Liptovský Mikuláš

Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

Oznamy

Vážení občania,
v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní.Typ správy:

Archív správ -

Pred odchodom rozdával odmeny
21.01.2011 - Tlačové správy

Bývalý primátor stihol pred odchodom z funkcie rozdať na mimoriadnych odmenách desaťtisíce eur. Odmenení ich dostali za mesiac november. Štyria najbližší spolupracovníci Jána Blcháča si po prehratých komunálnych voľbách polepšili dohromady o takmer 19-tisíc eur.


celý článok celý článok celý článok
Horizontálny predel obsahu
Cesty v meste začali opravovať
21.01.2011 - Tlačové správy

V druhej polovici týždňa začali práce na odstránení výtlkov a jám, ktoré komplikovali život vodičom. Slovenská správa ciest sa pustila do opráv na najkritickejších miestach cesty prvej triedy číslo 18.


celý článok celý článok celý článok
Horizontálny predel obsahu
Poslanci schválili členov komisií
20.01.2011 - Tlačové správy

Počas prvého tohtoročného rokovania mestského zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo v stredu 19. januára schválili poslanci niekoľko uznesení. V súvislosti s potrebou ustanovenia komisií, ktoré sú poradným orgánom členov zastupiteľstva aj kvôli príprave rozpočtu pre rok 2011 schválili poslanci zloženie komisií, ktoré ešte neboli ustanovené.


celý článok celý článok celý článok
Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
20.01.2011 - Úradná tabuľa

Oznámenie o začatí stavebného konania na stavbu OLYMPIC GALLERY na pozemku parc. č. KN-C 520/1, 525/27, 7403, 525/2, 525/23 v katastrálnom území ( k. ú. ) Liptovský Mikuláš stavebníka Martikána Michala bytom L. Mikuláš, Nábrežie J. Kráľa 1869/3

Horizontálny predel obsahu
Mosty Gesharim tohto roku po dvadsiatykrát Mosty Gesharim tohto roku po dvadsiatykrát
19.01.2011 - Tlačové správy

Člen prezídia Ústredného zväzu židovských náboženských obcí Juraj Turčan prišiel v stredu 19. januára na krátku pracovnú návštevu Liptovského Mikuláša. Primátorovi mesta priniesol okrem obligátnych blahoprianí k novému roku a zvoleniu do funkcie aj niekoľko nových informácií.


celý článok celý článok celý článok
Horizontálny predel obsahu
Rokovali o rómskych spoluobčanoch
19.01.2011 - Tlačové správy

Rómska problematika v meste bola témou pracovného stretnutia primátora Alexandra Slafkovského a zástupcami Úradu splnomocnenca vlády pre rómske komunity.


celý článok celý článok celý článok
Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
19.01.2011 - Úradná tabuľa

Stavebník CD-Profil, s.r.o. (Ičo: 31615830), 1. Mája 2070, 031 01 Liptovský Mikuláš zastúpený Ing. Milanom Jamnickým, Vrbická 1883/34, 031 01 Liptovský Mikuláš žiadosť o vydanie zmeny stavby pred dokončením na stavbu „Hala 3 - sklad materiálu“ na pozemku parc. č. KN-C 5477/35 a 5477/37 k.ú. Liptovský Mikuláš.

Horizontálny predel obsahu
Mikulášski folkloristi zbierali v Poľsku ocenenia
18.01.2011 - Tlačové správy

Vyšehradský zimný festival v partnerskom meste Żywiec hostil koncom minulého týždňa a uplynulý víkend aj umelecké súbory z Liptovského Mikuláša. Domov priniesli viacero ocenení za ich výkony.


celý článok celý článok celý článok
Horizontálny predel obsahu
Informácia k špekuláciám o konaní deflympiády v Mikuláši
17.01.2011 - Tlačové správy

Organizátori bez vedomia mesta pred viac ako týždňom informovali, že curlingové súťaže budú na zimnom štadióne v Liptovskom Mikuláši.


celý článok celý článok celý článok
Horizontálny predel obsahu
Návrh VZN
17.01.2011 - Úradná tabuľa

Zmena Všeobecne záväzného nariadenia mesta Liptovský Mikuláš č. 5/2001/VZN o podmienkach prideľovania bytov vo vlastníctve mesta Liptovský Mikuláš určených na nájom v bytových domoch postavených s podporou štátu, bytov v Obytnom dome s. č. 1913/113A na Ulici 1. mája v Liptovskom Mikuláši, ostatných bytov vo vlastníctve mesta Liptovský Mikuláš a povinnosti prenajímateľa bytov vo vlastníctve mesta Liptovský Mikuláš

Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
17.01.2011 - Úradná tabuľa

Kolaudačné rozhodnutie, prestavba bytového jadra, Ul. Kemi 629/9, byt č. 21

Horizontálny predel obsahu
Jaroslav Chomo opäť v Bytovom podniku
14.01.2011 - Tlačové správy

Bývalý výrobno-technický riaditeľ Bytového podniku sa po takmer štyroch rokoch do spoločnosti vracia. V pondelok 10. januára ho do funkcie riaditeľa uviedol primátor Alexander Slafkovský. Jeho cieľom na tejto pozícii je uspieť v konkurencii správcovských spoločností, ktoré na mikulášskom trhu pôsobia.


celý článok celý článok celý článok
Horizontálny predel obsahu
Rokovania o skládke pokročili
12.01.2011 - Tlačové správy

Druhé stretnutie medzi primátorom Alexandrom Slafkovským a zástupcami Pozemkového spoločenstva Veterná Poruba o skládke komunálneho odpadu prinieslo svoje ovocie. V utorok 11. januára dospeli obe strany k predbežnej dohode. Jej výsledkom bude návrh zmluvy o budúcej zmluve v priebehu nasledujúceho týždňa.


celý článok celý článok celý článok
Horizontálny predel obsahu
Zápis detí do prvého ročníka základných škôl
11.01.2011 - Úradná tabuľa

V dňoch 17., 18. a 19. januára 2010 sa uskutoční zápis detí do prvého ročníka základných škôl na plnenie povinnej školskej dochádzky na školský rok 2011/2012 v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Liptovský Mikuláš


celý článok celý článok celý článok
Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
11.01.2011 - Úradná tabuľa

stavebné povolenie na stavbu reštaurácia McDonald´s na pozemku parc. č. KN-C 7326/35, 7326/36, 7326/67, 7326/53, 7324/16, 7326/34, 7326/72, 7326/68, 7326/69, 7326/70, 7326/71, 7326/74, 7383/3, 7326/4,7326/42 v k. ú. Liptovský Mikuláš

Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
11.01.2011 - Úradná tabuľa

Začatie stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania - zateplenie bytového domu 68 BJ. Nábrežie Dr. A. Stodolu 1799/G1 Liptovský Mikuláš

Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
11.01.2011 - Úradná tabuľa

Začatie územného konania a nariadenie ústneho pojednávania - Základňová stanica a rádioreleový bod Benice

Horizontálny predel obsahu
Folkloristi z Bosny a Hercegoviny navštívili naše mesto Folkloristi z Bosny a Hercegoviny navštívili naše mesto
10.01.2011 - Tlačové správy

Zástupcov folklórneho umeleckého súboru Zora z mesta Struge-Gorice prijal v piatok 7. januára primátor Liptovského Mikuláša Alexander Slafkovský. Mesto Struge-Gorice leží blízko známeho Medžugoria na území Bosny a Hercegoviny.


celý článok celý článok celý článok
Horizontálny predel obsahu
Štatistický úrad bude v meste uskutočňovať prieskum
07.01.2011 - Oznamy

Podľa listu, ktorý bol adresovaný vedeniu radnice zo strany pracovníkov Štatistického úradu Slovenskej republiky bol Liptovský Mikuláš zaradený medzi mestá, v ktorých bude táto organizácia v priebehu roku 2011 uskutočňovať výberové zisťovanie o štruktúre a úrovni príjmov a výdavkov domácností – tzv. štatistiku rodinných účtov.


celý článok celý článok celý článok
Horizontálny predel obsahu
Ľad môže byť zradný
07.01.2011 - Oznamy

Mestská polícia na základe získaných poznatkov upozorňuje občanov a návštevníkov nášho mesta na nebezpečenstvo, ktoré v súčasnom období môže spôsobiť pohyb osôb po zamrznutých vodných nádržiach a vodných tokoch.


celý článok celý článok celý článok
Horizontálny predel obsahu