Liptovský Mikuláš

Liptovský Mikuláš - erb mesta
Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

Oznamy

Vážení občania,
v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní.Typ správy:
SELECT * FROM lmd_polozky2 WHERE archiv = 1 AND DATUM > '2014-12-31' AND SKUPINA_ID = 1 ORDER BY DATUM DESC, VAHA DESC LIMIT 1860,20

Archív správ -

Cintoríny kosia podľa harmonogramu Cintoríny kosia podľa harmonogramu
20.05.2015 - Tlačové správy

Okrem trávnatých plôch v meste a v mestských častiach Verejnoprospešné služby v Liptovskom Mikuláši kosia v tomto období aj cintoríny, ktoré majú v správe. Práce prebiehajú podľa vopred schváleného harmonogramu.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Pri kontajneroch neparkujte! Pri kontajneroch neparkujte!
20.05.2015 - Tlačové správy

Verejnoprospešné služby a Mestská polícia v Liptovskom Mikuláši upozorňujú motoristov, najmä na sídlisku Podbreziny, aby svoje vozidlá neparkovali v blízkosti kontajnerov na tuhý komunálny odpad a na separovaný zber. Vozidlá zaparkované pri kontajneroch znemožňujú pracovníkom VPS vysypať smetné nádoby.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Protifašistickí bojovníci poďakovali mestu za dôstojné oslavy Protifašistickí bojovníci poďakovali mestu za dôstojné oslavy
19.05.2015 - Tlačové správy

Ďakovnými listami vedeniu liptovskomikulášskej radnice vyjadrili spokojnosť s organizáciou celonárodných osláv 70. výročia ukončenia 2. svetovej vojny predstavitelia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Mestská polícia pokračuje s kontrolami alkoholu Mestská polícia pokračuje s kontrolami alkoholu
19.05.2015 - Tlačové správy

Mestská polícia si opäť posvietila na prítomnosť a požívanie alkoholu mladistvými osobami v mikulášskych podnikoch. Počas poslednej akcie skontrolovali 18 mladistvých, pričom požitie alkoholu zistili u piatich z nich.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
V Mikuláši sa stretli archivári z celého Slovenska V Mikuláši sa stretli archivári z celého Slovenska
19.05.2015 - Tlačové správy

Liptovský Mikuláš sa na tri dni stane centrom archivárov z celého Slovenska aj zahraničia. Na Liptov ich prilákala digitalizácia archívneho kultúrneho dedičstva, ktorá sa stala témou konferencie XIX. Archívnych dní v Slovenskej republike.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
O Dom služieb prejavil záujem jeden investor O Dom služieb prejavil záujem jeden investor
18.05.2015 - Tlačové správy

O kúpu Domu služieb a okolitých pozemkov v centre Liptovského Mikuláša prejavila záujem spoločnosť Vincentis z Bratislavy. Ponúkla milión a šesť tisíc eur.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Oznámenie
18.05.2015 - Úradná tabuľa

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky na Mestskom úrade v Liptovskom Mikuláši pre pána Bohuslava Uhera, bytom mesto Liptovský Mikuláš.

Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
18.05.2015 - Úradná tabuľa

Mesto Liptovský Mikuláš vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na predaj predmetu súťaže nachádzajúci sa na Námestí osloboditeľov v Liptovskom Mikuláši: Bytový podnik- administratívne budovy, obchodné objekty, dielne a vedľajšie stavby.

Horizontálny predel obsahu
Pripomenuli si Žiadosti slovenského národa Pripomenuli si Žiadosti slovenského národa
16.05.2015 - Tlačové správy

Pamätník Žiadostí slovenského národa na Revolučnej ulici v Liptovskej Ondrašovej bol dejiskom oslavy na pripomenutie si 167. výročia tejto významnej udalosti v slovenských dejinách.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Mladí považujú naše mesto za centrum aktívnych ľudí Mladí považujú naše mesto za centrum aktívnych ľudí
15.05.2015 - Tlačové správy

Miestna mládež považuje Liptovský Mikuláš za centrum aktívnych, kreatívnych, umelecko a športovo zameraných ľudí, pre ktorých by chceli zorganizovať festival. Pomôcť im v tom má primátor Ján Blcháč, ktorý s mládežou komunikoval o ich požiadavkách na Rade mládeže.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
V Mikuláši vymenia poslanci papiere za notebooky V Mikuláši vymenia poslanci papiere za notebooky
14.05.2015 - Tlačové správy

Poslanci mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši budú na júnovom rokovaní už pracovať s materiálmi elektronicky. Veľké kopy papiera na poslaneckých laviciach nahradia notebooky.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
14.05.2015 - Úradná tabuľa

Zverejnenie údajov a informácií Slovenskej inšpekcie životného prostredia v Žiline o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia prevádzkovateľa Slovenské liehovary a likérky, a.s. Leopoldov - výroba surového liehu v k. ú. Liptovský Mikuláš.

Horizontálny predel obsahu
Zastupiteľstvo požiadalo kontrolórku o stanovisko k niekoľkostotisícovému súdnemu sporu Zastupiteľstvo požiadalo kontrolórku o stanovisko k niekoľkostotisícovému súdnemu sporu
14.05.2015 - Tlačové správy

Mestské zastupiteľstvo v Liptovskom Mikuláši na rokovaní 14. mája uložilo hlavnej kontrolórke predložiť do 21. mája právny názor na súdny spor so spoločnosťou AKT, ktorá žiada od mesta vyplatiť takmer 300 tisíc eur.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Mesto prehralo súdny spor Mesto prehralo súdny spor
13.05.2015 - Tlačové správy

Mesto prehralo ďalší súdny spor. Tento raz nebolo úspešné proti spoločnosti FIN.M.O.S., ktorú ešte v apríli 2013 žalovalo o vydanie bezdôvodného obohatenia za prenájom priestorov pre zariadenia mestského rozhlasu.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Pomoc aktivačných pracovníkov pri kosení mesta Pomoc aktivačných pracovníkov pri kosení mesta
13.05.2015 - Tlačové správy

Aktivační pracovníci v tomto období, okrem iných aktivít, pomáhajú Verejnoprospešným službám aj pri kosení zelených plôch v meste.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o uložení zásielky - Slovenská pošta
13.05.2015 - Úradná tabuľa

Oznámenie Slovenskej pošty v Liptovskom Mikuláši o uložení zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe.

Horizontálny predel obsahu
Mikuláš budúce leto zaplaví takmer dvetisíc motoriek Mikuláš budúce leto zaplaví takmer dvetisíc motoriek
12.05.2015 - Tlačové správy

Liptovský Mikuláš zaplavia na v lete 2016 motorky z desiatok krajín. Mesto a jeho okolie sa na jeden týždeň stane dejiskom Majstrovstiev sveta v mototuristike, ktoré sa na Slovensku uskutočnia prvýkrát vo svojej histórii.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Primátor sa poďakoval seniorom za úpravu vojnového areálu Primátor sa poďakoval seniorom za úpravu vojnového areálu
12.05.2015 - Tlačové správy

Primátor Liptovského Mikuláša Ján Blcháč vyjadril úprimnú vďaku všetkým seniorom, ktorí pomáhali pri príprave vojnového areálu Háj Nicovô na celonárodné oslavy 70. výročia ukončenia druhej svetovej vojny. Srdečné pozdravy a slová vďaky poslal za aktivitu na pamätníku po zástupcoch Rady starších aj všetkým členom klubov.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu
12.05.2015 - Úradná tabuľa

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu pre občanov: 1/ Ing. Tomáš VONDRÁK, nar. 1963 a 2/ Peter PALOV, nar. 1972. Miestom ich nového trvalého pobytu je MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ.

Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
11.05.2015 - Úradná tabuľa

Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania - stavebné úpravy "Obnova bytového domu" na ul. Pod Slivkou č. 520 na pozemku parc.č.KN-C 773/44 v k.ú. Okoličné.

Horizontálny predel obsahu

Oznamy

Vážení občania,
v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní.


Typ správy:
SELECT * FROM lmd_polozky2 WHERE archiv = 1 AND DATUM > '2014-12-31' AND SKUPINA_ID = 1 ORDER BY DATUM DESC, VAHA DESC LIMIT 1860,20

Archív správ -

Cintoríny kosia podľa harmonogramu Cintoríny kosia podľa harmonogramu
20.05.2015 - Tlačové správy

Okrem trávnatých plôch v meste a v mestských častiach Verejnoprospešné služby v Liptovskom Mikuláši kosia v tomto období aj cintoríny, ktoré majú v správe. Práce prebiehajú podľa vopred schváleného harmonogramu.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Pri kontajneroch neparkujte! Pri kontajneroch neparkujte!
20.05.2015 - Tlačové správy

Verejnoprospešné služby a Mestská polícia v Liptovskom Mikuláši upozorňujú motoristov, najmä na sídlisku Podbreziny, aby svoje vozidlá neparkovali v blízkosti kontajnerov na tuhý komunálny odpad a na separovaný zber. Vozidlá zaparkované pri kontajneroch znemožňujú pracovníkom VPS vysypať smetné nádoby.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Protifašistickí bojovníci poďakovali mestu za dôstojné oslavy Protifašistickí bojovníci poďakovali mestu za dôstojné oslavy
19.05.2015 - Tlačové správy

Ďakovnými listami vedeniu liptovskomikulášskej radnice vyjadrili spokojnosť s organizáciou celonárodných osláv 70. výročia ukončenia 2. svetovej vojny predstavitelia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Mestská polícia pokračuje s kontrolami alkoholu Mestská polícia pokračuje s kontrolami alkoholu
19.05.2015 - Tlačové správy

Mestská polícia si opäť posvietila na prítomnosť a požívanie alkoholu mladistvými osobami v mikulášskych podnikoch. Počas poslednej akcie skontrolovali 18 mladistvých, pričom požitie alkoholu zistili u piatich z nich.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
V Mikuláši sa stretli archivári z celého Slovenska V Mikuláši sa stretli archivári z celého Slovenska
19.05.2015 - Tlačové správy

Liptovský Mikuláš sa na tri dni stane centrom archivárov z celého Slovenska aj zahraničia. Na Liptov ich prilákala digitalizácia archívneho kultúrneho dedičstva, ktorá sa stala témou konferencie XIX. Archívnych dní v Slovenskej republike.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
O Dom služieb prejavil záujem jeden investor O Dom služieb prejavil záujem jeden investor
18.05.2015 - Tlačové správy

O kúpu Domu služieb a okolitých pozemkov v centre Liptovského Mikuláša prejavila záujem spoločnosť Vincentis z Bratislavy. Ponúkla milión a šesť tisíc eur.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Oznámenie
18.05.2015 - Úradná tabuľa

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky na Mestskom úrade v Liptovskom Mikuláši pre pána Bohuslava Uhera, bytom mesto Liptovský Mikuláš.

Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
18.05.2015 - Úradná tabuľa

Mesto Liptovský Mikuláš vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na predaj predmetu súťaže nachádzajúci sa na Námestí osloboditeľov v Liptovskom Mikuláši: Bytový podnik- administratívne budovy, obchodné objekty, dielne a vedľajšie stavby.

Horizontálny predel obsahu
Pripomenuli si Žiadosti slovenského národa Pripomenuli si Žiadosti slovenského národa
16.05.2015 - Tlačové správy

Pamätník Žiadostí slovenského národa na Revolučnej ulici v Liptovskej Ondrašovej bol dejiskom oslavy na pripomenutie si 167. výročia tejto významnej udalosti v slovenských dejinách.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Mladí považujú naše mesto za centrum aktívnych ľudí Mladí považujú naše mesto za centrum aktívnych ľudí
15.05.2015 - Tlačové správy

Miestna mládež považuje Liptovský Mikuláš za centrum aktívnych, kreatívnych, umelecko a športovo zameraných ľudí, pre ktorých by chceli zorganizovať festival. Pomôcť im v tom má primátor Ján Blcháč, ktorý s mládežou komunikoval o ich požiadavkách na Rade mládeže.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
V Mikuláši vymenia poslanci papiere za notebooky V Mikuláši vymenia poslanci papiere za notebooky
14.05.2015 - Tlačové správy

Poslanci mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši budú na júnovom rokovaní už pracovať s materiálmi elektronicky. Veľké kopy papiera na poslaneckých laviciach nahradia notebooky.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
14.05.2015 - Úradná tabuľa

Zverejnenie údajov a informácií Slovenskej inšpekcie životného prostredia v Žiline o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia prevádzkovateľa Slovenské liehovary a likérky, a.s. Leopoldov - výroba surového liehu v k. ú. Liptovský Mikuláš.

Horizontálny predel obsahu
Zastupiteľstvo požiadalo kontrolórku o stanovisko k niekoľkostotisícovému súdnemu sporu Zastupiteľstvo požiadalo kontrolórku o stanovisko k niekoľkostotisícovému súdnemu sporu
14.05.2015 - Tlačové správy

Mestské zastupiteľstvo v Liptovskom Mikuláši na rokovaní 14. mája uložilo hlavnej kontrolórke predložiť do 21. mája právny názor na súdny spor so spoločnosťou AKT, ktorá žiada od mesta vyplatiť takmer 300 tisíc eur.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Mesto prehralo súdny spor Mesto prehralo súdny spor
13.05.2015 - Tlačové správy

Mesto prehralo ďalší súdny spor. Tento raz nebolo úspešné proti spoločnosti FIN.M.O.S., ktorú ešte v apríli 2013 žalovalo o vydanie bezdôvodného obohatenia za prenájom priestorov pre zariadenia mestského rozhlasu.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Pomoc aktivačných pracovníkov pri kosení mesta Pomoc aktivačných pracovníkov pri kosení mesta
13.05.2015 - Tlačové správy

Aktivační pracovníci v tomto období, okrem iných aktivít, pomáhajú Verejnoprospešným službám aj pri kosení zelených plôch v meste.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o uložení zásielky - Slovenská pošta
13.05.2015 - Úradná tabuľa

Oznámenie Slovenskej pošty v Liptovskom Mikuláši o uložení zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe.

Horizontálny predel obsahu
Mikuláš budúce leto zaplaví takmer dvetisíc motoriek Mikuláš budúce leto zaplaví takmer dvetisíc motoriek
12.05.2015 - Tlačové správy

Liptovský Mikuláš zaplavia na v lete 2016 motorky z desiatok krajín. Mesto a jeho okolie sa na jeden týždeň stane dejiskom Majstrovstiev sveta v mototuristike, ktoré sa na Slovensku uskutočnia prvýkrát vo svojej histórii.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Primátor sa poďakoval seniorom za úpravu vojnového areálu Primátor sa poďakoval seniorom za úpravu vojnového areálu
12.05.2015 - Tlačové správy

Primátor Liptovského Mikuláša Ján Blcháč vyjadril úprimnú vďaku všetkým seniorom, ktorí pomáhali pri príprave vojnového areálu Háj Nicovô na celonárodné oslavy 70. výročia ukončenia druhej svetovej vojny. Srdečné pozdravy a slová vďaky poslal za aktivitu na pamätníku po zástupcoch Rady starších aj všetkým členom klubov.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu
12.05.2015 - Úradná tabuľa

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu pre občanov: 1/ Ing. Tomáš VONDRÁK, nar. 1963 a 2/ Peter PALOV, nar. 1972. Miestom ich nového trvalého pobytu je MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ.

Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
11.05.2015 - Úradná tabuľa

Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania - stavebné úpravy "Obnova bytového domu" na ul. Pod Slivkou č. 520 na pozemku parc.č.KN-C 773/44 v k.ú. Okoličné.

Horizontálny predel obsahu