Liptovský Mikuláš
 • Polsky
 • English
 • Slovensky
 • Liptovský Mikuláš - erb mesta
  Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

  Oznamy

  Vážení občania,
  v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní.  Typ správy:

  Zvýhodnené terasy: Oživenie centra aj mimo hlavnej letnej sezóny

  10.12.2018
  Radnica predlžuje obdobie, počas ktorého majú podnikatelia možnosť platiť za letné terasy svojich prevádzok v meste len symbolický poplatok. Jednohlasne to potvrdili poslanci mestského zastupiteľstva na ich dnešnom neplánovanom rokovaní. Zmenou sa možnosť zníženia poplatku za terasu pre miestnych podnikateľov predĺžila o tri mesiace, platiť bude od 1. apríla do 31. októbra bežného roka (doposiaľ platila možnosť využiť symbolický poplatok za terasu v mesiacoch jún – september). Radnica takouto podporou podnikania očakáva čulejší život v centre aj počas obdobia, ktoré je mimo hlavnej letnej sezóny. 
   „Vyšli sme v ústrety požiadavke Občianskeho združenia Živé námestie, ktorého sme členom. Jeho cieľom je oživiť najmä centrum mesta, kde je terás v rámci Mikuláša najviac. Prevádzkovatelia gastronomických prevádzok budú môcť za výhodnejších podmienok využiť aj ostatné klimaticky vhodné obdobie roka pre umiestnenie sezónnej alebo letnej terasy,“ zhodnotil primátor Ján Blcháč. 
  Týmto krokom mesto neprichádza o možnosť regulácie terás, najmä ich rozlohy. „Predĺženie zvýhodneného obdobia nespôsobí, že námestie bude v lete príliš zapratané terasami, pretože ich umiestnenie je v zmysle všeobecne záväzného nariadenia možné len v nadväznosti na priľahlú prevádzku. Terasa tiež nemôže zasahovať do ostatných funkcií verejného priestranstva pešej zóny,“ vysvetlila Anežka Makovická z mikulášskej radnice.
  V letnom období roku 2018 bola požiadavka zo strany prevádzkovateľov zariadení na umiestnenie 23 sezónnych terás. Zvýhodnená sadzba za terasu predstavuje cent za meter štvorcový a deň. 

  Krok späť naspäť

  Oznamy

  Typ správy:

  Zvýhodnené terasy: Oživenie centra aj mimo hlavnej letnej sezóny

  10.12.2018
  Radnica predlžuje obdobie, počas ktorého majú podnikatelia možnosť platiť za letné terasy svojich prevádzok v meste len symbolický poplatok. Jednohlasne to potvrdili poslanci mestského zastupiteľstva na ich dnešnom neplánovanom rokovaní. Zmenou sa možnosť zníženia poplatku za terasu pre miestnych podnikateľov predĺžila o tri mesiace, platiť bude od 1. apríla do 31. októbra bežného roka (doposiaľ platila možnosť využiť symbolický poplatok za terasu v mesiacoch jún – september). Radnica takouto podporou podnikania očakáva čulejší život v centre aj počas obdobia, ktoré je mimo hlavnej letnej sezóny. 
   „Vyšli sme v ústrety požiadavke Občianskeho združenia Živé námestie, ktorého sme členom. Jeho cieľom je oživiť najmä centrum mesta, kde je terás v rámci Mikuláša najviac. Prevádzkovatelia gastronomických prevádzok budú môcť za výhodnejších podmienok využiť aj ostatné klimaticky vhodné obdobie roka pre umiestnenie sezónnej alebo letnej terasy,“ zhodnotil primátor Ján Blcháč. 
  Týmto krokom mesto neprichádza o možnosť regulácie terás, najmä ich rozlohy. „Predĺženie zvýhodneného obdobia nespôsobí, že námestie bude v lete príliš zapratané terasami, pretože ich umiestnenie je v zmysle všeobecne záväzného nariadenia možné len v nadväznosti na priľahlú prevádzku. Terasa tiež nemôže zasahovať do ostatných funkcií verejného priestranstva pešej zóny,“ vysvetlila Anežka Makovická z mikulášskej radnice.
  V letnom období roku 2018 bola požiadavka zo strany prevádzkovateľov zariadení na umiestnenie 23 sezónnych terás. Zvýhodnená sadzba za terasu predstavuje cent za meter štvorcový a deň. 

  Krok späť naspäť