Liptovský Mikuláš

Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

Oznamy

Vážení občania,
v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní.Typ správy:

Archív správ -

Alexander Slafkovský zastupuje slovenské mestá ako nový viceprezident Alexander Slafkovský zastupuje slovenské mestá ako nový viceprezident
14.06.2013 - Tlačové správy

Únia miest Slovenska si zvolila nových zástupcov. Jedným z trojice viceprezidentov sa stal primátor Liptovského Mikuláša Alexander Slafkovský. Spolu s ním zatupujú slovenské mestá primátor Prešova Pavol Hagyari a primátor Pezinka Oliver Solga.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Mesto chce dať svojim seniorom kvalitnú a aktívnu jeseň života Mesto chce dať svojim seniorom kvalitnú a aktívnu jeseň života
14.06.2013 - Tlačové správy

Liptovský Mikuláš bude vzdelávať svojich seniorov, aby im zabezpečil aktívnu a kvalitnú jeseň života. Takmer stovka obyvateľov nad 50 rokov získa počítačovú, finančnú, právnu i jazykovú gramotnosť.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Sto fotografií Martina Martinčeka Sto fotografií Martina Martinčeka
14.06.2013 - Tlačové správy

Symbolických sto fotografií vystavila Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa v Liptovskom Mikuláši pri príležitosti stého výročia narodenia jednej z najvýraznejších osobností slovenskej fotografie – Martina Martinčeka. Vo štvrtok 13. júna fotografie sprístupnila galéria slávnostnou vernisážou.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Oznam
14.06.2013 - Oznamy

Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny - výrub drevín rastúcich na pozemku parc. č. KN – C 2494/1 v k.ú. Liptovský Mikuláš


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Pozrite si najnovšie spravodajstvo TV Liptov z 12. júna Pozrite si najnovšie spravodajstvo TV Liptov z 12. júna
14.06.2013 - Tlačové správy

Nový prístup k zlepšeniu správania sa žiakov, projekt oddychovej zóny na Nábreží, dažde spôsobili intenzívnejší rast trávy - aj to sú témy reportáží najnovšieho vydania Liptovských novín z produkcie TV Liptov.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Pozor na ovocie a zeleninu z trhových miest Pozor na ovocie a zeleninu z trhových miest
13.06.2013 - Tlačové správy

Regionálna veterinárna a potravinová správa v Liptovskom Mikuláši ako orgán úradnej kontroly potravín a ako orgán dozoru vyplývajúceho z § 12 zákona č. 178/1998 Z.z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v znení neskorších predpisov, odporúča zvýšiť opatrnosť pri kúpe čerstvého ovocia a zeleniny.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Liptovský Mikuláš učil slovenské mestá ako sa zavádza jednotná ekonomika organizácií Liptovský Mikuláš učil slovenské mestá ako sa zavádza jednotná ekonomika organizácií
13.06.2013 - Tlačové správy

Liptovskomikulášska radnica prezentovala dobrý príklad ostatným slovenským mestám, ktoré uvažujú nad prepojením informačných systémov so svojimi organizáciami. Mestský úrad v Liptovskom Mikuláši ako jeden z prvých v roku 2011 prepojil informačný systém so systémom svojich organizácií, čo mu umožňuje jednoduchšiu prácu s evidenciou, agendou či účtovnými operáciami.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu
13.06.2013 - Úradná tabuľa

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu pre občanov mesta Liptovský Mikuláš - Sabina Balážová, nar. 1961; Šimon Baláž, nar. 1979; Július Karasz, nar. 1978; Alena Balážová, nar. 1986; Ľubica Murgošová, nar. 1989; Jozef Murgoš, nar. 2006; Vanesa Balážová, nar. 2009; Marko Baláž, nar. 2010; Zdeno Murgoš, nar. 2011; Sofia Murgošová, nar. 2011. Miestom ich nového trvalého pobytu je MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ.

Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu
13.06.2013 - Úradná tabuľa

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu pre občanov mesta Liptovský Mikuláš - Blanka Balážová, nar. 1965; Ivana Balážová, nar. 1989; Sofia Balážová, nar. 2007; Tomáš Baláž, nar. 2008; Ľubomír Puška, nar. 1991; Patrik Puška, nar. 1991; Anna Pušková, nar. 1994; Denis Puška, nar. 2012. Miestom ich nového trvalého pobytu je MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ.

Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu
13.06.2013 - Úradná tabuľa

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu pre občanov mesta Liptovský Mikuláš - Juraj Ticháň,nar. 1973; Martin Kubeš, nar. 1979; Martin Boďa, nar. 1981; Branislav Ohraďan, nar. 1973; Peter Jamnický, nar. 1962. Miestom ich nového trvalého pobytu je MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu
13.06.2013 - Úradná tabuľa

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu pre občanov mesta Liptovský Mikuláš - Marianna Csákiová, nar. 1975; Nikoleta Csákiová, na. 1998; Sofia Csákiová, nar. 2007. Miestom ich nového trvalého pobytu je MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ.

Horizontálny predel obsahu
Oznam
13.06.2013 - Oznamy

Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny - výrub dreviny rastúcej na pozemku parc. č. KN – C 518/1 v k.ú. Liptovský Mikuláš


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Oznam
13.06.2013 - Oznamy

Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny - výrub drevín rastúcich na pozemku parc. č. KN – C 776/3 v k.ú. Okoličné


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Oznam
13.06.2013 - Oznamy

Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny - výrub drevín rastúcich na pozemku parc. č. KN – C 773/151 v k.ú. Okoličné


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Oznam
13.06.2013 - Oznamy

Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny - výrub dreviny rastúcej na pozemku parc. č. KN – C 325 v k.ú. Okoličné


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Oznam
13.06.2013 - Oznamy

Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny - výrub drevín rastúcich na pozemku parc. č. KN – C 492/2 v k.ú. Liptovská Ondrášova


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Vystúpte aj tento rok na Kriváň Vystúpte aj tento rok na Kriváň
12.06.2013 - Tlačové správy

Vrchol Kriváňa aj tento rok pozýva priaznivcov dobrej turistiky. Tradičný národný výstup si tento rok pripomenie 150. výročie založenia Matice slovenskej. Prihlásiť sa však treba čím skôr, počet účastníkov je prísne obmedzený.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Oznam - voľné pracovné miesto
12.06.2013 - Oznamy

Materská škola Agátová v Liptovskom Mikuláš prijme do pracovného pomeru učiteľa/učiteľku predprimárneho vzdelávania. Termín nástupu je 1.9.2013.

Horizontálny predel obsahu
Návrh VZN mesta Liptovský Mikuláš
12.06.2013 - Úradná tabuľa

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Liptovský Mikuláš, ktorým sa ruší VZN č. 7/1993 - Požiarny poriadok mesta Liptovský Mikuláš

Horizontálny predel obsahu
Návrh VZN mesta Liptovský Mikuláš
12.06.2013 - Úradná tabuľa

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Liptovský Mikuláš o určení názvov ulíc na území mesta Liptovský Mikuláš

Horizontálny predel obsahu