Liptovský Mikuláš

Liptovský Mikuláš - erb mesta
Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

Oznamy

Vážení občania,
v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní.Typ správy:

Archív správ -

Zámer mesta Liptovský Mikuláš
13.03.2015 - Úradná tabuľa

Mesto Liptovský Mikuláš zverejňuje zámer odpredať priamym predajom nehnuteľnosť - pozemok parc. č. KN-C 256 zastavané plochy a nádvoria o výmere 40 m2 v katastrálnom území Ploštín (Ul. Hlavná).

Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
13.03.2015 - Úradná tabuľa

Stavebné povolenie mesta Liptovský Mikuláš na stavbu "Liptovský Mikuláš - Stošice - NNK pre 7RD", líniová stavba v k. ú. Okoličné, stavebníkom ktorej je Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. Žilina v zastúpení Marek Michtalík - SPRE-M Trstená.

Horizontálny predel obsahu
Vyhlásenie OVS
13.03.2015 - Úradná tabuľa

Mesto Liptovský Mikuláš vyhlasuje Obchodnú verejnú súťaž, predmetom ktorej je VEĽKÝ DOM SLUŽIEB, PARKOVISKO, TRHOVISKO na Námestí mieru v Liptovskom Mikuláši.

Horizontálny predel obsahu
Oznam
13.03.2015 - Oznamy

Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny - výrub dreviny rastúcej na Matuškovej ulici na pozemku parc. č. KN-C 864 v k.ú. Liptovská Ondrašová.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Inzerát
13.03.2015 - Oznamy

Mesto Liptovský Mikuláš zverejňuje zámer odpredať obchodnou verejnou súťažou „Veľký dom služieb“ súp. č. 1994 v k. ú. Liptovský Mikuláš.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Mestská polícia bude mať od apríla nového náčelníka Mestská polícia bude mať od apríla nového náčelníka
12.03.2015 - Tlačové správy

Mestská polícia v Liptovskom Mikuláši bude mať od apríla nového náčelníka. Stane sa ním Marián Jančuška. Do funkcie ho dnes vymenovalo mestské zastupiteľstvo.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
12.03.2015 - Úradná tabuľa

Upovedomenie Okresného úradu, pozemkového a lesného oboru v Liptovskom Mikuláši o odvolaní sa Pozemkového spoločenstva Veterná Poruba voči rozhodnutiu, ktorým bolo zastavené konania o odčlenení poľovných pozemkov navrhovaných na začlenenie do nového PR Vrchovina v k. ú. Svätý Štefan, Beňadiková a Okoličné z existujúcich poľovných revírov Baníkov a Baranec.

Horizontálny predel obsahu
Vedenie mesta dalo opäť osvetliť pamätník na Háji Nicovô Vedenie mesta dalo opäť osvetliť pamätník na Háji Nicovô
11.03.2015 - Tlačové správy

Po štyroch rokoch je pamätník Háj Nicovô opäť vysvietený. Pietna dominanta Liptovského Mikuláša bude svietiť na počesť padlých nielen počas sviatkov, ale celoročne.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Region Liptov má schválený rozpočet na rok 2015 Region Liptov má schválený rozpočet na rok 2015
11.03.2015 - Tlačové správy

Oblastná organizácia cestovného ruchu Region Liptov bude tento rok hospodáriť s takmer 1,8 mil. eur. Najviac chce združenie cestovného ruchu investovať do rozvoja infraštruktúry a marketingu.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
VPS začali s čistením mesta po zime VPS začali s čistením mesta po zime
10.03.2015 - Tlačové správy

Verejnoprospešné služby v Liptovskom Mikuláši začali v týchto dňoch s čistením mesta po zime. Cieľom je, aby mesto bolo vyčistené v čo najkratšom možnom čase.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o upustení od dražieb
10.03.2015 - Úradná tabuľa

ProAuctio, s.r.o. Banská Bystrica oznamuje upustenie od konania dražieb, ktorých prvé kolo sa malo uskutočniť dňa 24.3.2015, a to na súbor nehnuteľností v k. ú. Liptovský Mikuláš úpadcu ROBSTAV, s.d. Liptovský Mikuláš - 1/ Rac. strojová dielňa súp. č. 2184; 2/ Dielňa súp. č. 4624; 3/ Administratívna budova súp. č. 942; 4/ Dielňa súp. č. 4622; 5/Stolárska dielňa súp. č. 2406 ; 6/ Dielňa súp.č. 4623 a 7/ Sklad súp. č. 2357.

Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti
10.03.2015 - Úradná tabuľa

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., pobočka Liptovský Mikuláš oznamuje občanom mesta Liptovský Mikuláš: 1/ Adolf BALÁŽ, Senická 626/6, Liptovský Mikuláš a 2/ Ivona KUTLÍKOVÁ, Hrušková 513/3, Liptovský Mikuláš miesto uloženia písomnosti - výzvy na oznámenie platiteľa poistného, ktorým je Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., pobočka Liptovský Mikuláš, Štúrova 34, Liptovský Mikuláš.

Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
09.03.2015 - Úradná tabuľa

Pozemkové spoločenstvo Urbár Ondrašová, Liptovská Ondrašová - Liptovský Mikuláš pozýva všetkých členov Pozemkového spoločenstva Urbár Ondrašová na riadne Valné zhromaždenie, ktoré sa uskutoční dňa 11.4.2015 v Kultúrnom dome v m.č. Liptovská Ondrašová.

Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu
09.03.2015 - Úradná tabuľa

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu pre nasledovných občanov: 1/Alexandra VASILOVÁ, nar. 1984; 2/ Markéta KOŠÍKOVÁ, nar. 1989; 3/Martin ČERNÁK, nar. 1988; 4/ Dušan KÚKOL, nar. 1970 a 5/ Vladislav KÚKOL, nar. 1959. Miestom ich nového trvalého pobytu je MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ.

Horizontálny predel obsahu
Podávanie alkoholu mladistvým v podnikoch bude pod väčším drobnohľadom Podávanie alkoholu mladistvým v podnikoch bude pod väčším drobnohľadom
06.03.2015 - Tlačové správy

Podávanie alkoholu mladistvým v mikulášskych podnikoch bude pod väčším drobnohľadom ako v minulosti. Mestská polícia spolu s pracovníkmi úradu práce vykonala v krátkom čase už druhú takúto kontrolu.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Primátor sa poďakoval ženám kvetmi Primátor sa poďakoval ženám kvetmi
06.03.2015 - Tlačové správy

Návštevníčky klientského centra na Mestskom úrade v Liptovskom Mikuláši zastavoval primátor Ján Blcháč so stovkou karafiátov v náručí. Niektoré prekvapené ženy ani netušili, že sa blíži ich sviatok.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Mesto za Slafkovského nakupovalo pneumatiky, ktoré nemohlo na vozidlá použiť Mesto za Slafkovského nakupovalo pneumatiky, ktoré nemohlo na vozidlá použiť
05.03.2015 - Tlačové správy

Mestský úrad v rokoch 2012 a 2013 nakupoval pneumatiky, ktoré typovo nebolo možné použiť na žiadne mestské vozidlo. Vyplýva to z kontroly daňových dokladov, ktorú primátor Ján Blcháč nariadil vykonať po incidente, pri ktorom sa bývalý zamestnanec pokúsil odcudziť z garáže mestského úradu niekoľko kusov pneumatík.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
05.03.2015 - Úradná tabuľa

Pozemkové spoločenstvo Komposesorát Ondrašová, Liptovská Ondrašová - Liptovský Mikuláš pozýva všetkých členov Pozemkového spoločenstva Komposesorát Ondrašová na riadne Valné zhromaždenie, ktoré sa uskutoční dňa 18.4.2015 v Kultúrnom dome v m.č. Liptovská Ondrašová.

Horizontálny predel obsahu
Snehová nádielka cestárov neprekvapila, primátor napriek tomu žiada občanov o trpezlivosť Snehová nádielka cestárov neprekvapila, primátor napriek tomu žiada občanov o trpezlivosť
04.03.2015 - Tlačové správy

O zasnežené srdce Liptova bolo už v skorých ranných hodinách profesionálne postarané. O pol šiestej ráno vyrazilo do ulíc 14 strojov Verejnoprospešných služieb mesta Liptovský Mikuláš (VPS), ktoré pripravovali miestne komunikácie na bežné užívanie.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Oznam
04.03.2015 - Oznamy

Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny - výrub dreviny rastúcej na Hradišskej ulici na pozemku parc. č. KN-C 776/42 v k.ú. Okoličné.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu

Oznamy

Vážení občania,
v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní.


Typ správy:

Archív správ -

Zámer mesta Liptovský Mikuláš
13.03.2015 - Úradná tabuľa

Mesto Liptovský Mikuláš zverejňuje zámer odpredať priamym predajom nehnuteľnosť - pozemok parc. č. KN-C 256 zastavané plochy a nádvoria o výmere 40 m2 v katastrálnom území Ploštín (Ul. Hlavná).

Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
13.03.2015 - Úradná tabuľa

Stavebné povolenie mesta Liptovský Mikuláš na stavbu "Liptovský Mikuláš - Stošice - NNK pre 7RD", líniová stavba v k. ú. Okoličné, stavebníkom ktorej je Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. Žilina v zastúpení Marek Michtalík - SPRE-M Trstená.

Horizontálny predel obsahu
Vyhlásenie OVS
13.03.2015 - Úradná tabuľa

Mesto Liptovský Mikuláš vyhlasuje Obchodnú verejnú súťaž, predmetom ktorej je VEĽKÝ DOM SLUŽIEB, PARKOVISKO, TRHOVISKO na Námestí mieru v Liptovskom Mikuláši.

Horizontálny predel obsahu
Oznam
13.03.2015 - Oznamy

Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny - výrub dreviny rastúcej na Matuškovej ulici na pozemku parc. č. KN-C 864 v k.ú. Liptovská Ondrašová.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Inzerát
13.03.2015 - Oznamy

Mesto Liptovský Mikuláš zverejňuje zámer odpredať obchodnou verejnou súťažou „Veľký dom služieb“ súp. č. 1994 v k. ú. Liptovský Mikuláš.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Mestská polícia bude mať od apríla nového náčelníka Mestská polícia bude mať od apríla nového náčelníka
12.03.2015 - Tlačové správy

Mestská polícia v Liptovskom Mikuláši bude mať od apríla nového náčelníka. Stane sa ním Marián Jančuška. Do funkcie ho dnes vymenovalo mestské zastupiteľstvo.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
12.03.2015 - Úradná tabuľa

Upovedomenie Okresného úradu, pozemkového a lesného oboru v Liptovskom Mikuláši o odvolaní sa Pozemkového spoločenstva Veterná Poruba voči rozhodnutiu, ktorým bolo zastavené konania o odčlenení poľovných pozemkov navrhovaných na začlenenie do nového PR Vrchovina v k. ú. Svätý Štefan, Beňadiková a Okoličné z existujúcich poľovných revírov Baníkov a Baranec.

Horizontálny predel obsahu
Vedenie mesta dalo opäť osvetliť pamätník na Háji Nicovô Vedenie mesta dalo opäť osvetliť pamätník na Háji Nicovô
11.03.2015 - Tlačové správy

Po štyroch rokoch je pamätník Háj Nicovô opäť vysvietený. Pietna dominanta Liptovského Mikuláša bude svietiť na počesť padlých nielen počas sviatkov, ale celoročne.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Region Liptov má schválený rozpočet na rok 2015 Region Liptov má schválený rozpočet na rok 2015
11.03.2015 - Tlačové správy

Oblastná organizácia cestovného ruchu Region Liptov bude tento rok hospodáriť s takmer 1,8 mil. eur. Najviac chce združenie cestovného ruchu investovať do rozvoja infraštruktúry a marketingu.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
VPS začali s čistením mesta po zime VPS začali s čistením mesta po zime
10.03.2015 - Tlačové správy

Verejnoprospešné služby v Liptovskom Mikuláši začali v týchto dňoch s čistením mesta po zime. Cieľom je, aby mesto bolo vyčistené v čo najkratšom možnom čase.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o upustení od dražieb
10.03.2015 - Úradná tabuľa

ProAuctio, s.r.o. Banská Bystrica oznamuje upustenie od konania dražieb, ktorých prvé kolo sa malo uskutočniť dňa 24.3.2015, a to na súbor nehnuteľností v k. ú. Liptovský Mikuláš úpadcu ROBSTAV, s.d. Liptovský Mikuláš - 1/ Rac. strojová dielňa súp. č. 2184; 2/ Dielňa súp. č. 4624; 3/ Administratívna budova súp. č. 942; 4/ Dielňa súp. č. 4622; 5/Stolárska dielňa súp. č. 2406 ; 6/ Dielňa súp.č. 4623 a 7/ Sklad súp. č. 2357.

Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti
10.03.2015 - Úradná tabuľa

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., pobočka Liptovský Mikuláš oznamuje občanom mesta Liptovský Mikuláš: 1/ Adolf BALÁŽ, Senická 626/6, Liptovský Mikuláš a 2/ Ivona KUTLÍKOVÁ, Hrušková 513/3, Liptovský Mikuláš miesto uloženia písomnosti - výzvy na oznámenie platiteľa poistného, ktorým je Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., pobočka Liptovský Mikuláš, Štúrova 34, Liptovský Mikuláš.

Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
09.03.2015 - Úradná tabuľa

Pozemkové spoločenstvo Urbár Ondrašová, Liptovská Ondrašová - Liptovský Mikuláš pozýva všetkých členov Pozemkového spoločenstva Urbár Ondrašová na riadne Valné zhromaždenie, ktoré sa uskutoční dňa 11.4.2015 v Kultúrnom dome v m.č. Liptovská Ondrašová.

Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu
09.03.2015 - Úradná tabuľa

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu pre nasledovných občanov: 1/Alexandra VASILOVÁ, nar. 1984; 2/ Markéta KOŠÍKOVÁ, nar. 1989; 3/Martin ČERNÁK, nar. 1988; 4/ Dušan KÚKOL, nar. 1970 a 5/ Vladislav KÚKOL, nar. 1959. Miestom ich nového trvalého pobytu je MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ.

Horizontálny predel obsahu
Podávanie alkoholu mladistvým v podnikoch bude pod väčším drobnohľadom Podávanie alkoholu mladistvým v podnikoch bude pod väčším drobnohľadom
06.03.2015 - Tlačové správy

Podávanie alkoholu mladistvým v mikulášskych podnikoch bude pod väčším drobnohľadom ako v minulosti. Mestská polícia spolu s pracovníkmi úradu práce vykonala v krátkom čase už druhú takúto kontrolu.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Primátor sa poďakoval ženám kvetmi Primátor sa poďakoval ženám kvetmi
06.03.2015 - Tlačové správy

Návštevníčky klientského centra na Mestskom úrade v Liptovskom Mikuláši zastavoval primátor Ján Blcháč so stovkou karafiátov v náručí. Niektoré prekvapené ženy ani netušili, že sa blíži ich sviatok.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Mesto za Slafkovského nakupovalo pneumatiky, ktoré nemohlo na vozidlá použiť Mesto za Slafkovského nakupovalo pneumatiky, ktoré nemohlo na vozidlá použiť
05.03.2015 - Tlačové správy

Mestský úrad v rokoch 2012 a 2013 nakupoval pneumatiky, ktoré typovo nebolo možné použiť na žiadne mestské vozidlo. Vyplýva to z kontroly daňových dokladov, ktorú primátor Ján Blcháč nariadil vykonať po incidente, pri ktorom sa bývalý zamestnanec pokúsil odcudziť z garáže mestského úradu niekoľko kusov pneumatík.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
05.03.2015 - Úradná tabuľa

Pozemkové spoločenstvo Komposesorát Ondrašová, Liptovská Ondrašová - Liptovský Mikuláš pozýva všetkých členov Pozemkového spoločenstva Komposesorát Ondrašová na riadne Valné zhromaždenie, ktoré sa uskutoční dňa 18.4.2015 v Kultúrnom dome v m.č. Liptovská Ondrašová.

Horizontálny predel obsahu
Snehová nádielka cestárov neprekvapila, primátor napriek tomu žiada občanov o trpezlivosť Snehová nádielka cestárov neprekvapila, primátor napriek tomu žiada občanov o trpezlivosť
04.03.2015 - Tlačové správy

O zasnežené srdce Liptova bolo už v skorých ranných hodinách profesionálne postarané. O pol šiestej ráno vyrazilo do ulíc 14 strojov Verejnoprospešných služieb mesta Liptovský Mikuláš (VPS), ktoré pripravovali miestne komunikácie na bežné užívanie.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Oznam
04.03.2015 - Oznamy

Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny - výrub dreviny rastúcej na Hradišskej ulici na pozemku parc. č. KN-C 776/42 v k.ú. Okoličné.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu