Liptovský Mikuláš

Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

Oznamy

Vážení občania,
v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní.Typ správy:

Archív správ -

Pošlite nám svoje tipy na ocenenia mesta      Pošlite nám svoje tipy na ocenenia mesta
24.04.2013 - Tlačové správy

Aj tento rok sa bude v Liptovskom Mikuláši oceňovať. O tom, kto si zaslúži ocenenia mesta, môžete rozhodnúť aj vy. Ak poznáte ľudí, ktorí sa svojimi činmi zapísali a zapisujú do dejín nášho mesta, alebo bol ich život spojený s Liptovským Mikulášom, pošlite nám svoj tip.


celý článok celý článok celý článok
Horizontálny predel obsahu
V Liptovskom Mikuláši sa proti sebe postavia Nové Zámky a Slovan Bratislava V Liptovskom Mikuláši sa proti sebe postavia Nové Zámky a Slovan Bratislava
24.04.2013 - Tlačové správy

Štadión MFK Tatran Liptovský Mikuláš v Okoličnom bude 1. mája patriť najlepším slovenským futbalistkám. Známe sú už aj družstvá, ktoré sa proti seba postavia počas finále Slovenského pohára žien.


celý článok celý článok celý článok
Horizontálny predel obsahu
Májové oslavy troch výročí Májové oslavy troch výročí
24.04.2013 - Tlačové správy

Trom významným podujatiam budú patriť mestské oslavy v Liptovskom Mikuláši počas mája. Pripomínať si budeme vstup Slovenska do Európskej únie, Deň víťazstva nad fašizmom a Žiadosti slovenského národa.


celý článok celý článok celý článok
Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o dražbe
24.04.2013 - Úradná tabuľa

IURIDIS, a.s. Veľký Krtíš oznamuje, že dňa 22.5.2013 sa bude konať prvá dražba nehnuteľnosti v k. ú. Liptovský Mikuláš - byt č. 5 na prvom poschodí bytového domu ul. Čs. brigády 1609/14, Liptovský Mikuláš. Dražba sa uskutoční v hoteli STEVE, Liptovský Mikuláš.

Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o dražbe
24.04.2013 - Úradná tabuľa

IURIDIS, a.s. Veľký Krtíš oznamuje, že dňa 22.5.2013 sa bude konať prvá dražba nehnuteľnosti v k. ú. Okoličné - byt č. 20 na piatom poschodí bytového domu ul. Dubová 495/11, Liptovský Mikuláš. Dražba sa uskutoční v hoteli STEVE, Liptovský Mikuláš.

Horizontálny predel obsahu
Festival Bambiriáda 2013 opäť v našom meste Festival Bambiriáda 2013 opäť v našom meste
23.04.2013 - Tlačové správy

Už tradične sa počas mája v Liptovskom Mikuláši otvoria brány festivalu práce s deťmi a mládežou Bambiriáda 2013. Po šiestykrát sa spoja organizácie, inštitúcie a rôzne neformálne skupiny z mikulášskeho, aby spoločne prezentovali pred širokou verejnosťou svoju celoročnú činnosť. Všetky aktivity sa budú niesť v duchu motta „záleží nám na tom...“


celý článok celý článok celý článok
Horizontálny predel obsahu
Výberové konanie na miesto učiteľky
23.04.2013 - Úradná tabuľa

MATERSKÁ ŠKOLA KOMENSKÉHO 13, LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ v zastúpení riaditeľkou MŠ Mgr. Beatou Grešovou VYHLASUJE výberové konanie na miesto učiteľky Materskej školy Komenského 13, Liptovský Mikuláš

Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o uložení zásielky
23.04.2013 - Úradná tabuľa

Zásielka adresovaná pre: Peter Ferko, nar. 1956, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: Exekútorský úrad Banská Bystrica

Horizontálny predel obsahu
Nová informačná tabuľa na Háji – Nicovô Nová informačná tabuľa na Háji – Nicovô
22.04.2013 - Tlačové správy

Liptovskomikulášska radnica plánuje na najväčšom vojnovom cintoríne česko-slovenských vojakov v Čechách a na Slovensku na Háji –Nicovô, osadiť informačnú tabuľu s menami pochovaných vojakov. Pozostalí by sa tak mali ľahšie orientovať v radoch s takmer 1400 hrobmi z čias II. sv. vojny.


celý článok celý článok celý článok
Horizontálny predel obsahu
Brehy Smrečianky sú čistejšie vďaka aktivite mladých Brehy Smrečianky sú čistejšie vďaka aktivite mladých
22.04.2013 - Tlačové správy

Aj naša Zem má svoj deň. Ten si ešte v piatok 19. apríla pripomenuli žiaci Základnej školy (ZŠ) Janka Kráľa v Liptovskom Mikuláši, ktorí ho tradične oslavovali čistením brehov vodného toku Smrečianka.


celý článok celý článok celý článok
Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
22.04.2013 - Úradná tabuľa

Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania na stavbu "Rozšírenie plynofikácie bytového domu L. Mikuláš, Kláštorná ul. č. 501, vchod č. 3, byty na 1 NP a 2 NP - byt č. 2-2, byt č. 4-4" - stavebné úpravy na pozemku parc. č. KN-C 189/2 v k. ú. Okoličné na základe žiadosti Ing. Mariána Villarisa, Liptovský Mikuláš

Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
22.04.2013 - Úradná tabuľa

Rozhodnutie o umiestnení stavby "Ulica Palúčanská - verejné osvetlenie" - líniová stavba na pozemku parc. č. KN-C 2099/55 v k. ú. Palúdzka, navrhovateľom ktorej je mesto Liptovský Mikuláš

Horizontálny predel obsahu
Havrany sú koloritom nášho mesta. Obyvateľom však vadia Havrany sú koloritom nášho mesta. Obyvateľom však vadia
19.04.2013 - Tlačové správy

Havrania populácia robí vrásky na čele mikulášskej radnici už niekoľko rokov. Obyvatelia mesta žiadajú radikálne riešenie formou vypílenia topoľov v meste.


celý článok celý článok celý článok
Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
19.04.2013 - Úradná tabuľa

Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania na stavebné úpravy bytového domu "Zateplenie bytovky 54 BJ Stodolova 1877/3, Liptovský Mikuláš" na pozemku parc. č. KN-C 854/49 v k. ú. Liptovský Mikuláš pre vlastníkov bytov bytového domu Stodolova 1877/3, Liptovský Mikuláš v zastúpení: Ľubica Klinková, Liptovský Mikuláš

Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
19.04.2013 - Úradná tabuľa

Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania dňa 7.5.2013 vo veci vydania rozhodnutia o umiestnení stavby "MTS Liptovský Mikuláš, Pišútova ulica, rozšírenie MTS" na pozemkoch parc. č. KN-C 6223/5, 165/1, 162 a 161/4 v k. ú. Liptovský Mikuláš pre navrhovateľa Slovak Telekom, a.s. Bratislava v zastúpení: Telekomunik, s.r.o. Košice

Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
19.04.2013 - Úradná tabuľa

Oznámenie o zaslaní zámeru "Modernizácia výroby spracovania surových koží - výstavba haly" navrhovateľa SlovTan Contract Tannery, s.r.o. Liptovský Mikuláš, doručené z Obvodného úradu životného prostredia, úseku štátnej správy ochrany prírody a krajiny a posudzovania vplyvov na životné prostredie Liptovský Mikuláš

Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o uložení zásielky
19.04.2013 - Úradná tabuľa

Zásielka adresovaná pre: Bohuslav Uher, nar. 1978, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: Advokátska kancelária, Piešťany

Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o uložení zásielky
19.04.2013 - Úradná tabuľa

Zásielky v počte 2 ks adresované pre: Mária Kojnoková, nar. 1953, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručené od: Exekútorský úrad, Liptovský Mikuláš

Horizontálny predel obsahu
Liptovské slalomy otvárajú sezónu vodákov Liptovské slalomy otvárajú sezónu vodákov
18.04.2013 - Tlačové správy

Tento víkend bude v Liptovskom Mikuláši patriť vodákom. Areál vodného slalomu Ondreja Cibáka bude hostiť športovcov z celého sveta, ktorí sa uchádzajú o prvenstvo na obľúbených Medzinárodných liptovských slalomoch.


celý článok celý článok celý článok
Horizontálny predel obsahu
Mesto, podniky a školy začnú osvetou vzdelávať mládež pre strojársky priemysel Mesto, podniky a školy začnú osvetou vzdelávať mládež pre strojársky priemysel
18.04.2013 - Tlačové správy

Strojárske odbory na Slovensku doplácajú na asi 20-ročnú medzeru vo vzdelávaní. V Liptovskom Mikuláši sa tento problém rozhodli aktívne riešiť zamestnávatelia v spolupráci so základnými a strednými školami. V meste je vytvorených do päťsto pracovných pozícii v strojárskych odvetviach, no pracovnej sily niet.


celý článok celý článok celý článok
Horizontálny predel obsahu