Liptovský Mikuláš
 • Polsky
 • English
 • Slovensky
 • Liptovský Mikuláš - erb mesta
  Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

  Oznamy

  Vážení občania,
  v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní.  Typ správy:
  SELECT * FROM lmd_polozky2 WHERE archiv = 1 AND DATUM > '2014-12-31' AND SKUPINA_ID = 1 ORDER BY DATUM DESC, VAHA DESC LIMIT 4980,20

  Archív správ -

  Verejná vyhláška
  19.01.2015 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Spoločného obecného úradu ÚR a SP v Liptovskom Mikuláši o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania dňa 10.2.2015 vo veci umiestnenia stavby "Liptovský Mikuláš - Ploštín - Zahustenie TS Španie", líniová stavba na pozemkoch v k. ú. Ploštín pre navrhovateľa Stredoslovenská energetika - Distribúcia a.s. Žilina.

  Horizontálny predel obsahu
  Návrh VZN mesta Liptovský Mikuláš
  19.01.2015 - Úradná tabuľa

  Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Liptovský Mikuláš o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb v meste Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  19.01.2015 - Úradná tabuľa

  Okresný úrad, pozemkový a lesný odbor v Liptovskom Mikuláši žiada účastníkov konania o odčlenení poľovných pozemkov z uznaných poľovných revírov Baníkov, Baranec resp. poľovného revíru Ďumbier navrhovaných na začlenenie do nového poľovného revíru Vrchovina o vyjadrenie k podkladom na vydanie rozhodnutia.

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  19.01.2015 - Úradná tabuľa

  Verejná vyhláška, ktorou mesto Liptovský Mikuláš predkladá návrh "Zmien a doplnkov č. 1 územného plánu PEŠIA ZÓNA v historickej časti mesta Liptovský Mikuláš".


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Návrh VZN mesta Liptovský Mikuláš
  19.01.2015 - Úradná tabuľa

  Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp podľa miestnych podmienok.

  Horizontálny predel obsahu
  Zápis detí do materských škôl Zápis detí do materských škôl
  16.01.2015 - Tlačové správy

  Zápis detí na predprimárne vzdelávanie do materských škôl bude prebiehať od 16. februára do 16. marca v čase prevádzkových hodín materských škôl (MŠ). Rodič môže doniesť vyplnenú žiadosť na prijatie dieťaťa do MŠ /na webovej stránke školy i mesta/, potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  V Mikuláši sa budú v roku 2015 ochutnávať tradície V Mikuláši sa budú v roku 2015 ochutnávať tradície
  15.01.2015 - Tlačové správy

  Informačné centrum mesta (ICM) v spolupráci s Múzeom Janka Kráľa otvorí tento rok novú prehliadkovú trasu mestom s podtitulom Mikulášske tradície. Návštevníkom predstavia najsilnejšie mikulášske tradície, ich pôvod a to, ako sa zachovali dodnes.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  15.01.2015 - Úradná tabuľa

  Rozhodnuie Slovenskej inšpekcie životného prostredia Žilina o zmene integrovaného povolenia pre prevádzku "SlovTan, Contract Tannery, s.r.o." prevádzkovateľa SlovTan Contract Tannery, s.r.o. Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti
  15.01.2015 - Úradná tabuľa

  Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., pobočka Liptovský Mikuláš oznamuje nasledovným občanom: 1/Daniel KENDRA, Morušová 522/3, L. Mikuláš; 2/ Milan MAJERČÁK, Za traťou 606/5, L. Mikuláš a 3/ Zoltán PETÖCZ, Štúrova 1989/41, L. Mikuláš miesto uloženia písomnosti, ktorým je Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., pobočka Liptovský Mikuláš, Štúrova 34, Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielky
  15.01.2015 - Úradná tabuľa

  Listová zásielka adresovaná pre: Rastislav DOBLEJ, nar. 1977, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: Ivan Doblej, Udiča.

  Horizontálny predel obsahu
  Primátor sa poďakoval bronzovým hokejovým reprezentantom Primátor sa poďakoval bronzovým hokejovým reprezentantom
  14.01.2015 - Tlačové správy

  Odchovanci Mestského hokejového klubu (MHK) 32 Liptovský Mikuláš Matúš Sukeľ (18) a Michal Kabáč (19) sa začiatkom januára pričinili o bronzovú medailu na svetovom šampionáte hráčov do 20 rokov v Kanade. Za reprezentáciu aj mikulášskeho hokeja ich ocenil aj primátor Liptovského Mikuláša Ján Blcháč.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Členovia okrskových komisií pre hlasovanie v referende zložili sľub Členovia okrskových komisií pre hlasovanie v referende zložili sľub
  14.01.2015 - Tlačové správy

  Členovia okrskových komisií pre hlasovanie v referende o ochrane rodiny v Liptovskom Mikuláši sa stretli na prvom spoločnom zasadnutí. V priestoroch mestského úradu zložili v stredu 14. januára do rúk primátora Liptovského Mikuláša Jána Blcháča sľub, že budú svoju funkciu vykonávať nestranne a svedomito.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  MFK Tatran odštartoval jarnú prípravu MFK Tatran odštartoval jarnú prípravu
  13.01.2015 - Tlačové správy

  Klub MFK Tatran Liptovský Mikuláš odštartoval dvojmesačnú prípravu pred jarnou súťažou. Hlavným cieľom je ostať po základnej časti v prvej šestke a prebojovať sa medzi tímy, ktoré budú súperiť o postup do prvej ligy.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Chyba v grafikone SKI & AQUA BUSU Chyba v grafikone SKI & AQUA BUSU
  13.01.2015 - Oznamy

  Prevádzkovateľ SKI & AQUA BUSU upozorňuje cestujúcich na chybu v grafikone.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o zrušení trvalého pobytu
  13.01.2015 - Úradná tabuľa

  Oznámenie o zrušení trvalého pobytu pre občanov: 1/Radovan HUDEC, nar. 1977; 2/ Miriam MIKULAJČÍKOVÁ, nar. 1987 a 3/ Samuel KLINKO, nar. 2013. Miestom ich nového trvalého pobytu je MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ.

  Horizontálny predel obsahu
  Riaditelia škôl požadujú dokončenie výmeny okien na školách Riaditelia škôl požadujú dokončenie výmeny okien na školách
  12.01.2015 - Tlačové správy

  O plánoch na najbližšie mesiace v oblasti školstva rokoval v pondelok 12. januára primátor Liptovského Mikuláša Ján Blcháč s riaditeľmi základných, materských a voľno časových škôl na území mesta.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti
  12.01.2015 - Úradná tabuľa

  Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., pobočka Liptovský Mikuláš oznamuje nasledovným občanom: 1/Ľubica KUPČÍKOVÁ, Tehliarska 154/10, L. Mikuláš a 2/ Ing. Peter DROPPA, Štúrova 870/22, L. Mikuláš miesto uloženia písomnosti - výkazu nedoplatkov zo dňa 8.1.2015, ktorým je Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., pobočka Liptovský Mikuláš, Štúrova 34, Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznam - výrub drevín
  12.01.2015 - Oznamy

  Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny - výrub drevín rastúcich na pozemku parc. č. KN – C 776/3 v k.ú. Okoličné.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Oznam - výrub drevín
  12.01.2015 - Oznamy

  Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny - výrub drevín rastúcich na pozemku parc. č. KN – C 5269/67 v k.ú. Liptovský Mikuláš.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Oznam- výrub drevín
  12.01.2015 - Oznamy

  Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny - výrub drevín rastúcich na pozemku parc. č. KN – C 773/1 v k.ú. Okoličné.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu

  Oznamy

  Vážení občania,
  v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní.


  Typ správy:
  SELECT * FROM lmd_polozky2 WHERE archiv = 1 AND DATUM > '2014-12-31' AND SKUPINA_ID = 1 ORDER BY DATUM DESC, VAHA DESC LIMIT 4980,20

  Archív správ -

  Verejná vyhláška
  19.01.2015 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Spoločného obecného úradu ÚR a SP v Liptovskom Mikuláši o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania dňa 10.2.2015 vo veci umiestnenia stavby "Liptovský Mikuláš - Ploštín - Zahustenie TS Španie", líniová stavba na pozemkoch v k. ú. Ploštín pre navrhovateľa Stredoslovenská energetika - Distribúcia a.s. Žilina.

  Horizontálny predel obsahu
  Návrh VZN mesta Liptovský Mikuláš
  19.01.2015 - Úradná tabuľa

  Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Liptovský Mikuláš o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb v meste Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  19.01.2015 - Úradná tabuľa

  Okresný úrad, pozemkový a lesný odbor v Liptovskom Mikuláši žiada účastníkov konania o odčlenení poľovných pozemkov z uznaných poľovných revírov Baníkov, Baranec resp. poľovného revíru Ďumbier navrhovaných na začlenenie do nového poľovného revíru Vrchovina o vyjadrenie k podkladom na vydanie rozhodnutia.

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  19.01.2015 - Úradná tabuľa

  Verejná vyhláška, ktorou mesto Liptovský Mikuláš predkladá návrh "Zmien a doplnkov č. 1 územného plánu PEŠIA ZÓNA v historickej časti mesta Liptovský Mikuláš".


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Návrh VZN mesta Liptovský Mikuláš
  19.01.2015 - Úradná tabuľa

  Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp podľa miestnych podmienok.

  Horizontálny predel obsahu
  Zápis detí do materských škôl Zápis detí do materských škôl
  16.01.2015 - Tlačové správy

  Zápis detí na predprimárne vzdelávanie do materských škôl bude prebiehať od 16. februára do 16. marca v čase prevádzkových hodín materských škôl (MŠ). Rodič môže doniesť vyplnenú žiadosť na prijatie dieťaťa do MŠ /na webovej stránke školy i mesta/, potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  V Mikuláši sa budú v roku 2015 ochutnávať tradície V Mikuláši sa budú v roku 2015 ochutnávať tradície
  15.01.2015 - Tlačové správy

  Informačné centrum mesta (ICM) v spolupráci s Múzeom Janka Kráľa otvorí tento rok novú prehliadkovú trasu mestom s podtitulom Mikulášske tradície. Návštevníkom predstavia najsilnejšie mikulášske tradície, ich pôvod a to, ako sa zachovali dodnes.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  15.01.2015 - Úradná tabuľa

  Rozhodnuie Slovenskej inšpekcie životného prostredia Žilina o zmene integrovaného povolenia pre prevádzku "SlovTan, Contract Tannery, s.r.o." prevádzkovateľa SlovTan Contract Tannery, s.r.o. Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti
  15.01.2015 - Úradná tabuľa

  Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., pobočka Liptovský Mikuláš oznamuje nasledovným občanom: 1/Daniel KENDRA, Morušová 522/3, L. Mikuláš; 2/ Milan MAJERČÁK, Za traťou 606/5, L. Mikuláš a 3/ Zoltán PETÖCZ, Štúrova 1989/41, L. Mikuláš miesto uloženia písomnosti, ktorým je Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., pobočka Liptovský Mikuláš, Štúrova 34, Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielky
  15.01.2015 - Úradná tabuľa

  Listová zásielka adresovaná pre: Rastislav DOBLEJ, nar. 1977, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: Ivan Doblej, Udiča.

  Horizontálny predel obsahu
  Primátor sa poďakoval bronzovým hokejovým reprezentantom Primátor sa poďakoval bronzovým hokejovým reprezentantom
  14.01.2015 - Tlačové správy

  Odchovanci Mestského hokejového klubu (MHK) 32 Liptovský Mikuláš Matúš Sukeľ (18) a Michal Kabáč (19) sa začiatkom januára pričinili o bronzovú medailu na svetovom šampionáte hráčov do 20 rokov v Kanade. Za reprezentáciu aj mikulášskeho hokeja ich ocenil aj primátor Liptovského Mikuláša Ján Blcháč.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Členovia okrskových komisií pre hlasovanie v referende zložili sľub Členovia okrskových komisií pre hlasovanie v referende zložili sľub
  14.01.2015 - Tlačové správy

  Členovia okrskových komisií pre hlasovanie v referende o ochrane rodiny v Liptovskom Mikuláši sa stretli na prvom spoločnom zasadnutí. V priestoroch mestského úradu zložili v stredu 14. januára do rúk primátora Liptovského Mikuláša Jána Blcháča sľub, že budú svoju funkciu vykonávať nestranne a svedomito.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  MFK Tatran odštartoval jarnú prípravu MFK Tatran odštartoval jarnú prípravu
  13.01.2015 - Tlačové správy

  Klub MFK Tatran Liptovský Mikuláš odštartoval dvojmesačnú prípravu pred jarnou súťažou. Hlavným cieľom je ostať po základnej časti v prvej šestke a prebojovať sa medzi tímy, ktoré budú súperiť o postup do prvej ligy.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Chyba v grafikone SKI & AQUA BUSU Chyba v grafikone SKI & AQUA BUSU
  13.01.2015 - Oznamy

  Prevádzkovateľ SKI & AQUA BUSU upozorňuje cestujúcich na chybu v grafikone.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o zrušení trvalého pobytu
  13.01.2015 - Úradná tabuľa

  Oznámenie o zrušení trvalého pobytu pre občanov: 1/Radovan HUDEC, nar. 1977; 2/ Miriam MIKULAJČÍKOVÁ, nar. 1987 a 3/ Samuel KLINKO, nar. 2013. Miestom ich nového trvalého pobytu je MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ.

  Horizontálny predel obsahu
  Riaditelia škôl požadujú dokončenie výmeny okien na školách Riaditelia škôl požadujú dokončenie výmeny okien na školách
  12.01.2015 - Tlačové správy

  O plánoch na najbližšie mesiace v oblasti školstva rokoval v pondelok 12. januára primátor Liptovského Mikuláša Ján Blcháč s riaditeľmi základných, materských a voľno časových škôl na území mesta.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti
  12.01.2015 - Úradná tabuľa

  Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., pobočka Liptovský Mikuláš oznamuje nasledovným občanom: 1/Ľubica KUPČÍKOVÁ, Tehliarska 154/10, L. Mikuláš a 2/ Ing. Peter DROPPA, Štúrova 870/22, L. Mikuláš miesto uloženia písomnosti - výkazu nedoplatkov zo dňa 8.1.2015, ktorým je Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., pobočka Liptovský Mikuláš, Štúrova 34, Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznam - výrub drevín
  12.01.2015 - Oznamy

  Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny - výrub drevín rastúcich na pozemku parc. č. KN – C 776/3 v k.ú. Okoličné.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Oznam - výrub drevín
  12.01.2015 - Oznamy

  Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny - výrub drevín rastúcich na pozemku parc. č. KN – C 5269/67 v k.ú. Liptovský Mikuláš.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Oznam- výrub drevín
  12.01.2015 - Oznamy

  Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny - výrub drevín rastúcich na pozemku parc. č. KN – C 773/1 v k.ú. Okoličné.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu