Liptovský Mikuláš

Liptovský Mikuláš - erb mesta
Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

Oznamy

Vážení občania,
v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní.Typ správy:

Archív správ -

Blíži sa zápis detí do materských škôl Blíži sa zápis detí do materských škôl
10.02.2016 - Tlačové správy

Pobyt detí v materskej škole podporuje priaznivý všestranný rozvoj osobnosti.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Informačné centrum: Pripravili novú prehliadkovú trasu Informačné centrum: Pripravili novú prehliadkovú trasu
10.02.2016 - Tlačové správy

Pri príležitosti Svetového dňa sprievodcov informačné centrum tradične otvorí už ôsmu sezónu sprievodcovských služieb.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu
10.02.2016 - Úradná tabuľa

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu pre občana: Miroslav WINDISCH, nar. 1966. Miestom nového trvalého pobytu je MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ.

Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o uložení zásielky
10.02.2016 - Úradná tabuľa

Listová zásielka adresovaná: Miroslav LÍŠKA, nar. 1979, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: Exekútorský úrad Bratislava.

Horizontálny predel obsahu
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Liptovský Mikuláš
10.02.2016 - Úradná tabuľa

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Liptovský Mikuláš č. 1/2016/VZN "Koncepcia rozvoja mesta Liptovský Mikuláš v oblasti tepelnej energetiky".

Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o uložení zásielky - Slovenská pošta
10.02.2016 - Úradná tabuľa

Oznámenie Slovenskej pošty v Liptovskom Mikuláši o uložení zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe.

Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu
10.02.2016 - Úradná tabuľa

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu pre občana: Angelika PLACHETKOVÁ, nar. 1994. Miestom nového trvalého pobytu je MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ.

Horizontálny predel obsahu
V meste sa rozšírila sieť služieb o nový produkt V meste sa rozšírila sieť služieb o nový produkt
09.02.2016 - Tlačové správy

V Liptovskom Mikuláši sa rozšírila sieť služieb pre obyvateľov. Po viac ako desiatich rokoch sa vrátilo do mesta Zákaznícke centrum Stredoslovenskej energetiky. Po Považskej Bystrici je Liptovský Mikuláš druhým mestom, kde centrum zriadili.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Vyhlásenie OVS
09.02.2016 - Úradná tabuľa

Mesto Liptovský Mikuláš vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž, predmetom ktorej sú stavby "Rodinný dom" súp. č. 10 s príslušenstvom (garáž, hospodárska budova a sklad) na pozemku parc. č. KN-C 923 a "pozemky" parc. č. KN-C 922, KN-C 923 a KN-C 924 v k. ú. Liptovská Ondrašová.

Horizontálny predel obsahu
Vyhlásenie OVS
09.02.2016 - Úradná tabuľa

Mesto Liptovský Mikuláš vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž, predmetom ktorej sú stavby "Iná budova" súp.č. 50 na pozemku parc. č. KN-C 645/1 a "pozemok" parc. č. KN-C 645/1 v k. ú. Okoličné.

Horizontálny predel obsahu
Oznam
09.02.2016 - Oznamy

Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny - výrub dreviny rastúcej pri bytovom dome na Jefremovskej ulici č. 614 na parc. č. KN-C 776/3 v k.ú. Okoličné.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o uložení zásielky - Slovenská pošta
09.02.2016 - Úradná tabuľa

Oznámenie Slovenskej pošty v Liptovskom Mikuláši o uložení zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe.

Horizontálny predel obsahu
Žiadajú takmer dva milióny na rekonštrukciu mestského úradu Žiadajú takmer dva milióny na rekonštrukciu mestského úradu
08.02.2016 - Tlačové správy

Predstavitelia mikulášskej samosprávy predkladajú žiadosť na projekt zníženia energetickej náročnosti mestského úradu.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Zvolili koordinátora participatívneho rozpočtu Zvolili koordinátora participatívneho rozpočtu
08.02.2016 - Tlačové správy

Na mestskom zastupiteľstve v Liptovskom Mikuláši zvolili za hlavného koordinátora participatívneho rozpočtu poslanca Mateja Géciho. Jeho úlohou bude dohliadať na proces prerozdeľovania financií z rozpočtu za spoluúčasti obyvateľov.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Mestská polícia: Väčšinu priestupkov vybavili bez sankcií Mestská polícia: Väčšinu priestupkov vybavili bez sankcií
05.02.2016 - Tlačové správy

Mestská polícia Liptovský Mikuláš (MsP) riešila v roku 2015 vyše 5 900 priestupkov, jej príslušníci uložili 2 270 blokových pokút.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Fašiangy pokračujú v meste a mestských častiach Fašiangy pokračujú v meste a mestských častiach
05.02.2016 - Tlačové správy

Fašiangový sprievod od mestského úradu robil v meste náladu pred príchodom pôstneho obdobia.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
V Liptovskom Mikuláši bioplynku nechcú V Liptovskom Mikuláši bioplynku nechcú
04.02.2016 - Tlačové správy

Poslanci mestského parlamentu dnes vyhoveli petícii obyvateľov, ktorí svojimi podpismi bojujú proti výstavbe bioplynovej stanice. Na dnešnom zastupiteľstve odporučili primátorovi, aby nepodpísal súhlasné záväzné stanovisko podľa zákona o tepelnej energetike. Zároveň prijatím všeobecne záväzného nariadenia zabezpečili, aby výstavba bioplynovej stanice nebola možná nikde na území mesta.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Ľudmile Štrkolcovej schválili čestné občianstvo Ľudmile Štrkolcovej schválili čestné občianstvo
04.02.2016 - Tlačové správy

Čestné občianstvo mesta Liptovský Mikuláš dnes schválili poslanci na svojom zasadnutí Ľudmile Štrkolcovej zo Závažnej Poruby. Ocenenie jej patrí pri príležitosti životného jubilea za mimoriadne výsledky v oblasti kultúry.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Vyhlásenie výberového konania
04.02.2016 - Úradná tabuľa

Mesto Liptovský Mikuláš vyhlasuje výberové konanie na pracovné miesto TERÉNNEHO SOCIÁLNEHO PRACOVNÍKA (TSP) v súvislosti s realizáciou Národného projektu Terénna sociálna práca I. Výberové konanie sa uskutoční dňa 24.2.2016. Uzávierka na predkladanie žiadostí je 18.2.2016.

Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o uložení zásielky - Slovenská pošta
04.02.2016 - Úradná tabuľa

Oznámenie Slovenskej pošty v Liptovskom Mikuláši o uložení zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe.

Horizontálny predel obsahu

Oznamy

Vážení občania,
v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní.


Typ správy:

Archív správ -

Blíži sa zápis detí do materských škôl Blíži sa zápis detí do materských škôl
10.02.2016 - Tlačové správy

Pobyt detí v materskej škole podporuje priaznivý všestranný rozvoj osobnosti.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Informačné centrum: Pripravili novú prehliadkovú trasu Informačné centrum: Pripravili novú prehliadkovú trasu
10.02.2016 - Tlačové správy

Pri príležitosti Svetového dňa sprievodcov informačné centrum tradične otvorí už ôsmu sezónu sprievodcovských služieb.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu
10.02.2016 - Úradná tabuľa

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu pre občana: Miroslav WINDISCH, nar. 1966. Miestom nového trvalého pobytu je MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ.

Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o uložení zásielky
10.02.2016 - Úradná tabuľa

Listová zásielka adresovaná: Miroslav LÍŠKA, nar. 1979, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: Exekútorský úrad Bratislava.

Horizontálny predel obsahu
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Liptovský Mikuláš
10.02.2016 - Úradná tabuľa

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Liptovský Mikuláš č. 1/2016/VZN "Koncepcia rozvoja mesta Liptovský Mikuláš v oblasti tepelnej energetiky".

Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o uložení zásielky - Slovenská pošta
10.02.2016 - Úradná tabuľa

Oznámenie Slovenskej pošty v Liptovskom Mikuláši o uložení zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe.

Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu
10.02.2016 - Úradná tabuľa

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu pre občana: Angelika PLACHETKOVÁ, nar. 1994. Miestom nového trvalého pobytu je MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ.

Horizontálny predel obsahu
V meste sa rozšírila sieť služieb o nový produkt V meste sa rozšírila sieť služieb o nový produkt
09.02.2016 - Tlačové správy

V Liptovskom Mikuláši sa rozšírila sieť služieb pre obyvateľov. Po viac ako desiatich rokoch sa vrátilo do mesta Zákaznícke centrum Stredoslovenskej energetiky. Po Považskej Bystrici je Liptovský Mikuláš druhým mestom, kde centrum zriadili.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Vyhlásenie OVS
09.02.2016 - Úradná tabuľa

Mesto Liptovský Mikuláš vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž, predmetom ktorej sú stavby "Rodinný dom" súp. č. 10 s príslušenstvom (garáž, hospodárska budova a sklad) na pozemku parc. č. KN-C 923 a "pozemky" parc. č. KN-C 922, KN-C 923 a KN-C 924 v k. ú. Liptovská Ondrašová.

Horizontálny predel obsahu
Vyhlásenie OVS
09.02.2016 - Úradná tabuľa

Mesto Liptovský Mikuláš vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž, predmetom ktorej sú stavby "Iná budova" súp.č. 50 na pozemku parc. č. KN-C 645/1 a "pozemok" parc. č. KN-C 645/1 v k. ú. Okoličné.

Horizontálny predel obsahu
Oznam
09.02.2016 - Oznamy

Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny - výrub dreviny rastúcej pri bytovom dome na Jefremovskej ulici č. 614 na parc. č. KN-C 776/3 v k.ú. Okoličné.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o uložení zásielky - Slovenská pošta
09.02.2016 - Úradná tabuľa

Oznámenie Slovenskej pošty v Liptovskom Mikuláši o uložení zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe.

Horizontálny predel obsahu
Žiadajú takmer dva milióny na rekonštrukciu mestského úradu Žiadajú takmer dva milióny na rekonštrukciu mestského úradu
08.02.2016 - Tlačové správy

Predstavitelia mikulášskej samosprávy predkladajú žiadosť na projekt zníženia energetickej náročnosti mestského úradu.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Zvolili koordinátora participatívneho rozpočtu Zvolili koordinátora participatívneho rozpočtu
08.02.2016 - Tlačové správy

Na mestskom zastupiteľstve v Liptovskom Mikuláši zvolili za hlavného koordinátora participatívneho rozpočtu poslanca Mateja Géciho. Jeho úlohou bude dohliadať na proces prerozdeľovania financií z rozpočtu za spoluúčasti obyvateľov.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Mestská polícia: Väčšinu priestupkov vybavili bez sankcií Mestská polícia: Väčšinu priestupkov vybavili bez sankcií
05.02.2016 - Tlačové správy

Mestská polícia Liptovský Mikuláš (MsP) riešila v roku 2015 vyše 5 900 priestupkov, jej príslušníci uložili 2 270 blokových pokút.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Fašiangy pokračujú v meste a mestských častiach Fašiangy pokračujú v meste a mestských častiach
05.02.2016 - Tlačové správy

Fašiangový sprievod od mestského úradu robil v meste náladu pred príchodom pôstneho obdobia.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
V Liptovskom Mikuláši bioplynku nechcú V Liptovskom Mikuláši bioplynku nechcú
04.02.2016 - Tlačové správy

Poslanci mestského parlamentu dnes vyhoveli petícii obyvateľov, ktorí svojimi podpismi bojujú proti výstavbe bioplynovej stanice. Na dnešnom zastupiteľstve odporučili primátorovi, aby nepodpísal súhlasné záväzné stanovisko podľa zákona o tepelnej energetike. Zároveň prijatím všeobecne záväzného nariadenia zabezpečili, aby výstavba bioplynovej stanice nebola možná nikde na území mesta.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Ľudmile Štrkolcovej schválili čestné občianstvo Ľudmile Štrkolcovej schválili čestné občianstvo
04.02.2016 - Tlačové správy

Čestné občianstvo mesta Liptovský Mikuláš dnes schválili poslanci na svojom zasadnutí Ľudmile Štrkolcovej zo Závažnej Poruby. Ocenenie jej patrí pri príležitosti životného jubilea za mimoriadne výsledky v oblasti kultúry.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Vyhlásenie výberového konania
04.02.2016 - Úradná tabuľa

Mesto Liptovský Mikuláš vyhlasuje výberové konanie na pracovné miesto TERÉNNEHO SOCIÁLNEHO PRACOVNÍKA (TSP) v súvislosti s realizáciou Národného projektu Terénna sociálna práca I. Výberové konanie sa uskutoční dňa 24.2.2016. Uzávierka na predkladanie žiadostí je 18.2.2016.

Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o uložení zásielky - Slovenská pošta
04.02.2016 - Úradná tabuľa

Oznámenie Slovenskej pošty v Liptovskom Mikuláši o uložení zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe.

Horizontálny predel obsahu