Liptovský Mikuláš
 • Polsky
 • English
 • Slovensky
 • Liptovský Mikuláš - erb mesta
  Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

  Oznamy

  Vážení občania,
  v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní.  Typ správy:
  SELECT * FROM lmd_polozky2 WHERE archiv = 1 AND DATUM > '2014-12-31' AND SKUPINA_ID = 1 ORDER BY DATUM DESC, VAHA DESC LIMIT 3260,20

  Archív správ -

  Hlavným kontrolórom Liptovského Mikuláša je Jozef Fiedor Hlavným kontrolórom Liptovského Mikuláša je Jozef Fiedor
  18.11.2016 - Tlačové správy

  a zasadnutí mestského parlamentu si poslanci zvolili hlavného kontrolóra. Stal sa ním Jozef Fiedor.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielky - Slovenská pošta
  18.11.2016 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Slovenskej pošty v Liptovskom Mikuláši o uložení zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe.

  Horizontálny predel obsahu
  Doladili svetelné križovatky v Mikuláši Doladili svetelné križovatky v Mikuláši
  16.11.2016 - Tlačové správy

  Na dnešnom rokovaní predstaviteľov mesta, polície a zástupcu zhotoviteľa doladili zelenú vlnu, čiže plynulý prejazd mestom po ceste I/18.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Vyhlásenie výberového konania
  16.11.2016 - Úradná tabuľa

  Mesto Liptovský Mikuláš hľadá vhodného kandidáta na obsadenie pracovnej pozície SOCIÁLNY PORADCA PRE PRÁCU V MARGINALIZOVANÝCH KOMUNITÁCH. Termín na predkladanie žiadostí je do 16.decembra 2016.

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  16.11.2016 - Úradná tabuľa

  Stavebné povolenie mesta Liptovský Mikuláš na "Stavebné úpravy bytu č. 34" nachádzajúceho sa v bytovom dome na ulici Alexyho č. 1574/2 v k. ú. Liptovský Mikuláš, stavebníkom ktorej je Norbert Niňaj, Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  16.11.2016 - Úradná tabuľa

  Stavebné povolenie mesta Liptovský Mikuláš na "Stavebné úpravy bytu č. 48" nachádzajúceho sa v bytovom dome na Nábreží Dr. A. Stodolu č. 1681/19 v k. ú. Liptovský Mikuláš, stavebníkom ktorej je Ing. Tomáš Hornáček, Vysoké Tatry.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielok
  16.11.2016 - Úradná tabuľa

  Listové zásielky adresované pre nasledovných občanov s hláseným trvalým pobytom na mesto Liptovský Mikuláš: 1/Tomáš KORČEK, nar. 1994; 2/ Ing. Ján FINK, nar. 1975 a 3/ Miroslav VRABEC, nar. 1974; doručené od: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. pobočka Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielky - Slovenská pošta
  16.11.2016 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Slovenskej pošty v Liptovskom Mikuláši o uložení zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielok
  16.11.2016 - Úradná tabuľa

  Listové zásielky - rozhodnutia o predpise poistného za obdobie máj - september 2016 v počte 5 ks adresované: Milan ŠOOŠ (konateľ spoločnosti MARTIN SOVA, s.r.o. so sídlom Liptovský Hrádok), nar. 1967, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručené od: Sociálna posťovňa, pobočka Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielok
  15.11.2016 - Úradná tabuľa

  Listové zásielky adresované pre nasledovných občanov s hláseným trvalým pobytom na mesto Liptovský Mikuláš: 1/Ľubor MATEJOVIČ, nar. 1988; 2/ Martin GLEVITZKÝ, nar. 1956 a 3/ Ján PORUBEN, nar. 1963; doručené od: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. pobočka Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielok
  15.11.2016 - Úradná tabuľa

  Listové zásielky v počte 7 ks adresované: Ján ŠUPALA, nar. 1974, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručené od: Exekútorský úrad, Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznam
  14.11.2016 - Oznamy

  Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny - výrub drevín rastúcich na parc. č. KN-C 631 v k.ú. Okoličné.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielky - Slovenská pošta
  14.11.2016 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Slovenskej pošty v Liptovskom Mikuláši o uložení zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe.

  Horizontálny predel obsahu
  ŠPORTOVEC MESTA ZA ROK 2016
  14.11.2016 - Oznamy

  Stalo sa už tradíciou, že mesto Liptovský Mikuláš, každoročne uskutočňuje vyhodnotenie najlepších športovcov roka za predchádzajúci kalendárny rok.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Na bezpečnosť v Hlbokom budú dohliadať mladí ochrancovia poriadku Na bezpečnosť v Hlbokom budú dohliadať mladí ochrancovia poriadku
  11.11.2016 - Tlačové správy

  Na verejný poriadok obyvateľov v prevažne rómskej osade Hlboké v Liptovskom Mikuláši bude odteraz dohliadať aj deväť Mladých ochrancov poriadku z komunity. Zodpovedných žiakov zo Základnej školy Dr. Aurela Stodolu dnes slávnostne pasovali do služby hasiči. Hasiči, policajti a mesto tak riešia neúnosnú situáciu požiarov kontajnerov v osade. Požiare vzhľadom na opakované výjazdy hasičov totiž dlhodobo zaťažovali štátny rozpočet, rozpočet mesta, ohrozovali životy obyvateľov osady a tiež životné prostredie a kvalitu života obyvateľov blízkeho sídliska. "Vlani tam bolo 13 požiarov, v tomto roku sme už pri požiaroch veľkokapacitných kontajnerov zasahovali 43-krát. Museli sme sa zamýšľať, čo s tým urobíme," vysvetlila potrebu riešenia nevyhovujúcej situácie riaditeľka Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Liptovskom Mikuláši Eva Krajčiová, ktorá dodala, že pri zásahoch je často poškodzovaná obyvateľmi osady aj technika a autá. Odkedy však mladí ochrancovia poriadku doniesli do osady informáciu, že zastávajú takýto dôležitý status, skutočne sa podľa jej slov počet výjazdov kvôli požiarom znížil. Začali si totiž ešte pred pasovaním aktívne plniť svoju úlohu pozitívne vplývať na ostatných členov komunity a šíriť medzi spoluobčanmi osvetu. K tomu ich vedie aj edukácia zo strany školy, hasičov aj mestských policajtov. "Už vedia, ako sa majú zachovať v prípade, že vznikne požiar. Všímajú si veci okolo seba. Možno upozornia rodičov, že pred pecou chýba bezpečnostná podložka alebo sú príliš blízko nej umiestnené postele. Prevencia môže padnúť na úrodnú pôdu," doplnila Krajčiová. Ochrancovia budú dbať aj na dodržiavanie bezpečnosti. V činnosti im bude nápomocná aj mestská polícia. Príslušníci ich oboznámia s dodržiavaním verejného poriadku, so zákonmi, inými právnymi predpismi a všeobecne záväznými nariadeniami mesta „V rámci komunity fungujú silné putá medzi deťmi a dospelými. Preto budú títo ochrancovia poriadku osvetovo pôsobiť nielen na rovesníkov, ale aj rodičov a obyvateľov celej lokality, kedykoľvek sa budú môcť obrátiť aj na nás, na telefónoch im budeme k dispozícii denne aj v noci,“ priblížil zástupca náčelníka Mestskej polície v Liptovskom Mikuláši Igor Petra. Projekt s finančne podporilo mesto Liptovský Mikuláš. "Máme veľké očakávania od tejto aktivity. Neexistujú jednoduché riešenia na takú zložitú problematiku, akou je spolužitie minority s majoritou, ale krok po kroku sa táto situácia musí zlepšovať a toto je jedna z metód. Malým ochrancom prajem veľa odvahy a dúfam, že si rýchlo osvoja všetky teoretické vedomosti, ktoré im hasiči a policajti odovzdajú," povedal primátor Ján Blcháč. Ochrancov dôkladne vyberali hasiči, policajti a učitelia zo Základnej školy Dr. Aurela Stodolu v Liptovskom Mikuláši, ktorú navštevujú najmä deti z rómskej osady Hlboké. „Sme radi, že s nami niekto začal spolupracovať. Vybrali sme aktívne deti, ktoré majú aktívnych rodičov. Môžeme sa na tie rodiny spoľahnúť. Na začiatku je ich deväť, chceli by sme však postupne zapojiť do projektu viac detí, možno až 15. Ak dieťa poruší niektoré zo stanovených pravidiel, na jeho službu dosadíme niekoho iného," vyjadrila sa Jana Mlynarčíková, výchovná poradkyňa a vyučujúca na Základnej škole Dr. Aurela Stodolu. Deti sa na výkon svojej úlohy tešia, najviac na to, že budú svojich rovesníkov upozorňovať na nesprávne konanie. "Naučíme sa niečo z práce hasičov a deti budeme upozorňovať, aby nezakladali požiare. Je dobré, že to budeme robiť, pretože v Hlbokom často horí a najviac v noci," povedala Mladá ochrankyňa poriadku Alexandra.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Vzdali úctu obetiam 1. svetovej vojny Vzdali úctu obetiam 1. svetovej vojny
  11.11.2016 - Tlačové správy

  Pri Pamätníku Matka na Vrbickej ulici si dnes pripomenuli Medzinárodný deň vojnových veteránov. Na spomienkovom pietnom akte vzdali okrem obyvateľov úctu obetiam 1. svetovej vojny aj predstavitelia mesta Liptovský Mikuláš, zástupcovia Zväzu vojakov SR, zástupcovia oblastnej a základnej organizácie Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov aj predstavitelia Akadémie ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  11.11.2016 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Spoločného obecného úradu ÚR a SP v Liptovskom Mikuláši o začatí konania vo veci predĺženia platnosti stavebného povolenia a upustenie od ústneho pojednávania na stavbu "Zateplenie bytového domu 36 b. j." súp. č. 612 na ul. Palučanská na pozemku parc. č. KN-C 1663/3 v k. ú. Palúdzka, stavebníkom ktorej sú vlastníci bytov BD Palučanská 612, Liptovský Mikuláš v správe Stavebného bytového družstva Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielky
  11.11.2016 - Úradná tabuľa

  Listová zásielka adresovaná: Stanislav MURGOŠ, nar. 1987, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s. Nitra.

  Horizontálny predel obsahu
  Vodári počas poruchy úplne presmerovali tok pitnej vody, aby neprerušili dodávku obyvateľom Vodári počas poruchy úplne presmerovali tok pitnej vody, aby neprerušili dodávku obyvateľom
  10.11.2016 - Tlačové správy

  Na odstránenie nezvyčajnej poruchy použili liptovskomikulášski vodári doteraz nevyskúšaný, ale ako sa ukázalo efektívny spôsob opravy. Bez vody by inak počas opravy zostala veľká časť obyvateľov, ale vďaka zaujímavému riešeniu sa odstávka pitnej vody dotkla len malého zlomku ľudí.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielky - Slovenská pošta
  10.11.2016 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Slovenskej pošty v Liptovskom Mikuláši o uložení zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe.

  Horizontálny predel obsahu

  Oznamy

  Vážení občania,
  v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní.


  Typ správy:
  SELECT * FROM lmd_polozky2 WHERE archiv = 1 AND DATUM > '2014-12-31' AND SKUPINA_ID = 1 ORDER BY DATUM DESC, VAHA DESC LIMIT 3260,20

  Archív správ -

  Hlavným kontrolórom Liptovského Mikuláša je Jozef Fiedor Hlavným kontrolórom Liptovského Mikuláša je Jozef Fiedor
  18.11.2016 - Tlačové správy

  a zasadnutí mestského parlamentu si poslanci zvolili hlavného kontrolóra. Stal sa ním Jozef Fiedor.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielky - Slovenská pošta
  18.11.2016 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Slovenskej pošty v Liptovskom Mikuláši o uložení zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe.

  Horizontálny predel obsahu
  Doladili svetelné križovatky v Mikuláši Doladili svetelné križovatky v Mikuláši
  16.11.2016 - Tlačové správy

  Na dnešnom rokovaní predstaviteľov mesta, polície a zástupcu zhotoviteľa doladili zelenú vlnu, čiže plynulý prejazd mestom po ceste I/18.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Vyhlásenie výberového konania
  16.11.2016 - Úradná tabuľa

  Mesto Liptovský Mikuláš hľadá vhodného kandidáta na obsadenie pracovnej pozície SOCIÁLNY PORADCA PRE PRÁCU V MARGINALIZOVANÝCH KOMUNITÁCH. Termín na predkladanie žiadostí je do 16.decembra 2016.

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  16.11.2016 - Úradná tabuľa

  Stavebné povolenie mesta Liptovský Mikuláš na "Stavebné úpravy bytu č. 34" nachádzajúceho sa v bytovom dome na ulici Alexyho č. 1574/2 v k. ú. Liptovský Mikuláš, stavebníkom ktorej je Norbert Niňaj, Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  16.11.2016 - Úradná tabuľa

  Stavebné povolenie mesta Liptovský Mikuláš na "Stavebné úpravy bytu č. 48" nachádzajúceho sa v bytovom dome na Nábreží Dr. A. Stodolu č. 1681/19 v k. ú. Liptovský Mikuláš, stavebníkom ktorej je Ing. Tomáš Hornáček, Vysoké Tatry.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielok
  16.11.2016 - Úradná tabuľa

  Listové zásielky adresované pre nasledovných občanov s hláseným trvalým pobytom na mesto Liptovský Mikuláš: 1/Tomáš KORČEK, nar. 1994; 2/ Ing. Ján FINK, nar. 1975 a 3/ Miroslav VRABEC, nar. 1974; doručené od: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. pobočka Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielky - Slovenská pošta
  16.11.2016 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Slovenskej pošty v Liptovskom Mikuláši o uložení zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielok
  16.11.2016 - Úradná tabuľa

  Listové zásielky - rozhodnutia o predpise poistného za obdobie máj - september 2016 v počte 5 ks adresované: Milan ŠOOŠ (konateľ spoločnosti MARTIN SOVA, s.r.o. so sídlom Liptovský Hrádok), nar. 1967, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručené od: Sociálna posťovňa, pobočka Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielok
  15.11.2016 - Úradná tabuľa

  Listové zásielky adresované pre nasledovných občanov s hláseným trvalým pobytom na mesto Liptovský Mikuláš: 1/Ľubor MATEJOVIČ, nar. 1988; 2/ Martin GLEVITZKÝ, nar. 1956 a 3/ Ján PORUBEN, nar. 1963; doručené od: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. pobočka Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielok
  15.11.2016 - Úradná tabuľa

  Listové zásielky v počte 7 ks adresované: Ján ŠUPALA, nar. 1974, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručené od: Exekútorský úrad, Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznam
  14.11.2016 - Oznamy

  Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny - výrub drevín rastúcich na parc. č. KN-C 631 v k.ú. Okoličné.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielky - Slovenská pošta
  14.11.2016 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Slovenskej pošty v Liptovskom Mikuláši o uložení zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe.

  Horizontálny predel obsahu
  ŠPORTOVEC MESTA ZA ROK 2016
  14.11.2016 - Oznamy

  Stalo sa už tradíciou, že mesto Liptovský Mikuláš, každoročne uskutočňuje vyhodnotenie najlepších športovcov roka za predchádzajúci kalendárny rok.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Na bezpečnosť v Hlbokom budú dohliadať mladí ochrancovia poriadku Na bezpečnosť v Hlbokom budú dohliadať mladí ochrancovia poriadku
  11.11.2016 - Tlačové správy

  Na verejný poriadok obyvateľov v prevažne rómskej osade Hlboké v Liptovskom Mikuláši bude odteraz dohliadať aj deväť Mladých ochrancov poriadku z komunity. Zodpovedných žiakov zo Základnej školy Dr. Aurela Stodolu dnes slávnostne pasovali do služby hasiči. Hasiči, policajti a mesto tak riešia neúnosnú situáciu požiarov kontajnerov v osade. Požiare vzhľadom na opakované výjazdy hasičov totiž dlhodobo zaťažovali štátny rozpočet, rozpočet mesta, ohrozovali životy obyvateľov osady a tiež životné prostredie a kvalitu života obyvateľov blízkeho sídliska. "Vlani tam bolo 13 požiarov, v tomto roku sme už pri požiaroch veľkokapacitných kontajnerov zasahovali 43-krát. Museli sme sa zamýšľať, čo s tým urobíme," vysvetlila potrebu riešenia nevyhovujúcej situácie riaditeľka Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Liptovskom Mikuláši Eva Krajčiová, ktorá dodala, že pri zásahoch je často poškodzovaná obyvateľmi osady aj technika a autá. Odkedy však mladí ochrancovia poriadku doniesli do osady informáciu, že zastávajú takýto dôležitý status, skutočne sa podľa jej slov počet výjazdov kvôli požiarom znížil. Začali si totiž ešte pred pasovaním aktívne plniť svoju úlohu pozitívne vplývať na ostatných členov komunity a šíriť medzi spoluobčanmi osvetu. K tomu ich vedie aj edukácia zo strany školy, hasičov aj mestských policajtov. "Už vedia, ako sa majú zachovať v prípade, že vznikne požiar. Všímajú si veci okolo seba. Možno upozornia rodičov, že pred pecou chýba bezpečnostná podložka alebo sú príliš blízko nej umiestnené postele. Prevencia môže padnúť na úrodnú pôdu," doplnila Krajčiová. Ochrancovia budú dbať aj na dodržiavanie bezpečnosti. V činnosti im bude nápomocná aj mestská polícia. Príslušníci ich oboznámia s dodržiavaním verejného poriadku, so zákonmi, inými právnymi predpismi a všeobecne záväznými nariadeniami mesta „V rámci komunity fungujú silné putá medzi deťmi a dospelými. Preto budú títo ochrancovia poriadku osvetovo pôsobiť nielen na rovesníkov, ale aj rodičov a obyvateľov celej lokality, kedykoľvek sa budú môcť obrátiť aj na nás, na telefónoch im budeme k dispozícii denne aj v noci,“ priblížil zástupca náčelníka Mestskej polície v Liptovskom Mikuláši Igor Petra. Projekt s finančne podporilo mesto Liptovský Mikuláš. "Máme veľké očakávania od tejto aktivity. Neexistujú jednoduché riešenia na takú zložitú problematiku, akou je spolužitie minority s majoritou, ale krok po kroku sa táto situácia musí zlepšovať a toto je jedna z metód. Malým ochrancom prajem veľa odvahy a dúfam, že si rýchlo osvoja všetky teoretické vedomosti, ktoré im hasiči a policajti odovzdajú," povedal primátor Ján Blcháč. Ochrancov dôkladne vyberali hasiči, policajti a učitelia zo Základnej školy Dr. Aurela Stodolu v Liptovskom Mikuláši, ktorú navštevujú najmä deti z rómskej osady Hlboké. „Sme radi, že s nami niekto začal spolupracovať. Vybrali sme aktívne deti, ktoré majú aktívnych rodičov. Môžeme sa na tie rodiny spoľahnúť. Na začiatku je ich deväť, chceli by sme však postupne zapojiť do projektu viac detí, možno až 15. Ak dieťa poruší niektoré zo stanovených pravidiel, na jeho službu dosadíme niekoho iného," vyjadrila sa Jana Mlynarčíková, výchovná poradkyňa a vyučujúca na Základnej škole Dr. Aurela Stodolu. Deti sa na výkon svojej úlohy tešia, najviac na to, že budú svojich rovesníkov upozorňovať na nesprávne konanie. "Naučíme sa niečo z práce hasičov a deti budeme upozorňovať, aby nezakladali požiare. Je dobré, že to budeme robiť, pretože v Hlbokom často horí a najviac v noci," povedala Mladá ochrankyňa poriadku Alexandra.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Vzdali úctu obetiam 1. svetovej vojny Vzdali úctu obetiam 1. svetovej vojny
  11.11.2016 - Tlačové správy

  Pri Pamätníku Matka na Vrbickej ulici si dnes pripomenuli Medzinárodný deň vojnových veteránov. Na spomienkovom pietnom akte vzdali okrem obyvateľov úctu obetiam 1. svetovej vojny aj predstavitelia mesta Liptovský Mikuláš, zástupcovia Zväzu vojakov SR, zástupcovia oblastnej a základnej organizácie Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov aj predstavitelia Akadémie ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  11.11.2016 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Spoločného obecného úradu ÚR a SP v Liptovskom Mikuláši o začatí konania vo veci predĺženia platnosti stavebného povolenia a upustenie od ústneho pojednávania na stavbu "Zateplenie bytového domu 36 b. j." súp. č. 612 na ul. Palučanská na pozemku parc. č. KN-C 1663/3 v k. ú. Palúdzka, stavebníkom ktorej sú vlastníci bytov BD Palučanská 612, Liptovský Mikuláš v správe Stavebného bytového družstva Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielky
  11.11.2016 - Úradná tabuľa

  Listová zásielka adresovaná: Stanislav MURGOŠ, nar. 1987, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s. Nitra.

  Horizontálny predel obsahu
  Vodári počas poruchy úplne presmerovali tok pitnej vody, aby neprerušili dodávku obyvateľom Vodári počas poruchy úplne presmerovali tok pitnej vody, aby neprerušili dodávku obyvateľom
  10.11.2016 - Tlačové správy

  Na odstránenie nezvyčajnej poruchy použili liptovskomikulášski vodári doteraz nevyskúšaný, ale ako sa ukázalo efektívny spôsob opravy. Bez vody by inak počas opravy zostala veľká časť obyvateľov, ale vďaka zaujímavému riešeniu sa odstávka pitnej vody dotkla len malého zlomku ľudí.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielky - Slovenská pošta
  10.11.2016 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Slovenskej pošty v Liptovskom Mikuláši o uložení zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe.

  Horizontálny predel obsahu