Liptovský Mikuláš

Liptovský Mikuláš - erb mesta
Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

Oznamy

Vážení občania,
v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní.Typ správy:

Archív správ -

Verejná vyhláška
09.03.2016 - Úradná tabuľa

Oznámenie a poučenie Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy so sídlom v Liptovskom Mikuláši ohľadom orálnej vakcinácie líšok proti besnote - jarná kampaň.

Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o uložení zásielky - Slovenská pošta
09.03.2016 - Úradná tabuľa

Oznámenie Slovenskej pošty v Liptovskom Mikuláši o uložení zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe.

Horizontálny predel obsahu
Svetový pohár zrejme zvýšil volebnú účasť v Liptovskom Mikuláši Svetový pohár zrejme zvýšil volebnú účasť v Liptovskom Mikuláši
08.03.2016 - Tlačové správy

Volebná účasť v Liptovskom Mikuláši bola o takmer tri percentá vyššia, ako počas parlamentných volieb v roku 2012. Z celkového počtu 27 243 oprávnených voličov bolo svoje hlasy odovzdať 16 864 voličov, čo predstavuje účasť 61,90 percent.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Pracovná ponuka
08.03.2016 - Oznamy

INFOSTAT - Inštitút informatiky a štatistiky so sídlom v Bratislave hľadá externých spolupracovníkov - ANKETÁROV, bývajúcich v Liptovskom Mikuláši pre výskum verejnej mienky v prieskume "Aktívny cestovný ruch".

Horizontálny predel obsahu
Oznam
08.03.2016 - Oznamy

Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny - výrub drevín rastúcich na Vrbickej ulici na parc. č. KN-C 2941/92 v k.ú. Liptovský Mikuláš.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny - 7.4.2016 Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny - 7.4.2016
08.03.2016 - Úradná tabuľa

Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. Žilina oznamuje, že dňa 7.4.2016 bude v čase od 08:00 hod. do 15:30 hod. prerušená v Liptovskom Mikuláš - mestskej časti OKOLIČNÉ (Ul. Kláštorná č. 540) distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy spoločnosti SSE-Distribúcia, a.s.

Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
08.03.2016 - Úradná tabuľa

Oznámenie Spoločného obecného úradu ÚR a SP v Liptovskom Mikuláši o začatí stavebného konania a upustení od ústneho pojednávania na stavbu "Liptovský Mikuláš - Ráztoky - Zahustenie TS Hlinišťové 2. etapa - Prepojenie 1.č. 211 a 1.č. 2012" - líniová stavba v k. ú. Liptovská Ondrašová, stavebníkom ktorej je Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. Žilina.

Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu
08.03.2016 - Úradná tabuľa

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu pre nasledovných občanov: 1/ Michal CELENGA, nar. 1993 a 2/ Ľubomír TRSTENSKÝ, nar. 1974. Miestom ich nového trvalého pobytu je MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ.

Horizontálny predel obsahu
​Zvýšenie bezpečnosti na cestách: V Mikuláši pribudli dva merače rýchlosti ​Zvýšenie bezpečnosti na cestách: V Mikuláši pribudli dva merače rýchlosti
07.03.2016 - Tlačové správy

Predstavitelia radnice systematicky pracujú na odstraňovaní dopravných problémov v Liptovskom Mikuláši. Ich najnovší počin poslúži na zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky. „


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Mesto chce získať peniaze na obnovu a vybavenie dvoch telocviční Mesto chce získať peniaze na obnovu a vybavenie dvoch telocviční
07.03.2016 - Tlačové správy

Predstavitelia mikulášskej radnice podávajú žiadosť na ministerstvo školstva o poskytnutie financií na rekonštrukciu dvoch telocviční.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
07.03.2016 - Úradná tabuľa

Stavebné povolenie mesta Liptovský Mikuláš na stavbu "Rekonštrukcia ul. Bodickej" - líniová stavba na pozemkoch v k. ú. Bodice, stavebníkom ktorej je mesto Liptovský Mikuláš.

Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o uložení zásielky
07.03.2016 - Úradná tabuľa

Listová zásielka adresovaná: Zuzana DZÚRIKOVÁ, nar. 1986, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: Krajský súd Bratislava.

Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o uložení zásielky
07.03.2016 - Úradná tabuľa

Listová zásielka adresovaná: Matej MATEJKA, nar. 1986, bytom Liptovský Mikuláš - Ploštín, Hlavná 68/51; doručená od: Okresný úrad Brezno.

Horizontálny predel obsahu
Výtlky opravia efektívnejšie Výtlky opravia efektívnejšie
04.03.2016 - Tlačové správy

Efektívnejšiu opravu výtlkov zabezpečí nový infražiarič, ktorý pribudol do výbavy Verejnoprospešných služieb (VPS).


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o uložení zásielky - Slovenská pošta
04.03.2016 - Úradná tabuľa

Oznámenie Slovenskej pošty v Liptovskom Mikuláši o uložení zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe.

Horizontálny predel obsahu
Oznam
04.03.2016 - Oznamy

Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny - výrub drevín rastúcich v mestskej časti Ploštín na parc. č. KN-E 1926/1 v k.ú. Ploštín.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o uložení zásielok
04.03.2016 - Úradná tabuľa

Listové zásielky adresované nasledovným občanom s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš: 1/ Ján JAMNICKÝ - 2 ks; 2/Ľubor MATEJOVIČ - 1 ks; 3/ Gizela BALÁŽOVÁ - 1 ks a 4/ Peter MIKUĽÁK - 2 ks; doručené od: Exekútorský úrad Bratislava.

Horizontálny predel obsahu
Projekty v spolupráci s Opavou zafinancujeme z eurofondov Projekty v spolupráci s Opavou zafinancujeme z eurofondov
03.03.2016 - Tlačové správy

Na mikulášsku radnicu zavítali predstavitelia z českého mesta Opava. Zástupcovia partnerského mesta rokovali s Liptákmi aj o možnostiach rekonštrukcie športovísk v rámci partnerskej spolupráce.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
03.03.2016 - Úradná tabuľa

Oznámenie Spoločného obecného úrad ÚR a SP v Liptovskom Mikuláši o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania na stavbu "Stavebné úpravy bytu č. 17" na Nábreží A. Stodolu č. 1580/7 na pozemku parc. č. KN-C 5269/70 v k. ú. Liptovský Mikuláš, stavebníkom ktorej je Vladimír Halatka, Topoľčany.

Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti
03.03.2016 - Úradná tabuľa

Daňový úrad Žilina, pobočka Liptovský Mikuláš oznamuje p. Kristiánovi KENDROVI, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš, miesto uloženia písomnosti č. 21382631/2015 zo dňa 3.12.2015, ktorým je Daňový úrad, pobočka Liptovský Mikuláš, Hollého 3, Liptovský Mikuláš.

Horizontálny predel obsahu

Oznamy

Vážení občania,
v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní.


Typ správy:

Archív správ -

Verejná vyhláška
09.03.2016 - Úradná tabuľa

Oznámenie a poučenie Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy so sídlom v Liptovskom Mikuláši ohľadom orálnej vakcinácie líšok proti besnote - jarná kampaň.

Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o uložení zásielky - Slovenská pošta
09.03.2016 - Úradná tabuľa

Oznámenie Slovenskej pošty v Liptovskom Mikuláši o uložení zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe.

Horizontálny predel obsahu
Svetový pohár zrejme zvýšil volebnú účasť v Liptovskom Mikuláši Svetový pohár zrejme zvýšil volebnú účasť v Liptovskom Mikuláši
08.03.2016 - Tlačové správy

Volebná účasť v Liptovskom Mikuláši bola o takmer tri percentá vyššia, ako počas parlamentných volieb v roku 2012. Z celkového počtu 27 243 oprávnených voličov bolo svoje hlasy odovzdať 16 864 voličov, čo predstavuje účasť 61,90 percent.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Pracovná ponuka
08.03.2016 - Oznamy

INFOSTAT - Inštitút informatiky a štatistiky so sídlom v Bratislave hľadá externých spolupracovníkov - ANKETÁROV, bývajúcich v Liptovskom Mikuláši pre výskum verejnej mienky v prieskume "Aktívny cestovný ruch".

Horizontálny predel obsahu
Oznam
08.03.2016 - Oznamy

Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny - výrub drevín rastúcich na Vrbickej ulici na parc. č. KN-C 2941/92 v k.ú. Liptovský Mikuláš.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny - 7.4.2016 Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny - 7.4.2016
08.03.2016 - Úradná tabuľa

Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. Žilina oznamuje, že dňa 7.4.2016 bude v čase od 08:00 hod. do 15:30 hod. prerušená v Liptovskom Mikuláš - mestskej časti OKOLIČNÉ (Ul. Kláštorná č. 540) distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy spoločnosti SSE-Distribúcia, a.s.

Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
08.03.2016 - Úradná tabuľa

Oznámenie Spoločného obecného úradu ÚR a SP v Liptovskom Mikuláši o začatí stavebného konania a upustení od ústneho pojednávania na stavbu "Liptovský Mikuláš - Ráztoky - Zahustenie TS Hlinišťové 2. etapa - Prepojenie 1.č. 211 a 1.č. 2012" - líniová stavba v k. ú. Liptovská Ondrašová, stavebníkom ktorej je Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. Žilina.

Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu
08.03.2016 - Úradná tabuľa

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu pre nasledovných občanov: 1/ Michal CELENGA, nar. 1993 a 2/ Ľubomír TRSTENSKÝ, nar. 1974. Miestom ich nového trvalého pobytu je MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ.

Horizontálny predel obsahu
​Zvýšenie bezpečnosti na cestách: V Mikuláši pribudli dva merače rýchlosti ​Zvýšenie bezpečnosti na cestách: V Mikuláši pribudli dva merače rýchlosti
07.03.2016 - Tlačové správy

Predstavitelia radnice systematicky pracujú na odstraňovaní dopravných problémov v Liptovskom Mikuláši. Ich najnovší počin poslúži na zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky. „


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Mesto chce získať peniaze na obnovu a vybavenie dvoch telocviční Mesto chce získať peniaze na obnovu a vybavenie dvoch telocviční
07.03.2016 - Tlačové správy

Predstavitelia mikulášskej radnice podávajú žiadosť na ministerstvo školstva o poskytnutie financií na rekonštrukciu dvoch telocviční.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
07.03.2016 - Úradná tabuľa

Stavebné povolenie mesta Liptovský Mikuláš na stavbu "Rekonštrukcia ul. Bodickej" - líniová stavba na pozemkoch v k. ú. Bodice, stavebníkom ktorej je mesto Liptovský Mikuláš.

Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o uložení zásielky
07.03.2016 - Úradná tabuľa

Listová zásielka adresovaná: Zuzana DZÚRIKOVÁ, nar. 1986, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: Krajský súd Bratislava.

Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o uložení zásielky
07.03.2016 - Úradná tabuľa

Listová zásielka adresovaná: Matej MATEJKA, nar. 1986, bytom Liptovský Mikuláš - Ploštín, Hlavná 68/51; doručená od: Okresný úrad Brezno.

Horizontálny predel obsahu
Výtlky opravia efektívnejšie Výtlky opravia efektívnejšie
04.03.2016 - Tlačové správy

Efektívnejšiu opravu výtlkov zabezpečí nový infražiarič, ktorý pribudol do výbavy Verejnoprospešných služieb (VPS).


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o uložení zásielky - Slovenská pošta
04.03.2016 - Úradná tabuľa

Oznámenie Slovenskej pošty v Liptovskom Mikuláši o uložení zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe.

Horizontálny predel obsahu
Oznam
04.03.2016 - Oznamy

Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny - výrub drevín rastúcich v mestskej časti Ploštín na parc. č. KN-E 1926/1 v k.ú. Ploštín.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o uložení zásielok
04.03.2016 - Úradná tabuľa

Listové zásielky adresované nasledovným občanom s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš: 1/ Ján JAMNICKÝ - 2 ks; 2/Ľubor MATEJOVIČ - 1 ks; 3/ Gizela BALÁŽOVÁ - 1 ks a 4/ Peter MIKUĽÁK - 2 ks; doručené od: Exekútorský úrad Bratislava.

Horizontálny predel obsahu
Projekty v spolupráci s Opavou zafinancujeme z eurofondov Projekty v spolupráci s Opavou zafinancujeme z eurofondov
03.03.2016 - Tlačové správy

Na mikulášsku radnicu zavítali predstavitelia z českého mesta Opava. Zástupcovia partnerského mesta rokovali s Liptákmi aj o možnostiach rekonštrukcie športovísk v rámci partnerskej spolupráce.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
03.03.2016 - Úradná tabuľa

Oznámenie Spoločného obecného úrad ÚR a SP v Liptovskom Mikuláši o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania na stavbu "Stavebné úpravy bytu č. 17" na Nábreží A. Stodolu č. 1580/7 na pozemku parc. č. KN-C 5269/70 v k. ú. Liptovský Mikuláš, stavebníkom ktorej je Vladimír Halatka, Topoľčany.

Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti
03.03.2016 - Úradná tabuľa

Daňový úrad Žilina, pobočka Liptovský Mikuláš oznamuje p. Kristiánovi KENDROVI, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš, miesto uloženia písomnosti č. 21382631/2015 zo dňa 3.12.2015, ktorým je Daňový úrad, pobočka Liptovský Mikuláš, Hollého 3, Liptovský Mikuláš.

Horizontálny predel obsahu