Liptovský Mikuláš

Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

Oznamy

Vážení občania,
v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní.



Typ správy:

Archív správ -

Verejná vyhláška
07.10.2013 - Úradná tabuľa

Spoločný obecný úrad územného rozhodovania a stavebného poriadku Liptovský Mikuláš upovedomuje účastníkov stavebného konania na stavbu "Nové NN káblové rozvody pre IBV Palúdzka Západ - III. etapa" - líniová stavba v k. ú. Palúdzka, stavebníka Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. Žilina v zastúpení INREZ 1000, Oravské Veselé o podaných pripomienkach k stavebnému povoleniu.

Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
07.10.2013 - Úradná tabuľa

Spoločný obecný úrad územného rozhodovania a stavebného poriadku Liptovský Mikuláš opravuje rozhodnutie, ktorým bolo vydané stavebné povolenie na stavbu "Nové NN káblové rozvody pre IBV Palúdzka Západ - I. etapa" - líniová stavba v k. ú. Palúdzka, stavebníka Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. Žilina v zastúpení INREZ 1000, Oravské Veselé

Horizontálny predel obsahu
Mosty Gesharim 2013 v rockovom duchu Mosty Gesharim 2013 v rockovom duchu
04.10.2013 - Oznamy

Spájanie tradičného so súčasným bude opäť nosnou myšlienkou tohtoročných MOSTOV GESHARIM v liptovskomikulášskej židovskej synagóge. Aj tento rok bude premosťovať najmä hudba v podaní interpretov z krajín Vyšegrádskej štvorky. Na dvadsiatom druhom ročníku podujatia vystúpia známe mená slovenského, českého, poľského a maďarského rocku či jazz-rocku.


celý článok celý článok celý článok
Horizontálny predel obsahu
Primátor privítal svetovú špičku vodného slalomu Primátor privítal svetovú špičku vodného slalomu
04.10.2013 - Tlačové správy

Aktuálne najvýraznejšie osobnosti slovenského i svetového slalomu z Kanoe Tatra klubu Liptovský Mikuláš privítal v utorok 1. októbra primátor mesta Alexander Slafkovský.


celý článok celý článok celý článok
Horizontálny predel obsahu
Hovory s občanmi mesta Hovory s občanmi mesta
04.10.2013 - Tlačové správy

Mesto Liptovský Mikuláš pripravuje ďalšie hovory s obyvateľmi mesta a priľahlých mestských častí. Pozrite si zoznam stretnutí.


celý článok celý článok celý článok
Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o uložení zásielky
04.10.2013 - Úradná tabuľa

Zásielka adresovaná pre: Jaroslav Návoj nar. 1977, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: VÚB, a.s. Bratislava

Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o uložení zásielky
04.10.2013 - Úradná tabuľa

Zásielka adresovaná pre: Dušan Staroň, nar. 1947, bytom Liptovský Mikuláš; doručená od: Sociálna poisťovňa - ústredie, Bratislava

Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
04.10.2013 - Úradná tabuľa

Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania vo veci umiestnenia stavby "6795 - Liptovský Mikuláš - Areál vojska - Zahustenie TS Pod Hájom" na pozemkoch v k. ú. Liptovský Mikuláš - líniová stavba. Ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním sa uskutoční dňa 31.10.2013.

Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o uložení zásielky
04.10.2013 - Úradná tabuľa

Zásielka adresovaná pre: Blanka Vopravilová, nar. 1968, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: Exekútorský úrad Martin

Horizontálny predel obsahu
Voľné pracovné pozície Voľné pracovné pozície
03.10.2013 - Oznamy

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Liptovskom Mikuláši zverejnil zoznam aktuálnych pracovných ponúk v mikulášskom okrese.


celý článok celý článok celý článok
Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
03.10.2013 - Úradná tabuľa

Oznámenie o zaslaní záverečného stanoviska z procesu posudzovania strategického dokumentu "Program odpadového hospodárstva Žilinského kraja na roky 2011 - 2015" z Obvodného úradu životného prostredia Žilina

Horizontálny predel obsahu
Oznam - zber nebezpečných odpadov
03.10.2013 - Oznamy

Dňa 05.10.2013 (sobota) sa uskutoční v meste Liptovský Mikuláš mobilný zber nebezpečných odpadov prostredníctvom firmy DETOX, s.r.o. Banská Bystrica. Harmonogram zberu je uvedený v priloženom súbore. Prosíme obyvateľov, aby počkali na zvozové vozidlo odberateľa a netvorili skládky odpadu na miestach zberu.

Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o uložení zásielky
03.10.2013 - Úradná tabuľa

Zásielky v počte 2 ks adresované pre: Vojtech Koki, nar. 1978, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručené od: Exekútorský úrad Martin

Horizontálny predel obsahu
Vyhláška o dražbe nehnuteľnosti
03.10.2013 - Úradná tabuľa

Exekútorský úrad v Čadci oznamuje, že dňa 8.11.2013 o 09:00 hod. sa v kancelárii súdneho exekútora JUDr. Margity Rojčekovej v Žiline uskutoční dražba nehnuteľnosti nachádzajúca sa v k. ú. Benice (stavba súp. č. 23 na parc. č. KN-C 215 + príslušenstvo) - predaj spoluvlastníckeho podielu v exekučnej veci EX 337/11K.

Horizontálny predel obsahu
V Martinčeku pokrstia knihu o templároch V Martinčeku pokrstia knihu o templároch
02.10.2013 - Tlačové správy

Žilinský samosprávny kraj organizuje 6. októbra uvedenie do života knihy Templári: legendy cti a slávy. Autorom tejto publikácie je Miloš Jesenský, ktorý má na svojom spisovateľskom konte viacero titulov zaoberajúcich sa tematikou templárov na našom území, medzi nimi aj knihu Kostol v Ludrovej.


celý článok celý článok celý článok
Horizontálny predel obsahu
Vzájomná spolupráca škôl a strojárskych firiem prináša prvé ovocie Vzájomná spolupráca škôl a strojárskych firiem prináša prvé ovocie
02.10.2013 - Tlačové správy

Výchovní poradcovia a zástupcovia z mikulášskych stredných škôl absolvovali na pôde mesta v poradí štvrté stretnutie so zástupcami strojárskych spoločností. Vďaka ich aktívnej spolupráci sa podarilo docieliť, že ponuka strojárskych odborov sa rozšíri už v budúcom školskom roku.


celý článok celý článok celý článok
Horizontálny predel obsahu
HOVORY S OBČANMI
02.10.2013 - Oznamy

Primátor mesta Liptovský Mikuláš pozýva obyvateľov mesta na spoločné stretnutia, ktoré sa uskutočnia v dňoch od 7.10.2013 - 16.10.2013 v jednotlivých mestských častiach.

Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o uložení zásielky
02.10.2013 - Úradná tabuľa

Zásielka adresovaná pre: Róbert Buchta, nar. 1969, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: Exekútorský úrad Martin

Horizontálny predel obsahu
V Okoličnom otvorili nový zberný dvor odpadu V Okoličnom otvorili nový zberný dvor odpadu
01.10.2013 - Tlačové správy

V mestskej časti Okoličné uviedli v pondelok 1. októbra do prevádzky nový zberný dvor, ktorý tak už naplno slúži obyvateľom Liptovského Mikuláša. Po presťahovaní z Podbrezín už obyvatelia sídliska nebudú musieť znášať hluk a dopravné obmedzenia.


celý článok celý článok celý článok
Horizontálny predel obsahu
Liptov bude európskym srdcom outdooru Liptov bude európskym srdcom outdooru
01.10.2013 - Tlačové správy

Slovensko sa po dlhom čase konečne objaví na mape veľkých európskych outdoorových športovísk. Dôvodom je najväčšia organizovaná konferencia o outdoorových športoch v Európe, ktorú tento rok bude hostiť Liptovský Mikuláš. Od 2. do 4. októbra 2013 bude takmer 200 hostí debatovať o športoch v prírode a trvalom rozvoji regiónov.


celý článok celý článok celý článok
Horizontálny predel obsahu