Liptovský Mikuláš
 • Polsky
 • English
 • Slovensky
 • Liptovský Mikuláš - erb mesta
  Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

  Oznamy

  Vážení občania,
  v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní.  Typ správy:
  SELECT * FROM lmd_polozky2 WHERE archiv = 1 AND DATUM > '2014-12-31' AND SKUPINA_ID = 1 ORDER BY DATUM DESC, VAHA DESC LIMIT 4580,20

  Archív správ -

  Verejná vyhláška
  10.07.2015 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Spoločného obecného úradu ÚR a SP v Liptovskom Mikuláši o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania na stavbu "Stavebné úpravy bytu č. 12" nachádzajúceho sa na Nábreží Dr. A. Stodolu súp. č. 1778 na pozemku parc. č. KN-C 3317/28 v k. ú. Liptovský Mikuláš, stavebníkom ktorej je Dominika Sirotová, Tisovec.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielky
  10.07.2015 - Úradná tabuľa

  Listová zásielka adresovaná: Blanka VOPRAVILOVÁ, nar. 1968, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: Mestský úrad, oddelenie miestnych daní a poplatkov, Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielky - Slovenská pošta
  10.07.2015 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Slovenskej pošty v Liptovskom Mikuláši o uložení zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielky
  09.07.2015 - Úradná tabuľa

  Listová zásielka adresovaná: Ladislav STANKOVIANSKY, nar. 1956, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: Exekútorský úrad, Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  Primátor urovnal súdne spory Primátor urovnal súdne spory
  08.07.2015 - Tlačové správy

  Šéf mikulášskej radnice Ján Blcháč urovnal súdne spory medzi mestom a spoločnosťami FIN.M.O.S. a 1. slovenská úsporová. „Podpísaním dohôd o urovnaní sme vyvinuli maximálne úsilie, aby sme zabezpečili prevádzkyschopný technický stav a funkčnosť verejného osvetlenia, ako aj rozhlasu do budúcnosti,“ konštatoval pri tejto príležitosti primátor.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Plaváreň bude zatvorená Plaváreň bude zatvorená
  08.07.2015 - Oznamy

  Verejnoprospešné služby v Liptovskom Mikuláši informujú verejnosť o zatvorení krytej plavárne.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Ponuka na prenájom nebytových priestorov
  08.07.2015 - Úradná tabuľa

  Mesto Liptovský Mikuláš ponúka na prenájom nebytové priestory na Ul. 1. mája č. 1945 v lokalite na Rachmaninovom námestí, na Námestí osloboditeľov č. 1 (býv. Župný dom) a č. 72 a na Nábreží A. Stodolu č. 1577.

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  08.07.2015 - Úradná tabuľa

  Rozhodnutie mesta Liptovský Mikuláš vo veci umiestnenia stavby "Vŕtaná studňa a vodovodná prípojka", líniová stavba na pozemkoch v k. ú. Palúdzka, navrhovateľom ktorej je GREEN LAND, s.r.o. Poprad - zastavenie konania.

  Horizontálny predel obsahu
  Na deti nezabúdajú ani počas leta Na deti nezabúdajú ani počas leta
  07.07.2015 - Tlačové správy

  ​V mikulášskej radnici nezabúdajú na deti ani počas letných prázdnin. „V rámci Mikulášskeho leta sme pre našich najmenších pripravili sériu podujatí s názvom Za siedmimi horami už počas nastávajúceho víkendu. Pre deti budú aj ďalšie akcie v júli,“ konštatoval primátor Ján Blcháč.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Primátor našiel peniaze na financovanie cesty medzi stanicou a Kamenným poľom
  07.07.2015 - Tlačové správy

  Primátor Ján Blcháč našiel financie na ďalšiu fázu prípravy prepojenia budúcej železničnej stanice smerom na Kamenné pole. „Približne 40-tisíc eur vyčleníme na projekt pre stavebné povolenie cesty od stanice po Tesco. Peniaze pochádzajú zo zrušeného projektu rekonštrukcie depozitára,“ uviedol.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Deti navštívili radnicu a zasypali primátora otázkami Deti navštívili radnicu a zasypali primátora otázkami
  07.07.2015 - Tlačové správy

  „Na čo slúži zasadačka a prečo sú na obrázkoch na mestskom úrade rôzne hrady? Chodili ste aj vy na detskú univerzitu?“ Tieto a ďalšie zvedavé otázky zasypali primátora Ján Blcháča na dnešnom stretnutí s 8 až 10-ročnými účastníkmi Detskej univerzity na pôde radnice. V Liptovskom Mikuláši išlo už o siedmy ročník univerzity, ktorú organizuje Inštitút Aurela Stodolu.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Poškodené spomaľovače nahradí asfalt Poškodené spomaľovače nahradí asfalt
  07.07.2015 - Tlačové správy

  Obyvateľom Borbisovej ulice na Nábreží znepríjemňovali život dva poškodené spomaľovače. Problém bude v krátkom čase minulosťou.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Ešte sú voľné miesta pre deti v prímestských táboroch Ešte sú voľné miesta pre deti v prímestských táboroch
  06.07.2015 - Tlačové správy

  Ak stále rozmýšľate, čo s deťmi počas letných prázdnin, Centrum voľného času Liptovský Mikuláš má pre vás riešenie. V druhej polovici prázdnin máme ešte voľné miesta v prímestských táboroch, informoval šéf centra Roman Králik.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Rozkopávka na Podtatranského Rozkopávka na Podtatranského
  06.07.2015 - Tlačové správy

  Na rozkopávku Podtatranského pri križovatke s Pišútovou sa pripravte od 8. do 10. júla. V týchto dňoch je povolené zvláštne užívanie ulice.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielky
  06.07.2015 - Úradná tabuľa

  Listová zásielka adresovaná: Eva RIGOVÁ, nar. 1984, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: Sociálna poisťovňa, pobočka Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o plánovanej odstávke elektriny - 8.8.2015 Oznámenie o plánovanej odstávke elektriny - 8.8.2015
  06.07.2015 - Úradná tabuľa

  Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. Žilina oznamuje, že dňa 8.8.2015 bude v čase od 06:30 hod. do 19:30 hod. prerušená v Liptovskom Mikuláši - mestskej časti Palúdzka (Ul. Palugayova č. 1 a 794 a Ul. SNP č. 106) distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy spoločnosti SSE-Distribúcia, a.s.

  Horizontálny predel obsahu
  Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru
  06.07.2015 - Úradná tabuľa

  Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Liptovskom Mikuláši vyhlasuje ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme v územnom obvode okresu Liptovský Mikuláš od 6.7.2015 od 15:00 hod. do odvolania.

  Horizontálny predel obsahu
  Pozvánka: verejné rokovanie o prekládke železnice v úseku L. Mikuláš - Poprad
  03.07.2015 - Tlačové správy

  Primátor mesta L. Mikuláš Ing. Ján Blcháč, PhD., Vás pozýva na verejné rokovanie s prezentáciou v súvislosti so stavbou „Modernizácia železničnej trate Žilina - Košice, úsek trate Liptovský Mikuláš - Poprad - Tatry (mimo)", týkajúcej sa premostenia rieky Váh na Ul. Belopotockého v Liptovskom Mikuláši, ktoré sa uskutoční na Mestskom úrade v Liptovskom Mikuláši, na prízemí v malej zasadačke č.dv.54 dňa 14. júla 2015 o 16.00 hod.za účasti predstaviteľov mesta L. Mikuláš, zástupcov investora stavby – Železnice SR, projektanta a predstaviteľov spoločnosti Dopravoprojekt, ktorá vypracovala odborný posudok na premostenie rieky Váh.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Depozitár Múzea Janka Kráľa nebude Depozitár Múzea Janka Kráľa nebude
  02.07.2015 - Tlačové správy

  Múzeum Janka Kráľa v Liptovskom Mikuláši nebude mať nový depozitár. Zhotovitelia z firmy MOLDA deklarovali, že v stanovenom termíne do 31. októbra 2015 nie sú schopní zrealizovať jeho rekonštrukciu. „Ide o jeden z ďalších trpkých plodov manažovania predošlého vedenia mikulášskej radnice. Prišli sme o státisícovú finančnú injekciu z únie,“ uviedol v tejto súvislosti viceprimátor Liptovského Mikuláša Rudolf Urbanovič.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Primátori spomínali na významného rodáka Primátori spomínali na významného rodáka
  02.07.2015 - Tlačové správy

  Primátor mesta Ján Blcháč položil veniec a zapálil sviečky na hrobe významného mikulášskeho rodáka Pavla Kunu, ktorý odpočíva na levočskom cintoríne. Zohral významnú úlohu pri oslobodzovaní Liptovského Mikuláša v 2. svetovej vojne.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu

  Oznamy

  Vážení občania,
  v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní.


  Typ správy:
  SELECT * FROM lmd_polozky2 WHERE archiv = 1 AND DATUM > '2014-12-31' AND SKUPINA_ID = 1 ORDER BY DATUM DESC, VAHA DESC LIMIT 4580,20

  Archív správ -

  Verejná vyhláška
  10.07.2015 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Spoločného obecného úradu ÚR a SP v Liptovskom Mikuláši o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania na stavbu "Stavebné úpravy bytu č. 12" nachádzajúceho sa na Nábreží Dr. A. Stodolu súp. č. 1778 na pozemku parc. č. KN-C 3317/28 v k. ú. Liptovský Mikuláš, stavebníkom ktorej je Dominika Sirotová, Tisovec.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielky
  10.07.2015 - Úradná tabuľa

  Listová zásielka adresovaná: Blanka VOPRAVILOVÁ, nar. 1968, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: Mestský úrad, oddelenie miestnych daní a poplatkov, Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielky - Slovenská pošta
  10.07.2015 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Slovenskej pošty v Liptovskom Mikuláši o uložení zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielky
  09.07.2015 - Úradná tabuľa

  Listová zásielka adresovaná: Ladislav STANKOVIANSKY, nar. 1956, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: Exekútorský úrad, Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  Primátor urovnal súdne spory Primátor urovnal súdne spory
  08.07.2015 - Tlačové správy

  Šéf mikulášskej radnice Ján Blcháč urovnal súdne spory medzi mestom a spoločnosťami FIN.M.O.S. a 1. slovenská úsporová. „Podpísaním dohôd o urovnaní sme vyvinuli maximálne úsilie, aby sme zabezpečili prevádzkyschopný technický stav a funkčnosť verejného osvetlenia, ako aj rozhlasu do budúcnosti,“ konštatoval pri tejto príležitosti primátor.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Plaváreň bude zatvorená Plaváreň bude zatvorená
  08.07.2015 - Oznamy

  Verejnoprospešné služby v Liptovskom Mikuláši informujú verejnosť o zatvorení krytej plavárne.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Ponuka na prenájom nebytových priestorov
  08.07.2015 - Úradná tabuľa

  Mesto Liptovský Mikuláš ponúka na prenájom nebytové priestory na Ul. 1. mája č. 1945 v lokalite na Rachmaninovom námestí, na Námestí osloboditeľov č. 1 (býv. Župný dom) a č. 72 a na Nábreží A. Stodolu č. 1577.

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  08.07.2015 - Úradná tabuľa

  Rozhodnutie mesta Liptovský Mikuláš vo veci umiestnenia stavby "Vŕtaná studňa a vodovodná prípojka", líniová stavba na pozemkoch v k. ú. Palúdzka, navrhovateľom ktorej je GREEN LAND, s.r.o. Poprad - zastavenie konania.

  Horizontálny predel obsahu
  Na deti nezabúdajú ani počas leta Na deti nezabúdajú ani počas leta
  07.07.2015 - Tlačové správy

  ​V mikulášskej radnici nezabúdajú na deti ani počas letných prázdnin. „V rámci Mikulášskeho leta sme pre našich najmenších pripravili sériu podujatí s názvom Za siedmimi horami už počas nastávajúceho víkendu. Pre deti budú aj ďalšie akcie v júli,“ konštatoval primátor Ján Blcháč.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Primátor našiel peniaze na financovanie cesty medzi stanicou a Kamenným poľom
  07.07.2015 - Tlačové správy

  Primátor Ján Blcháč našiel financie na ďalšiu fázu prípravy prepojenia budúcej železničnej stanice smerom na Kamenné pole. „Približne 40-tisíc eur vyčleníme na projekt pre stavebné povolenie cesty od stanice po Tesco. Peniaze pochádzajú zo zrušeného projektu rekonštrukcie depozitára,“ uviedol.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Deti navštívili radnicu a zasypali primátora otázkami Deti navštívili radnicu a zasypali primátora otázkami
  07.07.2015 - Tlačové správy

  „Na čo slúži zasadačka a prečo sú na obrázkoch na mestskom úrade rôzne hrady? Chodili ste aj vy na detskú univerzitu?“ Tieto a ďalšie zvedavé otázky zasypali primátora Ján Blcháča na dnešnom stretnutí s 8 až 10-ročnými účastníkmi Detskej univerzity na pôde radnice. V Liptovskom Mikuláši išlo už o siedmy ročník univerzity, ktorú organizuje Inštitút Aurela Stodolu.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Poškodené spomaľovače nahradí asfalt Poškodené spomaľovače nahradí asfalt
  07.07.2015 - Tlačové správy

  Obyvateľom Borbisovej ulice na Nábreží znepríjemňovali život dva poškodené spomaľovače. Problém bude v krátkom čase minulosťou.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Ešte sú voľné miesta pre deti v prímestských táboroch Ešte sú voľné miesta pre deti v prímestských táboroch
  06.07.2015 - Tlačové správy

  Ak stále rozmýšľate, čo s deťmi počas letných prázdnin, Centrum voľného času Liptovský Mikuláš má pre vás riešenie. V druhej polovici prázdnin máme ešte voľné miesta v prímestských táboroch, informoval šéf centra Roman Králik.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Rozkopávka na Podtatranského Rozkopávka na Podtatranského
  06.07.2015 - Tlačové správy

  Na rozkopávku Podtatranského pri križovatke s Pišútovou sa pripravte od 8. do 10. júla. V týchto dňoch je povolené zvláštne užívanie ulice.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielky
  06.07.2015 - Úradná tabuľa

  Listová zásielka adresovaná: Eva RIGOVÁ, nar. 1984, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: Sociálna poisťovňa, pobočka Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o plánovanej odstávke elektriny - 8.8.2015 Oznámenie o plánovanej odstávke elektriny - 8.8.2015
  06.07.2015 - Úradná tabuľa

  Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. Žilina oznamuje, že dňa 8.8.2015 bude v čase od 06:30 hod. do 19:30 hod. prerušená v Liptovskom Mikuláši - mestskej časti Palúdzka (Ul. Palugayova č. 1 a 794 a Ul. SNP č. 106) distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy spoločnosti SSE-Distribúcia, a.s.

  Horizontálny predel obsahu
  Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru
  06.07.2015 - Úradná tabuľa

  Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Liptovskom Mikuláši vyhlasuje ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme v územnom obvode okresu Liptovský Mikuláš od 6.7.2015 od 15:00 hod. do odvolania.

  Horizontálny predel obsahu
  Pozvánka: verejné rokovanie o prekládke železnice v úseku L. Mikuláš - Poprad
  03.07.2015 - Tlačové správy

  Primátor mesta L. Mikuláš Ing. Ján Blcháč, PhD., Vás pozýva na verejné rokovanie s prezentáciou v súvislosti so stavbou „Modernizácia železničnej trate Žilina - Košice, úsek trate Liptovský Mikuláš - Poprad - Tatry (mimo)", týkajúcej sa premostenia rieky Váh na Ul. Belopotockého v Liptovskom Mikuláši, ktoré sa uskutoční na Mestskom úrade v Liptovskom Mikuláši, na prízemí v malej zasadačke č.dv.54 dňa 14. júla 2015 o 16.00 hod.za účasti predstaviteľov mesta L. Mikuláš, zástupcov investora stavby – Železnice SR, projektanta a predstaviteľov spoločnosti Dopravoprojekt, ktorá vypracovala odborný posudok na premostenie rieky Váh.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Depozitár Múzea Janka Kráľa nebude Depozitár Múzea Janka Kráľa nebude
  02.07.2015 - Tlačové správy

  Múzeum Janka Kráľa v Liptovskom Mikuláši nebude mať nový depozitár. Zhotovitelia z firmy MOLDA deklarovali, že v stanovenom termíne do 31. októbra 2015 nie sú schopní zrealizovať jeho rekonštrukciu. „Ide o jeden z ďalších trpkých plodov manažovania predošlého vedenia mikulášskej radnice. Prišli sme o státisícovú finančnú injekciu z únie,“ uviedol v tejto súvislosti viceprimátor Liptovského Mikuláša Rudolf Urbanovič.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Primátori spomínali na významného rodáka Primátori spomínali na významného rodáka
  02.07.2015 - Tlačové správy

  Primátor mesta Ján Blcháč položil veniec a zapálil sviečky na hrobe významného mikulášskeho rodáka Pavla Kunu, ktorý odpočíva na levočskom cintoríne. Zohral významnú úlohu pri oslobodzovaní Liptovského Mikuláša v 2. svetovej vojne.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu