Liptovský Mikuláš

Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

Oznamy

Vážení občania,
v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní.Typ správy:

Archív správ -

Oznámenie o uložení zásielky
27.11.2014 - Úradná tabuľa

Listová zásielka adresovaná pre: 1/ Martin GLEVITZKÝ, nar. 1956 a 2/ Miroslav LUKÁŠIK, nar. 1968, obaja hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. pobočka Liptovský Mikuláš.

Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti
27.11.2014 - Úradná tabuľa

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., pobočka Liptovský Mikuláš oznamuje p. Petrovi CUDRÁKOVI, nar. 1983, bytom Liptovský Mikuláš miesto uloženia písomnosti - výkazu nedoplatkov zo dňa 12.11.2014, ktorým je Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., pobočka Liptovský Mikuláš, Štúrova 34, Liptovský Mikuláš.

Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti
27.11.2014 - Úradná tabuľa

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., pobočka Liptovský Mikuláš oznamuje nasledovným občanom: 1/ Miroslav Lukášik, nar. 1968; 2/ Ján FINK, nar. 1975; 3/ Marek CUPRA, nar. 1975; 4/ Martina ČUPKOVÁ, nar. 1981; 5/ Lucia VALČOVÁ, nar. 1982 - všetci hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš a 6/ Milan MAJERČÁK, Za Traťou 606/5, Liptovský Mikuláš; 7/ Peter LAFKO, Dubová 493/1, L. Mikuláš miesto uloženia písomnosti, ktorým je Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., pobočka Liptovský Mikuláš, Štúrova 34, Liptovský Mikuláš.

Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
27.11.2014 - Úradná tabuľa

Stavebné povolenie mesta Liptovský Mikuláš na stavbu "Obnova bytového domu" na ul. Vrbická súp. č. 1894 na pozemku parc. č. KN-C 2941/28 v k. ú. Liptovský Mikuláš, stavebníkom ktorej sú vlastníci bytov BD Vrbická 1894, Liptovský Mikuláš v správe INTEN-EURA, správa domov, s.r.o. Liptovský Mikuláš.

Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
27.11.2014 - Úradná tabuľa

Stavebné povolenie obce Závažná Poruba na stavbu "Verejné osvetlenie Stošická ulica" - líniová stavba na pozemkoch v k. ú. Okoličné, stavebníkom ktorej je mesto Liptovský Mikuláš.

Horizontálny predel obsahu
Cyklochodník je pre cyklistov Cyklochodník je pre cyklistov
26.11.2014 - Tlačové správy

Realizátorská spoločnosť už o pár dní dokončí výstavbu dlho očakávaného cyklochodníka popri rieke Váh v Liptovskom Mikuláši. Spojí tak sídlisko Podbreziny s centrom mesta v prírodnom prostredí. Cyklochodník je prednostne určený cyklistom a športovcom.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Mikulášsky jarmok: „Na Mikuláša – v Mikuláši“ Mikulášsky jarmok: „Na Mikuláša – v Mikuláši“
26.11.2014 - Tlačové správy

V Liptovskom Mikuláši sú v plnom prúde prípravy na tradičný Mikulášsky jarmok. Tri jarmočné dni od 4. do 6. decembra ponúknu domácim i návštevníkom stánky s najrôznejším sortimentom.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Mikulášsky darček od Informačného centra Mikulášsky darček od Informačného centra
26.11.2014 - Tlačové správy

Informačné centrum v Liptovskom Mikuláši sa približuje detským návštevníkom. K množstvu propagačných materiálov pribudla maľovanka pre deti do 10 rokov. Hravou formou ich spolu s rodičmi prevedie mestom a jeho pamätihodnosťami.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Inaugurovali známky Alojza Stróbla a Petra Michala Bohúňa Inaugurovali známky Alojza Stróbla a Petra Michala Bohúňa
25.11.2014 - Tlačové správy

V Liptovskej galérii Petra Michala Bohúňa inaugurovali v utorok 25. novembra poštovú známku významného maliara, po ktorom nesie galéria svoje meno. Do zbierok filatelistov pribudla aj známka sochára Alojza Stróbla.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o uložení zásielky
25.11.2014 - Úradná tabuľa

Listová zásielka adresovaná pre: Jozef ŽIAK, nar. 1967, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. pobočka Liptovský Mikuláš.

Horizontálny predel obsahu
Návrh VZN mesta Liptovský Mikuláš
24.11.2014 - Úradná tabuľa

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Liptovský Mikuláš o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Liptovský Mikuláš č. 9/2008/VZN.

Horizontálny predel obsahu
Návrh VZN mesta Liptovský Mikuláš
24.11.2014 - Úradná tabuľa

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Liptovský Mikuláš o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka a dieťa škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Liptovský Mikuláš pre rok 2015.

Horizontálny predel obsahu
Na plavárni menia vzduchotechniku Na plavárni menia vzduchotechniku
24.11.2014 - Tlačové správy

Na mestskej plavárni v Liptovskom Mikuláši vymieňajú takmer nefunkčnú vzduchotechniku. Náhrada zastaranej technológie zabezpečí lepšie vetranie vlhkých priestorov plavárne. Z časti môže nahradiť i vykurovanie.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Novozvolení zástupcovia občanov dostali osvedčenia Novozvolení zástupcovia občanov dostali osvedčenia
24.11.2014 - Tlačové správy

Kandidáti, ktorí v komunálnych voľbách uspeli, či už ako uchádzači o funkciu primátora mesta alebo člena mestského zastupiteľstva, prevzali v pondelok 24. novembra osvedčenia o zvolení.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o uložení zásielky
24.11.2014 - Úradná tabuľa

Listová zásielka adresovaná pre: Martin HAZUCHA, nar. 1977, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina.

Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o uložení zásielky
24.11.2014 - Úradná tabuľa

Zásielka adresovaná pre: Veronika PAULÍNYOVÁ, nar. 1987, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, Trenčín.

Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
24.11.2014 - Úradná tabuľa

Územné rozhodnutie obce Bobrovec vo veci umiestnenia stavby "Liptovský Mikuláš - miestna komunikácia v úseku od autobusového nádražia na ul. Belopotockého po supermarket TESCO" navrhovateľom ktorej je mesto Liptovský Mikuláš v zastúpení REMING CONSULT, a.s. Bratislava.

Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o uložení zásielky
24.11.2014 - Úradná tabuľa

Zásielka adresovaná pre: Norbert JANÍK, nar. 1976, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: Exekútorský úrad Bratislava.

Horizontálny predel obsahu
Projekt vzdelávania seniorov uzavrie spoločná konferencia Projekt vzdelávania seniorov uzavrie spoločná konferencia
21.11.2014 - Tlačové správy

Takmer päťsto spokojných absolventov vzdelávacích aktivít je výsledkom projektu, ktorý pripravilo mesto Liptovský Mikuláš pre obyvateľov nad 50 rokov. Prostredníctvom ôsmich aktivít si účastníci zdokonalili počítačové a jazykové zručnosti, finančnú a právnu gramotnosť, naučili sa orientovať vo verejnej správe či viac sa starať o svoje telo a myseľ. Projekt uzavrie vo štvrtok 27. novembra konferencia pre účastníkov projektu i verejnosť.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Oznam - voľné pracovné pozície
14.11.2014 - Oznamy

Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru so sídlom v Bratislave ponúka pracovné pozície pri napĺňaní úloh projektu s názvom Digitálny fond tradičnej ľudovej kultúry v rámci Operačného programu Informatizácia spoločnosti.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu