Liptovský Mikuláš

Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

Oznamy

Vážení občania,
v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní.Typ správy:

Archív správ -

Verejná vyhláška
10.08.2012 - Úradná tabuľa

Oznámenie o začatí zlúčeného územného a stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania pre stavebníka: LEHOTSKY CAPITAL, s.r.o. Kráľova Lehota 176, Kráľova Lehota v zastúpení: REAL Inginiering, s.r.o., Ul. 1. mája 697/26, Liptovský Mikuláš pre vydanie stavebného povolenia na stavbu "Kotolňa na drevnú štiepku, Palúčanská 616/57, Liptovský Mikuláš" na pozemkoch parc. č. KN-C 1680/1 a KN-C 1673/4 v k. ú. Palúdzka

Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
10.08.2012 - Úradná tabuľa

Oznámenie o začatí stavebného konania a nariadenie ústneho pojednávania pre stavebníka: CREDO agency, s.r.o., Kyjevské námestie 14535/7, Banská Bystrica v zastúpení: REAL Inginiering, s.r.o., Ul. 1. mája 697/26, Liptovský Mikuláš pre vydanie stavebného povolenia na stavbu "Polyfunkčný objekt LIVE CENTER" na pozemkoch KN-C 509/5, KN-C 504/2, KN-C 499 a KN-C 501 v k. ú. Liptovský Mikuláš

Horizontálny predel obsahu
Oznam
10.08.2012 - Oznamy

Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny - výrub dreviny v blízkosti rodinného domu Iľanovo č. 107, Liptovský Mikuláš


celý článok celý článok celý článok
Horizontálny predel obsahu
Výrub drevín pri stavbe cyklochodníka Výrub drevín pri stavbe cyklochodníka
10.08.2012 - Oznamy

Mesto do konca roku 2013 zabezpečí náhradnú výsadbu vysokorastúcich drevín v tejto lokalite.


celý článok celý článok celý článok
Horizontálny predel obsahu
Ako postupovať pri nakladaní so starými vozidlami? Ako postupovať pri nakladaní so starými vozidlami?
09.08.2012 - Oznamy

V súvislosti s likvidáciou starých vozidiel upozorňuje Mestská polícia občanov na dodržiavanie predpisov.


celý článok celý článok celý článok
Horizontálny predel obsahu
Údržba zelených plôch v našom meste Údržba zelených plôch v našom meste
08.08.2012 - Tlačové správy

V polovici júla realizovali pracovníci Verejnoprospešných služieb už druhú kosbu, podľa výkazu prác mali pokosené dve tretiny všetkých spravovaných plôch v meste. Kosenie pokračuje aj v auguste.


celý článok celý článok celý článok
Horizontálny predel obsahu
Michala Martikána vítali doma stovky priaznivcov Michala Martikána vítali doma stovky priaznivcov
06.08.2012 - Tlačové správy

Držiteľa piatich olympijských medailí vítali v nedeľu 5. augusta v rodnom meste stovky fanúšikov.


celý článok celý článok celý článok
Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe
06.08.2012 - Úradná tabuľa

Oznámenie o konaní dobrovoľnej dražby dňa 23.8.2012 na nehnuteľnosť - byt č. 38 na 7. poschodí bytového domu súp. č. 1962 na ul. 1. mája 1962/111 v k. ú. Liptovský Mikuláš, navrhoveteľom ktorej sú vlastníci bytov a nebytových priestorov na ul. 1. mája 1962/111, Liptovský Mikuláš a dražobníkom je Profesionálna dražobná spoločnosť, s.r.o. Košice

Horizontálny predel obsahu
Oznam
06.08.2012 - Oznamy

Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny - výrub dreviny v blízkosti bytového domu Nábrežie Dr. A. Stodolu 1785/40, Liptovský Mikuláš


celý článok celý článok celý článok
Horizontálny predel obsahu
Osemdesiat rokov ľadového hokeja v Liptovskom Mikuláši Osemdesiat rokov ľadového hokeja v Liptovskom Mikuláši
03.08.2012 - Tlačové správy

Hokej zviditeľnil Liptovský Mikuláš. Ocenili to štátne a medzinárodné organizácie. Mestu a hokejovému oddielu zverili organizovanie viacerých významných podujatí. Máme sa s čím chváliť. Ostáva dúfať, že rok tohto významného výročia odštartuje novú etapu úspechov mikulášskeho hokeja.


celý článok celý článok celý článok
Horizontálny predel obsahu
Michala Martikána privítame v nedeľu Michala Martikána privítame v nedeľu
02.08.2012 - Tlačové správy

Držiteľ piatich olympijských medailí Michal Martikán sa dočká v jeho rodnom meste po návrate z Londýna vrelého privítania.


celý článok celý článok celý článok
Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
01.08.2012 - Úradná tabuľa

Oznámenie o začatí stavebného konania a nariadenie ústneho pojednávania - stavebník Ing. Petr Nekola a manž. Milada Nekolová, Opavská 619/2, Liptovský Mikuláš - stavebné úpravy bytu č. 15, 3. poschodie bytového domu súp. č. 619 na pozemku parc. č. KN 776/23 v k. ú. Okoličné

Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
01.08.2012 - Úradná tabuľa

Oznámenie o začatí stavebného konania a nariadenie ústneho pojednávania - stavebník Dušan Konečný a manž. Janka Konečná, Nábrežie Dr. A. Stodolu 1567/1, Liptovský Mikuláš - stavebné úpravy bytu č. 38, 10. poschodie bytového domu súp. č. 1567 na pozemku parc. č. KN 5269/72 v k. ú. Liptovský Mikuláš

Horizontálny predel obsahu
Takto fandili Mišovi Martikánovi jeho rodáci Takto fandili Mišovi Martikánovi jeho rodáci
31.07.2012 - Tlačové správy

Pred televíznou obrazovkou držali v Lodenici mikulášskemu rodákovi palce aj reprezentačný tréner Peter Cibák, majster sveta v hliadkach Dušan Zaťko či Peter Mráz, tréner olympioničky Eleny Kaliskej.


celý článok celý článok celý článok
Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o uložení zásielky
31.07.2012 - Úradná tabuľa

Zásielka adresovaná pre: Jozef Žiak, nar. 1968, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: ČSOB Poisťovňa, a.s. Bratislava

Horizontálny predel obsahu
Liptovský Mikuláš sa cez víkend roztancoval Liptovský Mikuláš sa cez víkend roztancoval
30.07.2012 - Tlačové správy

Tohtoročné hudobno-tanečné podujatie Street Music Night prinieslo do ulíc Liptovského Mikuláša a zúčastnených barov množstvo hudby a zábavy pre domácich i turistov. Trvalo od 20.00 až do 04.00 nasledujúceho dňa. Všetky zariadenia v pešej zóne mohli prevádzkovať terasy výnimočne až do 02.00 hodiny rannej.


celý článok celý článok celý článok
Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
30.07.2012 - Úradná tabuľa

Územné rozhodnutie pre MERKURY MARKET SLOVAKIA, s.r.o., Duklianska 11, Prešov zastúpená LIPTOV REALITY, s.r.o., V Luhoch 659/10A, Liptovský Mikuláš o umiestnení stavby MERKURY MARKET na pozemku parc. č. KN-C 7326/86, 7326/87, 7326/88, 7326/89 a 7326/66 v k. ú. Liptovský Mikuláš

Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o uložení zásielky
27.07.2012 - Úradná tabuľa

Zásielka adresovaná pre: Róbert Glevitzský, nar. 1982, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: Okresný súd, Liptovský Mikuláš

Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
27.07.2012 - Úradná tabuľa

Rozhodnutie Obvodného úradu životného prostredia v Liptovskom Mikuláši, úseku štátnej správy ochrany prírody a krajiny a posudzovania vplyvov na ŽP Liptovský Mikuláš o posudzovaní vplyvov na životné prostredie pre zámer "Heliport Liptovský Trnovec" v k. ú. Liptovská Ondrašová navrhovateľa ELAN, s.r.o., Ul. 1. mája 35/115, Liptovský Mikuláš

Horizontálny predel obsahu
Mesto Liptovský Mikuláš sa zapojilo do projektu TrashOut Mesto Liptovský Mikuláš sa zapojilo do projektu TrashOut
25.07.2012 - Tlačové správy

Mesto Liptovský Mikuláš sa zapojilo do projektu TrashOut, ktorého cieľom je boj proti nelegálnym skládkam odpadu prostredníctvom mobilnej aplikácie.


celý článok celý článok celý článok
Horizontálny predel obsahu