Liptovský Mikuláš

Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

Oznamy

Vážení občania,
v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní.Typ správy:

Archív správ -

Oznam
05.11.2012 - Oznamy

Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny - výrub drevín na základe žiadosti CBA VEREX, a.s., Priemyselná č. 4606, Liptovský Mikuláš z dôvodu zlého výhľadu do križovatky pred Hotelom Klar na ul. 1. mája č. 117 v Liptovskom Mikuláši


celý článok celý článok celý článok
Horizontálny predel obsahu
Zámer mesta Liptovský Mikuláš
02.11.2012 - Úradná tabuľa

Mesto Liptovský Mikuláš zverejňuje zámer prenajať nehnuteľnosť - časť pozemku parc. č. KN-C 773/1 o výmere cca 40 m2 v k. ú. Okoličné

Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti
02.11.2012 - Úradná tabuľa

Daňový úrad Žilina, pobočka Ružomberok oznamuje adresátovi písomnosti: Milene Bravisovej, nar. 1963 miesto uloženia písomnosti

Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti
02.11.2012 - Úradná tabuľa

Daňový úrad Žilina, pobočka Ružomberok oznamuje adresátovi písomnosti: Anne Didiášovej, nar. 1952 miesto uloženia písomnosti

Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o uložení zásielky
02.11.2012 - Úradná tabuľa

Zásielka adresovaná pre: Gustáv Baláž, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Liptovský Mikuláš

Horizontálny predel obsahu
Meteorologická výstraha na štvrtok 1. novembra Meteorologická výstraha na štvrtok 1. novembra
31.10.2012 - Oznamy

V okrese Liptovský Mikuláš sa vo štvrtok 1. novembra v čase od 04:00 do 19:00 hod. očakáva na hrebeňoch hôr výskyt silného vetra, ktorý dosiahne krátkodobo (v nárazoch) rýchlosť 26 - 36 m/s.


celý článok celý článok celý článok
Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o uložení zásielky
31.10.2012 - Úradná tabuľa

Zásielka adresovaná pre: Jozef Bohuš, nar. 1958, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: Okresný súd, Liptovský Mikuláš

Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o dražbe
30.10.2012 - Úradná tabuľa

Dražobná spoločnosť, a.s. Bratislava - oznámenie o konaní dražby na nehnuteľnosti v k. ú. Demänová (rodinný dom, garáž a pozemky), ktorá sa uskutoční dňa 10.12.2012 v hoteli LUX BB v Banskej Bystrici

Horizontálny predel obsahu
Podporujeme zvyšovanie kvality života seniorov v meste
30.10.2012 - Tlačové správy

Rastom počtu starších ľudí je nutné zaujímať sa o ich sekundárne potreby, medzi ktoré patria potreba vzdelávania, komunikácie, spoločenského kontaktu, vytvárania nových spoločenských väzieb i pocit spoločenskej užitočnosti, potreby a sebarealizácie.


celý článok celý článok celý článok
Horizontálny predel obsahu
Na Podbrezinách pribudne do zimy tridsať parkovacích miest Na Podbrezinách pribudne do zimy tridsať parkovacích miest
29.10.2012 - Tlačové správy

Nové parkovacie plochy za 50-tisíc eur by mali byť hotové do konca novembra. Potešia predovšetkým obyvateľov ulíc Žiarska a Za traťou.


celý článok celý článok celý článok
Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
29.10.2012 - Úradná tabuľa

Stavebné povolenie na stavbu "Kotolňa na drevnú štiepku, Palúčanská 616/57, Liptovský Mikuláš" na pozemkoch parc. č. KN-C 1680/1 a KN-C 1673/4 v k. ú. Palúdzka pre stavebníka LEHOTSKY CAPITAL, s.r.o. Kráľova Lehota, v zastúpení REAL Inginiering, s.r.o. Liptovský Mikuláš

Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
29.10.2012 - Úradná tabuľa

Stavebné povolenie na stavbu "Liptovský Mikuláš - Pod stráňami - NNK pre chatky" na pozemkoch parc. č. KN-C 1118/1 v k.ú. Liptovská Ondrašová a KN-C 7351/1 a KN-C 7170/3 v k. ú. Liptovský Mikuláš pre stavebníka Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. Žilina, v zastúpení ELSPOL - SK, s.r.o. Námestovo

Horizontálny predel obsahu
Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru
29.10.2012 - Úradná tabuľa

Okresné riaditeľstvo hasičského a záchraného zboru v Liptovskom Mikuláši odvoláva dňom 26.10.2012 čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru pre celé územie okresu Liptovský Mikuláš

Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
26.10.2012 - Úradná tabuľa

Oznámenie o začatí stavebného konania a nariadenie ústneho pojednávania na stavbu "Bytový dom súp. č. 870 - stavebné úpravy balkónov" na pozemku parc. č. KN-C 300/1 v k. ú. Liptovský Mikuláš pre stavebníka: Vlastníci bytov a nebytových priestorov, Štúrova 870, Liptovský Mikuláš v zastúpení Bytový podnik Liptovský Mikuláš, a.s.

Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
26.10.2012 - Úradná tabuľa

Oznámenie o začatí stavebného konania a nariadenie ústneho pojednávania na stavbu "Stavebné úpravy bytu č. 19" na 7. poschodí bytového domu Hradišská 627/9, Liptovský Mikuláš na pozemku parc. č. KN-C 776/39 v k. ú. Okoličné, ktorej stavebníkom je Ing. Ivan Bonuš a Mgr. Eva Dudzíková, Liptovský Mikuláš

Horizontálny predel obsahu
Darujte Vianoce tým, ktorí to potrebujú Darujte Vianoce tým, ktorí to potrebujú
26.10.2012 - Oznamy

Hlavným cieľom charitatívneho programu je umožniť ľuďom, ktorým záleží na svojom okolí a majú otvorené oči aj srdcia pomôcť tým, ktorí sú v núdzi a vianočné obdobie nemôžu prežívať v radosti, pohode a spokojnosti. Práve chorým, opusteným, bez domova, trpiacim hmotným nedostatkom, vylúčeným na okraj spoločnosti môžu mnohí ochotní ľudia pomocou programu Darujte Vianoce dopriať chvíle šťastia.


celý článok celý článok celý článok
Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o uložení zásielky
25.10.2012 - Úradná tabuľa

Zásielka adresovaná pre: Norbert Janík, nar. 1976, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Liptovský Mikuláš

Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe
25.10.2012 - Úradná tabuľa

Dražobná spoločnosť, a.s. Bratislava - oznámenie o konaní dobrovoľnej dražby na nehnuteľnosť - byt č. 20 na 8. poschodí bytového domu Nábrežie Dr. A. Stodolu, Vrbická 1883/20 v k. ú. Liptovský Mikuláš, ktorá sa uskutoční dňa 3.12.2012 v Žiline

Horizontálny predel obsahu
Aktivačné práce očami koordinátora Aktivačné práce očami koordinátora
24.10.2012 - Tlačové správy

Aktivačné práce sú väčšinou o Rómoch. Dlhodobo nezamestnaných, odkázaných na dávky v hmotnej núdzi je síce mnoho aj medzi väčšinovým obyvateľstvom, no o takúto prácu za 63 eur mesačne nemajú záujem.


celý článok celý článok celý článok
Horizontálny predel obsahu
Návrh VZN
24.10.2012 - Úradná tabuľa

Návrh Všeobecno záväzného nariadenia mesta Liptovský Mikuláš o určení názvov ulíc na území mesta Liptovský Mikuláš

Horizontálny predel obsahu