Liptovský Mikuláš
 • Polsky
 • English
 • Slovensky
 • Liptovský Mikuláš - erb mesta
  Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

  Oznamy

  Vážení občania,
  v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní.  Typ správy:
  SELECT * FROM lmd_polozky2 WHERE archiv = 1 AND DATUM > '2014-12-31' AND SKUPINA_ID = 1 ORDER BY DATUM DESC, VAHA DESC LIMIT 1680,20

  Archív správ -

  Verejná vyhláška
  19.04.2018 - Úradná tabuľa

  Stavebné povolenie na stavbu: "Obnova bytového domu Dubová 1,3,5,7, Liptovský Mikuláš" na ul. Dubová súp. č. 493 v k. ú. Okoličné, ktorej stavebníkmi sú vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu ul. Dubová 493, 031 04 Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o plánovanej odstávke elektrickej energie - 18.5.2018 Oznámenie o plánovanej odstávke elektrickej energie - 18.5.2018
  18.04.2018 - Úradná tabuľa

  Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a. s. Žilina oznamuje, že dňa 18.5.2018 bude v čase od 07:30 hod. do 16:00 hod. prerušená v Liptovskom Mikuláši - mestskej časti Staré Mesto (Ul. Družstevná, Kpt. Nálepku - v zmysle rozpisu) distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy spoločnosti SSE - Distribúcia, a.s.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o plánovanej odstávke elektrickej energie - 18.5.2018 Oznámenie o plánovanej odstávke elektrickej energie - 18.5.2018
  18.04.2018 - Úradná tabuľa

  Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a. s. Žilina oznamuje, že dňa 18.5.2018 bude v čase od 07:30 hod. do 14:30 hod. prerušená v Liptovskom Mikuláši - mestskej časti Staré Mesto (Ul. Podtatranského - v zmysle rozpisu) distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy spoločnosti SSE - Distribúcia, a.s.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielok - Slovenská pošta
  18.04.2018 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Slovenskej pošty v Liptovskom Mikuláši o uložení zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o plánovanej odstávke elektrickej energie - 17.5.2018 Oznámenie o plánovanej odstávke elektrickej energie - 17.5.2018
  18.04.2018 - Úradná tabuľa

  Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a. s. Žilina oznamuje, že dňa 17.5.2018 bude v čase od 07:30 hod. do 15:30 hod. prerušená v Liptovskom Mikuláši - mestskej časti Nábrežie - Vrbica (Ul. Nábrežie Dr. Aurela Stodolu - v zmysle rozpisu) distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy spoločnosti SSE - Distribúcia, a.s.

  Horizontálny predel obsahu
  Zámer mesta Liptovský Mikuláš
  17.04.2018 - Úradná tabuľa

  Mesto Liptovský Mikuláš zverejňuje zámer odpredať priamym predajom nehnuteľnosť - pozemok parc. č. KN-C 1577/1 o výmere 438 m2, v k. ú. Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  OVS
  17.04.2018 - Úradná tabuľa

  Mesto Liptovský Mikuláš vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na uzavretie kúpnej zmluvy na prevod vlastníctva k nehnuteľnostiam v k. ú. Okoličné a to pozemok parc. č. KN-C 854/54 zastavané plochy a nádvoria o výmere 19 m2.

  Horizontálny predel obsahu
  OVS
  17.04.2018 - Úradná tabuľa

  Mesto Liptovský Mikuláš vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na uzavretie kúpnej zmluvy na prevod vlastníctva k nehnuteľnostiam v k. ú. Liptovský Mikuláš a to byt č. 17, súp. č. 1837/8, 6. poschodie.

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  17.04.2018 - Úradná tabuľa

  Spoločný obecnú úrad územného rozhodovania a stavebného poriadku oznamuje o začatí územného konania a na riadení ústneho pojednávania na stavbu "Obchodné centrum Palúdzka - Lipt. Mikuláš" v k. ú. Palúdzka, navrhovateľom ktorej je InDevel, s. r .o., Jesenského 1089/11, 010 01 Žilina.

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  17.04.2018 - Úradná tabuľa

  Rozhodnutie Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorým zamieta odvolania a prvostupňové rozhodnutie potvrdzuje.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielok - Slovenská pošta
  16.04.2018 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Slovenskej pošty v Liptovskom Mikuláši o uložení zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielky
  16.04.2018 - Úradná tabuľa

  Listová zásielka adresovaná: Miroslav Vyparina, nar. 1961, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: INDEX NOSLUŠ, s. r. o., Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielky
  16.04.2018 - Úradná tabuľa

  Listová zásielka adresovaná: Ladislav Stankoviansky, nar. 1956, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: Sociálna poisťovňa, a. s., Bratislava.

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  16.04.2018 - Úradná tabuľa

  Spoločný obecný úrad územného rozhodovania a stavebného poriadku oznamuje o začatí spojeného územného a stavebného konania a upustenie ústneho pojednávania na stavbu "Rodinný dom - Bungalov 772XL" v k. ú. Liptovská Ondrašová navrhovateľom ktorej je Michal Lacko a Lenka Lacková, Kolomana Sokola 4426/8 Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  Všeobecné záväzné nariadenie
  16.04.2018 - Úradná tabuľa

  Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2018/VZN, Záväzná časť Územného plánu zóny Plštín, Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  46-tisíc na systém zberu a odvozu odpadu v Hlbokom 46-tisíc na systém zberu a odvozu odpadu v Hlbokom
  13.04.2018 - Tlačové správy

  Na vybudovanie systému zberu a odvozu odpadu v Hlbokom získalo mesto z externých zdrojov 46-tisíc eur. Za tieto peniaze nakúpi radnica päť veľkokapacitných zberných nádob a vybuduje rovnaký počet stojísk na umiestnenie zberných nádob. Financie sú tiež určené na kúpu a inštaláciu bezpečnostných kamier. Za časť peňazí odstránia čierne skládky. Projekt by sa mal začať realizovať už v tomto roku.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  13.04.2018 - Úradná tabuľa

  Spoločný obecný úrad územného rozhodovania a stavebného poriadku oznamuje o začatí územného konania a o nariadení ústneho pojednávania o umiestnení stavby "Bytový dom LAVENDER" v k. ú. Liptovská Ondrašová, navrhovateľom ktorej je LAVENDER JASNÁ s.r.o., Panenská 8, 811 03 Bratislava, IČO 50 786 105 v z. REAL Inginiering, s. r. o., ul. 1. mája 697/26, 031 01 Liptovský Mikuláš

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  13.04.2018 - Úradná tabuľa

  Mesto Liptovský Mikuláš vydáva stavebné povolenie na stavbu "Rekreačný dom" v k. ú. Benice, ktorej stavebníkom je Ing. Ján Vyšný, Andická 35/14, 031 01 Liptovský Mikuláš a Ivana Feketíková, č. 313, 032 12 Dúbrava.

  Horizontálny predel obsahu
  Cena mesta pre kolektív Kanoe Tatra Klub Cena mesta pre kolektív Kanoe Tatra Klub
  12.04.2018 - Tlačové správy

  Na návrh primátora Jána Blcháča bude kolektívu Kanoe Tatra Klub Liptovský Mikuláš po dnešnom schválení poslancami mestského parlamentu udelená Cena mesta. Ocenenie získa klub pri príležitosti 40. výročia vzniku Areálu vodného slalomu a 70. ročníka pretekov Medzinárodné tatranské slalomy za prínos v športovej oblasti, za vynikajúce športové výsledky a za vzornú reprezentáciu mesta.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Galéria po obnove s vynikajúcimi číslami Galéria po obnove s vynikajúcimi číslami
  12.04.2018 - Tlačové správy

  Galéria Kolomana Sokola dosiahla v roku 2017 rekordnú návštevnosť a najvyššie vybraté vstupné za ostatné štyri roky. Z prostriedkov radnice opravili vonkajšie a vnútorné omietky. Za financie Bohúňovej galérie reinštalovali expozíciu Koloman Sokol, vymenili osvetlenie a ochranné rolety. Mestskí poslanci na rokovaní zastupiteľstva v tejto súvislosti schválili pre galériu predĺženie nájmu nebytových priestorov.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu

  Oznamy

  Vážení občania,
  v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní.


  Typ správy:
  SELECT * FROM lmd_polozky2 WHERE archiv = 1 AND DATUM > '2014-12-31' AND SKUPINA_ID = 1 ORDER BY DATUM DESC, VAHA DESC LIMIT 1680,20

  Archív správ -

  Verejná vyhláška
  19.04.2018 - Úradná tabuľa

  Stavebné povolenie na stavbu: "Obnova bytového domu Dubová 1,3,5,7, Liptovský Mikuláš" na ul. Dubová súp. č. 493 v k. ú. Okoličné, ktorej stavebníkmi sú vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu ul. Dubová 493, 031 04 Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o plánovanej odstávke elektrickej energie - 18.5.2018 Oznámenie o plánovanej odstávke elektrickej energie - 18.5.2018
  18.04.2018 - Úradná tabuľa

  Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a. s. Žilina oznamuje, že dňa 18.5.2018 bude v čase od 07:30 hod. do 16:00 hod. prerušená v Liptovskom Mikuláši - mestskej časti Staré Mesto (Ul. Družstevná, Kpt. Nálepku - v zmysle rozpisu) distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy spoločnosti SSE - Distribúcia, a.s.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o plánovanej odstávke elektrickej energie - 18.5.2018 Oznámenie o plánovanej odstávke elektrickej energie - 18.5.2018
  18.04.2018 - Úradná tabuľa

  Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a. s. Žilina oznamuje, že dňa 18.5.2018 bude v čase od 07:30 hod. do 14:30 hod. prerušená v Liptovskom Mikuláši - mestskej časti Staré Mesto (Ul. Podtatranského - v zmysle rozpisu) distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy spoločnosti SSE - Distribúcia, a.s.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielok - Slovenská pošta
  18.04.2018 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Slovenskej pošty v Liptovskom Mikuláši o uložení zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o plánovanej odstávke elektrickej energie - 17.5.2018 Oznámenie o plánovanej odstávke elektrickej energie - 17.5.2018
  18.04.2018 - Úradná tabuľa

  Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a. s. Žilina oznamuje, že dňa 17.5.2018 bude v čase od 07:30 hod. do 15:30 hod. prerušená v Liptovskom Mikuláši - mestskej časti Nábrežie - Vrbica (Ul. Nábrežie Dr. Aurela Stodolu - v zmysle rozpisu) distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy spoločnosti SSE - Distribúcia, a.s.

  Horizontálny predel obsahu
  Zámer mesta Liptovský Mikuláš
  17.04.2018 - Úradná tabuľa

  Mesto Liptovský Mikuláš zverejňuje zámer odpredať priamym predajom nehnuteľnosť - pozemok parc. č. KN-C 1577/1 o výmere 438 m2, v k. ú. Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  OVS
  17.04.2018 - Úradná tabuľa

  Mesto Liptovský Mikuláš vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na uzavretie kúpnej zmluvy na prevod vlastníctva k nehnuteľnostiam v k. ú. Okoličné a to pozemok parc. č. KN-C 854/54 zastavané plochy a nádvoria o výmere 19 m2.

  Horizontálny predel obsahu
  OVS
  17.04.2018 - Úradná tabuľa

  Mesto Liptovský Mikuláš vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na uzavretie kúpnej zmluvy na prevod vlastníctva k nehnuteľnostiam v k. ú. Liptovský Mikuláš a to byt č. 17, súp. č. 1837/8, 6. poschodie.

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  17.04.2018 - Úradná tabuľa

  Spoločný obecnú úrad územného rozhodovania a stavebného poriadku oznamuje o začatí územného konania a na riadení ústneho pojednávania na stavbu "Obchodné centrum Palúdzka - Lipt. Mikuláš" v k. ú. Palúdzka, navrhovateľom ktorej je InDevel, s. r .o., Jesenského 1089/11, 010 01 Žilina.

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  17.04.2018 - Úradná tabuľa

  Rozhodnutie Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorým zamieta odvolania a prvostupňové rozhodnutie potvrdzuje.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielok - Slovenská pošta
  16.04.2018 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Slovenskej pošty v Liptovskom Mikuláši o uložení zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielky
  16.04.2018 - Úradná tabuľa

  Listová zásielka adresovaná: Miroslav Vyparina, nar. 1961, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: INDEX NOSLUŠ, s. r. o., Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielky
  16.04.2018 - Úradná tabuľa

  Listová zásielka adresovaná: Ladislav Stankoviansky, nar. 1956, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: Sociálna poisťovňa, a. s., Bratislava.

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  16.04.2018 - Úradná tabuľa

  Spoločný obecný úrad územného rozhodovania a stavebného poriadku oznamuje o začatí spojeného územného a stavebného konania a upustenie ústneho pojednávania na stavbu "Rodinný dom - Bungalov 772XL" v k. ú. Liptovská Ondrašová navrhovateľom ktorej je Michal Lacko a Lenka Lacková, Kolomana Sokola 4426/8 Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  Všeobecné záväzné nariadenie
  16.04.2018 - Úradná tabuľa

  Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2018/VZN, Záväzná časť Územného plánu zóny Plštín, Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  46-tisíc na systém zberu a odvozu odpadu v Hlbokom 46-tisíc na systém zberu a odvozu odpadu v Hlbokom
  13.04.2018 - Tlačové správy

  Na vybudovanie systému zberu a odvozu odpadu v Hlbokom získalo mesto z externých zdrojov 46-tisíc eur. Za tieto peniaze nakúpi radnica päť veľkokapacitných zberných nádob a vybuduje rovnaký počet stojísk na umiestnenie zberných nádob. Financie sú tiež určené na kúpu a inštaláciu bezpečnostných kamier. Za časť peňazí odstránia čierne skládky. Projekt by sa mal začať realizovať už v tomto roku.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  13.04.2018 - Úradná tabuľa

  Spoločný obecný úrad územného rozhodovania a stavebného poriadku oznamuje o začatí územného konania a o nariadení ústneho pojednávania o umiestnení stavby "Bytový dom LAVENDER" v k. ú. Liptovská Ondrašová, navrhovateľom ktorej je LAVENDER JASNÁ s.r.o., Panenská 8, 811 03 Bratislava, IČO 50 786 105 v z. REAL Inginiering, s. r. o., ul. 1. mája 697/26, 031 01 Liptovský Mikuláš

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  13.04.2018 - Úradná tabuľa

  Mesto Liptovský Mikuláš vydáva stavebné povolenie na stavbu "Rekreačný dom" v k. ú. Benice, ktorej stavebníkom je Ing. Ján Vyšný, Andická 35/14, 031 01 Liptovský Mikuláš a Ivana Feketíková, č. 313, 032 12 Dúbrava.

  Horizontálny predel obsahu
  Cena mesta pre kolektív Kanoe Tatra Klub Cena mesta pre kolektív Kanoe Tatra Klub
  12.04.2018 - Tlačové správy

  Na návrh primátora Jána Blcháča bude kolektívu Kanoe Tatra Klub Liptovský Mikuláš po dnešnom schválení poslancami mestského parlamentu udelená Cena mesta. Ocenenie získa klub pri príležitosti 40. výročia vzniku Areálu vodného slalomu a 70. ročníka pretekov Medzinárodné tatranské slalomy za prínos v športovej oblasti, za vynikajúce športové výsledky a za vzornú reprezentáciu mesta.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Galéria po obnove s vynikajúcimi číslami Galéria po obnove s vynikajúcimi číslami
  12.04.2018 - Tlačové správy

  Galéria Kolomana Sokola dosiahla v roku 2017 rekordnú návštevnosť a najvyššie vybraté vstupné za ostatné štyri roky. Z prostriedkov radnice opravili vonkajšie a vnútorné omietky. Za financie Bohúňovej galérie reinštalovali expozíciu Koloman Sokol, vymenili osvetlenie a ochranné rolety. Mestskí poslanci na rokovaní zastupiteľstva v tejto súvislosti schválili pre galériu predĺženie nájmu nebytových priestorov.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu