Liptovský Mikuláš
 • Polsky
 • English
 • Slovensky
 • Liptovský Mikuláš - erb mesta
  Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

  Oznamy

  Vážení občania,
  v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní.  Typ správy:
  SELECT * FROM lmd_polozky2 WHERE archiv = 1 AND DATUM > '2014-12-31' AND SKUPINA_ID = 1 ORDER BY DATUM DESC, VAHA DESC LIMIT 4700,20

  Archív správ -

  Guvernér Rotary navštívil mikulášsku radnicu Guvernér Rotary navštívil mikulášsku radnicu
  13.07.2015 - Tlačové správy

  Guvernéra dištriktu 2240 Rotary klubu Vladimíra Adámka dnes na pôde mikulášskej radnice privítal primátor Ján Blcháč. Guvernér raz v roku navštívi jednotlivé kluby v rámci štátu, jedným z nich je aj mikulášsky Rotary club.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  V Mikuláši odhalil bustu generála Štefánika V Mikuláši odhalil bustu generála Štefánika
  10.07.2015 - Tlačové správy

  Prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska slávnostne odhalil bustu generála Milana Rastislava Štefánika. Busta je súčasťou upraveného pamätníka pred vstupom do Akadémie ozbrojených síl, ktorá nesie Štefánikove meno. Prezident ju odhalil za účasti primátora Liptovského Mikuláša Jána Blcháča, rektora Akadémie ozbrojených síl Borisa Ďurkecha a predsedu Spoločnosti M. R. Štefánika Jaroslava Bartánusa.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Akadémia ozbrojených síl vyraďovala absolventov Akadémia ozbrojených síl vyraďovala absolventov
  10.07.2015 - Tlačové správy

  Primátor L. Mikuláša Ján Blcháč sa dnes zúčastnil promócií bakalárov Akadémie ozbrojených síl M. R. Štefánika. Na slávnostnom vyradení 49 kadetov trojročného denného štúdia bol prítomný vrchný veliteľ Ozbrojených síl prezident Andrej Kiska, rektor akadémie Boris Ďurkech, štátny tajomník ministerstva obrany Miloš Koterec, 1. zástupca náčelníka Generálneho štábu Ozbrojených síl SR Peter Gajdoš a mnohí ďalší významní hostia z akademickej obce a vysokí predstavitelia ozbrojených síl. Absolventi okrem titulu získali aj prvú dôstojnícku hodnosť poručík.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  10.07.2015 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Spoločného obecného úradu ÚR a SP v Liptovskom Mikuláši o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania na stavbu "Stavebné úpravy bytu č. 12" nachádzajúceho sa na Nábreží Dr. A. Stodolu súp. č. 1778 na pozemku parc. č. KN-C 3317/28 v k. ú. Liptovský Mikuláš, stavebníkom ktorej je Dominika Sirotová, Tisovec.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielky
  10.07.2015 - Úradná tabuľa

  Listová zásielka adresovaná: Blanka VOPRAVILOVÁ, nar. 1968, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: Mestský úrad, oddelenie miestnych daní a poplatkov, Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielky - Slovenská pošta
  10.07.2015 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Slovenskej pošty v Liptovskom Mikuláši o uložení zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielky
  09.07.2015 - Úradná tabuľa

  Listová zásielka adresovaná: Ladislav STANKOVIANSKY, nar. 1956, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: Exekútorský úrad, Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  Primátor urovnal súdne spory Primátor urovnal súdne spory
  08.07.2015 - Tlačové správy

  Šéf mikulášskej radnice Ján Blcháč urovnal súdne spory medzi mestom a spoločnosťami FIN.M.O.S. a 1. slovenská úsporová. „Podpísaním dohôd o urovnaní sme vyvinuli maximálne úsilie, aby sme zabezpečili prevádzkyschopný technický stav a funkčnosť verejného osvetlenia, ako aj rozhlasu do budúcnosti,“ konštatoval pri tejto príležitosti primátor.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Plaváreň bude zatvorená Plaváreň bude zatvorená
  08.07.2015 - Oznamy

  Verejnoprospešné služby v Liptovskom Mikuláši informujú verejnosť o zatvorení krytej plavárne.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Ponuka na prenájom nebytových priestorov
  08.07.2015 - Úradná tabuľa

  Mesto Liptovský Mikuláš ponúka na prenájom nebytové priestory na Ul. 1. mája č. 1945 v lokalite na Rachmaninovom námestí, na Námestí osloboditeľov č. 1 (býv. Župný dom) a č. 72 a na Nábreží A. Stodolu č. 1577.

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  08.07.2015 - Úradná tabuľa

  Rozhodnutie mesta Liptovský Mikuláš vo veci umiestnenia stavby "Vŕtaná studňa a vodovodná prípojka", líniová stavba na pozemkoch v k. ú. Palúdzka, navrhovateľom ktorej je GREEN LAND, s.r.o. Poprad - zastavenie konania.

  Horizontálny predel obsahu
  Na deti nezabúdajú ani počas leta Na deti nezabúdajú ani počas leta
  07.07.2015 - Tlačové správy

  ​V mikulášskej radnici nezabúdajú na deti ani počas letných prázdnin. „V rámci Mikulášskeho leta sme pre našich najmenších pripravili sériu podujatí s názvom Za siedmimi horami už počas nastávajúceho víkendu. Pre deti budú aj ďalšie akcie v júli,“ konštatoval primátor Ján Blcháč.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Primátor našiel peniaze na financovanie cesty medzi stanicou a Kamenným poľom
  07.07.2015 - Tlačové správy

  Primátor Ján Blcháč našiel financie na ďalšiu fázu prípravy prepojenia budúcej železničnej stanice smerom na Kamenné pole. „Približne 40-tisíc eur vyčleníme na projekt pre stavebné povolenie cesty od stanice po Tesco. Peniaze pochádzajú zo zrušeného projektu rekonštrukcie depozitára,“ uviedol.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Deti navštívili radnicu a zasypali primátora otázkami Deti navštívili radnicu a zasypali primátora otázkami
  07.07.2015 - Tlačové správy

  „Na čo slúži zasadačka a prečo sú na obrázkoch na mestskom úrade rôzne hrady? Chodili ste aj vy na detskú univerzitu?“ Tieto a ďalšie zvedavé otázky zasypali primátora Ján Blcháča na dnešnom stretnutí s 8 až 10-ročnými účastníkmi Detskej univerzity na pôde radnice. V Liptovskom Mikuláši išlo už o siedmy ročník univerzity, ktorú organizuje Inštitút Aurela Stodolu.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Poškodené spomaľovače nahradí asfalt Poškodené spomaľovače nahradí asfalt
  07.07.2015 - Tlačové správy

  Obyvateľom Borbisovej ulice na Nábreží znepríjemňovali život dva poškodené spomaľovače. Problém bude v krátkom čase minulosťou.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Ešte sú voľné miesta pre deti v prímestských táboroch Ešte sú voľné miesta pre deti v prímestských táboroch
  06.07.2015 - Tlačové správy

  Ak stále rozmýšľate, čo s deťmi počas letných prázdnin, Centrum voľného času Liptovský Mikuláš má pre vás riešenie. V druhej polovici prázdnin máme ešte voľné miesta v prímestských táboroch, informoval šéf centra Roman Králik.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Rozkopávka na Podtatranského Rozkopávka na Podtatranského
  06.07.2015 - Tlačové správy

  Na rozkopávku Podtatranského pri križovatke s Pišútovou sa pripravte od 8. do 10. júla. V týchto dňoch je povolené zvláštne užívanie ulice.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielky
  06.07.2015 - Úradná tabuľa

  Listová zásielka adresovaná: Eva RIGOVÁ, nar. 1984, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: Sociálna poisťovňa, pobočka Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o plánovanej odstávke elektriny - 8.8.2015 Oznámenie o plánovanej odstávke elektriny - 8.8.2015
  06.07.2015 - Úradná tabuľa

  Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. Žilina oznamuje, že dňa 8.8.2015 bude v čase od 06:30 hod. do 19:30 hod. prerušená v Liptovskom Mikuláši - mestskej časti Palúdzka (Ul. Palugayova č. 1 a 794 a Ul. SNP č. 106) distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy spoločnosti SSE-Distribúcia, a.s.

  Horizontálny predel obsahu
  Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru
  06.07.2015 - Úradná tabuľa

  Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Liptovskom Mikuláši vyhlasuje ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme v územnom obvode okresu Liptovský Mikuláš od 6.7.2015 od 15:00 hod. do odvolania.

  Horizontálny predel obsahu

  Oznamy

  Vážení občania,
  v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní.


  Typ správy:
  SELECT * FROM lmd_polozky2 WHERE archiv = 1 AND DATUM > '2014-12-31' AND SKUPINA_ID = 1 ORDER BY DATUM DESC, VAHA DESC LIMIT 4700,20

  Archív správ -

  Guvernér Rotary navštívil mikulášsku radnicu Guvernér Rotary navštívil mikulášsku radnicu
  13.07.2015 - Tlačové správy

  Guvernéra dištriktu 2240 Rotary klubu Vladimíra Adámka dnes na pôde mikulášskej radnice privítal primátor Ján Blcháč. Guvernér raz v roku navštívi jednotlivé kluby v rámci štátu, jedným z nich je aj mikulášsky Rotary club.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  V Mikuláši odhalil bustu generála Štefánika V Mikuláši odhalil bustu generála Štefánika
  10.07.2015 - Tlačové správy

  Prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska slávnostne odhalil bustu generála Milana Rastislava Štefánika. Busta je súčasťou upraveného pamätníka pred vstupom do Akadémie ozbrojených síl, ktorá nesie Štefánikove meno. Prezident ju odhalil za účasti primátora Liptovského Mikuláša Jána Blcháča, rektora Akadémie ozbrojených síl Borisa Ďurkecha a predsedu Spoločnosti M. R. Štefánika Jaroslava Bartánusa.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Akadémia ozbrojených síl vyraďovala absolventov Akadémia ozbrojených síl vyraďovala absolventov
  10.07.2015 - Tlačové správy

  Primátor L. Mikuláša Ján Blcháč sa dnes zúčastnil promócií bakalárov Akadémie ozbrojených síl M. R. Štefánika. Na slávnostnom vyradení 49 kadetov trojročného denného štúdia bol prítomný vrchný veliteľ Ozbrojených síl prezident Andrej Kiska, rektor akadémie Boris Ďurkech, štátny tajomník ministerstva obrany Miloš Koterec, 1. zástupca náčelníka Generálneho štábu Ozbrojených síl SR Peter Gajdoš a mnohí ďalší významní hostia z akademickej obce a vysokí predstavitelia ozbrojených síl. Absolventi okrem titulu získali aj prvú dôstojnícku hodnosť poručík.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  10.07.2015 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Spoločného obecného úradu ÚR a SP v Liptovskom Mikuláši o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania na stavbu "Stavebné úpravy bytu č. 12" nachádzajúceho sa na Nábreží Dr. A. Stodolu súp. č. 1778 na pozemku parc. č. KN-C 3317/28 v k. ú. Liptovský Mikuláš, stavebníkom ktorej je Dominika Sirotová, Tisovec.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielky
  10.07.2015 - Úradná tabuľa

  Listová zásielka adresovaná: Blanka VOPRAVILOVÁ, nar. 1968, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: Mestský úrad, oddelenie miestnych daní a poplatkov, Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielky - Slovenská pošta
  10.07.2015 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Slovenskej pošty v Liptovskom Mikuláši o uložení zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielky
  09.07.2015 - Úradná tabuľa

  Listová zásielka adresovaná: Ladislav STANKOVIANSKY, nar. 1956, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: Exekútorský úrad, Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  Primátor urovnal súdne spory Primátor urovnal súdne spory
  08.07.2015 - Tlačové správy

  Šéf mikulášskej radnice Ján Blcháč urovnal súdne spory medzi mestom a spoločnosťami FIN.M.O.S. a 1. slovenská úsporová. „Podpísaním dohôd o urovnaní sme vyvinuli maximálne úsilie, aby sme zabezpečili prevádzkyschopný technický stav a funkčnosť verejného osvetlenia, ako aj rozhlasu do budúcnosti,“ konštatoval pri tejto príležitosti primátor.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Plaváreň bude zatvorená Plaváreň bude zatvorená
  08.07.2015 - Oznamy

  Verejnoprospešné služby v Liptovskom Mikuláši informujú verejnosť o zatvorení krytej plavárne.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Ponuka na prenájom nebytových priestorov
  08.07.2015 - Úradná tabuľa

  Mesto Liptovský Mikuláš ponúka na prenájom nebytové priestory na Ul. 1. mája č. 1945 v lokalite na Rachmaninovom námestí, na Námestí osloboditeľov č. 1 (býv. Župný dom) a č. 72 a na Nábreží A. Stodolu č. 1577.

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  08.07.2015 - Úradná tabuľa

  Rozhodnutie mesta Liptovský Mikuláš vo veci umiestnenia stavby "Vŕtaná studňa a vodovodná prípojka", líniová stavba na pozemkoch v k. ú. Palúdzka, navrhovateľom ktorej je GREEN LAND, s.r.o. Poprad - zastavenie konania.

  Horizontálny predel obsahu
  Na deti nezabúdajú ani počas leta Na deti nezabúdajú ani počas leta
  07.07.2015 - Tlačové správy

  ​V mikulášskej radnici nezabúdajú na deti ani počas letných prázdnin. „V rámci Mikulášskeho leta sme pre našich najmenších pripravili sériu podujatí s názvom Za siedmimi horami už počas nastávajúceho víkendu. Pre deti budú aj ďalšie akcie v júli,“ konštatoval primátor Ján Blcháč.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Primátor našiel peniaze na financovanie cesty medzi stanicou a Kamenným poľom
  07.07.2015 - Tlačové správy

  Primátor Ján Blcháč našiel financie na ďalšiu fázu prípravy prepojenia budúcej železničnej stanice smerom na Kamenné pole. „Približne 40-tisíc eur vyčleníme na projekt pre stavebné povolenie cesty od stanice po Tesco. Peniaze pochádzajú zo zrušeného projektu rekonštrukcie depozitára,“ uviedol.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Deti navštívili radnicu a zasypali primátora otázkami Deti navštívili radnicu a zasypali primátora otázkami
  07.07.2015 - Tlačové správy

  „Na čo slúži zasadačka a prečo sú na obrázkoch na mestskom úrade rôzne hrady? Chodili ste aj vy na detskú univerzitu?“ Tieto a ďalšie zvedavé otázky zasypali primátora Ján Blcháča na dnešnom stretnutí s 8 až 10-ročnými účastníkmi Detskej univerzity na pôde radnice. V Liptovskom Mikuláši išlo už o siedmy ročník univerzity, ktorú organizuje Inštitút Aurela Stodolu.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Poškodené spomaľovače nahradí asfalt Poškodené spomaľovače nahradí asfalt
  07.07.2015 - Tlačové správy

  Obyvateľom Borbisovej ulice na Nábreží znepríjemňovali život dva poškodené spomaľovače. Problém bude v krátkom čase minulosťou.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Ešte sú voľné miesta pre deti v prímestských táboroch Ešte sú voľné miesta pre deti v prímestských táboroch
  06.07.2015 - Tlačové správy

  Ak stále rozmýšľate, čo s deťmi počas letných prázdnin, Centrum voľného času Liptovský Mikuláš má pre vás riešenie. V druhej polovici prázdnin máme ešte voľné miesta v prímestských táboroch, informoval šéf centra Roman Králik.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Rozkopávka na Podtatranského Rozkopávka na Podtatranského
  06.07.2015 - Tlačové správy

  Na rozkopávku Podtatranského pri križovatke s Pišútovou sa pripravte od 8. do 10. júla. V týchto dňoch je povolené zvláštne užívanie ulice.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielky
  06.07.2015 - Úradná tabuľa

  Listová zásielka adresovaná: Eva RIGOVÁ, nar. 1984, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: Sociálna poisťovňa, pobočka Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o plánovanej odstávke elektriny - 8.8.2015 Oznámenie o plánovanej odstávke elektriny - 8.8.2015
  06.07.2015 - Úradná tabuľa

  Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. Žilina oznamuje, že dňa 8.8.2015 bude v čase od 06:30 hod. do 19:30 hod. prerušená v Liptovskom Mikuláši - mestskej časti Palúdzka (Ul. Palugayova č. 1 a 794 a Ul. SNP č. 106) distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy spoločnosti SSE-Distribúcia, a.s.

  Horizontálny predel obsahu
  Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru
  06.07.2015 - Úradná tabuľa

  Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Liptovskom Mikuláši vyhlasuje ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme v územnom obvode okresu Liptovský Mikuláš od 6.7.2015 od 15:00 hod. do odvolania.

  Horizontálny predel obsahu