Liptovský Mikuláš

Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

Oznamy

Vážení občania,
v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní.Typ správy:

Archív správ -

Hlasujte za nový zberný dvor ako za najlepší Ekologický počin roka Hlasujte za nový zberný dvor ako za najlepší Ekologický počin roka
24.09.2013 - Tlačové správy

Mesto Liptovský Mikuláš svojím novo vybudovaným zberným dvorom v mestskej časti Okoličné súťaží o titul najlepší kologický počin roka. O úspech tohto projektu sa môže pričiniť každý, kto dá svoj hlas v elektronickom hlasovaní.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Český spolok si uctil obete Západných Tatier Český spolok si uctil obete Západných Tatier
24.09.2013 - Tlačové správy

V poslednú letnú sobotu 21. septembra vystúpilo k symbolickému cintorínu pri Žiarskej chate viac ako osemdesiat členov a sympatizantov českých spolkov z Košíc, Starej Ľubovne, Martina, Žiliny, Liptovského Hrádku a Liptovského Mikuláša. Spoločne tu vzdali hold obetiam Západných Tatier.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Dajte svoj tip na Sociálny čin roka 2013 Dajte svoj tip na Sociálny čin roka 2013
24.09.2013 - Tlačové správy

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR (MPSVR SR) aj tento rok ocení ten najlepší čin roka v oblasti sociálnej práce, ktorý vykonali slovenské mestá a obce v minulom roku. Svoje tipy na kandidátov môžete posielať do polovice novembra.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Čisté hory 2013 - oznam
24.09.2013 - Oznamy

Štátne lesy TANAP-u Tatranská Lomnica informujú, že v sobotu 28.9.2013 sa uskutoční 35. ročník podujatia ČISTÉ HORY. Ide o čistenie tatranských dolín po ukončení letnej turistickej sezóny.

Horizontálny predel obsahu
Zmena územného plánu prešla, proti nebol žiadny poslanec Zmena územného plánu prešla, proti nebol žiadny poslanec
23.09.2013 - Tlačové správy

Úpravy v základnom dokumente definujúcom využitie jednotlivých území mesta pre stavebné účely vo štvrtok 19. septembra poslanci schválili. Proti nebol žiaden z prítomných poslancov.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
V Liptove vyrastie nová šibenica V Liptove vyrastie nová šibenica
23.09.2013 - Tlačové správy

Jánošíkovo leto sa v Liptovskom Mikuláši zďaleka nekončí. Vyvrcholením podujatí pri príležitosti 300. výročia súdu a popravy legendárneho slovenského zbojníka bude odhalenie šibenice. Už 27. septembra 2013 si Liptáci týmto spôsobom zároveň pripomenú svetový deň cestovného ruchu, ktorého nosnou témou je tento rok voda.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Zámer mesta Liptovský Mikuláš
23.09.2013 - Úradná tabuľa

Zámer mesta Lipovský Mikuláš prenajať nehnuteľnosť - časť pozemku parc. č. KN-C 6599 (ul. A. Sládkoviča)o výmere cca 57,2 m2 v k.ú. Liptovský Mikuláš

Horizontálny predel obsahu
Mesto v prvom polroku hospodárilo s prebytkom Mesto v prvom polroku hospodárilo s prebytkom
20.09.2013 - Tlačové správy

Mesto Liptovský Mikuláš je po prvom polroku 2013 v dobrej ekonomickej kondícii. Svedčia o tom výsledné čísla platné k 30. júnu. Za prvých šesť mesiacov sa radnici podarilo znížiť úverovú zadlženosť na jedného obyvateľa


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Mestský hokejový klub dosiahol historicky zelené čísla  Mestský hokejový klub dosiahol historicky zelené čísla
20.09.2013 - Tlačové správy

Mestský Hokejový klub 32 , a.s. (MHk) Liptovský Mikuláš prvýkrát vo svojej histórii zaznamenal kladný výsledok hospodárenia za zúčtovacie obdobie od 1. júna 2012 do 31. mája 2013 vo výške viac ako 133-tisíc eur.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Liptovský Mikuláš č. 8/2013/VZN
20.09.2013 - Úradná tabuľa

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Liptovský Mikuláš o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach a o zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 8/2011/VZN

Horizontálny predel obsahu
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Liptovský Mikuláš č. 7/2013/VZN
20.09.2013 - Úradná tabuľa

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Liptovský Mikuláš č. 7/2013/VZN - Územný plán mesta Liptovský Mikuláš - Zmeny a doplnky č. 2, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 7/2010/VZN zo dňa 16.12.2010

Horizontálny predel obsahu
Poslanci neschválili spoplatnenie parkovania Poslanci neschválili spoplatnenie parkovania
19.09.2013 - Tlačové správy

Poslanci mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši vo štvrtok 19. septembra neschválili návrh všeobecne záväzného nariadenia, ktorý mal na území mesta zaviesť regulované a spoplatnené parkovanie.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Odštartovali Majstrovstvá Európy v love rýb na mušku Odštartovali Majstrovstvá Európy v love rýb na mušku
18.09.2013 - Tlačové správy

Jedno z významných európskych podujatí odštartovalo v utorok 17. septembra v centre Liptovského Mikuláša. V poradí devätnásty ročník Majstrovstiev Európy v love rýb na mušku podporili svojou účasťou pretekári zo sedemnástich krajín.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Školenie vedúcich školských jedální zo Žilinského kraja Školenie vedúcich školských jedální zo Žilinského kraja
18.09.2013 - Tlačové správy

Liptovský Mikuláš sa stal miestom stretnutia vedúcich pracovníkov školských stravovacích zariadení (ŠSZ) Žilinského kraja. Spoločne sa tu zoznamovali so znením novej legislatívy.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o uložení zásielky
18.09.2013 - Úradná tabuľa

Zásielka adresovaná pre: Martin Fáber, nar. 1979, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. Liptovský Mikuláš

Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o plánovanej odstávke elektriny - 11.10.2013 Oznámenie o plánovanej odstávke elektriny - 11.10.2013
18.09.2013 - Úradná tabuľa

Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. Žilina oznamuje, že dňa 11.10.2013 bude v čase od 7:30 hod. do 16:00 hod. prerušená v Liptovskom Mikuláši (časť Liptovská Ondrašová - ul. Medze, Roľnícka,Pod Dielom, Hony, Role, Mincova, Požiarnícka a ul. Ondrašovská od č. d. 612 po križovatku s ulicou Požiarnícka) a v Liptovskom Trnovci (chaty oproti aquaparku Tatralandia Hlinišťové a Jachting) distribúcia elektriny z dôvodu vykonania plánovanej opravy elektrického zariadenia.

Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o plánovanej odstávke elektriny - 15.10.2013 Oznámenie o plánovanej odstávke elektriny - 15.10.2013
18.09.2013 - Úradná tabuľa

Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. Žilina oznamuje, že dňa 15.10.2013 bude v čase od 7:30 hod. do 16:30 hod. prerušená v Liptovskom Mikuláši (ul. Pod Stráňami a na Mútniku) distribúcia elektriny z dôvodu vykonania plánovanej opravy elektrického zariadenia.

Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti
18.09.2013 - Úradná tabuľa

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. pobočka Liptovský Mikuláš oznamuje adresátom: 1/ Róbert Rádi, nar. 1977; 2/ Ing. Karol Géci, nar. 1955; 3/ Zdenko Bobela, nar. 1972 a 4/ Radko Šinko, nar. 1954 - všetci s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš miesto uloženia písomností, ktorým je Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. Štúrova 34, Liptovský Mikuláš

Horizontálny predel obsahu
Múzeum Janka Kráľa vystavuje v Nitre Múzeum Janka Kráľa vystavuje v Nitre
17.09.2013 - Tlačové správy

Výstava Pavol Strauss – človek pre nikoho – človek pre všetkých je od 11. septembra do 30. októbra inštalovaná v nitrianskej synagóge, ktorá už desaťročie slúži ako koncertná a výstavná sieň mesta Nitry.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
V septembri sa pracuje naplno V septembri sa pracuje naplno
17.09.2013 - Tlačové správy

September je v Liptovskom Mikuláši zlomovým mesiacom, kedy sa dokončujú dôležité stavby a začalo sa s realizáciou ďalších projektov. Obyvatelia mesta budú môcť už čoskoro naplno využívať parkovisko na Štraussovej ulici v Palúdzke, cintorín vo Vrbici krášli nové oplotenie a v Okoličnom dokončujú nový zberný dvor.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu