Liptovský Mikuláš

Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

Oznamy

Vážení občania,
v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní.Typ správy:

Archív správ -

Verejná vyhláška
02.07.2012 - Úradná tabuľa

Zverejnenie zámeru mesta Liptovský Mikuláš prenajať nehnuteľnosť - časť pozemku parc. č. KN-C 3334/2 o výmere cca 30 m2 v k. ú. Liptovský Mikuláš

Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
02.07.2012 - Úradná tabuľa

Zverejnenie zámeru mesta Liptovský Mikuláš prenajať nehnuteľnosť - objekt "Výmenníková stanica" súp. č. 4333 na pozeku parc. č. KN-C 2941/39 o výmere 327 m2 v k. ú. Liptovský Mikuláš

Horizontálny predel obsahu
Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vniku požiaru
02.07.2012 - Úradná tabuľa

Okresné riaditeľstvo hasičského a záchraného zboru v Liptovskom Mikuláši vyhlasuje dňom 29.6.2012 až do odvolania pre celé územie okresu Liptovský Mikuláš "Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru"

Horizontálny predel obsahu
Obchodné verejné súťaže mesta
02.07.2012 - Úradná tabuľa

V zmysle § 9a zákona č. 258/2009 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení Mesto Liptovský Mikuláš
zverejňuje zámer odpredať formou obchodnej verejnej súťaže
LUKRATÍVNE NEHNUTEĽNOSTI
• Veľký dom služieb súp. č. 1994 na parc. č. KN-C 280 spolu s pozemkami s celkovou výmerou 11 856 m², k.ú. Liptovský Mikuláš, a to najmenej za cenu 1 437 000 eur
a
•Administratívna budova súp. č. 73 na parc. č. KN-C 145/3; stavba „Administratívna budova“ súp. č. 74 na parc. č. KN-C 145/2; stavba Obchodné objekty súp. č. 72 na parc. č. KN-C 147/1 spolu s vedľajšími 4 stavbami (bez súp.č.) na pozemkoch parc. č. KN-C 147/2, 147/3, 147/5, 145/4; stavba Dielne súp. č. 4436 na parc. č. KN-C 145/5 spolu s pozemkami o celkovej výmere cca 3295 m², k.ú. Liptovský Mikuláš a to najmenej za cenu 712 500 eur
S VÝHODNOU POLOHOU PRIAMO V CENTRE MESTA
Zámer mesta je v celom znení zverejnený na úradnej tabuli a internetovej stránke mesta Liptovský Mikuláš www.mikulas.sk. Bližšie informácie z hľadiska stavebno-technického, architektonického a funkčného využitia poskytne útvar hlavného architekta mesta Liptovský Mikuláš, na 1. poschodí MsÚ Liptovský Mikuláš, Štúrova 1989/41, č. dv. 112 , tel.č. 044/55 65 215.

Horizontálny predel obsahu
Základná škola v Okoličnom oslavuje polstoročnicu Základná škola v Okoličnom oslavuje polstoročnicu
02.07.2012 - Tlačové správy

Škola v Okoličnom funguje nepretržite od roku 1962. V súčasnosti je už 11 rokov zameraná najmä na výchovu mladých futbalových talentov v úzkej spolupráci s klubom MFK Tatran Liptovský Mikuláš.


celý článok celý článok celý článok
Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o uložení zásielky
29.06.2012 - Úradná tabuľa

Zásielka adresovaná pre: Martina Glevitzká, nar. 1985,hlásený trvalý pobyt na Liptovský Mikuláš; doručená od: Okresný súd, Liptovský Mikuláš

Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o uložení zásielky
29.06.2012 - Úradná tabuľa

Zásielka adresovaná pre: Igor Bogár, nar. 1964, hlásený pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: Okresný súd, Liptovský Mikuláš

Horizontálny predel obsahu
Pavol Frešo sa zaujímal o životné prostredie na Liptove Pavol Frešo sa zaujímal o životné prostredie na Liptove
29.06.2012 - Tlačové správy

Zaujímal sa aj o medializovanú skládku Liptovského Mikuláša vo Veternej Porube, ktorú v sprievode predstaviteľov mesta navštívil.


celý článok celý článok celý článok
Horizontálny predel obsahu
Poslanci sa v júni stretli dvakrát Poslanci sa v júni stretli dvakrát
29.06.2012 - Tlačové správy

Poplatky za opatrovateľstvo ostávajú, zastupiteľstvo zrušilo VZN, ktoré ich malo od 1. júla kvôli novele zákona meniť. Cena za Dom služieb je konečná, záujemcovia musia ponúknuť minimálne 1,437 mil. eur, získa ju ten, kto ponúkne najviac.


celý článok celý článok celý článok
Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
28.06.2012 - Úradná tabuľa

Zverejnenie zámeru mesta Liptovský Mikuláš prenajať nehnuteľnosť - časť pozemku parc. č. KN-C 308 o výmere spolu cca 55 m2 v k. ú. Liptovský Mikuláš

Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
28.06.2012 - Úradná tabuľa

Zverejnenie zámeru mesta Liptovský Mikuláš prenajať nehnuteľnosť - časť pozemku parc. č. KN-C 773/1 o výmere cca 6 m2 v k. ú. Okoličné

Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
28.06.2012 - Úradná tabuľa

Oznámenie o začatí stavebného konania a o upustení od ústneho pojednávania - stavba predajne na pozemku parc. č. KN-C 7326/37, 7324/34, 732/109, 7326/111, 7324/84 v k. ú. Liptovský Mikuláš navrhovateľa MERKUR SLOVAKIA, s.r.o. Námestie osloboditeľov 1, Liptovský Mikuláš zastúpená Mariánom Glutom, V Luhoch 659/10A, Liptovský Mikuláš

Horizontálny predel obsahu
Oznam
28.06.2012 - Oznamy

Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny


celý článok celý článok celý článok
Horizontálny predel obsahu
Tristo kilometrov na bicykloch, ktoré majú pomôcť Tristo kilometrov na bicykloch, ktoré majú pomôcť
28.06.2012 - Tlačové správy

Známe tváre z televíznej obrazovky a zdravotne postihnutí športovci sa opäť po roku spojili pre dobrú vec. Už piaty rok po sebe sa rozhodli prejsť trasu 300 kilometrov za 4 dni na bicykli, takmer cez celé Slovensko, s jediným cieľom - pomôcť.


celý článok celý článok celý článok
Horizontálny predel obsahu
Odovzdali zrekonštruované centrum mesta Odovzdali zrekonštruované centrum mesta
27.06.2012 - Tlačové správy

Hostiteľ slávnostného aktu, primátor Liptovského Mikuláša Alexander Slafkovský spolu s architektou Zuzanou Kňazeovou a vicežupanom Jozefom Štrbom prestrihli na Námestí osloboditeľov pásku a prihovorili sa prítomnému zhromaždeniu.


celý článok celý článok celý článok
Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
27.06.2012 - Úradná tabuľa

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti pre adresáta: Peter Cudrák, 1. mája 1949/119, Liptovský Mikuláš, nar. 1983

Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
27.06.2012 - Úradná tabuľa

Rozhodnutie - Mgr. Júlia Piatriková, Slovany 26, Kláštor P. Znievom - povolenie stavby "Stavebné úpravy bytu č. 38" na 8. poschodí bytového domu Nábrežie Dr. A. Stodolu 1575/3 na pozemku parc. č. KN-C 5269/75 v k.ú. Liptovský Mikuláš

Horizontálny predel obsahu
SLÁVNOSTNÉ UKONČENIE PROJEKTU
26.06.2012 - Oznamy

Slávnostné ukončenie projektu Rekonštrukcia a oživenie Centrálnej mestskej zóny v meste Liptovský Mikuláš spolufinancovaného zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja, štátneho rozpočtu SR a rozpočtu mesta sa uskutoční v stredu 27.6.2012 o 13,00 hod. na Námestí osloboditeľov v Liptovskom Mikuláši.


celý článok celý článok celý článok
Horizontálny predel obsahu
Čestné občianstvo a plakety do rúk výnimočných ľudí Čestné občianstvo a plakety do rúk výnimočných ľudí
26.06.2012 - Tlačové správy

Ocenenie „Čestný občan mesta Liptovský Mikuláš“ bolo udelené pani Iboji Wandall-Holm, dánskej spisovateľke, pochádzajúcej z Liptovského Mikuláša. Cenu primátora za celoživotné dielo udelil a odovzdal Alexander Slafkovský trojici primárov MUDr. Milanovi Žuffovi, CSc., MUDr. Vojtechovi Lazarovi a MUDr. Eugenovi Lehotskému.


celý článok celý článok celý článok
Horizontálny predel obsahu
Oznam - voľné pracovné miesto
26.06.2012 - Úradná tabuľa

Mesto Liptovský Mikuláš hľadá vhodného kandidáta na obsadenie pracovnej pozície REFERENTA ÚTVARU INFORMATIKY s termínom nástupu august 2012

Horizontálny predel obsahu