Liptovský Mikuláš

Liptovský Mikuláš - erb mesta
Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

Oznamy

Vážení občania,
v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní.Typ správy:

Archív správ -

Oznámenie o plánovanej odstávke elektriny - 3.5.2016 Oznámenie o plánovanej odstávke elektriny - 3.5.2016
05.04.2016 - Úradná tabuľa

Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. Žilina oznamuje, že dňa 3.5.2016 bude v čase od 08:00 hod. do 12:30 hod. prerušená v Liptovskom Mikuláši - mestskej časti STARÉ MESTO (Ul. 1. mája, Prvá, Druhá a Tretia - v zmysle rozpisu) distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy spoločnosti SSE-Distribúcia, a.s.

Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu
05.04.2016 - Úradná tabuľa

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu pre nasledovných občanov: 1/ Matúš ZÁBORSKÝ, nar. 1983 a 2/ František HEČKO, nar. 1986. Miestom ich nového trvalého pobytu je MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ.

Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o uložení zásielky - Slovenská pošta
05.04.2016 - Úradná tabuľa

Oznámenie Slovenskej pošty v Liptovskom Mikuláši o uložení zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe.

Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
04.04.2016 - Úradná tabuľa

Rozhodnutie mesta Liptovský Mikuláš vo veci umiestnenia stavby "9341 - Liptovský Mikuláš - Okoličné - Zahustenie TS areál montáža" - líniová stavba na pozemkoch v k. ú. Okoličné, navrhovateľom ktorej je Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. Žilina v zastúpení EUB, s.r.o. Liptovský Mikuláš.

Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
04.04.2016 - Úradná tabuľa

Rozhodnutie mesta Liptovský Mikuláš na stavbu "Stavebné úpravy bytu" - byt č. 23 v bytovom dome súp. č. 1786 na pozemku parc. č. KN-C 3314/30 v k. ú. Liptovský Mikuláš, stavebníkom ktorej je Monika Žuffová, Liptovský Mikuláš.

Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o uložení zásielky
04.04.2016 - Úradná tabuľa

Listová zásielka adresovaná: Jozef GARB, nar. 1980, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. pobočka Liptovský Mikuláš.

Horizontálny predel obsahu
Hovory s občanmi
01.04.2016 - Tlačové správy

Primátor Ján Blcháč srdečne pozýva obyvateľov jednotlivých mestských častí na stretnutia


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Oznam
01.04.2016 - Oznamy

Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny - výrub dreviny rastúcej na parc. č. KN-C 568/1 v k.ú. Liptovský Mikuláš.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Oznam
01.04.2016 - Oznamy

Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny - výrub dreviny rastúcej na parc. č. KN-E 2025/101 v k.ú. Liptovský Mikuláš.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Oznam
01.04.2016 - Oznamy

Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny - výrub drevín rastúcich na parc. č. KN-C 749 v k.ú. Palúdzka.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o uložení zásielky
01.04.2016 - Úradná tabuľa

Listová zásielka adresovaná: Zuzana KREVOVÁ, nar. 1983, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. pobočka Liptovský Mikuláš.

Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
01.04.2016 - Úradná tabuľa

Oznámenie Spoločného obecného úradu ÚR a SP v Liptovskom Mikuláši o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania na stavbu "Stavebné úpravy - obnova Bytového domu" na ulici Hrušková súp. č. 513 na pozemku parc. č. KN-C 773/35 v k. ú. Okoličné, stavebníkom ktorej sú vlastníci bytov a nebytových priestorov BD Hrušková 513, Liptovský Mikuláš v správe Inten - Eura, správa domov Liptovský Mikuláš v zastúpení HLINA, s.r.o. Liptovský Mikuláš.

Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o uložení zásielky
01.04.2016 - Úradná tabuľa

Listová zásielka adresovaná: Martin GLEVITZKÝ, nar. 1956; doručená od: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. pobočka Liptovský Mikuláš.

Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o uložení zásielky - Slovenská pošta
01.04.2016 - Úradná tabuľa

Oznámenie Slovenskej pošty v Liptovskom Mikuláši o uložení zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe.

Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o upustení od dobrovoľnej dražby
31.03.2016 - Úradná tabuľa

Aukčná spoločnosť, s.r.o. Bratislava oznamuje upustenie od dobrovoľnej dražby č. 003/2016, ktorá sa mala konať dňa 30.3.2016 v Salóniku Cabinet - Hotel Dubová Skala v Žiline na nehnuteľnosti - rodinný dom súp. č. 244 s príslušenstvom a pozemky parc. č. KN-C 150/49 a KN-C 150/55 v k. ú Demänová navrhovateľa ČSOB stavebná sporiteľňa, a.s. Bratislava.

Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o plánovanej odstávke elektriny - 28.4.2016 Oznámenie o plánovanej odstávke elektriny - 28.4.2016
31.03.2016 - Úradná tabuľa

Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. Žilina oznamuje, že dňa 28.4.2016 bude v čase od 08:30 hod. do 15:30 hod. prerušená v Liptovskom Mikuláši - mestskej časti PALÚDZKA (Ul. Lesnícka č. 0, 2, 4, 392 a 1002 - v zmysle rozpisu) distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy spoločnosti SSE-Distribúcia, a.s.

Horizontálny predel obsahu
Deratizácia
31.03.2016 - Oznamy

Výzva mesta Liptovský Mikuláš na vykonanie jarnej deratizácie v termíne 1.4.2016 - 15.5.2016.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o plánovanej odstávke elektriny - 28.4.2016 Oznámenie o plánovanej odstávke elektriny - 28.4.2016
31.03.2016 - Úradná tabuľa

Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. Žilina oznamuje, že dňa 28.4.2016 bude v čase od 07:30 hod. do 16:30 hod. prerušená v Liptovskom Mikuláši - mestskej časti OKOLIČNÉ (Ul. Kláštorná – č. 526, 531, 532, 636, 666, 740, 832, 9998, Okoličné č. 938 a Priemyselná zóna č. 1331 - v zmysle rozpisu) distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy spoločnosti SSE-Distribúcia, a.s.

Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o plánovanej odstávke elektriny - 29.4.2016 Oznámenie o plánovanej odstávke elektriny - 29.4.2016
31.03.2016 - Úradná tabuľa

Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. Žilina oznamuje, že dňa 29.4.2016 bude v čase od 08:30 hod. do 14:30 hod. prerušená v Liptovskom Mikuláši - mestskej časti STARÉ MESTO, OKOLIČNÉ a PODBREZINY (Ul. 1. mája, Druhá, Jefremovská, Okoličné, Prvá a Tretia - v zmysle rozpisu) distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy spoločnosti SSE-Distribúcia, a.s.

Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
30.03.2016 - Úradná tabuľa

Rozhodnutie mesta Liptovský Mikuláš o dodatočnom povolení na stavbu "Stavebné úpravy bytu č. 13" na ulici Hurbanova súp. č. 1498 na pozemku parc. č. KN-C 384 v k. ú. Liptovský Mikuláš, stavebníkom ktorej je Ján Švidek, Liptovský Mikuláš.

Horizontálny predel obsahu

Oznamy

Vážení občania,
v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní.


Typ správy:

Archív správ -

Oznámenie o plánovanej odstávke elektriny - 3.5.2016 Oznámenie o plánovanej odstávke elektriny - 3.5.2016
05.04.2016 - Úradná tabuľa

Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. Žilina oznamuje, že dňa 3.5.2016 bude v čase od 08:00 hod. do 12:30 hod. prerušená v Liptovskom Mikuláši - mestskej časti STARÉ MESTO (Ul. 1. mája, Prvá, Druhá a Tretia - v zmysle rozpisu) distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy spoločnosti SSE-Distribúcia, a.s.

Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu
05.04.2016 - Úradná tabuľa

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu pre nasledovných občanov: 1/ Matúš ZÁBORSKÝ, nar. 1983 a 2/ František HEČKO, nar. 1986. Miestom ich nového trvalého pobytu je MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ.

Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o uložení zásielky - Slovenská pošta
05.04.2016 - Úradná tabuľa

Oznámenie Slovenskej pošty v Liptovskom Mikuláši o uložení zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe.

Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
04.04.2016 - Úradná tabuľa

Rozhodnutie mesta Liptovský Mikuláš vo veci umiestnenia stavby "9341 - Liptovský Mikuláš - Okoličné - Zahustenie TS areál montáža" - líniová stavba na pozemkoch v k. ú. Okoličné, navrhovateľom ktorej je Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. Žilina v zastúpení EUB, s.r.o. Liptovský Mikuláš.

Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
04.04.2016 - Úradná tabuľa

Rozhodnutie mesta Liptovský Mikuláš na stavbu "Stavebné úpravy bytu" - byt č. 23 v bytovom dome súp. č. 1786 na pozemku parc. č. KN-C 3314/30 v k. ú. Liptovský Mikuláš, stavebníkom ktorej je Monika Žuffová, Liptovský Mikuláš.

Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o uložení zásielky
04.04.2016 - Úradná tabuľa

Listová zásielka adresovaná: Jozef GARB, nar. 1980, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. pobočka Liptovský Mikuláš.

Horizontálny predel obsahu
Hovory s občanmi
01.04.2016 - Tlačové správy

Primátor Ján Blcháč srdečne pozýva obyvateľov jednotlivých mestských častí na stretnutia


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Oznam
01.04.2016 - Oznamy

Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny - výrub dreviny rastúcej na parc. č. KN-C 568/1 v k.ú. Liptovský Mikuláš.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Oznam
01.04.2016 - Oznamy

Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny - výrub dreviny rastúcej na parc. č. KN-E 2025/101 v k.ú. Liptovský Mikuláš.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Oznam
01.04.2016 - Oznamy

Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny - výrub drevín rastúcich na parc. č. KN-C 749 v k.ú. Palúdzka.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o uložení zásielky
01.04.2016 - Úradná tabuľa

Listová zásielka adresovaná: Zuzana KREVOVÁ, nar. 1983, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. pobočka Liptovský Mikuláš.

Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
01.04.2016 - Úradná tabuľa

Oznámenie Spoločného obecného úradu ÚR a SP v Liptovskom Mikuláši o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania na stavbu "Stavebné úpravy - obnova Bytového domu" na ulici Hrušková súp. č. 513 na pozemku parc. č. KN-C 773/35 v k. ú. Okoličné, stavebníkom ktorej sú vlastníci bytov a nebytových priestorov BD Hrušková 513, Liptovský Mikuláš v správe Inten - Eura, správa domov Liptovský Mikuláš v zastúpení HLINA, s.r.o. Liptovský Mikuláš.

Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o uložení zásielky
01.04.2016 - Úradná tabuľa

Listová zásielka adresovaná: Martin GLEVITZKÝ, nar. 1956; doručená od: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. pobočka Liptovský Mikuláš.

Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o uložení zásielky - Slovenská pošta
01.04.2016 - Úradná tabuľa

Oznámenie Slovenskej pošty v Liptovskom Mikuláši o uložení zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe.

Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o upustení od dobrovoľnej dražby
31.03.2016 - Úradná tabuľa

Aukčná spoločnosť, s.r.o. Bratislava oznamuje upustenie od dobrovoľnej dražby č. 003/2016, ktorá sa mala konať dňa 30.3.2016 v Salóniku Cabinet - Hotel Dubová Skala v Žiline na nehnuteľnosti - rodinný dom súp. č. 244 s príslušenstvom a pozemky parc. č. KN-C 150/49 a KN-C 150/55 v k. ú Demänová navrhovateľa ČSOB stavebná sporiteľňa, a.s. Bratislava.

Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o plánovanej odstávke elektriny - 28.4.2016 Oznámenie o plánovanej odstávke elektriny - 28.4.2016
31.03.2016 - Úradná tabuľa

Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. Žilina oznamuje, že dňa 28.4.2016 bude v čase od 08:30 hod. do 15:30 hod. prerušená v Liptovskom Mikuláši - mestskej časti PALÚDZKA (Ul. Lesnícka č. 0, 2, 4, 392 a 1002 - v zmysle rozpisu) distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy spoločnosti SSE-Distribúcia, a.s.

Horizontálny predel obsahu
Deratizácia
31.03.2016 - Oznamy

Výzva mesta Liptovský Mikuláš na vykonanie jarnej deratizácie v termíne 1.4.2016 - 15.5.2016.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o plánovanej odstávke elektriny - 28.4.2016 Oznámenie o plánovanej odstávke elektriny - 28.4.2016
31.03.2016 - Úradná tabuľa

Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. Žilina oznamuje, že dňa 28.4.2016 bude v čase od 07:30 hod. do 16:30 hod. prerušená v Liptovskom Mikuláši - mestskej časti OKOLIČNÉ (Ul. Kláštorná – č. 526, 531, 532, 636, 666, 740, 832, 9998, Okoličné č. 938 a Priemyselná zóna č. 1331 - v zmysle rozpisu) distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy spoločnosti SSE-Distribúcia, a.s.

Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o plánovanej odstávke elektriny - 29.4.2016 Oznámenie o plánovanej odstávke elektriny - 29.4.2016
31.03.2016 - Úradná tabuľa

Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. Žilina oznamuje, že dňa 29.4.2016 bude v čase od 08:30 hod. do 14:30 hod. prerušená v Liptovskom Mikuláši - mestskej časti STARÉ MESTO, OKOLIČNÉ a PODBREZINY (Ul. 1. mája, Druhá, Jefremovská, Okoličné, Prvá a Tretia - v zmysle rozpisu) distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy spoločnosti SSE-Distribúcia, a.s.

Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
30.03.2016 - Úradná tabuľa

Rozhodnutie mesta Liptovský Mikuláš o dodatočnom povolení na stavbu "Stavebné úpravy bytu č. 13" na ulici Hurbanova súp. č. 1498 na pozemku parc. č. KN-C 384 v k. ú. Liptovský Mikuláš, stavebníkom ktorej je Ján Švidek, Liptovský Mikuláš.

Horizontálny predel obsahu