Liptovský Mikuláš
 • Polsky
 • English
 • Slovensky
 • Liptovský Mikuláš - erb mesta
  Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

  Oznamy

  Vážení občania,
  v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní.  Typ správy:

  Oznam

  11.02.2019
  Mesto Liptovský Mikuláš, oddelenie životného prostredia a poľnohospodárstva, na základe žiadosti Ing. Tomáša Majerského zo dňa 07.02.2019 o súhlas na výrub dreviny rastúcej na parc. č. KN-C 230/4 v k.ú. Benice oznamuje, že v prípade záujmu zúčastniť sa konania podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť písomne alebo elektronicky potvrdenie byť účastníkom konania do 18.02.2019 na Mesto Liptovský Mikuláš, Štúrova ul. č. 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš - oddelenie ŽP a poľnohospodárstva, resp. na r.smitka@mikulas.sk . Predmetom žiadosti je výrub 1 ks smrekovca opadavého rastúceho na súkromnom pozemku z dôvodu jeho presahu nad susednú parcelu a možného ohrozenia budúcej stavby na tejto parcele.

  Krok späť naspäť

  Oznamy

  Typ správy:

  Oznam

  11.02.2019
  Mesto Liptovský Mikuláš, oddelenie životného prostredia a poľnohospodárstva, na základe žiadosti Ing. Tomáša Majerského zo dňa 07.02.2019 o súhlas na výrub dreviny rastúcej na parc. č. KN-C 230/4 v k.ú. Benice oznamuje, že v prípade záujmu zúčastniť sa konania podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť písomne alebo elektronicky potvrdenie byť účastníkom konania do 18.02.2019 na Mesto Liptovský Mikuláš, Štúrova ul. č. 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš - oddelenie ŽP a poľnohospodárstva, resp. na r.smitka@mikulas.sk . Predmetom žiadosti je výrub 1 ks smrekovca opadavého rastúceho na súkromnom pozemku z dôvodu jeho presahu nad susednú parcelu a možného ohrozenia budúcej stavby na tejto parcele.

  Krok späť naspäť