Liptovský Mikuláš

Liptovský Mikuláš - erb mesta
Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

Oznamy

Vážení občania,
v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní.Typ správy:
SELECT * FROM lmd_polozky2 WHERE archiv = 1 AND DATUM > '2014-12-31' AND SKUPINA_ID = 1 ORDER BY DATUM DESC, VAHA DESC LIMIT 1860,20

Archív správ -

POZVÁNKA: Mosty Gesharim 2015 POZVÁNKA: Mosty Gesharim 2015
18.08.2015 - Tlačové správy

V stredu 19. augusta sa o 19:30 h v Synagóge v Liptovskom Mikuláši uskutoční tradičné podujatie, ktoré spája rôzne náboženstvá, kultúry a myšlienky - koncert MOSTY GESHARIM.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Vnútroblok dostal nový šat Vnútroblok dostal nový šat
18.08.2015 - Tlačové správy

Obyvateľom sídliska Podbreziny už od týchto dní neznepríjemňuje život zlý stav chodníka vo vnútrobloku na uliciach Jabloňová a Pod Slivkou.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Oprava priecestia pri Beňadikovej potrvá do 21. augusta Oprava priecestia pri Beňadikovej potrvá do 21. augusta  - Oprava železničného priecestia potrvá do 21. augusta
18.08.2015 - Tlačové správy

Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) začali od 17. augusta s rekonštrukciou železničného priecestia pri obci Beňadiková, na ktorom dvojkoľajný úsek medzi Liptovským Mikulášom a Liptovským Hrádkom križuje cesta III. triedy č. 2338.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Na zimnom štadióne bude v prevádzke nová rolba Na zimnom štadióne bude v prevádzke nová rolba
18.08.2015 - Tlačové správy

Na zimnom štadióne v Liptovskom Mikuláši budú mať modernú rolbu. Radnica vyčlenila na jej kúpu 45-tisíc eur, pričom financie odobrili poslanci mestského zastupiteľstva.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Začali sa veľkoplošné opravy ciest Začali sa veľkoplošné opravy ciest
18.08.2015 - Tlačové správy

Mesto Liptovský Mikuláš dnes odštartovalo veľkoplošné opravy miestnych komunikácií. Nový asfaltový povrch čaká cesty na Podbrezinách a v Palúdzke.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Oznam
18.08.2015 - Oznamy

Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny - výrub dreviny rastúcej v blízkosti nehnuteľnosti na Palugyayho ulici č. 32/17, parc. č. KN-C 1786 v k.ú. Palúdzka.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
18.08.2015 - Úradná tabuľa

Oznámenie Spoločného obecného úradu ÚR a SP v Liptovskom Mikuláši o začatí stavebného konania a o upustení od ústneho pojednávania na stavbu "Revitalizácia Námestia Svätej Barbory" na pozemkoch v k. ú. Dúbrava.

Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu
18.08.2015 - Úradná tabuľa

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu pre občanov: 1/ Michal JŮZEL, nar. 1969 a 2/ Zdenka KUBOVČÍKOVÁ, nar. 1980. Miestom ich nového trvalého pobytu je MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ.

Horizontálny predel obsahu
Poškodili oplotenie cintorína Poškodili oplotenie cintorína
17.08.2015 - Tlačové správy

Skutočne odsúdeniahodného činu sa pravdepodobne dnes v nočných hodinách dopustil neznámy páchateľ. Poškodil oplotenie Vrbického cintorína, ktorý je hlavným mestským miestom odpočinku zosnulých v Liptovskom Mikuláši.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Historické centrum chcú oživiť prostredníctvom združenia Historické centrum chcú oživiť prostredníctvom združenia
14.08.2015 - Tlačové správy

Prostredníctvom Občianskeho združenia Živé námestie chceme zvýšiť návštevnosť a oživiť jedinečné historické jadro Liptovského Mikuláša. Tento cieľ chceme dosiahnuť medzi domácimi obyvateľmi, ako aj návštevníkmi mesta, konštatoval primátor Ján Blcháč.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Pamätník je už osvetlený Pamätník je už osvetlený
14.08.2015 - Tlačové správy

Pamätník Žiadostí slovenského národa, ktorý sa nachádza na Revolučnej ulici v Liptovskej Ondrašovej, už v noci nie je ponorený do tmy.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Začali pripravovať rozpočet na rok 2016 Začali pripravovať rozpočet na rok 2016
13.08.2015 - Tlačové správy

Predstavitelia mikulášskej radnice dnes na stretnutí s vedúcimi odborov, oddelení mestského úradu a riaditeľmi mestských podnikov diskutovali o príprave rozpočtu mesta na budúci rok.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o plánovanej odstávke elektriny - 10.9.2015 Oznámenie o plánovanej odstávke elektriny - 10.9.2015
13.08.2015 - Úradná tabuľa

Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. Žilina oznamuje, že dňa 10.9.2015 bude v čase od 08:00 hod. do 14:30 hod. prerušená v Liptovskom Mikuláš - mestskej časti Staré Mesto (Ul. Podtatranského č. 23 a Prídavky č. 1818 - v zmysle rozpisu) distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy spoločnosti SSE-Distribúcia, a.s.

Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o uložení zásielky - Slovenská pošta
13.08.2015 - Úradná tabuľa

Oznámenie Slovenskej pošty v Liptovskom Mikuláši o uložení zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe.

Horizontálny predel obsahu
Radnica bojuje proti horúčavám Radnica bojuje proti horúčavám
12.08.2015 - Tlačové správy

Proti extrémnym horúčavám, ktoré panujú aj v Liptovskom Mikuláši už niekoľko týždňov, vykonáva miestna samospráva niekoľko opatrení. „Ulice kropíme vodou, zeleň zalievame v noci a agendu na mestskom úrade vybavujeme v skorších ranných hodinách, keď ešte nie sú v kanceláriách tridsaťstupňové teploty,“ uviedol primátor Liptovského Mikuláša Ján Blcháč.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Príďte na workshopy k tvorbe strategického plánu Príďte na workshopy k tvorbe strategického plánu
12.08.2015 - Tlačové správy

Predstavitelia mikulášskej radnice vás pozývajú na sériu odborných workshopov.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Šéf radnice ocenil osobnosti Palúdzky Šéf radnice ocenil osobnosti Palúdzky
12.08.2015 - Tlačové správy

​Primátor Ján Blcháč dnes na pôde radnice ocenil prácu, úsilie a aktivity troch osobností z mestskej časti Palúdzka. Pri tejto príležitosti im zároveň odovzdal ďakovný list. Za prínos v oblasti rozvoja duchovného života v mestskej časti ocenil evanjelickú farárku Evu Ščerbákovú a rímsko-katolíckeho kňaza Ivana Bujňáka. Za neúnavné aktivity v oblasti športu sa pocty dostalo Petrovi Kokavcovi, ktorý je trénerom FC 34 Liptovský Mikuláš - Palúdzka.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
12.08.2015 - Úradná tabuľa

Stavebné povolenie mesta Liptovský Mikuláš na stavbu "Stavebné úpravy bytu č. 12" nachádzajúcu sa na Nábreží Dr. A. Stodolu 1778 na pozemku parc. č. KN-C 3317/28 v k. ú. Liptovský Mikuláš, stavebníkom ktorej je Dominika Sirotová, Tisovec.

Horizontálny predel obsahu
Oznam - Výstraha SHMÚ - VYSOKÉ TEPLOTY - 3. stupeň
12.08.2015 - Oznamy

Slovenský hydrometeorologický ústav vydal pre okres Liptovský Mikuláš v dôsledku pretrvávajúcich vysokých teplôt meteorologickú výstrahu 3. stupňa v trvaní od 12.8.2015 do 14.8.2015.

Horizontálny predel obsahu
Oznam
12.08.2015 - Oznamy

Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny - výrub drevín rastúcich v blízkosti rodinného domu na ulici Pod dielom č. 382/12, parc. č. KN-C 88/136 v k.ú. Liptovská Ondrašová.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu

Oznamy

Vážení občania,
v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní.


Typ správy:
SELECT * FROM lmd_polozky2 WHERE archiv = 1 AND DATUM > '2014-12-31' AND SKUPINA_ID = 1 ORDER BY DATUM DESC, VAHA DESC LIMIT 1860,20

Archív správ -

POZVÁNKA: Mosty Gesharim 2015 POZVÁNKA: Mosty Gesharim 2015
18.08.2015 - Tlačové správy

V stredu 19. augusta sa o 19:30 h v Synagóge v Liptovskom Mikuláši uskutoční tradičné podujatie, ktoré spája rôzne náboženstvá, kultúry a myšlienky - koncert MOSTY GESHARIM.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Vnútroblok dostal nový šat Vnútroblok dostal nový šat
18.08.2015 - Tlačové správy

Obyvateľom sídliska Podbreziny už od týchto dní neznepríjemňuje život zlý stav chodníka vo vnútrobloku na uliciach Jabloňová a Pod Slivkou.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Oprava priecestia pri Beňadikovej potrvá do 21. augusta Oprava priecestia pri Beňadikovej potrvá do 21. augusta  - Oprava železničného priecestia potrvá do 21. augusta
18.08.2015 - Tlačové správy

Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) začali od 17. augusta s rekonštrukciou železničného priecestia pri obci Beňadiková, na ktorom dvojkoľajný úsek medzi Liptovským Mikulášom a Liptovským Hrádkom križuje cesta III. triedy č. 2338.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Na zimnom štadióne bude v prevádzke nová rolba Na zimnom štadióne bude v prevádzke nová rolba
18.08.2015 - Tlačové správy

Na zimnom štadióne v Liptovskom Mikuláši budú mať modernú rolbu. Radnica vyčlenila na jej kúpu 45-tisíc eur, pričom financie odobrili poslanci mestského zastupiteľstva.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Začali sa veľkoplošné opravy ciest Začali sa veľkoplošné opravy ciest
18.08.2015 - Tlačové správy

Mesto Liptovský Mikuláš dnes odštartovalo veľkoplošné opravy miestnych komunikácií. Nový asfaltový povrch čaká cesty na Podbrezinách a v Palúdzke.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Oznam
18.08.2015 - Oznamy

Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny - výrub dreviny rastúcej v blízkosti nehnuteľnosti na Palugyayho ulici č. 32/17, parc. č. KN-C 1786 v k.ú. Palúdzka.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
18.08.2015 - Úradná tabuľa

Oznámenie Spoločného obecného úradu ÚR a SP v Liptovskom Mikuláši o začatí stavebného konania a o upustení od ústneho pojednávania na stavbu "Revitalizácia Námestia Svätej Barbory" na pozemkoch v k. ú. Dúbrava.

Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu
18.08.2015 - Úradná tabuľa

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu pre občanov: 1/ Michal JŮZEL, nar. 1969 a 2/ Zdenka KUBOVČÍKOVÁ, nar. 1980. Miestom ich nového trvalého pobytu je MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ.

Horizontálny predel obsahu
Poškodili oplotenie cintorína Poškodili oplotenie cintorína
17.08.2015 - Tlačové správy

Skutočne odsúdeniahodného činu sa pravdepodobne dnes v nočných hodinách dopustil neznámy páchateľ. Poškodil oplotenie Vrbického cintorína, ktorý je hlavným mestským miestom odpočinku zosnulých v Liptovskom Mikuláši.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Historické centrum chcú oživiť prostredníctvom združenia Historické centrum chcú oživiť prostredníctvom združenia
14.08.2015 - Tlačové správy

Prostredníctvom Občianskeho združenia Živé námestie chceme zvýšiť návštevnosť a oživiť jedinečné historické jadro Liptovského Mikuláša. Tento cieľ chceme dosiahnuť medzi domácimi obyvateľmi, ako aj návštevníkmi mesta, konštatoval primátor Ján Blcháč.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Pamätník je už osvetlený Pamätník je už osvetlený
14.08.2015 - Tlačové správy

Pamätník Žiadostí slovenského národa, ktorý sa nachádza na Revolučnej ulici v Liptovskej Ondrašovej, už v noci nie je ponorený do tmy.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Začali pripravovať rozpočet na rok 2016 Začali pripravovať rozpočet na rok 2016
13.08.2015 - Tlačové správy

Predstavitelia mikulášskej radnice dnes na stretnutí s vedúcimi odborov, oddelení mestského úradu a riaditeľmi mestských podnikov diskutovali o príprave rozpočtu mesta na budúci rok.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o plánovanej odstávke elektriny - 10.9.2015 Oznámenie o plánovanej odstávke elektriny - 10.9.2015
13.08.2015 - Úradná tabuľa

Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. Žilina oznamuje, že dňa 10.9.2015 bude v čase od 08:00 hod. do 14:30 hod. prerušená v Liptovskom Mikuláš - mestskej časti Staré Mesto (Ul. Podtatranského č. 23 a Prídavky č. 1818 - v zmysle rozpisu) distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy spoločnosti SSE-Distribúcia, a.s.

Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o uložení zásielky - Slovenská pošta
13.08.2015 - Úradná tabuľa

Oznámenie Slovenskej pošty v Liptovskom Mikuláši o uložení zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe.

Horizontálny predel obsahu
Radnica bojuje proti horúčavám Radnica bojuje proti horúčavám
12.08.2015 - Tlačové správy

Proti extrémnym horúčavám, ktoré panujú aj v Liptovskom Mikuláši už niekoľko týždňov, vykonáva miestna samospráva niekoľko opatrení. „Ulice kropíme vodou, zeleň zalievame v noci a agendu na mestskom úrade vybavujeme v skorších ranných hodinách, keď ešte nie sú v kanceláriách tridsaťstupňové teploty,“ uviedol primátor Liptovského Mikuláša Ján Blcháč.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Príďte na workshopy k tvorbe strategického plánu Príďte na workshopy k tvorbe strategického plánu
12.08.2015 - Tlačové správy

Predstavitelia mikulášskej radnice vás pozývajú na sériu odborných workshopov.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Šéf radnice ocenil osobnosti Palúdzky Šéf radnice ocenil osobnosti Palúdzky
12.08.2015 - Tlačové správy

​Primátor Ján Blcháč dnes na pôde radnice ocenil prácu, úsilie a aktivity troch osobností z mestskej časti Palúdzka. Pri tejto príležitosti im zároveň odovzdal ďakovný list. Za prínos v oblasti rozvoja duchovného života v mestskej časti ocenil evanjelickú farárku Evu Ščerbákovú a rímsko-katolíckeho kňaza Ivana Bujňáka. Za neúnavné aktivity v oblasti športu sa pocty dostalo Petrovi Kokavcovi, ktorý je trénerom FC 34 Liptovský Mikuláš - Palúdzka.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
12.08.2015 - Úradná tabuľa

Stavebné povolenie mesta Liptovský Mikuláš na stavbu "Stavebné úpravy bytu č. 12" nachádzajúcu sa na Nábreží Dr. A. Stodolu 1778 na pozemku parc. č. KN-C 3317/28 v k. ú. Liptovský Mikuláš, stavebníkom ktorej je Dominika Sirotová, Tisovec.

Horizontálny predel obsahu
Oznam - Výstraha SHMÚ - VYSOKÉ TEPLOTY - 3. stupeň
12.08.2015 - Oznamy

Slovenský hydrometeorologický ústav vydal pre okres Liptovský Mikuláš v dôsledku pretrvávajúcich vysokých teplôt meteorologickú výstrahu 3. stupňa v trvaní od 12.8.2015 do 14.8.2015.

Horizontálny predel obsahu
Oznam
12.08.2015 - Oznamy

Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny - výrub drevín rastúcich v blízkosti rodinného domu na ulici Pod dielom č. 382/12, parc. č. KN-C 88/136 v k.ú. Liptovská Ondrašová.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu