Liptovský Mikuláš

Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

Oznamy

Vážení občania,
v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní.Typ správy:

Archív správ -

Radnica zmiernila súťažné podmienky predaja Domu služieb Radnica zmiernila súťažné podmienky predaja Domu služieb
07.03.2014 - Tlačové správy

Mikulášska radnica zmiernila súťažné podmienky pri predaji Domu služieb v centrálnej mestskej zóne. Urbanistické, architektonické a funkčné ciele ostávajú bez zmeny. Zámer schválilo mestské zastupiteľstvo vo štvrtok 6. marca.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
V galérii otvorili výstavu, ktorá skončí recykláciou V galérii otvorili výstavu, ktorá skončí recykláciou
07.03.2014 - Tlačové správy

Výstavná sieň Liptovskej galérie Petra Michala Bohúňa v Liptovskom Mikuláši sa zaplnila odpadom. Práve ten sa stal umeleckou predlohou pre diela mikulášskych žiakov vo výstavnom projekte Odpad? To chce nápad! Galéria takto učí najmladšiu generáciu separovať a vytvára v nej vzťah k použitým veciam. Interaktívna výstava tohto druhu je jedna z prvých, ktoré nakoniec skončia na triediacej linke.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
07.03.2014 - Úradná tabuľa

Spoločný obecný úrad územného rozhodovania a stavebného poriadku v Liptovskom Mikuláši oznamuje začatie stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania na stavbu "Prístupová komunikácia" na pozemkoch v k. ú. Liptovský Mikuláš, stavebníkom ktorej je LIPTcenter, s.r.o. Liptovský Mikuláš zastúpený Marianom Glutom, Liptovský Mikuláš.

Horizontálny predel obsahu
Z rokovania mestského zastupiteľstva Z rokovania mestského zastupiteľstva
06.03.2014 - Tlačové správy

Poslanci mestského zastupiteľstva sa vo štvrtok 6. marca stretli na svojom v poradí 43. zasadnutí. Hlavnými témami rokovania bolo nakladanie s nebytovými priestormi rozpočtových organizácií, zriadenie novej materskej školy v Palúdzke a zmiernenie súťažných podmienok pri predaji Domu služieb.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Lyžiarske podujatie vrátilo Jasnú na mapu svetového lyžovania Lyžiarske podujatie vrátilo Jasnú na mapu svetového lyžovania
06.03.2014 - Tlačové správy

Majstrovstvá sveta juniorov v alpských lyžiarskych disciplínach vyvrcholili v stredu 5. marca 2014. Perfektná práca organizátorov umožnila ukončiť podujatie o deň skôr oproti plánovanému termínu. Na záverečnom ceremoniáli v lyžiarskom stredisku Jasná – Nízke Tatry to ocenili aj zástupcovia Medzinárodnej lyžiarskej federácie (FIS).


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Oznam
06.03.2014 - Oznamy

Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny - výrub drevín rastúcich na pozemku parc.č. KN-C 3317/101 v k.ú. Liptovský Mikuláš.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Oznam
06.03.2014 - Oznamy

Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny - výrub drevín rastúcich na pozemku parc.č. KN-C 1134/5 v k.ú. Okoličné.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o uložení zásielky
06.03.2014 - Úradná tabuľa

Zásielka adresovaná: Ján Šupala, nar. 1949, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: Exekútorský úrad Zvolen.

Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
06.03.2014 - Úradná tabuľa

Rozhodnutie mesta Liptovský Mikuláš na stavbu "Stavebné úpravy bytu č. 23" na 1. poschodí bytového domu Nábrežie Dr. A. Stodolu 1580/6 v k. ú. Liptovský Mikuláš, stavebníkmi ktorej sú Eva Cibulková, Závažná Poruba a Slavomír Cibulka, Liptovský Mikuláš.

Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
06.03.2014 - Úradná tabuľa

Spoločný obecný úrad územného rozhodovania a stavebného poriadku v Liptovskom Mikuláši oznamuje začatie vyvlastňovacieho konania a nariadenie ústneho pojednávania dňa 10.4.2014 vo veci vyvlastnenia pozemkov v k. ú. Galovany navrhovateľa Železnice SR Bratislava v zastúpení REMING CONSULT, a.s. Bratislava.

Horizontálny predel obsahu
Prví nájomcovia si žrebovali byty v Dominante Prví nájomcovia si žrebovali byty v Dominante
05.03.2014 - Tlačové správy

Záujemcovia o mestské nájomné byty si v stredu 5. marca žrebovali svoje budúce bývanie. Na nových nájomníkov čaká 47 bytov v bývalej vojenskej ubytovni tzv. Dominante v blízkosti centra mesta. Nasťahovať sa budú môcť ešte pred letom.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Milá návšteva z materskej školy Milá návšteva z materskej školy
05.03.2014 - Tlačové správy

Mestský úrad v Liptovskom Mikuláši zažil v stredu 5. marca milú návštevu. Deti z mestskej Materskej školy na Ul. Čs. brigády sa prišli porozprávať s primátorom mesta a obzrieť si priestory, z ktorých riadi naše mesto.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Kniha o dejinách Liptova potrebuje podporu miest a obcí Kniha o dejinách Liptova potrebuje podporu miest a obcí
05.03.2014 - Tlačové správy

Už niekoľko rokov uchováva uznávaný historik Ferdinand Uličný z Ploštína vzácny rukopis, v ktorom zaznamenal približne tisíc rokov zo života Liptákov. Komunitná nadácia Liptov vyvíja snahu toto dielo premeniť do tlačenej podoby. K tomuto cieľu by jej mohli pomôcť liptovské mestá a obce.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
05.03.2014 - Úradná tabuľa

Pozemkové spoločenstvo Urbár Ondrašová so sídlom v Liptovskom Mikuláši pozýva svojich členov na Valné zhromaždenie, ktoré sa uskutoční dňa 29.3.2014 v Kultúrnom dome Liptovská Ondrašová.

Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
05.03.2014 - Úradná tabuľa

Pozemkové spoločenstvo Komposesorát Ondrašová so sídlom v Liptovskom Mikuláši pozýva svojich členov na Valné zhromaždenie, ktoré sa uskutoční dňa 5.4.2014 v Kultúrnom dome Liptovská Ondrašová.

Horizontálny predel obsahu
Oznam
05.03.2014 - Oznamy

Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny - výrub drevín rastúcich na pozemku parc.č. KN-C 5378/2 v k.ú. Liptovský Mikuláš.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Oznam
05.03.2014 - Oznamy

Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny - výrub dreviny rastúcej na pozemku parc.č. KN-C 1730/1 v k.ú. Liptovský Mikuláš.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Mesto podporí nápady mladých ľudí Mesto podporí nápady mladých ľudí
04.03.2014 - Tlačové správy

Mikulášska radnica tento rok pomôže pri realizácii nápadov študentov Ekonomického lýcea pri Obchodnej akadémii v Liptovskom Mikuláši. Mladí ľudia ešte v minulom roku predniesli predstaviteľom mesta zlepšenia, ako skrášliť mestské prostredie. Niektoré z myšlienok spoločne zrealizujú už čoskoro.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Múzeum vystavilo vzácny kočiar z 19. storočia Múzeum vystavilo vzácny kočiar z 19. storočia
04.03.2014 - Tlačové správy

Múzeum Janka Kráľa v Liptovskom Mikuláši oživilo kus liptovskej histórie. Podarilo sa im vystaviť zrekonštruovaný a zakonzervovaný historický koč z rodiny Jóbovcov z Liptovskej Anny. Na obnovu čakal dlhé roky v nevyhovujúcich podmienkach v múzejnej garáži.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
04.03.2014 - Úradná tabuľa

Spoločný obecný úrad územného rozhodovania a stavebného poriadku v Liptovskom Mikuláši oznamuje začatie stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania na stavbu "Stavebné úpravy bytového domu C-2, Podbreziny, ul. Cédrová 496" v k. ú. Okoličné stavebníka: vlastníci bytov BD Cédrová 496, Liptovský Mikuláš v zastúpení INTEN-EURA správa domov, s.r.o. Liptovský Mikuláš.

Horizontálny predel obsahu