Liptovský Mikuláš

Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

Oznamy

Vážení občania,
v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní.Typ správy:

Archív správ -

Mosty Gesharim uzavreli prvých dvadsať rokov svojej existencie Mosty Gesharim uzavreli prvých dvadsať rokov svojej existencie
10.10.2013 - Tlačové správy

Neopakovateľná atmosféra Mostov Gesharim opäť zavítala do Liptovského Mikuláša. Ojedinelý projekt, ktorý už dvadsať rokov spája národy v Strednej Európe, bol aj tento rok dôkazom toho, že jedným z najsilnejších nástrojov premosťovania je hudba.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Oznam
10.10.2013 - Oznamy

Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny - výrub drevín rastúcich na pozemku parc. č. KN – C 365/46 v k.ú. Liptovský Mikuláš


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Oznam
10.10.2013 - Oznamy

Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny - výrub drevín rastúcich na pozemku parc. č. KN – C 343/1 v k.ú. Liptovský Mikuláš


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Dražobná vyhláška
10.10.2013 - Úradná tabuľa

Exekútorský úrad Liptovský Mikuláš oznamuje, že dňa 19.11.2013 sa uskutoční 5. kolo dražby nehnuteľnosti - byt č. 5 nachádzajúci sa na 1. poschodí bytového domu súp. č. 426 v k. ú. Liptovská Porúbka o celkovej ploche 49,90 m2 vo vlastníctve povinného Jozefa Švajdu a Danky Švajdovej, Liptovská Porúbka.

Horizontálny predel obsahu
Komunitné centrum v Hlbokom navštívili dobrovoľníci z Holandska Komunitné centrum v Hlbokom navštívili dobrovoľníci z Holandska
09.10.2013 - Tlačové správy

Skupina dobrovoľníkov v Holandska zavítala do Liptovského Mikuláša, aby odovzdala vecné dary deťom z Komunitného centra v mestskej časti Hlboké. Cieľom darcovstva je šírenie pomoci deťom, ktoré sa ťažšie zaraďujú do života.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Mesto podporí spustenie a prevádzku lyžiarskeho vleku na sídlisku Podbreziny Mesto podporí spustenie a prevádzku lyžiarskeho vleku na sídlisku Podbreziny
09.10.2013 - Tlačové správy

Lyžiarsky vlek na sídlisku Podbreziny v Liptovskom Mikuláši sa po štyroch rokoch vráti do prevádzky. O jeho spustenie počas nastávajúcej zimnej sezóny sa pričinila aj liptovskomikulášska radnica, ktorá tak chce okrem zvýšenia návštevnosti, podporiť lyžiarsku gramotnosť študujúcej mládeže.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o plánovanej odstávke elektriny - 7.11.2013 Oznámenie o plánovanej odstávke elektriny - 7.11.2013
09.10.2013 - Úradná tabuľa

Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. Žilina oznamuje, že dňa 7.11.2013 bude v čase od 8:00 hod. do 16:30 hod. prerušená v Liptovskom Mikuláši (ul. Malé Domky č. domov 222, 223, 224 a od č. domu 226 po 245 okrem č. domu 231) distribúcia elektrickej energie z dôvodu vykonania plánovanej opravy elektrického zariadenia.

Horizontálny predel obsahu
Oznam
09.10.2013 - Oznamy

Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny - výrub drevín rastúcich na pozemku parc. č. KN – C 1730/1 v k.ú. Liptovský Mikuláš


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Oznam
09.10.2013 - Oznamy

Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny - výrub dreviny rastúcej na pozemku parc. č. KN – C 146/1 v k. ú. Iľanovo


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti
09.10.2013 - Úradná tabuľa

Daňový úrad Žilina, pobočka Liptovský Mikuláš oznamuje p. Martinovi Glevitzkému, nar. 1956, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš miesto uloženia písomnosti č. 9513301/5/4355784/2013 zo dňa 24.9.2013, ktorým je Daňový úrad, Hollého 3, Liptovský Mikuláš

Horizontálny predel obsahu
Návrh VZN mesta Liptovský Mikuláš
09.10.2013 - Úradná tabuľa

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Liptovský Mikuláš o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií mesta Liptovský Mikuláš

Horizontálny predel obsahu
Zámer mesta Liptovský Mikuláš
09.10.2013 - Úradná tabuľa

Zámer mesta Lipovský Mikuláš odpredať priamym predajom ako prípad hodný osobitného zreteľa nehnuteľný majetok v k. ú. Liptovský Mikuláš na Nábreží Dr. Aurela Stodolu - byt č. 88 na 6. poschodí bytového domu súp. č. 1797, vchod č. 58 o ploche 21,50 m2 Ing. Stanislavovi Križkovi, Liptovský Mikuláš

Horizontálny predel obsahu
Zámer mesta Liptovský Mikuláš
09.10.2013 - Úradná tabuľa

Zámer mesta Lipovský Mikuláš odpredať priamym predajom ako prípad hodný osobitného zreteľa nehnuteľný majetok v k. ú. Liptovský Mikuláš na Nábreží Dr. Aurela Stodolu - byt č. 79 na 3. poschodí bytového domu súp. č. 1797, vchod č. 58 o ploche 22,00 m2 Ing. Stanislavovi Križkovi, Liptovský Mikuláš

Horizontálny predel obsahu
Spravte niečo pre svoje zdravie počas  Dňa chôdze Spravte niečo pre svoje zdravie počas Dňa chôdze
08.10.2013 - Tlačové správy

Mikulášania sa aj tento rok pustia na tradičnom podujatí Dňa chôdze po prúde rieky Váh. K účastníkom, ktorí chcú spraviť niečo pre svoje zdravie sa môže pridať každý, kto si trúfa na asi päťkilometrovú nenáročnú trasu.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška - uznesenie
08.10.2013 - Úradná tabuľa

Poľovnícke združenie Baníkov so sídlom v Smrečanoch zverejňuje uznesenie zo zhromaždenia vlastníkov poľovných pozemkov (ZVPP) v spoločnom Poľovnom revíri "Baníkov", konaného dňa 26.7.2013 v Žiari

Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti
08.10.2013 - Úradná tabuľa

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. pobočka Liptovský Mikuláš oznamuje p. Miroslavovi Lukášikovi, nar. 1968, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš miesto uloženia písomnosti č.13242196613 zo dňa 4.10.2013, ktorým je Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. Štúrova 34, Liptovský Mikuláš

Horizontálny predel obsahu
Zámer mesta Liptovský Mikuláš
08.10.2013 - Úradná tabuľa

Zámer mesta Lipovský Mikuláš prenajať ako prípad hodný osobitného zreteľa časť pozemku parc. č. KN-C 2843 o výmere cca 359 m2 v k. ú. Benice Mgr. Jane Gajdošovej, Liptovský Mikuláš a MUDr. Rolandovi Petríkovi s manželkou Mgr. Janou Petríkovou, Liptovský Mikuláš

Horizontálny predel obsahu
Zámer mesta Liptovský Mikuláš
08.10.2013 - Úradná tabuľa

Zámer mesta Lipovský Mikuláš odpredať priamym predajom ako prípad hodný osobitného zreteľa nehnuteľnosti v k. ú. Okoličné (ul. Stošická) - pozemky parc. č. KN-C 1245/2, 1259/5 a 1259/6 spolu o výmere 70 m2 Ing. Jánovi Jakubčiakovi, Liptovský Mikuláš

Horizontálny predel obsahu
Zámer mesta Liptovský Mikuláš
08.10.2013 - Úradná tabuľa

Zámer mesta Liptovský Mikuláš prenajať nehnuteľnosť - časť pozemku parc. č. KN-C 6599 v k. ú. Liptovský Mikuláš (ul. Sládkovičova) o výmere cca 14,3 m2

Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu
08.10.2013 - Úradná tabuľa

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu pre občanov: 1/Peter Michal, nar. 1978; 2/ Rudolf Jalovecký, nar. 1971 a 3/ Dušan Dunka, nar. 1967. Miestom ich nového trvalého pobytu je MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ.

Horizontálny predel obsahu