Liptovský Mikuláš
 • Polsky
 • English
 • Slovensky
 • Liptovský Mikuláš - erb mesta
  Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

  Oznamy

  Vážení občania,
  v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní.  Typ správy:
  SELECT * FROM lmd_polozky2 WHERE archiv = 1 AND DATUM > '2014-12-31' AND SKUPINA_ID = 1 ORDER BY DATUM DESC, VAHA DESC LIMIT 4760,20

  Archív správ -

  Verejná vyhláška
  15.06.2015 - Úradná tabuľa

  Stavebné povolenie mesta Liptovský Mikuláš na stavbu "Obvnova bytového domu" na ulici Pod slivkou súp. č. 520 na pozemku parc. č. KN-C 773/44 v k. ú. Okoličné, stavebníkom ktorej sú vlastníci bytového domu Pod slivkou 520, Liptovský Mikuláš v správe INTEN - EURA, správa domov, s.r.o. Liptovský Mikuláš v zastúpení Ing. Miroslav Neumann - INŽINIERSKA KANCELÁRIA, Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielky - Slovenská pošta
  15.06.2015 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Slovenskej pošty v Liptovskom Mikuláši o uložení zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe.

  Horizontálny predel obsahu
  Zámer mesta Liptovský Mikuláš
  15.06.2015 - Úradná tabuľa

  Zámer mesta Liptovský Mikuláš prenajať nehnuteľnosť - časť pozemku parc. č. KN-C 635/1 o výmere cca 16 m2 v k. ú. Okoličné (ul. Smrečianska).

  Horizontálny predel obsahu
  Zámer mesta Liptovský Mikuláš
  15.06.2015 - Úradná tabuľa

  Zámer mesta Liptovský Mikuláš prenajať nehnuteľnosti v k. ú. Liptovský Mikuláš - časť pozemku parc. č. KN-C 854/1 (ul. Stodolovcov), časť pozemku parc. č. KN-E 2927/1 (ul. Pltnícka) a časť pozemku parc. č. KN-C 3241 (ul. Alexyho).

  Horizontálny predel obsahu
  Stoličné dni ponúkajú bohatý program Stoličné dni ponúkajú bohatý program
  15.06.2015 - Tlačové správy

  Tradičný jarmok s takmer 600-ročnou históriou spojený s prezentáciou remeselníkov a ich tvorivosti opäť zaplní centrum Liptovského Mikuláša. Stoličné dni budú v srdci Liptova 18. až 20. júna.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  15.06.2015 - Úradná tabuľa

  Stavebné povolenie obce Prosiek na stavbu "Stavebné objekty - komunikačné zariadenia" - líniová stavba na pozemkoch v k. ú. Prosiek, stavebníkom ktorej je Okresný úrad, pozemkový a lesný odbor Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  Na Ondrašovskej horičke bojovali dve stovky bežcov Na Ondrašovskej horičke bojovali dve stovky bežcov
  14.06.2015 - Tlačové správy

  Druhé najstaršie podujatie pre bežcov v Liptove, Ondrašovská horička, privítalo v nedeľu 14. júna 221 pretekárov.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Volejbal hrali celú noc Volejbal hrali celú noc
  13.06.2015 - Tlačové správy

  Partia mladých dobrovoľníkov z eRko Okoličné a volejbalového klubu Rachmaninka zorganizovali v spolupráci s mestom Liptovský Mikuláš netradičný volejbalový turnaj. Na Bambifeste sa stretlo 12 tímov, ktoré súťažili celú noc z piatka na sobotu.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielky - Slovenská pošta
  12.06.2015 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Slovenskej pošty v Liptovskom Mikuláši o uložení zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o dražbe
  12.06.2015 - Úradná tabuľa

  ProAuctio, s.r.o. Banská Bystrica oznamuje, že dňa 13.7.2015 sa uskutoční prvé kolo dražby na súbor nehnuteľností v k. ú. Liptovský Mikuláš úpadcu ROBSTAV, s.d. Liptovský Mikuláš - 1/ Sklad súp. č. 2357; 2/Administratívna budova súp. č. 942; 3/ Dielňa súp. č. 4622; 4/ Dielňa súp. č. 4623; 5/ Stolárska dielňa súp. č. 2406; 6/ Racionalizačná stojná dielňa súp. č. 2184 a 7/ Dielňa súp. č. 4624. Dražby na jednotlivé nehnuteľnosti sa budú konať v sídle úpadcu na adrese Družstevná 6, Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  Mesto vytvára dostatočné podmienky pre rozvoj hokeja Mesto vytvára dostatočné podmienky pre rozvoj hokeja
  12.06.2015 - Tlačové správy

  Mesto vytvára pre fungovanie hokeja v Liptovskom Mikuláši dostatočné podmienky pre jeho ďalší rozvoj. Uviedol to primátor Ján Blcháč na stretnutí s členmi predstavenstva a dozornej rady akciovej spoločnosti Mestský Hokejový klub 32 Liptovský Mikuláš a vedenia občianskeho združenia Hokejové talenty MHK 32 Liptovský Mikuláš.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti
  11.06.2015 - Úradná tabuľa

  Mesto Liptovský Hrádok oznamuje Vlastimírovi TEPLANSKÉMU, Hurbanova 1523/9, Liptovský Mikuláš, nar. 1954, miesto uloženia písomnosti - Rozhodnutia č. 3382/2015 na daň z nehnuteľnosti na rok 2015 zo dňa 14.4.2015, ktorým je Mestský úrad, Hviezdoslavova 170/11, Liptovský Hrádok.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznam
  10.06.2015 - Oznamy

  Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny - výrub dreviny rastúcej v blízkosti bytového domu č. 491/8 na Cédrovej ulici na pozemku parc. č. KN-C 773/1 v k.ú. Okoličné.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Mesto zobralo na vedomie rozhodnutie ministra, o záveroch prokuratúry bude informovať Mesto zobralo na vedomie rozhodnutie ministra, o záveroch prokuratúry bude informovať
  10.06.2015 - Tlačové správy

  Primátor Liptovského Mikuláša Ján Blcháč berie na vedomie rozhodnutie ministra dopravy Jána Počiatka v prípade výstavby súkromného heliportu na okraji Liptovského Mikuláša.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielky
  10.06.2015 - Úradná tabuľa

  Listová zásielka adresovaná: Miroslav JASTRABÍK, nar. 1949, Liptovský Mikuláš; doručená od: Sociálna poisťovňa - ústredie, Bratislava.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o zrušení trvalého pobytu
  10.06.2015 - Úradná tabuľa

  Oznámenie o zrušení trvalého pobytu pre občanov: 1/ Miriam HOFFMANNOVÁ, nar. 1967; 2/ Jana CHRIAŠTEĽOVÁ, nar. 1967 a 3/ Marcela CHRIAŠTEĽOVÁ, nar. 1992. Miestom ich nového trvalého pobytu je MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ.

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  10.06.2015 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Okresného úradu Žilina - odboru starostlivosti o životné prostredie o strategickom dokumente "Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Žilinského samosprávneho kraja na roky 2014 - 2020".

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  10.06.2015 - Úradná tabuľa

  Stavebné povolenie obce Kvačany na stavbu "Stavebné objekty - komunikačné zariadenia" - líniová stavba na pozemkoch v k. ú. Kvačany, stavebníkom ktorej je Okresný úrad, pozemkový a lesný odbor Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  10.06.2015 - Úradná tabuľa

  Stavebné povolenie obce Kvačany na stavbu "Stavebné objekty - komunikačné zariadenia" - líniová stavba na pozemkoch v k. ú. Dlhá Lúka, stavebníkom ktorej je Okresný úrad, pozemkový a lesný odbor Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  Na Priemyselnej žije takmer trojnásobok ľudí oproti evidencii mesta Na Priemyselnej žije takmer trojnásobok ľudí oproti evidencii mesta
  09.06.2015 - Tlačové správy

  Na Priemyselnej ulici v nájomných bytoch a nelegálnych prístavbách žije približne 110 ľudí, čo je trojnásobok oficiálne evidovaných. V registri mesta je na túto adresu prihlásených iba 39 osôb.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu

  Oznamy

  Vážení občania,
  v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní.


  Typ správy:
  SELECT * FROM lmd_polozky2 WHERE archiv = 1 AND DATUM > '2014-12-31' AND SKUPINA_ID = 1 ORDER BY DATUM DESC, VAHA DESC LIMIT 4760,20

  Archív správ -

  Verejná vyhláška
  15.06.2015 - Úradná tabuľa

  Stavebné povolenie mesta Liptovský Mikuláš na stavbu "Obvnova bytového domu" na ulici Pod slivkou súp. č. 520 na pozemku parc. č. KN-C 773/44 v k. ú. Okoličné, stavebníkom ktorej sú vlastníci bytového domu Pod slivkou 520, Liptovský Mikuláš v správe INTEN - EURA, správa domov, s.r.o. Liptovský Mikuláš v zastúpení Ing. Miroslav Neumann - INŽINIERSKA KANCELÁRIA, Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielky - Slovenská pošta
  15.06.2015 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Slovenskej pošty v Liptovskom Mikuláši o uložení zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe.

  Horizontálny predel obsahu
  Zámer mesta Liptovský Mikuláš
  15.06.2015 - Úradná tabuľa

  Zámer mesta Liptovský Mikuláš prenajať nehnuteľnosť - časť pozemku parc. č. KN-C 635/1 o výmere cca 16 m2 v k. ú. Okoličné (ul. Smrečianska).

  Horizontálny predel obsahu
  Zámer mesta Liptovský Mikuláš
  15.06.2015 - Úradná tabuľa

  Zámer mesta Liptovský Mikuláš prenajať nehnuteľnosti v k. ú. Liptovský Mikuláš - časť pozemku parc. č. KN-C 854/1 (ul. Stodolovcov), časť pozemku parc. č. KN-E 2927/1 (ul. Pltnícka) a časť pozemku parc. č. KN-C 3241 (ul. Alexyho).

  Horizontálny predel obsahu
  Stoličné dni ponúkajú bohatý program Stoličné dni ponúkajú bohatý program
  15.06.2015 - Tlačové správy

  Tradičný jarmok s takmer 600-ročnou históriou spojený s prezentáciou remeselníkov a ich tvorivosti opäť zaplní centrum Liptovského Mikuláša. Stoličné dni budú v srdci Liptova 18. až 20. júna.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  15.06.2015 - Úradná tabuľa

  Stavebné povolenie obce Prosiek na stavbu "Stavebné objekty - komunikačné zariadenia" - líniová stavba na pozemkoch v k. ú. Prosiek, stavebníkom ktorej je Okresný úrad, pozemkový a lesný odbor Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  Na Ondrašovskej horičke bojovali dve stovky bežcov Na Ondrašovskej horičke bojovali dve stovky bežcov
  14.06.2015 - Tlačové správy

  Druhé najstaršie podujatie pre bežcov v Liptove, Ondrašovská horička, privítalo v nedeľu 14. júna 221 pretekárov.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Volejbal hrali celú noc Volejbal hrali celú noc
  13.06.2015 - Tlačové správy

  Partia mladých dobrovoľníkov z eRko Okoličné a volejbalového klubu Rachmaninka zorganizovali v spolupráci s mestom Liptovský Mikuláš netradičný volejbalový turnaj. Na Bambifeste sa stretlo 12 tímov, ktoré súťažili celú noc z piatka na sobotu.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielky - Slovenská pošta
  12.06.2015 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Slovenskej pošty v Liptovskom Mikuláši o uložení zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o dražbe
  12.06.2015 - Úradná tabuľa

  ProAuctio, s.r.o. Banská Bystrica oznamuje, že dňa 13.7.2015 sa uskutoční prvé kolo dražby na súbor nehnuteľností v k. ú. Liptovský Mikuláš úpadcu ROBSTAV, s.d. Liptovský Mikuláš - 1/ Sklad súp. č. 2357; 2/Administratívna budova súp. č. 942; 3/ Dielňa súp. č. 4622; 4/ Dielňa súp. č. 4623; 5/ Stolárska dielňa súp. č. 2406; 6/ Racionalizačná stojná dielňa súp. č. 2184 a 7/ Dielňa súp. č. 4624. Dražby na jednotlivé nehnuteľnosti sa budú konať v sídle úpadcu na adrese Družstevná 6, Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  Mesto vytvára dostatočné podmienky pre rozvoj hokeja Mesto vytvára dostatočné podmienky pre rozvoj hokeja
  12.06.2015 - Tlačové správy

  Mesto vytvára pre fungovanie hokeja v Liptovskom Mikuláši dostatočné podmienky pre jeho ďalší rozvoj. Uviedol to primátor Ján Blcháč na stretnutí s členmi predstavenstva a dozornej rady akciovej spoločnosti Mestský Hokejový klub 32 Liptovský Mikuláš a vedenia občianskeho združenia Hokejové talenty MHK 32 Liptovský Mikuláš.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti
  11.06.2015 - Úradná tabuľa

  Mesto Liptovský Hrádok oznamuje Vlastimírovi TEPLANSKÉMU, Hurbanova 1523/9, Liptovský Mikuláš, nar. 1954, miesto uloženia písomnosti - Rozhodnutia č. 3382/2015 na daň z nehnuteľnosti na rok 2015 zo dňa 14.4.2015, ktorým je Mestský úrad, Hviezdoslavova 170/11, Liptovský Hrádok.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznam
  10.06.2015 - Oznamy

  Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny - výrub dreviny rastúcej v blízkosti bytového domu č. 491/8 na Cédrovej ulici na pozemku parc. č. KN-C 773/1 v k.ú. Okoličné.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Mesto zobralo na vedomie rozhodnutie ministra, o záveroch prokuratúry bude informovať Mesto zobralo na vedomie rozhodnutie ministra, o záveroch prokuratúry bude informovať
  10.06.2015 - Tlačové správy

  Primátor Liptovského Mikuláša Ján Blcháč berie na vedomie rozhodnutie ministra dopravy Jána Počiatka v prípade výstavby súkromného heliportu na okraji Liptovského Mikuláša.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielky
  10.06.2015 - Úradná tabuľa

  Listová zásielka adresovaná: Miroslav JASTRABÍK, nar. 1949, Liptovský Mikuláš; doručená od: Sociálna poisťovňa - ústredie, Bratislava.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o zrušení trvalého pobytu
  10.06.2015 - Úradná tabuľa

  Oznámenie o zrušení trvalého pobytu pre občanov: 1/ Miriam HOFFMANNOVÁ, nar. 1967; 2/ Jana CHRIAŠTEĽOVÁ, nar. 1967 a 3/ Marcela CHRIAŠTEĽOVÁ, nar. 1992. Miestom ich nového trvalého pobytu je MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ.

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  10.06.2015 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Okresného úradu Žilina - odboru starostlivosti o životné prostredie o strategickom dokumente "Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Žilinského samosprávneho kraja na roky 2014 - 2020".

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  10.06.2015 - Úradná tabuľa

  Stavebné povolenie obce Kvačany na stavbu "Stavebné objekty - komunikačné zariadenia" - líniová stavba na pozemkoch v k. ú. Kvačany, stavebníkom ktorej je Okresný úrad, pozemkový a lesný odbor Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  10.06.2015 - Úradná tabuľa

  Stavebné povolenie obce Kvačany na stavbu "Stavebné objekty - komunikačné zariadenia" - líniová stavba na pozemkoch v k. ú. Dlhá Lúka, stavebníkom ktorej je Okresný úrad, pozemkový a lesný odbor Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  Na Priemyselnej žije takmer trojnásobok ľudí oproti evidencii mesta Na Priemyselnej žije takmer trojnásobok ľudí oproti evidencii mesta
  09.06.2015 - Tlačové správy

  Na Priemyselnej ulici v nájomných bytoch a nelegálnych prístavbách žije približne 110 ľudí, čo je trojnásobok oficiálne evidovaných. V registri mesta je na túto adresu prihlásených iba 39 osôb.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu