Liptovský Mikuláš

Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

Oznamy

Vážení občania,
v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní.Typ správy:

Archív správ -

Verejná vyhláška
11.04.2013 - Úradná tabuľa

Oznámenie o začatí stavebného konania a nariadenie ústneho pojednávania na stavbu DOMY v rozsahu SO 006 Komunikácie a spevnené plochy v k.ú. Palúdzka pre stavebníka Leving, s.r.o. Liptovský Mikuláš v zastúpení Jopaing, s.r.o. Liptovský Mikuláš

Horizontálny predel obsahu
Členská schôdza Základnej organizácie Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov Členská schôdza Základnej organizácie Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov
10.04.2013 - Tlačové správy

Obvodný úrad v Liptovskom Mikuláši bol začiatkom apríla miestom stretnutia členov Základnej organizácie Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov. Okrem bilancie minuloročných aktivít sa poďakovali svojim členom za aktívnu klubovú činnosť.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
OZNAM: Zmena otváracích hodín mestskej krytej plavárne OZNAM: Zmena otváracích hodín mestskej krytej plavárne
10.04.2013 - Oznamy

Oznamujeme obyvateľom mesta a návštevníkom, že krytá plaváreň v Liptovskom Mikuláši mení časy otváracích hodín.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Do Liptovského Mikuláša zavítali turisti z troch kontinentov Do Liptovského Mikuláša zavítali turisti z troch kontinentov
10.04.2013 - Tlačové správy

Viac ako 88-tisíc návštevníkov minulý rok bližšie spoznalo Liptovský Mikuláš a Liptov vďaka Informačnému centru mesta. Okrem Európanov sme hostili turistov z Ameriky či Ázie.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Verejnoprospešné služby vlani realizovali investičné akcie za takmer 461-tisíc eur z rozpočtu mesta Verejnoprospešné služby vlani realizovali investičné akcie za takmer 461-tisíc eur z rozpočtu mesta
10.04.2013 - Tlačové správy

Verejnoprospešné služby mesta Liptovský Mikuláš sa v roku 2012 starali nielen o čistotu a poriadok, ale museli sa pasovať aj v poveternostnými podmienkami a pričinili sa o zveľadenie verejných priestranstiev.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Oznam
10.04.2013 - Oznamy

Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny - výrub dreviny rastúcej na pozemku parc. č. KN – C 580/1 v k.ú. Okoličné


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Monitoring životnej úrovne obyvateľov Slovenska pokračuje Monitoring životnej úrovne obyvateľov Slovenska pokračuje
09.04.2013 - Oznamy

Štatistický úrad Slovenskej republiky (ŠÚ SR) realizuje v domácnostiach Slovenska prieskum, ktorým mapuje príjmy a životné podmienky obyvateľov. Zastaviť sa môžu aj u vás doma.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Tento rok si pripomíname 125. výročie narodenia rodáka Martina Rázusa Tento rok si pripomíname 125. výročie narodenia rodáka Martina Rázusa
09.04.2013 - Tlačové správy

Počas víkendu sa v priestoroch starej evanjelickej fary v Liptovskom Mikuláši uskutočnilo stretnutie milovníkov tvorby rodáka Martina Rázusa. Na jedenástom valnom zhromaždení sa v sobotu 6. apríla zišla asi dvadsiatka členov jeho spolku.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Oznam
09.04.2013 - Oznamy

Informácia o stretnutí k problematike havranov na Petrovičovom nábreží v Liptovskom Mikuláši


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o uložení zásielky
09.04.2013 - Úradná tabuľa

Zásielka adresovaná pre: Zuzana Dzúriková, nar. 1986, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: Slovenská sporiteľňa, a.s. Bratislava

Horizontálny predel obsahu
Liptovská vodárenská spoločnosť začne rekonštrukciu kanalizácie v Demänovskej doline Liptovská vodárenská spoločnosť začne rekonštrukciu kanalizácie v Demänovskej doline
08.04.2013 - Tlačové správy

Liptovská vodárenská spoločnosť v Liptovskom Mikuláši pripravuje rekonštrukciu kanalizácie v Demänovskej doline. Sily pri realizácii projektu spojila s prevádzkovateľom lyžiarskeho strediska Jasná – Nízke Tatry, ktorý chce takto zefektívniť spôsob zasnežovania – bez ohrozenia kvality pitnej vody.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Mesto pokračuje v súvislých opravách ciest Mesto pokračuje v súvislých opravách ciest
08.04.2013 - Tlačové správy

Po neobvykle dlhej a studenej zime pokračujú Verejnoprospešné služby mesta Liptovský Mikuláš v nevyhnutných opravách mestských ciest. Radnica na súvislú opravu vyčlenila 50-tisíc eur. Súvislé opravy sa týkajú 3-tisíc m2 vozoviek.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Ochrana lesov pred požiarmi - upozornenie
08.04.2013 - Oznamy

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Liptovskom Mikuláši upozorňuje občanov mesta na ochranu lesov pred požiarmi v roku 2013

Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
08.04.2013 - Úradná tabuľa

Oznámenie o zaslaní správy z Obvodného úradu životného prostredia v Liptovskom Mikuláši, úseku štátnej správy ochrany prírody a krajiny a posudovania vplyvov na životné prostredie o hodnotení zámeru "Heliport Liptovský Trnovec" navrhovateľa ELAN, s.r.o. Liptovský Mikuláš

Horizontálny predel obsahu
Oznam
08.04.2013 - Oznamy

Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny - výrub drevín rastúcich na pozemku parc. č. KN – C 1654/12 v k.ú. Palúdzka


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
08.04.2013 - Úradná tabuľa

Oznámenie o začatí územného konania a o nariadení ústneho pojednávania na stavbu "Polyfunkčný dom" na pozemku parc. č. KN-C 1006/4, 1007 a 1008 v k. ú. Liptovská Ondrašová s plynovou, elektrickou, kanalizačnou a vodovodnou prípojkou pre stavebníka: Samuel Lehotský, Kráľova Lehota. Ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním sa uskutoční dňa 7.5.2013.

Horizontálny predel obsahu
V Okoličnom hľadali futbalové talenty V Okoličnom hľadali futbalové talenty
05.04.2013 - Tlačové správy

Futbalisti tretích a štvrtých ročníkov základných škôl z Liptovského Mikuláša a okolitých obcí v piatok 5. apríla bojovali o Pohár primátora mesta v priestoroch školskej telocvične v Okoličnom. Jubilejný desiaty ročník turnaja sa rozšíril o malé futbalistky.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Liptovský Mikuláš je slobodný už 68 rokov Liptovský Mikuláš je slobodný už 68 rokov
05.04.2013 - Tlačové správy

Presne na deň si obyvatelia Liptovského Mikuláša 4. apríla pripomenuli oslobodenie mesta v roku 1945 počas II. svetovej vojny. Oslavy nezabudli ani na padlých vojakov, ktorí dodnes ležia na bojových poliach na kopci nad mestom Háj-Nicovô.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
04.04.2013 - Úradná tabuľa

Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania na stavbu "Stavebné úpravy bytu č. 8" na II. poschodí bytového domu, ul. Dr. A. Stodolu 1498 na pozemku parc. č. KN-C 384 v k. ú. Liptovský Mikuláš, stavebníkom ktorej je Martin Krajči, Liptovský Mikuláš

Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
04.04.2013 - Úradná tabuľa

Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania na stavbu "Stavebné úpravy bytu č. 32" na IV. poschodí bytového domu Nábrežie 1548/8 na pozemku parc. č. KN-C 3317/26 v k. ú. Liptovský Mikuláš, stavebníkom ktorej je Denisa Marcinková, Trebišov

Horizontálny predel obsahu