Liptovský Mikuláš

Liptovský Mikuláš - erb mesta
Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

Oznamy

Vážení občania,
v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní.Typ správy:
SELECT * FROM lmd_polozky2 WHERE archiv = 1 AND DATUM > '2014-12-31' AND SKUPINA_ID = 1 ORDER BY DATUM DESC, VAHA DESC LIMIT 1920,20

Archív správ -

Oznámenie o uložení zásielky - Slovenská pošta
19.10.2015 - Úradná tabuľa

Oznámenie Slovenskej pošty v Liptovskom Mikuláši o uložení zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe.

Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o plánovanej odstávke elektriny - 20.11.2015 Oznámenie o plánovanej odstávke elektriny - 20.11.2015
19.10.2015 - Úradná tabuľa

Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. Žilina oznamuje, že dňa 20.11.2015 bude v čase od 07:30 hod. do 17:30 hod. prerušená v Liptovskom Mikuláš - mestskej časti Staré Mesto (Ul. Kuzmányho, Sládkovičova a Šoltésovej - v zmysle rozpisu) distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy spoločnosti SSE-Distribúcia, a.s.

Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
19.10.2015 - Úradná tabuľa

Stavebné povolenie mesta Liptovský Mikuláš na stavbu "Stavebné úpravy bytu č. 19" v bytovom dome Cédrova 490/3 na pozemku parc. č. KN-C 773/22 v k. ú. Okoličné, stavebníkom ktorej sú Katarína Balážíková a Ing. Miroslav Berník, Liptovský Mikuláš.

Horizontálny predel obsahu
Zabezpečili funkčnosť a výmenu osvetlenia Zabezpečili funkčnosť a výmenu osvetlenia
16.10.2015 - Tlačové správy

Na návrh predstaviteľov mikulášskej radnice poslanci mestského zastupiteľstva schválili dodatky k zmluve so spoločnosťou FIN.M.O.S.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Živé námestie začína pracovať naplno Živé námestie začína pracovať naplno
16.10.2015 - Tlačové správy

Občianske združenie Živé námestie začína naplno pracovať.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Prečo sa v roku 2014 neodhodlali zvýšiť poplatok za komunálny odpad? Prečo sa v roku 2014 neodhodlali zvýšiť poplatok za komunálny odpad?
16.10.2015 - Tlačové správy

​Poslanci mestského zastupiteľstva mali 15. októbra na stole dôležitý bod rokovania. Zobrali na vedomie správu o stave odpadového hospodárstva v pôsobnosti mesta za rok 2014.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Zámer mesta Liptovský Mikuláš
16.10.2015 - Úradná tabuľa

Zámer mesta Liptovský Mikuláš prenajať nehnuteľnosť - časť pozemku parc. č. KN-C 2047 o výmere cca 40 m2 v k. ú. Palúdzka (ul. Okružná).

Horizontálny predel obsahu
Radnici sa podarilo znížiť nedoplatky na nájomnom Radnici sa podarilo znížiť nedoplatky na nájomnom
15.10.2015 - Tlačové správy

Radnici sa za pol roka podarilo znížiť nedoplatky na nájomnom v bytoch o vyše 30-tisíc eur. Vývoj pohľadávok má klesajúcu tendenciu, konštatoval na rokovaní mestského zastupiteľstva Ľubomír Kandera z mikulášskej radnice.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Na kompostéry bude mesto žiadať 650-tisíc eur Na kompostéry bude mesto žiadať 650-tisíc eur
15.10.2015 - Tlačové správy

​Mesto Liptovský Mikuláš sa bude uchádzať o financie z eurofondov na zakúpenie kompostérov na biologicky rozložiteľný odpad.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Háj ešte treba dobudovať Háj ešte treba dobudovať
14.10.2015 - Tlačové správy

​Na schôdzi Základnej organizácie Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov Liptovský Mikuláš sa dnes ako člen zúčastnil primátor Ján Blcháč.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Ponuka na prenájom nebytových priestorov
14.10.2015 - Úradná tabuľa

Mesto Liptovský Mikuláš ponúka na prenájom nebytové priestory na Ul. 1. mája č. 1945 (lokalita na Rachmaninovom námestí), na Námestí osloboditeľov č. 1 (budova Okresného úradu), na Nábreží A. Stodolu č. 1577 (v objekte občianskej vybavenosti) a na Námestí osloboditeľov č. 72.

Horizontálny predel obsahu
Na cintoríne v Bodiciach pribudne chodník Na cintoríne v Bodiciach pribudne chodník
13.10.2015 - Tlačové správy

Návštevníci pietneho miesta v liptovskomikulášskej mestskej časti Bodice sa už v krátkom čase dočkajú ďalšieho chodníka.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Súťažné návrhy ešte posúdia rôzne odbory radnice Súťažné návrhy ešte posúdia rôzne odbory radnice
13.10.2015 - Tlačové správy

V mestskom úrade dnes hodnotili súťaž na revitalizáciu Priemyselnej.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Na Rade starších diskutovali o dianí v meste Na Rade starších diskutovali o dianí v meste
13.10.2015 - Tlačové správy

Na Rade starších dnes primátor seniorom priblížil dianie v meste.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o uložení zásielky - Slovenská pošta
13.10.2015 - Úradná tabuľa

Oznámenie Slovenskej pošty v Liptovskom Mikuláši o uložení zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe.

Horizontálny predel obsahu
Do školy išli po vynovenej ceste Do školy išli po vynovenej ceste
12.10.2015 - Tlačové správy

Záver uplynulého týždňa určite potešil všetkých, ktorí využívajú prístupovú cestu do Základnej školy Janka Kráľa na sídlisku Podbreziny v Liptovskom Mikuláši.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Odstraňovali popadané konáre Odstraňovali popadané konáre
12.10.2015 - Tlačové správy

Predpovede meteorológov na začiatok týždňa sa naplnili a mesto dnes pokryla menšia vrstva snehu.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe
12.10.2015 - Úradná tabuľa

Profesionálna dražobná spoločnosť, s.r.o. Košice oznamuje, že dňa 18.11.2015 sa v budove Mestského úradu v Liptovskom Mikuláši uskutoční prvá dražba na súbor nehnuteľností - pozemky parc. č. 7116/1, 7116/3, 7116/4, 7117 a 7118/92 (medzi ul. 1. mája, Priemyselná a areálom Liptovských strojární) v k. ú. Liptovský Mikuláš.

Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o uložení zásielky - Slovenská pošta
12.10.2015 - Úradná tabuľa

Oznámenie Slovenskej pošty v Liptovskom Mikuláši o uložení zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe.

Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o uložení zásielky
12.10.2015 - Úradná tabuľa

Listová zásielka adresovaná: Ján ŠUPALA, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: Okresný úrad - odbor živnostenského podnikania, Liptovský Mikuláš.

Horizontálny predel obsahu

Oznamy

Vážení občania,
v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní.


Typ správy:
SELECT * FROM lmd_polozky2 WHERE archiv = 1 AND DATUM > '2014-12-31' AND SKUPINA_ID = 1 ORDER BY DATUM DESC, VAHA DESC LIMIT 1920,20

Archív správ -

Oznámenie o uložení zásielky - Slovenská pošta
19.10.2015 - Úradná tabuľa

Oznámenie Slovenskej pošty v Liptovskom Mikuláši o uložení zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe.

Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o plánovanej odstávke elektriny - 20.11.2015 Oznámenie o plánovanej odstávke elektriny - 20.11.2015
19.10.2015 - Úradná tabuľa

Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. Žilina oznamuje, že dňa 20.11.2015 bude v čase od 07:30 hod. do 17:30 hod. prerušená v Liptovskom Mikuláš - mestskej časti Staré Mesto (Ul. Kuzmányho, Sládkovičova a Šoltésovej - v zmysle rozpisu) distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy spoločnosti SSE-Distribúcia, a.s.

Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
19.10.2015 - Úradná tabuľa

Stavebné povolenie mesta Liptovský Mikuláš na stavbu "Stavebné úpravy bytu č. 19" v bytovom dome Cédrova 490/3 na pozemku parc. č. KN-C 773/22 v k. ú. Okoličné, stavebníkom ktorej sú Katarína Balážíková a Ing. Miroslav Berník, Liptovský Mikuláš.

Horizontálny predel obsahu
Zabezpečili funkčnosť a výmenu osvetlenia Zabezpečili funkčnosť a výmenu osvetlenia
16.10.2015 - Tlačové správy

Na návrh predstaviteľov mikulášskej radnice poslanci mestského zastupiteľstva schválili dodatky k zmluve so spoločnosťou FIN.M.O.S.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Živé námestie začína pracovať naplno Živé námestie začína pracovať naplno
16.10.2015 - Tlačové správy

Občianske združenie Živé námestie začína naplno pracovať.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Prečo sa v roku 2014 neodhodlali zvýšiť poplatok za komunálny odpad? Prečo sa v roku 2014 neodhodlali zvýšiť poplatok za komunálny odpad?
16.10.2015 - Tlačové správy

​Poslanci mestského zastupiteľstva mali 15. októbra na stole dôležitý bod rokovania. Zobrali na vedomie správu o stave odpadového hospodárstva v pôsobnosti mesta za rok 2014.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Zámer mesta Liptovský Mikuláš
16.10.2015 - Úradná tabuľa

Zámer mesta Liptovský Mikuláš prenajať nehnuteľnosť - časť pozemku parc. č. KN-C 2047 o výmere cca 40 m2 v k. ú. Palúdzka (ul. Okružná).

Horizontálny predel obsahu
Radnici sa podarilo znížiť nedoplatky na nájomnom Radnici sa podarilo znížiť nedoplatky na nájomnom
15.10.2015 - Tlačové správy

Radnici sa za pol roka podarilo znížiť nedoplatky na nájomnom v bytoch o vyše 30-tisíc eur. Vývoj pohľadávok má klesajúcu tendenciu, konštatoval na rokovaní mestského zastupiteľstva Ľubomír Kandera z mikulášskej radnice.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Na kompostéry bude mesto žiadať 650-tisíc eur Na kompostéry bude mesto žiadať 650-tisíc eur
15.10.2015 - Tlačové správy

​Mesto Liptovský Mikuláš sa bude uchádzať o financie z eurofondov na zakúpenie kompostérov na biologicky rozložiteľný odpad.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Háj ešte treba dobudovať Háj ešte treba dobudovať
14.10.2015 - Tlačové správy

​Na schôdzi Základnej organizácie Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov Liptovský Mikuláš sa dnes ako člen zúčastnil primátor Ján Blcháč.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Ponuka na prenájom nebytových priestorov
14.10.2015 - Úradná tabuľa

Mesto Liptovský Mikuláš ponúka na prenájom nebytové priestory na Ul. 1. mája č. 1945 (lokalita na Rachmaninovom námestí), na Námestí osloboditeľov č. 1 (budova Okresného úradu), na Nábreží A. Stodolu č. 1577 (v objekte občianskej vybavenosti) a na Námestí osloboditeľov č. 72.

Horizontálny predel obsahu
Na cintoríne v Bodiciach pribudne chodník Na cintoríne v Bodiciach pribudne chodník
13.10.2015 - Tlačové správy

Návštevníci pietneho miesta v liptovskomikulášskej mestskej časti Bodice sa už v krátkom čase dočkajú ďalšieho chodníka.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Súťažné návrhy ešte posúdia rôzne odbory radnice Súťažné návrhy ešte posúdia rôzne odbory radnice
13.10.2015 - Tlačové správy

V mestskom úrade dnes hodnotili súťaž na revitalizáciu Priemyselnej.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Na Rade starších diskutovali o dianí v meste Na Rade starších diskutovali o dianí v meste
13.10.2015 - Tlačové správy

Na Rade starších dnes primátor seniorom priblížil dianie v meste.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o uložení zásielky - Slovenská pošta
13.10.2015 - Úradná tabuľa

Oznámenie Slovenskej pošty v Liptovskom Mikuláši o uložení zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe.

Horizontálny predel obsahu
Do školy išli po vynovenej ceste Do školy išli po vynovenej ceste
12.10.2015 - Tlačové správy

Záver uplynulého týždňa určite potešil všetkých, ktorí využívajú prístupovú cestu do Základnej školy Janka Kráľa na sídlisku Podbreziny v Liptovskom Mikuláši.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Odstraňovali popadané konáre Odstraňovali popadané konáre
12.10.2015 - Tlačové správy

Predpovede meteorológov na začiatok týždňa sa naplnili a mesto dnes pokryla menšia vrstva snehu.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe
12.10.2015 - Úradná tabuľa

Profesionálna dražobná spoločnosť, s.r.o. Košice oznamuje, že dňa 18.11.2015 sa v budove Mestského úradu v Liptovskom Mikuláši uskutoční prvá dražba na súbor nehnuteľností - pozemky parc. č. 7116/1, 7116/3, 7116/4, 7117 a 7118/92 (medzi ul. 1. mája, Priemyselná a areálom Liptovských strojární) v k. ú. Liptovský Mikuláš.

Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o uložení zásielky - Slovenská pošta
12.10.2015 - Úradná tabuľa

Oznámenie Slovenskej pošty v Liptovskom Mikuláši o uložení zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe.

Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o uložení zásielky
12.10.2015 - Úradná tabuľa

Listová zásielka adresovaná: Ján ŠUPALA, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: Okresný úrad - odbor živnostenského podnikania, Liptovský Mikuláš.

Horizontálny predel obsahu