mikuláša musia počas mája zabezpečiť pravidelnú jarnú deratizáciu a následne by nemali zabúdať ani na vykonávanie pravidelnej jarnej a jesennej deratizácie budov, objektov, priestorov a teplovodných potrubí uložených v zemi aj mimo vlastných pozemkov.


celý článok celý článok celý článok
Horizontálny predel obsahu
Múzeum predlžuje otváracie hodiny Múzeum predlžuje otváracie hodiny
26.04.2013 - Tlačové správy

Múzeum Janka Kráľa (MJK) v Liptovskom Mikuláši otvára svoje priestory viac smerom k návštevníkom. Od mája predĺži svoje otváracie hodiny a vstúpiť do stálej expozície bude možné aj zadarmo.


celý článok celý článok celý článok
Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
26.04.2013 - Úradná tabuľa

Stavebné povolenie na stavbu " Stavebné úpravy a prístavba loggií bytového domu" súpisné č. 1281 nachádzajúceho sa na ulici Stodolovej postaveného na pozemkoch parc.č.KN-C 1730/1 a KN-C 1730/3 v k.ú. Liptovský Mikuláš.

Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
26.04.2013 - Úradná tabuľa

Stavebné povolenie na predajňu MERKURY MARKET na pozemku parc. č. KN-C 7326/87 v k.ú. Liptovský Mikuláš.

Horizontálny predel obsahu
Jarné upratovanie na Háji-Nicovô Jarné upratovanie na Háji-Nicovô
25.04.2013 - Tlačové správy

Na Háji-Nicovô nad Liptovským Mikulášom opäť sa uskutočnilo jarné upratovanie. Členovia Klubov dôchodcov na území mesta sa pustili do zveľaďovania pamätníka vojakov 1. československej armády.


celý článok celý článok celý článok
Horizontálny predel obsahu
V centre mesta odštartuje motocyklová sezóna V centre mesta odštartuje motocyklová sezóna
25.04.2013 - Tlačové správy

Milovníci motorizmu na dvoch kolesách symbolicky odštartujú v sobotu 27. apríla tohtoročnú sezónu v centre Liptovského Mikuláša. Spanilou jazdou a výstavou v historickom centre mesta by sa malo predviesť takmer 200 najkrajších kusov motocyklov.


celý článok celý článok celý článok
Horizontálny predel obsahu
Zámer mesta Liptovský Mikuláš
25.04.2013 - Úradná tabuľa

Mesto Liptovský Mikuláš zverejňuje zámer prenajať nehnuteľnosť - časť pozemku parc. č. KN-C 773/1 o výmere cca 1010 m2 v k. ú. Okoličné

Horizontálny predel obsahu
Zámer mesta Liptovský Mikuláš
25.04.2013 - Úradná tabuľa

Mesto Liptovský Mikuláš zverejňuje zámer prenajať nehnuteľnosť - časť pozemku parc. č. KN-C 2494/1 o výmere cca 12 m2 v k. ú. Liptovský Mikuláš (ul. Vrbická)

Horizontálny predel obsahu
Zámer mesta Liptovský Mikuláš
25.04.2013 - Úradná tabuľa

Zámer mesta Liptovský Mikuláš prenajať nehnuteľnosť - pozemok parc. č. KN-C 6585/2 o výmere 58 m2 v k. ú. Liptovský Mikuláš (ul. Zápotockého)

Horizontálny predel obsahu
Pošlite nám svoje tipy na ocenenia mesta      Pošlite nám svoje tipy na ocenenia mesta
24.04.2013 - Tlačové správy

Aj tento rok sa bude v Liptovskom Mikuláši oceňovať. O tom, kto si zaslúži ocenenia mesta, môžete rozhodnúť aj vy. Ak poznáte ľudí, ktorí sa svojimi činmi zapísali a zapisujú do dejín nášho mesta, alebo bol ich život spojený s Liptovským Mikulášom, pošlite nám svoj tip.


celý článok celý článok celý článok
Horizontálny predel obsahu