Liptovský Mikuláš
 • Polsky
 • English
 • Slovensky
 • Liptovský Mikuláš - erb mesta
  Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

  Oznamy

  Vážení občania,
  v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní.  Typ správy:

  POZOR: Informácia o zmenách v doprave pred poliklinikou

  07.06.2018
  Na pokyn okresného dopravného inšpektorátu zrealizuje Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja zmenu organizácie dopravy a značenia na ceste II/584. Zmena sa týka úseku od kruhového objazdu pred Jánošíkom po križovatku s Komenského. V priestore zrušia priechod pre chodcov pred hlavným vchodom do starej polikliniky, ktorý je nebezpečný a už sa tam stala smrteľná nehoda chodca. Navyše je tento priechod duplicitný, pretože len 50 m od neho sú bezpečné priechody pre chodcov v rámci kruhovej križovatky. Ďalšou zmenou je zjednoznačnenie radenia vozidiel do jazdných pruhov a umiestnenie značiek prikázaný smer jazdy od výjazdu z parkoviska pri hlavnom vchode do polikliniky a z Jilemnického. Dopravný inšpektorát chce týmto počinom predísť početným kolíznym situáciám, ktoré v priestore vznikali. Taktiež vodorovným značením sprehľadnia križovatku II/584 a Komenského. Práce budú realizované na náklady správy ciest do konca júna, mesto osadí zábradlia na západnej strane zrušeného priechodu pre chodcov. (Situačný výkres v prílohe)

  Krok späť naspäť

  Oznamy

  Typ správy:

  POZOR: Informácia o zmenách v doprave pred poliklinikou

  07.06.2018
  Na pokyn okresného dopravného inšpektorátu zrealizuje Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja zmenu organizácie dopravy a značenia na ceste II/584. Zmena sa týka úseku od kruhového objazdu pred Jánošíkom po križovatku s Komenského. V priestore zrušia priechod pre chodcov pred hlavným vchodom do starej polikliniky, ktorý je nebezpečný a už sa tam stala smrteľná nehoda chodca. Navyše je tento priechod duplicitný, pretože len 50 m od neho sú bezpečné priechody pre chodcov v rámci kruhovej križovatky. Ďalšou zmenou je zjednoznačnenie radenia vozidiel do jazdných pruhov a umiestnenie značiek prikázaný smer jazdy od výjazdu z parkoviska pri hlavnom vchode do polikliniky a z Jilemnického. Dopravný inšpektorát chce týmto počinom predísť početným kolíznym situáciám, ktoré v priestore vznikali. Taktiež vodorovným značením sprehľadnia križovatku II/584 a Komenského. Práce budú realizované na náklady správy ciest do konca júna, mesto osadí zábradlia na západnej strane zrušeného priechodu pre chodcov. (Situačný výkres v prílohe)

  Krok späť naspäť