Liptovský Mikuláš

Liptovský Mikuláš - erb mesta
Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

Oznamy

Vážení občania,
v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní.Typ správy:

Archív správ -

Na radnici sa stretla stovka matematických hlavičiek  Na radnici sa stretla stovka matematických hlavičiek
08.04.2015 - Tlačové správy

Priestory radničnej zasadacej sály v Liptovskom Mikuláši dnes zaplnila stovka školákov, ktorí si prišli potrápiť mozgové závity riešením príkladov z matematickej olympiády. Už 64. ročník okresného kola historickej súťaže zorganizovalo v mikulášskom okrese Centrum voľného času.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o uložení zásielky
08.04.2015 - Úradná tabuľa

Listová zásielka adresovaná: Miroslav VRABEC, nar. 1974, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: Slovenská sporiteľňa, a. s. Bratislava.

Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o plánovanej odstávke elektriny - 5.5.2015 Oznámenie o plánovanej odstávke elektriny - 5.5.2015
08.04.2015 - Úradná tabuľa

Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. Žilina oznamuje, že dňa 5.5.2015 bude v čase od 07:00 hod. do 16:30 hod. prerušená v Liptovskom Mikuláši, mestskej časti Palúdzka (Ul. Jánošíkova, Palúčanská a Priehradná - čísla domov podľa rozpisu v prílohe) distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy spoločnosti SSE-Distribúcia, a.s.

Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o plánovanej odstávke elektriny - 6.5.2015 Oznámenie o plánovanej odstávke elektriny - 6.5.2015
08.04.2015 - Úradná tabuľa

Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. Žilina oznamuje, že dňa 5.5.2015 bude v čase od 07:00 hod. do 17:30 hod. prerušená v Liptovskom Mikuláši, mestskej časti Palúdzka (Ul. Jánošíkova - č. domu 1 - 5, 7, 8, 370 a 594) distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy spoločnosti SSE-Distribúcia, a.s.

Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
08.04.2015 - Úradná tabuľa

Stavebné povolenie mesta Liptovský Mikuláš na stavbu "Zateplenie a obnova bytového domu 40 b. j. Morušová 517/9, 11 Liptovský Mikuláš - Podbreziny" na par. č. KN-C 773/37 v k. ú. Okoličné, stavebníkom ktorej sú vlastníci bytov Morušová 517, Liptovský Mikuláš v správe Stavebného bytového družstva, Liptovský Mikuláš.

Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o uložení listových zásielok
07.04.2015 - Úradná tabuľa

Listové zásielky v počte 2 ks adresované nasledovným občanom s hláseným trvalým pobytom na mesto Liptovský Mikuláš: 1/ Rastislav DOBLEJ, nar. 1977 a 2/ Róbert GLEVITZKÝ, nar. 1982; doručené od: Sociálna poisťovňa - ústredie, Bratislava.

Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o uložení zásielky
07.04.2015 - Úradná tabuľa

Listová zásielka adresovaná: Jaromír KUĽHAVÝ, nar. 1965, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: Spoločný obecný úrad ÚR a SP, Liptovský Mikuláš.

Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o uložení zásielky
07.04.2015 - Úradná tabuľa

Listová zásielka adresovaná: Michal MÍŠA, nar. 1983, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: Exekútorský úrad Banská Bystrica.

Horizontálny predel obsahu
Oznam
07.04.2015 - Oznamy

Oznam Štatistického úradu SR o zisťovaní príjmov a životných podmienok domácností (EU SILC) v roku 2015.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Viceprimátor poďakoval aktivačným pracovníkom Viceprimátor poďakoval aktivačným pracovníkom
02.04.2015 - Tlačové správy

Viceprimátor Liptovského Mikuláša Rudolf Urbanovič poďakoval aktivačným pracovníkom za ich doterajšiu prácu a pomoc pri zabezpečení dôstojných osláv oslobodenia mesta.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Upravený vývoz odpadu počas veľkonočných sviatkov Upravený vývoz odpadu počas veľkonočných sviatkov
02.04.2015 - Tlačové správy

Verejnoprospešné služby v Liptovskom Mikuláši upozorňujú obyvateľov na upravený vývoz odpadu – kontajnerov na komunálny odpad i separovaný zber počas veľkonočných sviatkov. Odpad, ktorý mal byť vyvezený na Veľkonočný piatok, bude vyvezený v sobotu 4. apríla 2015. Vývoz z Veľkonočného pondelka je presunutý na utorok 7. apríla 2015.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Oznam
02.04.2015 - Oznamy

Oznámenie o zbere nebezpečných odpadov, ktoré sa uskutoční v sobotu 04.04.2015 v určených lokalitách mesta Liptovský Mikuláš.

Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
02.04.2015 - Úradná tabuľa

Rozhodnutie mesta Liptovský Mikuláš na stavu "Rodinný dom - spevnené plochy, prípojky a žumpa" na pozemkoch k. ú. Benice, stavebníkom ktorej je Ivan Devečka, Liptovský Mikuláš, zastúpený Ing. Jozefom Pavlíkom, Liptovský Mikuláš.

Horizontálny predel obsahu
Cestárov sneh nezaskočil Cestárov sneh nezaskočil
01.04.2015 - Tlačové správy

Hoci dnešné prvoaprílové sneženie mohli niektorí brať ako žart, k vzniknutej situácii s úplnou vážnosťou museli pristúpiť Verejnoprospešné služby v Liptovskom Mikuláši. Tie sa starajú o viac ako 90 kilometrov vozoviek a takmer 60 kilometrov chodníkov.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
01.04.2015 - Úradná tabuľa

Rozhodnutie mesta Liptovský Mikuláš vo veci dodatočného povolenia na stavbu "Uhľovňa - prístavba, nadstavba a stavebné úpravy so zmenou využitia na BOX CLUB a bytová jednotka" na pozemku parc. č. KN-C 302/6, KN-C 302/10 a KN-C 302/15 v k. ú. Liptovský Mikuláš, stavebníkom ktorej MIKULTEX, a.s. Liptovský Mikuláš.

Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o uložení listových zásielok
01.04.2015 - Úradná tabuľa

Listové zásielky v počte 2 ks adresované nasledovným občanom s hláseným trvalým pobytom na mesto Liptovský Mikuláš: 1/ Ján FINK, nar. 1975 a 2/ Zoltán PETÖCZ, nar. 1958; doručené od: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. pobočka Liptovský Mikuláš.

Horizontálny predel obsahu
Vedenie radnice si uctilo 33 pedagógov Vedenie radnice si uctilo 33 pedagógov
31.03.2015 - Tlačové správy

Výborné pedagogické výsledky a angažovanosť v oblasti výchovy a vzdelávania ocenilo vedenie mikulášskej radnice u 33 pedagógov. Pri príležitosti Dňa učiteľov odovzdal liptovskomikulášsky primátor Ján Blcháč a viceprimátor Rudolf Urbanovič pamätné listy učiteľom z 32 škôl a školských zariadení.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Plaváreň bude zatvorená Plaváreň bude zatvorená
31.03.2015 - Tlačové správy

Verejnoprospešné služby v Liptovskom Mikuláši, ktoré sú správcom Krytej plavárne v Liptovskom Mikuláši, informujú verejnosť o jej zatvorení. Krytá plaváreň bude v najbližšom období zatvorená v pondelok 6. apríla 2015, teda počas Veľkonočného pondelka. „Dôvodom zatvorenia sú prevádzkové dôvody,“ informoval Dušan Grešo, riaditeľ Verejnoprospešných služieb v Liptovskom Mikuláši. V ostatné dni (aj počas sviatkov súvisiacich s Veľkou nocou) bude Krytá plaváreň otvorená bez zmeny.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Záverečný účet mesta Liptovský Mikuláš za rok 2014
31.03.2015 - Úradná tabuľa

Záverečný účet mesta Liptovský Mikuláš za rok 2014, zverejnený v súlade so zákonom č. 369/1990 Z.z. v z.n.p. na pripomienkovanie občanov.

Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
31.03.2015 - Úradná tabuľa

Stavebné povolenie mesta Liptovský Mikuláš na stavbu - stavebné úpravy bytu "Prestavba bytovej jednotky" v bytovom dome na Nábreží Dr. A. Stodolu súp. č. 1575 na pozemku parc. č. KN-C 5269/75 v k. ú. Liptovský Mikuláš, stavebníkom ktorej je Ing. Vladimír Malíček, Liptovská Sielnica.

Horizontálny predel obsahu

Oznamy

Vážení občania,
v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní.


Typ správy:

Archív správ -

Na radnici sa stretla stovka matematických hlavičiek  Na radnici sa stretla stovka matematických hlavičiek
08.04.2015 - Tlačové správy

Priestory radničnej zasadacej sály v Liptovskom Mikuláši dnes zaplnila stovka školákov, ktorí si prišli potrápiť mozgové závity riešením príkladov z matematickej olympiády. Už 64. ročník okresného kola historickej súťaže zorganizovalo v mikulášskom okrese Centrum voľného času.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o uložení zásielky
08.04.2015 - Úradná tabuľa

Listová zásielka adresovaná: Miroslav VRABEC, nar. 1974, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: Slovenská sporiteľňa, a. s. Bratislava.

Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o plánovanej odstávke elektriny - 5.5.2015 Oznámenie o plánovanej odstávke elektriny - 5.5.2015
08.04.2015 - Úradná tabuľa

Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. Žilina oznamuje, že dňa 5.5.2015 bude v čase od 07:00 hod. do 16:30 hod. prerušená v Liptovskom Mikuláši, mestskej časti Palúdzka (Ul. Jánošíkova, Palúčanská a Priehradná - čísla domov podľa rozpisu v prílohe) distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy spoločnosti SSE-Distribúcia, a.s.

Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o plánovanej odstávke elektriny - 6.5.2015 Oznámenie o plánovanej odstávke elektriny - 6.5.2015
08.04.2015 - Úradná tabuľa

Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. Žilina oznamuje, že dňa 5.5.2015 bude v čase od 07:00 hod. do 17:30 hod. prerušená v Liptovskom Mikuláši, mestskej časti Palúdzka (Ul. Jánošíkova - č. domu 1 - 5, 7, 8, 370 a 594) distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy spoločnosti SSE-Distribúcia, a.s.

Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
08.04.2015 - Úradná tabuľa

Stavebné povolenie mesta Liptovský Mikuláš na stavbu "Zateplenie a obnova bytového domu 40 b. j. Morušová 517/9, 11 Liptovský Mikuláš - Podbreziny" na par. č. KN-C 773/37 v k. ú. Okoličné, stavebníkom ktorej sú vlastníci bytov Morušová 517, Liptovský Mikuláš v správe Stavebného bytového družstva, Liptovský Mikuláš.

Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o uložení listových zásielok
07.04.2015 - Úradná tabuľa

Listové zásielky v počte 2 ks adresované nasledovným občanom s hláseným trvalým pobytom na mesto Liptovský Mikuláš: 1/ Rastislav DOBLEJ, nar. 1977 a 2/ Róbert GLEVITZKÝ, nar. 1982; doručené od: Sociálna poisťovňa - ústredie, Bratislava.

Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o uložení zásielky
07.04.2015 - Úradná tabuľa

Listová zásielka adresovaná: Jaromír KUĽHAVÝ, nar. 1965, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: Spoločný obecný úrad ÚR a SP, Liptovský Mikuláš.

Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o uložení zásielky
07.04.2015 - Úradná tabuľa

Listová zásielka adresovaná: Michal MÍŠA, nar. 1983, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: Exekútorský úrad Banská Bystrica.

Horizontálny predel obsahu
Oznam
07.04.2015 - Oznamy

Oznam Štatistického úradu SR o zisťovaní príjmov a životných podmienok domácností (EU SILC) v roku 2015.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Viceprimátor poďakoval aktivačným pracovníkom Viceprimátor poďakoval aktivačným pracovníkom
02.04.2015 - Tlačové správy

Viceprimátor Liptovského Mikuláša Rudolf Urbanovič poďakoval aktivačným pracovníkom za ich doterajšiu prácu a pomoc pri zabezpečení dôstojných osláv oslobodenia mesta.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Upravený vývoz odpadu počas veľkonočných sviatkov Upravený vývoz odpadu počas veľkonočných sviatkov
02.04.2015 - Tlačové správy

Verejnoprospešné služby v Liptovskom Mikuláši upozorňujú obyvateľov na upravený vývoz odpadu – kontajnerov na komunálny odpad i separovaný zber počas veľkonočných sviatkov. Odpad, ktorý mal byť vyvezený na Veľkonočný piatok, bude vyvezený v sobotu 4. apríla 2015. Vývoz z Veľkonočného pondelka je presunutý na utorok 7. apríla 2015.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Oznam
02.04.2015 - Oznamy

Oznámenie o zbere nebezpečných odpadov, ktoré sa uskutoční v sobotu 04.04.2015 v určených lokalitách mesta Liptovský Mikuláš.

Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
02.04.2015 - Úradná tabuľa

Rozhodnutie mesta Liptovský Mikuláš na stavu "Rodinný dom - spevnené plochy, prípojky a žumpa" na pozemkoch k. ú. Benice, stavebníkom ktorej je Ivan Devečka, Liptovský Mikuláš, zastúpený Ing. Jozefom Pavlíkom, Liptovský Mikuláš.

Horizontálny predel obsahu
Cestárov sneh nezaskočil Cestárov sneh nezaskočil
01.04.2015 - Tlačové správy

Hoci dnešné prvoaprílové sneženie mohli niektorí brať ako žart, k vzniknutej situácii s úplnou vážnosťou museli pristúpiť Verejnoprospešné služby v Liptovskom Mikuláši. Tie sa starajú o viac ako 90 kilometrov vozoviek a takmer 60 kilometrov chodníkov.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
01.04.2015 - Úradná tabuľa

Rozhodnutie mesta Liptovský Mikuláš vo veci dodatočného povolenia na stavbu "Uhľovňa - prístavba, nadstavba a stavebné úpravy so zmenou využitia na BOX CLUB a bytová jednotka" na pozemku parc. č. KN-C 302/6, KN-C 302/10 a KN-C 302/15 v k. ú. Liptovský Mikuláš, stavebníkom ktorej MIKULTEX, a.s. Liptovský Mikuláš.

Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o uložení listových zásielok
01.04.2015 - Úradná tabuľa

Listové zásielky v počte 2 ks adresované nasledovným občanom s hláseným trvalým pobytom na mesto Liptovský Mikuláš: 1/ Ján FINK, nar. 1975 a 2/ Zoltán PETÖCZ, nar. 1958; doručené od: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. pobočka Liptovský Mikuláš.

Horizontálny predel obsahu
Vedenie radnice si uctilo 33 pedagógov Vedenie radnice si uctilo 33 pedagógov
31.03.2015 - Tlačové správy

Výborné pedagogické výsledky a angažovanosť v oblasti výchovy a vzdelávania ocenilo vedenie mikulášskej radnice u 33 pedagógov. Pri príležitosti Dňa učiteľov odovzdal liptovskomikulášsky primátor Ján Blcháč a viceprimátor Rudolf Urbanovič pamätné listy učiteľom z 32 škôl a školských zariadení.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Plaváreň bude zatvorená Plaváreň bude zatvorená
31.03.2015 - Tlačové správy

Verejnoprospešné služby v Liptovskom Mikuláši, ktoré sú správcom Krytej plavárne v Liptovskom Mikuláši, informujú verejnosť o jej zatvorení. Krytá plaváreň bude v najbližšom období zatvorená v pondelok 6. apríla 2015, teda počas Veľkonočného pondelka. „Dôvodom zatvorenia sú prevádzkové dôvody,“ informoval Dušan Grešo, riaditeľ Verejnoprospešných služieb v Liptovskom Mikuláši. V ostatné dni (aj počas sviatkov súvisiacich s Veľkou nocou) bude Krytá plaváreň otvorená bez zmeny.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Záverečný účet mesta Liptovský Mikuláš za rok 2014
31.03.2015 - Úradná tabuľa

Záverečný účet mesta Liptovský Mikuláš za rok 2014, zverejnený v súlade so zákonom č. 369/1990 Z.z. v z.n.p. na pripomienkovanie občanov.

Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
31.03.2015 - Úradná tabuľa

Stavebné povolenie mesta Liptovský Mikuláš na stavbu - stavebné úpravy bytu "Prestavba bytovej jednotky" v bytovom dome na Nábreží Dr. A. Stodolu súp. č. 1575 na pozemku parc. č. KN-C 5269/75 v k. ú. Liptovský Mikuláš, stavebníkom ktorej je Ing. Vladimír Malíček, Liptovská Sielnica.

Horizontálny predel obsahu