Liptovský Mikuláš
 • Polsky
 • English
 • Slovensky
 • Liptovský Mikuláš - erb mesta
  Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

  Oznamy

  Vážení občania,
  v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní.  Typ správy:
  SELECT * FROM lmd_polozky2 WHERE archiv = 1 AND DATUM > '2014-12-31' AND SKUPINA_ID = 1 ORDER BY DATUM DESC, VAHA DESC LIMIT 4340,20

  Archív správ -

  Deti súťažia v cyklistickej doprave Deti súťažia v cyklistickej doprave
  18.06.2015 - Tlačové správy

  Liptovský Mikuláš je dejiskom celoslovenského kola detskej dopravnej súťaže Na bicykli bezpečne, ktorej hlavným cieľom je zvýšiť záujem detí o vzdelávanie v cyklistickej doprave.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  18.06.2015 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Poľovníckeho združenia Baníkov so sídlom v Smrečanoch o vykonaní úhrady náhrad za užívanie revíru pre drobných vlastníkov pôdy - poľovnej plochy dňa 22. júla 2015 na Obecnom úrade v Smrečanoch.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielky - Slovenská pošta
  18.06.2015 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Slovenskej pošty v Liptovskom Mikuláši o uložení zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe.

  Horizontálny predel obsahu
  Poslanci odsúhlasili realizáciu depozitáru v hodnote takmer 840 tisíc eur Poslanci odsúhlasili realizáciu depozitáru v hodnote takmer 840 tisíc eur
  17.06.2015 - Tlačové správy

  Mestské zastupiteľstvo včera schválilo zmluvu o dielo so spoločnosťou MOLDA stavebná firma, ktorej predmetom je rekonštrukcia Depozitáru Múzea Janka Kráľa v Liptovskom Mikuláši. Zároveň odporučilo primátorovi zmluvu podpísať. Všetci poslanci hlasovali za, jeden nezávislý poslanec sa hlasovania zdržal.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Deti z detských domovov súťažia Deti z detských domovov súťažia
  17.06.2015 - Tlačové správy

  Približne 150 detí z detských domovov na celom Slovensku dnes súťaží v hornoliptovskej obci Hybe. Jej Športový areál je dejiskom už 25-ročníka celoslovenských loptových hier detí z detských domov. Sily si zmerajú vo futbale, volejbale a v stolnom tenise.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Vyhlásenie výberového konania
  17.06.2015 - Úradná tabuľa

  Mesto Liptovský Mikuláš hľadá vhodného kandidáta na obsadenie pracovnej pozície "Referent oddelenia územného rozhodovania a stavebného poriadku". Termín na zaslanie žiadosti je do 15. júla 2015.

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  17.06.2015 - Úradná tabuľa

  Rozhodnutie mesta Liptovský Mikuláš o dodatočnom povolení stavby "rodinnému domu" na pozemku par. č. KN-C 237/1, "spevnené plochy, vodovodná, elektrická, kanalizačná prípojka a žumpa" na pozemkoch parc. č. KN-E 506/1 v k. ú. Benice, stavebníkom ktorej je Ivan Devečka, Liptovský Mikuláš zastúpený Ing. Jozefom Pavlíkom, Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o upustení od dražby
  16.06.2015 - Úradná tabuľa

  Dražobná spoločnosť, a.s. Bratislava oznamuje upustenie od dražby na nehnuteľnosť - Budova ubytovacieho zariadenia (obchodný objekt) súp. č. 98 v k. ú. Liptovský Mikuláš, ktorá sa mala konať dňa 30.6.2015 v Žiline.

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  15.06.2015 - Úradná tabuľa

  Rozhodnutie Okresného úradu, odboru opravných prostriedkov Žilina vo veci odvolania proti rozhodnutiu o zastavení konania o odčlenení poľovných pozemkov navrhovaných na začlenenie do nového poľovného revíru Vrchovina z existujúcich poľovných revírov Baranec a Baníkov, ktorým sa rozhodnutie Okresného úradu v Liptovskom Mikuláši potvrdilo a odvolanie Pozemkového spoločenstva Veterná Poruba zamietlo.

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  15.06.2015 - Úradná tabuľa

  Zaslanie oznámenia Ministerstva životného prostredia, sekcie enviromentálneho hodnotenia a riadenia Bratislava o zmene navrhovanej činnosti "Modernizácia námokových a činiacich technologických uzlov" navrhovateľa SlovTan Contract Tannery, s.r.o. Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  15.06.2015 - Úradná tabuľa

  Stavebné povolenie mesta Liptovský Mikuláš na stavbu "Obvnova bytového domu" na ulici Pod slivkou súp. č. 520 na pozemku parc. č. KN-C 773/44 v k. ú. Okoličné, stavebníkom ktorej sú vlastníci bytového domu Pod slivkou 520, Liptovský Mikuláš v správe INTEN - EURA, správa domov, s.r.o. Liptovský Mikuláš v zastúpení Ing. Miroslav Neumann - INŽINIERSKA KANCELÁRIA, Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielky - Slovenská pošta
  15.06.2015 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Slovenskej pošty v Liptovskom Mikuláši o uložení zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe.

  Horizontálny predel obsahu
  Zámer mesta Liptovský Mikuláš
  15.06.2015 - Úradná tabuľa

  Zámer mesta Liptovský Mikuláš prenajať nehnuteľnosť - časť pozemku parc. č. KN-C 635/1 o výmere cca 16 m2 v k. ú. Okoličné (ul. Smrečianska).

  Horizontálny predel obsahu
  Zámer mesta Liptovský Mikuláš
  15.06.2015 - Úradná tabuľa

  Zámer mesta Liptovský Mikuláš prenajať nehnuteľnosti v k. ú. Liptovský Mikuláš - časť pozemku parc. č. KN-C 854/1 (ul. Stodolovcov), časť pozemku parc. č. KN-E 2927/1 (ul. Pltnícka) a časť pozemku parc. č. KN-C 3241 (ul. Alexyho).

  Horizontálny predel obsahu
  Stoličné dni ponúkajú bohatý program Stoličné dni ponúkajú bohatý program
  15.06.2015 - Tlačové správy

  Tradičný jarmok s takmer 600-ročnou históriou spojený s prezentáciou remeselníkov a ich tvorivosti opäť zaplní centrum Liptovského Mikuláša. Stoličné dni budú v srdci Liptova 18. až 20. júna.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  15.06.2015 - Úradná tabuľa

  Stavebné povolenie obce Prosiek na stavbu "Stavebné objekty - komunikačné zariadenia" - líniová stavba na pozemkoch v k. ú. Prosiek, stavebníkom ktorej je Okresný úrad, pozemkový a lesný odbor Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  Na Ondrašovskej horičke bojovali dve stovky bežcov Na Ondrašovskej horičke bojovali dve stovky bežcov
  14.06.2015 - Tlačové správy

  Druhé najstaršie podujatie pre bežcov v Liptove, Ondrašovská horička, privítalo v nedeľu 14. júna 221 pretekárov.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Volejbal hrali celú noc Volejbal hrali celú noc
  13.06.2015 - Tlačové správy

  Partia mladých dobrovoľníkov z eRko Okoličné a volejbalového klubu Rachmaninka zorganizovali v spolupráci s mestom Liptovský Mikuláš netradičný volejbalový turnaj. Na Bambifeste sa stretlo 12 tímov, ktoré súťažili celú noc z piatka na sobotu.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielky - Slovenská pošta
  12.06.2015 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Slovenskej pošty v Liptovskom Mikuláši o uložení zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o dražbe
  12.06.2015 - Úradná tabuľa

  ProAuctio, s.r.o. Banská Bystrica oznamuje, že dňa 13.7.2015 sa uskutoční prvé kolo dražby na súbor nehnuteľností v k. ú. Liptovský Mikuláš úpadcu ROBSTAV, s.d. Liptovský Mikuláš - 1/ Sklad súp. č. 2357; 2/Administratívna budova súp. č. 942; 3/ Dielňa súp. č. 4622; 4/ Dielňa súp. č. 4623; 5/ Stolárska dielňa súp. č. 2406; 6/ Racionalizačná stojná dielňa súp. č. 2184 a 7/ Dielňa súp. č. 4624. Dražby na jednotlivé nehnuteľnosti sa budú konať v sídle úpadcu na adrese Družstevná 6, Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu

  Oznamy

  Vážení občania,
  v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní.


  Typ správy:
  SELECT * FROM lmd_polozky2 WHERE archiv = 1 AND DATUM > '2014-12-31' AND SKUPINA_ID = 1 ORDER BY DATUM DESC, VAHA DESC LIMIT 4340,20

  Archív správ -

  Deti súťažia v cyklistickej doprave Deti súťažia v cyklistickej doprave
  18.06.2015 - Tlačové správy

  Liptovský Mikuláš je dejiskom celoslovenského kola detskej dopravnej súťaže Na bicykli bezpečne, ktorej hlavným cieľom je zvýšiť záujem detí o vzdelávanie v cyklistickej doprave.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  18.06.2015 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Poľovníckeho združenia Baníkov so sídlom v Smrečanoch o vykonaní úhrady náhrad za užívanie revíru pre drobných vlastníkov pôdy - poľovnej plochy dňa 22. júla 2015 na Obecnom úrade v Smrečanoch.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielky - Slovenská pošta
  18.06.2015 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Slovenskej pošty v Liptovskom Mikuláši o uložení zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe.

  Horizontálny predel obsahu
  Poslanci odsúhlasili realizáciu depozitáru v hodnote takmer 840 tisíc eur Poslanci odsúhlasili realizáciu depozitáru v hodnote takmer 840 tisíc eur
  17.06.2015 - Tlačové správy

  Mestské zastupiteľstvo včera schválilo zmluvu o dielo so spoločnosťou MOLDA stavebná firma, ktorej predmetom je rekonštrukcia Depozitáru Múzea Janka Kráľa v Liptovskom Mikuláši. Zároveň odporučilo primátorovi zmluvu podpísať. Všetci poslanci hlasovali za, jeden nezávislý poslanec sa hlasovania zdržal.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Deti z detských domovov súťažia Deti z detských domovov súťažia
  17.06.2015 - Tlačové správy

  Približne 150 detí z detských domovov na celom Slovensku dnes súťaží v hornoliptovskej obci Hybe. Jej Športový areál je dejiskom už 25-ročníka celoslovenských loptových hier detí z detských domov. Sily si zmerajú vo futbale, volejbale a v stolnom tenise.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Vyhlásenie výberového konania
  17.06.2015 - Úradná tabuľa

  Mesto Liptovský Mikuláš hľadá vhodného kandidáta na obsadenie pracovnej pozície "Referent oddelenia územného rozhodovania a stavebného poriadku". Termín na zaslanie žiadosti je do 15. júla 2015.

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  17.06.2015 - Úradná tabuľa

  Rozhodnutie mesta Liptovský Mikuláš o dodatočnom povolení stavby "rodinnému domu" na pozemku par. č. KN-C 237/1, "spevnené plochy, vodovodná, elektrická, kanalizačná prípojka a žumpa" na pozemkoch parc. č. KN-E 506/1 v k. ú. Benice, stavebníkom ktorej je Ivan Devečka, Liptovský Mikuláš zastúpený Ing. Jozefom Pavlíkom, Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o upustení od dražby
  16.06.2015 - Úradná tabuľa

  Dražobná spoločnosť, a.s. Bratislava oznamuje upustenie od dražby na nehnuteľnosť - Budova ubytovacieho zariadenia (obchodný objekt) súp. č. 98 v k. ú. Liptovský Mikuláš, ktorá sa mala konať dňa 30.6.2015 v Žiline.

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  15.06.2015 - Úradná tabuľa

  Rozhodnutie Okresného úradu, odboru opravných prostriedkov Žilina vo veci odvolania proti rozhodnutiu o zastavení konania o odčlenení poľovných pozemkov navrhovaných na začlenenie do nového poľovného revíru Vrchovina z existujúcich poľovných revírov Baranec a Baníkov, ktorým sa rozhodnutie Okresného úradu v Liptovskom Mikuláši potvrdilo a odvolanie Pozemkového spoločenstva Veterná Poruba zamietlo.

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  15.06.2015 - Úradná tabuľa

  Zaslanie oznámenia Ministerstva životného prostredia, sekcie enviromentálneho hodnotenia a riadenia Bratislava o zmene navrhovanej činnosti "Modernizácia námokových a činiacich technologických uzlov" navrhovateľa SlovTan Contract Tannery, s.r.o. Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  15.06.2015 - Úradná tabuľa

  Stavebné povolenie mesta Liptovský Mikuláš na stavbu "Obvnova bytového domu" na ulici Pod slivkou súp. č. 520 na pozemku parc. č. KN-C 773/44 v k. ú. Okoličné, stavebníkom ktorej sú vlastníci bytového domu Pod slivkou 520, Liptovský Mikuláš v správe INTEN - EURA, správa domov, s.r.o. Liptovský Mikuláš v zastúpení Ing. Miroslav Neumann - INŽINIERSKA KANCELÁRIA, Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielky - Slovenská pošta
  15.06.2015 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Slovenskej pošty v Liptovskom Mikuláši o uložení zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe.

  Horizontálny predel obsahu
  Zámer mesta Liptovský Mikuláš
  15.06.2015 - Úradná tabuľa

  Zámer mesta Liptovský Mikuláš prenajať nehnuteľnosť - časť pozemku parc. č. KN-C 635/1 o výmere cca 16 m2 v k. ú. Okoličné (ul. Smrečianska).

  Horizontálny predel obsahu
  Zámer mesta Liptovský Mikuláš
  15.06.2015 - Úradná tabuľa

  Zámer mesta Liptovský Mikuláš prenajať nehnuteľnosti v k. ú. Liptovský Mikuláš - časť pozemku parc. č. KN-C 854/1 (ul. Stodolovcov), časť pozemku parc. č. KN-E 2927/1 (ul. Pltnícka) a časť pozemku parc. č. KN-C 3241 (ul. Alexyho).

  Horizontálny predel obsahu
  Stoličné dni ponúkajú bohatý program Stoličné dni ponúkajú bohatý program
  15.06.2015 - Tlačové správy

  Tradičný jarmok s takmer 600-ročnou históriou spojený s prezentáciou remeselníkov a ich tvorivosti opäť zaplní centrum Liptovského Mikuláša. Stoličné dni budú v srdci Liptova 18. až 20. júna.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  15.06.2015 - Úradná tabuľa

  Stavebné povolenie obce Prosiek na stavbu "Stavebné objekty - komunikačné zariadenia" - líniová stavba na pozemkoch v k. ú. Prosiek, stavebníkom ktorej je Okresný úrad, pozemkový a lesný odbor Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  Na Ondrašovskej horičke bojovali dve stovky bežcov Na Ondrašovskej horičke bojovali dve stovky bežcov
  14.06.2015 - Tlačové správy

  Druhé najstaršie podujatie pre bežcov v Liptove, Ondrašovská horička, privítalo v nedeľu 14. júna 221 pretekárov.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Volejbal hrali celú noc Volejbal hrali celú noc
  13.06.2015 - Tlačové správy

  Partia mladých dobrovoľníkov z eRko Okoličné a volejbalového klubu Rachmaninka zorganizovali v spolupráci s mestom Liptovský Mikuláš netradičný volejbalový turnaj. Na Bambifeste sa stretlo 12 tímov, ktoré súťažili celú noc z piatka na sobotu.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielky - Slovenská pošta
  12.06.2015 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Slovenskej pošty v Liptovskom Mikuláši o uložení zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o dražbe
  12.06.2015 - Úradná tabuľa

  ProAuctio, s.r.o. Banská Bystrica oznamuje, že dňa 13.7.2015 sa uskutoční prvé kolo dražby na súbor nehnuteľností v k. ú. Liptovský Mikuláš úpadcu ROBSTAV, s.d. Liptovský Mikuláš - 1/ Sklad súp. č. 2357; 2/Administratívna budova súp. č. 942; 3/ Dielňa súp. č. 4622; 4/ Dielňa súp. č. 4623; 5/ Stolárska dielňa súp. č. 2406; 6/ Racionalizačná stojná dielňa súp. č. 2184 a 7/ Dielňa súp. č. 4624. Dražby na jednotlivé nehnuteľnosti sa budú konať v sídle úpadcu na adrese Družstevná 6, Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu