Liptovský Mikuláš

Liptovský Mikuláš - erb mesta
Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

Oznamy

Vážení občania,
v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní.Typ správy:

Archív správ -

Oznámenie o uložení zásielky
25.05.2015 - Úradná tabuľa

Listová zásielka adresovaná: Marianna ČEMICKÁ, nar. 1932, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: Exekútorský úrad Poprad.

Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o uložení zásielky
25.05.2015 - Úradná tabuľa

Listová zásielka adresovaná: Ján PORUBEN, nar. 1963, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: Exekútorský úrad Zvolen.

Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
25.05.2015 - Úradná tabuľa

Rozhodnutie mesta Liptovský Mikuláš vo veci umiestnenia stavby "Liptovský Mikuláš - Ráztoky - Zahustenie TS Hlinišťové 2. etapa - Prepojenie 1.č.211 a 1.č.212" - líniová stavba v k. ú. Liptovská Ondrašová, stavebníkom ktorej je Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. Žilina.

Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o uložení zásielky - Slovenská pošta
25.05.2015 - Úradná tabuľa

Oznámenie Slovenskej pošty v Liptovskom Mikuláši o uložení zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe.

Horizontálny predel obsahu
Nábor mladých futbalistov v Ondrašovej Nábor mladých futbalistov v Ondrašovej
25.05.2015 - Tlačové správy

Športový klub Kriváň Liptovská Ondrašová znovu organizuje nábor pre všetkých mladých záujemcov o futbal v kategóriách prípravky, mladších a starších žiakov.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Mikuláš čaká historická investícia Mikuláš čaká historická investícia
25.05.2015 - Tlačové správy

Liptovský Mikuláš je pripravený na historickú investíciu, ktorou je modernizácia železničnej trate v rámci úseku Žilina - Košice. Modernizácia sa už po šiestich rokoch prípravy dokumentácií blíži k realizácii.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Absolventi gymnázia si prevzali vysvedčenia Absolventi gymnázia si prevzali vysvedčenia
22.05.2015 - Tlačové správy

Maturitné vysvedčenia si dnes na pôde mestského úradu slávnostne prevzalo 90 absolventov Gymnáziu M. M. Hodžu v Liptovskom Mikuláši. Od mesta získali pamätný list a knižnú publikáciu Martina Rázusa – Argumenty, ktorú im odovzdal viceprimátor Rudolf Urbanovič.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Medzinárodné skateboardové preteky v Nowom Targu a Liptovskom Mikuláši sú predo dvermi Medzinárodné skateboardové preteky v Nowom Targu a Liptovskom Mikuláši sú predo dvermi
22.05.2015 - Tlačové správy

Viac ako 60 súťažiacich sa v sobotu 23. mája v Nowom Targu zúčastní medzinárodného skateboadového preteku o pohár primátora mesta. Podujatie v rámci projektu Skateboard bez hraníc má spropagovať tento druh športu a možnosti jeho prevádzkovania nielen v Liptovskom Mikuláši ale aj Nowom Targu, ale aj podporiť turizmus oboch regiónov.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Hendikep nezastavil ich krásnu tvorbu Hendikep nezastavil ich krásnu tvorbu
22.05.2015 - Tlačové správy

V Liptovskej Galérii Petra Michala Bohúňa v Liptovskom Mikuláši sa vo štvrtok 21. mája uskutočnila vernisáž výstavy Život s hendikepom. Pozrieť si ju môžete do 29. júla.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Cyklohliadka mestskej polície je už v teréne Cyklohliadka mestskej polície je už v teréne
22.05.2015 - Tlačové správy

Aj tento rok budú naše ulice strážiť príslušníci mestskej polície na bicykloch. Umožní im to flexibilne reagovať na udalosti najmä v tých obytných častiach, kde by sa rýchlo autom nedostali.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Červený kríž ocenil darcov krvi Červený kríž ocenil darcov krvi
21.05.2015 - Tlačové správy

Slovenský červený kríž územný spolok Liptov ocenil bezpríspevkových darcov krvi a dobrovoľníkov z mikulášskeho okresu. Predstaviteľky SČK spolu s viceprimátorom Rudolfom Urbanovičom odovzdali darcom vzácnej tekutiny až 79 bronzových, strieborných a zlatých plakiet MUDr. Jana Janského.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Chodník bude bezbariérový Chodník bude bezbariérový
21.05.2015 - Tlačové správy

Frekventovaný chodník pri hlavnom cestnom ťahu v Liptovskom Mikuláši bude po skončení stavebných úprav bezbariérový. Pracovníci VPS opravujú časť frekventovaného chodníka na Ulici 1. mája, blízko apartmánových domov.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
21.05.2015 - Úradná tabuľa

Oznámenie Spoločného obecného úradu ÚR a SP v Liptovskom Mikuláši o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania na stavebné úpravy bytového domu " Výmena pivničných okien" na pozemku parc. č. KN-C 365/1 v k. ú. Liptovský Mikuláš, stavebníkmi ktorej sú vlastníci bytov BD Hurbanova 1523/9, Lipt. Mikuláš v správe Jaroslava Nociarová - SBH, s.r.o. Ružomberok.

Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
21.05.2015 - Úradná tabuľa

Stavebné povolenie mesta Liptovský Mikuláš na stavbu "Stavebné úpravy bytu č. 28" v bytovom dome na Nábreží Dr. A. Stodolu súp. č. 1587 na pozemku parc. č. KN-C 5269/68 v k. ú. Liptovský Mikuláš, stavebníkom ktorej je Adriana Vlhová, Liptovská Sielnica.

Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o plánovanej odstávke elektriny - 12.6.2015 Oznámenie o plánovanej odstávke elektriny - 12.6.2015
21.05.2015 - Úradná tabuľa

Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. Žilina oznamuje, že dňa 12.6.2015 bude v čase od 07:30 hod. do 12:30 hod. prerušená v Liptovskom Mikuláši, mestskej časti Okoličné (Ul. Kláštorná č. 507 a 508) distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy spoločnosti SSE-Distribúcia, a.s.

Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o uložení zásielky - Slovenská pošta
21.05.2015 - Úradná tabuľa

Oznámenie Slovenskej pošty v Liptovskom Mikuláši o uložení zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe.

Horizontálny predel obsahu
Cintoríny kosia podľa harmonogramu Cintoríny kosia podľa harmonogramu
20.05.2015 - Tlačové správy

Okrem trávnatých plôch v meste a v mestských častiach Verejnoprospešné služby v Liptovskom Mikuláši kosia v tomto období aj cintoríny, ktoré majú v správe. Práce prebiehajú podľa vopred schváleného harmonogramu.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Pri kontajneroch neparkujte! Pri kontajneroch neparkujte!
20.05.2015 - Tlačové správy

Verejnoprospešné služby a Mestská polícia v Liptovskom Mikuláši upozorňujú motoristov, najmä na sídlisku Podbreziny, aby svoje vozidlá neparkovali v blízkosti kontajnerov na tuhý komunálny odpad a na separovaný zber. Vozidlá zaparkované pri kontajneroch znemožňujú pracovníkom VPS vysypať smetné nádoby.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Protifašistickí bojovníci poďakovali mestu za dôstojné oslavy Protifašistickí bojovníci poďakovali mestu za dôstojné oslavy
19.05.2015 - Tlačové správy

Ďakovnými listami vedeniu liptovskomikulášskej radnice vyjadrili spokojnosť s organizáciou celonárodných osláv 70. výročia ukončenia 2. svetovej vojny predstavitelia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Mestská polícia pokračuje s kontrolami alkoholu Mestská polícia pokračuje s kontrolami alkoholu
19.05.2015 - Tlačové správy

Mestská polícia si opäť posvietila na prítomnosť a požívanie alkoholu mladistvými osobami v mikulášskych podnikoch. Počas poslednej akcie skontrolovali 18 mladistvých, pričom požitie alkoholu zistili u piatich z nich.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu

Oznamy

Vážení občania,
v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní.


Typ správy:

Archív správ -

Oznámenie o uložení zásielky
25.05.2015 - Úradná tabuľa

Listová zásielka adresovaná: Marianna ČEMICKÁ, nar. 1932, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: Exekútorský úrad Poprad.

Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o uložení zásielky
25.05.2015 - Úradná tabuľa

Listová zásielka adresovaná: Ján PORUBEN, nar. 1963, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: Exekútorský úrad Zvolen.

Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
25.05.2015 - Úradná tabuľa

Rozhodnutie mesta Liptovský Mikuláš vo veci umiestnenia stavby "Liptovský Mikuláš - Ráztoky - Zahustenie TS Hlinišťové 2. etapa - Prepojenie 1.č.211 a 1.č.212" - líniová stavba v k. ú. Liptovská Ondrašová, stavebníkom ktorej je Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. Žilina.

Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o uložení zásielky - Slovenská pošta
25.05.2015 - Úradná tabuľa

Oznámenie Slovenskej pošty v Liptovskom Mikuláši o uložení zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe.

Horizontálny predel obsahu
Nábor mladých futbalistov v Ondrašovej Nábor mladých futbalistov v Ondrašovej
25.05.2015 - Tlačové správy

Športový klub Kriváň Liptovská Ondrašová znovu organizuje nábor pre všetkých mladých záujemcov o futbal v kategóriách prípravky, mladších a starších žiakov.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Mikuláš čaká historická investícia Mikuláš čaká historická investícia
25.05.2015 - Tlačové správy

Liptovský Mikuláš je pripravený na historickú investíciu, ktorou je modernizácia železničnej trate v rámci úseku Žilina - Košice. Modernizácia sa už po šiestich rokoch prípravy dokumentácií blíži k realizácii.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Absolventi gymnázia si prevzali vysvedčenia Absolventi gymnázia si prevzali vysvedčenia
22.05.2015 - Tlačové správy

Maturitné vysvedčenia si dnes na pôde mestského úradu slávnostne prevzalo 90 absolventov Gymnáziu M. M. Hodžu v Liptovskom Mikuláši. Od mesta získali pamätný list a knižnú publikáciu Martina Rázusa – Argumenty, ktorú im odovzdal viceprimátor Rudolf Urbanovič.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Medzinárodné skateboardové preteky v Nowom Targu a Liptovskom Mikuláši sú predo dvermi Medzinárodné skateboardové preteky v Nowom Targu a Liptovskom Mikuláši sú predo dvermi
22.05.2015 - Tlačové správy

Viac ako 60 súťažiacich sa v sobotu 23. mája v Nowom Targu zúčastní medzinárodného skateboadového preteku o pohár primátora mesta. Podujatie v rámci projektu Skateboard bez hraníc má spropagovať tento druh športu a možnosti jeho prevádzkovania nielen v Liptovskom Mikuláši ale aj Nowom Targu, ale aj podporiť turizmus oboch regiónov.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Hendikep nezastavil ich krásnu tvorbu Hendikep nezastavil ich krásnu tvorbu
22.05.2015 - Tlačové správy

V Liptovskej Galérii Petra Michala Bohúňa v Liptovskom Mikuláši sa vo štvrtok 21. mája uskutočnila vernisáž výstavy Život s hendikepom. Pozrieť si ju môžete do 29. júla.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Cyklohliadka mestskej polície je už v teréne Cyklohliadka mestskej polície je už v teréne
22.05.2015 - Tlačové správy

Aj tento rok budú naše ulice strážiť príslušníci mestskej polície na bicykloch. Umožní im to flexibilne reagovať na udalosti najmä v tých obytných častiach, kde by sa rýchlo autom nedostali.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Červený kríž ocenil darcov krvi Červený kríž ocenil darcov krvi
21.05.2015 - Tlačové správy

Slovenský červený kríž územný spolok Liptov ocenil bezpríspevkových darcov krvi a dobrovoľníkov z mikulášskeho okresu. Predstaviteľky SČK spolu s viceprimátorom Rudolfom Urbanovičom odovzdali darcom vzácnej tekutiny až 79 bronzových, strieborných a zlatých plakiet MUDr. Jana Janského.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Chodník bude bezbariérový Chodník bude bezbariérový
21.05.2015 - Tlačové správy

Frekventovaný chodník pri hlavnom cestnom ťahu v Liptovskom Mikuláši bude po skončení stavebných úprav bezbariérový. Pracovníci VPS opravujú časť frekventovaného chodníka na Ulici 1. mája, blízko apartmánových domov.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
21.05.2015 - Úradná tabuľa

Oznámenie Spoločného obecného úradu ÚR a SP v Liptovskom Mikuláši o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania na stavebné úpravy bytového domu " Výmena pivničných okien" na pozemku parc. č. KN-C 365/1 v k. ú. Liptovský Mikuláš, stavebníkmi ktorej sú vlastníci bytov BD Hurbanova 1523/9, Lipt. Mikuláš v správe Jaroslava Nociarová - SBH, s.r.o. Ružomberok.

Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
21.05.2015 - Úradná tabuľa

Stavebné povolenie mesta Liptovský Mikuláš na stavbu "Stavebné úpravy bytu č. 28" v bytovom dome na Nábreží Dr. A. Stodolu súp. č. 1587 na pozemku parc. č. KN-C 5269/68 v k. ú. Liptovský Mikuláš, stavebníkom ktorej je Adriana Vlhová, Liptovská Sielnica.

Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o plánovanej odstávke elektriny - 12.6.2015 Oznámenie o plánovanej odstávke elektriny - 12.6.2015
21.05.2015 - Úradná tabuľa

Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. Žilina oznamuje, že dňa 12.6.2015 bude v čase od 07:30 hod. do 12:30 hod. prerušená v Liptovskom Mikuláši, mestskej časti Okoličné (Ul. Kláštorná č. 507 a 508) distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy spoločnosti SSE-Distribúcia, a.s.

Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o uložení zásielky - Slovenská pošta
21.05.2015 - Úradná tabuľa

Oznámenie Slovenskej pošty v Liptovskom Mikuláši o uložení zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe.

Horizontálny predel obsahu
Cintoríny kosia podľa harmonogramu Cintoríny kosia podľa harmonogramu
20.05.2015 - Tlačové správy

Okrem trávnatých plôch v meste a v mestských častiach Verejnoprospešné služby v Liptovskom Mikuláši kosia v tomto období aj cintoríny, ktoré majú v správe. Práce prebiehajú podľa vopred schváleného harmonogramu.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Pri kontajneroch neparkujte! Pri kontajneroch neparkujte!
20.05.2015 - Tlačové správy

Verejnoprospešné služby a Mestská polícia v Liptovskom Mikuláši upozorňujú motoristov, najmä na sídlisku Podbreziny, aby svoje vozidlá neparkovali v blízkosti kontajnerov na tuhý komunálny odpad a na separovaný zber. Vozidlá zaparkované pri kontajneroch znemožňujú pracovníkom VPS vysypať smetné nádoby.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Protifašistickí bojovníci poďakovali mestu za dôstojné oslavy Protifašistickí bojovníci poďakovali mestu za dôstojné oslavy
19.05.2015 - Tlačové správy

Ďakovnými listami vedeniu liptovskomikulášskej radnice vyjadrili spokojnosť s organizáciou celonárodných osláv 70. výročia ukončenia 2. svetovej vojny predstavitelia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Mestská polícia pokračuje s kontrolami alkoholu Mestská polícia pokračuje s kontrolami alkoholu
19.05.2015 - Tlačové správy

Mestská polícia si opäť posvietila na prítomnosť a požívanie alkoholu mladistvými osobami v mikulášskych podnikoch. Počas poslednej akcie skontrolovali 18 mladistvých, pričom požitie alkoholu zistili u piatich z nich.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu