Liptovský Mikuláš

Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

Oznamy

Vážení občania,
v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní.Typ správy:

Archív správ -

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta
19.02.2013 - Úradná tabuľa

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka a dieťa škôl a školských zariadení zriadeného na území mesta Liptovský Mikuláš pre rok 2013

Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
18.02.2013 - Úradná tabuľa

Oznámenie o zaslaní zámeru "Zariadenie na triedenie zmesového komunálneho odpadu Liptovský Mikuláš" doručeného z Obvodného úradu životného prostredia v Liptovskom Mikuláši, úseku štátnej správy, ochrany prírody a krajiny a posudzovania vplyvov na životné prostredie, navrhovateľom ktorého je OZO, a.s. Liptovský Mikuláš

Horizontálny predel obsahu
Zámer mesta Liptovský Mikuláš
18.02.2013 - Úradná tabuľa

Mesto Liptovský Mikuláš zverejňuje zámer predať nehnuteľnosti v k. ú. Liptovský Mikuláš ako prípad hodný osobitného zreteľa - pozemky parc. č. KN-C 694/1, parc. č. KN-C 694/2 a parc. č. KN-C 694/3 spoločnosti JL aréna, s.r.o. Liptovský Mikuláš

Horizontálny predel obsahu
Zámer mesta Liptovský Mikuláš
18.02.2013 - Úradná tabuľa

Mesto Liptovský Mikuláš zverejňuje zámer prenajať nehnuteľnosti v k. ú. Liptovský Mikuláš ako prípad hodný osobitného zreteľa - pozemky parc. č. KN-C 692/1, parc. č. KN-C 692/9, parc. č. KN-C 692/5, parc. č. KN-C 692/6, parc. č. KN-C 694/4, parc. č. KN-C 694/8, parc. č. KN-C 691/2, parc. č. KN-C 691/3, parc. č. KN-C 698/2, parc. č. KN-C 698/3, parc. č. KN-C 692/8, parc. č. KN-C 694/1, parc. č. 694/2 a parc. č. 694/3 spolu o výmere 5402 m2 na stavbu "Strojovňa ZŠ" súp. č. 4235 a na výstavbu novej tréningovej haly spoločnosti JL aréna, s.r.o. Liptovský Mikuláš

Horizontálny predel obsahu
Mestskí učitelia si mierne prilepšia Mestskí učitelia si mierne prilepšia
18.02.2013 - Tlačové správy

Primátor Alexander Slafkovský sa v stredu 13. februára stretol s riaditeľmi základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Hlavným bodom programu bola informácia o novom financovaní v zmysle aktuálneho nariadenia vlády, kde sa uvádza, že každá základná škola dostane sto percent mzdového normatívu.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Opozícia tréningovú halu nepodporuje, nezávislí ju brzdia Opozícia tréningovú halu nepodporuje, nezávislí ju brzdia
16.02.2013 - Tlačové správy

Celý projekt by znamenal okrem vzniku nového objektu aj rekonštrukciu a zefektívnenie prevádzky chladiarenského zariadenia mestského zimného štadióna za peniaze investora.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Vyjadrenie Slovenskej správy ciest na urgenciu radnice o opravu rozbitých štátnych ciest v meste Vyjadrenie Slovenskej správy ciest na urgenciu radnice o opravu rozbitých štátnych ciest v meste
15.02.2013 - Oznamy

"V súčasnosti nie sú zaradené v pláne opráv žiadne súvislé opravy krytu vozovky v oblasti Liptovského Mikuláša. Vzhľadom na veľké množstvo výtlkov sa tieto nedajú odstrániť všade okamžite a postupuje sa pri ich odstraňovaní podľa intenzity dopravy a dopravného významu komunikácie," tvrdí hovorkyňa vlastníka hlavnej dopravnej tepny vedúcej naprieč mestom.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o plánovanej odstávke elektriny
15.02.2013 - Úradná tabuľa

Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. Žilina oznamuje, že dňa 13.3.2013 bude prerušená v Liptovskom Mikuláši (časť Staré mesto - ul. Zg. Vrbického - č. domov 1354, 1355, 1357 a 1358) distribúcia elektrickej energie z dôvodu vykonania opravy el. zariadenia

Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o plánovanej odstávke elektriny
15.02.2013 - Úradná tabuľa

Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. Žilina oznamuje, že dňa 12.3.2013 bude prerušená v Liptovskom Mikuláši (časť Palúdzka - ul. Parková, Glejárska a Budovateľská) distribúcia elektrickej energie z dôvodu vykonania opravy el. zariadenia

Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o plánovanej odstávke elektriny
15.02.2013 - Úradná tabuľa

Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. Žilina oznamuje, že dňa 14.3.2013 bude prerušená v Liptovskom Mikuláši (časť Staré mesto - ul. Zg. Vrbického - č. domov 1356, 1359, 1266, 1267, 1051 a 1299) distribúcia elektrickej energie z dôvodu vykonania opravy el. zariadenia

Horizontálny predel obsahu
Čierne odbery elektriny v Hlbokom dostali červenú Čierne odbery elektriny v Hlbokom dostali červenú
15.02.2013 - Tlačové správy

Po tom, ako na predošlom zasadaní zastupiteľstva poslanci za Smer-SD, SNS a ĽS-HZDS zablokovali možnosť zamedziť čiernym odberom elektrickej energie v osade Hlboké tým, že nepodporili predaj pozemkov pre Stredoslovenskú energetiku, na ktorých plánuje spoločnosť vybudovať dve zabezpečené trafostanice, schválil mestský parlament zmluvu o budúcej zmluve na ich predaj vo štvrtok 14. februára.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Oznam
14.02.2013 - Oznamy

Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny - výrub drevín rastúcich na pozemku parc.č. KN-C 773/48 v k.ú. Okoličné


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Oznam o výrube stromov a porastov
14.02.2013 - Úradná tabuľa

Správa ciest ŽSK, závod Liptov Liptovský Mikuláš bude do 30.marca 2013 vykonávať výrub a prerezávku – ozdravný rez stromov a porastov na úseku štátnej cesty č. II/584 od križovatky L. Sielnica – Kvačany po križovatku L. Ondrášová – Bobrovec


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Oznam pre lyžiarsku verejnosť Oznam pre lyžiarsku verejnosť
14.02.2013 - Oznamy

Pozemkové spoločenstvo Ploštín oznamuje lyžiarskej verejnosti, že lyžiarske stredisko Ploštín – Stankovo ponúka výborné podmienky pre zjazdové aj bežecké lyžovanie.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Mesto si pripomenie legendárneho zbojníka sériou podujatí Mesto si pripomenie legendárneho zbojníka sériou podujatí
13.02.2013 - Tlačové správy

Mesto Liptovský Mikuláš spolu s ďalšími organizáciami usporiadajú rozsiahlu sériu podujatí pod názvom Jánošík – 300 rokov legendy.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu
13.02.2013 - Úradná tabuľa

Zrušenie trvalého pobytu pre: Veronika Vozárová, nar. 1992; Miestom nového trvalého pobytu je MESTO LIPTOVKÝ MIKULÁŠ

Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu
13.02.2013 - Úradná tabuľa

Zrušenie trvalého pobytu pre: Martina Čupková, nar. 1981; Miestom nového trvalého pobytu je MESTO LIPTOVKÝ MIKULÁŠ

Horizontálny predel obsahu
Oznam
12.02.2013 - Oznamy

Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny - výrub drevín rastúcich na súkromnom pozemku v k. ú. Liptovský Mikuláš


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o uložení zásielky
12.02.2013 - Úradná tabuľa

Zásielka adresovaná pre: Anna Jašeková, nar. 1982, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: Okresný súd, Liptovský Mikuláš

Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe
12.02.2013 - Úradná tabuľa

Dražobná spoločnosť, a.s. Bratislava oznamuje, že dňa 18.3.2013 sa uskutoční druhé kolo dražby, ktorej predmetom je nehnuteľnosť v k. ú. Liptovský Mikuláš - byt č. 20 na 8. poschodí bytového domu na ul. Vrbickej č. 1883/5, Liptovský Mikuláš. Miesto konania dražby: Best Western Palace Hotel Polom, Žilina

Horizontálny predel obsahu