Liptovský Mikuláš

Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

Oznamy

Vážení občania,
v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní.Typ správy:

Archív správ -

Verejná vyhláška
21.09.2012 - Úradná tabuľa

Verejná vyhláška Daňového úradu Žilina o oznámení miesta uloženia písomnosti pre adresáta: Anna Rusinová, Liptovský Mikuláš

Horizontálny predel obsahu
Alexander Slafkovský dostal vysoké francúzske štátne vyznamenanie Alexander Slafkovský dostal vysoké francúzske štátne vyznamenanie
19.09.2012 - Tlačové správy

„Francúzska republika vo vás vidí svojho priateľa a človeka, ktorý sa angažuje za tie isté hodnoty, ktoré aj my podporujeme a zdieľame. V mene prezidenta republiky vám preto udeľujeme štátne vyznamenanie – insígnie dôstojníka Národného radu za zásluhy.“


celý článok celý článok celý článok
Horizontálny predel obsahu
Oznam
19.09.2012 - Oznamy

Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny - výrub drevín rastúcich v blízkosti bytového domu na Nábreží 4. apríla č. 1883 v Liptovskom Mikuláši


celý článok celý článok celý článok
Horizontálny predel obsahu
Oznam
19.09.2012 - Oznamy

Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny - výrub dreviny rastúcej v blízkosti bytového domu č. 1811/33 na Podtatranského ulici v Liptovskom Mikuláši


celý článok celý článok celý článok
Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe
19.09.2012 - Úradná tabuľa

Dražby a reality - PAMAŠA s.r.o. Levice - Oznámenie konaní o dobrovoľnej dražby na nehnuteľnosti v k. ú. Liptovský Mikuláš - byt č. 5 na 1. poschodí bytového domu Čsl. brigády č. 1609/14, ktorá sa uskutoční dňa 23.10.2012 v Hóteli Atóm, Levice

Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o uložení zásielky
18.09.2012 - Úradná tabuľa

Zásielka adresovaná pre: Jozef Kotian, nar. 1960, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: Exekútorský úrad, Bratislava

Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o uložení zásielky
18.09.2012 - Úradná tabuľa

Zásielka adresovaná pre: Martin Fáber, nar. 1979, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: Exekútorský úrad, Martin

Horizontálny predel obsahu
Zámer mesta Liptovský Mikuláš
18.09.2012 - Úradná tabuľa

Zámer mesta Liptovský Mikuláš prenajať nehnuteľnosti v k. ú. Palúdzka - pozemky parc. č. KN-C 2098/155 a 2099/118 zastavané plochy a nádvoria o výmere cca 290 m2 spoločnosti LEVING, s.r.o. Liptovský Mikuláš

Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o uložení zásielky
18.09.2012 - Úradná tabuľa

Zásielka adresovaná pre: Martina Glevitzká, nar. 1985, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: Okresný súd, Liptovský Mikuláš

Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
18.09.2012 - Úradná tabuľa

Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania pre stavebníka: Spoločenstvo vlastníkov bytov Štefánikova 1468, Liptovský Mikuláš na stavbu "Obnova bytového domu T-02B 27 b.j. na pozemku parc. č. KN-C 377/1 v k. ú. Liptovský Mikuláš

Horizontálny predel obsahu
Primátor podporuje petíciu na ochranu slušných ľudí Primátor podporuje petíciu na ochranu slušných ľudí
17.09.2012 - Tlačové správy

Alexander Slafkovský sa pridal k signatárom petície za ochranu práv slušných ľudí. Jej cieľom je primäť parlament zmeniť legislatívu tak, aby sa prestalo zhoršovať spolunažívanie slušných ľudí s nedisciplinovanými a asociálne sa správajúcimi spoluobčanmi v neprospech tých slušných.


celý článok celý článok celý článok
Horizontálny predel obsahu
Oznam
17.09.2012 - Oznamy

Oznámenie Štátnych lesov TANAP-u so sídlom v Tatranskej Lomnici o konaní 34. ročníka podujatia Čisté hory dňa 29.9.2012


celý článok celý článok celý článok
Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
17.09.2012 - Úradná tabuľa

Rozhodnutie o prerušení spojeného územného a stavebného konania a výzva na doplnenie návrhu pre stavebníka: LEHOTSKY CAPITAL, s.r.o. Kráľova Lehota 176 v zastúpení: REAL Inginiering, s.r.o. Ul. 1. mája 697/26, Liptovský Mikuláš na stavbu "Kotolňa na drevnú štiepku" na pozemkoch parc. č. KN-C 1680/1 a KN-C 1673/4 v k. ú. Palúdzka

Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
17.09.2012 - Úradná tabuľa

Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania pre stavebníka: Stredoslovenská energetika-Distribúcia, a.s., Pri Rajčianke 292/8, Žilina v zastúpení: ELSPOL - SK, s.r.o. Ľ. Štúra 778/46 Námestovo na stavbu "Liptovský Mikuláš - Pod Stráňami - NNK pre chatky" na pozemkoch parc. č. KN-C 1118/1 v k. ú. Liptovská Ondrašová a KN-C 7351/1 a KN-C 7170/3 v k. ú. Liptovský Mikuláš

Horizontálny predel obsahu
AKTUALIZOVANÉ: Zhorenisko na Podbrezinách už odstraňujú, pribudli dopravné obmedzenia AKTUALIZOVANÉ: Zhorenisko na Podbrezinách už odstraňujú, pribudli dopravné obmedzenia
13.09.2012 - Oznamy

Dnes boli začaté práce, ktoré realizuje spoločnosť Ferometal, s.r.o., z Batizoviec. Práce budú vykonávané v čase od 08:00 hod. do 18:00 hod. až do úplného odstránenia zhoreniska.


celý článok celý článok celý článok
Horizontálny predel obsahu
Oznam
13.09.2012 - Oznamy

Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny - výrub drevín pred bytovým domom na ul. Janka Alexyho č. 1912/39, Liptovský Mikuláš


celý článok celý článok celý článok
Horizontálny predel obsahu
Oznam
13.09.2012 - Oznamy

Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny - výrub dreviny rastúcej v blízkosti rodinného domu na ul. Zádvorie č. 46, Liptovský Mikuláš


celý článok celý článok celý článok
Horizontálny predel obsahu
Oznam
13.09.2012 - Oznamy

Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny - výrub dreviny rastúcej pred bytovým domov č. 1944 na Vrbickej ulici, Liptovský Mikuláš


celý článok celý článok celý článok
Horizontálny predel obsahu
Oznam
13.09.2012 - Oznamy

Oznámenie Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky v Tatranskej Štrbe o realizovaní výrubu krovitej vegetácie na umelom vtáčom ostrove na VN Liptovská Mara


celý článok celý článok celý článok
Horizontálny predel obsahu
Za strom roka môžete hlasovať do konca septembra Za strom roka môžete hlasovať do konca septembra
13.09.2012 - Tlačové správy

Do májovej uzávierky prišlo do Nadácie Ekopolis 69 stromov z celého Slovenska. Z prihlásených stromov vybrala porota 12 finalistov. Víťazný strom dostane odmenu v podobe dendrologického posudku od ISA Slovensko a finančný príspevok na ošetrenie vo výške 333 eur.


celý článok celý článok celý článok
Horizontálny predel obsahu