Liptovský Mikuláš
 • Polsky
 • English
 • Slovensky
 • Liptovský Mikuláš - erb mesta
  Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

  Oznamy

  Vážení občania,
  v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní.  Typ správy:

  Oznam

  11.02.2019
  Mesto Liptovský Mikuláš, oddelenie životného prostredia a poľnohospodárstva, na základe žiadosti Stošice, a.s. zo dňa 08.02.2019 o súhlas na výrub drevín rastúcich na parc. č. KN-C 757/18, 757/19, 748/28, 748/26, 748/27, 756/3, 756/1, 756/2, 755/8, 757/8, 757/10, 757/3, 757/6, 757/11, 757/4, 757/12, 748/22, 757/13, 757/7, 757/14 v k.ú. Okoličné oznamuje, že v prípade záujmu zúčastniť sa konania podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť písomne alebo elektronicky potvrdenie byť účastníkom konania do 18.02.2019 na Mesto Liptovský Mikuláš, Štúrova ul. č. 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš - oddelenie ŽP a poľnohospodárstva, resp. na r.smitka@mikulas.sk. Predmetom žiadosti je výrub 100 m2 náletových krovín z dôvodu realizácie protipovodňových opatrení ku budúcej zástavbe rodinných domov v lokalite Liptovský Mikuláš – Stošice.

  Krok späť naspäť

  Oznamy

  Typ správy:

  Oznam

  11.02.2019
  Mesto Liptovský Mikuláš, oddelenie životného prostredia a poľnohospodárstva, na základe žiadosti Stošice, a.s. zo dňa 08.02.2019 o súhlas na výrub drevín rastúcich na parc. č. KN-C 757/18, 757/19, 748/28, 748/26, 748/27, 756/3, 756/1, 756/2, 755/8, 757/8, 757/10, 757/3, 757/6, 757/11, 757/4, 757/12, 748/22, 757/13, 757/7, 757/14 v k.ú. Okoličné oznamuje, že v prípade záujmu zúčastniť sa konania podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť písomne alebo elektronicky potvrdenie byť účastníkom konania do 18.02.2019 na Mesto Liptovský Mikuláš, Štúrova ul. č. 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš - oddelenie ŽP a poľnohospodárstva, resp. na r.smitka@mikulas.sk. Predmetom žiadosti je výrub 100 m2 náletových krovín z dôvodu realizácie protipovodňových opatrení ku budúcej zástavbe rodinných domov v lokalite Liptovský Mikuláš – Stošice.

  Krok späť naspäť