Liptovský Mikuláš

Liptovský Mikuláš - erb mesta
Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

Oznamy

Vážení občania,
v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní.



Typ správy:
SELECT * FROM lmd_polozky2 WHERE archiv = 1 AND DATUM > '2014-12-31' AND SKUPINA_ID = 1 ORDER BY DATUM DESC, VAHA DESC LIMIT 1920,20

Archív správ -

Vyhlásenie výberového konania
26.05.2015 - Úradná tabuľa

Mesto Liptovský Mikuláš hľadá vhodného kandidáta na obsadenie pracovnej pozície "Špecialista mzdovej agendy". Termín na zaslanie žiadosti je do 5. júna 2015.

Horizontálny predel obsahu
Vyhlásenie výberového konania
26.05.2015 - Úradná tabuľa

Mesto Liptovský Mikuláš vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta "Terénny sociálny pracovník". Uzávierka na predkladanie žiadostí o prijatie do zamestnania je 16. júna 2015.

Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
26.05.2015 - Úradná tabuľa

Územné rozhodnutie mesta Liptovský Mikuláš vo veci umiestnenia stavby "Liptovský Mikuláš - Za synagógou - Preložka NNK a VNK" - líniová stavba na pozemkoch v k. ú. Liptovský Mikuláš, navrhovateľom ktorej je Slavomíra Porubenová, Liptovský Mikuláš v zastúpení EUB, s.r.o. Liptovský Mikuláš.

Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o plánovanej odstávke elektriny - 23.6.2015 Oznámenie o plánovanej odstávke elektriny - 23.6.2015
26.05.2015 - Úradná tabuľa

Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. Žilina oznamuje, že dňa 23.6.2015 bude v čase od 07:30 hod. do 13:30 hod. prerušená v Liptovskom Mikuláši, mestskej časti Staré Mesto(Ul. Pod Stráňami č. 9998) distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy spoločnosti SSE-Distribúcia, a.s.

Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
26.05.2015 - Úradná tabuľa

Zverejnenie údajov a informácií Slovenskej inšpekcie životného prostredia v Žiline o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia prevádzkovateľa SlovTan CONTRACT TANNERY, s.r.o. Liptovský Mikuláš - zmena v prevádzke Rekonštrukcia prestrešenia a manipulačných priestorov v k. ú. Liptovský Mikuláš.

Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o plánovanej odstávke elektriny - 24.6.2015 Oznámenie o plánovanej odstávke elektriny - 24.6.2015
26.05.2015 - Úradná tabuľa

Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. Žilina oznamuje, že dňa 24.6.2015 bude v čase od 08:30 hod. do 16:30 hod. prerušená v Liptovskom Mikuláši, mestskej časti Nábrežie - Vrbica (Ul. Vrbická č. 4250) distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy spoločnosti SSE-Distribúcia, a.s.

Horizontálny predel obsahu
Predajcovia sa už môžu prihlasovať na Stoličné dni Predajcovia sa už môžu prihlasovať na Stoličné dni
26.05.2015 - Tlačové správy

Predajcovia sa už môžu zaregistrovať na Stoličné dni, ktoré sa uskutočnia v Liptovskom Mikuláši 18. až 20. júna. Mestský úrad bude vydávať povolenia na predaj a prideľovať predajné miesta v dňoch 5. a 8. júna ako aj deň pred jarmokom - 17. júna.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o uložení zásielky
25.05.2015 - Úradná tabuľa

Listová zásielka adresovaná: Jozef PROŠVIC, nar. 1979, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: Exekútorský úrad Bratislava.

Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o uložení zásielky
25.05.2015 - Úradná tabuľa

Listová zásielka adresovaná: Marianna ČEMICKÁ, nar. 1932, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: Exekútorský úrad Poprad.

Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o uložení zásielky
25.05.2015 - Úradná tabuľa

Listová zásielka adresovaná: Ján PORUBEN, nar. 1963, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: Exekútorský úrad Zvolen.

Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
25.05.2015 - Úradná tabuľa

Rozhodnutie mesta Liptovský Mikuláš vo veci umiestnenia stavby "Liptovský Mikuláš - Ráztoky - Zahustenie TS Hlinišťové 2. etapa - Prepojenie 1.č.211 a 1.č.212" - líniová stavba v k. ú. Liptovská Ondrašová, stavebníkom ktorej je Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. Žilina.

Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o uložení zásielky - Slovenská pošta
25.05.2015 - Úradná tabuľa

Oznámenie Slovenskej pošty v Liptovskom Mikuláši o uložení zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe.

Horizontálny predel obsahu
Nábor mladých futbalistov v Ondrašovej Nábor mladých futbalistov v Ondrašovej
25.05.2015 - Tlačové správy

Športový klub Kriváň Liptovská Ondrašová znovu organizuje nábor pre všetkých mladých záujemcov o futbal v kategóriách prípravky, mladších a starších žiakov.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Mikuláš čaká historická investícia Mikuláš čaká historická investícia
25.05.2015 - Tlačové správy

Liptovský Mikuláš je pripravený na historickú investíciu, ktorou je modernizácia železničnej trate v rámci úseku Žilina - Košice. Modernizácia sa už po šiestich rokoch prípravy dokumentácií blíži k realizácii.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Absolventi gymnázia si prevzali vysvedčenia Absolventi gymnázia si prevzali vysvedčenia
22.05.2015 - Tlačové správy

Maturitné vysvedčenia si dnes na pôde mestského úradu slávnostne prevzalo 90 absolventov Gymnáziu M. M. Hodžu v Liptovskom Mikuláši. Od mesta získali pamätný list a knižnú publikáciu Martina Rázusa – Argumenty, ktorú im odovzdal viceprimátor Rudolf Urbanovič.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Medzinárodné skateboardové preteky v Nowom Targu a Liptovskom Mikuláši sú predo dvermi Medzinárodné skateboardové preteky v Nowom Targu a Liptovskom Mikuláši sú predo dvermi
22.05.2015 - Tlačové správy

Viac ako 60 súťažiacich sa v sobotu 23. mája v Nowom Targu zúčastní medzinárodného skateboadového preteku o pohár primátora mesta. Podujatie v rámci projektu Skateboard bez hraníc má spropagovať tento druh športu a možnosti jeho prevádzkovania nielen v Liptovskom Mikuláši ale aj Nowom Targu, ale aj podporiť turizmus oboch regiónov.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Hendikep nezastavil ich krásnu tvorbu Hendikep nezastavil ich krásnu tvorbu
22.05.2015 - Tlačové správy

V Liptovskej Galérii Petra Michala Bohúňa v Liptovskom Mikuláši sa vo štvrtok 21. mája uskutočnila vernisáž výstavy Život s hendikepom. Pozrieť si ju môžete do 29. júla.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Cyklohliadka mestskej polície je už v teréne Cyklohliadka mestskej polície je už v teréne
22.05.2015 - Tlačové správy

Aj tento rok budú naše ulice strážiť príslušníci mestskej polície na bicykloch. Umožní im to flexibilne reagovať na udalosti najmä v tých obytných častiach, kde by sa rýchlo autom nedostali.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Červený kríž ocenil darcov krvi Červený kríž ocenil darcov krvi
21.05.2015 - Tlačové správy

Slovenský červený kríž územný spolok Liptov ocenil bezpríspevkových darcov krvi a dobrovoľníkov z mikulášskeho okresu. Predstaviteľky SČK spolu s viceprimátorom Rudolfom Urbanovičom odovzdali darcom vzácnej tekutiny až 79 bronzových, strieborných a zlatých plakiet MUDr. Jana Janského.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Chodník bude bezbariérový Chodník bude bezbariérový
21.05.2015 - Tlačové správy

Frekventovaný chodník pri hlavnom cestnom ťahu v Liptovskom Mikuláši bude po skončení stavebných úprav bezbariérový. Pracovníci VPS opravujú časť frekventovaného chodníka na Ulici 1. mája, blízko apartmánových domov.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu

Oznamy

Vážení občania,
v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní.


Typ správy:
SELECT * FROM lmd_polozky2 WHERE archiv = 1 AND DATUM > '2014-12-31' AND SKUPINA_ID = 1 ORDER BY DATUM DESC, VAHA DESC LIMIT 1920,20

Archív správ -

Vyhlásenie výberového konania
26.05.2015 - Úradná tabuľa

Mesto Liptovský Mikuláš hľadá vhodného kandidáta na obsadenie pracovnej pozície "Špecialista mzdovej agendy". Termín na zaslanie žiadosti je do 5. júna 2015.

Horizontálny predel obsahu
Vyhlásenie výberového konania
26.05.2015 - Úradná tabuľa

Mesto Liptovský Mikuláš vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta "Terénny sociálny pracovník". Uzávierka na predkladanie žiadostí o prijatie do zamestnania je 16. júna 2015.

Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
26.05.2015 - Úradná tabuľa

Územné rozhodnutie mesta Liptovský Mikuláš vo veci umiestnenia stavby "Liptovský Mikuláš - Za synagógou - Preložka NNK a VNK" - líniová stavba na pozemkoch v k. ú. Liptovský Mikuláš, navrhovateľom ktorej je Slavomíra Porubenová, Liptovský Mikuláš v zastúpení EUB, s.r.o. Liptovský Mikuláš.

Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o plánovanej odstávke elektriny - 23.6.2015 Oznámenie o plánovanej odstávke elektriny - 23.6.2015
26.05.2015 - Úradná tabuľa

Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. Žilina oznamuje, že dňa 23.6.2015 bude v čase od 07:30 hod. do 13:30 hod. prerušená v Liptovskom Mikuláši, mestskej časti Staré Mesto(Ul. Pod Stráňami č. 9998) distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy spoločnosti SSE-Distribúcia, a.s.

Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
26.05.2015 - Úradná tabuľa

Zverejnenie údajov a informácií Slovenskej inšpekcie životného prostredia v Žiline o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia prevádzkovateľa SlovTan CONTRACT TANNERY, s.r.o. Liptovský Mikuláš - zmena v prevádzke Rekonštrukcia prestrešenia a manipulačných priestorov v k. ú. Liptovský Mikuláš.

Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o plánovanej odstávke elektriny - 24.6.2015 Oznámenie o plánovanej odstávke elektriny - 24.6.2015
26.05.2015 - Úradná tabuľa

Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. Žilina oznamuje, že dňa 24.6.2015 bude v čase od 08:30 hod. do 16:30 hod. prerušená v Liptovskom Mikuláši, mestskej časti Nábrežie - Vrbica (Ul. Vrbická č. 4250) distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy spoločnosti SSE-Distribúcia, a.s.

Horizontálny predel obsahu
Predajcovia sa už môžu prihlasovať na Stoličné dni Predajcovia sa už môžu prihlasovať na Stoličné dni
26.05.2015 - Tlačové správy

Predajcovia sa už môžu zaregistrovať na Stoličné dni, ktoré sa uskutočnia v Liptovskom Mikuláši 18. až 20. júna. Mestský úrad bude vydávať povolenia na predaj a prideľovať predajné miesta v dňoch 5. a 8. júna ako aj deň pred jarmokom - 17. júna.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o uložení zásielky
25.05.2015 - Úradná tabuľa

Listová zásielka adresovaná: Jozef PROŠVIC, nar. 1979, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: Exekútorský úrad Bratislava.

Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o uložení zásielky
25.05.2015 - Úradná tabuľa

Listová zásielka adresovaná: Marianna ČEMICKÁ, nar. 1932, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: Exekútorský úrad Poprad.

Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o uložení zásielky
25.05.2015 - Úradná tabuľa

Listová zásielka adresovaná: Ján PORUBEN, nar. 1963, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: Exekútorský úrad Zvolen.

Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
25.05.2015 - Úradná tabuľa

Rozhodnutie mesta Liptovský Mikuláš vo veci umiestnenia stavby "Liptovský Mikuláš - Ráztoky - Zahustenie TS Hlinišťové 2. etapa - Prepojenie 1.č.211 a 1.č.212" - líniová stavba v k. ú. Liptovská Ondrašová, stavebníkom ktorej je Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. Žilina.

Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o uložení zásielky - Slovenská pošta
25.05.2015 - Úradná tabuľa

Oznámenie Slovenskej pošty v Liptovskom Mikuláši o uložení zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe.

Horizontálny predel obsahu
Nábor mladých futbalistov v Ondrašovej Nábor mladých futbalistov v Ondrašovej
25.05.2015 - Tlačové správy

Športový klub Kriváň Liptovská Ondrašová znovu organizuje nábor pre všetkých mladých záujemcov o futbal v kategóriách prípravky, mladších a starších žiakov.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Mikuláš čaká historická investícia Mikuláš čaká historická investícia
25.05.2015 - Tlačové správy

Liptovský Mikuláš je pripravený na historickú investíciu, ktorou je modernizácia železničnej trate v rámci úseku Žilina - Košice. Modernizácia sa už po šiestich rokoch prípravy dokumentácií blíži k realizácii.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Absolventi gymnázia si prevzali vysvedčenia Absolventi gymnázia si prevzali vysvedčenia
22.05.2015 - Tlačové správy

Maturitné vysvedčenia si dnes na pôde mestského úradu slávnostne prevzalo 90 absolventov Gymnáziu M. M. Hodžu v Liptovskom Mikuláši. Od mesta získali pamätný list a knižnú publikáciu Martina Rázusa – Argumenty, ktorú im odovzdal viceprimátor Rudolf Urbanovič.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Medzinárodné skateboardové preteky v Nowom Targu a Liptovskom Mikuláši sú predo dvermi Medzinárodné skateboardové preteky v Nowom Targu a Liptovskom Mikuláši sú predo dvermi
22.05.2015 - Tlačové správy

Viac ako 60 súťažiacich sa v sobotu 23. mája v Nowom Targu zúčastní medzinárodného skateboadového preteku o pohár primátora mesta. Podujatie v rámci projektu Skateboard bez hraníc má spropagovať tento druh športu a možnosti jeho prevádzkovania nielen v Liptovskom Mikuláši ale aj Nowom Targu, ale aj podporiť turizmus oboch regiónov.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Hendikep nezastavil ich krásnu tvorbu Hendikep nezastavil ich krásnu tvorbu
22.05.2015 - Tlačové správy

V Liptovskej Galérii Petra Michala Bohúňa v Liptovskom Mikuláši sa vo štvrtok 21. mája uskutočnila vernisáž výstavy Život s hendikepom. Pozrieť si ju môžete do 29. júla.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Cyklohliadka mestskej polície je už v teréne Cyklohliadka mestskej polície je už v teréne
22.05.2015 - Tlačové správy

Aj tento rok budú naše ulice strážiť príslušníci mestskej polície na bicykloch. Umožní im to flexibilne reagovať na udalosti najmä v tých obytných častiach, kde by sa rýchlo autom nedostali.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Červený kríž ocenil darcov krvi Červený kríž ocenil darcov krvi
21.05.2015 - Tlačové správy

Slovenský červený kríž územný spolok Liptov ocenil bezpríspevkových darcov krvi a dobrovoľníkov z mikulášskeho okresu. Predstaviteľky SČK spolu s viceprimátorom Rudolfom Urbanovičom odovzdali darcom vzácnej tekutiny až 79 bronzových, strieborných a zlatých plakiet MUDr. Jana Janského.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Chodník bude bezbariérový Chodník bude bezbariérový
21.05.2015 - Tlačové správy

Frekventovaný chodník pri hlavnom cestnom ťahu v Liptovskom Mikuláši bude po skončení stavebných úprav bezbariérový. Pracovníci VPS opravujú časť frekventovaného chodníka na Ulici 1. mája, blízko apartmánových domov.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu