Liptovský Mikuláš

Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

Oznamy

Vážení občania,
v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní.Typ správy:

Archív správ -

Verejná vyhláška
17.01.2011 - Úradná tabuľa

Kolaudačné rozhodnutie, prestavba bytového jadra, Ul. Kemi 629/9, byt č. 21

Horizontálny predel obsahu
Jaroslav Chomo opäť v Bytovom podniku
14.01.2011 - Tlačové správy

Bývalý výrobno-technický riaditeľ Bytového podniku sa po takmer štyroch rokoch do spoločnosti vracia. V pondelok 10. januára ho do funkcie riaditeľa uviedol primátor Alexander Slafkovský. Jeho cieľom na tejto pozícii je uspieť v konkurencii správcovských spoločností, ktoré na mikulášskom trhu pôsobia.


celý článok celý článok celý článok
Horizontálny predel obsahu
Rokovania o skládke pokročili
12.01.2011 - Tlačové správy

Druhé stretnutie medzi primátorom Alexandrom Slafkovským a zástupcami Pozemkového spoločenstva Veterná Poruba o skládke komunálneho odpadu prinieslo svoje ovocie. V utorok 11. januára dospeli obe strany k predbežnej dohode. Jej výsledkom bude návrh zmluvy o budúcej zmluve v priebehu nasledujúceho týždňa.


celý článok celý článok celý článok
Horizontálny predel obsahu
Zápis detí do prvého ročníka základných škôl
11.01.2011 - Úradná tabuľa

V dňoch 17., 18. a 19. januára 2010 sa uskutoční zápis detí do prvého ročníka základných škôl na plnenie povinnej školskej dochádzky na školský rok 2011/2012 v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Liptovský Mikuláš


celý článok celý článok celý článok
Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
11.01.2011 - Úradná tabuľa

stavebné povolenie na stavbu reštaurácia McDonald´s na pozemku parc. č. KN-C 7326/35, 7326/36, 7326/67, 7326/53, 7324/16, 7326/34, 7326/72, 7326/68, 7326/69, 7326/70, 7326/71, 7326/74, 7383/3, 7326/4,7326/42 v k. ú. Liptovský Mikuláš

Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
11.01.2011 - Úradná tabuľa

Začatie stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania - zateplenie bytového domu 68 BJ. Nábrežie Dr. A. Stodolu 1799/G1 Liptovský Mikuláš

Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
11.01.2011 - Úradná tabuľa

Začatie územného konania a nariadenie ústneho pojednávania - Základňová stanica a rádioreleový bod Benice

Horizontálny predel obsahu
Folkloristi z Bosny a Hercegoviny navštívili naše mesto Folkloristi z Bosny a Hercegoviny navštívili naše mesto
10.01.2011 - Tlačové správy

Zástupcov folklórneho umeleckého súboru Zora z mesta Struge-Gorice prijal v piatok 7. januára primátor Liptovského Mikuláša Alexander Slafkovský. Mesto Struge-Gorice leží blízko známeho Medžugoria na území Bosny a Hercegoviny.


celý článok celý článok celý článok
Horizontálny predel obsahu
Štatistický úrad bude v meste uskutočňovať prieskum
07.01.2011 - Oznamy

Podľa listu, ktorý bol adresovaný vedeniu radnice zo strany pracovníkov Štatistického úradu Slovenskej republiky bol Liptovský Mikuláš zaradený medzi mestá, v ktorých bude táto organizácia v priebehu roku 2011 uskutočňovať výberové zisťovanie o štruktúre a úrovni príjmov a výdavkov domácností – tzv. štatistiku rodinných účtov.


celý článok celý článok celý článok
Horizontálny predel obsahu
Ľad môže byť zradný
07.01.2011 - Oznamy

Mestská polícia na základe získaných poznatkov upozorňuje občanov a návštevníkov nášho mesta na nebezpečenstvo, ktoré v súčasnom období môže spôsobiť pohyb osôb po zamrznutých vodných nádržiach a vodných tokoch.


celý článok celý článok celý článok
Horizontálny predel obsahu
Zverejnenie zámeru
07.01.2011 - Úradná tabuľa

Zverejnenie zámeru vypracovaného v zmysle zák. č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov - "Zariadenie na zber a zhodnocovanie odpadov Liptovský Mikuláš - Palúdzka"


celý článok celý článok celý článok
Horizontálny predel obsahu
Vyšiel sezónny turistický sprievodca mesta
05.01.2011 - Tlačové správy

Mesto Liptovský Mikuláš v spolupráci s Informačným centrom pripravilo na zimnú sezónu 2010/11 ďalší zo série propagačných materiálov „Tipy na výlety“.


celý článok celý článok celý článok
Horizontálny predel obsahu
Zastavenie konania
04.01.2011 - Úradná tabuľa

Križovatka Jasná Golf Liptovský Mikuláš v k. ú. Demänová v priestore v kilometri 48,51 na štátnej ceste II/584 medzi miestnou časťou Demänová a obcou Demänovská Dolina, konanie o predĺžení platnosti územného rozhodnutia zastavuje.

Horizontálny predel obsahu
Novoročný prejav primátora Alexandra Slafkovského
01.01.2011 - Tlačové správy

Milí Mikulášania, stojíme na prahu roku 2011. Chcem veriť, že dve jednotky, ktoré ho budú najbližších 52 týždňov reprezentovať sa stanú symbolom nových začiatkov. Začiatkov, ktoré nám dovolia pokračovať v tom dobrom, čo nám rok 2010 priniesol. Začiatkov, ktoré nám dovolia oslobodiť sa a odpustiť všetko zlé, s čím sa odchádzajúcich dvanásť mesiacov v našich mysliach spája.


celý článok celý článok celý článok
Horizontálny predel obsahu
Verejnoprospešné služby začnú rok 2011 s novým riaditeľom
31.12.2010 - Tlačové správy

Po tom, ako poslanci mestského zastupiteľstva odvolali vo štvrtok 30. decembra Dušana Greša z funkcie riaditeľa Verejnoprospešných služieb, poveril dnes primátor Alexander Slafkovský ich vedením doterajšieho vedúceho strediska verejných priestranstiev a komunikácií Jozefa Klepáča.


celý článok celý článok celý článok
Horizontálny predel obsahu
Mesto čelí nátlaku Mesto čelí nátlaku
30.12.2010 - Tlačové správy

Dnes krátko predpoludním oznámil vedúci skládky tuhého komunálneho odpadu vo Veternej Porube, ktorej prevádzkovateľom sú Verejnoprospešné služby (VPS) mesta Liptovský Mikuláš, že do objektu vnikli neoprávnené osoby.


celý článok celý článok celý článok
Horizontálny predel obsahu
Mesto má nových zástupcov primátora
29.12.2010 - Tlačové správy

Dvaja z poslancov mestského zastupiteľstva sa stali po vymenovaní primátorom Alexandrom Slafkovským jeho zástupcami.


celý článok celý článok celý článok
Horizontálny predel obsahu
Zasadnutie mestského zastupiteľstva
29.12.2010 - Úradná tabuľa

Horizontálny predel obsahu
Slafkovský sa ujal funkcie, ušetrí mestu peniaze na svojom plate Slafkovský sa ujal funkcie, ušetrí mestu peniaze na svojom plate
28.12.2010 - Tlačové správy

Zloženie sľubu novozvoleného primátora a poslancov bolo hlavným bodom programu ustanovujúceho mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši, ktoré sa konalo v pondelok 27. decembra popoludní.


celý článok celý článok celý článok
Horizontálny predel obsahu
Ustanovujúce mestské zastupiteľstvo
23.12.2010 - Úradná tabuľa

Horizontálny predel obsahu