Liptovský Mikuláš
 • Polsky
 • English
 • Slovensky
 • Liptovský Mikuláš - erb mesta
  Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

  Oznamy

  Vážení občania,
  v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní.  Typ správy:
  SELECT * FROM lmd_polozky2 WHERE archiv = 1 AND DATUM > '2014-12-31' AND SKUPINA_ID = 1 ORDER BY DATUM DESC, VAHA DESC LIMIT 3880,20

  Archív správ -

  Oznámenie o uložení zásielky
  03.03.2016 - Úradná tabuľa

  Listová zásielka adresovaná: Martin HAZUCHA, nar. 1977, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: Exekútorský úrad Banská Bystrica.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielky
  03.03.2016 - Úradná tabuľa

  Listová zásielka adresovaná: Patrik PEKÁRIK, nar. 1992, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s. Nitra.

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  03.03.2016 - Úradná tabuľa

  Prihlásenie sa do konania a žiadosť o rešpektovanie práv účastníka konania vo veci umiestnenia stavby "Bioplynová stanica" na pozemku parc. č. KN-C 5202/9 v k. ú. Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  ​Doprava: Zelená pre motoristov na prieťahu mestom ​Doprava: Zelená pre motoristov na prieťahu mestom
  02.03.2016 - Tlačové správy

  Predstavitelia radnice pristupujú k ďalšiemu opatreniu na zlepšenie dopravnej situácie v Liptovskom Mikuláši.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Postavil si politickú kampaň na poškodzovaní mena primátora a mesta Postavil si politickú kampaň na poškodzovaní mena primátora a mesta
  01.03.2016 - Tlačové správy

  Predstaviteľ strany Sloboda a Solidarita, kandidát na poslanca do Národnej rady SR Richard Sulík, postavil svoju kampaň na poškodzovaní mena primátora Liptovského Mikuláša Jána Blcháča a šírení klamstiev o meste.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Zámer mesta Liptovský Mikuláš
  01.03.2016 - Úradná tabuľa

  Zámer mesta Liptovský Mikuláš prenajať nebytový priestor o výmere 61,62 m2 na ul. 1. mája v objekte rodinného domu súp.č. 194 na pozemku parc. č. KN-C 788/1 v k. ú. Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  Návrh VZN mesta Liptovský Mikuláš
  01.03.2016 - Úradná tabuľa

  Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Liptovský Mikuláš - Záväzná časť Zmeny a doplnky č. 1 územného plánu pešia zóna v historickej časti mesta Liptovský Mikuláš, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 9/1998/VZN zo dňa 12.11.1998.

  Horizontálny predel obsahu
  Zlepšujeme ochranu osôb a majetku: Pripojenie na pult poskytujeme aj cez GPRS Zlepšujeme ochranu osôb a majetku: Pripojenie na pult poskytujeme aj cez GPRS
  29.02.2016 - Tlačové správy

  Mestská polícia Liptovský Mikuláš zlepšuje služby, ktoré poskytuje na ochranu osôb a majetku. Pre ľudí, ktorí potrebujú zabezpečiť svoje objekty, odstránili limity siete.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Mesto chce vyriešiť situáciu s pohybom peších pred ondrašovským kostolom Mesto chce vyriešiť situáciu s pohybom peších pred ondrašovským kostolom
  29.02.2016 - Tlačové správy

  Predstavitelia radnice sa snažia pomôcť pri riešení komplikovanej dopravnej situácie v Liptovskom Mikuláši.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny - 1.3.2016 Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny - 1.3.2016
  29.02.2016 - Úradná tabuľa

  Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. Žilina oznamuje, že dňa 1.3.2016 bude v čase od 08:30 hod. do 12:30 hod. prerušená v Liptovskom Mikuláš - mestskej časti Demänová a Ploštín (Ul. Dlhá, Hlavná, Tretiny, Rovná a Ploštín - v zmysle rozpisu) distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy spoločnosti SSE-Distribúcia, a.s.

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  29.02.2016 - Úradná tabuľa

  Poľovné združenie Ostrô so sídlom v Liptovskom Trnovci oznamuje vlastníkom poľovných pozemkov v rámci poľovného revíru Ostrô v k. ú. Liptovský Trnovec a Ráztoky, že dňa 9.4.2016 a 13.4.2016 bude vyplácať finančné náhrady za prenájom výkonu práva poľovníctva na poľovných pozemkoch vo vlastníctve fyzických osôb za rok 2016.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielky
  29.02.2016 - Úradná tabuľa

  Listová zásielka adresovaná: Igor KOLLÁRIK, nar. 1958, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. pobočka Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielok
  29.02.2016 - Úradná tabuľa

  Listové zásielky v počte 2 ks adresované: Ladislav STANKOVIANSKY nar. 1956, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručené od: Intrum Justitia Slovakia, s.r.o. Bratislava 12.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznam
  29.02.2016 - Oznamy

  Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny - výrub dreviny rastúcej na parc. č. KN-C 1730/1 v k.ú. Liptovský Mikuláš.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Návrh VZN mesta Liptovský Mikuláš
  29.02.2016 - Úradná tabuľa

  Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Liptovský Mikuláš o podmienkach držania psov na území mesta Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielky - Slovenská pošta
  29.02.2016 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Slovenskej pošty v Liptovskom Mikuláši o uložení zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe.

  Horizontálny predel obsahu
  Informáciu k voľbám nájdete aj na stránke mikulas.sk Informáciu k voľbám nájdete aj na stránke mikulas.sk
  26.02.2016 - Tlačové správy

  Volebné miestnosti budú 5. marca otvorené v čase od 7.00 do 22.00 hod. Hlasovanie sa robí krúžkovaním.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Vyhláška o dražbe nehnuteľnosti
  26.02.2016 - Úradná tabuľa

  Exekútorský úrad Žilina oznamuje, že dňa 1.4.2016 sa na Exekútorskom úrade JUDr. M. Rojčekovej so sídlom A. Kmeťa 11, Žilina uskutoční dražba na nehnuteľnosť - byt č. 40, nachádzajúci sa v bytovom dome na ul. T. Vansovej č. 1897/10 v Liptovskom Mikuláši v spoluvlastníctve povinného Juraj Klenko, Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielky - Slovenská pošta
  26.02.2016 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Slovenskej pošty v Liptovskom Mikuláši o uložení zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe.

  Horizontálny predel obsahu
  Oživenie centra: Načrtli aktivity v roku 2016 Oživenie centra: Načrtli aktivity v roku 2016
  25.02.2016 - Tlačové správy

  Na spoločnom stretnutí predstaviteľov radnice, Občianskeho združenia Živé námestie s desiatkami podnikateľov bol predstavený súčasný obraz centra mesta a jeho vízia do budúcnosti.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu

  Oznamy

  Vážení občania,
  v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní.


  Typ správy:
  SELECT * FROM lmd_polozky2 WHERE archiv = 1 AND DATUM > '2014-12-31' AND SKUPINA_ID = 1 ORDER BY DATUM DESC, VAHA DESC LIMIT 3880,20

  Archív správ -

  Oznámenie o uložení zásielky
  03.03.2016 - Úradná tabuľa

  Listová zásielka adresovaná: Martin HAZUCHA, nar. 1977, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: Exekútorský úrad Banská Bystrica.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielky
  03.03.2016 - Úradná tabuľa

  Listová zásielka adresovaná: Patrik PEKÁRIK, nar. 1992, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s. Nitra.

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  03.03.2016 - Úradná tabuľa

  Prihlásenie sa do konania a žiadosť o rešpektovanie práv účastníka konania vo veci umiestnenia stavby "Bioplynová stanica" na pozemku parc. č. KN-C 5202/9 v k. ú. Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  ​Doprava: Zelená pre motoristov na prieťahu mestom ​Doprava: Zelená pre motoristov na prieťahu mestom
  02.03.2016 - Tlačové správy

  Predstavitelia radnice pristupujú k ďalšiemu opatreniu na zlepšenie dopravnej situácie v Liptovskom Mikuláši.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Postavil si politickú kampaň na poškodzovaní mena primátora a mesta Postavil si politickú kampaň na poškodzovaní mena primátora a mesta
  01.03.2016 - Tlačové správy

  Predstaviteľ strany Sloboda a Solidarita, kandidát na poslanca do Národnej rady SR Richard Sulík, postavil svoju kampaň na poškodzovaní mena primátora Liptovského Mikuláša Jána Blcháča a šírení klamstiev o meste.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Zámer mesta Liptovský Mikuláš
  01.03.2016 - Úradná tabuľa

  Zámer mesta Liptovský Mikuláš prenajať nebytový priestor o výmere 61,62 m2 na ul. 1. mája v objekte rodinného domu súp.č. 194 na pozemku parc. č. KN-C 788/1 v k. ú. Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  Návrh VZN mesta Liptovský Mikuláš
  01.03.2016 - Úradná tabuľa

  Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Liptovský Mikuláš - Záväzná časť Zmeny a doplnky č. 1 územného plánu pešia zóna v historickej časti mesta Liptovský Mikuláš, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 9/1998/VZN zo dňa 12.11.1998.

  Horizontálny predel obsahu
  Zlepšujeme ochranu osôb a majetku: Pripojenie na pult poskytujeme aj cez GPRS Zlepšujeme ochranu osôb a majetku: Pripojenie na pult poskytujeme aj cez GPRS
  29.02.2016 - Tlačové správy

  Mestská polícia Liptovský Mikuláš zlepšuje služby, ktoré poskytuje na ochranu osôb a majetku. Pre ľudí, ktorí potrebujú zabezpečiť svoje objekty, odstránili limity siete.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Mesto chce vyriešiť situáciu s pohybom peších pred ondrašovským kostolom Mesto chce vyriešiť situáciu s pohybom peších pred ondrašovským kostolom
  29.02.2016 - Tlačové správy

  Predstavitelia radnice sa snažia pomôcť pri riešení komplikovanej dopravnej situácie v Liptovskom Mikuláši.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny - 1.3.2016 Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny - 1.3.2016
  29.02.2016 - Úradná tabuľa

  Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. Žilina oznamuje, že dňa 1.3.2016 bude v čase od 08:30 hod. do 12:30 hod. prerušená v Liptovskom Mikuláš - mestskej časti Demänová a Ploštín (Ul. Dlhá, Hlavná, Tretiny, Rovná a Ploštín - v zmysle rozpisu) distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy spoločnosti SSE-Distribúcia, a.s.

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  29.02.2016 - Úradná tabuľa

  Poľovné združenie Ostrô so sídlom v Liptovskom Trnovci oznamuje vlastníkom poľovných pozemkov v rámci poľovného revíru Ostrô v k. ú. Liptovský Trnovec a Ráztoky, že dňa 9.4.2016 a 13.4.2016 bude vyplácať finančné náhrady za prenájom výkonu práva poľovníctva na poľovných pozemkoch vo vlastníctve fyzických osôb za rok 2016.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielky
  29.02.2016 - Úradná tabuľa

  Listová zásielka adresovaná: Igor KOLLÁRIK, nar. 1958, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. pobočka Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielok
  29.02.2016 - Úradná tabuľa

  Listové zásielky v počte 2 ks adresované: Ladislav STANKOVIANSKY nar. 1956, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručené od: Intrum Justitia Slovakia, s.r.o. Bratislava 12.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznam
  29.02.2016 - Oznamy

  Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny - výrub dreviny rastúcej na parc. č. KN-C 1730/1 v k.ú. Liptovský Mikuláš.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Návrh VZN mesta Liptovský Mikuláš
  29.02.2016 - Úradná tabuľa

  Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Liptovský Mikuláš o podmienkach držania psov na území mesta Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielky - Slovenská pošta
  29.02.2016 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Slovenskej pošty v Liptovskom Mikuláši o uložení zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe.

  Horizontálny predel obsahu
  Informáciu k voľbám nájdete aj na stránke mikulas.sk Informáciu k voľbám nájdete aj na stránke mikulas.sk
  26.02.2016 - Tlačové správy

  Volebné miestnosti budú 5. marca otvorené v čase od 7.00 do 22.00 hod. Hlasovanie sa robí krúžkovaním.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Vyhláška o dražbe nehnuteľnosti
  26.02.2016 - Úradná tabuľa

  Exekútorský úrad Žilina oznamuje, že dňa 1.4.2016 sa na Exekútorskom úrade JUDr. M. Rojčekovej so sídlom A. Kmeťa 11, Žilina uskutoční dražba na nehnuteľnosť - byt č. 40, nachádzajúci sa v bytovom dome na ul. T. Vansovej č. 1897/10 v Liptovskom Mikuláši v spoluvlastníctve povinného Juraj Klenko, Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielky - Slovenská pošta
  26.02.2016 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Slovenskej pošty v Liptovskom Mikuláši o uložení zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe.

  Horizontálny predel obsahu
  Oživenie centra: Načrtli aktivity v roku 2016 Oživenie centra: Načrtli aktivity v roku 2016
  25.02.2016 - Tlačové správy

  Na spoločnom stretnutí predstaviteľov radnice, Občianskeho združenia Živé námestie s desiatkami podnikateľov bol predstavený súčasný obraz centra mesta a jeho vízia do budúcnosti.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu