Liptovský Mikuláš
 • Polsky
 • English
 • Slovensky
 • Liptovský Mikuláš - erb mesta
  Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

  Oznamy

  Vážení občania,
  v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní.  Typ správy:
  SELECT * FROM lmd_polozky2 WHERE archiv = 1 AND DATUM > '2014-12-31' AND SKUPINA_ID = 1 ORDER BY DATUM DESC, VAHA DESC LIMIT 3600,20

  Archív správ -

  Oznámenie o uložení zásielky - Slovenská pošta
  03.06.2016 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Slovenskej pošty v Liptovskom Mikuláši o uložení zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe.

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  03.06.2016 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Spoločného obecného úradu ÚR a SP v Liptovskom Mikuláši o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania dňa 30.6.2016 vo veci umiestnenia stavby "Rozšírenie vodovodu a kanalizácie" - líniová stavba na pozemkoch v k. ú. Liptovský Mikuláš, navrhovateľom ktorej je Prima Slovakia, s.r.o. Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  Začínajú rekonštruovať plynové vedenia Začínajú rekonštruovať plynové vedenia
  02.06.2016 - Tlačové správy

  V júni budú plynári z SPP Distribúcia na viacerých miestach rekonštruovať plynové vedenia.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  ​Chodníky v meste upravia na bezbariérové ​Chodníky v meste upravia na bezbariérové
  02.06.2016 - Tlačové správy

  V tomto období sa v meste uskutočňujú mnohé menšie opravy ciest a chodníkov. Pri tejto príležitosti radnica vytipovala niekoľko miest, kde budú upravené chodníky k priechodom pre chodcov bezbariérovým spôsobom.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  02.06.2016 - Úradná tabuľa

  Rozhodnutie mesta Liptovský Mikuláš o prerušení stavebného konania na stavbu "Autoumyváreň - protihluková stena" na pozemku parc. č. KN-C 1008 v k. ú. Liptovská Ondrašová, stavebníkom ktorej je Samuel Lehotský, Kráľova Lehota.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o plánovanej odstávke elektriny - 6.7.2016 Oznámenie o plánovanej odstávke elektriny - 6.7.2016
  02.06.2016 - Úradná tabuľa

  Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. Žilina oznamuje, že dňa 6.7.2016 bude v čase od 07:30 hod. do 13:30 hod. prerušená v Liptovskom Mikuláši - mestskej časti STARÉ MESTO (Ul. Pod Stráňami - v zmysle rozpisu) distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy spoločnosti SSE-Distribúcia, a.s.

  Horizontálny predel obsahu
  Obnovia Kukučínovu ulicu Obnovia Kukučínovu ulicu
  01.06.2016 - Tlačové správy

  V druhom polroku 2016 začnú práce na rekonštrukcii Kukučínovej v širšom centre mesta. Radnica chcela pôvodne obnoviť Bernolákovu. „


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Návrh VZN mesta Liptovský Mikuláš
  01.06.2016 - Úradná tabuľa

  Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Liptovský Mikuláš o určení názvu ulice na území mesta Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  01.06.2016 - Úradná tabuľa

  Rozhodnutie mesta Liptovský Mikuláš na stavbu "9341-Liptovský Mikuláš - Okoličné - Zahustenie TS areál montáža" - líniová stavba na pozemkoch v k. ú. Okoličné, stavebníkom ktorej je Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. Žilina v zastúpení EUB, s.r.o. Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  01.06.2016 - Úradná tabuľa

  Stavebné povolenie mesta Liptovský Mikuláš na stavbu "Stavebné úpravy bytu č. 30" v bytovom dome na Nábreží Dr. A. Stodolu súp. č. 1567/1 na pozemku parc. č. KN-C 5269/72 v k. ú. Liptovský Mikuláš, stavebníkom ktorej je Matúš Tokarčík a Katarína Tokarčíková, Fiľakovo.

  Horizontálny predel obsahu
  Mestská stránka bude mať novú tvár Mestská stránka bude mať novú tvár
  31.05.2016 - Tlačové správy

  Mesto Liptovský Mikuláš vynovuje svoje webové sídlo www.mikulas.sk. Pre návštevníkov stránky budú od leta pripravené inovácie, okrem toho radnica aktuálne pracuje aj na jej redizajne. Hlavnou požiadavkou na vynovenie radničného webu je prehľadnosť a dizajnová príťažlivosť. Na túto akciu schválili rozpočet poslanci mestského zastupiteľstva.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielky - Slovenská pošta
  31.05.2016 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Slovenskej pošty v Liptovskom Mikuláši o uložení zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe.

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  31.05.2016 - Úradná tabuľa

  Stavebné povolenie mesta Liptovský Mikuláš na stavbu "Cesta okolo Tatier - cyklochodník Liptovský Mikuláš - II. etapa, úsek km 4,080 - 5,452" - líniová stavba na pozemkoch v k. ú. Liptovský Mikuláš a Liptovská Ondrašová, stavebníkom ktorej je mesto Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielky
  30.05.2016 - Úradná tabuľa

  Listová zásielka adresovaná: Peter DOBÁK, nar. 1966, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: Exekútorský úrad Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielky
  30.05.2016 - Úradná tabuľa

  Listová zásielka adresovaná: Róbert BUCHTA, nar. 1969, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: Exekútorský úrad Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  30.05.2016 - Úradná tabuľa

  Stavebné povolenie mesta Liptovský Mikuláš na stavbu "Stavebné úpravy bytu č. 13" v bytovom dome Štefánikova č. 1521/21 na pozemku parc. č. KN-C 635/3 v k. ú. Liptovský Mikuláš, stavebníkom ktorej je Lenka Črepová, Liptovská Sielnica a Patrik Sermek, Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o plánovanej odstávke elektriny - 28.6.2016 Oznámenie o plánovanej odstávke elektriny - 28.6.2016
  30.05.2016 - Úradná tabuľa

  Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. Žilina oznamuje, že dňa 28.6.2016 bude v čase od 08:00 hod. do 15:30 hod. prerušená v Liptovskom Mikuláši - mestskej časti OKOLIČNÉ (Okoličné č. 1327 - v zmysle rozpisu) distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy spoločnosti SSE-Distribúcia, a.s.

  Horizontálny predel obsahu
  Prezentácia k verejnej diskusii na tému komunálny odpad
  27.05.2016 - Tlačové správy

  Horizontálny predel obsahu
  Prezentácia k verejnej diskusii na tému daň z nehnuteľnosti
  27.05.2016 - Tlačové správy

  Horizontálny predel obsahu
  Vyjadrite sa k územnému plánu, vylučujeme ním bioplynku! Vyjadrite sa k územnému plánu, vylučujeme ním bioplynku!
  27.05.2016 - Tlačové správy

  Do 11. júna sa môžu obyvatelia vyjadriť k zmenám územného plánu, ktoré zahŕňajú aj vylúčenie bioplynovej stanice z územia Liptovského Mikuláša. Na včerajšom prerokovaní zmien a doplnkov Územného plánu mesta Liptovský Mikuláš o tom informoval primátor Ján Blcháč.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu

  Oznamy

  Vážení občania,
  v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní.


  Typ správy:
  SELECT * FROM lmd_polozky2 WHERE archiv = 1 AND DATUM > '2014-12-31' AND SKUPINA_ID = 1 ORDER BY DATUM DESC, VAHA DESC LIMIT 3600,20

  Archív správ -

  Oznámenie o uložení zásielky - Slovenská pošta
  03.06.2016 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Slovenskej pošty v Liptovskom Mikuláši o uložení zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe.

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  03.06.2016 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Spoločného obecného úradu ÚR a SP v Liptovskom Mikuláši o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania dňa 30.6.2016 vo veci umiestnenia stavby "Rozšírenie vodovodu a kanalizácie" - líniová stavba na pozemkoch v k. ú. Liptovský Mikuláš, navrhovateľom ktorej je Prima Slovakia, s.r.o. Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  Začínajú rekonštruovať plynové vedenia Začínajú rekonštruovať plynové vedenia
  02.06.2016 - Tlačové správy

  V júni budú plynári z SPP Distribúcia na viacerých miestach rekonštruovať plynové vedenia.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  ​Chodníky v meste upravia na bezbariérové ​Chodníky v meste upravia na bezbariérové
  02.06.2016 - Tlačové správy

  V tomto období sa v meste uskutočňujú mnohé menšie opravy ciest a chodníkov. Pri tejto príležitosti radnica vytipovala niekoľko miest, kde budú upravené chodníky k priechodom pre chodcov bezbariérovým spôsobom.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  02.06.2016 - Úradná tabuľa

  Rozhodnutie mesta Liptovský Mikuláš o prerušení stavebného konania na stavbu "Autoumyváreň - protihluková stena" na pozemku parc. č. KN-C 1008 v k. ú. Liptovská Ondrašová, stavebníkom ktorej je Samuel Lehotský, Kráľova Lehota.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o plánovanej odstávke elektriny - 6.7.2016 Oznámenie o plánovanej odstávke elektriny - 6.7.2016
  02.06.2016 - Úradná tabuľa

  Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. Žilina oznamuje, že dňa 6.7.2016 bude v čase od 07:30 hod. do 13:30 hod. prerušená v Liptovskom Mikuláši - mestskej časti STARÉ MESTO (Ul. Pod Stráňami - v zmysle rozpisu) distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy spoločnosti SSE-Distribúcia, a.s.

  Horizontálny predel obsahu
  Obnovia Kukučínovu ulicu Obnovia Kukučínovu ulicu
  01.06.2016 - Tlačové správy

  V druhom polroku 2016 začnú práce na rekonštrukcii Kukučínovej v širšom centre mesta. Radnica chcela pôvodne obnoviť Bernolákovu. „


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Návrh VZN mesta Liptovský Mikuláš
  01.06.2016 - Úradná tabuľa

  Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Liptovský Mikuláš o určení názvu ulice na území mesta Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  01.06.2016 - Úradná tabuľa

  Rozhodnutie mesta Liptovský Mikuláš na stavbu "9341-Liptovský Mikuláš - Okoličné - Zahustenie TS areál montáža" - líniová stavba na pozemkoch v k. ú. Okoličné, stavebníkom ktorej je Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. Žilina v zastúpení EUB, s.r.o. Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  01.06.2016 - Úradná tabuľa

  Stavebné povolenie mesta Liptovský Mikuláš na stavbu "Stavebné úpravy bytu č. 30" v bytovom dome na Nábreží Dr. A. Stodolu súp. č. 1567/1 na pozemku parc. č. KN-C 5269/72 v k. ú. Liptovský Mikuláš, stavebníkom ktorej je Matúš Tokarčík a Katarína Tokarčíková, Fiľakovo.

  Horizontálny predel obsahu
  Mestská stránka bude mať novú tvár Mestská stránka bude mať novú tvár
  31.05.2016 - Tlačové správy

  Mesto Liptovský Mikuláš vynovuje svoje webové sídlo www.mikulas.sk. Pre návštevníkov stránky budú od leta pripravené inovácie, okrem toho radnica aktuálne pracuje aj na jej redizajne. Hlavnou požiadavkou na vynovenie radničného webu je prehľadnosť a dizajnová príťažlivosť. Na túto akciu schválili rozpočet poslanci mestského zastupiteľstva.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielky - Slovenská pošta
  31.05.2016 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Slovenskej pošty v Liptovskom Mikuláši o uložení zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe.

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  31.05.2016 - Úradná tabuľa

  Stavebné povolenie mesta Liptovský Mikuláš na stavbu "Cesta okolo Tatier - cyklochodník Liptovský Mikuláš - II. etapa, úsek km 4,080 - 5,452" - líniová stavba na pozemkoch v k. ú. Liptovský Mikuláš a Liptovská Ondrašová, stavebníkom ktorej je mesto Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielky
  30.05.2016 - Úradná tabuľa

  Listová zásielka adresovaná: Peter DOBÁK, nar. 1966, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: Exekútorský úrad Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielky
  30.05.2016 - Úradná tabuľa

  Listová zásielka adresovaná: Róbert BUCHTA, nar. 1969, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: Exekútorský úrad Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  30.05.2016 - Úradná tabuľa

  Stavebné povolenie mesta Liptovský Mikuláš na stavbu "Stavebné úpravy bytu č. 13" v bytovom dome Štefánikova č. 1521/21 na pozemku parc. č. KN-C 635/3 v k. ú. Liptovský Mikuláš, stavebníkom ktorej je Lenka Črepová, Liptovská Sielnica a Patrik Sermek, Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o plánovanej odstávke elektriny - 28.6.2016 Oznámenie o plánovanej odstávke elektriny - 28.6.2016
  30.05.2016 - Úradná tabuľa

  Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. Žilina oznamuje, že dňa 28.6.2016 bude v čase od 08:00 hod. do 15:30 hod. prerušená v Liptovskom Mikuláši - mestskej časti OKOLIČNÉ (Okoličné č. 1327 - v zmysle rozpisu) distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy spoločnosti SSE-Distribúcia, a.s.

  Horizontálny predel obsahu
  Prezentácia k verejnej diskusii na tému komunálny odpad
  27.05.2016 - Tlačové správy

  Horizontálny predel obsahu
  Prezentácia k verejnej diskusii na tému daň z nehnuteľnosti
  27.05.2016 - Tlačové správy

  Horizontálny predel obsahu
  Vyjadrite sa k územnému plánu, vylučujeme ním bioplynku! Vyjadrite sa k územnému plánu, vylučujeme ním bioplynku!
  27.05.2016 - Tlačové správy

  Do 11. júna sa môžu obyvatelia vyjadriť k zmenám územného plánu, ktoré zahŕňajú aj vylúčenie bioplynovej stanice z územia Liptovského Mikuláša. Na včerajšom prerokovaní zmien a doplnkov Územného plánu mesta Liptovský Mikuláš o tom informoval primátor Ján Blcháč.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu