Liptovský Mikuláš
 • Polsky
 • English
 • Slovensky
 • Liptovský Mikuláš - erb mesta
  Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

  Oznamy

  Vážení občania,
  v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní.  Typ správy:
  SELECT * FROM lmd_polozky2 WHERE archiv = 1 AND DATUM > '2014-12-31' AND SKUPINA_ID = 1 ORDER BY DATUM DESC, VAHA DESC LIMIT 4520,20

  Archív správ -

  Verejná vyhláška
  11.09.2015 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Spoločného obecného úradu ÚR a SP v Liptovskom Mikuláši o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania dňa 8.10.2015 vo veci vydania rozhodnutia o umiestnení stavby "Telekomunikačná prípojka Bobrovec, stožiar ST, BTS LM_BOB" na pozemkoch v k. ú. Trstené, navrhovateľom ktorej je Slovak Telekom, a.s. Bratislava v zastúpení Saša Obergries, Banská Bystrica.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielky - Slovenská pošta
  11.09.2015 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Slovenskej pošty v Liptovskom Mikuláši o uložení zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe.

  Horizontálny predel obsahu
  Poškodené oplotenie okolo cintorína v septembri opravia Poškodené oplotenie okolo cintorína v septembri opravia
  10.09.2015 - Tlačové správy

  Oplotenie okolo Vrbického cintorína, ktoré v auguste dvakrát poškodili neznámi vandali, bude do konca septembra opravené. Celkovo bolo vyvalených alebo inak poškodených 40 betónových dielcov.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Štúra si pripomenú počas dvoch dní Štúra si pripomenú počas dvoch dní
  09.09.2015 - Tlačové správy

  Slávnostné dni pri príležitosti 200. výročia narodenia Ľudovíta Štúra pripravili v Liptovskom Mikuláši v nedeľu 13. a pondelok 14. septembra. Séria podujatí má názov Štúr a Liptovský Mikuláš.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Vynútená asanácia objektov na skládke stála mesto ďalšie peniaze Vynútená asanácia objektov na skládke stála mesto ďalšie peniaze
  09.09.2015 - Tlačové správy

  Spoločnosť Verejnoprospešné služby do polovice augusta asanovala niekoľko objektov v areáli uzavretej skládky vo Veternej Porube.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielky
  09.09.2015 - Úradná tabuľa

  Listová zásielka adresovaná: Sidonia STANEKOVÁ, nar. 1938, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: Exekútorský úrad Banská Bystrica.

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  09.09.2015 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Spoločného obecného úradu ÚR a SP v Liptovskom Mikuláši o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania na stavbu "Stavebné úpravy bytu č. 19" na ulici Cédrová 490/3 na pozemku parc. č. KN-C 773/22 v k. ú. Okoličné, stavebníkmi ktorej sú Katarína Balážiková a Ing. Miroslav Berník, Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznam
  09.09.2015 - Oznamy

  Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny - výrub dreviny rastúcej pri rodinnom dome na Kukučínovej ulici č. 11, parc. č. KN-C 1302/1 v k.ú. Liptovský Mikuláš.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  ​Obnovujú tradíciu kultúrnych aktivít ​Obnovujú tradíciu kultúrnych aktivít
  08.09.2015 - Tlačové správy

  Obnoviť tradíciu kultúrnych aktivít v mestských častiach sa podujali zorganizovaním Dňa Okoličného a Stošíc.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Pribudnú parkovacie miesta Pribudnú parkovacie miesta
  08.09.2015 - Tlačové správy

  Na najväčšom sídlisku v Liptovskom Mikuláši, na Podbrezinách, sa samospráva pustila do budovania nových parkovacích miest.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Oznam - Čisté hory 2015
  08.09.2015 - Oznamy

  Štátne lesy Tatranského národného parku v Tatranskej Lomnici informujú o konaní 37. ročníka podujatia Čisté hory 2015.

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  08.09.2015 - Úradná tabuľa

  Rozhodnutie mesta Liptovský Mikuláš na dodatočné povolenie stavieb "Sklad náradia" a "Altánok" na pozemkoch v k. ú. Okoličné, stavebníkom ktorých je Peter Baláž a Zora Balážová, Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  Deti poteší vynovené ihrisko v Palúdzke Deti poteší vynovené ihrisko v Palúdzke
  07.09.2015 - Tlačové správy

  Modernizáciu detského ihriska blízko futbalového štadióna v Palúdzke v týchto dňoch realizujú pracovníci Verejnoprospešných služieb.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Nezabudnite prihlásiť psa do evidencie na mestskom úrade! Nezabudnite prihlásiť psa do evidencie na mestskom úrade!
  07.09.2015 - Tlačové správy

  Predstavitelia mikulášskej radnice si dovoľujú upozorniť obyvateľov na povinnosť prihlásiť psa do evidencie. Taktiež je nutné nahlásiť nebezpečného psa. Situáciu bližšie definuje zákon 282/2002 a všeobecne záväzné nariadenie mesta Liptovský Mikuláš 4/2009 (znenie nájdete na stránke mikulas.sk v sekcii Samospráva/Základné dokumenty/Všeobecne záväzné nariadenia).


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o opakovanej dražbe
  07.09.2015 - Úradná tabuľa

  ProAuctio, s.r.o. Banská Bystrica oznamuje, že dňa 22.9.2015 sa uskutoční II. kolo dražby na súbor nehnuteľností v k. ú. Liptovský Mikuláš - Administratívna budova súp. č. 942 a pozemky úpadcu ROBSTAV, s.d. Liptovský Mikuláš. Dražba sa bude konať v sídle úpadcu na adrese Družstevná 6, Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o opakovanej dražbe
  07.09.2015 - Úradná tabuľa

  ProAuctio, s.r.o. Banská Bystrica oznamuje, že dňa 22.9.2015 sa uskutoční II. kolo dražby na súbor nehnuteľností v k. ú. Liptovský Mikuláš - Stolárska dielňa súp. č. 2406 a pozemky úpadcu ROBSTAV, s.d. Liptovský Mikuláš. Dražba sa bude konať v sídle úpadcu na adrese Družstevná 6, Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o opakovanej dražbe
  07.09.2015 - Úradná tabuľa

  ProAuctio, s.r.o. Banská Bystrica oznamuje, že dňa 22.9.2015 sa uskutoční II. kolo dražby na súbor nehnuteľností v k. ú. Liptovský Mikuláš - Rac. stroj. dielňa súp. č. 2184 a pozemky úpadcu ROBSTAV, s.d. Liptovský Mikuláš. Dražba sa bude konať v sídle úpadcu na adrese Družstevná 6, Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  Hybe oslávili významnú udalosť Hybe oslávili významnú udalosť
  06.09.2015 - Tlačové správy

  Bývalé kráľovské mesto, známa hornoliptovská obec Hybe, si počas tohto víkendu pripomenula pestrým programom významnú udalosť vo svojej bohatej histórii.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Primátor privítal účastníkov Cyklojazdy histórie Primátor privítal účastníkov Cyklojazdy histórie
  04.09.2015 - Tlačové správy

  Celkovo 35 účastníkov 14. ročníka podujatia Cyklojazda histórie zavítalo dnes pred budovu mikulášskeho mestského úradu, kde ich privítal primátor Ján Blcháč.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Nové kamery budú na Podbrezinách a Nábreží Nové kamery budú na Podbrezinách a Nábreží
  04.09.2015 - Tlačové správy

  Novému vedeniu Mestskej polície v Liptovskom Mikuláši sa podarilo zrealizovať projekt, ktorý bol v minulom období zamietnutý. Ide o inštaláciu kamerového systému.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu

  Oznamy

  Vážení občania,
  v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní.


  Typ správy:
  SELECT * FROM lmd_polozky2 WHERE archiv = 1 AND DATUM > '2014-12-31' AND SKUPINA_ID = 1 ORDER BY DATUM DESC, VAHA DESC LIMIT 4520,20

  Archív správ -

  Verejná vyhláška
  11.09.2015 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Spoločného obecného úradu ÚR a SP v Liptovskom Mikuláši o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania dňa 8.10.2015 vo veci vydania rozhodnutia o umiestnení stavby "Telekomunikačná prípojka Bobrovec, stožiar ST, BTS LM_BOB" na pozemkoch v k. ú. Trstené, navrhovateľom ktorej je Slovak Telekom, a.s. Bratislava v zastúpení Saša Obergries, Banská Bystrica.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielky - Slovenská pošta
  11.09.2015 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Slovenskej pošty v Liptovskom Mikuláši o uložení zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe.

  Horizontálny predel obsahu
  Poškodené oplotenie okolo cintorína v septembri opravia Poškodené oplotenie okolo cintorína v septembri opravia
  10.09.2015 - Tlačové správy

  Oplotenie okolo Vrbického cintorína, ktoré v auguste dvakrát poškodili neznámi vandali, bude do konca septembra opravené. Celkovo bolo vyvalených alebo inak poškodených 40 betónových dielcov.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Štúra si pripomenú počas dvoch dní Štúra si pripomenú počas dvoch dní
  09.09.2015 - Tlačové správy

  Slávnostné dni pri príležitosti 200. výročia narodenia Ľudovíta Štúra pripravili v Liptovskom Mikuláši v nedeľu 13. a pondelok 14. septembra. Séria podujatí má názov Štúr a Liptovský Mikuláš.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Vynútená asanácia objektov na skládke stála mesto ďalšie peniaze Vynútená asanácia objektov na skládke stála mesto ďalšie peniaze
  09.09.2015 - Tlačové správy

  Spoločnosť Verejnoprospešné služby do polovice augusta asanovala niekoľko objektov v areáli uzavretej skládky vo Veternej Porube.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielky
  09.09.2015 - Úradná tabuľa

  Listová zásielka adresovaná: Sidonia STANEKOVÁ, nar. 1938, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: Exekútorský úrad Banská Bystrica.

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  09.09.2015 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Spoločného obecného úradu ÚR a SP v Liptovskom Mikuláši o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania na stavbu "Stavebné úpravy bytu č. 19" na ulici Cédrová 490/3 na pozemku parc. č. KN-C 773/22 v k. ú. Okoličné, stavebníkmi ktorej sú Katarína Balážiková a Ing. Miroslav Berník, Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznam
  09.09.2015 - Oznamy

  Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny - výrub dreviny rastúcej pri rodinnom dome na Kukučínovej ulici č. 11, parc. č. KN-C 1302/1 v k.ú. Liptovský Mikuláš.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  ​Obnovujú tradíciu kultúrnych aktivít ​Obnovujú tradíciu kultúrnych aktivít
  08.09.2015 - Tlačové správy

  Obnoviť tradíciu kultúrnych aktivít v mestských častiach sa podujali zorganizovaním Dňa Okoličného a Stošíc.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Pribudnú parkovacie miesta Pribudnú parkovacie miesta
  08.09.2015 - Tlačové správy

  Na najväčšom sídlisku v Liptovskom Mikuláši, na Podbrezinách, sa samospráva pustila do budovania nových parkovacích miest.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Oznam - Čisté hory 2015
  08.09.2015 - Oznamy

  Štátne lesy Tatranského národného parku v Tatranskej Lomnici informujú o konaní 37. ročníka podujatia Čisté hory 2015.

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  08.09.2015 - Úradná tabuľa

  Rozhodnutie mesta Liptovský Mikuláš na dodatočné povolenie stavieb "Sklad náradia" a "Altánok" na pozemkoch v k. ú. Okoličné, stavebníkom ktorých je Peter Baláž a Zora Balážová, Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  Deti poteší vynovené ihrisko v Palúdzke Deti poteší vynovené ihrisko v Palúdzke
  07.09.2015 - Tlačové správy

  Modernizáciu detského ihriska blízko futbalového štadióna v Palúdzke v týchto dňoch realizujú pracovníci Verejnoprospešných služieb.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Nezabudnite prihlásiť psa do evidencie na mestskom úrade! Nezabudnite prihlásiť psa do evidencie na mestskom úrade!
  07.09.2015 - Tlačové správy

  Predstavitelia mikulášskej radnice si dovoľujú upozorniť obyvateľov na povinnosť prihlásiť psa do evidencie. Taktiež je nutné nahlásiť nebezpečného psa. Situáciu bližšie definuje zákon 282/2002 a všeobecne záväzné nariadenie mesta Liptovský Mikuláš 4/2009 (znenie nájdete na stránke mikulas.sk v sekcii Samospráva/Základné dokumenty/Všeobecne záväzné nariadenia).


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o opakovanej dražbe
  07.09.2015 - Úradná tabuľa

  ProAuctio, s.r.o. Banská Bystrica oznamuje, že dňa 22.9.2015 sa uskutoční II. kolo dražby na súbor nehnuteľností v k. ú. Liptovský Mikuláš - Administratívna budova súp. č. 942 a pozemky úpadcu ROBSTAV, s.d. Liptovský Mikuláš. Dražba sa bude konať v sídle úpadcu na adrese Družstevná 6, Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o opakovanej dražbe
  07.09.2015 - Úradná tabuľa

  ProAuctio, s.r.o. Banská Bystrica oznamuje, že dňa 22.9.2015 sa uskutoční II. kolo dražby na súbor nehnuteľností v k. ú. Liptovský Mikuláš - Stolárska dielňa súp. č. 2406 a pozemky úpadcu ROBSTAV, s.d. Liptovský Mikuláš. Dražba sa bude konať v sídle úpadcu na adrese Družstevná 6, Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o opakovanej dražbe
  07.09.2015 - Úradná tabuľa

  ProAuctio, s.r.o. Banská Bystrica oznamuje, že dňa 22.9.2015 sa uskutoční II. kolo dražby na súbor nehnuteľností v k. ú. Liptovský Mikuláš - Rac. stroj. dielňa súp. č. 2184 a pozemky úpadcu ROBSTAV, s.d. Liptovský Mikuláš. Dražba sa bude konať v sídle úpadcu na adrese Družstevná 6, Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  Hybe oslávili významnú udalosť Hybe oslávili významnú udalosť
  06.09.2015 - Tlačové správy

  Bývalé kráľovské mesto, známa hornoliptovská obec Hybe, si počas tohto víkendu pripomenula pestrým programom významnú udalosť vo svojej bohatej histórii.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Primátor privítal účastníkov Cyklojazdy histórie Primátor privítal účastníkov Cyklojazdy histórie
  04.09.2015 - Tlačové správy

  Celkovo 35 účastníkov 14. ročníka podujatia Cyklojazda histórie zavítalo dnes pred budovu mikulášskeho mestského úradu, kde ich privítal primátor Ján Blcháč.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Nové kamery budú na Podbrezinách a Nábreží Nové kamery budú na Podbrezinách a Nábreží
  04.09.2015 - Tlačové správy

  Novému vedeniu Mestskej polície v Liptovskom Mikuláši sa podarilo zrealizovať projekt, ktorý bol v minulom období zamietnutý. Ide o inštaláciu kamerového systému.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu