Liptovský Mikuláš

Liptovský Mikuláš - erb mesta
Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

Oznamy

Vážení občania,
v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní.Typ správy:
SELECT * FROM lmd_polozky2 WHERE archiv = 1 AND DATUM > '2014-12-31' AND SKUPINA_ID = 1 ORDER BY DATUM DESC, VAHA DESC LIMIT 880,20

Archív správ -

Na bicykli miesto auta Na bicykli miesto auta
08.09.2016 - Tlačové správy

V nedeľu 18. septembra vytiahnite bicykle, korčule, kolobežky, skateboardy či iné alternatívne dopravné prostriedky. Na mikulášskych cestách vás hodinu a pol nebudú obmedzovať žiadne autá! O štvrtej popoludní odštartujú všetky nemotorové prostriedky spred mestského úradu a Štúrovou ulicou povedie trasa pešou zónou, cez ulicu 1. mája sa dostanete bez obmedzení na Školskú, Kuzmányho a cez Pišútovu späť na Námestie osloboditeľov.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Radnica začala riešiť obťažujúci reklamný smog Radnica začala riešiť obťažujúci reklamný smog
08.09.2016 - Tlačové správy

Predstavitelia mestského úradu sa snažia riešiť problém s takzvaným vizuálnym či reklamným smogom (ide o zamorenie verejného priestoru agresívnou, či nevkusnou a veľkostne neprimeranou reklamou).


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Obnovia tradičný lesný beh Okolo Poludnice
08.09.2016 - Oznamy

Bežecký klub OPALISKO Závažná Poruba pozýva všetkých na bežecké podujatie "Memoriál Štefana Kubovčíka", súčasťou ktorého je aj beh "Okolo Poludnice". Podujatie sa uskutoční 25.9.2016. Viac informácií nájdete v prílohe.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o uložení zásielky
08.09.2016 - Úradná tabuľa

Listová zásielka adresovaná: Róbert RÁDI, nar. 1977, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: Exekútorský úrad Ružomberok.

Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o uložení zásielky
08.09.2016 - Úradná tabuľa

Listová zásielka adresovaná: Marek CUPRA, nar. 1975, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: Marek Valčík, Jeseník (ČR).

Horizontálny predel obsahu
Oznam - Čisté hory 2016
08.09.2016 - Oznamy

Štátne lesy Tatranského národného parku v Tatranskej Lomnici informujú o konaní 38. ročníka podujatia Čisté hory 2016.

Horizontálny predel obsahu
Oznam
07.09.2016 - Oznamy

Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny - výrub drevín rastúcich na parc. č. KN-C 5202/7, 5202/58, 5202/59, 5202/94 v k.ú. Liptovský Mikuláš.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
07.09.2016 - Úradná tabuľa

Oznámenie Spoločného obecného úradu ÚR a SP v Liptovskom Mikuláši o začatí stavebného konania a o nariadení ústneho pojednávania dňa 29.9.2016 na stavbu "Stavebné úpravy senníka na ovčín pre 350 oviec" na pozemkoch v k. ú. Dúbrava v zmysle žiadosti AGRO RACIO, s.r.o. Liptovský Mikuláš v zastúpení Inžiniering Neumann, s.r.o. Liptovský Mikuláš.

Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o uložení zásielky - Slovenská pošta
07.09.2016 - Úradná tabuľa

Oznámenie Slovenskej pošty v Liptovskom Mikuláši o uložení zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe.

Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o uložení zásielky
07.09.2016 - Úradná tabuľa

Listová zásielka adresovaná: Juraj BAČÍK, nar. 1983, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: Raiffeisen bank Bratislava.

Horizontálny predel obsahu
Mesto vyjde v ústrety sociálne slabším, budú si môcť pestovať svoje plodiny Mesto vyjde v ústrety sociálne slabším, budú si môcť pestovať svoje plodiny
06.09.2016 - Tlačové správy

Na pestovanie ovocia alebo zeleniny budú môcť využiť sociálne slabšie rodiny nevyužité mestské pozemky. Mesto tak chce podať pomocnú ruku na základe návrhu Občianskeho združenia Európska občianska rada. Radnica v súčasnosti pripravuje prehľad plôch, ktoré by boli na projekt osožné.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o plánovanej odstávke elektriny - 6.10.2016 Oznámenie o plánovanej odstávke elektriny - 6.10.2016
06.09.2016 - Úradná tabuľa

Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. Žilina oznamuje, že dňa 6.10.2016 NEBUDE v čase od 07:30 hod. do 18:00 hod. prerušená v Liptovskom Mikuláši - mestskej časti NÁBREŽIE - VRBICA (Ul. Vrbická - v zmysle rozpisu) distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy spoločnosti SSE-Distribúcia, a.s.

Horizontálny predel obsahu
Zámer mesta Liptovský Mikuláš
06.09.2016 - Úradná tabuľa

Zámer mesta Liptovský Mikuláš prenajať nebytový priestor č. 1 v objekte "Spoločenský pavilón" na Nábreží Dr. A. Stodolu súp. č. 1577 na pozemku parc. č. KN-C 5269/73 v k. ú. Liptovský Mikuláš.

Horizontálny predel obsahu
Oznam
06.09.2016 - Oznamy

Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny - výrub drevín rastúcich na parc. č. KN-C 5378/256 v k.ú. Liptovský Mikuláš.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
06.09.2016 - Úradná tabuľa

Oznámenie Okresného úradu - odboru starostlivosti o životné prostredie, úseku ŠVS v Liptovskom Mikuláši o začatí vodoprávneho konania spojeného s miestnym zisťovaním dňa 29.9.2016 na stavbu "Gazdovský dvor Demänová" na základe žiadosti LYNBRUCH, s.r.o. Liptovský Mikuláš v zastúpení Inžiniering Neumann, s.r.o. Liptovský Mikuláš.

Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o plánovanej odstávke elektriny - 4.10.2016 Oznámenie o plánovanej odstávke elektriny - 4.10.2016
06.09.2016 - Úradná tabuľa

Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. Žilina oznamuje, že dňa 4.10.2016 bude v čase od 07:30 hod. do 18:00 hod. prerušená v Liptovskom Mikuláši - mestskej časti NÁBREŽIE - VRBICA (Ul. Vrbická - v zmysle rozpisu) distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy spoločnosti SSE-Distribúcia, a.s.

Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o plánovanej odstávke elektriny - 5.10.2016 Oznámenie o plánovanej odstávke elektriny - 5.10.2016
06.09.2016 - Úradná tabuľa

Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. Žilina oznamuje, že dňa 5.10.2016 NEBUDE v čase od 07:30 hod. do 18:00 hod. prerušená v Liptovskom Mikuláši - mestskej časti NÁBREŽIE - VRBICA (Ul. Vrbická - v zmysle rozpisu) distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy spoločnosti SSE-Distribúcia, a.s.

Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o plánovanej odstávke elektriny - 7.10.2016 Oznámenie o plánovanej odstávke elektriny - 7.10.2016
06.09.2016 - Úradná tabuľa

Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. Žilina oznamuje, že dňa 7.10.2016 bude v čase od 07:30 hod. do 14:00 hod. prerušená v Liptovskom Mikuláši - mestskej časti NÁBREŽIE - VRBICA (Ul. Vrbická - v zmysle rozpisu) distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy spoločnosti SSE-Distribúcia, a.s.

Horizontálny predel obsahu
Švábkafest bude v znamení chutí a vôní tradičných pokrmov Švábkafest bude v znamení chutí a vôní tradičných pokrmov
05.09.2016 - Tlačové správy

Liptovská plodina číslo jeden sú zemiaky, domáci ich slangovo volajú švábka. Podujatie v najbližší piatok 9. septembra v Liptovskom Mikuláši bude preto venované práve zemiakom. Perličkou druhého ročníka Švábkafestu bude predstavenie jednotnej receptúry tunajšieho originálneho jedla Liptovských drobov.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu
05.09.2016 - Úradná tabuľa

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu pre občana: Stanislav BRUNČIAK, nar. 1961. Miestom nového trvalého pobytu je MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ.

Horizontálny predel obsahu

Oznamy

Vážení občania,
v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní.


Typ správy:
SELECT * FROM lmd_polozky2 WHERE archiv = 1 AND DATUM > '2014-12-31' AND SKUPINA_ID = 1 ORDER BY DATUM DESC, VAHA DESC LIMIT 880,20

Archív správ -

Na bicykli miesto auta Na bicykli miesto auta
08.09.2016 - Tlačové správy

V nedeľu 18. septembra vytiahnite bicykle, korčule, kolobežky, skateboardy či iné alternatívne dopravné prostriedky. Na mikulášskych cestách vás hodinu a pol nebudú obmedzovať žiadne autá! O štvrtej popoludní odštartujú všetky nemotorové prostriedky spred mestského úradu a Štúrovou ulicou povedie trasa pešou zónou, cez ulicu 1. mája sa dostanete bez obmedzení na Školskú, Kuzmányho a cez Pišútovu späť na Námestie osloboditeľov.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Radnica začala riešiť obťažujúci reklamný smog Radnica začala riešiť obťažujúci reklamný smog
08.09.2016 - Tlačové správy

Predstavitelia mestského úradu sa snažia riešiť problém s takzvaným vizuálnym či reklamným smogom (ide o zamorenie verejného priestoru agresívnou, či nevkusnou a veľkostne neprimeranou reklamou).


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Obnovia tradičný lesný beh Okolo Poludnice
08.09.2016 - Oznamy

Bežecký klub OPALISKO Závažná Poruba pozýva všetkých na bežecké podujatie "Memoriál Štefana Kubovčíka", súčasťou ktorého je aj beh "Okolo Poludnice". Podujatie sa uskutoční 25.9.2016. Viac informácií nájdete v prílohe.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o uložení zásielky
08.09.2016 - Úradná tabuľa

Listová zásielka adresovaná: Róbert RÁDI, nar. 1977, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: Exekútorský úrad Ružomberok.

Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o uložení zásielky
08.09.2016 - Úradná tabuľa

Listová zásielka adresovaná: Marek CUPRA, nar. 1975, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: Marek Valčík, Jeseník (ČR).

Horizontálny predel obsahu
Oznam - Čisté hory 2016
08.09.2016 - Oznamy

Štátne lesy Tatranského národného parku v Tatranskej Lomnici informujú o konaní 38. ročníka podujatia Čisté hory 2016.

Horizontálny predel obsahu
Oznam
07.09.2016 - Oznamy

Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny - výrub drevín rastúcich na parc. č. KN-C 5202/7, 5202/58, 5202/59, 5202/94 v k.ú. Liptovský Mikuláš.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
07.09.2016 - Úradná tabuľa

Oznámenie Spoločného obecného úradu ÚR a SP v Liptovskom Mikuláši o začatí stavebného konania a o nariadení ústneho pojednávania dňa 29.9.2016 na stavbu "Stavebné úpravy senníka na ovčín pre 350 oviec" na pozemkoch v k. ú. Dúbrava v zmysle žiadosti AGRO RACIO, s.r.o. Liptovský Mikuláš v zastúpení Inžiniering Neumann, s.r.o. Liptovský Mikuláš.

Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o uložení zásielky - Slovenská pošta
07.09.2016 - Úradná tabuľa

Oznámenie Slovenskej pošty v Liptovskom Mikuláši o uložení zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe.

Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o uložení zásielky
07.09.2016 - Úradná tabuľa

Listová zásielka adresovaná: Juraj BAČÍK, nar. 1983, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: Raiffeisen bank Bratislava.

Horizontálny predel obsahu
Mesto vyjde v ústrety sociálne slabším, budú si môcť pestovať svoje plodiny Mesto vyjde v ústrety sociálne slabším, budú si môcť pestovať svoje plodiny
06.09.2016 - Tlačové správy

Na pestovanie ovocia alebo zeleniny budú môcť využiť sociálne slabšie rodiny nevyužité mestské pozemky. Mesto tak chce podať pomocnú ruku na základe návrhu Občianskeho združenia Európska občianska rada. Radnica v súčasnosti pripravuje prehľad plôch, ktoré by boli na projekt osožné.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o plánovanej odstávke elektriny - 6.10.2016 Oznámenie o plánovanej odstávke elektriny - 6.10.2016
06.09.2016 - Úradná tabuľa

Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. Žilina oznamuje, že dňa 6.10.2016 NEBUDE v čase od 07:30 hod. do 18:00 hod. prerušená v Liptovskom Mikuláši - mestskej časti NÁBREŽIE - VRBICA (Ul. Vrbická - v zmysle rozpisu) distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy spoločnosti SSE-Distribúcia, a.s.

Horizontálny predel obsahu
Zámer mesta Liptovský Mikuláš
06.09.2016 - Úradná tabuľa

Zámer mesta Liptovský Mikuláš prenajať nebytový priestor č. 1 v objekte "Spoločenský pavilón" na Nábreží Dr. A. Stodolu súp. č. 1577 na pozemku parc. č. KN-C 5269/73 v k. ú. Liptovský Mikuláš.

Horizontálny predel obsahu
Oznam
06.09.2016 - Oznamy

Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny - výrub drevín rastúcich na parc. č. KN-C 5378/256 v k.ú. Liptovský Mikuláš.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
06.09.2016 - Úradná tabuľa

Oznámenie Okresného úradu - odboru starostlivosti o životné prostredie, úseku ŠVS v Liptovskom Mikuláši o začatí vodoprávneho konania spojeného s miestnym zisťovaním dňa 29.9.2016 na stavbu "Gazdovský dvor Demänová" na základe žiadosti LYNBRUCH, s.r.o. Liptovský Mikuláš v zastúpení Inžiniering Neumann, s.r.o. Liptovský Mikuláš.

Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o plánovanej odstávke elektriny - 4.10.2016 Oznámenie o plánovanej odstávke elektriny - 4.10.2016
06.09.2016 - Úradná tabuľa

Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. Žilina oznamuje, že dňa 4.10.2016 bude v čase od 07:30 hod. do 18:00 hod. prerušená v Liptovskom Mikuláši - mestskej časti NÁBREŽIE - VRBICA (Ul. Vrbická - v zmysle rozpisu) distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy spoločnosti SSE-Distribúcia, a.s.

Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o plánovanej odstávke elektriny - 5.10.2016 Oznámenie o plánovanej odstávke elektriny - 5.10.2016
06.09.2016 - Úradná tabuľa

Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. Žilina oznamuje, že dňa 5.10.2016 NEBUDE v čase od 07:30 hod. do 18:00 hod. prerušená v Liptovskom Mikuláši - mestskej časti NÁBREŽIE - VRBICA (Ul. Vrbická - v zmysle rozpisu) distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy spoločnosti SSE-Distribúcia, a.s.

Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o plánovanej odstávke elektriny - 7.10.2016 Oznámenie o plánovanej odstávke elektriny - 7.10.2016
06.09.2016 - Úradná tabuľa

Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. Žilina oznamuje, že dňa 7.10.2016 bude v čase od 07:30 hod. do 14:00 hod. prerušená v Liptovskom Mikuláši - mestskej časti NÁBREŽIE - VRBICA (Ul. Vrbická - v zmysle rozpisu) distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy spoločnosti SSE-Distribúcia, a.s.

Horizontálny predel obsahu
Švábkafest bude v znamení chutí a vôní tradičných pokrmov Švábkafest bude v znamení chutí a vôní tradičných pokrmov
05.09.2016 - Tlačové správy

Liptovská plodina číslo jeden sú zemiaky, domáci ich slangovo volajú švábka. Podujatie v najbližší piatok 9. septembra v Liptovskom Mikuláši bude preto venované práve zemiakom. Perličkou druhého ročníka Švábkafestu bude predstavenie jednotnej receptúry tunajšieho originálneho jedla Liptovských drobov.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu
05.09.2016 - Úradná tabuľa

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu pre občana: Stanislav BRUNČIAK, nar. 1961. Miestom nového trvalého pobytu je MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ.

Horizontálny predel obsahu