Liptovský Mikuláš

Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

Oznamy

Vážení občania,
v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní.Typ správy:

Archív správ -

Noc v Múzeu Janka Kráľa (pozvánka) Noc v Múzeu Janka Kráľa (pozvánka)
16.05.2012 - Oznamy

Tohtoročná Noc múzeí a galérií sa uskutoční v sobotu 19. mája a medzi múzeami, ktoré otvoria svoje brány v netradičnom čase a ponúknu svojim návštevníkom nevšedné zážitky, nebude chýbať ani liptovskomikulášske Múzeum Janka Kráľa.


celý článok celý článok celý článok
Horizontálny predel obsahu
Schválený záverečný účet mesta Liptovský Mikuláš za rok 2011
15.05.2012 - Úradná tabuľa

Výsledky hospodárenia mesta Liptovský Mikuláš a jeho rozpočtových organizácií
Záverečný účet mesta Liptovský Mikuláš za rok 2011
Dokumenty schválené Mestským zastupiteľstvom na svojom rokovaní dňa 14.5.2012

Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny - 31.5.2012 a 14.6.2012 (mestská časť Okoličné)
15.05.2012 - Úradná tabuľa

Odstávka elektrickej energie z dôvodu vykonania údržby el. zariadenia

Horizontálny predel obsahu
Máte nápady na využitie obnoviteľných zdrojov energie? Máte nápady na využitie obnoviteľných zdrojov energie?
15.05.2012 - Oznamy

Plánujete zaviesť opatrenie pre úspory energií alebo inštaláciu zariadení využívajúcich obnoviteľné zdroje energie? Spoločnosť ZSE Energia v spolupráci s Nadáciou Ekopolis vyhlasuje štvrtý ročník grantov z Nadačného fondu Živá energia. Tento rok podporí najlepšie projekty s preukázateľným verejnoprospešným charakterom.


celý článok celý článok celý článok
Horizontálny predel obsahu
Križovatka na Rachmaninovom námestí prešla zásadnou opravou Križovatka na Rachmaninovom námestí prešla zásadnou opravou
14.05.2012 - Tlačové správy

Iba jeden pracovný deň trvali rekonštrukčné práce na križovatke spájajúcej ulicu J. Janošku a Rachmaninovo námestie.


celý článok celý článok celý článok
Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
14.05.2012 - Úradná tabuľa

oznámenie o začatí tavebného konania názov stavby - „Zateplenie bytového domu 40 b. j. Štefánikova 21, Liptovský Mikuláš “

Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
11.05.2012 - Úradná tabuľa

stavebné konanie „Modernizácia tepelného hospodárstva v okruhu kotolne PK T. Vansovej L.Mikuláš“ – na pozemkoch: líniová stavba k.ú. Liptovský Mikuláš

Horizontálny predel obsahu
Komunitná nadácia Liptov so zmenami Komunitná nadácia Liptov so zmenami
10.05.2012 - Tlačové správy

Komunitná nadácia Liptov zmenila logo a spúšťa nové projekty.


celý článok celý článok celý článok
Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
09.05.2012 - Úradná tabuľa

stavebné povolenie, názov stavby - „ Zateplenie bytového domu Brezová 497, Liptovský Mikuláš “

Horizontálny predel obsahu
Výročie skončenia vojny spestrili historické ukážky Výročie skončenia vojny spestrili historické ukážky
08.05.2012 - Tlačové správy

Pri príležitosti ukončenia 2. svetovej vojny primátor Liptovského Mikuláša Alexander Slafkovský spolu so zástupcom Jozefom Repaským zablahoželali k deväťdesiatinám príslušníkovi 1. československého armádneho zboru Jánovi Iľanovskému.


celý článok celý článok celý článok
Horizontálny predel obsahu
Seniori u primátora Seniori u primátora
07.05.2012 - Tlačové správy

Primátor Alexander Slafkovský a jeho zástupca Milan Kružliak informovali o aktuálnych plánoch radnice, starostiach i očakávaniach, vypočuli si pripomienky a návrhy členov Rady starších.


celý článok celý článok celý článok
Horizontálny predel obsahu
EKO sa žije v našom meste? EKO sa žije v našom meste?
04.05.2012 - Tlačové správy

Projekt sa prioritne zameriava na ochranu a zlepšenie kvality životného prostredia, starostlivé a rozumné zaobchádzanie s prírodnými zdrojmi.


celý článok celý článok celý článok
Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o prerusení distribúcie elektriny dna 29.5.2012 - Liptovský Mikulás, cast ul. Stúrova po ul. Tomásikovu
04.05.2012 - Úradná tabuľa

Prerušenie dodávky elektrickej energie z dôvodu vykonania plánovanej údržby el. zariadenia

Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
03.05.2012 - Úradná tabuľa

oznámenie o začatí stavebného konania názov stavby - „ Obchodné centrum Podbreziny “

Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
02.05.2012 - Úradná tabuľa

oznámenie o začatí stavebného konania,názov stavby - „ Obchodné centrum Podbreziny “ SO.05 Komunikácie a spevnené plochy

Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
02.05.2012 - Úradná tabuľa

zmena územného rozhodnutia stavby predajňa MERKUR SLOVAKIA na pozemku parc. č. KN-C 7326/37, 7324/34, 7326/109, 7326/110, 7326/111, 7326/92, 7326/30, 7326/38, 7324/33, 7324/73, 7324/85, 7324/84 v k. ú. Liptovský Mikuláš

Horizontálny predel obsahu
Výberové konanie
02.05.2012 - Úradná tabuľa

Mesto Liptovský Mikuláš ako zriaďovateľ škôl a školských zariadení vyhlasuje v zmysle zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone prác vo verejnom záujme výberové konanie na funkciu riaditeľa Materskej školy Vranovská 601, Liptovský Mikuláš. Doterajšia pani riaditeľka dosiahla dôchodkový vek a k 30.6.2012 odchádza na dôchodok.

Horizontálny predel obsahu
Mesto odstúpilo od neplatnej zmluvy, čelí za to žalobe Mesto odstúpilo od neplatnej zmluvy, čelí za to žalobe
30.04.2012 - Tlačové správy

Nitrianska spoločnosť Zipcity žaluje mesto o približne 1,2 milióna eur za to, že odmietlo naplniť podmienky sporného zmluvného záväzku. Ešte v júli 2009 ho podpísal vtedajší primátor Ján Blcháč v podobe zmluvy o budúcej zmluve. Jej obsah je pritom v príkrom rozpore s uznesením mestského zastupiteľstva z februára toho istého roku.


celý článok celý článok celý článok
Horizontálny predel obsahu
Likvidácia horľavých látok - upozornenie
30.04.2012 - Úradná tabuľa

Predchádzanie rizík a následkov, vznikajúcich pri spaľovaní horľavých látok na voľnom priestranstve

Horizontálny predel obsahu
Podporte naše mesto v súťaži o zeleň za 3 300 eur! Podporte naše mesto v súťaži o zeleň za 3 300 eur!
28.04.2012 - Tlačové správy

Šesť miest, ktorých obyvatelia sa ukážu ako najviac ekologicky uvedomelí, získa finančný príspevok v hodnote 3 300 eur na výsadbu zelene.


celý článok celý článok celý článok
Horizontálny predel obsahu