Liptovský Mikuláš

Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

Oznamy

Vážení občania,
v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní.Typ správy:

Archív správ -

Vianočná výstava seniorov Vianočná výstava seniorov
02.12.2013 - Tlačové správy

Šikovnosť vlastných rúk predvádzajú liptovskí seniori na výstave s vianočnou tematikou. Členovia liptovskomikulášskych klubov seniorov a občianskych združení sa spojili, aby prezentovali výsledky svojich voľno-časových aktivít.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Slovenská pošta dala do obehu známku Martina Martinčeka Slovenská pošta dala do obehu známku Martina Martinčeka
02.12.2013 - Tlačové správy

Svet poštových známok je bohatší o ďalší cenný kus. Slovenská pošta uviedla v piatok 29. novembra v Liptovskom Mikuláši do života známku uznávaného fotografa a rodáka v Liptova Martina Martinčeka.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
NajPANtastickejší ročník festivalu pohybového divadla NajPANtastickejší ročník festivalu pohybového divadla
02.12.2013 - Tlačové správy

Už celých dvadsať rokov sa Liptovský Mikuláš stáva centrom pantomímy. Najstarší a jediný festival pohybového divadla na Slovensku oslávil na prelome novembra a decembra svoje okrúhle výročie viac než dôstojne. Liptovskému publiku prišli svoje umenie predviesť hviezdy slovenskej, českej, francúzskej i nemeckej pantomímy.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Oznam
02.12.2013 - Oznamy

Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny - výrub drevín rastúcich na pozemku parc. č. KN – C 3926,6630 v k.ú. Liptovský Mikuláš.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
02.12.2013 - Úradná tabuľa

Stavebné povolenie na stavbu "2 x Bytový dom" v k. ú. Okoličné navrhovateľa Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu súp. č. 627, ul. Hradišská, Liptovský Mikuláš v zastúpení: Jana Kováčová, Liptovský Mikuláš.

Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o uložení zásielky
02.12.2013 - Úradná tabuľa

Zásielka adresovaná pre: Marek GALSCHNEIDER, nar. 1977, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: Okresný súd Bratislava V.

Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o uložení zásielky
02.12.2013 - Úradná tabuľa

Zásielka adresovaná pre: Bibiana VYŠNÁ, nar. 1967, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: Stály rozhodcovský súd Slovenskej bankovej asociácie, Bratislava I.

Horizontálny predel obsahu
Zámer mesta Liptovský Mikuláš
02.12.2013 - Úradná tabuľa

Zámer mesta Liptovský Mikuláš prenajať nehnuteľnosť - časť pozemku parc. č. KN-C 816 o výmere cca 19,1 m2 (ul. 1. mája) v k. ú. Liptovský Mikuláš.

Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
02.12.2013 - Úradná tabuľa

Pozemkové spoločenstvo so sídlom vo Veternej Porube zvoláva zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov v k. ú. Beňadiková, Sv. Štefan, Veterná Poruba a Okoličné navrhovaných na začlenenie do poľovného revíru, ktoré sa uskutoční dňa 16.12.2013 v priestoroch Notárskeho úradu JUDr. Viery Hamorskej v Liptovskom Mikuláši.

Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o uložení zásielky
02.12.2013 - Úradná tabuľa

Zásielka adresovaná pre: Ján BELER, nar. 1943, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, pobočka Trenčín.

Horizontálny predel obsahu
Adventné koncerty naladia vianočnú atmosféru Adventné koncerty naladia vianočnú atmosféru
29.11.2013 - Tlačové správy

Štyri víkendy pred príchodom najkrajších sviatkov v roku naladia tú správnu predvianočnú atmosféru v Liptovskom Mikuláši tradičné adventné koncerty. Začínajú sa už v nedeľu 1. decembra v Liptovskej Galérii P. M. Bohúňa Adventnými čriepkami.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Mesto podporí nápady mladých ľudí Mesto podporí nápady mladých ľudí
29.11.2013 - Tlačové správy

Mladým ľuďom záleží na prostredí a meste, v ktorom žijú. Dôkazom toho je skupina študentov z novo otvoreného Ekonomického lýcea pri Obchodnej akadémii v Liptovskom Mikuláši. Predstaviteľom mesta predniesli niekoľko návrhov ako skrášliť a zlepšiť životné podmienky v našom meste. Niektorými nápadmi sa mesto nechalo inšpirovať.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti
29.11.2013 - Úradná tabuľa

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, pobočka Trenčín oznamuje p. Zdenkovi ZUBAJOVI, nar. 1978, bytom Liptovský Mikuláš miesto uloženia písomnosti č. PV 301/00604/2013 zo dňa 3.10.2013, ktorým je Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou,Legionárska 17, Trenčín.

Horizontálny predel obsahu
Oznam - OHŇOSTROJ Oznam - OHŇOSTROJ
29.11.2013 - Oznamy

Súhlas mesta Liptovský Mikuláš na vykonanie ohňostrojových prác dňa 6.12.2013 (vedľa OC LIPTOV, Kamenné pole) pre žiadateľa: Štefan Gavorník, Liptovský Mikuláš pri príležitosti otvorenia kina Golden Apple Cinema.

Horizontálny predel obsahu
Inaugurácia známky Martina Martinčeka Inaugurácia známky Martina Martinčeka
28.11.2013 - Tlačové správy

Slovenská pošta vydá do obehu dve nové poštové známky s umeleckými motívmi. Jedna z nich, v nominálnej hodnote 1,20 eur, predstaví fotografické dielo Martina Martinčeka.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o uložení zásielky
28.11.2013 - Úradná tabuľa

Zásielka adresovaná pre: Jaroslav NÁVOJ, nar. 1977, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: VÚB BANKA, a.s. Bratislava.

Horizontálny predel obsahu
Obyvatelia Demänovej odsúhlasili budúce názvy svojich ulíc Obyvatelia Demänovej odsúhlasili budúce názvy svojich ulíc
27.11.2013 - Tlačové správy

Aj v mestskej časti Demänová pripravuje liptovskomikulášska radnica oficiálne pomenovanie ulíc. Pribudne tu až 17 oficiálnych názvov, ktoré tamojší obyvatelia používajú iba v ústnom podaní. Na túto tému sa hovorilo s obyvateľmi mestskej časti na druhom stretnutí v utorok 26. novembra.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Oznam
27.11.2013 - Oznamy

Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny - výrub drevín na ul. Jesenského a Štefánikovej v rámci údržby uličnej zelene a prebierky v parkoch.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Návrh VZN mesta Liptovský Mikuláš
27.11.2013 - Úradná tabuľa

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Liptovský Mikuláš o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Horizontálny predel obsahu
Návrh VZN mesta Liptovský Mikuláš
27.11.2013 - Úradná tabuľa

Návrh VZN mesta Liptovský Mikuláš o určení názvov ulíc na území mesta Liptovský Mikuláš.

Horizontálny predel obsahu