Liptovský Mikuláš
 • Polsky
 • English
 • Slovensky
 • Liptovský Mikuláš - erb mesta
  Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

  Oznamy

  Vážení občania,
  v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní.  Typ správy:
  SELECT * FROM lmd_polozky2 WHERE archiv = 1 AND DATUM > '2014-12-31' AND SKUPINA_ID = 1 ORDER BY DATUM DESC, VAHA DESC LIMIT 4480,20

  Archív správ -

  Oznámenie o dobrovoľnej dražbe
  21.09.2015 - Úradná tabuľa

  Platiť sa oplatí, s.r.o. Bratislava oznamuje, že dňa 21.10.2015 sa uskutoční prvá dražba na nehnuteľnosť v k. ú. Liptovský Mikuláš - byt č. 2 na prízemí bytového domu M. Pišúta č. 1311/29, Liptovský Mikuláš. Dražba sa bude konať v salóniku VIX Restaurant, Sládkovičova 164/3, Žilina.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielky
  21.09.2015 - Úradná tabuľa

  Listová zásielka adresovaná: Markéta KOŠÍKOVÁ, nar. 1989, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: Exekútorský úrad Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  Preverili si znalosti i kondíciu Preverili si znalosti i kondíciu
  19.09.2015 - Tlačové správy

  Celkovo 16 mládežníckych tímov z liptovského regiónu sa dnes predstavilo v Liptovskom Petre. V obci pri Liptovskom Hrádku sa uskutočnil jesenný branno-športový pretek.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Radnica rieši neregulované parkovanie pri stanici Radnica rieši neregulované parkovanie pri stanici
  18.09.2015 - Tlačové správy

  Dopravnú situáciu na parkovisku pred železničnou stanicou sa predstavitelia mikulášskej radnice rozhodli riešiť. Dlhodobé státie áut, ktoré využívajú staničné parkovisko na iné účely, ako je vyzdvihnutie cestujúcich, by už nemalo byť problémom.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Viceprimátor privítal seniorov z USA Viceprimátor privítal seniorov z USA
  18.09.2015 - Tlačové správy

  Viceprimátor Liptovského Mikuláša Rudolf Urbanovič dnes na radnici privítal tridsať seniorov z USA. Predstavil im mesto a okolie, poukázal na krásy regiónu a v zasadačke si spolu pozreli prezentačné video Liptovského Mikuláša.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  18.09.2015 - Úradná tabuľa

  Stavebné povolenie mesta Liptovský Mikuláš na stavbu "Zateplenie a obnova bytového domu Morušová 523/4" na pozemku parc. č. KN-C 773/39 v k. ú. Okoličné, stavebníkom ktorej sú vlastníci bytov BD Morušová 523/4, Liptovský Mikuláš v zastúpení Stavebné bytové družstvo, Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o dražbe
  18.09.2015 - Úradná tabuľa

  Dražobná spoločnosť, a.s. Bratislava oznamuje, že dňa 22.10.2015 sa uskutoční I. kolo dražby na súbor nehnuteľností v k. ú. Demänová - byt č. 8 na 1. poschodí bytového domu súp. č. 475/1, Liptovský Mikuláš s príslušenstvom. Dražba sa bude konať v Best Western PLUS Palace Hotel Polom v Žiline.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o plánovanej odstávke elektriny - 16.10.2015 Oznámenie o plánovanej odstávke elektriny - 16.10.2015
  18.09.2015 - Úradná tabuľa

  Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. Žilina oznamuje, že dňa 16.10.2015 bude v čase od 08:30 hod. do 15:30 hod. prerušená v Liptovskom Mikuláš - mestskej časti Podbreziny (Ul. Dubová č. 493 a Priebežná č. 1000 - v zmysle rozpisu) distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy spoločnosti SSE-Distribúcia, a.s.

  Horizontálny predel obsahu
  Vyhlásenie OVS
  18.09.2015 - Úradná tabuľa

  Mesto Liptovský Mikuláš vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž, predmetom ktorej sú objekty BYTOVÉHO PODNIKU - administratívne budovy, obchodné objekty, dielne a vedľajšie stavby spolu s pozemkami, nachádzajúce sa na Námestí osloboditeľov v Liptovskom Mikuláši.

  Horizontálny predel obsahu
  Vymenovali nových šéfov mestských organizácií Vymenovali nových šéfov mestských organizácií
  17.09.2015 - Tlačové správy

  Poslanci dnes na zasadnutí mestského parlamentu vymenovali šéfov organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Liptovský Mikuláš.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Poslanci schválili Zmluvu o odvoze a zneškodňovaní odpadov z mesta Liptovský Mikuláš Poslanci schválili Zmluvu o odvoze a zneškodňovaní odpadov z mesta Liptovský Mikuláš
  17.09.2015 - Tlačové správy

  Poslanci Mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši dnes schválili Zmluvu o odvoze a zneškodňovaní odpadov z mesta. Víťazným uchádzačom o zákazku odvozu a zneškodňovania odpadov sa vo verejnej súťaži stala spoločnosť Brantner Fatra z Martina.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielky - Slovenská pošta
  17.09.2015 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Slovenskej pošty v Liptovskom Mikuláši o uložení zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe.

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  17.09.2015 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Spoločného obecného úradu ÚR a SP v Liptovskom Mikuláši o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania dňa 13.10.2015 vo veci umiestnenia stavby "NNK z TS Obec 1" na pozemkoch v k. ú. Benice, navrhovateľom ktorej je Vladimír Droppa, Liptovský Mikuláš v zastúpení EUB, s.r.o. Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  17.09.2015 - Úradná tabuľa

  Územné rozhodnutie obce Bobrovec vo veci umiestnenia stavby "Parkovacie plochy ul. Hurbanova" na pozemku parc. č. KN-C 370/1 v k. ú. Liptovský Mikuláš, navrhovateľom ktorej je mesto Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  Švábkafest bude pastvou pre oči aj chuťové poháriky
  16.09.2015 - Tlačové správy

  Kuchársku šou, ochutnávku zemiakových špecialít, výstavu zemiakov či tvorivé dielne zahŕňa bohatý program podujatia Švábkafest 2015. Uskutoční sa 25. septembra od 13.00 hod. na Námestí osloboditeľov v Liptovskom Mikuláši.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Pripomínajú si narodenie Ľudovíta Štúra Pripomínajú si narodenie Ľudovíta Štúra
  14.09.2015 - Tlačové správy

  Štúr a Liptovský Mikuláš je názov série podujatí, ktorou si v centre Liptova pripomínajú 200. výročie narodenia jednej z najvýznamnejších osobností slovenských dejín.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  V Okoličnom sa vrátili k tradícii V Okoličnom sa vrátili k tradícii
  14.09.2015 - Tlačové správy

  Uplynulá sobota patrila Dňu Okoličného a Stošíc. V Klube seniorov v Okoličnom sa ľudia zabávali do večerných hodín.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Zámer mesta Liptovský Mikuláš
  14.09.2015 - Úradná tabuľa

  Zámer mesta Liptovský Mikuláš prenajať nehnuteľnosť - časť pozemku parc. č. KN-C 6607/5 o výmere cca 12 m2 v k. ú. Liptovský Mikuláš (ul. Borbisova).

  Horizontálny predel obsahu
  Zámer mesta Liptovský Mikuláš
  14.09.2015 - Úradná tabuľa

  Zámer mesta Liptovský Mikuláš prenajať nehnuteľnosť - časť pozemku parc. č. KN-C 5 o výmere cca 9 m2 v k. ú. Iľanovo (pri Kultúrnom dome).

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  14.09.2015 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Spoločného obecného úradu ÚR a SP v Liptovskom Mikuláši o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania dňa 9.10.2015 vo veci umiestnenia stavby "Gazdovský dvor" na pozemkoch v k. ú. Demänová, navrhovateľom ktorej je TATRA DEVELOPMENT, Podtúreň v zastúpení Inžiniering Neumann, s.r.o. Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu

  Oznamy

  Vážení občania,
  v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní.


  Typ správy:
  SELECT * FROM lmd_polozky2 WHERE archiv = 1 AND DATUM > '2014-12-31' AND SKUPINA_ID = 1 ORDER BY DATUM DESC, VAHA DESC LIMIT 4480,20

  Archív správ -

  Oznámenie o dobrovoľnej dražbe
  21.09.2015 - Úradná tabuľa

  Platiť sa oplatí, s.r.o. Bratislava oznamuje, že dňa 21.10.2015 sa uskutoční prvá dražba na nehnuteľnosť v k. ú. Liptovský Mikuláš - byt č. 2 na prízemí bytového domu M. Pišúta č. 1311/29, Liptovský Mikuláš. Dražba sa bude konať v salóniku VIX Restaurant, Sládkovičova 164/3, Žilina.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielky
  21.09.2015 - Úradná tabuľa

  Listová zásielka adresovaná: Markéta KOŠÍKOVÁ, nar. 1989, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: Exekútorský úrad Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  Preverili si znalosti i kondíciu Preverili si znalosti i kondíciu
  19.09.2015 - Tlačové správy

  Celkovo 16 mládežníckych tímov z liptovského regiónu sa dnes predstavilo v Liptovskom Petre. V obci pri Liptovskom Hrádku sa uskutočnil jesenný branno-športový pretek.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Radnica rieši neregulované parkovanie pri stanici Radnica rieši neregulované parkovanie pri stanici
  18.09.2015 - Tlačové správy

  Dopravnú situáciu na parkovisku pred železničnou stanicou sa predstavitelia mikulášskej radnice rozhodli riešiť. Dlhodobé státie áut, ktoré využívajú staničné parkovisko na iné účely, ako je vyzdvihnutie cestujúcich, by už nemalo byť problémom.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Viceprimátor privítal seniorov z USA Viceprimátor privítal seniorov z USA
  18.09.2015 - Tlačové správy

  Viceprimátor Liptovského Mikuláša Rudolf Urbanovič dnes na radnici privítal tridsať seniorov z USA. Predstavil im mesto a okolie, poukázal na krásy regiónu a v zasadačke si spolu pozreli prezentačné video Liptovského Mikuláša.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  18.09.2015 - Úradná tabuľa

  Stavebné povolenie mesta Liptovský Mikuláš na stavbu "Zateplenie a obnova bytového domu Morušová 523/4" na pozemku parc. č. KN-C 773/39 v k. ú. Okoličné, stavebníkom ktorej sú vlastníci bytov BD Morušová 523/4, Liptovský Mikuláš v zastúpení Stavebné bytové družstvo, Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o dražbe
  18.09.2015 - Úradná tabuľa

  Dražobná spoločnosť, a.s. Bratislava oznamuje, že dňa 22.10.2015 sa uskutoční I. kolo dražby na súbor nehnuteľností v k. ú. Demänová - byt č. 8 na 1. poschodí bytového domu súp. č. 475/1, Liptovský Mikuláš s príslušenstvom. Dražba sa bude konať v Best Western PLUS Palace Hotel Polom v Žiline.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o plánovanej odstávke elektriny - 16.10.2015 Oznámenie o plánovanej odstávke elektriny - 16.10.2015
  18.09.2015 - Úradná tabuľa

  Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. Žilina oznamuje, že dňa 16.10.2015 bude v čase od 08:30 hod. do 15:30 hod. prerušená v Liptovskom Mikuláš - mestskej časti Podbreziny (Ul. Dubová č. 493 a Priebežná č. 1000 - v zmysle rozpisu) distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy spoločnosti SSE-Distribúcia, a.s.

  Horizontálny predel obsahu
  Vyhlásenie OVS
  18.09.2015 - Úradná tabuľa

  Mesto Liptovský Mikuláš vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž, predmetom ktorej sú objekty BYTOVÉHO PODNIKU - administratívne budovy, obchodné objekty, dielne a vedľajšie stavby spolu s pozemkami, nachádzajúce sa na Námestí osloboditeľov v Liptovskom Mikuláši.

  Horizontálny predel obsahu
  Vymenovali nových šéfov mestských organizácií Vymenovali nových šéfov mestských organizácií
  17.09.2015 - Tlačové správy

  Poslanci dnes na zasadnutí mestského parlamentu vymenovali šéfov organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Liptovský Mikuláš.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Poslanci schválili Zmluvu o odvoze a zneškodňovaní odpadov z mesta Liptovský Mikuláš Poslanci schválili Zmluvu o odvoze a zneškodňovaní odpadov z mesta Liptovský Mikuláš
  17.09.2015 - Tlačové správy

  Poslanci Mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši dnes schválili Zmluvu o odvoze a zneškodňovaní odpadov z mesta. Víťazným uchádzačom o zákazku odvozu a zneškodňovania odpadov sa vo verejnej súťaži stala spoločnosť Brantner Fatra z Martina.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielky - Slovenská pošta
  17.09.2015 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Slovenskej pošty v Liptovskom Mikuláši o uložení zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe.

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  17.09.2015 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Spoločného obecného úradu ÚR a SP v Liptovskom Mikuláši o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania dňa 13.10.2015 vo veci umiestnenia stavby "NNK z TS Obec 1" na pozemkoch v k. ú. Benice, navrhovateľom ktorej je Vladimír Droppa, Liptovský Mikuláš v zastúpení EUB, s.r.o. Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  17.09.2015 - Úradná tabuľa

  Územné rozhodnutie obce Bobrovec vo veci umiestnenia stavby "Parkovacie plochy ul. Hurbanova" na pozemku parc. č. KN-C 370/1 v k. ú. Liptovský Mikuláš, navrhovateľom ktorej je mesto Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  Švábkafest bude pastvou pre oči aj chuťové poháriky
  16.09.2015 - Tlačové správy

  Kuchársku šou, ochutnávku zemiakových špecialít, výstavu zemiakov či tvorivé dielne zahŕňa bohatý program podujatia Švábkafest 2015. Uskutoční sa 25. septembra od 13.00 hod. na Námestí osloboditeľov v Liptovskom Mikuláši.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Pripomínajú si narodenie Ľudovíta Štúra Pripomínajú si narodenie Ľudovíta Štúra
  14.09.2015 - Tlačové správy

  Štúr a Liptovský Mikuláš je názov série podujatí, ktorou si v centre Liptova pripomínajú 200. výročie narodenia jednej z najvýznamnejších osobností slovenských dejín.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  V Okoličnom sa vrátili k tradícii V Okoličnom sa vrátili k tradícii
  14.09.2015 - Tlačové správy

  Uplynulá sobota patrila Dňu Okoličného a Stošíc. V Klube seniorov v Okoličnom sa ľudia zabávali do večerných hodín.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Zámer mesta Liptovský Mikuláš
  14.09.2015 - Úradná tabuľa

  Zámer mesta Liptovský Mikuláš prenajať nehnuteľnosť - časť pozemku parc. č. KN-C 6607/5 o výmere cca 12 m2 v k. ú. Liptovský Mikuláš (ul. Borbisova).

  Horizontálny predel obsahu
  Zámer mesta Liptovský Mikuláš
  14.09.2015 - Úradná tabuľa

  Zámer mesta Liptovský Mikuláš prenajať nehnuteľnosť - časť pozemku parc. č. KN-C 5 o výmere cca 9 m2 v k. ú. Iľanovo (pri Kultúrnom dome).

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  14.09.2015 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Spoločného obecného úradu ÚR a SP v Liptovskom Mikuláši o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania dňa 9.10.2015 vo veci umiestnenia stavby "Gazdovský dvor" na pozemkoch v k. ú. Demänová, navrhovateľom ktorej je TATRA DEVELOPMENT, Podtúreň v zastúpení Inžiniering Neumann, s.r.o. Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu