Liptovský Mikuláš

Liptovský Mikuláš - erb mesta
Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

Oznamy

Vážení občania,
v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní.Typ správy:

Archív správ -

Poznatky z geografickej olympiády môžu žiaci využiť aj v praxi Poznatky z geografickej olympiády môžu žiaci využiť aj v praxi
05.02.2015 - Tlačové správy

Do okresného kola geografickej olympiády sa prebojovalo viac ako 130 úspešných riešiteľov zo základných škôl v mikulášskom okrese. V priestoroch Mestského úradu v Liptovskom Mikuláši si vo štvrtok 5. februára rozširovali praktické vedomosti z geografie Slovenska.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
05.02.2015 - Úradná tabuľa

Oznámenie Okresného úradu, odboru starostlivosti o životné prostredie - úseku štátnej vodnej správy v Liptovskom Mikuláši o zverejnení návrhov prvých plánov manažmentu povodňového rizika.

Horizontálny predel obsahu
Žrebovaním pridelili tri nájomné byty Žrebovaním pridelili tri nájomné byty
04.02.2015 - Tlačové správy

Trojica mestských nájomných bytov v Liptovskom Mikuláši má nových nájomcov. Adresu s jedným trojizbovým a dvomi dvojizbovými bytmi si vytiahli šťastní žiadatelia o nájomné bývanie.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Vedenie mesta predchádza plateniu škôd,  uzavrelo s investorom heliportu dohodu Vedenie mesta predchádza plateniu škôd, uzavrelo s investorom heliportu dohodu
04.02.2015 - Tlačové správy

Primátor Liptovského Mikuláša Ján Blcháč ako štatutár mesta uzatvoril so spoločnosťou ELAN v súvislosti so znemožnením výstavby heliportu pri aquaparku mimosúdnu dohodu. Vedenie mesta Liptovský Mikuláš tak predchádza plateniu za škody, ktoré mesto spôsobilo.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Oznam
04.02.2015 - Oznamy

Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny - výrub drevín rastúcich na pozemku parc. č. KN-C 2847/31 v k.ú. Bodice.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
04.02.2015 - Úradná tabuľa

Spoločný obecný úrad ÚR a SP v Liptovskom Mikuláši oznamuje začatie stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania na stavbu "Zateplenie a obnova bytového domu 40 b.j. Morušová 517/9, 11 Liptovský Mikuláš - Podbreziny" v k. ú. Okoličné, stavebníkom ktorej sú vlastníci bytov Morušová 517, Liptovský Mikuláš v správe Stavebného bytového družstva Liptovský Mikuláš.

Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
04.02.2015 - Úradná tabuľa

Stavebné povolenie mesta Liptovský Mikuláš na "Stavebné úpravy bytového domu" na ul. Vranovská súp. č. 478 v k. ú. Palúdzka, stavebníkom ktorej sú vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu Vranovská 478, Liptovský Mikuláš v správe Stavebného bytového družstva, Liptovský Mikuláš.

Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
04.02.2015 - Úradná tabuľa

Stavebné povolenie mesta Liptovský Mikuláš na stavebné úpravy stavby "Obnova bytového domu" na Nábreží Dr. A. Stodolu súp. č. 1575 v k. ú. Liptovský Mikuláš, stavebníkom ktorej sú vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu Nábrežie Dr. A. Stodolu 1575, Liptovský Mikuláš v správe Stavebného bytového družstva Liptovský Mikuláš.

Horizontálny predel obsahu
Oznam
04.02.2015 - Oznamy

Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny - výrub drevín rastúcich na pozemku parc. č. KN-C 2847/29 v k.ú. Bodice.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Pripomenuli si oslobodenie Okoličného Pripomenuli si oslobodenie Okoličného
03.02.2015 - Tlačové správy

Pri pamätníku padlým obetiam z druhej svetovej vojny v Okoličnom si mesto Liptovský Mikuláš pripomenulo 70. výročie oslobodenia niekdajšej samostatnej liptovskej obce.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Zasadala Rada starších Zasadala Rada starších
03.02.2015 - Tlačové správy

Na liptovskomikulášskom mestskom úrade zasadala v utorok 3. februára Rada starších. Devätnásť členov poradného, koordinačného a iniciatívneho orgánu primátora mesta si na prvom tohtoročnom stretnutí volilo svojho predsedu.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Harmonogram odvozu separovaného odpadu Harmonogram odvozu separovaného odpadu
03.02.2015 - Oznamy

Mesto Liptovský Mikuláš vypracovalo harmonogram zberu separovaného zberu, ktorý budú počas celého roka realizovať Verejnoprospešné služby mesta.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Mesto chce zlepšiť spoluprácu s krajskými cestármi Mesto chce zlepšiť spoluprácu s krajskými cestármi
03.02.2015 - Tlačové správy

Liptovskomikulášska samospráva chce zintenzívniť spoluprácu so Správou ciest Žilinského samosprávneho kraja. Dôvodom je zvýšenie efektivity pri vykonávaní zimnej údržby na mestských a krajských cestách.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o uložení zásielky
03.02.2015 - Úradná tabuľa

Listová zásielka adresovaná pre: Ján BĚLKA, nar. 1963, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. pobočka Liptovský Mikuláš.

Horizontálny predel obsahu
Ploštínski seniori spolupracovali na vydaní brožúry o tamojšom nárečí  Ploštínski seniori spolupracovali na vydaní brožúry o tamojšom nárečí
02.02.2015 - Tlačové správy

Členovia Klubu seniorov z Ploštína a Iľanova bilancovali počas výročných schôdzí uplynulý rok 2014. Hovorilo sa aj o plánoch na tento rok. Ploštínski seniori už vo februári predstavia brožúru o tamojšom nárečí.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe
02.02.2015 - Úradná tabuľa

DUPOS dražobná, s.r.o. Trnava oznamuje, že dňa 11.3.2015 sa v konferenčnej miestnosti Club Hotela OLYMPIA v Poprade uskutoční prvá opakovaná dražba na nehnuteľnosť - rodinný dom súp. č. 189 v k. ú. Demänová.

Horizontálny predel obsahu
Voľná pracovná pozícia
31.01.2015 - Oznamy

Múzeum Janka Kráľa v Liptovskom Mikuláši hľadá ekonóma na plný pracovný úväzok s možnosťou okamžitého nástupu do zamestnania.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Sanitárne poldni na plavárni Sanitárne poldni na plavárni
30.01.2015 - Oznamy

Mestská krytá plaváreň v Liptovskom Mikuláši oznamuje, že každý prvý pondelok v mesiaci budú bazény dopoludnia zatvorené.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
O rozvoji cestovného ruchu hovoril primátor Blcháč s predsedom SNS Dankom O rozvoji cestovného ruchu hovoril primátor Blcháč s predsedom SNS Dankom
30.01.2015 - Tlačové správy

O možnostiach rozvoja cestovného ruchu v Liptovskom Mikuláši a jeho regióne hovoril dnes liptovskomikulášsky primátor Ján Blcháč s predsedom Slovenskej národnej strany Andrejom Dankom.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Dozorná rada Liptovskej vodárenskej spoločnosti má nových členov Dozorná rada Liptovskej vodárenskej spoločnosti má nových členov
30.01.2015 - Tlačové správy

V Liptovskej vodárenskej spoločnosti, v ktorej má mesto Liptovský Mikuláš takmer 45 percentný podiel, došlo k zmenám v dozornej rade. Stalo sa tak na dnešnom mimoriadnom valnom zhromaždení. Za členov dozornej rady boli zvolení za mesto Liptovský Mikuláš primátor Ján Blcháč a Milan Kögel. Zo starostov Juraj Filo, Július Porubän a Milan Lištiak.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu

Oznamy

Vážení občania,
v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní.


Typ správy:

Archív správ -

Poznatky z geografickej olympiády môžu žiaci využiť aj v praxi Poznatky z geografickej olympiády môžu žiaci využiť aj v praxi
05.02.2015 - Tlačové správy

Do okresného kola geografickej olympiády sa prebojovalo viac ako 130 úspešných riešiteľov zo základných škôl v mikulášskom okrese. V priestoroch Mestského úradu v Liptovskom Mikuláši si vo štvrtok 5. februára rozširovali praktické vedomosti z geografie Slovenska.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
05.02.2015 - Úradná tabuľa

Oznámenie Okresného úradu, odboru starostlivosti o životné prostredie - úseku štátnej vodnej správy v Liptovskom Mikuláši o zverejnení návrhov prvých plánov manažmentu povodňového rizika.

Horizontálny predel obsahu
Žrebovaním pridelili tri nájomné byty Žrebovaním pridelili tri nájomné byty
04.02.2015 - Tlačové správy

Trojica mestských nájomných bytov v Liptovskom Mikuláši má nových nájomcov. Adresu s jedným trojizbovým a dvomi dvojizbovými bytmi si vytiahli šťastní žiadatelia o nájomné bývanie.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Vedenie mesta predchádza plateniu škôd,  uzavrelo s investorom heliportu dohodu Vedenie mesta predchádza plateniu škôd, uzavrelo s investorom heliportu dohodu
04.02.2015 - Tlačové správy

Primátor Liptovského Mikuláša Ján Blcháč ako štatutár mesta uzatvoril so spoločnosťou ELAN v súvislosti so znemožnením výstavby heliportu pri aquaparku mimosúdnu dohodu. Vedenie mesta Liptovský Mikuláš tak predchádza plateniu za škody, ktoré mesto spôsobilo.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Oznam
04.02.2015 - Oznamy

Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny - výrub drevín rastúcich na pozemku parc. č. KN-C 2847/31 v k.ú. Bodice.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
04.02.2015 - Úradná tabuľa

Spoločný obecný úrad ÚR a SP v Liptovskom Mikuláši oznamuje začatie stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania na stavbu "Zateplenie a obnova bytového domu 40 b.j. Morušová 517/9, 11 Liptovský Mikuláš - Podbreziny" v k. ú. Okoličné, stavebníkom ktorej sú vlastníci bytov Morušová 517, Liptovský Mikuláš v správe Stavebného bytového družstva Liptovský Mikuláš.

Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
04.02.2015 - Úradná tabuľa

Stavebné povolenie mesta Liptovský Mikuláš na "Stavebné úpravy bytového domu" na ul. Vranovská súp. č. 478 v k. ú. Palúdzka, stavebníkom ktorej sú vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu Vranovská 478, Liptovský Mikuláš v správe Stavebného bytového družstva, Liptovský Mikuláš.

Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
04.02.2015 - Úradná tabuľa

Stavebné povolenie mesta Liptovský Mikuláš na stavebné úpravy stavby "Obnova bytového domu" na Nábreží Dr. A. Stodolu súp. č. 1575 v k. ú. Liptovský Mikuláš, stavebníkom ktorej sú vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu Nábrežie Dr. A. Stodolu 1575, Liptovský Mikuláš v správe Stavebného bytového družstva Liptovský Mikuláš.

Horizontálny predel obsahu
Oznam
04.02.2015 - Oznamy

Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny - výrub drevín rastúcich na pozemku parc. č. KN-C 2847/29 v k.ú. Bodice.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Pripomenuli si oslobodenie Okoličného Pripomenuli si oslobodenie Okoličného
03.02.2015 - Tlačové správy

Pri pamätníku padlým obetiam z druhej svetovej vojny v Okoličnom si mesto Liptovský Mikuláš pripomenulo 70. výročie oslobodenia niekdajšej samostatnej liptovskej obce.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Zasadala Rada starších Zasadala Rada starších
03.02.2015 - Tlačové správy

Na liptovskomikulášskom mestskom úrade zasadala v utorok 3. februára Rada starších. Devätnásť členov poradného, koordinačného a iniciatívneho orgánu primátora mesta si na prvom tohtoročnom stretnutí volilo svojho predsedu.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Harmonogram odvozu separovaného odpadu Harmonogram odvozu separovaného odpadu
03.02.2015 - Oznamy

Mesto Liptovský Mikuláš vypracovalo harmonogram zberu separovaného zberu, ktorý budú počas celého roka realizovať Verejnoprospešné služby mesta.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Mesto chce zlepšiť spoluprácu s krajskými cestármi Mesto chce zlepšiť spoluprácu s krajskými cestármi
03.02.2015 - Tlačové správy

Liptovskomikulášska samospráva chce zintenzívniť spoluprácu so Správou ciest Žilinského samosprávneho kraja. Dôvodom je zvýšenie efektivity pri vykonávaní zimnej údržby na mestských a krajských cestách.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o uložení zásielky
03.02.2015 - Úradná tabuľa

Listová zásielka adresovaná pre: Ján BĚLKA, nar. 1963, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. pobočka Liptovský Mikuláš.

Horizontálny predel obsahu
Ploštínski seniori spolupracovali na vydaní brožúry o tamojšom nárečí  Ploštínski seniori spolupracovali na vydaní brožúry o tamojšom nárečí
02.02.2015 - Tlačové správy

Členovia Klubu seniorov z Ploštína a Iľanova bilancovali počas výročných schôdzí uplynulý rok 2014. Hovorilo sa aj o plánoch na tento rok. Ploštínski seniori už vo februári predstavia brožúru o tamojšom nárečí.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe
02.02.2015 - Úradná tabuľa

DUPOS dražobná, s.r.o. Trnava oznamuje, že dňa 11.3.2015 sa v konferenčnej miestnosti Club Hotela OLYMPIA v Poprade uskutoční prvá opakovaná dražba na nehnuteľnosť - rodinný dom súp. č. 189 v k. ú. Demänová.

Horizontálny predel obsahu
Voľná pracovná pozícia
31.01.2015 - Oznamy

Múzeum Janka Kráľa v Liptovskom Mikuláši hľadá ekonóma na plný pracovný úväzok s možnosťou okamžitého nástupu do zamestnania.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Sanitárne poldni na plavárni Sanitárne poldni na plavárni
30.01.2015 - Oznamy

Mestská krytá plaváreň v Liptovskom Mikuláši oznamuje, že každý prvý pondelok v mesiaci budú bazény dopoludnia zatvorené.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
O rozvoji cestovného ruchu hovoril primátor Blcháč s predsedom SNS Dankom O rozvoji cestovného ruchu hovoril primátor Blcháč s predsedom SNS Dankom
30.01.2015 - Tlačové správy

O možnostiach rozvoja cestovného ruchu v Liptovskom Mikuláši a jeho regióne hovoril dnes liptovskomikulášsky primátor Ján Blcháč s predsedom Slovenskej národnej strany Andrejom Dankom.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Dozorná rada Liptovskej vodárenskej spoločnosti má nových členov Dozorná rada Liptovskej vodárenskej spoločnosti má nových členov
30.01.2015 - Tlačové správy

V Liptovskej vodárenskej spoločnosti, v ktorej má mesto Liptovský Mikuláš takmer 45 percentný podiel, došlo k zmenám v dozornej rade. Stalo sa tak na dnešnom mimoriadnom valnom zhromaždení. Za členov dozornej rady boli zvolení za mesto Liptovský Mikuláš primátor Ján Blcháč a Milan Kögel. Zo starostov Juraj Filo, Július Porubän a Milan Lištiak.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu