Liptovský Mikuláš

Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

Oznamy

Vážení občania,
v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní.Typ správy:

Archív správ -

Záverečný účet mesta Liptovský Mikuláš
25.03.2013 - Úradná tabuľa

Záverečný účet mesta Liptovský Mikuláš za rok 2012 zverejnený v súlade s § 9 zákona č. 369/1990 Zb. – občania obce sa môžu k nemu vyjadriť pred schválením, t.j. do 11.4.2013.

Horizontálny predel obsahu
Pozvánka na zasadnutie mestského zastupiteľstva mesta Liptovský Mikuláš
24.03.2013 - Úradná tabuľa

Podľa článku č.4 ods.5 rokovacieho poriadku a v zmysle zákona č./1990 zvolávam
zasadanie mestského zastupiteľstva na deň
25.3.2013 /pondelok/ na 15.00 hod. do malej zasadačky MsÚ.
Program – hl.bod.:
Zmena uznesenia ku žiadosti o dotáciu na 34 bj. Palúdzka po pred- bežnej kontrole na krajskom stavebnom úrade zo dňa 22.3.2013.

Horizontálny predel obsahu
Oznam
22.03.2013 - Oznamy

Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny - výrub drevín rastúcich na pozemku parc. č. KN – C 1743/7 v k.ú. Palúdzka


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Mesto podpísalo zmluvu s JL aréna. Hokejová tréningová hala sa môže stavať Mesto podpísalo zmluvu s JL aréna. Hokejová tréningová hala sa môže stavať
22.03.2013 - Tlačové správy

Mesto Liptovský Mikuláš v piatok 22. marca podpísalo zmluvu s predstaviteľmi spoločnosti JL aréna, ktorej členom je aj hokejista Ján Laco. Zmluva na 15 rokov umožňuje investorovi výstavbu novej hokejovej tréningovej haly v meste a prevádzku zimného štadióna.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
V Liptovskom Mikuláši sa stretlo prezídium Únie miest Slovenska V Liptovskom Mikuláši sa stretlo prezídium Únie miest Slovenska
22.03.2013 - Tlačové správy

Primátori a viceprimátori asi desiatky slovenských miest sa stretli za spoločným rokovacím stolom v Liptovskom Mikuláši. Hovorilo sa o činnosti a hospodárení Únie miest Slovenska (ÚMS) za posledný rok a o programových prioritách.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Jánošíkov sprievod centrom mesta vyvrcholil jeho popravou Jánošíkov sprievod centrom mesta vyvrcholil jeho popravou
22.03.2013 - Tlačové správy

Piatok 22. marca patril v uliciach Liptovského Mikuláša opäť spomienkam na národného hrdinu Juraja Jánošíka. Spomínalo sa v krojoch, verbovaním, lapačkami či scénkami zo súdu a popravy.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Olympiáda ľudských práv má za sebou už 15. ročník Olympiáda ľudských práv má za sebou už 15. ročník
22.03.2013 - Tlačové správy

Olympiáda ľudských práv má za sebou jubilejný 15. ročník. V Liptovskom Jáne sa v piatok 22. marca uskutočnilo finále trojdňového celoštátneho kola, ktorého sa zúčastnilo 64 žiakov stredných škôl. V celoštátnom kole nechýbali ani žiaci z Liptova.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o uložení zásielky
21.03.2013 - Úradná tabuľa

Zásielka adresovaná pre: Milan Bandy, nar. 1964, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: EOS KSI Slovensko, s.r.o. Bratislava

Horizontálny predel obsahu
Dom kultúry si v roku 2012 nevydýchol takmer ani deň  Dom kultúry si v roku 2012 nevydýchol takmer ani deň
21.03.2013 - Tlačové správy

Takmer 600 predstavení si Dom kultúry (DK) v Liptovskom Mikuláši zapísal do denníka aktivít za minulý rok. Do nášho mesta sa mu podarilo pritiahnuť tváre známych ľudí a zrealizovať čiastočnú rekonštrukciu technického zabezpečenia kina.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Centrum otvorilo svoje brány verejnosti Centrum otvorilo svoje brány verejnosti
21.03.2013 - Tlačové správy

V stredu 20. marca otvorilo svoje dvere Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva v Liptovskom Mikuláši. V rámci Dňa otvorených dverí privítali vo svojich priestoroch všetkých, ktorým je táto problematika blízka, alebo sa o nej chceli dopočuť viac.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu
20.03.2013 - Úradná tabuľa

Zrušenie trvalého pobytu pre: Mgr. Miloš Mesároš, nar. 1971; Miestom nového trvalého pobytu je MESTO LIPTOVKÝ MIKULÁŠ

Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu
20.03.2013 - Úradná tabuľa

Zrušenie trvalého pobytu pre: Marián Kasanický, nar. 1974; Miestom nového trvalého pobytu je MESTO LIPTOVKÝ MIKULÁŠ

Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu
20.03.2013 - Úradná tabuľa

Zrušenie trvalého pobytu pre: Štefan Vaszko, nar. 1964; Miestom nového trvalého pobytu je MESTO LIPTOVKÝ MIKULÁŠ

Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu
20.03.2013 - Úradná tabuľa

Zrušenie trvalého pobytu pre: Gejza Baláž, nar. 1980 a Ján Baláž, nar. 1987; Miestom ich nového trvalého pobytu je MESTO LIPTOVKÝ MIKULÁŠ

Horizontálny predel obsahu
Mesto si chce uctiť manželov Martinčekovcov  Mesto si chce uctiť manželov Martinčekovcov
20.03.2013 - Tlačové správy

Mikulášska radnica uvažuje o vytvorení novej expozície, venovanej významným osobnostiam mesta i Slovenska - výtvarníčke Ester Martinčekovej-Šimerovej a jej manželovi fotografovi Martinovi Martinčekovi, ktorá bude v priestoroch Múzea Janka Kráľa v Liptovskom Mikuláši.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Zámer mesta Liptovský Mikuláš
20.03.2013 - Úradná tabuľa

Mesto Liptovský Mikuláš zverejňuje zámer odpredať priamym predajom ako prípad hodný zreteľa nehnuteľnosť v k.ú. Liptovská Ondrašová - pozemok parc.č. KN-C 88/97 o výmere 188 m2 Jozefovi Florovi a manželke Zuzane Florovej, Liptovský Mikuláš

Horizontálny predel obsahu
Zámer mesta Liptovský Mikuláš
20.03.2013 - Úradná tabuľa

Mesto Liptovský Mikuláš zverejňuje zámer odpredať ako prípad hodný zreteľa nehnuteľnosti na Ul. 1. mája v k.ú. Liptovský Mikuláš - pozemky parc.č. KN-C 6550/51, 6552/11 a 6552/12 spolu o výmere 56 m2 spoločnosti BK staving, s.r.o. Liptovský Mikuláš

Horizontálny predel obsahu
Jánošíkovou cestou sa vydalo už viac ako 400 záujemcov Jánošíkovou cestou sa vydalo už viac ako 400 záujemcov
19.03.2013 - Tlačové správy

Informačné centrum (IC) mesta Liptovský Mikuláš už druhýkrát v tomto roku ponúklo verejnosti bezplatné prehliadky so sprievodcom pod názvom Jánošíkova cesta. Počas troch dní (13. - 15. marca) ich okrem Mikulášanov a návštevníkov mesta absolvovali aj žiaci mestských stredných a základných škôl.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Nezabudnite na povinné čipovanie Nezabudnite na povinné čipovanie
19.03.2013 - Tlačové správy

Novela zákona o veterinárnej starostlivosti priniesla koncom roka 2011 nové povinnosti majiteľom psov, mačiek a fretiek v podobe čipovania. V septembri tohto roka sa končí lehota pre majiteľov, ktorí mali zo zákona výnimku.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o uložení zásielky
19.03.2013 - Úradná tabuľa

Zásielka adresovaná pre: Július Baláž, nar. 1941, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: Sociálna poisťovňa - ústredie, Bratislava

Horizontálny predel obsahu