Liptovský Mikuláš
 • Polsky
 • English
 • Slovensky
 • Liptovský Mikuláš - erb mesta
  Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

  Oznamy

  Vážení občania,
  v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní.  Typ správy:
  SELECT * FROM lmd_polozky2 WHERE archiv = 1 AND DATUM > '2014-12-31' AND SKUPINA_ID = 1 ORDER BY DATUM DESC, VAHA DESC LIMIT 4460,20

  Archív správ -

  Oznámenie o uložení zásielky - Slovenská pošta
  30.09.2015 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Slovenskej pošty v Liptovskom Mikuláši o uložení zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznam
  30.09.2015 - Oznamy

  Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny - výrub drevín rastúcich v záhrade v Andiciach, parc. č. KN-C 206 v k.ú. Benice.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Oznam
  30.09.2015 - Oznamy

  Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny - výrub drevín rastúcich v blízkosti budovy na parc. č. KN-C 552/2 v k.ú. Liptovský Mikuláš.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Oznam
  30.09.2015 - Oznamy

  Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny - výrub drevín rastúcich v blízkosti budovy, na parc. č. KN-C 2941/123 v k.ú. Liptovský Mikuláš.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Oznam
  30.09.2015 - Oznamy

  Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny - výrub drevín rastúcich na parc. č. KN-C 286/8 v k.ú. Liptovský Mikuláš.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Oznam
  30.09.2015 - Oznamy

  Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny - výrub drevín rastúcich v blízkosti bytového domu na parc. č. KN-C 5269/72 v k.ú. Liptovský Mikuláš.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Návrh VZN mesta Liptovský Mikuláš
  30.09.2015 - Úradná tabuľa

  Návrh VZN mesta Liptovský Mikuláš, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2011/VZN o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach a o zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách.

  Horizontálny predel obsahu
  Mesto prikladá ruku k dielu, galerijná záhrada oživuje centrum Mesto prikladá ruku k dielu, galerijná záhrada oživuje centrum
  29.09.2015 - Tlačové správy

  Úsilie riaditeľky Liptovskej galérie Petra Michala Bohúňa Aleny Chebeňovnej nevyšlo nazmar. Radnica jej pomôže dotvoriť v galerijnej záhrade relaxačno - oddychovú zónu, kde už dnes prichádzajú mamičky s deťmi, ľudia, ktorí chcú tvoriť, alebo si len tak oddýchnuť či zacvičiť.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Zmena dátumu umiestnenia veľkoobjemových kontajnerov Zmena dátumu umiestnenia veľkoobjemových kontajnerov
  29.09.2015 - Tlačové správy

  Upozorňujeme vás na zmenu dátumu umiestnenia veľkoobjemových kontajnerov na území mesta.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Radnica získala financie na energetický audit MŠ Agátová Radnica získala financie na energetický audit MŠ Agátová
  29.09.2015 - Tlačové správy

  Na energetický audit budovy Materskej školy Agátová na Podbrezinách sa podarilo získať financie predstaviteľom mikulášskej radnice.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  V Palúdzke na vás čaká dobrá zábava a vynikajúci guláš V Palúdzke na vás čaká dobrá zábava a vynikajúci guláš
  29.09.2015 - Tlačové správy

  Poslanci mestského zastupiteľstva vás pozývajú na celodennú akciu pre deti aj dospelých Mikulášsky kotlík.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielky - Slovenská pošta
  29.09.2015 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Slovenskej pošty v Liptovskom Mikuláši o uložení zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe.

  Horizontálny predel obsahu
  Zámer mesta Liptovský Mikuláš
  29.09.2015 - Úradná tabuľa

  Zámer mesta Liptovský Mikuláš prenajať nehnuteľnosti v k. ú. Palúdzka - časť pozemku parc. č. KN-C 1866, časť pozemku parc. č. 1868/2 a časť pozemku parc. č. KN-C 1764 spolu o výmere cca 323 m2 Ing. Matejovi Gécimu, Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  Zámer mesta Liptovský Mikuláš
  29.09.2015 - Úradná tabuľa

  Zámer mesta Liptovský Mikuláš odpredať nehnuteľnosť v k. ú. Liptovský Mikuláš - pozemok parc. č. KN-C 2941/133 o výmere 788 m2 (Ul. Vrlíkova) v prospech PARA-STEEL, s.r.o. Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielky
  29.09.2015 - Úradná tabuľa

  Listová zásielka adresovaná: Ján ŠUPALA, nar. 1949, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: Exekútorský úrad Bratislava.

  Horizontálny predel obsahu
  Na netradičných lodiach splavovali divokú vodu Na netradičných lodiach splavovali divokú vodu
  28.09.2015 - Tlačové správy

  V Areáli vodného slalomu sa v sobotu 26. septembra uskutočnila atraktívna akcia Red Bull Rapids.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  28.09.2015 - Úradná tabuľa

  Stavebné povolenie mesta Liptovský Mikuláš na stavbu "Zateplenie a obnova bytového domu Demänová 215" na pozemku parc. č. KN-C 370/6 v k. ú. Demänová, stavebníkom ktorej sú vlastníci bytov BD Demänová 215, Liptovský Mikuláš v zastúpení Stavebné bytové družstvo, Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielky
  28.09.2015 - Úradná tabuľa

  Listová zásielka adresovaná: Kvetoslava HERCEGOVá, nar. 1964, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: Krajský súd Bratislava.

  Horizontálny predel obsahu
  Zámer mesta Liptovský Mikuláš
  28.09.2015 - Úradná tabuľa

  Zámer mesta Liptovský Mikuláš odpredať priamym predajom nehnuteľnosť v k. ú. Palúdzka (pri areáli bývalých Kožiarskych závodov) - pozemok parc. č. KN-C 29/16 ostatné plochy o výmere 647 m2 (podľa GP č. 44026595 – 67/2015).

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  28.09.2015 - Úradná tabuľa

  Zverejnenie údajov a informácií Slovenskej inšpekcie životného prostredia Žilina v zmysle zákona č. 39/2013 Z. z.o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia prevádzkovateľa SlovTan CONTRACT TANNERY, s.r.o. Liptovský Mikuláš v rámci konania "Zmena stavby skladovacej haly na stavbu farbiacej haly" v k. ú. Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu

  Oznamy

  Vážení občania,
  v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní.


  Typ správy:
  SELECT * FROM lmd_polozky2 WHERE archiv = 1 AND DATUM > '2014-12-31' AND SKUPINA_ID = 1 ORDER BY DATUM DESC, VAHA DESC LIMIT 4460,20

  Archív správ -

  Oznámenie o uložení zásielky - Slovenská pošta
  30.09.2015 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Slovenskej pošty v Liptovskom Mikuláši o uložení zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznam
  30.09.2015 - Oznamy

  Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny - výrub drevín rastúcich v záhrade v Andiciach, parc. č. KN-C 206 v k.ú. Benice.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Oznam
  30.09.2015 - Oznamy

  Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny - výrub drevín rastúcich v blízkosti budovy na parc. č. KN-C 552/2 v k.ú. Liptovský Mikuláš.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Oznam
  30.09.2015 - Oznamy

  Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny - výrub drevín rastúcich v blízkosti budovy, na parc. č. KN-C 2941/123 v k.ú. Liptovský Mikuláš.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Oznam
  30.09.2015 - Oznamy

  Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny - výrub drevín rastúcich na parc. č. KN-C 286/8 v k.ú. Liptovský Mikuláš.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Oznam
  30.09.2015 - Oznamy

  Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny - výrub drevín rastúcich v blízkosti bytového domu na parc. č. KN-C 5269/72 v k.ú. Liptovský Mikuláš.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Návrh VZN mesta Liptovský Mikuláš
  30.09.2015 - Úradná tabuľa

  Návrh VZN mesta Liptovský Mikuláš, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2011/VZN o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach a o zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách.

  Horizontálny predel obsahu
  Mesto prikladá ruku k dielu, galerijná záhrada oživuje centrum Mesto prikladá ruku k dielu, galerijná záhrada oživuje centrum
  29.09.2015 - Tlačové správy

  Úsilie riaditeľky Liptovskej galérie Petra Michala Bohúňa Aleny Chebeňovnej nevyšlo nazmar. Radnica jej pomôže dotvoriť v galerijnej záhrade relaxačno - oddychovú zónu, kde už dnes prichádzajú mamičky s deťmi, ľudia, ktorí chcú tvoriť, alebo si len tak oddýchnuť či zacvičiť.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Zmena dátumu umiestnenia veľkoobjemových kontajnerov Zmena dátumu umiestnenia veľkoobjemových kontajnerov
  29.09.2015 - Tlačové správy

  Upozorňujeme vás na zmenu dátumu umiestnenia veľkoobjemových kontajnerov na území mesta.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Radnica získala financie na energetický audit MŠ Agátová Radnica získala financie na energetický audit MŠ Agátová
  29.09.2015 - Tlačové správy

  Na energetický audit budovy Materskej školy Agátová na Podbrezinách sa podarilo získať financie predstaviteľom mikulášskej radnice.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  V Palúdzke na vás čaká dobrá zábava a vynikajúci guláš V Palúdzke na vás čaká dobrá zábava a vynikajúci guláš
  29.09.2015 - Tlačové správy

  Poslanci mestského zastupiteľstva vás pozývajú na celodennú akciu pre deti aj dospelých Mikulášsky kotlík.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielky - Slovenská pošta
  29.09.2015 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Slovenskej pošty v Liptovskom Mikuláši o uložení zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe.

  Horizontálny predel obsahu
  Zámer mesta Liptovský Mikuláš
  29.09.2015 - Úradná tabuľa

  Zámer mesta Liptovský Mikuláš prenajať nehnuteľnosti v k. ú. Palúdzka - časť pozemku parc. č. KN-C 1866, časť pozemku parc. č. 1868/2 a časť pozemku parc. č. KN-C 1764 spolu o výmere cca 323 m2 Ing. Matejovi Gécimu, Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  Zámer mesta Liptovský Mikuláš
  29.09.2015 - Úradná tabuľa

  Zámer mesta Liptovský Mikuláš odpredať nehnuteľnosť v k. ú. Liptovský Mikuláš - pozemok parc. č. KN-C 2941/133 o výmere 788 m2 (Ul. Vrlíkova) v prospech PARA-STEEL, s.r.o. Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielky
  29.09.2015 - Úradná tabuľa

  Listová zásielka adresovaná: Ján ŠUPALA, nar. 1949, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: Exekútorský úrad Bratislava.

  Horizontálny predel obsahu
  Na netradičných lodiach splavovali divokú vodu Na netradičných lodiach splavovali divokú vodu
  28.09.2015 - Tlačové správy

  V Areáli vodného slalomu sa v sobotu 26. septembra uskutočnila atraktívna akcia Red Bull Rapids.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  28.09.2015 - Úradná tabuľa

  Stavebné povolenie mesta Liptovský Mikuláš na stavbu "Zateplenie a obnova bytového domu Demänová 215" na pozemku parc. č. KN-C 370/6 v k. ú. Demänová, stavebníkom ktorej sú vlastníci bytov BD Demänová 215, Liptovský Mikuláš v zastúpení Stavebné bytové družstvo, Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielky
  28.09.2015 - Úradná tabuľa

  Listová zásielka adresovaná: Kvetoslava HERCEGOVá, nar. 1964, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: Krajský súd Bratislava.

  Horizontálny predel obsahu
  Zámer mesta Liptovský Mikuláš
  28.09.2015 - Úradná tabuľa

  Zámer mesta Liptovský Mikuláš odpredať priamym predajom nehnuteľnosť v k. ú. Palúdzka (pri areáli bývalých Kožiarskych závodov) - pozemok parc. č. KN-C 29/16 ostatné plochy o výmere 647 m2 (podľa GP č. 44026595 – 67/2015).

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  28.09.2015 - Úradná tabuľa

  Zverejnenie údajov a informácií Slovenskej inšpekcie životného prostredia Žilina v zmysle zákona č. 39/2013 Z. z.o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia prevádzkovateľa SlovTan CONTRACT TANNERY, s.r.o. Liptovský Mikuláš v rámci konania "Zmena stavby skladovacej haly na stavbu farbiacej haly" v k. ú. Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu