Liptovský Mikuláš
 • Polsky
 • English
 • Slovensky
 • Liptovský Mikuláš - erb mesta
  Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

  Oznamy

  Vážení občania,
  v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní.  Typ správy:

  Oznam

  28.03.2018
  Mesto Liptovský Mikuláš, oddelenie životného prostredia a poľnohospodárstva, na základe žiadosti Ondreja Dvorana zo dňa 27.03.2018 o súhlas na výrub drevín rastúcich na parc. č. KN-C 3317/100 v k.ú. Liptovský Mikuláš oznamuje, že v prípade záujmu zúčastniť sa konania podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť písomne alebo elektronicky potvrdenie byť účastníkom konania do 06.04.2018 na Mesto Liptovský Mikuláš, Štúrova ul. č. 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš - oddelenie ŽP a poľnohospodárstva, resp. na r.smitka@mikulas.sk . Predmetom žiadosti je výrub 3 ks smrekov, 2 ks jarabín, 1 ks lipy, 2 ks tují, 1 ks kosodreviny, 3 ks kríkov (4 m2) z dôvodu rekonštrukcie poškodených kanalizačných prípojok k bytovému domu.

  Krok späť naspäť

  Oznamy

  Typ správy:

  Oznam

  28.03.2018
  Mesto Liptovský Mikuláš, oddelenie životného prostredia a poľnohospodárstva, na základe žiadosti Ondreja Dvorana zo dňa 27.03.2018 o súhlas na výrub drevín rastúcich na parc. č. KN-C 3317/100 v k.ú. Liptovský Mikuláš oznamuje, že v prípade záujmu zúčastniť sa konania podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť písomne alebo elektronicky potvrdenie byť účastníkom konania do 06.04.2018 na Mesto Liptovský Mikuláš, Štúrova ul. č. 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš - oddelenie ŽP a poľnohospodárstva, resp. na r.smitka@mikulas.sk . Predmetom žiadosti je výrub 3 ks smrekov, 2 ks jarabín, 1 ks lipy, 2 ks tují, 1 ks kosodreviny, 3 ks kríkov (4 m2) z dôvodu rekonštrukcie poškodených kanalizačných prípojok k bytovému domu.

  Krok späť naspäť