Liptovský Mikuláš
 • Polsky
 • English
 • Slovensky
 • Liptovský Mikuláš - erb mesta
  Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

  Oznamy

  Vážení občania,
  v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní.  Typ správy:
  SELECT * FROM lmd_polozky2 WHERE archiv = 1 AND DATUM > '2014-12-31' AND SKUPINA_ID = 1 ORDER BY DATUM DESC, VAHA DESC LIMIT 1880,20

  Archív správ -

  Verejná vyhláška
  19.02.2018 - Úradná tabuľa

  Mesto Liptovský Mikuláš Predkladá návrh "Územný plán zóny Trnovecká zátoka" za účelom zverejnenia a verejného pripomienkovania.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Žiadame peniaze na nové komunitné centrum Žiadame peniaze na nové komunitné centrum
  16.02.2018 - Tlačové správy

  Mikulášska radnica sa bude uchádzať o externé zdroje na spolufinancovanie vybudovania nového komunitného centra. V uplynulých dňoch sme predložili žiadosť o nenávratný finančný príspevok 304 tisíc eur.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o plánovanej odstávke elektriny - 13.3.2018 Oznámenie o plánovanej odstávke elektriny - 13.3.2018
  16.02.2018 - Úradná tabuľa

  Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a. s. Žilina oznamuje, že dňa 13.3.2018 bude v čase od 07:30 hod. do 15:30 hod. prerušená v Liptovskom Mikuláši - mestskej časti Staré Mesto; Nábrežie - Vrbica (Ul. Belopotockého, Partizánov, Vajanského - v zmysle rozpisu) distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy spoločnosti SSE - Distribúcia, a.s.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o dražbe
  16.02.2018 - Úradná tabuľa

  Dražobník LICITOR group, a.s., Žilina oznamuje, že dňa 21.3.2018 sa v salóniku na prízemí Hotela Jánošík v Liptovskom Mikuláši sa uskutoční 1. kolo dražby na nehnuteľnosť v k. ú. Okoličné – byt č. 32 na 8. poschodí bytového domu súp. č. 614, Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielok - Slovenská pošta
  16.02.2018 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Slovenskej pošty v Liptovskom Mikuláši o uložení zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe.

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  16.02.2018 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Spoločného obecného úradu o začatí územného konania a upustení ústneho pojednávania na stavbu "Stavebné úpravy ulice P. P. Zgúta Vrbického - SO 02 Verejné osvetlenie" v k. ú. Liptovský Mikuláš. Stavebník mesto Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  16.02.2018 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Spoločného obecného úradu o začatí územného konania a upustení ústneho pojednávania na stavbu "Stavebné úpravy ulice P. P. Zgúta Vrbického - SO 01 Komunikácie a chodníky" v k. ú. Liptovský Mikuláš. Stavebník mesto Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o plánovanej odstávke elektriny - 14.3.2018 Oznámenie o plánovanej odstávke elektriny - 14.3.2018
  16.02.2018 - Úradná tabuľa

  Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a. s. Žilina oznamuje, že dňa 14.3.2018 bude v čase od 07:30 hod. do 15:30 hod. prerušená v Liptovskom Mikuláši - mestskej časti Staré Mesto; Nábrežie - Vrbica (Ul. Belopotockého, Partizánov - v zmysle rozpisu) distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy spoločnosti SSE - Distribúcia, a.s.

  Horizontálny predel obsahu
  Pol milióna eur pôjde do cyklotrasy, ktorá povedie vnútrom mesta Pol milióna eur pôjde do cyklotrasy, ktorá povedie vnútrom mesta
  15.02.2018 - Tlačové správy

  Niekoľkoročné úsilie mikulášskej radnice v budovaní cyklotrás prináša pre cyklistov prvé ovocie. Vyše dvoch rokov totiž mesto Liptovský Mikuláš vysporiadavalo pozemky, po ktorých bude viesť vnútromestská cyklotrasa a dnes sa už vedenie radnice môže pochváliť aj prvým úspechom. Na mestský úrad prišla dobrá správa, že mesto získalo vyše pol milióna eur (502 tisíc) na realizáciu prvej etapy projektu Mikulášskej cyklotrasy. Potvrdil to liptovskomikulášsky primátor Ján Blcháč.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o zrušení trvalého pobytu
  15.02.2018 - Úradná tabuľa

  Oznámenie o zrušení trvalého pobytu občanovi: Ján DURSTIN nar. 1996; Miestom nového trvalého pobytu je MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ.

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  15.02.2018 - Úradná tabuľa

  SPZ Poľovníckeho združenia Siná so sídlom v Lazisku, IČO: 36136697 na základe poverenia výboru PZ oznamuje drobným vlastníkom poľovných pozemkov - poľnohospodárskej pôdy zahrnutej do výmery poľovného revíru "Siná", že finančný hospodár poľovného združenia vykoná úhradu náhrady za užívanie revíru pre drobných vlastníkov pôdy dňa: 12.júna 2018 v čase od 11:00 do 15:00 v zasadačke obecného úradu obce Svätý Kríž.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielky
  15.02.2018 - Úradná tabuľa

  Listová zásielka adresovaná: Igor Stanek, nar. 1964; Milota Bohušová, nar. 1949, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: Dôvera zdravotná poisťovňa, a. s., Nitra.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznam
  15.02.2018 - Oznamy

  Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny - výrub drevín rastúcich na parc. č. KN-C 332/8 v k.ú. Liptovský Mikuláš


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Oznam
  15.02.2018 - Oznamy

  Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny - výrub drevín rastúcich na parc. č. KN-C 29/11, KN-C 29/14 v k.ú. Palúdzka


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Oznam
  15.02.2018 - Oznamy

  Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny - výrub drevín rastúcich na parc. č. KN-C 519/1 v k.ú. Liptovská Ondrašová


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Zverejnenie výsledku petície
  15.02.2018 - Úradná tabuľa

  Petícia číslo: 1/2018 - „Petícia za rekonštrukciu cesty a rozšírenie parkovacích miest pred bytovým domom 1868, Nábrežie 4. apríla, Liptovský Mikuláš“; Dátum doručenia: 09.01.2018; Stav vybavenia petície: vyriešená; Opodstatnenosť: vyhovuje sa z časti; Dátum vybavenia: 08.02.2018; Dokumenty: Oznámenie výsledku vybavenia petície; Dátum zverejnenia 15.02.2018

  Horizontálny predel obsahu
  Môžeme sa pochváliť historicky najlepším hospodárskym výsledkom! Môžeme sa pochváliť historicky najlepším hospodárskym výsledkom!
  14.02.2018 - Tlačové správy

  Dobré hospodárenie mesta sa pozitívne premieta do verejnoprospešných aktivít pre Mikulášanov. Tohto motívu sa v rámci používania mestských peňazí drží súčasné vedenie radnice. Pod dohľadom primátora Jána Blcháča dosiahli radniční v roku 2017 najlepší výsledok hospodárenia, odkedy mesto vedie podvojné účtovníctvo.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielky
  14.02.2018 - Úradná tabuľa

  Listová zásielka adresovaná: Ján Obert, nar. 1967, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: CreditCall, s. r. o. Bratislava.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielok - Slovenská pošta
  14.02.2018 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Slovenskej pošty v Liptovskom Mikuláši o uložení zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielky
  14.02.2018 - Úradná tabuľa

  Listová zásielka adresovaná: Jiří Šnajdr, nar. 1956, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. pobočka Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu

  Oznamy

  Vážení občania,
  v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní.


  Typ správy:
  SELECT * FROM lmd_polozky2 WHERE archiv = 1 AND DATUM > '2014-12-31' AND SKUPINA_ID = 1 ORDER BY DATUM DESC, VAHA DESC LIMIT 1880,20

  Archív správ -

  Verejná vyhláška
  19.02.2018 - Úradná tabuľa

  Mesto Liptovský Mikuláš Predkladá návrh "Územný plán zóny Trnovecká zátoka" za účelom zverejnenia a verejného pripomienkovania.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Žiadame peniaze na nové komunitné centrum Žiadame peniaze na nové komunitné centrum
  16.02.2018 - Tlačové správy

  Mikulášska radnica sa bude uchádzať o externé zdroje na spolufinancovanie vybudovania nového komunitného centra. V uplynulých dňoch sme predložili žiadosť o nenávratný finančný príspevok 304 tisíc eur.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o plánovanej odstávke elektriny - 13.3.2018 Oznámenie o plánovanej odstávke elektriny - 13.3.2018
  16.02.2018 - Úradná tabuľa

  Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a. s. Žilina oznamuje, že dňa 13.3.2018 bude v čase od 07:30 hod. do 15:30 hod. prerušená v Liptovskom Mikuláši - mestskej časti Staré Mesto; Nábrežie - Vrbica (Ul. Belopotockého, Partizánov, Vajanského - v zmysle rozpisu) distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy spoločnosti SSE - Distribúcia, a.s.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o dražbe
  16.02.2018 - Úradná tabuľa

  Dražobník LICITOR group, a.s., Žilina oznamuje, že dňa 21.3.2018 sa v salóniku na prízemí Hotela Jánošík v Liptovskom Mikuláši sa uskutoční 1. kolo dražby na nehnuteľnosť v k. ú. Okoličné – byt č. 32 na 8. poschodí bytového domu súp. č. 614, Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielok - Slovenská pošta
  16.02.2018 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Slovenskej pošty v Liptovskom Mikuláši o uložení zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe.

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  16.02.2018 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Spoločného obecného úradu o začatí územného konania a upustení ústneho pojednávania na stavbu "Stavebné úpravy ulice P. P. Zgúta Vrbického - SO 02 Verejné osvetlenie" v k. ú. Liptovský Mikuláš. Stavebník mesto Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  16.02.2018 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Spoločného obecného úradu o začatí územného konania a upustení ústneho pojednávania na stavbu "Stavebné úpravy ulice P. P. Zgúta Vrbického - SO 01 Komunikácie a chodníky" v k. ú. Liptovský Mikuláš. Stavebník mesto Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o plánovanej odstávke elektriny - 14.3.2018 Oznámenie o plánovanej odstávke elektriny - 14.3.2018
  16.02.2018 - Úradná tabuľa

  Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a. s. Žilina oznamuje, že dňa 14.3.2018 bude v čase od 07:30 hod. do 15:30 hod. prerušená v Liptovskom Mikuláši - mestskej časti Staré Mesto; Nábrežie - Vrbica (Ul. Belopotockého, Partizánov - v zmysle rozpisu) distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy spoločnosti SSE - Distribúcia, a.s.

  Horizontálny predel obsahu
  Pol milióna eur pôjde do cyklotrasy, ktorá povedie vnútrom mesta Pol milióna eur pôjde do cyklotrasy, ktorá povedie vnútrom mesta
  15.02.2018 - Tlačové správy

  Niekoľkoročné úsilie mikulášskej radnice v budovaní cyklotrás prináša pre cyklistov prvé ovocie. Vyše dvoch rokov totiž mesto Liptovský Mikuláš vysporiadavalo pozemky, po ktorých bude viesť vnútromestská cyklotrasa a dnes sa už vedenie radnice môže pochváliť aj prvým úspechom. Na mestský úrad prišla dobrá správa, že mesto získalo vyše pol milióna eur (502 tisíc) na realizáciu prvej etapy projektu Mikulášskej cyklotrasy. Potvrdil to liptovskomikulášsky primátor Ján Blcháč.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o zrušení trvalého pobytu
  15.02.2018 - Úradná tabuľa

  Oznámenie o zrušení trvalého pobytu občanovi: Ján DURSTIN nar. 1996; Miestom nového trvalého pobytu je MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ.

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  15.02.2018 - Úradná tabuľa

  SPZ Poľovníckeho združenia Siná so sídlom v Lazisku, IČO: 36136697 na základe poverenia výboru PZ oznamuje drobným vlastníkom poľovných pozemkov - poľnohospodárskej pôdy zahrnutej do výmery poľovného revíru "Siná", že finančný hospodár poľovného združenia vykoná úhradu náhrady za užívanie revíru pre drobných vlastníkov pôdy dňa: 12.júna 2018 v čase od 11:00 do 15:00 v zasadačke obecného úradu obce Svätý Kríž.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielky
  15.02.2018 - Úradná tabuľa

  Listová zásielka adresovaná: Igor Stanek, nar. 1964; Milota Bohušová, nar. 1949, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: Dôvera zdravotná poisťovňa, a. s., Nitra.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznam
  15.02.2018 - Oznamy

  Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny - výrub drevín rastúcich na parc. č. KN-C 332/8 v k.ú. Liptovský Mikuláš


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Oznam
  15.02.2018 - Oznamy

  Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny - výrub drevín rastúcich na parc. č. KN-C 29/11, KN-C 29/14 v k.ú. Palúdzka


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Oznam
  15.02.2018 - Oznamy

  Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny - výrub drevín rastúcich na parc. č. KN-C 519/1 v k.ú. Liptovská Ondrašová


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Zverejnenie výsledku petície
  15.02.2018 - Úradná tabuľa

  Petícia číslo: 1/2018 - „Petícia za rekonštrukciu cesty a rozšírenie parkovacích miest pred bytovým domom 1868, Nábrežie 4. apríla, Liptovský Mikuláš“; Dátum doručenia: 09.01.2018; Stav vybavenia petície: vyriešená; Opodstatnenosť: vyhovuje sa z časti; Dátum vybavenia: 08.02.2018; Dokumenty: Oznámenie výsledku vybavenia petície; Dátum zverejnenia 15.02.2018

  Horizontálny predel obsahu
  Môžeme sa pochváliť historicky najlepším hospodárskym výsledkom! Môžeme sa pochváliť historicky najlepším hospodárskym výsledkom!
  14.02.2018 - Tlačové správy

  Dobré hospodárenie mesta sa pozitívne premieta do verejnoprospešných aktivít pre Mikulášanov. Tohto motívu sa v rámci používania mestských peňazí drží súčasné vedenie radnice. Pod dohľadom primátora Jána Blcháča dosiahli radniční v roku 2017 najlepší výsledok hospodárenia, odkedy mesto vedie podvojné účtovníctvo.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielky
  14.02.2018 - Úradná tabuľa

  Listová zásielka adresovaná: Ján Obert, nar. 1967, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: CreditCall, s. r. o. Bratislava.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielok - Slovenská pošta
  14.02.2018 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Slovenskej pošty v Liptovskom Mikuláši o uložení zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielky
  14.02.2018 - Úradná tabuľa

  Listová zásielka adresovaná: Jiří Šnajdr, nar. 1956, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. pobočka Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu