Liptovský Mikuláš

Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

Oznamy

Vážení občania,
v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní.Typ správy:

Archív správ -

Výstraha Výstraha
01.02.2012 - Oznamy

V okresoch Liptovský Mikuláš, Martin, Ružomberok sa očakáva dosiahnutie minimálnej teploty vzduchu -20 až -30 °C. Silný mráz predstavuje nebezpečenstvo pre ľudské zdravie a fyzické aktivity v exteriéroch. Očakávaný mráz je v danej ročnej dobe a oblasti pomerne zriedkavý a pravdepodobnosť poškodenia organizmu je vysoká.


celý článok celý článok celý článok
Horizontálny predel obsahu
Liptov napreduje v rozvoji turizmu Liptov napreduje v rozvoji turizmu
27.01.2012 - Tlačové správy

Dlhodobým zámerom organizácie je trvalo udržateľný rozvoj a propagácia cestovného ruchu v Liptove s cieľom prilákať do regiónu viac turistov a stať sa lídrom na trhu horského turizmu na Slovensku. Oblastnú organizáciu cestovného ruchu Región Liptov založilo deväť subjektov.


celý článok celý článok celý článok
Horizontálny predel obsahu
Oznam
27.01.2012 - Úradná tabuľa

Informácia o začatí konaní, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny
Mesto Liptovský Mikuláš, útvar životného prostredia a poľnohospodárstva, na základe žiadostí Ing. Petra Vlasatého – zástupcu vlastníkov bytov Priebežná ul. č. 486/5, 031 04 Liptovský Mikuláš zo dňa 23.01.2012 o výrub drevín (v blízkosti bytového domu) a Hieronyma Gejdoša, bytom ul. 1. mája, 031 01 Liptovský Mikuláš zo dňa 24.01.2012 o výrub dreviny oznamuje, že v prípade záujmu zúčastniť sa konaní podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť písomne alebo elektronicky potvrdenie záujmu byť účastníkom konania do 8 dní od zverejnenia tohto oznamu na MsÚ Liptovský Mikuláš - útvar ŽP, resp. na adresu robert.smitka@mikulas.sk .

Horizontálny predel obsahu
Lyžovanie v mestskej časti Ploštín
27.01.2012 - Oznamy

Pozemkové spoločenstvo Ploštín oznamuje, že vzhľadom na dobré podmienky lyžovania bol daný do prevádzky lyžiarsky vlek Tatrapoma - lokalita Stankovo.
Upravené sú zjazdová trať ako aj trať pre bežkárov. Stredisko je v prevádzke v priebehu víkendu od 10:00 do 16:00 hod. Celodenný lístok je v cene 3,- EUR pre dospelých a 1,- EUR pre deti do 15 rokov.
Ivan Dzúrik, predseda PS Ploštín

Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
27.01.2012 - Úradná tabuľa

oznámenie o začatí kolaudačného konania názov stavby - „ Prízemná stavba elektronickej komunikačnej siete C1–1947 BB–0941 Liptovský Mikuláš Ondrašová – Prívod NN “

Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
27.01.2012 - Úradná tabuľa

oznámenie o začatí kolaudačného konania názov stavby - „ Zateplenie štítov bytového domu 9 B.J. Demänová 217, Liptovský Mikuláš “

Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
27.01.2012 - Úradná tabuľa

oznámenie o začatí kolaudačného konania názov stavby - „ Dažďová kanalizácia, bleskozvod a stavebné úpravy bytového domu Vrbická 1869 Liptovský Mikuláš “

Horizontálny predel obsahu
Prerušenie distribúcie elektriny
26.01.2012 - Úradná tabuľa

Oznamujeme Vám, že od: 26. 1. 2012 9:00:00 do: 26. 1. 2012 14:00:00 bude prerušená distribúcia elektriny z dövodu: vykonania plánovanej opravy eI. zariadenia. Vypnuté budú v L. Mikuláši na ul. Školská čd. 4, 6 a 8.

Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
25.01.2012 - Úradná tabuľa

Oznámenie o zaslaní rozhodnutia pre navrhovateľa "Izzard, s.r.o., Palúčanská 54/371, 031 01 Liptovský Mikuláš", že navrhovaná činnosť "Výroba drevených brikiet a štiepky Izzard, s.r.o., Liptovský Mikuláš" sa nebude posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Horizontálny predel obsahu
Výťažok z plesu poputuje na charitu (+ foto & video) Výťažok z plesu poputuje na charitu (+ foto & video)
24.01.2012 - Tlačové správy

V poradí už dvadsiaty druhý reprezentačný ples primátora mesta sa uskutočnil v sobotu 21. januára. Je to pravdepodobne najstarší primátorský ples na Slovensku vôbec. Už tradične bola súčasťou plesu tombola. Jej výťažok vo výške viac ako osemsto eur poputuje rovným dielom na účet Spišskej katolíckej charity a Evanjelickej diakonie.


celý článok celý článok celý článok
Horizontálny predel obsahu
Oznámenie (ROEP)
24.01.2012 - Úradná tabuľa

Oznámenie o prebiehajúcom konaní o obnove evidencie niektorých pozemkov a právnych vzťahov k nim (ROEP), v zmysle zákona NR SR č. 180/1995 Z.z. v platnom znení v k.ú. Palúdzka.

Horizontálny predel obsahu
Sneh komplikuje život, majú ho pod kontrolou Sneh komplikuje život, majú ho pod kontrolou
24.01.2012 - Tlačové správy

Predposledný januárový víkend nadelil občanom i cestárom poriadnu snehovú perinu. Počas celého týždňa napadlo v Liptovskom Mikuláši viac ako päťdesiat centimetrov snehu. V noci z nedele na pondelok 23. januára pribudlo ďalších pätnásť. Nasledujúcu noc nasnežilo takisto výdatne.


celý článok celý článok celý článok
Horizontálny predel obsahu
Ponuka práce
24.01.2012 - Úradná tabuľa

Riaditeľstvo MŠ Vranovská prijme do zamestnania od 1.3.2012 na kumulovanú funkciu pracovníka v prevádzke materskej školy a školskej jedálne.
Požadované vzdelanie:
- výučný list v odbore spoločného stravovania
- ovládanie HACCP
Osobné predpoklady : - spoľahlivosť, zodpovednosť
V prípade záujmu o pracovnú pozíciu, pošlite žiadosť a životopis na adresu materskej školy do 15.2.2012.
Kontaktovať budeme iba uchádzačov, ktorí spĺňajú požadované kritéria.

Horizontálny predel obsahu
Zápis detí do materskej školy Vranovská
24.01.2012 - Úradná tabuľa

Zápis detí do materskej školy Vranovská na školský rok 2012/2013 od 15. februára do 15 marca 2012 od 10.30 do 14.00 hod.

Horizontálny predel obsahu
Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny
23.01.2012 - Úradná tabuľa

Mesto Liptovský Mikuláš, útvar životného prostredia a poľnohospodárstva, na základe žiadosti Ing. Petra Huraja – zástupcu vlastníkov bytov Vrlíkova ul. č. 1884/70, 031 01 Liptovský Mikuláš zo dňa 19.01.2012 o výrub drevín (v blízkosti bytového domu) oznamuje, že v prípade záujmu zúčastniť sa konania podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť písomne alebo elektronicky potvrdenie záujmu byť účastníkom konania do 8 dní od zverejnenia tohto oznamu na MsÚ Liptovský Mikuláš - útvar ŽP, resp. na adresu robert.smitka@mikulas.sk .

Horizontálny predel obsahu
Mesto získalo povolenie na ďalšiu prevádzku skládky Mesto získalo povolenie na ďalšiu prevádzku skládky
23.01.2012 - Tlačové správy

Radnica žiadala o zmenu existujúceho integrovaného povolenia z roku 2005 ešte vlani v júli. Slovenská inšpekcia životného prostredia (SIŽP) po preskúmaní všetkých okolností žiadosti vyhovela. Verejnoprospešné služby tak môžu naďalej skládkovať komunálny odpad na tejto skládke až do konca októbra 2014. Zároveň dostali od SIŽP stavebné povolenie potrebné na práce súvisiace s uzatvorením skládky.


celý článok celý článok celý článok
Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
18.01.2012 - Úradná tabuľa

Doručenie rozhodnutia o vydaní podstatnej zmeny integrovaného povolenia č. 449/770140103/105-Gl, Mt, zo dňa 21.04.2005 a jeho zmien na vykonávanie činnosti v prevádzke “Skládka TKO Veterná Poruba“ pre prevádzkovateľa Verejnoprospešné služby, Družstevná 1, 031 80 Liptovský Mikuláš.

Horizontálny predel obsahu
Zámer mesta Liptovský Mikuláš
17.01.2012 - Úradná tabuľa

Nájom pozemkov parc. č. KN-C 145/3, 145/2 a 145/4 v k. ú. Lipt. Mikuláš


celý článok celý článok celý článok
Horizontálny predel obsahu
Voľné pracovné miesto
17.01.2012 - Oznamy

MESTO Liptovský Mikuláš hľadá vhodného kandidáta na obsadenie pracovnej pozície referenta útvaru majetkovo - právneho

Horizontálny predel obsahu
Voľné pracovné miesto
17.01.2012 - Oznamy

MESTO Liptovský Mikuláš hľadá vhodného kandidáta na obsadenie pracovnej pozície referenta útvaru partnerských vzťahov, obchodu a cestovného ruchu

Horizontálny predel obsahu