Liptovský Mikuláš
 • Polsky
 • English
 • Slovensky
 • Liptovský Mikuláš - erb mesta
  Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

  Oznamy

  Vážení občania,
  v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní.  Typ správy:
  SELECT * FROM lmd_polozky2 WHERE archiv = 1 AND DATUM > '2014-12-31' AND SKUPINA_ID = 1 ORDER BY DATUM DESC, VAHA DESC LIMIT 3860,20

  Archív správ -

  Oznámenie o uložení zásielky
  07.03.2016 - Úradná tabuľa

  Listová zásielka adresovaná: Matej MATEJKA, nar. 1986, bytom Liptovský Mikuláš - Ploštín, Hlavná 68/51; doručená od: Okresný úrad Brezno.

  Horizontálny predel obsahu
  Výtlky opravia efektívnejšie Výtlky opravia efektívnejšie
  04.03.2016 - Tlačové správy

  Efektívnejšiu opravu výtlkov zabezpečí nový infražiarič, ktorý pribudol do výbavy Verejnoprospešných služieb (VPS).


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielky - Slovenská pošta
  04.03.2016 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Slovenskej pošty v Liptovskom Mikuláši o uložení zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznam
  04.03.2016 - Oznamy

  Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny - výrub drevín rastúcich v mestskej časti Ploštín na parc. č. KN-E 1926/1 v k.ú. Ploštín.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielok
  04.03.2016 - Úradná tabuľa

  Listové zásielky adresované nasledovným občanom s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš: 1/ Ján JAMNICKÝ - 2 ks; 2/Ľubor MATEJOVIČ - 1 ks; 3/ Gizela BALÁŽOVÁ - 1 ks a 4/ Peter MIKUĽÁK - 2 ks; doručené od: Exekútorský úrad Bratislava.

  Horizontálny predel obsahu
  Projekty v spolupráci s Opavou zafinancujeme z eurofondov Projekty v spolupráci s Opavou zafinancujeme z eurofondov
  03.03.2016 - Tlačové správy

  Na mikulášsku radnicu zavítali predstavitelia z českého mesta Opava. Zástupcovia partnerského mesta rokovali s Liptákmi aj o možnostiach rekonštrukcie športovísk v rámci partnerskej spolupráce.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  03.03.2016 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Spoločného obecného úrad ÚR a SP v Liptovskom Mikuláši o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania na stavbu "Stavebné úpravy bytu č. 17" na Nábreží A. Stodolu č. 1580/7 na pozemku parc. č. KN-C 5269/70 v k. ú. Liptovský Mikuláš, stavebníkom ktorej je Vladimír Halatka, Topoľčany.

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti
  03.03.2016 - Úradná tabuľa

  Daňový úrad Žilina, pobočka Liptovský Mikuláš oznamuje p. Kristiánovi KENDROVI, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš, miesto uloženia písomnosti č. 21382631/2015 zo dňa 3.12.2015, ktorým je Daňový úrad, pobočka Liptovský Mikuláš, Hollého 3, Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  03.03.2016 - Úradná tabuľa

  Rozhodnutie obce Bobrovec o zastavení stavebného konania na stavbu "Spevnené plochy a parkoviská pre bytové domy 773 a 774 na ul. Jilemnického" na pozemkoch v k. ú. Liptovský Mikuláš, stavebníkom ktorej je mesto Liptovský Mikuláš v zastúpení Ing. Miroslav Neumann, Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielky
  03.03.2016 - Úradná tabuľa

  Listová zásielka adresovaná: Martin HAZUCHA, nar. 1977, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: Exekútorský úrad Banská Bystrica.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielky
  03.03.2016 - Úradná tabuľa

  Listová zásielka adresovaná: Patrik PEKÁRIK, nar. 1992, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s. Nitra.

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  03.03.2016 - Úradná tabuľa

  Prihlásenie sa do konania a žiadosť o rešpektovanie práv účastníka konania vo veci umiestnenia stavby "Bioplynová stanica" na pozemku parc. č. KN-C 5202/9 v k. ú. Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  ​Doprava: Zelená pre motoristov na prieťahu mestom ​Doprava: Zelená pre motoristov na prieťahu mestom
  02.03.2016 - Tlačové správy

  Predstavitelia radnice pristupujú k ďalšiemu opatreniu na zlepšenie dopravnej situácie v Liptovskom Mikuláši.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Postavil si politickú kampaň na poškodzovaní mena primátora a mesta Postavil si politickú kampaň na poškodzovaní mena primátora a mesta
  01.03.2016 - Tlačové správy

  Predstaviteľ strany Sloboda a Solidarita, kandidát na poslanca do Národnej rady SR Richard Sulík, postavil svoju kampaň na poškodzovaní mena primátora Liptovského Mikuláša Jána Blcháča a šírení klamstiev o meste.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Zámer mesta Liptovský Mikuláš
  01.03.2016 - Úradná tabuľa

  Zámer mesta Liptovský Mikuláš prenajať nebytový priestor o výmere 61,62 m2 na ul. 1. mája v objekte rodinného domu súp.č. 194 na pozemku parc. č. KN-C 788/1 v k. ú. Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  Návrh VZN mesta Liptovský Mikuláš
  01.03.2016 - Úradná tabuľa

  Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Liptovský Mikuláš - Záväzná časť Zmeny a doplnky č. 1 územného plánu pešia zóna v historickej časti mesta Liptovský Mikuláš, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 9/1998/VZN zo dňa 12.11.1998.

  Horizontálny predel obsahu
  Zlepšujeme ochranu osôb a majetku: Pripojenie na pult poskytujeme aj cez GPRS Zlepšujeme ochranu osôb a majetku: Pripojenie na pult poskytujeme aj cez GPRS
  29.02.2016 - Tlačové správy

  Mestská polícia Liptovský Mikuláš zlepšuje služby, ktoré poskytuje na ochranu osôb a majetku. Pre ľudí, ktorí potrebujú zabezpečiť svoje objekty, odstránili limity siete.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Mesto chce vyriešiť situáciu s pohybom peších pred ondrašovským kostolom Mesto chce vyriešiť situáciu s pohybom peších pred ondrašovským kostolom
  29.02.2016 - Tlačové správy

  Predstavitelia radnice sa snažia pomôcť pri riešení komplikovanej dopravnej situácie v Liptovskom Mikuláši.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny - 1.3.2016 Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny - 1.3.2016
  29.02.2016 - Úradná tabuľa

  Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. Žilina oznamuje, že dňa 1.3.2016 bude v čase od 08:30 hod. do 12:30 hod. prerušená v Liptovskom Mikuláš - mestskej časti Demänová a Ploštín (Ul. Dlhá, Hlavná, Tretiny, Rovná a Ploštín - v zmysle rozpisu) distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy spoločnosti SSE-Distribúcia, a.s.

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  29.02.2016 - Úradná tabuľa

  Poľovné združenie Ostrô so sídlom v Liptovskom Trnovci oznamuje vlastníkom poľovných pozemkov v rámci poľovného revíru Ostrô v k. ú. Liptovský Trnovec a Ráztoky, že dňa 9.4.2016 a 13.4.2016 bude vyplácať finančné náhrady za prenájom výkonu práva poľovníctva na poľovných pozemkoch vo vlastníctve fyzických osôb za rok 2016.

  Horizontálny predel obsahu

  Oznamy

  Vážení občania,
  v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní.


  Typ správy:
  SELECT * FROM lmd_polozky2 WHERE archiv = 1 AND DATUM > '2014-12-31' AND SKUPINA_ID = 1 ORDER BY DATUM DESC, VAHA DESC LIMIT 3860,20

  Archív správ -

  Oznámenie o uložení zásielky
  07.03.2016 - Úradná tabuľa

  Listová zásielka adresovaná: Matej MATEJKA, nar. 1986, bytom Liptovský Mikuláš - Ploštín, Hlavná 68/51; doručená od: Okresný úrad Brezno.

  Horizontálny predel obsahu
  Výtlky opravia efektívnejšie Výtlky opravia efektívnejšie
  04.03.2016 - Tlačové správy

  Efektívnejšiu opravu výtlkov zabezpečí nový infražiarič, ktorý pribudol do výbavy Verejnoprospešných služieb (VPS).


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielky - Slovenská pošta
  04.03.2016 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Slovenskej pošty v Liptovskom Mikuláši o uložení zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznam
  04.03.2016 - Oznamy

  Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny - výrub drevín rastúcich v mestskej časti Ploštín na parc. č. KN-E 1926/1 v k.ú. Ploštín.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielok
  04.03.2016 - Úradná tabuľa

  Listové zásielky adresované nasledovným občanom s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš: 1/ Ján JAMNICKÝ - 2 ks; 2/Ľubor MATEJOVIČ - 1 ks; 3/ Gizela BALÁŽOVÁ - 1 ks a 4/ Peter MIKUĽÁK - 2 ks; doručené od: Exekútorský úrad Bratislava.

  Horizontálny predel obsahu
  Projekty v spolupráci s Opavou zafinancujeme z eurofondov Projekty v spolupráci s Opavou zafinancujeme z eurofondov
  03.03.2016 - Tlačové správy

  Na mikulášsku radnicu zavítali predstavitelia z českého mesta Opava. Zástupcovia partnerského mesta rokovali s Liptákmi aj o možnostiach rekonštrukcie športovísk v rámci partnerskej spolupráce.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  03.03.2016 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Spoločného obecného úrad ÚR a SP v Liptovskom Mikuláši o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania na stavbu "Stavebné úpravy bytu č. 17" na Nábreží A. Stodolu č. 1580/7 na pozemku parc. č. KN-C 5269/70 v k. ú. Liptovský Mikuláš, stavebníkom ktorej je Vladimír Halatka, Topoľčany.

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti
  03.03.2016 - Úradná tabuľa

  Daňový úrad Žilina, pobočka Liptovský Mikuláš oznamuje p. Kristiánovi KENDROVI, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš, miesto uloženia písomnosti č. 21382631/2015 zo dňa 3.12.2015, ktorým je Daňový úrad, pobočka Liptovský Mikuláš, Hollého 3, Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  03.03.2016 - Úradná tabuľa

  Rozhodnutie obce Bobrovec o zastavení stavebného konania na stavbu "Spevnené plochy a parkoviská pre bytové domy 773 a 774 na ul. Jilemnického" na pozemkoch v k. ú. Liptovský Mikuláš, stavebníkom ktorej je mesto Liptovský Mikuláš v zastúpení Ing. Miroslav Neumann, Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielky
  03.03.2016 - Úradná tabuľa

  Listová zásielka adresovaná: Martin HAZUCHA, nar. 1977, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: Exekútorský úrad Banská Bystrica.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielky
  03.03.2016 - Úradná tabuľa

  Listová zásielka adresovaná: Patrik PEKÁRIK, nar. 1992, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s. Nitra.

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  03.03.2016 - Úradná tabuľa

  Prihlásenie sa do konania a žiadosť o rešpektovanie práv účastníka konania vo veci umiestnenia stavby "Bioplynová stanica" na pozemku parc. č. KN-C 5202/9 v k. ú. Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  ​Doprava: Zelená pre motoristov na prieťahu mestom ​Doprava: Zelená pre motoristov na prieťahu mestom
  02.03.2016 - Tlačové správy

  Predstavitelia radnice pristupujú k ďalšiemu opatreniu na zlepšenie dopravnej situácie v Liptovskom Mikuláši.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Postavil si politickú kampaň na poškodzovaní mena primátora a mesta Postavil si politickú kampaň na poškodzovaní mena primátora a mesta
  01.03.2016 - Tlačové správy

  Predstaviteľ strany Sloboda a Solidarita, kandidát na poslanca do Národnej rady SR Richard Sulík, postavil svoju kampaň na poškodzovaní mena primátora Liptovského Mikuláša Jána Blcháča a šírení klamstiev o meste.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Zámer mesta Liptovský Mikuláš
  01.03.2016 - Úradná tabuľa

  Zámer mesta Liptovský Mikuláš prenajať nebytový priestor o výmere 61,62 m2 na ul. 1. mája v objekte rodinného domu súp.č. 194 na pozemku parc. č. KN-C 788/1 v k. ú. Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  Návrh VZN mesta Liptovský Mikuláš
  01.03.2016 - Úradná tabuľa

  Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Liptovský Mikuláš - Záväzná časť Zmeny a doplnky č. 1 územného plánu pešia zóna v historickej časti mesta Liptovský Mikuláš, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 9/1998/VZN zo dňa 12.11.1998.

  Horizontálny predel obsahu
  Zlepšujeme ochranu osôb a majetku: Pripojenie na pult poskytujeme aj cez GPRS Zlepšujeme ochranu osôb a majetku: Pripojenie na pult poskytujeme aj cez GPRS
  29.02.2016 - Tlačové správy

  Mestská polícia Liptovský Mikuláš zlepšuje služby, ktoré poskytuje na ochranu osôb a majetku. Pre ľudí, ktorí potrebujú zabezpečiť svoje objekty, odstránili limity siete.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Mesto chce vyriešiť situáciu s pohybom peších pred ondrašovským kostolom Mesto chce vyriešiť situáciu s pohybom peších pred ondrašovským kostolom
  29.02.2016 - Tlačové správy

  Predstavitelia radnice sa snažia pomôcť pri riešení komplikovanej dopravnej situácie v Liptovskom Mikuláši.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny - 1.3.2016 Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny - 1.3.2016
  29.02.2016 - Úradná tabuľa

  Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. Žilina oznamuje, že dňa 1.3.2016 bude v čase od 08:30 hod. do 12:30 hod. prerušená v Liptovskom Mikuláš - mestskej časti Demänová a Ploštín (Ul. Dlhá, Hlavná, Tretiny, Rovná a Ploštín - v zmysle rozpisu) distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy spoločnosti SSE-Distribúcia, a.s.

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  29.02.2016 - Úradná tabuľa

  Poľovné združenie Ostrô so sídlom v Liptovskom Trnovci oznamuje vlastníkom poľovných pozemkov v rámci poľovného revíru Ostrô v k. ú. Liptovský Trnovec a Ráztoky, že dňa 9.4.2016 a 13.4.2016 bude vyplácať finančné náhrady za prenájom výkonu práva poľovníctva na poľovných pozemkoch vo vlastníctve fyzických osôb za rok 2016.

  Horizontálny predel obsahu