Liptovský Mikuláš

Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

Oznamy

Vážení občania,
v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní.Typ správy:

Archív správ -

Oznámenie o uložení zásielky
13.08.2013 - Úradná tabuľa

Zásielka adresovaná pre: Jozef Kotian, nar. 1960, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. pobočka Liptovský Mikuláš

Horizontálny predel obsahu
Mestský hasičský zbor prispeje k profesionalizácii práce dobrovoľných hasičov  Mestský hasičský zbor prispeje k profesionalizácii práce dobrovoľných hasičov
12.08.2013 - Tlačové správy

Na bezpečnosť obyvateľov Liptovského Mikuláša dozerá novozriadený Mestský hasičský zbor. Dobrovoľní členovia zboru budú vykonávať záchranu osôb, zvierat a majetku ohrozených požiarom, zasahovať pri živelných pohromách a mimoriadnych udalostiach v meste.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Šikovný trh ukázal to najkrajšie čo doma máme Šikovný trh ukázal to najkrajšie čo doma máme
12.08.2013 - Tlačové správy

Rohonciho záhrada v centre Liptovského Mikuláša bola v minulosti spoločensky vyhľadávaným miestom, kde sa v dobách Liptovského Sv. Mikuláša konali tie najkrajšie tancovačky. Život do parku vrátil v sobotu 10. augusta trh, ktorý predstavil tie najšikovnejšie ruky z Liptova.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Obec Ploštín oslávi 750. výročie Obec Ploštín oslávi 750. výročie
12.08.2013 - Tlačové správy

Prvá písomná zmienka sa o obci Ploštín zmieňuje v roku 1263. Tento rok si obyvatelia tejto liptovskomikulášskej mestskej časti pripomínajú 750. výročie založenia obce.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
„Starí páni“ z Liptovskej Ondrašovej jubilovali „Starí páni“ z Liptovskej Ondrašovej jubilovali
12.08.2013 - Tlačové správy

Jubilejné 25. výročie tímu old boys Liptovská Ondrašová pritiahlo v sobotu 10. augusta na tamojšie ihrisko desiatky jeho členov.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o uložení zásielky
12.08.2013 - Úradná tabuľa

Zásielka adresovaná pre: Róbert Glevitzký, nar. 1982, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: Okresný súd Liptovský Mikuláš

Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
12.08.2013 - Úradná tabuľa

Rozhodnutie na stavbu "Polyfunkčný dom, plynová prípojka, elektrická prípojka, kanalizačná prípojka, vodovodná prípojka" v k. ú. Liptovská Ondrašová, navrhovateľom ktorej je Samuel Lehotský, Kráľova Lehota - zastavenie konania

Horizontálny predel obsahu
Návšteva poľskych  honorárnych konzulov v Liptovskom Mikuláši Návšteva poľskych honorárnych konzulov v Liptovskom Mikuláši
09.08.2013 - Tlačové správy

Mesto Liptovský Mikuláš poctili svojou návštevou honorárny konzul Poľskej republiky na Slovensku Tadeusz Frackowiak a honorárny konzul Slovenskej republiky v Poľsku Wieslaw Wojas. Hlavnou témou rozhovorov s predstaviteľmi mesta bolo spojenie slovenskej a poľskej strany Tatier spoločným cyklochodníkom. om.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
09.08.2013 - Úradná tabuľa

Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania na stavbu "Zateplenie bytového domu 12 BJ Jilemnického 1251/26, 28 v k. ú. Liptovský Mikuláš pre stavebníka: Vlastníci bytov bytového domu na ul. Jilemnického 1251, Liptovský Mikuláš v zastúpení Bytovým podnikom, a.s. Liptovský Mikuláš

Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
09.08.2013 - Úradná tabuľa

Stavebné povolenie na stavbu "Bytový dom - stavebné úpravy" číslo súp. č. 1949, Liptovský Mikuláš pre stavebníka: Vlastníci bytov a nebytových priestorov, Ul. 1. mája 1949, Liptovský Mikuláš v zastúpení Bytovým podnikom, a.s. Liptovský Mikuláš

Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
09.08.2013 - Úradná tabuľa

Oznámenie o zaslaní zámeru "Výkupňa železných kovov, farebných kovov, elektroodpadu a starých vozidiel Liptovský Mikuláš" navrhovateľa Mariána Ondríka, Oravická 509, Liesek.

Horizontálny predel obsahu
Liptov aréna hľadá stále svojho nájomcu Liptov aréna hľadá stále svojho nájomcu
08.08.2013 - Tlačové správy

Poslanci zastupiteľstva vo štvrtok 8. augusta odsúhlasili nové podmienky pre druhé kolo obchodnej súťaže, prostredníctvom ktorej mesto hľadá nájomcu Liptov arény v Ráztokách. Víťaz má mestu zaplatiť náklady na desaťročnú prevádzku haly a investičné náklady, ktorými sa mesto na jej vybudovaní podieľalo. Nájomcovi budú halu prevádzkovať Verejnoprospešné služby, teda organizácia, ktorá ju spravuje aj dnes.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Od smrti Martina Rázusa uplynulo 76 rokov Od smrti Martina Rázusa uplynulo 76 rokov
08.08.2013 - Tlačové správy

Tvorba Martina Rázusa patrí medzi klenoty slovenskej prozaickej, poetickej a dramatickej literárnej histórie. Aj preto si na túto osobnosť každým rokom spomíname v jeho rodnom meste. Útržky z prozaickej tvorby zazneli ku dňu jeho 76. výročia úmrtia aj v centre mesta.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Jánošík vo filme a Jánošíkov víkend Jánošík vo filme a Jánošíkov víkend
08.08.2013 - Tlačové správy

Tento rok si pripomíname 300. výročie súdu a popravy Juraja Jánošíka v Liptovskom Sv. Mikuláši. Pri tejto príležitosti pripravili organizátori súbor akcií pod názvom Jánošík – 300 rokov legendy. Spomienkové podujatia v meste vyvrcholia v polovici augusta v rámci Mikulášskeho leta.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Zomrela uznávaná novinárka z Liptovského Mikuláša Milena Čeganová Zomrela uznávaná novinárka z Liptovského Mikuláša Milena Čeganová
08.08.2013 - Tlačové správy

V piatok 2. augusta nás vo večerných hodinách po ťažkej chorobe navždy opustila dlhoročná redaktorka a moderátorka Slovenského rozhlasu Milena Čeganová (56).


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Tento víkend zavítajú do mesta svetové hity, šikovné ruky a kapela Komajota Tento víkend zavítajú do mesta svetové hity, šikovné ruky a kapela Komajota
08.08.2013 - Tlačové správy

Bon Jovi, Depeche Mode a Kabát. To sú názvy troch legiend hudobného sveta, ktorých piesne odznejú z pódia na Námestí osloboditeľov v Liptovskom Mikuláši už tento víkend v revival verziách. Tematický víkend je ďalším z programov Mikulášskeho leta.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
08.08.2013 - Úradná tabuľa

Rozhodnutie o prerušení konania o zmene v užívaní stavby č. súp. 627 "Bytový dom" na "2x Bytový dom" a výzva na doplnenie návrhu pre navrhovateľa: Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu súp. č. 627, Liptovský Mikuláš, v zastúpení Janou Kováčovou, Liptovský Mikuláš

Horizontálny predel obsahu
Akadémia ozbrojených síl otvára ďalšiu Univerzitu tretieho veku Akadémia ozbrojených síl otvára ďalšiu Univerzitu tretieho veku
07.08.2013 - Tlačové správy

V septembri tohto roka sa brány Akadémie ozbrojených síl v Liptovskom Mikuláši opäť otvoria pre záujemcov o štúdium z radov seniorov. Vzdelávať sa budú v anglickom jazyku, počítačových zručnostiach či v histórii Slovenska.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Meteorologická výstraha
07.08.2013 - Oznamy

Výstraha SHMÚ pred vysokými teplotami na štvrtok 8.8.2013


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o uložení zásielky
07.08.2013 - Úradná tabuľa

Zásielka adresovaná pre: Ján Beller, nar. 1943, bytom Liptovský Mikuláš; doručená od: Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, pobočka Trenčín

Horizontálny predel obsahu