Liptovský Mikuláš

Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

Oznamy

Vážení občania,
v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní.Typ správy:

Archív správ -

Pripomenuli sme si Deň boja za slobodu a demokraciu Pripomenuli sme si Deň boja za slobodu a demokraciu
20.11.2011 - Tlačové správy

Výročie udalostí novembra 1989 – Nežná revolúcia – pripadá už 22 rokov na 17. novembra. Tento deň je štátnym sviatkom – Dňom boja za slobodu a demokraciu. Na sklonku osemdesiatych rokov minulého storočia znamenal v našich končinách koniec totalitného režimu a prechod k demokracii a trhovému hospodárstvu.


celý článok celý článok celý článok
Horizontálny predel obsahu
Cezhraničná trasa po sakrálnych pamiatkach sprístupnená Cezhraničná trasa po sakrálnych pamiatkach sprístupnená
20.11.2011 - Tlačové správy

Skupina záujemcov o sakrálne umenie obdobia gotiky, predovšetkým o sakrálnu architektúru. z Farnosti Okoličné sa 17. 11. 2011 vybrala na pilotný jednodňový výlet na Strednú Moravu po miestach zastavenia cezhraničnej sakrálnej trasy.


celý článok celý článok celý článok
Horizontálny predel obsahu
Prvá elektronická aukcia ušetrí mestu peniaze Prvá elektronická aukcia ušetrí mestu peniaze
15.11.2011 - Tlačové správy

Historicky prvé dve elektronické aukcie, prostredníctvom ktorých liptovskomikulášska radnica obstarala dodávku kancelárskych potrieb a elektrickej energie prinesú mestskému rozpočtu významnú úsporu.


celý článok celý článok celý článok
Horizontálny predel obsahu
Plastiky erbu mesta na svojom mieste Plastiky erbu mesta na svojom mieste
15.11.2011 - Tlačové správy

Mesto muselo opäť do nich investovať približne 2 000 eur. Pre zlodejov mali pritom ukradnuté predošlé plastiky nulovú hodnotu - erby sú totiž zhotovené z materiálu, ktorý zberné suroviny nevykupujú.


celý článok celý článok celý článok
Horizontálny predel obsahu
Obchodné verejné súťaže na predaj nehnuteľností
14.11.2011 - Úradná tabuľa

Mesto Liptovský Mikuláš vyhlasuje obchodné verejné súťaže na predaj nehnuteľností - bytov


celý článok celý článok celý článok
Horizontálny predel obsahu
Odišiel plukovník Nikolaj Tegza Odišiel plukovník Nikolaj Tegza
14.11.2011 - Tlačové správy

Nikolaj Tegza sa narodil 24. júla 1922 v dedinke Berezovo na Podkarpatskej Rusi. Bol posledným žijúcim vojakom, ktorý prešiel počas druhej svetovej vojny s 1. československým armádnym zborom z ruského Buzuluku až do Prahy.


celý článok celý článok celý článok
Horizontálny predel obsahu
Zámer na prenájom priestorov
11.11.2011 - Úradná tabuľa

Mesto Liptovský Mikuláš zverejňuje zámer na prenájom priestorov za účelom prevádzkovania bufetu na prízemí budovy Mestského úradu, Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš.


celý článok celý článok celý článok
Horizontálny predel obsahu
Ministerka Žitňanská diskutovala so študentmi i občanmi Ministerka Žitňanská diskutovala so študentmi i občanmi
10.11.2011 - Tlačové správy

Po rannom privítaní na radnici a krátkej priateľskej debate s primátorom Alexandrom Slafkovským a jeho zástupcom Jozefom Repaským pokračovala predpoludním v samostatnom programe.


celý článok celý článok celý článok
Horizontálny predel obsahu
Návrh VZN o miestnych daniach a poplatku
09.11.2011 - Úradná tabuľa

NÁVRH VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIE MESTA O MIESTNYCH DANIACH A POPLATKU č. /2011 zo dňa 24. novembra 2011 ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mesta Liptovský Mikuláš č. 9/2008/VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších zmien a doplnkov.

Horizontálny predel obsahu
Návrh VZN
09.11.2011 - Úradná tabuľa

Všeobecne záväzné nariadenie č. .../2011/VZN o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach a o zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách

Horizontálny predel obsahu
Aktuálna téma: usporiadanie vlastníctva k pozemkom Aktuálna téma: usporiadanie vlastníctva k pozemkom
08.11.2011 - Oznamy

Na základe mnohých žiadostí občanov o vysvetlenie a ozrejmenie základných súvislostí tzv. ROEP-ov, t. j. registrov obnovenej evidencie pozemkov, uvádzame základné praktické informácie vzťahujúce sa na uvedené ROEP-y, ktoré sú aktuálnou problematikou a ktoré sa dotýkajú veľkého počtu občanov ako vlastníkov pozemkov v celom Žilinskom kraji. Toto konanie slúži na usporiadanie vlastníctva k pozemkom, čo je na území kraja naďalej vážna a citlivá problematika.


celý článok celý článok celý článok
Horizontálny predel obsahu
Začala sa veľká rekonštrukcia v centre mesta Začala sa veľká rekonštrukcia v centre mesta
07.11.2011 - Tlačové správy

Projekt rekonštrukcie centrálnej mestskej zóny v hodnote 1,6 mil. eur začala liptovskomikulášska radnica v pondelok 7. novembra. Zahŕňa opravu chodníkov a vozoviek ulíc Štúrova, Školská a Tranovského. Okrem toho dôjde k výmene časti dlažobných kociek na Námestí osloboditeľov.


celý článok celý článok celý článok
Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
04.11.2011 - Úradná tabuľa

Kolaudačné rozhodnutie: Stavebné úpravy BD - K22, Nábrežie, Ul. Vrbická 1883, L.Mikuláš

Horizontálny predel obsahu
Výberové konanie
04.11.2011 - Úradná tabuľa

MESTO Liptovský Mikuláš hľadá vhodného kandidáta na obsadenie pracovnej pozície špecialistu útvaru koncepcií a projektového manažmentu

Horizontálny predel obsahu
Primátor blahoželal najstaršiemu občanovi mesta, má viac ako sto rokov Primátor blahoželal najstaršiemu občanovi mesta, má viac ako sto rokov
03.11.2011 - Tlačové správy

Medzi gratulantov sa 3. novembra zaradil aj primátor mesta Alexander Slafkovský a poslankyňa mestskej časti Soňa Čupková.


celý článok celý článok celý článok
Horizontálny predel obsahu
Zámer mesta Liptovský Mikuláš
03.11.2011 - Úradná tabuľa

popis: nájom pozemkov: parc. č. KN-C 8/97 zastavané plochy a nádvoria o výmere 110 m2, parc. č. KN-C 8/82 zastavané plochy a nádvoria o výmera 38 m2 v k. ú. Okoličné

Horizontálny predel obsahu
Tabuľa ako svedok vierolomnosti po dvoch rokoch odstránená Tabuľa ako svedok vierolomnosti po dvoch rokoch odstránená
03.11.2011 - Tlačové správy

Situácia s dvoma tabuľami je do istej miery komická. Nielen preto, že pred svetom sme pred dvoma rokmi asi vyzerali ako kŕdeľ kohútov na smetisku. Predovšetkým preto, že k odkazu Novembra ’89 sa prostredníctvom tabule hlásili z pozície moci ľudia, ktorí nemajú k tejto historickej udalosti žiaden vrúcny vzťah. Stáli vtedy buď bokom, alebo na opačnej strane barikády.


celý článok celý článok celý článok
Horizontálny predel obsahu
Oznam o zmene stránkových dní a stránkových hodín na správach katastra a na Katastrálnom úrade v Žiline
02.11.2011 - Oznamy

V snahe vyjsť v ústrety požiadavkám stránok - občanom, právnickým osobám, ako aj komerčným geodetom, Katastrálny úrad v Žiline s platnosťou zmenil stránkové dni a hodiny na Katastrálnom úrade v Žiline a na všetkých 11 správach katastra v jeho riadiacej pôsobnosti.


celý článok celý článok celý článok
Horizontálny predel obsahu
Veľvyslanca USA zaujímala história mesta Veľvyslanca USA zaujímala história mesta
02.11.2011 - Tlačové správy

Veľvyslanec sa živo zaujímal nielen o bohatú históriu mesta a regiónu, ale aj o to, v akom stave je Liptovskom Mikuláši ekonomika.


celý článok celý článok celý článok
Horizontálny predel obsahu
Alexander Slafkovský blahoželal vojenským dôchodcom Alexander Slafkovský blahoželal vojenským dôchodcom
31.10.2011 - Tlačové správy

V rámci Mesiaca úcty k starším oslavovali aj jubilanti zo Zväzu vojakov Slovenskej republiky – Klub Liptovský Mikuláš.


celý článok celý článok celý článok
Horizontálny predel obsahu