Liptovský Mikuláš
 • Polsky
 • English
 • Slovensky
 • Liptovský Mikuláš - erb mesta
  Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

  Oznamy

  Vážení občania,
  v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní.  Typ správy:
  SELECT * FROM lmd_polozky2 WHERE archiv = 1 AND DATUM > '2014-12-31' AND SKUPINA_ID = 1 ORDER BY DATUM DESC, VAHA DESC LIMIT 3700,20

  Archív správ -

  Verejná vyhláška
  09.06.2016 - Úradná tabuľa

  Rozhodnutie mesta Liptovský Mikuláš o prerušení konania o umiestnení stavby "IBV Nové Stošice - inžinierske siete" - líniová stavba v k. ú. Okoličné, mestská časť Stošice, navrhovateľom ktorej je AGRIA Liptovský Ondrej, a.s. Liptovský Ondrej v zastúpení Bc. Stanislav Štúrik, Dr. ŠTURDO, s.r.o. Martin.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielky
  09.06.2016 - Úradná tabuľa

  Listová zásielka adresovaná: Veronika VOZÁROVÁ, nar. 1992, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: Slovenská sporiteľňa, a.s. Bratislava.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o plánovanej odstávke elektriny - 11.7.2016 Oznámenie o plánovanej odstávke elektriny - 11.7.2016
  09.06.2016 - Úradná tabuľa

  Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. Žilina oznamuje, že dňa 11.7.2016 bude v čase od 08:00 hod. do 14:00 hod. prerušená v Liptovskom Mikuláši - mestskej časti LIPTOVSKÁ ONDRAŠOVÁ a STARÉ MESTO (Mútnik a Stráne - v zmysle rozpisu) distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy spoločnosti SSE-Distribúcia, a.s.

  Horizontálny predel obsahu
  Spoznajte zlomové okamihy mesta Spoznajte zlomové okamihy mesta
  08.06.2016 - Tlačové správy

  Kde sa ukrýva 730 rokov stará listina, v ktorej je prvá zmienka o budúcom meste? Ktorému slávnemu rodu patril Svätý Mikuláš do polovice 19. storočia? Čo majú s Mikulášom spoločné najväčšie osobnosti štúrovskej generácie? Na tieto a ďalšie otázky vám odpovie sprievodkyňa so zeleným dáždnikom.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Obnovili Kultúrny dom v Bodiciach Obnovili Kultúrny dom v Bodiciach
  08.06.2016 - Tlačové správy

  V týchto dňoch mesto ukončilo práce na výmene okien a oprave fasády na Kultúrnom dome v Bodiciach.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Zámer mesta Liptovský Mikuláš
  08.06.2016 - Úradná tabuľa

  Mesto Liptovský Mikuláš zverejňuje zámer odpredať pozemok parc.č. KN-C6554/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere 9m2 Michalovi Kováčovi a manželke Ľubici Kováčovej do BSM.

  Horizontálny predel obsahu
  Zámer mesta Liptovský Mikuláš
  08.06.2016 - Úradná tabuľa

  Mesto Liptovský Mikuláš zverejňuje zámer previesť pozemky v k.ú. Liptovská Ondrašová podľa prílohy.

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  08.06.2016 - Úradná tabuľa

  Zverejnenie rozhodnutia, že zámer "Prestavba objektu na apartmánový dom na parcele č. 973 a 974" navrhovateľa Vladimíra Zubaja, Nábrežná 855, 032 61 Važec sa nebude posudzovať.

  Horizontálny predel obsahu
  Liptovský Mikuláš má nové zametacie auto Liptovský Mikuláš má nové zametacie auto
  07.06.2016 - Tlačové správy

  Ulice v Liptovskom Mikuláši budú čistejšie. Verejnoprospešné služby totiž do prevádzky nasadili novo obstarané zametacie auto.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  07.06.2016 - Úradná tabuľa

  Oznámenie mesta Liptovský Mikuláš o zverejnení a prerokovaní Zadania "ÚZEMNÝ PLÁN ZÓNY PLOŠTÍN, Liptovský Mikuláš" a žiadosť o zaslanie stanoviska.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Zámer mesta Liptovský Mikuláš
  07.06.2016 - Úradná tabuľa

  Zámer mesta Liptovský Mikuláš odpredať ako prípad hodný osobitného zreteľa nehnuteľnosti - pozemky parc. č. KN-C 1333/5 o výmere 25 m2 a parc. č. KN-C 1333/6 o výmere 8 m2 v k. ú. Okoličné Železniciam Slovenskej republiky, Bratislava.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielky
  07.06.2016 - Úradná tabuľa

  Listová zásielka adresovaná: Patrik MIŽIGÁR, nar. 1992, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: Sociálna poisťovňa - ústredie, Bratislava.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielky - Slovenská pošta
  07.06.2016 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Slovenskej pošty v Liptovskom Mikuláši o uložení zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe.

  Horizontálny predel obsahu
  Zámer mesta Liptovský Mikuláš
  07.06.2016 - Úradná tabuľa

  Zámer mesta Liptovský Mikuláš odpredať ako prípad hodný osobitného zreteľa nehnuteľnosť - pozemok parc. č. KN-C 358/37 o výmere 1038 m2 v k. ú. Liptovský Mikuláš (areál bývalých Považských kasární) Liptovsko-oravskému seniorátu Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku, Liptovský Ondrej.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielky
  07.06.2016 - Úradná tabuľa

  Listová zásielka v počte 2 ks adresovaná: Miroslav LÍŠKA, nar. 1979, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: Exekútorský úrad, Bratislava.

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  07.06.2016 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Spoločného obecného úradu ÚR a SP v Liptovskom Mikuláši o začatí konania o umiestnení stavby a nariadenie ústneho pojednávania na stavbu "Verejná telekomunikačná optická sieť - Central - obchodné centrum Liptovský Mikuláš - Kuzmányho" - líniová stavba na pozemkoch parc.č. KN-C175, KN-C6587/1, KN-C6553/5, KN-E6553, KN-C202/2, KN-C222/19, KN-C222/17, KN-C222/7, KN-C222/3, KN-C222/12, KN-C245, KN-C241/1, KN-C241/2KN-C286/9, KN-C286/13 v k.ú. Liptovský Mikuláš

  Horizontálny predel obsahu
  Zámer mesta Liptovský Mikuláš
  07.06.2016 - Úradná tabuľa

  Zámer mesta Liptovský Mikuláš prenajať ako prípad hodný osobitného zreteľa nehnuteľnosti - časti pozemkov v k.ú. Ploštín, Liptovský Mikuláš, Palúdzka, Liptovská Ondrašová a Okoličné (spolu o výmere cca 88,49 m2) spoločnosti euroAWK, s.r.o. Bratislava.

  Horizontálny predel obsahu
  Mesto pripravuje zelenú vlnu na dlhšom úseku cesty I/18 Mesto pripravuje zelenú vlnu na dlhšom úseku cesty I/18
  06.06.2016 - Tlačové správy

  ​Zelená vlna bude na celom úseku cesty I/18 od Rachmaninovho námestia po Hypernovu. "Som rád, že sa nám podarilo nájsť riešenie, ktoré má širší záber a je ešte lacnejšie ako pôvodné. Verím, že tento krok prispeje k bezpečnejšej a plynulejšej premávke v Liptovskom Mikuláši,“ uviedol primátor Ján Blcháč.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  06.06.2016 - Úradná tabuľa

  Oznámenie o zaslaní strategického dokumentu "Územný plán mesta Liptovský Mikuláš - Zmeny a doplnky č. 4" navrhovateľa mesto Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  06.06.2016 - Úradná tabuľa

  Stavebné povolenie mesta Liptovský Mikuláš na stavbu "Stavebné úpravy bytu č. 15" v bytovom dome na Nábreží Dr. A. Stodolu č. 1584/9 na pozemku parc. č. KN-C 5269/68 v k. ú. Liptovský Mikuláš, stavebníkom ktorej je Zdenka Poledníková, Liptovský Mikuláš v zastúpení Rudolf Magerčiak, Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu

  Oznamy

  Vážení občania,
  v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní.


  Typ správy:
  SELECT * FROM lmd_polozky2 WHERE archiv = 1 AND DATUM > '2014-12-31' AND SKUPINA_ID = 1 ORDER BY DATUM DESC, VAHA DESC LIMIT 3700,20

  Archív správ -

  Verejná vyhláška
  09.06.2016 - Úradná tabuľa

  Rozhodnutie mesta Liptovský Mikuláš o prerušení konania o umiestnení stavby "IBV Nové Stošice - inžinierske siete" - líniová stavba v k. ú. Okoličné, mestská časť Stošice, navrhovateľom ktorej je AGRIA Liptovský Ondrej, a.s. Liptovský Ondrej v zastúpení Bc. Stanislav Štúrik, Dr. ŠTURDO, s.r.o. Martin.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielky
  09.06.2016 - Úradná tabuľa

  Listová zásielka adresovaná: Veronika VOZÁROVÁ, nar. 1992, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: Slovenská sporiteľňa, a.s. Bratislava.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o plánovanej odstávke elektriny - 11.7.2016 Oznámenie o plánovanej odstávke elektriny - 11.7.2016
  09.06.2016 - Úradná tabuľa

  Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. Žilina oznamuje, že dňa 11.7.2016 bude v čase od 08:00 hod. do 14:00 hod. prerušená v Liptovskom Mikuláši - mestskej časti LIPTOVSKÁ ONDRAŠOVÁ a STARÉ MESTO (Mútnik a Stráne - v zmysle rozpisu) distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy spoločnosti SSE-Distribúcia, a.s.

  Horizontálny predel obsahu
  Spoznajte zlomové okamihy mesta Spoznajte zlomové okamihy mesta
  08.06.2016 - Tlačové správy

  Kde sa ukrýva 730 rokov stará listina, v ktorej je prvá zmienka o budúcom meste? Ktorému slávnemu rodu patril Svätý Mikuláš do polovice 19. storočia? Čo majú s Mikulášom spoločné najväčšie osobnosti štúrovskej generácie? Na tieto a ďalšie otázky vám odpovie sprievodkyňa so zeleným dáždnikom.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Obnovili Kultúrny dom v Bodiciach Obnovili Kultúrny dom v Bodiciach
  08.06.2016 - Tlačové správy

  V týchto dňoch mesto ukončilo práce na výmene okien a oprave fasády na Kultúrnom dome v Bodiciach.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Zámer mesta Liptovský Mikuláš
  08.06.2016 - Úradná tabuľa

  Mesto Liptovský Mikuláš zverejňuje zámer odpredať pozemok parc.č. KN-C6554/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere 9m2 Michalovi Kováčovi a manželke Ľubici Kováčovej do BSM.

  Horizontálny predel obsahu
  Zámer mesta Liptovský Mikuláš
  08.06.2016 - Úradná tabuľa

  Mesto Liptovský Mikuláš zverejňuje zámer previesť pozemky v k.ú. Liptovská Ondrašová podľa prílohy.

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  08.06.2016 - Úradná tabuľa

  Zverejnenie rozhodnutia, že zámer "Prestavba objektu na apartmánový dom na parcele č. 973 a 974" navrhovateľa Vladimíra Zubaja, Nábrežná 855, 032 61 Važec sa nebude posudzovať.

  Horizontálny predel obsahu
  Liptovský Mikuláš má nové zametacie auto Liptovský Mikuláš má nové zametacie auto
  07.06.2016 - Tlačové správy

  Ulice v Liptovskom Mikuláši budú čistejšie. Verejnoprospešné služby totiž do prevádzky nasadili novo obstarané zametacie auto.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  07.06.2016 - Úradná tabuľa

  Oznámenie mesta Liptovský Mikuláš o zverejnení a prerokovaní Zadania "ÚZEMNÝ PLÁN ZÓNY PLOŠTÍN, Liptovský Mikuláš" a žiadosť o zaslanie stanoviska.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Zámer mesta Liptovský Mikuláš
  07.06.2016 - Úradná tabuľa

  Zámer mesta Liptovský Mikuláš odpredať ako prípad hodný osobitného zreteľa nehnuteľnosti - pozemky parc. č. KN-C 1333/5 o výmere 25 m2 a parc. č. KN-C 1333/6 o výmere 8 m2 v k. ú. Okoličné Železniciam Slovenskej republiky, Bratislava.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielky
  07.06.2016 - Úradná tabuľa

  Listová zásielka adresovaná: Patrik MIŽIGÁR, nar. 1992, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: Sociálna poisťovňa - ústredie, Bratislava.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielky - Slovenská pošta
  07.06.2016 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Slovenskej pošty v Liptovskom Mikuláši o uložení zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe.

  Horizontálny predel obsahu
  Zámer mesta Liptovský Mikuláš
  07.06.2016 - Úradná tabuľa

  Zámer mesta Liptovský Mikuláš odpredať ako prípad hodný osobitného zreteľa nehnuteľnosť - pozemok parc. č. KN-C 358/37 o výmere 1038 m2 v k. ú. Liptovský Mikuláš (areál bývalých Považských kasární) Liptovsko-oravskému seniorátu Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku, Liptovský Ondrej.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielky
  07.06.2016 - Úradná tabuľa

  Listová zásielka v počte 2 ks adresovaná: Miroslav LÍŠKA, nar. 1979, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: Exekútorský úrad, Bratislava.

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  07.06.2016 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Spoločného obecného úradu ÚR a SP v Liptovskom Mikuláši o začatí konania o umiestnení stavby a nariadenie ústneho pojednávania na stavbu "Verejná telekomunikačná optická sieť - Central - obchodné centrum Liptovský Mikuláš - Kuzmányho" - líniová stavba na pozemkoch parc.č. KN-C175, KN-C6587/1, KN-C6553/5, KN-E6553, KN-C202/2, KN-C222/19, KN-C222/17, KN-C222/7, KN-C222/3, KN-C222/12, KN-C245, KN-C241/1, KN-C241/2KN-C286/9, KN-C286/13 v k.ú. Liptovský Mikuláš

  Horizontálny predel obsahu
  Zámer mesta Liptovský Mikuláš
  07.06.2016 - Úradná tabuľa

  Zámer mesta Liptovský Mikuláš prenajať ako prípad hodný osobitného zreteľa nehnuteľnosti - časti pozemkov v k.ú. Ploštín, Liptovský Mikuláš, Palúdzka, Liptovská Ondrašová a Okoličné (spolu o výmere cca 88,49 m2) spoločnosti euroAWK, s.r.o. Bratislava.

  Horizontálny predel obsahu
  Mesto pripravuje zelenú vlnu na dlhšom úseku cesty I/18 Mesto pripravuje zelenú vlnu na dlhšom úseku cesty I/18
  06.06.2016 - Tlačové správy

  ​Zelená vlna bude na celom úseku cesty I/18 od Rachmaninovho námestia po Hypernovu. "Som rád, že sa nám podarilo nájsť riešenie, ktoré má širší záber a je ešte lacnejšie ako pôvodné. Verím, že tento krok prispeje k bezpečnejšej a plynulejšej premávke v Liptovskom Mikuláši,“ uviedol primátor Ján Blcháč.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  06.06.2016 - Úradná tabuľa

  Oznámenie o zaslaní strategického dokumentu "Územný plán mesta Liptovský Mikuláš - Zmeny a doplnky č. 4" navrhovateľa mesto Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  06.06.2016 - Úradná tabuľa

  Stavebné povolenie mesta Liptovský Mikuláš na stavbu "Stavebné úpravy bytu č. 15" v bytovom dome na Nábreží Dr. A. Stodolu č. 1584/9 na pozemku parc. č. KN-C 5269/68 v k. ú. Liptovský Mikuláš, stavebníkom ktorej je Zdenka Poledníková, Liptovský Mikuláš v zastúpení Rudolf Magerčiak, Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu