Liptovský Mikuláš

Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

Oznamy

Vážení občania,
v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní.Typ správy:

Archív správ -

Oznámenie o uložení zásielky
22.05.2013 - Úradná tabuľa

Oznámenie o uložení doporučenej zásielky pre pána Igora Bogára.

Horizontálny predel obsahu
V meste pribudne 40 nových pracovných miest V meste pribudne 40 nových pracovných miest
21.05.2013 - Tlačové správy

Francúzska spoločnosť Gergonne 21. mája skolaudovala nové výrobné priestory v Liptovskom Mikuláši. V horizonte dvoch rokov by mali do regiónu priniesť takmer štyridsať nových pracovných miest.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
21.05.2013 - Úradná tabuľa

Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania na stavbu "Stavebné úpravy bytu č. 37" nachádzajúcom sa na X.poschodí bytového domu Štefánikova 1521/21 na pozemku parc. č. KN-C 365/3 v k. ú. Liptovský Mikuláš, stavebníkom ktorej je Pavel Droppa, Gôtovany

Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
21.05.2013 - Úradná tabuľa

Rozhodnutie - vo veci odvolania VEREX REALITY, s.r.o. Liptovský Mikuláš - zamietnutie a potvrdenie rozhodnutia mesta zo dňa 18.1.2013 pre stavbu "Obchodné centrum Podbreziny" v k. ú. Okoličné, stavebníkom ktorej je Development 2, s.r.o. Bratislava zastúpená Ing. Jozefom Gondom, Liptovský Mikuláš

Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
21.05.2013 - Úradná tabuľa

Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania na stavbu "Liptovský Mikuláš - Stošice, preložka 266/ts/l.mikuláš_stošice 2" pre stavebníka Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. Žilina zastúpená Bc. Janou Tomčíkovou, Liptovský Mikuláš

Horizontálny predel obsahu
V Okoličnom vzniká technický dvor na európskej úrovni V Okoličnom vzniká technický dvor na európskej úrovni
20.05.2013 - Tlačové správy

Verejnoprospešné služby (VPS) v Liptovskom Mikuláši začali prípravné práce na vybudovanie moderného technického dvora v Okoličnom. V priestoroch bývalých skleníkov vznikne areál aj pre zberný dvor na separovaný odpad s kompostárňou.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Bambiriádny týždeň plný aktivít je za nami Bambiriádny týždeň plný aktivít je za nami
20.05.2013 - Tlačové správy

Tím dobrovoľníkov zorganizoval v okrese Liptovský Mikuláš šiesty ročník festivalu práce s deťmi a mládežou Bambiriáda 2013. V sobotu 18. mája vyvrcholil hlavným prezentačným dňom, ktorému predchádzal týždeň plný sprievodných podujatí.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Rodná obec spomínala na M. Martinčeka Rodná obec spomínala na M. Martinčeka
20.05.2013 - Tlačové správy

Fotograf, právnik ale najmä milovník liptovskej prírody a tunajších ľudí. To bol Martin Martinček, ktorému v sobotu 18. mája rodný Liptovský Peter pripravil spomienkové stretnutie.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
20.05.2013 - Úradná tabuľa

Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania na stavbu "Stavebné úpravy bytu č. 40" nachádzajúceho sa na III. poschodí bytového domu Vrbická č. 23 na pozemku parc. č. KN-C 2941 v k. ú. Liptovský Mikuláš stavebníka Tomáša Staroňa, Liptovský Mikuláš

Horizontálny predel obsahu
Oznam - postrek brehových porastov
20.05.2013 - Oznamy

Slovenský vodohospodársky podnik, š. p. Správa povodia horného Váhu Ružomberok oznamuje, že v období od 3.6.2013 do 28.6.2013 bude realizovať postrek brehových porastov v k. ú. Liptovského Mikuláša na vodných tokoch Smrečianka, Stošianka, Váh, Mútnik, Ploštínka a Demänovka.

Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
20.05.2013 - Úradná tabuľa

Stavebné povolenie na stavbu "Rodinný dom - nadstavba a stavebné úpravy" na pozemku parc. č. KN-C 6 v k. ú. Ploštín, stavebníkom ktorej je Ľubica Trnovská, Ploštín - Liptovský Mikuláš

Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
20.05.2013 - Úradná tabuľa

Stavebné povolenie na stavbu "Liptovský Mikuláš - Stošice - NNK pre IBV za železnicou" v k. ú. Okoličné pre stavebníka Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. Žilina v zastúpení ELSPOL-SK, s.r.o. Námestovo

Horizontálny predel obsahu
Pri soche G.F. Belopotockého si uctili výročie jeho smrti Pri soche G.F. Belopotockého si uctili výročie jeho smrti
17.05.2013 - Tlačové správy

Gašpar Fejérpataky Belopotocký je osobnosťou, ku ktorej sa viaže založenie prvej verejnej knižnice a prvého ochotníckeho divadelného súboru v Liptovskom Mikuláši. V sobotu 18. mája uplynie 139 rokov od jeho smrti v roku 1874.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
17.05.2013 - Úradná tabuľa

Rozhodnutie o prerušení územného konania a výzva na doplnenie návrhu o vydanie územného rozhodnutia na stavbu - Polyfunkčný dom, Liptovská Ondrašová.

Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
17.05.2013 - Úradná tabuľa

Oznámenie o začatí stavebného konania a o upustení od ústneho pojednávania na stavbu - Radové domy v k.ú. Palúdzka.

Horizontálny predel obsahu
Viacnásobným darcom krvi  odovzdali Jánskeho plakety Viacnásobným darcom krvi odovzdali Jánskeho plakety
16.05.2013 - Tlačové správy

Krv je najvzácnejšia tekutina. Vedia to aj darcovia krvi z liptovskomikulášskeho okresu, ktorých za ich dobré skutky odmenili v Liptovskej Galérii P.M. Bohúňa vzácnym ocenením doktora Jana Jankého, objaviteľa štyroch krvných skupín a propagátora darcovstva.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Radnica pomáha ťažko zamestnateľným obyvateľom Radnica pomáha ťažko zamestnateľným obyvateľom
16.05.2013 - Tlačové správy

Vďaka liptovskomikulášskej radnici nájde u troch miestnych zamestnávateľov prácu pätnásť občanov evidovaných na úrade práce. Spolupráca radnice a zamestnávateľov tiež prispeje k zlepšeniu technického vybavenia spoločností.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o uložení zásielky
16.05.2013 - Úradná tabuľa

Zásielka adresovaná pre: Zoltán Petöcz, nar. 1958, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. pobočka Liptovský Mikuláš

Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o uložení zásielky
16.05.2013 - Úradná tabuľa

Zásielka adresovaná pre: Marek Cupra, nar. 1975, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: Daňový úrad Žilina, pobočka Liptovský Mikuláš

Horizontálny predel obsahu
Bambiriádu odštartovali akčné hry a súťaže Bambiriádu odštartovali akčné hry a súťaže
15.05.2013 - Tlačové správy

Brány detského festivalu Bambiriáda sa v stredu 15. mája otvorili dokorán v centre Liptovského Mikuláša. Týždeň plný športových a vedomostných aktivít sa začal spoznávaním mestských inštitúcií s názvom „Akčná hra“.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu