Liptovský Mikuláš
 • Polsky
 • English
 • Slovensky
 • Liptovský Mikuláš - erb mesta
  Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

  Oznamy

  Vážení občania,
  v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní.  Typ správy:
  SELECT * FROM lmd_polozky2 WHERE archiv = 1 AND DATUM > '2014-12-31' AND SKUPINA_ID = 1 ORDER BY DATUM DESC, VAHA DESC LIMIT 2880,20

  Archív správ -

  Oznam
  29.09.2016 - Oznamy

  Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny - výrub drevín rastúcich na parc. č. KN-C 7116/4 v k.ú. Liptovský Mikuláš.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  28.09.2016 - Úradná tabuľa

  Dodatočné upovedomenie Spoločného obecného úradu ÚR a SP v Liptovskom Mikuláši o začatí územného konania a upustení od ústneho pojednávania na stavbu "Stánok suvenírov 2" na pozemkoch v k. ú. Liptovská Ondrašová, stavebníkom ktorej je ELAN, s.r.o. Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  28.09.2016 - Úradná tabuľa

  Oznámenie o zaslaní strategického dokumentu "Územný plán obce Liptovský Trnovec - Zmeny a doplnky č. 6" navrhovateľa obec Liptovský Trnovec.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielky - Slovenská pošta
  28.09.2016 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Slovenskej pošty v Liptovskom Mikuláši o uložení zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe.

  Horizontálny predel obsahu
  Výstavba cyklistických komunikácií v Euroregióne Tatry Výstavba cyklistických komunikácií v Euroregióne Tatry
  27.09.2016 - Tlačové správy

  Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR vyhlásilo v apríli 2015 Výzvu na podanie žiadostí o poskytnutie dotácie na projekt, ktorý je zameraný na podporu regionálneho rozvoja pre subjekty územnej spolupráce v roku 2015. Združenie Euroregión Tatry bolo úspešné a získalo v rámci spomínanej výzvy podporu pre projekt pod názvom Výstavba cyklistických komunikácií v Euroregióne Tatry.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Leto v mestskom múzeu lámalo rekordy návštevnosti Leto v mestskom múzeu lámalo rekordy návštevnosti
  27.09.2016 - Tlačové správy

  Múzeum Janka Kráľa má za sebou mimoriadne úspešnú letnú sezónu. „Podstatný nárast návštevnosti má na svedomí určite i globálna situácia, keď sa mnoho Slovákov rozhodlo uprednostniť pred potenciálnymi hrozbami v zahraničí strávenie dovolenky vo svojej vlasti a objavovať prírodné a historické krásy Slovenska," vysvetlil primátor Liptovského Mikuláša Ján Blcháč. Riaditeľ múzea jeho slová podporil a vyjadril dôveru, že k pozitívnym číslam prispeli aj aktivity múzea na spestrenie a oživenie hlavnej expozície. "Návštevníci sa radi zvečnili pod arkádami pri fotostene so zbojníckym motívom, vábili ich tóny verklíka. Ihneď sa osvedčil aj nový vstupný priestor,“ skonštatoval riaditeľ múzea Jaroslav Hric.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Vyhlásene OVS
  27.09.2016 - Úradná tabuľa

  Mesto Liptovský Mikuláš vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž, predmetom ktorej je Rodinný dom s. č. 10 s príslušenstvom (garáž, hospodárska budova a sklad) postavený na pozemku parc. č. KN-C 923 a pozemky parc. č. KN-C 922, 923 a 924 spolu o výmere 761 m2 v k. ú. Liptovská Ondrašová.

  Horizontálny predel obsahu
  Zámer mesta Liptovský Mikuláš
  27.09.2016 - Úradná tabuľa

  Zámer mesta Liptovský Mikuláš prenajať nebytový priestor č. 1 - 8 nachádzajúci sa na prízemí bytového domu Ul. 1. mája č. 1945/57 na pozemku parc. č. KN-C 854/52 v k. ú. Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  27.09.2016 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Spoločného obecného úradu ÚR a SP v Liptovskom Mikuláši o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania na stavbu "Stavebné úpravy križovatky na ceste III/2321, ulica J. Ružičku a Požiarnicka ulica" na pozemkoch v k. ú. Liptovská Ondrašová, stavebníkom ktorej je mesto Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  Centrom meste prejdete po hlavnej ceste plynulejšie Centrom meste prejdete po hlavnej ceste plynulejšie
  26.09.2016 - Tlačové správy

  Zelená vlna je už v Liptovskom Mikuláši realitou. Autom prejdete plynulo celý úsek cesty I/18 od Rachmaninovho námestia po križovatku pred Hypernovou.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielky
  26.09.2016 - Úradná tabuľa

  Listová zásielka adresovaná: Ivan JANÍČEK, nar. 1982, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielky
  26.09.2016 - Úradná tabuľa

  Listová zásielka adresovaná: Peter DOBÁK, nar. 1966, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. Dolný Kubín.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielky - Slovenská pošta
  26.09.2016 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Slovenskej pošty v Liptovskom Mikuláši o uložení zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe.

  Horizontálny predel obsahu
  Zverejnenie výsledku petície
  26.09.2016 - Úradná tabuľa

  Názov: "Petícia proti výstavbe bioplynovej stanice" Dátum doručenia: 13.6.2016 Popis petície: Petícia proti výstavbe bioplynovej stanice Stav vybavenia petície: vyriešená Opodstatnenosť: neopodstatnená, nevyhovuje sa, je bezpredmetná Dátum vybavenia: 16.9.2016 Dokumenty: Uznesenie MsZ č. 89/2016.

  Horizontálny predel obsahu
  Zverejnenie výsledku petície
  26.09.2016 - Úradná tabuľa

  Názov: "Petícia za modernizáciu železničnej trate Žilina-Košice, úsek trate: Výhybňa Paludza-Liptovský Hrádok, vrátane výstavby mosta cez rieku Váh z ul. Belopotockého v Liptovskom Mikuláši" Dátum doručenia: 08.08.2016 Popis petície: Petícia za modernizáciu železničnej trate Žilina-Košice, úsek trate: Výhybňa Paludza-Liptovský Hrádok, vrátane výstavby mosta cez rieku Váh z ul. Belopotockého v Liptovskom Mikuláši Stav vybavenia petície: vyriešená Opodstatnenosť: opodstatnená, vyhovuje sa Dátum vybavenia: 16.9.2016 Dokumenty: Uznesenie MsZ č. 90/2016.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznam
  26.09.2016 - Oznamy

  Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny - výrub dreviny rastúcej na parc. č. KN-C 332/2 v k.ú. Liptovský Mikuláš.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o plánovanej odstávke elektriny - 27.10.2016 Oznámenie o plánovanej odstávke elektriny - 27.10.2016
  26.09.2016 - Úradná tabuľa

  Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. Žilina oznamuje, že dňa 27.10.2016 bude v čase od 08:30 hod. do 15:00 hod. prerušená v Liptovskom Mikuláši - mestskej časti STARÉ MESTO (Ul. M. Pišúta a Sládkovičova - v zmysle rozpisu) distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy spoločnosti SSE-Distribúcia, a.s.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie
  23.09.2016 - Úradná tabuľa

  Oznámenie o prerokovaní návrhu Programu starostlivosti o Chránený areál Demänovská slatina na roky 2017 - 2046

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie
  23.09.2016 - Úradná tabuľa

  Oznámenie o prerokovaní návrhu Programu starostlivosti o Prírodnú rezerváciu Jelšie na roky 2017 - 2046

  Horizontálny predel obsahu
  Radnica plánuje vyjsť v ústrety psíčkarom Radnica plánuje vyjsť v ústrety psíčkarom
  22.09.2016 - Tlačové správy

  Mesto sa rozhodlo zamerať svoje sily v rámci oddelenia životného prostredia na psičkárov a vyjsť v ústrety majiteľom týchto bežných domácich miláčikov. Začali robiť konkrétne kroky pre vymedzenie výbehov pre psy.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu

  Oznamy

  Vážení občania,
  v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní.


  Typ správy:
  SELECT * FROM lmd_polozky2 WHERE archiv = 1 AND DATUM > '2014-12-31' AND SKUPINA_ID = 1 ORDER BY DATUM DESC, VAHA DESC LIMIT 2880,20

  Archív správ -

  Oznam
  29.09.2016 - Oznamy

  Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny - výrub drevín rastúcich na parc. č. KN-C 7116/4 v k.ú. Liptovský Mikuláš.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  28.09.2016 - Úradná tabuľa

  Dodatočné upovedomenie Spoločného obecného úradu ÚR a SP v Liptovskom Mikuláši o začatí územného konania a upustení od ústneho pojednávania na stavbu "Stánok suvenírov 2" na pozemkoch v k. ú. Liptovská Ondrašová, stavebníkom ktorej je ELAN, s.r.o. Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  28.09.2016 - Úradná tabuľa

  Oznámenie o zaslaní strategického dokumentu "Územný plán obce Liptovský Trnovec - Zmeny a doplnky č. 6" navrhovateľa obec Liptovský Trnovec.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielky - Slovenská pošta
  28.09.2016 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Slovenskej pošty v Liptovskom Mikuláši o uložení zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe.

  Horizontálny predel obsahu
  Výstavba cyklistických komunikácií v Euroregióne Tatry Výstavba cyklistických komunikácií v Euroregióne Tatry
  27.09.2016 - Tlačové správy

  Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR vyhlásilo v apríli 2015 Výzvu na podanie žiadostí o poskytnutie dotácie na projekt, ktorý je zameraný na podporu regionálneho rozvoja pre subjekty územnej spolupráce v roku 2015. Združenie Euroregión Tatry bolo úspešné a získalo v rámci spomínanej výzvy podporu pre projekt pod názvom Výstavba cyklistických komunikácií v Euroregióne Tatry.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Leto v mestskom múzeu lámalo rekordy návštevnosti Leto v mestskom múzeu lámalo rekordy návštevnosti
  27.09.2016 - Tlačové správy

  Múzeum Janka Kráľa má za sebou mimoriadne úspešnú letnú sezónu. „Podstatný nárast návštevnosti má na svedomí určite i globálna situácia, keď sa mnoho Slovákov rozhodlo uprednostniť pred potenciálnymi hrozbami v zahraničí strávenie dovolenky vo svojej vlasti a objavovať prírodné a historické krásy Slovenska," vysvetlil primátor Liptovského Mikuláša Ján Blcháč. Riaditeľ múzea jeho slová podporil a vyjadril dôveru, že k pozitívnym číslam prispeli aj aktivity múzea na spestrenie a oživenie hlavnej expozície. "Návštevníci sa radi zvečnili pod arkádami pri fotostene so zbojníckym motívom, vábili ich tóny verklíka. Ihneď sa osvedčil aj nový vstupný priestor,“ skonštatoval riaditeľ múzea Jaroslav Hric.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Vyhlásene OVS
  27.09.2016 - Úradná tabuľa

  Mesto Liptovský Mikuláš vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž, predmetom ktorej je Rodinný dom s. č. 10 s príslušenstvom (garáž, hospodárska budova a sklad) postavený na pozemku parc. č. KN-C 923 a pozemky parc. č. KN-C 922, 923 a 924 spolu o výmere 761 m2 v k. ú. Liptovská Ondrašová.

  Horizontálny predel obsahu
  Zámer mesta Liptovský Mikuláš
  27.09.2016 - Úradná tabuľa

  Zámer mesta Liptovský Mikuláš prenajať nebytový priestor č. 1 - 8 nachádzajúci sa na prízemí bytového domu Ul. 1. mája č. 1945/57 na pozemku parc. č. KN-C 854/52 v k. ú. Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  27.09.2016 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Spoločného obecného úradu ÚR a SP v Liptovskom Mikuláši o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania na stavbu "Stavebné úpravy križovatky na ceste III/2321, ulica J. Ružičku a Požiarnicka ulica" na pozemkoch v k. ú. Liptovská Ondrašová, stavebníkom ktorej je mesto Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  Centrom meste prejdete po hlavnej ceste plynulejšie Centrom meste prejdete po hlavnej ceste plynulejšie
  26.09.2016 - Tlačové správy

  Zelená vlna je už v Liptovskom Mikuláši realitou. Autom prejdete plynulo celý úsek cesty I/18 od Rachmaninovho námestia po križovatku pred Hypernovou.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielky
  26.09.2016 - Úradná tabuľa

  Listová zásielka adresovaná: Ivan JANÍČEK, nar. 1982, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielky
  26.09.2016 - Úradná tabuľa

  Listová zásielka adresovaná: Peter DOBÁK, nar. 1966, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. Dolný Kubín.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielky - Slovenská pošta
  26.09.2016 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Slovenskej pošty v Liptovskom Mikuláši o uložení zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe.

  Horizontálny predel obsahu
  Zverejnenie výsledku petície
  26.09.2016 - Úradná tabuľa

  Názov: "Petícia proti výstavbe bioplynovej stanice" Dátum doručenia: 13.6.2016 Popis petície: Petícia proti výstavbe bioplynovej stanice Stav vybavenia petície: vyriešená Opodstatnenosť: neopodstatnená, nevyhovuje sa, je bezpredmetná Dátum vybavenia: 16.9.2016 Dokumenty: Uznesenie MsZ č. 89/2016.

  Horizontálny predel obsahu
  Zverejnenie výsledku petície
  26.09.2016 - Úradná tabuľa

  Názov: "Petícia za modernizáciu železničnej trate Žilina-Košice, úsek trate: Výhybňa Paludza-Liptovský Hrádok, vrátane výstavby mosta cez rieku Váh z ul. Belopotockého v Liptovskom Mikuláši" Dátum doručenia: 08.08.2016 Popis petície: Petícia za modernizáciu železničnej trate Žilina-Košice, úsek trate: Výhybňa Paludza-Liptovský Hrádok, vrátane výstavby mosta cez rieku Váh z ul. Belopotockého v Liptovskom Mikuláši Stav vybavenia petície: vyriešená Opodstatnenosť: opodstatnená, vyhovuje sa Dátum vybavenia: 16.9.2016 Dokumenty: Uznesenie MsZ č. 90/2016.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznam
  26.09.2016 - Oznamy

  Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny - výrub dreviny rastúcej na parc. č. KN-C 332/2 v k.ú. Liptovský Mikuláš.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o plánovanej odstávke elektriny - 27.10.2016 Oznámenie o plánovanej odstávke elektriny - 27.10.2016
  26.09.2016 - Úradná tabuľa

  Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. Žilina oznamuje, že dňa 27.10.2016 bude v čase od 08:30 hod. do 15:00 hod. prerušená v Liptovskom Mikuláši - mestskej časti STARÉ MESTO (Ul. M. Pišúta a Sládkovičova - v zmysle rozpisu) distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy spoločnosti SSE-Distribúcia, a.s.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie
  23.09.2016 - Úradná tabuľa

  Oznámenie o prerokovaní návrhu Programu starostlivosti o Chránený areál Demänovská slatina na roky 2017 - 2046

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie
  23.09.2016 - Úradná tabuľa

  Oznámenie o prerokovaní návrhu Programu starostlivosti o Prírodnú rezerváciu Jelšie na roky 2017 - 2046

  Horizontálny predel obsahu
  Radnica plánuje vyjsť v ústrety psíčkarom Radnica plánuje vyjsť v ústrety psíčkarom
  22.09.2016 - Tlačové správy

  Mesto sa rozhodlo zamerať svoje sily v rámci oddelenia životného prostredia na psičkárov a vyjsť v ústrety majiteľom týchto bežných domácich miláčikov. Začali robiť konkrétne kroky pre vymedzenie výbehov pre psy.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu