Liptovský Mikuláš

Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

Oznamy

Vážení občania,
v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní.Typ správy:

Archív správ -

Mestské futbalové kluby si zmerali sily Mestské futbalové kluby si zmerali sily
30.07.2013 - Tlačové správy

Turnaj bol zaujímavý, lebo kluby nepôsobia v rovnakej ligovej súťaži. Zároveň proti sebe nehrali štandardné zostavy týchto klubov.


celý článok celý článok celý článok
Horizontálny predel obsahu
Zdravotne postihnutým život chutí Zdravotne postihnutým život chutí
29.07.2013 - Tlačové správy

Asi deväťdesiat účastníkov prijalo napriek veľkej horúčave pozvanie na štvrtý ročník Športového dňa zdravotne postihnutých osôb. Uskutočnil sa v sobotu 27. júla.


celý článok celý článok celý článok
Horizontálny predel obsahu
Oznámenie
29.07.2013 - Úradná tabuľa

Informácia o začatí konania na základe žiadosti Strategic servis, s.r.o., Liptovský Mikuláš o výrub drevín.

Horizontálny predel obsahu
Oznámenie
29.07.2013 - Úradná tabuľa

Informácia o začatí konania na základe žiadosti Ing. Milana Šuveríka o výrub drevín.

Horizontálny predel obsahu
Naši strelci v konkurencii uspeli Naši strelci v konkurencii uspeli
29.07.2013 - Tlačové správy

Štvrté kolo Slovenského pohára v lukostreľbe sa konalo v našom meste. Od 25. do 28. júla sa uskutočnil Liptovský pohár, ktorý je súčasťou celoslovenskej súťaže.


celý článok celý článok celý článok
Horizontálny predel obsahu
Oznam
29.07.2013 - Úradná tabuľa

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Liptovskom Mikuláši v y h l a s u j e od 26.7.2013 do odvolania pre celé územie okresu Liptovský Mikuláš "Čas zvýšeného nebepečenstva vzniku požiaru"

Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o dražbe
26.07.2013 - Úradná tabuľa

Dražobná spoločnosť, a.s. Bratislava oznamuje, že dňa 9.9.2013 sa v Best Western Palac Hotel Polom Žilina uskutoční prvé kolo dražby na nehnuteľnosť v k. ú. Liptovský Mikuláš - byt č. 38 na 3. poschodí bytového domu súp. č. 4250, vchod 38, ul. Vrbická v k. ú. Liptovský Mikuláš

Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
26.07.2013 - Úradná tabuľa

Obvodný úrad životného prostredia, úsek štátnej vodnej správy v Liptovskom Mikuláši povoľuje vybudovanie stavby "Rozšírenie inžinierskych sietí Stošice" v k. ú. Okoličné, Rozšírenie verejného vodovodu "Vetva A", stavebníkom ktorej je Ing. Ľuboš Fedurco, Liptovský Hrádok a spol.

Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
26.07.2013 - Úradná tabuľa

Vydanie zmeny integrovaného povolenia na prevádzku" SlovTan, Contract Tannery, spol. s.r.o." a vydanie stavebného povolenia na stavbu " Skladovacia hala pre oceľové prepravky a kože wet blue"

Horizontálny predel obsahu
Víkend bude patriť folku a športu Víkend bude patriť folku a športu
25.07.2013 - Tlačové správy

Tradičný folk v netradičnej úprave, trampský či slovenský folk. To sú tri podoby tohto hudobného štýlu, ktorý sa bude ozývať počas víkendových večerov v centre mesta. Nastávajúca sobota sa bude niesť aj v znamení športu. Mesto Liptovský Mikuláš pripravilo pre návštevníkov na sobotu hneď dve športové podujatia.


celý článok celý článok celý článok
Horizontálny predel obsahu
Na Vrbickom cintoríne pribudne nové oplotenie Na Vrbickom cintoríne pribudne nové oplotenie
24.07.2013 - Tlačové správy

Miesto posledného odpočinku najvýznamnejších rodákov z Liptovského Mikuláša a okolia bude chrániť nové oplotenie. Chýbajúce 'hranice' najväčšieho mestského cintorína v mestskej časti Nábrežie - Vrbica pribudnú koncom júla.


celý článok celý článok celý článok
Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
24.07.2013 - Úradná tabuľa

Rozhodnutie o prerušení územného konania na stavbu civilné letisko - heliport na pozemku parc. č. 1061/485, 1061/1 v k. ú. Liptovská Ondrašová, navrhovateľom ktorej je ELAN, s.r.o. Liptovský Mikuláš

Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o uložení zásielky
24.07.2013 - Úradná tabuľa

Zásielka adresovaná pre: Jozef Žiak, nar. 1968, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: UniCredit Bank Slovakia, a.s. Bratislava

Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o uložení zásielky
24.07.2013 - Úradná tabuľa

Zásielka adresovaná pre: Dušan Staroň, nar. 1947, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: Sociálna poisťovňa - ústredie, Bratislava

Horizontálny predel obsahu
Odkazprestarostu.sk už aj v Liptovskom Mikuláši Odkazprestarostu.sk už aj v Liptovskom Mikuláši
23.07.2013 - Tlačové správy

Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť a Mesto Liptovský Mikuláš oficiálne spustili v týchto dňoch do užívania portál www.odkazprestarostu.sk. Mikulášania tak získajú ďalší kanál na komunikáciu so svojím mestom.


celý článok celý článok celý článok
Horizontálny predel obsahu
Zámer mesta Liptovský Mikuláš
23.07.2013 - Úradná tabuľa

Mesto Liptovský Mikuláš zverejňuje zámer prenajať nehnuteľnosť - pozemok parc. č. KN-C 2494/34 o výmere 18 m2 v k. ú. Liptovský Mikuláš (ul. Kollárova)

Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu
23.07.2013 - Úradná tabuľa

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu pre občanov mesta Liptovský Mikuláš - Milan Kuna, nar. 1973 a Tibor Pleva, nar. 1951. Miestom ich nového trvalého pobytu je MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ.

Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu
23.07.2013 - Úradná tabuľa

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu pre občanov mesta Liptovský Mikuláš - Jaroslav Križka, nar. 1955 a Rudolf Stano, nar. 1979. Miestom ich nového trvalého pobytu je MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ.

Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu
23.07.2013 - Úradná tabuľa

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu pre: Petra Kubelová, nar. 1991. Miestom nového trvalého pobytu je MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ.

Horizontálny predel obsahu
Marián Ligda absolvoval vlastnú Tour de France Marián Ligda absolvoval vlastnú Tour de France
22.07.2013 - Tlačové správy

Hendikepovaný športovec a niekdajší reprezentant Slovenska v zjazdovom lyžovaní Marián Ligda, si splnil svoj dávny sen cestou do Paríža na hand biku. Priekopník slovenského freeridu ukončil vlastnú Tour de France stretnutím s Petrom Saganom.


celý článok celý článok celý článok
Horizontálny predel obsahu