Liptovský Mikuláš
 • Polsky
 • English
 • Slovensky
 • Liptovský Mikuláš - erb mesta
  Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

  Oznamy

  Vážení občania,
  v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní.  Typ správy:
  SELECT * FROM lmd_polozky2 WHERE archiv = 1 AND DATUM > '2014-12-31' AND SKUPINA_ID = 1 ORDER BY DATUM DESC, VAHA DESC LIMIT 4060,20

  Archív správ -

  Krásny úspech mladých mikulášskych florbalistov Krásny úspech mladých mikulášskych florbalistov
  20.12.2015 - Tlačové správy

  Chlapci zo Základnej školy Márie Rázusovej - Martákovej pozitívne zviditeľnili školu i mesto vďaka vynikajúcim výsledkom.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Mikulášania budú mať lyžovačku v Iľanove zadarmo Mikulášania budú mať lyžovačku v Iľanove zadarmo
  18.12.2015 - Tlačové správy

  Od januára 2016 bude lyžiarsky vlek v Iľanove pre obyvateľov Mikuláša zadarmo.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Na Podbrezinách otvoria pre verejnosť ľadovú plochu Na Podbrezinách otvoria pre verejnosť ľadovú plochu
  17.12.2015 - Tlačové správy

  Jediná umelá ľadová plocha pod holým nebom v Liptovskom Mikuláši bude k dispozícii pre verejnosť od soboty 19. decembra.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielky
  17.12.2015 - Úradná tabuľa

  Listová zásielka adresovaná: Miroslav MIKYTA, nar. 1961, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: Okresný súd, Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  Ponuka prenájmu nebytových priestorov
  17.12.2015 - Úradná tabuľa

  Mesto Liptovský Mikuláš ponúka na prenájom nebytové - priestory - obchodné priestory 1/na Ul. 1. mája č. 194/32; 2/ na Ul. 1. mája 1945 - lokalita Rachmaninovo námestie; 3/ na Námestí osloboditeľov 1 - budova Okresného úradu a 4/ nebytové priestory v objekte občianskej vybavenosti Nábrežie A. Stodolu č. 1577.

  Horizontálny predel obsahu
  Dali bodku za futbalovým rokom Dali bodku za futbalovým rokom
  16.12.2015 - Tlačové správy

  Dom kultúry v Liptovskom Mikuláši bol včera dejiskom už piateho ročníka galavečera MFK Tatran Liptovský Mikuláš s názvom „Futbal je hra a hrať by sa mal človek pre radosť.“


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielky - Slovenská pošta
  16.12.2015 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Slovenskej pošty v Liptovskom Mikuláši o uložení zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielky
  15.12.2015 - Úradná tabuľa

  Listová zásielka adresovaná občanom s hláseným trvalým pobytom na mesto Liptovský Mikuláš v zmysle rozpisu(v prílohe); doručená od: Mestský úrad, oddelenie miestnych daní a poplatkov, Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  Všeobecne záväzné nariadenie mesta Liptovský Mikuláš
  15.12.2015 - Úradná tabuľa

  Všeobecne záväzné nariadenie mesta Liptovský Mikuláš č. 13/2015/VZN o vyhradení plôch na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách.

  Horizontálny predel obsahu
  Všeobecne záväzné nariadenie mesta Liptovský Mikuláš
  15.12.2015 - Úradná tabuľa

  Všeobecne záväzné nariadenie mesta Liptovský Mikuláš č. 12/2015/VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 3/2011/VZN o úhradách, spôsobe určenia a platenia úhrad za sociálne služby poskytované v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  Všeobecne záväzné nariadenie mesta Liptovský Mikuláš
  14.12.2015 - Úradná tabuľa

  Všeobecne záväzné nariadenie mesta Liptovský Mikuláš č. 11/2015/VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka a dieťa škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Liptovský Mikuláš pre rok 2016.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielky
  14.12.2015 - Úradná tabuľa

  Listová zásielka adresovaná: Martin ČERNÁK, nar. 1988, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: Exekútorský úrad, Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  14.12.2015 - Úradná tabuľa

  Oznámenie o zaslaní rozhodnutia Okresného úradu, odboru starostlivosti o životné prostredie Liptovský Mikuláš o neposudzovaní navrhovanej činnosti "Zariadenie na zber a výkup odpadov v Liptovskom Mikuláši" navrhovateľa DRUSUR, s.r.o. Ružomberok.

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  14.12.2015 - Úradná tabuľa

  Územné rozhodnutie mesta Liptovský Mikuláš vo veci umiestnenia stavieb "Prístupová komunikácia" a "Kanalizačná prípojka" v k. ú. Okoličné, navrhovateľom ktorých je Branislav Drengubiak, Liptovský Mikuláš zastúpený Ing. Jozefom Pavlíkom, Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  14.12.2015 - Úradná tabuľa

  Oznámenie o zaslaní zámeru "CENTRÁL - Obchodné centrum Liptovský Mikuláš" navrhovateľa VINCENTIS, s.r.o. Bratislava.

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  14.12.2015 - Úradná tabuľa

  Stavebné povolenie mesta Liptovský Mikuláš na stavbu "Zateplenie bytového domu a výmena zábradlí 68 b. j. na Nábreží Dr. A. Stodolu súp.č. 1799" na pozemku parc. č. KN-C 3317/41 v k. ú. Liptovský Mikuláš, stavebníkom ktorej sú vlastníci bytov BD Nábrežie Dr. A. Stodolu 1799/63-66, Liptovský Mikuláš v zastúpení Ing. Eva Turková - Správa a údržba bytového fondu, Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  Všeobecne záväzné nariadenie mesta Liptovský Mikuláš
  14.12.2015 - Úradná tabuľa

  Všeobecne záväzné nariadenie mesta Liptovský Mikuláš č. 14/2015/VZN o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb v meste Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  14.12.2015 - Úradná tabuľa

  Rozhodnutie Okresného úradu, odboru starostlivosti o životné prostredie Liptovský Mikuláš o tom, že strategický dokument „Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Liptovský Mikuláš na roky 2015 -2022 s výhľadom do roku 2030“, obstarávateľom ktorého je mesto Liptovský Mikuláš, sa nebude posudzovať.

  Horizontálny predel obsahu
  Vianočné trhy budú na Námestí osloboditeľov Vianočné trhy budú na Námestí osloboditeľov
  11.12.2015 - Tlačové správy

  ​Vianočné trhy sa v Liptovskom Mikuláši uskutočnia od 21. do 23. decembra na Námestí osloboditeľov.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Pre seniorov pripravili besiedku Pre seniorov pripravili besiedku
  11.12.2015 - Tlačové správy

  Predvianočnú besiedku pre seniorov zo Zariadenia pre seniorov a Domov sociálnych služieb mesta Liptovský Mikuláš pripravili deti z Detského domova Liptovský Hrádok.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu

  Oznamy

  Vážení občania,
  v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní.


  Typ správy:
  SELECT * FROM lmd_polozky2 WHERE archiv = 1 AND DATUM > '2014-12-31' AND SKUPINA_ID = 1 ORDER BY DATUM DESC, VAHA DESC LIMIT 4060,20

  Archív správ -

  Krásny úspech mladých mikulášskych florbalistov Krásny úspech mladých mikulášskych florbalistov
  20.12.2015 - Tlačové správy

  Chlapci zo Základnej školy Márie Rázusovej - Martákovej pozitívne zviditeľnili školu i mesto vďaka vynikajúcim výsledkom.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Mikulášania budú mať lyžovačku v Iľanove zadarmo Mikulášania budú mať lyžovačku v Iľanove zadarmo
  18.12.2015 - Tlačové správy

  Od januára 2016 bude lyžiarsky vlek v Iľanove pre obyvateľov Mikuláša zadarmo.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Na Podbrezinách otvoria pre verejnosť ľadovú plochu Na Podbrezinách otvoria pre verejnosť ľadovú plochu
  17.12.2015 - Tlačové správy

  Jediná umelá ľadová plocha pod holým nebom v Liptovskom Mikuláši bude k dispozícii pre verejnosť od soboty 19. decembra.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielky
  17.12.2015 - Úradná tabuľa

  Listová zásielka adresovaná: Miroslav MIKYTA, nar. 1961, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: Okresný súd, Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  Ponuka prenájmu nebytových priestorov
  17.12.2015 - Úradná tabuľa

  Mesto Liptovský Mikuláš ponúka na prenájom nebytové - priestory - obchodné priestory 1/na Ul. 1. mája č. 194/32; 2/ na Ul. 1. mája 1945 - lokalita Rachmaninovo námestie; 3/ na Námestí osloboditeľov 1 - budova Okresného úradu a 4/ nebytové priestory v objekte občianskej vybavenosti Nábrežie A. Stodolu č. 1577.

  Horizontálny predel obsahu
  Dali bodku za futbalovým rokom Dali bodku za futbalovým rokom
  16.12.2015 - Tlačové správy

  Dom kultúry v Liptovskom Mikuláši bol včera dejiskom už piateho ročníka galavečera MFK Tatran Liptovský Mikuláš s názvom „Futbal je hra a hrať by sa mal človek pre radosť.“


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielky - Slovenská pošta
  16.12.2015 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Slovenskej pošty v Liptovskom Mikuláši o uložení zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielky
  15.12.2015 - Úradná tabuľa

  Listová zásielka adresovaná občanom s hláseným trvalým pobytom na mesto Liptovský Mikuláš v zmysle rozpisu(v prílohe); doručená od: Mestský úrad, oddelenie miestnych daní a poplatkov, Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  Všeobecne záväzné nariadenie mesta Liptovský Mikuláš
  15.12.2015 - Úradná tabuľa

  Všeobecne záväzné nariadenie mesta Liptovský Mikuláš č. 13/2015/VZN o vyhradení plôch na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách.

  Horizontálny predel obsahu
  Všeobecne záväzné nariadenie mesta Liptovský Mikuláš
  15.12.2015 - Úradná tabuľa

  Všeobecne záväzné nariadenie mesta Liptovský Mikuláš č. 12/2015/VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 3/2011/VZN o úhradách, spôsobe určenia a platenia úhrad za sociálne služby poskytované v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  Všeobecne záväzné nariadenie mesta Liptovský Mikuláš
  14.12.2015 - Úradná tabuľa

  Všeobecne záväzné nariadenie mesta Liptovský Mikuláš č. 11/2015/VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka a dieťa škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Liptovský Mikuláš pre rok 2016.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielky
  14.12.2015 - Úradná tabuľa

  Listová zásielka adresovaná: Martin ČERNÁK, nar. 1988, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: Exekútorský úrad, Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  14.12.2015 - Úradná tabuľa

  Oznámenie o zaslaní rozhodnutia Okresného úradu, odboru starostlivosti o životné prostredie Liptovský Mikuláš o neposudzovaní navrhovanej činnosti "Zariadenie na zber a výkup odpadov v Liptovskom Mikuláši" navrhovateľa DRUSUR, s.r.o. Ružomberok.

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  14.12.2015 - Úradná tabuľa

  Územné rozhodnutie mesta Liptovský Mikuláš vo veci umiestnenia stavieb "Prístupová komunikácia" a "Kanalizačná prípojka" v k. ú. Okoličné, navrhovateľom ktorých je Branislav Drengubiak, Liptovský Mikuláš zastúpený Ing. Jozefom Pavlíkom, Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  14.12.2015 - Úradná tabuľa

  Oznámenie o zaslaní zámeru "CENTRÁL - Obchodné centrum Liptovský Mikuláš" navrhovateľa VINCENTIS, s.r.o. Bratislava.

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  14.12.2015 - Úradná tabuľa

  Stavebné povolenie mesta Liptovský Mikuláš na stavbu "Zateplenie bytového domu a výmena zábradlí 68 b. j. na Nábreží Dr. A. Stodolu súp.č. 1799" na pozemku parc. č. KN-C 3317/41 v k. ú. Liptovský Mikuláš, stavebníkom ktorej sú vlastníci bytov BD Nábrežie Dr. A. Stodolu 1799/63-66, Liptovský Mikuláš v zastúpení Ing. Eva Turková - Správa a údržba bytového fondu, Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  Všeobecne záväzné nariadenie mesta Liptovský Mikuláš
  14.12.2015 - Úradná tabuľa

  Všeobecne záväzné nariadenie mesta Liptovský Mikuláš č. 14/2015/VZN o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb v meste Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  14.12.2015 - Úradná tabuľa

  Rozhodnutie Okresného úradu, odboru starostlivosti o životné prostredie Liptovský Mikuláš o tom, že strategický dokument „Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Liptovský Mikuláš na roky 2015 -2022 s výhľadom do roku 2030“, obstarávateľom ktorého je mesto Liptovský Mikuláš, sa nebude posudzovať.

  Horizontálny predel obsahu
  Vianočné trhy budú na Námestí osloboditeľov Vianočné trhy budú na Námestí osloboditeľov
  11.12.2015 - Tlačové správy

  ​Vianočné trhy sa v Liptovskom Mikuláši uskutočnia od 21. do 23. decembra na Námestí osloboditeľov.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Pre seniorov pripravili besiedku Pre seniorov pripravili besiedku
  11.12.2015 - Tlačové správy

  Predvianočnú besiedku pre seniorov zo Zariadenia pre seniorov a Domov sociálnych služieb mesta Liptovský Mikuláš pripravili deti z Detského domova Liptovský Hrádok.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu