Liptovský Mikuláš
 • Polsky
 • English
 • Slovensky
 • Liptovský Mikuláš - erb mesta
  Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

  Oznamy

  Vážení občania,
  v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní.  Typ správy:

  Lavice škôl obsadí 2300 žiakov

  03.09.2018
  Lavice základných škôl, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Liptovský Mikuláš, obsadzuje v tomto šk. roku 2300 školákov. Prváčikov by z tohto počtu mali byť asi tri stovky a do nultého ročníka nastupuje 15 žiakov, presné čísla však získa odbor školstva až po 15. septembri. Najviac žiakov navštevuje ZŠ M. Rázusovej-Martákovej, je ich až 570. Školský rok sa začína aj pre deti v materských školách, do ktorých nastúpilo 979 škôlkarov, z nich bolo novoprijatých 279.
  V mikulášskych školách cez prázdniny nezaháľali. V Základnej škole Janka Kráľa vyregulovali vykurovaciu sústavu a pribudlo nové technologické zariadenie do školskej kuchyne. Po nových podlahách na chodbách v ZŠ Miloša Janošku budú chodiť žiaci druhého stupňa. Pri Základnej škole s materskou školou Demänovská ulica sa bude zasa ľahšie parkovať, radnica tam počas prázdnin budovala nové parkovisko. Riaditeľka tejto školy prišla na začiatok školského roka s novinkou, pre prváčikov chce zaviesť uniformy, aby sa tak na škole zotreli sociálne rozdiely medzi žiakmi. Ostatné ročníky by mali uniformy dobrovoľné. (Uniformu dnes mali na sebe na ukážku pre rodičov dvaja prváčikovia - na fotke s primátorom Jánom Blcháčom). 
  Viaceré školy v meste ponúkajú špecializované zameranie. ZŠ s MŠ Demänovská ulica je zameraná na rozšírené vyučovanie angličtiny, ZŠ s MŠ Okoličianska má triedy s futbalovou prípravou, ZŠ Miloša Janošku sa zameriava na matematiku a prírodovedné predmety. ZŠ  M. Rázusovej-Martákovej má triedy so športovou prípravou na ľadový hokej a zameraním na angličtinu. V ZŠ Nábrežie Dr. Aurela Stodolu sú triedy pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.
   

  Krok späť naspäť

  Oznamy

  Typ správy:

  Lavice škôl obsadí 2300 žiakov

  03.09.2018
  Lavice základných škôl, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Liptovský Mikuláš, obsadzuje v tomto šk. roku 2300 školákov. Prváčikov by z tohto počtu mali byť asi tri stovky a do nultého ročníka nastupuje 15 žiakov, presné čísla však získa odbor školstva až po 15. septembri. Najviac žiakov navštevuje ZŠ M. Rázusovej-Martákovej, je ich až 570. Školský rok sa začína aj pre deti v materských školách, do ktorých nastúpilo 979 škôlkarov, z nich bolo novoprijatých 279.
  V mikulášskych školách cez prázdniny nezaháľali. V Základnej škole Janka Kráľa vyregulovali vykurovaciu sústavu a pribudlo nové technologické zariadenie do školskej kuchyne. Po nových podlahách na chodbách v ZŠ Miloša Janošku budú chodiť žiaci druhého stupňa. Pri Základnej škole s materskou školou Demänovská ulica sa bude zasa ľahšie parkovať, radnica tam počas prázdnin budovala nové parkovisko. Riaditeľka tejto školy prišla na začiatok školského roka s novinkou, pre prváčikov chce zaviesť uniformy, aby sa tak na škole zotreli sociálne rozdiely medzi žiakmi. Ostatné ročníky by mali uniformy dobrovoľné. (Uniformu dnes mali na sebe na ukážku pre rodičov dvaja prváčikovia - na fotke s primátorom Jánom Blcháčom). 
  Viaceré školy v meste ponúkajú špecializované zameranie. ZŠ s MŠ Demänovská ulica je zameraná na rozšírené vyučovanie angličtiny, ZŠ s MŠ Okoličianska má triedy s futbalovou prípravou, ZŠ Miloša Janošku sa zameriava na matematiku a prírodovedné predmety. ZŠ  M. Rázusovej-Martákovej má triedy so športovou prípravou na ľadový hokej a zameraním na angličtinu. V ZŠ Nábrežie Dr. Aurela Stodolu sú triedy pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.
   

  Krok späť naspäť