Liptovský Mikuláš
 • Polsky
 • English
 • Slovensky
 • Liptovský Mikuláš - erb mesta
  Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

  Oznamy

  Vážení občania,
  v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní.  Typ správy:
  SELECT * FROM lmd_polozky2 WHERE archiv = 1 AND DATUM > '2014-12-31' AND SKUPINA_ID = 1 ORDER BY DATUM DESC, VAHA DESC LIMIT 1760,20

  Archív správ -

  Multifunkčné ihrisko vytvoria mládežníci Multifunkčné ihrisko vytvoria mládežníci
  22.02.2018 - Tlačové správy

  V blízkosti Komunitného centra v Hlbokom vznikne multifunkčné ihrisko. Poslúži pre deti, mládež a ďalších ľudí zo sociálne znevýhodneného prostredia rómskej osady Hlboké. Mesto na ihrisko získalo financie z grantového programu Bezpečne doma – bezpečne v komunite v rámci Nadácie pre deti Slovenska.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielky
  22.02.2018 - Úradná tabuľa

  Oznámenie o uložení zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe. Doručené od: Dôvera zdravotná poisťovňa a. s., Nitra.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielok - Slovenská pošta
  22.02.2018 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Slovenskej pošty v Liptovskom Mikuláši o uložení zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o opakovanej dražbe
  22.02.2018 - Úradná tabuľa

  LICITOR group, a.s. Žilina oznamuje, že dňa 21.3.2018 sa v Hoteli Jánošík (salónik na prízemí) uskutoční 4. kolo dražby na nehnuteľnosti - pozemky v k. ú. Liptovská Ondrašová zmysle LV č. 5103 vo vlastníctve úpadcu Prvá liptovská, a.s. "v konkurze", Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  Blíži sa verejné prerokovanie návrhu Územný plán zóny Trnovecká zátoka Blíži sa verejné prerokovanie návrhu Územný plán zóny Trnovecká zátoka
  21.02.2018 - Tlačové správy

  Verejné prerokovanie návrhu Územný plán zóny Trnovecká zátoka sa s dotknutými fyzickými a právnickými osobami za účasti autora uskutoční 27. februára o 16:00 h v mestskom úrade, v zasadacej miestnosti č. 54 na prízemí. Verejnosť je oprávnená podať pripomienky k predloženému návrhu do 21. marca na adresu: Mestský úrad Liptovský Mikuláš, Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielok - Slovenská pošta
  21.02.2018 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Slovenskej pošty v Liptovskom Mikuláši o uložení zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielky
  21.02.2018 - Úradná tabuľa

  Listová zásielka adresovaná: Tomáš Korček, nar. 1994, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: CETELEM BNP PERSONAL FINANCE SA, Bratislava.

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  21.02.2018 - Úradná tabuľa

  Daňový úrad Žilina zverejňuje verejnú vyhlášku o oznámení miesta uloženia písomnosti. Adresát písomnosti: MOTO SVET Slovakia s. r. o. Naposledy sídlo: Ul. Garbiarska 4417, 031 01 Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznam
  21.02.2018 - Oznamy

  Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny - výrub drevín rastúcich na parc. č. KN-C 370/1 v k.ú. Liptovský Mikuláš.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Oznam
  21.02.2018 - Oznamy

  Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny - výrub drevín rastúcich na parc. č. KN-C 2099/3, KN-C 2099/17 v k.ú. Palúdzka.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  V Iľanove sa už lyžuje V Iľanove sa už lyžuje
  20.02.2018 - Tlačové správy

  Vlek v Iľanove je už k dispozícii. Obyvatelia Liptovského Mikuláša si môžu zadarmo zalyžovať počas celých jarných prázdnin, v prípade priaznivých poveternostných podmienok potrvá lyžovačka aj nasledujúce víkendy. Záujemcovia o lyžovanie zadarmo sa preukážu občianskym preukazom, čím potvrdia, že sú obyvateľmi Liptovského Mikuláša.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  20.02.2018 - Úradná tabuľa

  Daňový úrad Žilina zverejňuje verejnú vyhlášku o oznámení miesta uloženia písomnosti. Adresát písomnosti: RELATED SERVICES s. r. o. Naposledy sídlo: Ul. Garbiarska /4, 031 01 Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  20.02.2018 - Úradná tabuľa

  Daňový úrad Žilina zverejňuje verejnú vyhlášku o oznámení miesta uloženia písomnosti. Adresát písomnosti: FUEL TRADE II, s. r. o. Naposledy sídlo: Ul. Garbiarska 695, 031 01 Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o dražbe
  20.02.2018 - Úradná tabuľa

  Dražobník VIAM - dražobná spoločnosť s. r. o., Košice oznamuje, že dňa 22.3.2018 sa uskutoční 1. kolo dražby na nehnuteľnosť v k. ú. Okoličné – byt č. 30 na 7. poschodí bytového domu na ul. Hradišská, súp. č. 627, vchod: 7, Liptovský Mikuláš. Miesto konania dražby: Notársky úrad JUDr. Jana Bečár Kupcová, ul. 1. mája 1094, 031 01 Liptovský Mikuláš. Čas konania dražby: 10.00. hod.

  Horizontálny predel obsahu
  Vyhlásenie OVS
  20.02.2018 - Úradná tabuľa

  Mesto Liptovský Mikuláš vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na výber najvhodnejšej ponuky na predaj nehnuteľnosti - a.)pozemok parc. č. KN-C 740/14 orná pôda o výmere 10 000 m2 b.) pozemok parc. č. KN-C 740/15 orná pôda o výmere 8 000 m2 v k. ú. Okoličné (Ul. Okoličianska), Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  Vyhlásenie OVS
  20.02.2018 - Úradná tabuľa

  Mesto Liptovský Mikuláš vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na výber najvhodnejšej ponuky na predaj pozemku parc. č. KN-C 3363/49 trvalé trávne porasty o výmere 2373 m2 v k. ú. Liptovský Mikuláš (Ul. Nábrežie Janka Kráľa).

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielok - Slovenská pošta
  20.02.2018 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Slovenskej pošty v Liptovskom Mikuláši o uložení zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe.

  Horizontálny predel obsahu
  Všeobecné záväzné nariadenie
  20.02.2018 - Úradná tabuľa

  Všeobecné záväzné nariadenie č. 1/2018/VZN mesta Liptovský Mikuláš o trhovom poriadku a podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhovom mieste - príležitostné trhy a ambulantný predaj na území mesta Liptovský Mikuláš (Trhový poriadok).

  Horizontálny predel obsahu
  Informačné centrum otvára už desiaty ročník sprievodcovských služieb Informačné centrum otvára už desiaty ročník sprievodcovských služieb
  19.02.2018 - Tlačové správy

  Tohtoročnú sezónu sprievodcovských služieb otvorí informačné centrum mesta už tradične pri príležitosti Svetového dňa sprievodcov. Odštartuje ju 21. februára o 15:00 bezplatnými prehliadkami pre verejnosť. V ponuke budú tentokrát prehliadky na tému Mikulášski umelci v slovenskom a anglickom jazyku.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  19.02.2018 - Úradná tabuľa

  Mesto Liptovský Mikuláš zverejňuje stavebné povolenie na stavbu: "Stavebné úpravy bytu č. 59" súp. č. 1686 v k. ú. Liptovský Mikuláš. Stavebník: Gabriel Slavskovský, Nábrežie Dr. Aurela Stodolu 1686/13, 031 01 Liptovský Mikuláš v zastúpení Ing. Miroslavom Vyparinom, Palúčanská 566, 031 01 Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu

  Oznamy

  Vážení občania,
  v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní.


  Typ správy:
  SELECT * FROM lmd_polozky2 WHERE archiv = 1 AND DATUM > '2014-12-31' AND SKUPINA_ID = 1 ORDER BY DATUM DESC, VAHA DESC LIMIT 1760,20

  Archív správ -

  Multifunkčné ihrisko vytvoria mládežníci Multifunkčné ihrisko vytvoria mládežníci
  22.02.2018 - Tlačové správy

  V blízkosti Komunitného centra v Hlbokom vznikne multifunkčné ihrisko. Poslúži pre deti, mládež a ďalších ľudí zo sociálne znevýhodneného prostredia rómskej osady Hlboké. Mesto na ihrisko získalo financie z grantového programu Bezpečne doma – bezpečne v komunite v rámci Nadácie pre deti Slovenska.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielky
  22.02.2018 - Úradná tabuľa

  Oznámenie o uložení zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe. Doručené od: Dôvera zdravotná poisťovňa a. s., Nitra.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielok - Slovenská pošta
  22.02.2018 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Slovenskej pošty v Liptovskom Mikuláši o uložení zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o opakovanej dražbe
  22.02.2018 - Úradná tabuľa

  LICITOR group, a.s. Žilina oznamuje, že dňa 21.3.2018 sa v Hoteli Jánošík (salónik na prízemí) uskutoční 4. kolo dražby na nehnuteľnosti - pozemky v k. ú. Liptovská Ondrašová zmysle LV č. 5103 vo vlastníctve úpadcu Prvá liptovská, a.s. "v konkurze", Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  Blíži sa verejné prerokovanie návrhu Územný plán zóny Trnovecká zátoka Blíži sa verejné prerokovanie návrhu Územný plán zóny Trnovecká zátoka
  21.02.2018 - Tlačové správy

  Verejné prerokovanie návrhu Územný plán zóny Trnovecká zátoka sa s dotknutými fyzickými a právnickými osobami za účasti autora uskutoční 27. februára o 16:00 h v mestskom úrade, v zasadacej miestnosti č. 54 na prízemí. Verejnosť je oprávnená podať pripomienky k predloženému návrhu do 21. marca na adresu: Mestský úrad Liptovský Mikuláš, Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielok - Slovenská pošta
  21.02.2018 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Slovenskej pošty v Liptovskom Mikuláši o uložení zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielky
  21.02.2018 - Úradná tabuľa

  Listová zásielka adresovaná: Tomáš Korček, nar. 1994, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: CETELEM BNP PERSONAL FINANCE SA, Bratislava.

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  21.02.2018 - Úradná tabuľa

  Daňový úrad Žilina zverejňuje verejnú vyhlášku o oznámení miesta uloženia písomnosti. Adresát písomnosti: MOTO SVET Slovakia s. r. o. Naposledy sídlo: Ul. Garbiarska 4417, 031 01 Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznam
  21.02.2018 - Oznamy

  Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny - výrub drevín rastúcich na parc. č. KN-C 370/1 v k.ú. Liptovský Mikuláš.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Oznam
  21.02.2018 - Oznamy

  Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny - výrub drevín rastúcich na parc. č. KN-C 2099/3, KN-C 2099/17 v k.ú. Palúdzka.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  V Iľanove sa už lyžuje V Iľanove sa už lyžuje
  20.02.2018 - Tlačové správy

  Vlek v Iľanove je už k dispozícii. Obyvatelia Liptovského Mikuláša si môžu zadarmo zalyžovať počas celých jarných prázdnin, v prípade priaznivých poveternostných podmienok potrvá lyžovačka aj nasledujúce víkendy. Záujemcovia o lyžovanie zadarmo sa preukážu občianskym preukazom, čím potvrdia, že sú obyvateľmi Liptovského Mikuláša.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  20.02.2018 - Úradná tabuľa

  Daňový úrad Žilina zverejňuje verejnú vyhlášku o oznámení miesta uloženia písomnosti. Adresát písomnosti: RELATED SERVICES s. r. o. Naposledy sídlo: Ul. Garbiarska /4, 031 01 Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  20.02.2018 - Úradná tabuľa

  Daňový úrad Žilina zverejňuje verejnú vyhlášku o oznámení miesta uloženia písomnosti. Adresát písomnosti: FUEL TRADE II, s. r. o. Naposledy sídlo: Ul. Garbiarska 695, 031 01 Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o dražbe
  20.02.2018 - Úradná tabuľa

  Dražobník VIAM - dražobná spoločnosť s. r. o., Košice oznamuje, že dňa 22.3.2018 sa uskutoční 1. kolo dražby na nehnuteľnosť v k. ú. Okoličné – byt č. 30 na 7. poschodí bytového domu na ul. Hradišská, súp. č. 627, vchod: 7, Liptovský Mikuláš. Miesto konania dražby: Notársky úrad JUDr. Jana Bečár Kupcová, ul. 1. mája 1094, 031 01 Liptovský Mikuláš. Čas konania dražby: 10.00. hod.

  Horizontálny predel obsahu
  Vyhlásenie OVS
  20.02.2018 - Úradná tabuľa

  Mesto Liptovský Mikuláš vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na výber najvhodnejšej ponuky na predaj nehnuteľnosti - a.)pozemok parc. č. KN-C 740/14 orná pôda o výmere 10 000 m2 b.) pozemok parc. č. KN-C 740/15 orná pôda o výmere 8 000 m2 v k. ú. Okoličné (Ul. Okoličianska), Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  Vyhlásenie OVS
  20.02.2018 - Úradná tabuľa

  Mesto Liptovský Mikuláš vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na výber najvhodnejšej ponuky na predaj pozemku parc. č. KN-C 3363/49 trvalé trávne porasty o výmere 2373 m2 v k. ú. Liptovský Mikuláš (Ul. Nábrežie Janka Kráľa).

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielok - Slovenská pošta
  20.02.2018 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Slovenskej pošty v Liptovskom Mikuláši o uložení zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe.

  Horizontálny predel obsahu
  Všeobecné záväzné nariadenie
  20.02.2018 - Úradná tabuľa

  Všeobecné záväzné nariadenie č. 1/2018/VZN mesta Liptovský Mikuláš o trhovom poriadku a podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhovom mieste - príležitostné trhy a ambulantný predaj na území mesta Liptovský Mikuláš (Trhový poriadok).

  Horizontálny predel obsahu
  Informačné centrum otvára už desiaty ročník sprievodcovských služieb Informačné centrum otvára už desiaty ročník sprievodcovských služieb
  19.02.2018 - Tlačové správy

  Tohtoročnú sezónu sprievodcovských služieb otvorí informačné centrum mesta už tradične pri príležitosti Svetového dňa sprievodcov. Odštartuje ju 21. februára o 15:00 bezplatnými prehliadkami pre verejnosť. V ponuke budú tentokrát prehliadky na tému Mikulášski umelci v slovenskom a anglickom jazyku.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  19.02.2018 - Úradná tabuľa

  Mesto Liptovský Mikuláš zverejňuje stavebné povolenie na stavbu: "Stavebné úpravy bytu č. 59" súp. č. 1686 v k. ú. Liptovský Mikuláš. Stavebník: Gabriel Slavskovský, Nábrežie Dr. Aurela Stodolu 1686/13, 031 01 Liptovský Mikuláš v zastúpení Ing. Miroslavom Vyparinom, Palúčanská 566, 031 01 Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu