Liptovský Mikuláš
 • Polsky
 • English
 • Slovensky
 • Liptovský Mikuláš - erb mesta
  Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

  Oznamy

  Vážení občania,
  v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní.  Typ správy:
  SELECT * FROM lmd_polozky2 WHERE archiv = 1 AND DATUM > '2014-12-31' AND SKUPINA_ID = 1 ORDER BY DATUM DESC, VAHA DESC LIMIT 760,20

  Archív správ -

  Oznámenie o uložení zásielok - Slovenská pošta
  08.02.2019 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Slovenskej pošty v Liptovskom Mikuláši o uložení zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe.

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  08.02.2019 - Úradná tabuľa

  Stavebné povolenie mesta Liptovský Mikuláš na stavbu "Stavebné úpravy bytu č. 41" nachádzajúcej sa na ul. Priebežnej 486/5 na pozemku parc. č. KN-C 773/13 v k. ú. Okoličné, stavebníkmi ktorej je Darina Ivanovičová.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielok - Slovenská pošta
  07.02.2019 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Slovenskej pošty v Liptovskom Mikuláši o uložení zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe.

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  07.02.2019 - Úradná tabuľa

  Voľby do Európskeho parlamentu - Informácia pre voliča.

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  07.02.2019 - Úradná tabuľa

  Oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania na stavbu "Zateplenie a obnova bytového domu" na Jefremovskej ul. 632/10, navrhovateľom ktorej sú vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu.

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  07.02.2019 - Úradná tabuľa

  Oznámenie o začatí stavebného konania a nariadenie ústneho pojednávania na stavbu "Zateplenie a obnova bytového domu" na Alexyho ul. 1906, navrhovateľom ktorej sú vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu.

  Horizontálny predel obsahu
  Pozvánka na MsZ
  07.02.2019 - Úradná tabuľa

  Pozvánka na zasadnutie mestského zastupiteľstva - 11. február 2019.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o zrušení trvalého pobytu
  07.02.2019 - Úradná tabuľa

  Oznámenie o zrušení trvalého pobytu občanovi: Michal Mičuda, nar. 1991; Miestom nového trvalého pobytu je MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielky
  07.02.2019 - Úradná tabuľa

  Listová zásielka adresovaná: Zoznam občanov v prílohe, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: Mesto Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznam
  06.02.2019 - Oznamy

  Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny - na výrub drevín rastúcich na parc. č. KN-C 1216/2 v k.ú. Okoličné.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielky
  05.02.2019 - Úradná tabuľa

  Listová zásielka adresovaná: Peter Dobák, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: Edymax Facility Management SE.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielky
  05.02.2019 - Úradná tabuľa

  Listová zásielka adresovaná: Silvia BARANOVIČOVÁ, Igor STANEK, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: Index Nosluš, s.r.o.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielky
  05.02.2019 - Úradná tabuľa

  Listová zásielka adresovaná: Zoznam občanov v prílohe, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: Dôvera, a.s.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielok - Slovenská pošta
  05.02.2019 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Slovenskej pošty v Liptovskom Mikuláši o uložení zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe.

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  05.02.2019 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Okresného úradu Žilina o začatí vyvlastňovacieho konania pre stavbu "Modernizácia železničenej trate Žilina - Košice, úsek trate Liptovský Mikuláš - Poprad-Tatry /mimo/".

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  05.02.2019 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Okresného úradu Žilina o začatí vyvlastňovacieho konania pre stavbu "Modernizácia železničenej trate Žilina - Košice, úsek trate Liptovský Mikuláš - Poprad-Tatry /mimo/".

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  05.02.2019 - Úradná tabuľa

  Oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred jej dokončením a upustenie od ústeneho pojednávania a miestneho zisťovania na stavbu "Liptovský Mikuláš - Za synagógou - Preložka NNK a VNK", stavebníkom ktorej je Ing. Slavomíra Porubenová.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o zrušení trvalého pobytu
  05.02.2019 - Úradná tabuľa

  Oznámenie o zrušení trvalého pobytu občanom: Marcel Čižmár (1983), Hana Čizmárová (1983), Laura Čizmárová (2011), Patrik Čižmár (2014); Miestom nového trvalého pobytu je MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznam
  04.02.2019 - Úradná tabuľa

  Informácia o začatí konania o súhlas na výrub drevín


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Oznam
  04.02.2019 - Oznamy

  Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny - výrub dreviny rastúcej na parc. č. KN-C 3317/47 v k.ú. Liptovský Mikuláš.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu

  Oznamy

  Vážení občania,
  v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní.


  Typ správy:
  SELECT * FROM lmd_polozky2 WHERE archiv = 1 AND DATUM > '2014-12-31' AND SKUPINA_ID = 1 ORDER BY DATUM DESC, VAHA DESC LIMIT 760,20

  Archív správ -

  Oznámenie o uložení zásielok - Slovenská pošta
  08.02.2019 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Slovenskej pošty v Liptovskom Mikuláši o uložení zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe.

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  08.02.2019 - Úradná tabuľa

  Stavebné povolenie mesta Liptovský Mikuláš na stavbu "Stavebné úpravy bytu č. 41" nachádzajúcej sa na ul. Priebežnej 486/5 na pozemku parc. č. KN-C 773/13 v k. ú. Okoličné, stavebníkmi ktorej je Darina Ivanovičová.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielok - Slovenská pošta
  07.02.2019 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Slovenskej pošty v Liptovskom Mikuláši o uložení zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe.

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  07.02.2019 - Úradná tabuľa

  Voľby do Európskeho parlamentu - Informácia pre voliča.

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  07.02.2019 - Úradná tabuľa

  Oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania na stavbu "Zateplenie a obnova bytového domu" na Jefremovskej ul. 632/10, navrhovateľom ktorej sú vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu.

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  07.02.2019 - Úradná tabuľa

  Oznámenie o začatí stavebného konania a nariadenie ústneho pojednávania na stavbu "Zateplenie a obnova bytového domu" na Alexyho ul. 1906, navrhovateľom ktorej sú vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu.

  Horizontálny predel obsahu
  Pozvánka na MsZ
  07.02.2019 - Úradná tabuľa

  Pozvánka na zasadnutie mestského zastupiteľstva - 11. február 2019.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o zrušení trvalého pobytu
  07.02.2019 - Úradná tabuľa

  Oznámenie o zrušení trvalého pobytu občanovi: Michal Mičuda, nar. 1991; Miestom nového trvalého pobytu je MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielky
  07.02.2019 - Úradná tabuľa

  Listová zásielka adresovaná: Zoznam občanov v prílohe, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: Mesto Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznam
  06.02.2019 - Oznamy

  Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny - na výrub drevín rastúcich na parc. č. KN-C 1216/2 v k.ú. Okoličné.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielky
  05.02.2019 - Úradná tabuľa

  Listová zásielka adresovaná: Peter Dobák, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: Edymax Facility Management SE.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielky
  05.02.2019 - Úradná tabuľa

  Listová zásielka adresovaná: Silvia BARANOVIČOVÁ, Igor STANEK, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: Index Nosluš, s.r.o.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielky
  05.02.2019 - Úradná tabuľa

  Listová zásielka adresovaná: Zoznam občanov v prílohe, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: Dôvera, a.s.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielok - Slovenská pošta
  05.02.2019 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Slovenskej pošty v Liptovskom Mikuláši o uložení zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe.

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  05.02.2019 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Okresného úradu Žilina o začatí vyvlastňovacieho konania pre stavbu "Modernizácia železničenej trate Žilina - Košice, úsek trate Liptovský Mikuláš - Poprad-Tatry /mimo/".

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  05.02.2019 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Okresného úradu Žilina o začatí vyvlastňovacieho konania pre stavbu "Modernizácia železničenej trate Žilina - Košice, úsek trate Liptovský Mikuláš - Poprad-Tatry /mimo/".

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  05.02.2019 - Úradná tabuľa

  Oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred jej dokončením a upustenie od ústeneho pojednávania a miestneho zisťovania na stavbu "Liptovský Mikuláš - Za synagógou - Preložka NNK a VNK", stavebníkom ktorej je Ing. Slavomíra Porubenová.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o zrušení trvalého pobytu
  05.02.2019 - Úradná tabuľa

  Oznámenie o zrušení trvalého pobytu občanom: Marcel Čižmár (1983), Hana Čizmárová (1983), Laura Čizmárová (2011), Patrik Čižmár (2014); Miestom nového trvalého pobytu je MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznam
  04.02.2019 - Úradná tabuľa

  Informácia o začatí konania o súhlas na výrub drevín


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Oznam
  04.02.2019 - Oznamy

  Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny - výrub dreviny rastúcej na parc. č. KN-C 3317/47 v k.ú. Liptovský Mikuláš.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu