Liptovský Mikuláš

Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

Oznamy

Vážení občania,
v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní.Typ správy:

Archív správ -

Ďalšia zbierka šatstva opäť úspešná Ďalšia zbierka šatstva opäť úspešná
18.04.2012 - Tlačové správy

Pri jarnej zbierke šatstva boli vyzbierané približne štyri tony nepotrebného šatstva a bielizne.


celý článok celý článok celý článok
Horizontálny predel obsahu
Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny
17.04.2012 - Úradná tabuľa

Mesto Liptovský Mikuláš, útvar životného prostredia a poľnohospodárstva, na základe žiadosti Milana Šimeka, bytom Demänová č. 480, 031 01 Liptovský Mikuláš, zo dňa 12.04.2012 o výrub drevín oznamuje, že v prípade záujmu zúčastniť sa konania podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť písomne alebo elektronicky potvrdenie záujmu byť účastníkom konania do 8 dní od zverejnenia tohto oznamu na MsÚ Liptovský Mikuláš - útvar ŽP, resp. na adresu robert.smitka@mikulas.sk . Ústne pojednávanie spojené s miestnou obhliadkou sa uskutoční 26.04.2012 o 10:00 na mieste zamýšľaného výrubu pred nehnuteľnosťou č. 480 v Liptovskom Mikuláši - Demänovej.

Horizontálny predel obsahu
Schválené VZN č.1/2012 o určení názvov ulíc na území mesta Liptovský Mikuláš
13.04.2012 - Úradná tabuľa

Horizontálny predel obsahu
Deň narcisov pomáha aj v našom meste Deň narcisov pomáha aj v našom meste
13.04.2012 - Tlačové správy

Do tohtoročného Dňa narcisov sa zapája 16 273 dobrovoľníkov.


celý článok celý článok celý článok
Horizontálny predel obsahu
Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny
13.04.2012 - Úradná tabuľa

Mesto Liptovský Mikuláš, útvar životného prostredia a poľnohospodárstva, na základe žiadosti Ing. Jána Pavellu, bytom Guothova ul. č. 1282/2, 031 01 Liptovský Mikuláš, zo dňa 11.04.2012 o výrub dreviny rastúcej pri garážach na ul. Kpt. Nálepku č. 16 oznamuje, že v prípade záujmu zúčastniť sa konania podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť písomne alebo elektronicky potvrdenie záujmu byť účastníkom konania do 8 dní od zverejnenia tohto oznamu na MsÚ Liptovský Mikuláš - útvar ŽP, resp. na adresu robert.smitka@mikulas.sk . Ústne pojednávanie spojené s miestnou obhliadkou sa uskutoční 20.04.2012 o 11:00 na mieste zamýšľaného výrubu na ul. Kpt. Nálepku č. 16.

Horizontálny predel obsahu
Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny
13.04.2012 - Úradná tabuľa

Mesto Liptovský Mikuláš, útvar životného prostredia a poľnohospodárstva, na základe žiadosti ST. NICOLAUS a.s., Ul. 1. mája č. 113, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO 31 563 066 zo dňa 11.04.2012 o výrub drevín oznamuje, že v prípade záujmu zúčastniť sa konania podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť písomne alebo elektronicky potvrdenie záujmu byť účastníkom konania do 8 dní od zverejnenia tohto oznamu na MsÚ Liptovský Mikuláš - útvar ŽP, resp. na adresu robert.smitka@mikulas.sk . Ústne pojednávanie spojené s miestnou obhliadkou sa uskutoční 20.04.2012 o 10:15 na MsÚ, Ul. Štúrova 1989/41, Liptovský Mikuláš, č. d. 111.

Horizontálny predel obsahu
Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny
11.04.2012 - Úradná tabuľa

Mesto Liptovský Mikuláš, útvar životného prostredia a poľnohospodárstva, na základe žiadosti Ing. Dušana Halaja, bytom Morušová ul. č. 522/1, 031 04 Liptovský Mikuláš, zo dňa 21.03.2012 a doplnenia podania zo dňa 04.04.2012 o výrub drevín rastúcich pri rodinnom dome na ul. Malý Rím č. 21 oznamuje, že v prípade záujmu zúčastniť sa konania podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť písomne alebo elektronicky potvrdenie záujmu byť účastníkom konania do 8 dní od zverejnenia tohto oznamu na MsÚ Liptovský Mikuláš - útvar ŽP, resp. na adresu robert.smitka@mikulas.sk . Ústne pojednávanie spojené s miestnou obhliadkou sa uskutoční 18.04.2012 o 11:00 na mieste zamýšľaného výrubu pred nehnuteľnosťou na ul. Malý Rím č. 21.

Horizontálny predel obsahu
Úspešný projekt Múzea Janka Kráľa zachráni vzácnu múzejnú zbierku Úspešný projekt Múzea Janka Kráľa zachráni vzácnu múzejnú zbierku
11.04.2012 - Tlačové správy

Múzeu Janka Kráľa sa podarilo získať z grantového programu Ministerstva kultúry SR na rok 2012 finančné prostriedky na financovanie dvoch svojich projektov. Jedným z nich je komplexné zreštaurovanie vzácnych svadobných šiat liptovskej zemianky.


celý článok celý článok celý článok
Horizontálny predel obsahu
Prokuratúra súhlasí s názorom mesta Prokuratúra súhlasí s názorom mesta
10.04.2012 - Tlačové správy

„Mesto bolo desaťpercentným akcionárom spoločnosti Tatra Development Group, konaním dvoch členov predstavenstva spoločnosti došlo k poškodeniu záujmov akcionárov, vrátane Liptovského Mikuláša. Preto som za mesto v septembri 2005 podal trestné oznámenie na neznámeho páchateľa,“ uviedol primátor Alexander Slafkovský.


celý článok celý článok celý článok
Horizontálny predel obsahu
Informácia mesta Liptovský Mikuláš o pláne ochrany obyvateľstva
10.04.2012 - Úradná tabuľa

Informácia mesta Liptovský Mikuláš o pláne ochrany obyvateľstva v zmysle zákona č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva.

Horizontálny predel obsahu
Liptov Region Card - jarná akcia Liptov Region Card - jarná akcia
10.04.2012 - Oznamy

Karta umožňuje držiteľoví čerpať množstvo výhodných zliav, okrem iných aj zľavy v aquaparkoch až do 30%.


celý článok celý článok celý článok
Horizontálny predel obsahu
Zbierka obnoseného šatstva Zbierka obnoseného šatstva
05.04.2012 - Tlačové správy

Mesto Liptovský Mikuláš v spolupráci s neziskovou organizáciou Pomocný anjel Nižná na Orave zaoberajúcou sa sociálnou pomocou, Vás vyzýva na zapojenie sa do zbierky obnoseného a nepotrebného šatstva, ktorá sa bude konať v meste Liptovský Mikuláš. Harmonogram zbierky nájdete v ozname.


celý článok celý článok celý článok
Horizontálny predel obsahu
Spomínali sme s pietou na hrdinstvá osloboditeľov mesta Spomínali sme s pietou na hrdinstvá osloboditeľov mesta
04.04.2012 - Tlačové správy

Prítomnému zhromaždeniu pri pamätníku Červenej armády sa prihovoril zástupca primátora Jozef Repaský. Vo svojom príhovore podčiarkol, že boj za slobodu bol aj zápasom o demokraciu. Po ňom sa slova ujal predstaviteľ SZPF Milan Martinka. Nasledovalo kladenie vencov a presun na vojenský cintorín Háj Nicovô.


celý článok celý článok celý článok
Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny - 25.4.2012
04.04.2012 - Úradná tabuľa

Odstávka elektrickej energie z dôvodu vykonania opravy elektrického zariadenia (mestská časť Okoličné)

Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny - 4.5.2012
04.04.2012 - Úradná tabuľa

Odstávka elektrickej energie z dôvodu vykonania revízie el. zariadenia (mestská časť Okoličné)

Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
03.04.2012 - Úradná tabuľa

oznamenie o zacati stavebného konania názov stavby - „Zateplenie bytového domu Brezová 497, Liptovský Mikuláš “

Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
02.04.2012 - Úradná tabuľa

Oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania

Horizontálny predel obsahu
Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny
02.04.2012 - Úradná tabuľa

Mesto Liptovský Mikuláš, útvar životného prostredia a poľnohospodárstva, na základe žiadosti LMT, a.s., Ul. 1. mája č. 43, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO 44 438 982, zo dňa 28.03.2012 o výrub dreviny rastúcej na Vansovej ul. oznamuje, že v prípade záujmu zúčastniť sa konania podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť písomne alebo elektronicky potvrdenie záujmu byť účastníkom konania do 8 dní od zverejnenia tohto oznamu na MsÚ Liptovský Mikuláš - útvar ŽP, resp. na adresu robert.smitka@mikulas.sk . Ústne pojednávanie spojené s miestnou obhliadkou sa uskutoční 11.04.2012 o 11:00 na mieste zamýšľaného výrubu na Vansovej ul.

Horizontálny predel obsahu
Výruby a orezy drevín - ako postupovať? Komu adresovať žiadosť? Výruby a orezy drevín - ako postupovať? Komu adresovať žiadosť?
30.03.2012 - Oznamy

Žiadosť o výrub alebo opílenie drevín je potrebné adresovať na útvar životného prostredia MsÚ. Orezávanie drevín s konármi hrubšími v priemere ako 5 cm sa vykonáva vo vegetačnom období od 1. apríla do 30. septembra.


celý článok celý článok celý článok
Horizontálny predel obsahu
Štatistické zisťovanie
30.03.2012 - Úradná tabuľa

V dňoch od 1. do 30. apríla 2012 Štatistický úrad Slovenskej republiky prostredníctvom svojich regionálnych pracovísk vykoná štatistické zisťovanie o príjmoch a životných podmienkach domácností (EU SILC).

Horizontálny predel obsahu