Liptovský Mikuláš

Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

Oznamy

Vážení občania,
v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní.Typ správy:

Archív správ -

Liptovský Mikuláš učil slovenské mestá ako sa zavádza jednotná ekonomika organizácií Liptovský Mikuláš učil slovenské mestá ako sa zavádza jednotná ekonomika organizácií
13.06.2013 - Tlačové správy

Liptovskomikulášska radnica prezentovala dobrý príklad ostatným slovenským mestám, ktoré uvažujú nad prepojením informačných systémov so svojimi organizáciami. Mestský úrad v Liptovskom Mikuláši ako jeden z prvých v roku 2011 prepojil informačný systém so systémom svojich organizácií, čo mu umožňuje jednoduchšiu prácu s evidenciou, agendou či účtovnými operáciami.


celý článok celý článok celý článok
Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu
13.06.2013 - Úradná tabuľa

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu pre občanov mesta Liptovský Mikuláš - Sabina Balážová, nar. 1961; Šimon Baláž, nar. 1979; Július Karasz, nar. 1978; Alena Balážová, nar. 1986; Ľubica Murgošová, nar. 1989; Jozef Murgoš, nar. 2006; Vanesa Balážová, nar. 2009; Marko Baláž, nar. 2010; Zdeno Murgoš, nar. 2011; Sofia Murgošová, nar. 2011. Miestom ich nového trvalého pobytu je MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ.

Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu
13.06.2013 - Úradná tabuľa

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu pre občanov mesta Liptovský Mikuláš - Blanka Balážová, nar. 1965; Ivana Balážová, nar. 1989; Sofia Balážová, nar. 2007; Tomáš Baláž, nar. 2008; Ľubomír Puška, nar. 1991; Patrik Puška, nar. 1991; Anna Pušková, nar. 1994; Denis Puška, nar. 2012. Miestom ich nového trvalého pobytu je MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ.

Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu
13.06.2013 - Úradná tabuľa

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu pre občanov mesta Liptovský Mikuláš - Juraj Ticháň,nar. 1973; Martin Kubeš, nar. 1979; Martin Boďa, nar. 1981; Branislav Ohraďan, nar. 1973; Peter Jamnický, nar. 1962. Miestom ich nového trvalého pobytu je MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu
13.06.2013 - Úradná tabuľa

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu pre občanov mesta Liptovský Mikuláš - Marianna Csákiová, nar. 1975; Nikoleta Csákiová, na. 1998; Sofia Csákiová, nar. 2007. Miestom ich nového trvalého pobytu je MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ.

Horizontálny predel obsahu
Oznam
13.06.2013 - Oznamy

Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny - výrub dreviny rastúcej na pozemku parc. č. KN – C 518/1 v k.ú. Liptovský Mikuláš


celý článok celý článok celý článok
Horizontálny predel obsahu
Oznam
13.06.2013 - Oznamy

Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny - výrub drevín rastúcich na pozemku parc. č. KN – C 776/3 v k.ú. Okoličné


celý článok celý článok celý článok
Horizontálny predel obsahu
Oznam
13.06.2013 - Oznamy

Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny - výrub drevín rastúcich na pozemku parc. č. KN – C 773/151 v k.ú. Okoličné


celý článok celý článok celý článok
Horizontálny predel obsahu
Oznam
13.06.2013 - Oznamy

Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny - výrub dreviny rastúcej na pozemku parc. č. KN – C 325 v k.ú. Okoličné


celý článok celý článok celý článok
Horizontálny predel obsahu
Oznam
13.06.2013 - Oznamy

Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny - výrub drevín rastúcich na pozemku parc. č. KN – C 492/2 v k.ú. Liptovská Ondrášova


celý článok celý článok celý článok
Horizontálny predel obsahu
Vystúpte aj tento rok na Kriváň Vystúpte aj tento rok na Kriváň
12.06.2013 - Tlačové správy

Vrchol Kriváňa aj tento rok pozýva priaznivcov dobrej turistiky. Tradičný národný výstup si tento rok pripomenie 150. výročie založenia Matice slovenskej. Prihlásiť sa však treba čím skôr, počet účastníkov je prísne obmedzený.


celý článok celý článok celý článok
Horizontálny predel obsahu
Oznam - voľné pracovné miesto
12.06.2013 - Oznamy

Materská škola Agátová v Liptovskom Mikuláš prijme do pracovného pomeru učiteľa/učiteľku predprimárneho vzdelávania. Termín nástupu je 1.9.2013.

Horizontálny predel obsahu
Návrh VZN mesta Liptovský Mikuláš
12.06.2013 - Úradná tabuľa

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Liptovský Mikuláš, ktorým sa ruší VZN č. 7/1993 - Požiarny poriadok mesta Liptovský Mikuláš

Horizontálny predel obsahu
Návrh VZN mesta Liptovský Mikuláš
12.06.2013 - Úradná tabuľa

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Liptovský Mikuláš o určení názvov ulíc na území mesta Liptovský Mikuláš

Horizontálny predel obsahu
Návrh VZN mesta Liptovský Mikuláš
12.06.2013 - Úradná tabuľa

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Liptovský Mikuláš, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 12/2009/VZN o poskytovaní finančných dotácií z rozpočtu mesta

Horizontálny predel obsahu
Návrh VZN mesta Liptovský Mikuláš
12.06.2013 - Úradná tabuľa

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Liptovský Mikuláš o určení názvov verejných priestranstiev na území mesta Liptovský Mikuláš

Horizontálny predel obsahu
Národný výstup na Kriváň 2013 - propozície Národný výstup na Kriváň 2013 - propozície
12.06.2013 - Oznamy

Národný výstup na Kriváň 2013 sa uskutoční dňa 17.8.2013 po značkovaných chodníkoch od Troch studničiek a Jámskeho plesa.


celý článok celý článok celý článok
Horizontálny predel obsahu
Známe tváre na bicykloch sa zastavili aj v Liptovskom Mikuláši Známe tváre na bicykloch sa zastavili aj v Liptovskom Mikuláši
11.06.2013 - Tlačové správy

Známi aj neznámi cyklisti sa dnes zastavili v Liptovskom Mikuláši na svojej štvordňovej ceste po Slovensku. Srdce Liptova privítalo pelotón s hendikepovanými športovcami dobrou muzikou a zdravým dažďom.


celý článok celý článok celý článok
Horizontálny predel obsahu
Zámer mesta Liptovský Mikuláš
11.06.2013 - Úradná tabuľa

Mesto Liptovský Mikuláš zverejňume zámer odpredať piamym predajom ako prípad hodný osobitného zreteľa nehnuteľnosť - pozemok parc.č. KN-C 360/160 o výmere 249 m2 v k. ú. Liptovská Ondrašová (ul. Mincova) Marianovi Uramovi, Liptovský Mikuláš za kúpnu cenu 5 100,- €

Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o plánovanej odstávke elektriny
11.06.2013 - Úradná tabuľa

Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. Žilina oznamuje, že dňa 3.7.2013 bude prerušená v Liptovskom Mikuláši (ul. Šoltésovej, Sládkovičova, Podtatranského, Tranovského, Kuzmányho) distribúcia elektrickej energie z dôvodu vykonania plánovanej opravy el. zariadenia

Horizontálny predel obsahu