Liptovský Mikuláš

Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

Oznamy

Vážení občania,
v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní.Typ správy:

Archív správ -

Michala Martikána privítame v nedeľu Michala Martikána privítame v nedeľu
02.08.2012 - Tlačové správy

Držiteľ piatich olympijských medailí Michal Martikán sa dočká v jeho rodnom meste po návrate z Londýna vrelého privítania.


celý článok celý článok celý článok
Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
01.08.2012 - Úradná tabuľa

Oznámenie o začatí stavebného konania a nariadenie ústneho pojednávania - stavebník Ing. Petr Nekola a manž. Milada Nekolová, Opavská 619/2, Liptovský Mikuláš - stavebné úpravy bytu č. 15, 3. poschodie bytového domu súp. č. 619 na pozemku parc. č. KN 776/23 v k. ú. Okoličné

Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
01.08.2012 - Úradná tabuľa

Oznámenie o začatí stavebného konania a nariadenie ústneho pojednávania - stavebník Dušan Konečný a manž. Janka Konečná, Nábrežie Dr. A. Stodolu 1567/1, Liptovský Mikuláš - stavebné úpravy bytu č. 38, 10. poschodie bytového domu súp. č. 1567 na pozemku parc. č. KN 5269/72 v k. ú. Liptovský Mikuláš

Horizontálny predel obsahu
Takto fandili Mišovi Martikánovi jeho rodáci Takto fandili Mišovi Martikánovi jeho rodáci
31.07.2012 - Tlačové správy

Pred televíznou obrazovkou držali v Lodenici mikulášskemu rodákovi palce aj reprezentačný tréner Peter Cibák, majster sveta v hliadkach Dušan Zaťko či Peter Mráz, tréner olympioničky Eleny Kaliskej.


celý článok celý článok celý článok
Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o uložení zásielky
31.07.2012 - Úradná tabuľa

Zásielka adresovaná pre: Jozef Žiak, nar. 1968, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: ČSOB Poisťovňa, a.s. Bratislava

Horizontálny predel obsahu
Liptovský Mikuláš sa cez víkend roztancoval Liptovský Mikuláš sa cez víkend roztancoval
30.07.2012 - Tlačové správy

Tohtoročné hudobno-tanečné podujatie Street Music Night prinieslo do ulíc Liptovského Mikuláša a zúčastnených barov množstvo hudby a zábavy pre domácich i turistov. Trvalo od 20.00 až do 04.00 nasledujúceho dňa. Všetky zariadenia v pešej zóne mohli prevádzkovať terasy výnimočne až do 02.00 hodiny rannej.


celý článok celý článok celý článok
Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
30.07.2012 - Úradná tabuľa

Územné rozhodnutie pre MERKURY MARKET SLOVAKIA, s.r.o., Duklianska 11, Prešov zastúpená LIPTOV REALITY, s.r.o., V Luhoch 659/10A, Liptovský Mikuláš o umiestnení stavby MERKURY MARKET na pozemku parc. č. KN-C 7326/86, 7326/87, 7326/88, 7326/89 a 7326/66 v k. ú. Liptovský Mikuláš

Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o uložení zásielky
27.07.2012 - Úradná tabuľa

Zásielka adresovaná pre: Róbert Glevitzský, nar. 1982, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: Okresný súd, Liptovský Mikuláš

Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
27.07.2012 - Úradná tabuľa

Rozhodnutie Obvodného úradu životného prostredia v Liptovskom Mikuláši, úseku štátnej správy ochrany prírody a krajiny a posudzovania vplyvov na ŽP Liptovský Mikuláš o posudzovaní vplyvov na životné prostredie pre zámer "Heliport Liptovský Trnovec" v k. ú. Liptovská Ondrašová navrhovateľa ELAN, s.r.o., Ul. 1. mája 35/115, Liptovský Mikuláš

Horizontálny predel obsahu
Mesto Liptovský Mikuláš sa zapojilo do projektu TrashOut Mesto Liptovský Mikuláš sa zapojilo do projektu TrashOut
25.07.2012 - Tlačové správy

Mesto Liptovský Mikuláš sa zapojilo do projektu TrashOut, ktorého cieľom je boj proti nelegálnym skládkam odpadu prostredníctvom mobilnej aplikácie.


celý článok celý článok celý článok
Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
25.07.2012 - Úradná tabuľa

Oznámenie o zaslaní zámeru "Zariadenie na zber a dočasné zhrmažďovanie odpadov Liptovský Mikuláš - Okoličné" z Obvodného úradu životného prostredia Liptovský Mikuláš, navrhovateľom ktorého je spoločnosť ŽP EKO QELET, a.s., Československej armády 1694, Martin

Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o uložení zásielky
25.07.2012 - Úradná tabuľa

Zásielka adresovaná pre: Gustáv Baláž, nar. 1976, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: Okresný súd, Liptovský Mikuláš

Horizontálny predel obsahu
Oznam o konaní cyklistických pretekov
24.07.2012 - Oznamy

SPORT SERVICE Poprad oznamuje všetkým občanom mesta Liptovský Mikuláš, že dňa 28.7.2012 (sobota) sa uskutočnia medzinárodné cyklistické preteky TATRY TOUR. Nakoľko samotná trať prechádza aj mestom Liptovský Mikuláš v predpokladanom čase od 11.00 - 12.00 hod. v smere od Liptovského Hrádku na Liptovské Matiašovce, organizátor pretekov prosí o zvýšenú opatrnosť počas prejazdu pretekárov mestom za účelom zachovania bezpečnosti účastníkov cestnej premávky.

Horizontálny predel obsahu
Oznam
24.07.2012 - Oznamy

Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny - realizácia stavby „Cyklochodník Nábrežie“ Liptovský Mikuláš


celý článok celý článok celý článok
Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
23.07.2012 - Úradná tabuľa

Stavebné povolenie pre stavebníka DEVELOPMENT 2, s.r.o., Ul. Galvániho 7/D, Bratislava, zastúpeného Ing. Jozefom Gondom, Tehliarska 29, Liptovský Mikuláš na stavbu "Obchodné centrum Podbreziny", ktorá bude umiestnená na pozemku parc. č. KN-C 773/231 v k. ú. Okoličné

Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o uložení zásielky
23.07.2012 - Úradná tabuľa

Zásielka adresovaná pre: Milan Krupčák, nar. 1947 hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: Sociálna poisťovňa - ústredie, Bratislava

Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti
23.07.2012 - Úradná tabuľa

Daňový úrad Žilina oznamuje adresátovi písomnosti, ktorým je: Ján KANTÁRIK, Liptovský Mikuláš, nar. 21.9.1977 miesto uloženia písomnosti a možnosť jej prevzatia

Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o uložení zásielky
23.07.2012 - Úradná tabuľa

Zásielka adresovaná pre: Miroslav Jurgoš, nar. 1965 hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: Okresný súd, Liptovský Mikuláš

Horizontálny predel obsahu
Radnica odstraňuje škody Radnica odstraňuje škody
20.07.2012 - Tlačové správy

Podvečer vo štvrtok 19. júna o 17.19 hod. zasiahla mesto Liptovský Mikuláš silná búrka s búrlivým vetrom, spadlo 72 milimetrov zrážok.


celý článok celý článok celý článok
Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o konaní verejnej zbierky
20.07.2012 - Oznamy

Občianske združenie "Šťastné srchce" so sídlom v Bratislave oznamuje, že dňa 26.7.2012 sa bude v meste Liptovský Mikuláš vykonávať verejná zbierka pre Alexa Paldinusa z Malženíc (viac informácií na www.stastnesrdce.sk), a to v čase od 7.00 do 17.00 hod. s počtom aktivistov 1 - 6. Za príspevky o. z. vopred ďakuje.

Horizontálny predel obsahu