Liptovský Mikuláš

Liptovský Mikuláš - erb mesta
Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

Oznamy

Vážení občania,
v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní.Typ správy:
SELECT * FROM lmd_polozky2 WHERE archiv = 1 AND DATUM > '2014-12-31' AND SKUPINA_ID = 1 ORDER BY DATUM DESC, VAHA DESC LIMIT 1860,20

Archív správ -

Stoličné dni ponúkajú bohatý program Stoličné dni ponúkajú bohatý program
15.06.2015 - Tlačové správy

Tradičný jarmok s takmer 600-ročnou históriou spojený s prezentáciou remeselníkov a ich tvorivosti opäť zaplní centrum Liptovského Mikuláša. Stoličné dni budú v srdci Liptova 18. až 20. júna.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
15.06.2015 - Úradná tabuľa

Stavebné povolenie obce Prosiek na stavbu "Stavebné objekty - komunikačné zariadenia" - líniová stavba na pozemkoch v k. ú. Prosiek, stavebníkom ktorej je Okresný úrad, pozemkový a lesný odbor Liptovský Mikuláš.

Horizontálny predel obsahu
Na Ondrašovskej horičke bojovali dve stovky bežcov Na Ondrašovskej horičke bojovali dve stovky bežcov
14.06.2015 - Tlačové správy

Druhé najstaršie podujatie pre bežcov v Liptove, Ondrašovská horička, privítalo v nedeľu 14. júna 221 pretekárov.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Volejbal hrali celú noc Volejbal hrali celú noc
13.06.2015 - Tlačové správy

Partia mladých dobrovoľníkov z eRko Okoličné a volejbalového klubu Rachmaninka zorganizovali v spolupráci s mestom Liptovský Mikuláš netradičný volejbalový turnaj. Na Bambifeste sa stretlo 12 tímov, ktoré súťažili celú noc z piatka na sobotu.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o uložení zásielky - Slovenská pošta
12.06.2015 - Úradná tabuľa

Oznámenie Slovenskej pošty v Liptovskom Mikuláši o uložení zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe.

Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o dražbe
12.06.2015 - Úradná tabuľa

ProAuctio, s.r.o. Banská Bystrica oznamuje, že dňa 13.7.2015 sa uskutoční prvé kolo dražby na súbor nehnuteľností v k. ú. Liptovský Mikuláš úpadcu ROBSTAV, s.d. Liptovský Mikuláš - 1/ Sklad súp. č. 2357; 2/Administratívna budova súp. č. 942; 3/ Dielňa súp. č. 4622; 4/ Dielňa súp. č. 4623; 5/ Stolárska dielňa súp. č. 2406; 6/ Racionalizačná stojná dielňa súp. č. 2184 a 7/ Dielňa súp. č. 4624. Dražby na jednotlivé nehnuteľnosti sa budú konať v sídle úpadcu na adrese Družstevná 6, Liptovský Mikuláš.

Horizontálny predel obsahu
Mesto vytvára dostatočné podmienky pre rozvoj hokeja Mesto vytvára dostatočné podmienky pre rozvoj hokeja
12.06.2015 - Tlačové správy

Mesto vytvára pre fungovanie hokeja v Liptovskom Mikuláši dostatočné podmienky pre jeho ďalší rozvoj. Uviedol to primátor Ján Blcháč na stretnutí s členmi predstavenstva a dozornej rady akciovej spoločnosti Mestský Hokejový klub 32 Liptovský Mikuláš a vedenia občianskeho združenia Hokejové talenty MHK 32 Liptovský Mikuláš.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti
11.06.2015 - Úradná tabuľa

Mesto Liptovský Hrádok oznamuje Vlastimírovi TEPLANSKÉMU, Hurbanova 1523/9, Liptovský Mikuláš, nar. 1954, miesto uloženia písomnosti - Rozhodnutia č. 3382/2015 na daň z nehnuteľnosti na rok 2015 zo dňa 14.4.2015, ktorým je Mestský úrad, Hviezdoslavova 170/11, Liptovský Hrádok.

Horizontálny predel obsahu
Oznam
10.06.2015 - Oznamy

Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny - výrub dreviny rastúcej v blízkosti bytového domu č. 491/8 na Cédrovej ulici na pozemku parc. č. KN-C 773/1 v k.ú. Okoličné.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Mesto zobralo na vedomie rozhodnutie ministra, o záveroch prokuratúry bude informovať Mesto zobralo na vedomie rozhodnutie ministra, o záveroch prokuratúry bude informovať
10.06.2015 - Tlačové správy

Primátor Liptovského Mikuláša Ján Blcháč berie na vedomie rozhodnutie ministra dopravy Jána Počiatka v prípade výstavby súkromného heliportu na okraji Liptovského Mikuláša.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o uložení zásielky
10.06.2015 - Úradná tabuľa

Listová zásielka adresovaná: Miroslav JASTRABÍK, nar. 1949, Liptovský Mikuláš; doručená od: Sociálna poisťovňa - ústredie, Bratislava.

Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu
10.06.2015 - Úradná tabuľa

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu pre občanov: 1/ Miriam HOFFMANNOVÁ, nar. 1967; 2/ Jana CHRIAŠTEĽOVÁ, nar. 1967 a 3/ Marcela CHRIAŠTEĽOVÁ, nar. 1992. Miestom ich nového trvalého pobytu je MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ.

Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
10.06.2015 - Úradná tabuľa

Oznámenie Okresného úradu Žilina - odboru starostlivosti o životné prostredie o strategickom dokumente "Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Žilinského samosprávneho kraja na roky 2014 - 2020".

Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
10.06.2015 - Úradná tabuľa

Stavebné povolenie obce Kvačany na stavbu "Stavebné objekty - komunikačné zariadenia" - líniová stavba na pozemkoch v k. ú. Kvačany, stavebníkom ktorej je Okresný úrad, pozemkový a lesný odbor Liptovský Mikuláš.

Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
10.06.2015 - Úradná tabuľa

Stavebné povolenie obce Kvačany na stavbu "Stavebné objekty - komunikačné zariadenia" - líniová stavba na pozemkoch v k. ú. Dlhá Lúka, stavebníkom ktorej je Okresný úrad, pozemkový a lesný odbor Liptovský Mikuláš.

Horizontálny predel obsahu
Na Priemyselnej žije takmer trojnásobok ľudí oproti evidencii mesta Na Priemyselnej žije takmer trojnásobok ľudí oproti evidencii mesta
09.06.2015 - Tlačové správy

Na Priemyselnej ulici v nájomných bytoch a nelegálnych prístavbách žije približne 110 ľudí, čo je trojnásobok oficiálne evidovaných. V registri mesta je na túto adresu prihlásených iba 39 osôb.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Radniční skultúrnia okolie kostola v Palúdzke Radniční skultúrnia okolie kostola v Palúdzke
09.06.2015 - Tlačové správy

Okolie kostola na Námestí SNP v Palúdzke je pravidelne po daždi v havarijnom stave. Opraviť a skultúrniť toto miesto s priľahlými uličkami sa aj na podnety miestnych rozhodli súčasní radniční, ktorí nad dlhodobo neriešeným problémom krútia hlavami.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Cez Priemyselnú opatrnejšie Cez Priemyselnú opatrnejšie
09.06.2015 - Tlačové správy

Vodiči by dnes Priemyselnou ulicou v Liptovskom Mikuláši mali prechádzať so zvýšenou opatrnosťou. Pracovníci Verejnoprospešných služieb od rána opravujú výtlky na viacerých miestach komunikácie.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o uložení zásielky
09.06.2015 - Úradná tabuľa

Listová zásielka adresovaná: Veronika VOZÁROVÁ, nar. 1992, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: Slovenská sporiteľňa, a.s. Bratislava.

Horizontálny predel obsahu
Zámer mesta Liptovský Mikuláš
09.06.2015 - Úradná tabuľa

Zámer mesta Liptovský Mikuláš previesť formou budúcej zámeny ako prípad hodný osobitného zreteľa nehnuteľný majetok v k. ú. Liptovský Mikuláš - časti pozemkov parc. č. KN-C 568/1 a 568/23 (Ul. Štúrova) o výmere cca 171 m2 spoločnosti MASTO REAL, s.r.o. Banská Bystrica výmenou za nehnuteľnosť v k. ú. Liptovský Mikuláš na Ul. Štúrovej na časti pozemku parc. č. KN-C 568/1 o výmere cca 91 m2 (6 parkovacích státí). POZN: Termín vyvesenia verejnej vyhlášky predĺžený do 7.7.2015.

Horizontálny predel obsahu

Oznamy

Vážení občania,
v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní.


Typ správy:
SELECT * FROM lmd_polozky2 WHERE archiv = 1 AND DATUM > '2014-12-31' AND SKUPINA_ID = 1 ORDER BY DATUM DESC, VAHA DESC LIMIT 1860,20

Archív správ -

Stoličné dni ponúkajú bohatý program Stoličné dni ponúkajú bohatý program
15.06.2015 - Tlačové správy

Tradičný jarmok s takmer 600-ročnou históriou spojený s prezentáciou remeselníkov a ich tvorivosti opäť zaplní centrum Liptovského Mikuláša. Stoličné dni budú v srdci Liptova 18. až 20. júna.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
15.06.2015 - Úradná tabuľa

Stavebné povolenie obce Prosiek na stavbu "Stavebné objekty - komunikačné zariadenia" - líniová stavba na pozemkoch v k. ú. Prosiek, stavebníkom ktorej je Okresný úrad, pozemkový a lesný odbor Liptovský Mikuláš.

Horizontálny predel obsahu
Na Ondrašovskej horičke bojovali dve stovky bežcov Na Ondrašovskej horičke bojovali dve stovky bežcov
14.06.2015 - Tlačové správy

Druhé najstaršie podujatie pre bežcov v Liptove, Ondrašovská horička, privítalo v nedeľu 14. júna 221 pretekárov.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Volejbal hrali celú noc Volejbal hrali celú noc
13.06.2015 - Tlačové správy

Partia mladých dobrovoľníkov z eRko Okoličné a volejbalového klubu Rachmaninka zorganizovali v spolupráci s mestom Liptovský Mikuláš netradičný volejbalový turnaj. Na Bambifeste sa stretlo 12 tímov, ktoré súťažili celú noc z piatka na sobotu.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o uložení zásielky - Slovenská pošta
12.06.2015 - Úradná tabuľa

Oznámenie Slovenskej pošty v Liptovskom Mikuláši o uložení zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe.

Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o dražbe
12.06.2015 - Úradná tabuľa

ProAuctio, s.r.o. Banská Bystrica oznamuje, že dňa 13.7.2015 sa uskutoční prvé kolo dražby na súbor nehnuteľností v k. ú. Liptovský Mikuláš úpadcu ROBSTAV, s.d. Liptovský Mikuláš - 1/ Sklad súp. č. 2357; 2/Administratívna budova súp. č. 942; 3/ Dielňa súp. č. 4622; 4/ Dielňa súp. č. 4623; 5/ Stolárska dielňa súp. č. 2406; 6/ Racionalizačná stojná dielňa súp. č. 2184 a 7/ Dielňa súp. č. 4624. Dražby na jednotlivé nehnuteľnosti sa budú konať v sídle úpadcu na adrese Družstevná 6, Liptovský Mikuláš.

Horizontálny predel obsahu
Mesto vytvára dostatočné podmienky pre rozvoj hokeja Mesto vytvára dostatočné podmienky pre rozvoj hokeja
12.06.2015 - Tlačové správy

Mesto vytvára pre fungovanie hokeja v Liptovskom Mikuláši dostatočné podmienky pre jeho ďalší rozvoj. Uviedol to primátor Ján Blcháč na stretnutí s členmi predstavenstva a dozornej rady akciovej spoločnosti Mestský Hokejový klub 32 Liptovský Mikuláš a vedenia občianskeho združenia Hokejové talenty MHK 32 Liptovský Mikuláš.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti
11.06.2015 - Úradná tabuľa

Mesto Liptovský Hrádok oznamuje Vlastimírovi TEPLANSKÉMU, Hurbanova 1523/9, Liptovský Mikuláš, nar. 1954, miesto uloženia písomnosti - Rozhodnutia č. 3382/2015 na daň z nehnuteľnosti na rok 2015 zo dňa 14.4.2015, ktorým je Mestský úrad, Hviezdoslavova 170/11, Liptovský Hrádok.

Horizontálny predel obsahu
Oznam
10.06.2015 - Oznamy

Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny - výrub dreviny rastúcej v blízkosti bytového domu č. 491/8 na Cédrovej ulici na pozemku parc. č. KN-C 773/1 v k.ú. Okoličné.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Mesto zobralo na vedomie rozhodnutie ministra, o záveroch prokuratúry bude informovať Mesto zobralo na vedomie rozhodnutie ministra, o záveroch prokuratúry bude informovať
10.06.2015 - Tlačové správy

Primátor Liptovského Mikuláša Ján Blcháč berie na vedomie rozhodnutie ministra dopravy Jána Počiatka v prípade výstavby súkromného heliportu na okraji Liptovského Mikuláša.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o uložení zásielky
10.06.2015 - Úradná tabuľa

Listová zásielka adresovaná: Miroslav JASTRABÍK, nar. 1949, Liptovský Mikuláš; doručená od: Sociálna poisťovňa - ústredie, Bratislava.

Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu
10.06.2015 - Úradná tabuľa

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu pre občanov: 1/ Miriam HOFFMANNOVÁ, nar. 1967; 2/ Jana CHRIAŠTEĽOVÁ, nar. 1967 a 3/ Marcela CHRIAŠTEĽOVÁ, nar. 1992. Miestom ich nového trvalého pobytu je MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ.

Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
10.06.2015 - Úradná tabuľa

Oznámenie Okresného úradu Žilina - odboru starostlivosti o životné prostredie o strategickom dokumente "Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Žilinského samosprávneho kraja na roky 2014 - 2020".

Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
10.06.2015 - Úradná tabuľa

Stavebné povolenie obce Kvačany na stavbu "Stavebné objekty - komunikačné zariadenia" - líniová stavba na pozemkoch v k. ú. Kvačany, stavebníkom ktorej je Okresný úrad, pozemkový a lesný odbor Liptovský Mikuláš.

Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
10.06.2015 - Úradná tabuľa

Stavebné povolenie obce Kvačany na stavbu "Stavebné objekty - komunikačné zariadenia" - líniová stavba na pozemkoch v k. ú. Dlhá Lúka, stavebníkom ktorej je Okresný úrad, pozemkový a lesný odbor Liptovský Mikuláš.

Horizontálny predel obsahu
Na Priemyselnej žije takmer trojnásobok ľudí oproti evidencii mesta Na Priemyselnej žije takmer trojnásobok ľudí oproti evidencii mesta
09.06.2015 - Tlačové správy

Na Priemyselnej ulici v nájomných bytoch a nelegálnych prístavbách žije približne 110 ľudí, čo je trojnásobok oficiálne evidovaných. V registri mesta je na túto adresu prihlásených iba 39 osôb.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Radniční skultúrnia okolie kostola v Palúdzke Radniční skultúrnia okolie kostola v Palúdzke
09.06.2015 - Tlačové správy

Okolie kostola na Námestí SNP v Palúdzke je pravidelne po daždi v havarijnom stave. Opraviť a skultúrniť toto miesto s priľahlými uličkami sa aj na podnety miestnych rozhodli súčasní radniční, ktorí nad dlhodobo neriešeným problémom krútia hlavami.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Cez Priemyselnú opatrnejšie Cez Priemyselnú opatrnejšie
09.06.2015 - Tlačové správy

Vodiči by dnes Priemyselnou ulicou v Liptovskom Mikuláši mali prechádzať so zvýšenou opatrnosťou. Pracovníci Verejnoprospešných služieb od rána opravujú výtlky na viacerých miestach komunikácie.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o uložení zásielky
09.06.2015 - Úradná tabuľa

Listová zásielka adresovaná: Veronika VOZÁROVÁ, nar. 1992, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: Slovenská sporiteľňa, a.s. Bratislava.

Horizontálny predel obsahu
Zámer mesta Liptovský Mikuláš
09.06.2015 - Úradná tabuľa

Zámer mesta Liptovský Mikuláš previesť formou budúcej zámeny ako prípad hodný osobitného zreteľa nehnuteľný majetok v k. ú. Liptovský Mikuláš - časti pozemkov parc. č. KN-C 568/1 a 568/23 (Ul. Štúrova) o výmere cca 171 m2 spoločnosti MASTO REAL, s.r.o. Banská Bystrica výmenou za nehnuteľnosť v k. ú. Liptovský Mikuláš na Ul. Štúrovej na časti pozemku parc. č. KN-C 568/1 o výmere cca 91 m2 (6 parkovacích státí). POZN: Termín vyvesenia verejnej vyhlášky predĺžený do 7.7.2015.

Horizontálny predel obsahu