Liptovský Mikuláš

Liptovský Mikuláš - erb mesta
Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

Oznamy

Vážení občania,
v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní.Typ správy:

Archív správ -

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu
28.01.2015 - Úradná tabuľa

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu pre občana: Milan KOČIŠ, nar. 1963. Miestom nového trvalého pobytu je MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ.

Horizontálny predel obsahu
Primátor mesta sa stretol s trojicou úspešných mikulášskych športovkýň Primátor mesta sa stretol s trojicou úspešných mikulášskych športovkýň
27.01.2015 - Tlačové správy

Na januárových majstrovstvách sveta v rakúskom Kreischbergu sa mikulášske akrobatické lyžiarky Zuzana Stromková a Klaudia Medlová zapísali bronzovými písmenami. V minulom roku úspech neobišiel ani Mikulášanku Dominiku Multáňovú, ktorá potvrdila titul majsterky sveta vo fitness žien i junioriek.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Samospráva podporí projekty, ktoré zlepšia kvalitu života v meste Samospráva podporí projekty, ktoré zlepšia kvalitu života v meste
27.01.2015 - Tlačové správy

Mesto Liptovský Mikuláš vyhlásilo grantovú výzvu pre oblasť kultúry, športu, sociálnej a humanitárnej pomoci. Uchádzať sa o ňu môžu projekty, ktoré prispejú k zvýšeniu spoločenskej kvality života v meste. Grant pokryje maximálne 70 percent celkových finančných nákladov.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o uložení zásielky
27.01.2015 - Úradná tabuľa

Listová zásielka adresovaná pre: Jozef ŽIAK, nar. 1968, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: Sociálna poisťovňa - ústredie, Bratislava.

Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o uložení zásielky
27.01.2015 - Úradná tabuľa

Listová zásielka adresovaná pre: Tomáš BARTÁNUS, nar. 1992, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: Mestská polícia Liptovský Mikuláš.

Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
27.01.2015 - Úradná tabuľa

Rozhodnutie mesta Liptovský Mikuláš vo veci umiestnenia líniovej stavby "Verejná telekomunikačná optická sieť" v k. ú. Liptovský Mikuláš pre navrhovateľa IMAFEX, s.r.o. Liptovský Mikuláš - zastavenie územného konania.

Horizontálny predel obsahu
Oznam
27.01.2015 - Oznamy

Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny - výrub dreviny rastúcej na pozemku parc. č. KN – C 773/1 v k.ú. Okoličné.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Desiatky dlhodobo nezamestnaných nájdu v Mikuláši prácu Desiatky dlhodobo nezamestnaných nájdu v Mikuláši prácu
26.01.2015 - Tlačové správy

Pri riešení rómskej osady na Priemyselnej ulici môže mestská samospráva využiť pomoc štátu, deklaroval to splnomocnenec vlády pre rómske komunity Peter Pollák počas pracovnej návštevy Liptovského Mikuláša.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Zámer mesta Liptovský Mikuláš
26.01.2015 - Úradná tabuľa

Mesto Liptovský Mikuláš zverejňuje zámer prenajať nehnuteľnosť - časť pozemku parc. č. KN-E 6585 o výmere cca 27 m2 v k.ú. Liptovský Mikuláš(ul. Zápotockého)

Horizontálny predel obsahu
Múzeum sprístupnilo zázračný svet hračiek Múzeum sprístupnilo zázračný svet hračiek
23.01.2015 - Tlačové správy

Múzeum Janka Kráľa v Liptovskom Mikuláši otvorilo výstavu, ktorá je oknom do sveta detí. Expozícia zostavená z takmer stovky historických i súčasných hračiek tvorí prierez ich vývoja v 20. storočí.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti
23.01.2015 - Úradná tabuľa

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., pobočka Liptovský Mikuláš oznamuje nasledovným občanom: 1/ Roman KRUŽLIAK, Hurbanova 1494/22, L. Mikuláš a 2/ Otto Baláž, Hlboké 59, L. Mikuláš miesto uloženia písomnosti - výkazu nedoplatkov, ktorým je Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., pobočka Liptovský Mikuláš, Štúrova 34, Liptovský Mikuláš.

Horizontálny predel obsahu
MFK Tatran má veľké dlžoby, súčasné vedenie mesta nenesie zodpovednosť MFK Tatran má veľké dlžoby, súčasné vedenie mesta nenesie zodpovednosť
22.01.2015 - Tlačové správy

Občianske združenie MFK Tatran Liptovský Mikuláš vykazuje záväzky vo výške približne 145 tisíc eur. Mesto Liptovský Mikuláš nie je jeho členom a súčasné vedenie mesta nemôže zodpovedať za túto hospodársku stratu.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Hľadá sa kniha Liptova za rok 2014 Hľadá sa kniha Liptova za rok 2014
22.01.2015 - Tlačové správy

Liptovská knižnica Gašpara Fejérpataky - Belopotockého v Liptovskom Mikuláši spustila ôsmy ročník čitateľskej súťaže o najkrajšiu knihu Liptova.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Do prvých ročníkov rodičia zapísali viac ako 300 detí Do prvých ročníkov rodičia zapísali viac ako 300 detí
22.01.2015 - Tlačové správy

V školskom roku 2015/2016 by malo do liptovskomikulášskych školských lavíc zasadnúť 310 prvákov. Vyplýva to z výsledkov dvojdňového zápisu do mestských základných škôl. V porovnaní s minulým rokom tak rodičia zapísali o 17 detí menej.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o plánovanej odstávke elektriny - 19.2.2015 Oznámenie o plánovanej odstávke elektriny - 19.2.2015
22.01.2015 - Úradná tabuľa

Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. Žilina oznamuje, že dňa 19.2.2015 bude v čase od 08:00 hod. do 15:30 hod. prerušená v Liptovskom Mikuláši, mestskej časti Okoličné (ul. Kláštorná č. domu 636, 740, 832 a Okoličné č. 983) distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy spoločnosti SSE-Distribúcia, a.s.

Horizontálny predel obsahu
V Liptovskom Mikuláši zorganizovali už 64. ročník matematickej olympiády V Liptovskom Mikuláši zorganizovali už 64. ročník matematickej olympiády
21.01.2015 - Tlačové správy

Viac ako šesť desaťročí si v mikulášskom okrese uchovávajú tradíciu matematických olympiád. Mestský úrad v Liptovskom Mikuláši hostil v stredu 21. januára už 64. ročník okresného kola pre žiakov piatych a deviatych ročníkov.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Mikulášska radnica nesúhlasí s výstavbou spaľovne odpadu v regióne Mikulášska radnica nesúhlasí s výstavbou spaľovne odpadu v regióne
21.01.2015 - Tlačové správy

Vedenie mesta Liptovský Mikuláš nesúhlasí s výstavbou spaľovne odpadu v liptovskom regióne.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
21.01.2015 - Úradná tabuľa

Stavebné povolenie mesta Liptovský Mikuláš na stavbu "Zateplenie a obnova bytového domu" na pozemku parc. č. KN-C 352/4 v k. ú. Liptovský Mikuláš, stavebníkom ktorej sú vlastníci bytov bytového domu Majeríkova 1397/5, Liptovský Mikuláš v správe Stavebného bytového družstva, Liptovský Mikuláš.

Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti
21.01.2015 - Úradná tabuľa

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., pobočka Liptovský Mikuláš oznamuje nasledovným občanom: 1/ Marek CUPRA, Štúrova 1989/41, L. Mikuláš; 2/ Ján FINK, Štúrova 1989/41, L. Mikuláš; 3/ Jozef ZUBAJ, E. Penkalu 879/11, L. Mikuláš; 4/ Monika HUDÁKOVÁ, Borbisova 1696/26,L. Mikuláš; 5/ Michal JURÍK, Tehliarska 255/13, L. Mikuláš; 6/ Lucia VALČOVÁ, Štúrova 1989/41, L. Mikuláš; 7/ Zuzana CHOVANCOVÁ, P. Straussa 795/5, L. Mikuláš; 8/ Vendelín BALÁŽ, Zg. Vrbického 1369/3, L. Mikuláš; 9/ Eva ĎURIAKOVÁ, M. Pišúta 986/21, L. Mikuláš a 10/ Jana STOLÁROVÁ, Palúčanská 118/35, L. Mikuláš miesto uloženia písomnosti - výkazu nedoplatkov, ktorým je Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., pobočka Liptovský Mikuláš, Štúrova 34, Liptovský Mikuláš.

Horizontálny predel obsahu
Návrh VZN mesta Liptovský Mikuláš
21.01.2015 - Úradná tabuľa

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Liptovský Mikuláš, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 8/2014/VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka a dieťa škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Liptovský Mikuláš pre rok 2015.

Horizontálny predel obsahu

Oznamy

Vážení občania,
v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní.


Typ správy:

Archív správ -

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu
28.01.2015 - Úradná tabuľa

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu pre občana: Milan KOČIŠ, nar. 1963. Miestom nového trvalého pobytu je MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ.

Horizontálny predel obsahu
Primátor mesta sa stretol s trojicou úspešných mikulášskych športovkýň Primátor mesta sa stretol s trojicou úspešných mikulášskych športovkýň
27.01.2015 - Tlačové správy

Na januárových majstrovstvách sveta v rakúskom Kreischbergu sa mikulášske akrobatické lyžiarky Zuzana Stromková a Klaudia Medlová zapísali bronzovými písmenami. V minulom roku úspech neobišiel ani Mikulášanku Dominiku Multáňovú, ktorá potvrdila titul majsterky sveta vo fitness žien i junioriek.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Samospráva podporí projekty, ktoré zlepšia kvalitu života v meste Samospráva podporí projekty, ktoré zlepšia kvalitu života v meste
27.01.2015 - Tlačové správy

Mesto Liptovský Mikuláš vyhlásilo grantovú výzvu pre oblasť kultúry, športu, sociálnej a humanitárnej pomoci. Uchádzať sa o ňu môžu projekty, ktoré prispejú k zvýšeniu spoločenskej kvality života v meste. Grant pokryje maximálne 70 percent celkových finančných nákladov.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o uložení zásielky
27.01.2015 - Úradná tabuľa

Listová zásielka adresovaná pre: Jozef ŽIAK, nar. 1968, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: Sociálna poisťovňa - ústredie, Bratislava.

Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o uložení zásielky
27.01.2015 - Úradná tabuľa

Listová zásielka adresovaná pre: Tomáš BARTÁNUS, nar. 1992, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: Mestská polícia Liptovský Mikuláš.

Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
27.01.2015 - Úradná tabuľa

Rozhodnutie mesta Liptovský Mikuláš vo veci umiestnenia líniovej stavby "Verejná telekomunikačná optická sieť" v k. ú. Liptovský Mikuláš pre navrhovateľa IMAFEX, s.r.o. Liptovský Mikuláš - zastavenie územného konania.

Horizontálny predel obsahu
Oznam
27.01.2015 - Oznamy

Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny - výrub dreviny rastúcej na pozemku parc. č. KN – C 773/1 v k.ú. Okoličné.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Desiatky dlhodobo nezamestnaných nájdu v Mikuláši prácu Desiatky dlhodobo nezamestnaných nájdu v Mikuláši prácu
26.01.2015 - Tlačové správy

Pri riešení rómskej osady na Priemyselnej ulici môže mestská samospráva využiť pomoc štátu, deklaroval to splnomocnenec vlády pre rómske komunity Peter Pollák počas pracovnej návštevy Liptovského Mikuláša.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Zámer mesta Liptovský Mikuláš
26.01.2015 - Úradná tabuľa

Mesto Liptovský Mikuláš zverejňuje zámer prenajať nehnuteľnosť - časť pozemku parc. č. KN-E 6585 o výmere cca 27 m2 v k.ú. Liptovský Mikuláš(ul. Zápotockého)

Horizontálny predel obsahu
Múzeum sprístupnilo zázračný svet hračiek Múzeum sprístupnilo zázračný svet hračiek
23.01.2015 - Tlačové správy

Múzeum Janka Kráľa v Liptovskom Mikuláši otvorilo výstavu, ktorá je oknom do sveta detí. Expozícia zostavená z takmer stovky historických i súčasných hračiek tvorí prierez ich vývoja v 20. storočí.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti
23.01.2015 - Úradná tabuľa

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., pobočka Liptovský Mikuláš oznamuje nasledovným občanom: 1/ Roman KRUŽLIAK, Hurbanova 1494/22, L. Mikuláš a 2/ Otto Baláž, Hlboké 59, L. Mikuláš miesto uloženia písomnosti - výkazu nedoplatkov, ktorým je Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., pobočka Liptovský Mikuláš, Štúrova 34, Liptovský Mikuláš.

Horizontálny predel obsahu
MFK Tatran má veľké dlžoby, súčasné vedenie mesta nenesie zodpovednosť MFK Tatran má veľké dlžoby, súčasné vedenie mesta nenesie zodpovednosť
22.01.2015 - Tlačové správy

Občianske združenie MFK Tatran Liptovský Mikuláš vykazuje záväzky vo výške približne 145 tisíc eur. Mesto Liptovský Mikuláš nie je jeho členom a súčasné vedenie mesta nemôže zodpovedať za túto hospodársku stratu.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Hľadá sa kniha Liptova za rok 2014 Hľadá sa kniha Liptova za rok 2014
22.01.2015 - Tlačové správy

Liptovská knižnica Gašpara Fejérpataky - Belopotockého v Liptovskom Mikuláši spustila ôsmy ročník čitateľskej súťaže o najkrajšiu knihu Liptova.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Do prvých ročníkov rodičia zapísali viac ako 300 detí Do prvých ročníkov rodičia zapísali viac ako 300 detí
22.01.2015 - Tlačové správy

V školskom roku 2015/2016 by malo do liptovskomikulášskych školských lavíc zasadnúť 310 prvákov. Vyplýva to z výsledkov dvojdňového zápisu do mestských základných škôl. V porovnaní s minulým rokom tak rodičia zapísali o 17 detí menej.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o plánovanej odstávke elektriny - 19.2.2015 Oznámenie o plánovanej odstávke elektriny - 19.2.2015
22.01.2015 - Úradná tabuľa

Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. Žilina oznamuje, že dňa 19.2.2015 bude v čase od 08:00 hod. do 15:30 hod. prerušená v Liptovskom Mikuláši, mestskej časti Okoličné (ul. Kláštorná č. domu 636, 740, 832 a Okoličné č. 983) distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy spoločnosti SSE-Distribúcia, a.s.

Horizontálny predel obsahu
V Liptovskom Mikuláši zorganizovali už 64. ročník matematickej olympiády V Liptovskom Mikuláši zorganizovali už 64. ročník matematickej olympiády
21.01.2015 - Tlačové správy

Viac ako šesť desaťročí si v mikulášskom okrese uchovávajú tradíciu matematických olympiád. Mestský úrad v Liptovskom Mikuláši hostil v stredu 21. januára už 64. ročník okresného kola pre žiakov piatych a deviatych ročníkov.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Mikulášska radnica nesúhlasí s výstavbou spaľovne odpadu v regióne Mikulášska radnica nesúhlasí s výstavbou spaľovne odpadu v regióne
21.01.2015 - Tlačové správy

Vedenie mesta Liptovský Mikuláš nesúhlasí s výstavbou spaľovne odpadu v liptovskom regióne.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
21.01.2015 - Úradná tabuľa

Stavebné povolenie mesta Liptovský Mikuláš na stavbu "Zateplenie a obnova bytového domu" na pozemku parc. č. KN-C 352/4 v k. ú. Liptovský Mikuláš, stavebníkom ktorej sú vlastníci bytov bytového domu Majeríkova 1397/5, Liptovský Mikuláš v správe Stavebného bytového družstva, Liptovský Mikuláš.

Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti
21.01.2015 - Úradná tabuľa

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., pobočka Liptovský Mikuláš oznamuje nasledovným občanom: 1/ Marek CUPRA, Štúrova 1989/41, L. Mikuláš; 2/ Ján FINK, Štúrova 1989/41, L. Mikuláš; 3/ Jozef ZUBAJ, E. Penkalu 879/11, L. Mikuláš; 4/ Monika HUDÁKOVÁ, Borbisova 1696/26,L. Mikuláš; 5/ Michal JURÍK, Tehliarska 255/13, L. Mikuláš; 6/ Lucia VALČOVÁ, Štúrova 1989/41, L. Mikuláš; 7/ Zuzana CHOVANCOVÁ, P. Straussa 795/5, L. Mikuláš; 8/ Vendelín BALÁŽ, Zg. Vrbického 1369/3, L. Mikuláš; 9/ Eva ĎURIAKOVÁ, M. Pišúta 986/21, L. Mikuláš a 10/ Jana STOLÁROVÁ, Palúčanská 118/35, L. Mikuláš miesto uloženia písomnosti - výkazu nedoplatkov, ktorým je Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., pobočka Liptovský Mikuláš, Štúrova 34, Liptovský Mikuláš.

Horizontálny predel obsahu
Návrh VZN mesta Liptovský Mikuláš
21.01.2015 - Úradná tabuľa

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Liptovský Mikuláš, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 8/2014/VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka a dieťa škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Liptovský Mikuláš pre rok 2015.

Horizontálny predel obsahu