Liptovský Mikuláš

Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

Oznamy

Vážení občania,
v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní.Typ správy:

Archív správ -

Verejné korčuľovanie mimoriadne aj 1. a 5. januára Verejné korčuľovanie mimoriadne aj 1. a 5. januára
30.12.2013 - Oznamy

Začiatok roka 2014 prináša dva mimoriadne termíny verejného korčuľovania, využite ich!


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti
27.12.2013 - Úradná tabuľa

Daňový úrad Žilina, pobočka Liptovský Mikuláš oznamuje p. Igorovi BOGÁROVI, nar. 1964, hlásený pobyt na mesto Liptovský Mikuláš miesto uloženia písomnosti č. 9513301/5/5619420/2013 zo dňa 18.12.2013, ktorým je Daňový úrad, pobočka Liptovský Mikuláš.

Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o uložení zásielky
27.12.2013 - Úradná tabuľa

Zásielka adresovaná pre: Marek TOMAŇ, nar. 1978, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: Exekútorský úrad Bratislava.

Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o uložení zásielky
27.12.2013 - Úradná tabuľa

Zásielka adresovaná pre: Erik Siffel, nar. 1992, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: Krajský súd Bratislava.

Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o dražbe
27.12.2013 - Úradná tabuľa

Dražobná spoločnosť so sídlom v Bratislave oznamuje, že dňa 10.2.2014 sa uskutoční v Best Western Palace Hotel Polom v Žiline 1. kolo dražby na nehnuteľnosť - byt č. 9 na 3. poschodí bytového domu súp. č. 42 v k. ú. Liptovský Mikuláš.

Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
27.12.2013 - Úradná tabuľa

Združenie majiteľov lesov, Pozemkové spoločenstvo Závažná Poruba zverejňuje Uznesenie zo zhromaždenia vlastníkov poľovných pozemkov v spoločnom Poľovnom revíri "Poludnica", konaného dňa 18.11.2013 v Závažnej Porube.

Horizontálny predel obsahu
Mosty Gesharim vo vianočnom televíznom vysielaní Mosty Gesharim vo vianočnom televíznom vysielaní
23.12.2013 - Tlačové správy

Začiatkom októbra tohto roka uzavreli obľúbené Mosty Gesharim dvadsať rokov svojej existencie. Ani tento raz si premosťovanie medzi štyrmi národmi nenechali ujsť kamery verejnoprávnej televízie, ktorá záznam z podujatia zaradila tradične do vianočného vysielania.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Reprezentačný ples primátora mesta bude charitatívny Reprezentačný ples primátora mesta bude charitatívny
23.12.2013 - Tlačové správy

Sériu mestských podujatí otvorí aj v roku 2014 tradičný reprezentačný ples primátora mesta. Jeho 23. ročník bude opäť plný dobrej zábavy, kultúrneho programu, ale najmä tanca až do skorých ranných hodín.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o uložení zásielok
23.12.2013 - Úradná tabuľa

Zásielky v počte 2 ks adresované pre: Eva RIGOVÁ, nar. 1984, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručené od: Exekútorský úrad Liptovský Mikuláš.

Horizontálny predel obsahu
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Liptovský Mikuláš č. 13/2013/VZN
23.12.2013 - Úradná tabuľa

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Liptovský Mikuláš č. 13/2013/VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka a dieťa škôl a školských zariadení zriadeného na území mesta Liptovský Mikuláš pre rok 2014.

Horizontálny predel obsahu
Jánošík vo Varšave Jánošík vo Varšave
20.12.2013 - Tlačové správy

Rok 2013, ktorý v Múzeu Janka Kráľa v Liptovskom Mikuláši pri 300. výročí popravy Juraja Jánošíka venovali najslávnejšej zbojníckej legende, uzavrel sériu podujatí v metropole Poľska, vo Varšave. V Slovenskom inštitúte sa 10. decembra 2013 uskutočnilo slávnostné uvedenie slovensko-poľskej výstavy Jánošík, karpatský zbojník a novej publikácie Jánošík, od skutočnosti k legende, ktorá bola vydaná aj v poľskom jazyku.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Mimoriadne úspešná sezóna Kanoe Tatra Klubu Mimoriadne úspešná sezóna Kanoe Tatra Klubu
20.12.2013 - Tlačové správy

Tento rok bol pre Kanoe Tatra Klub (KTK) z Liptovského Mikuláša mimoriadne úspešný. Svedčia o tom skvelé výsledky športovcov a vydarená organizácia Majstrovstiev sveta juniorov a do 23 rokov vo vodnom slalome na jednom z prvých umelých kanálov na svete Ondreja Cibáka. Do Liptova prišiel na svetový šampionát rekordný počet športovcov na viac ako päťsto lodiach.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Lyžovanie na Podbrezinách bude zadarmo Lyžovanie na Podbrezinách bude zadarmo
20.12.2013 - Tlačové správy

Radnica pripravila pre lyžiarov predvianočný darček. Budú si môcť zalyžovať zadarmo, a to priamo v meste. Už zajtra sa spúšťa do prevádzky vlek na sídlisku Podbreziny.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Menovanie členov Mestského hasičského zboru Menovanie členov Mestského hasičského zboru
20.12.2013 - Tlačové správy

V Liptovskom Mikuláši v tomto roku zriadili Mestský hasičský zbor. Deväť prihlásených dobrovoľníkov v piatok 20. decembra na Mestskom úrade oficiálne vymenovali za členov zboru. Od mesta dostali nečakaný dar.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
20.12.2013 - Úradná tabuľa

Okresný úrad Liptovský Mikuláš - katastrálny odbor oznamuje, že dňa 23.10.2013 bolo vydané Rozhodnutie a Upovedomenie o podaní odvolania na základe Rozhodnutia č. V 2670/2013 o zamietnutí návrhu na vklad zmluvy o zriadení záložného práva do katastra nehnuteľností medzi: POHOTOVOSŤ, s.r.o. Bratislava a Mária Brezinová, Liptovský Mikuláš.

Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti
20.12.2013 - Úradná tabuľa

Daňový úrad Žilina, pobočka Liptovský Mikuláš oznamuje p. Martinovi Glevitzkému, nar. 1956, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš miesto uloženia písomnosti č. 9513301/5/5605876 zo dňa 17.12.2013, ktorým je Daňový úrad, Žilina - pobočka Liptovský Mikuláš, Hollého 3, Liptovský Mikuláš.

Horizontálny predel obsahu
Najlepšie hodnotenie získali hotely v Demänovskej Doline Najlepšie hodnotenie získali hotely v Demänovskej Doline
19.12.2013 - Tlačové správy

Ubytovacie zariadenia na Liptove sa môžu pýšiť certifikátmi kvality. Hodnotiaca komisia po viac ako dvoch mesiacoch inšpekcií vybrala najlepších z najlepších. Liptovské hviezdy napokon získali pätnásti hotelieri, ktorí splnili technické kritériá a obstáli pri viacerých návštevách kontrolórov.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o uložení zásielky
19.12.2013 - Úradná tabuľa

Zásielka adresovaná pre: Dušan STAROŇ, nar. 1947, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: Home Credit Slovakia, a.s. Piešťany.

Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe
19.12.2013 - Úradná tabuľa

Dražobná spoločnosť, a.s. Bratislava oznamuje, že dňa 13.1.2014 sa uskutoční v Best Western Palace Hotel Polom v Žiline 2. kolo dražby na nehnuteľnosť - byt č. 77 na 6. poschodí bytového domu súp. č. 4330/25 na Štúrovej ul. v k. ú. Liptovský Mikuláš.

Horizontálny predel obsahu
Osveta oslavuje 60 rokov Osveta oslavuje 60 rokov
18.12.2013 - Tlačové správy

Písal sa rok 1953, keď vznikol v Liptovskom Mikuláši Okresný dom osvety. Po niekoľkých zmenách názvu a sťahovaniach vzniklo dnešné Liptovské kultúrne stredisko, ktoré celých šesťdesiat rokov zachováva a ďalej rozvíja kultúrne hodnoty i umelecké prejavy obyvateľstva Liptova.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu