Liptovský Mikuláš
 • Polsky
 • English
 • Slovensky
 • Liptovský Mikuláš - erb mesta
  Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

  Oznamy

  Vážení občania,
  v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní.  Typ správy:

  Mesto rozdáva nádoby na biologicky rozložiteľný odpad do rodinných domov

  26.03.2018
  Dnes začali pracovníci VPS roznášať nádoby na biologicky rozložiteľný odpad (BRO) v Bodiciach. Počas nasledujúcich týždňov sa nádoba na BRO ujde zadarmo do každého rodinného domu aj v ostatných častiach mesta.
  Peniaze na hnedé kontajnery získala radnica z eurofondov. Za 700 tisíc, ktoré dostalo mesto z Operačného programu Kvalita životného prostredia, nakúpia okrem nádob pre domácnosti aj techniku pre kompostáreň.
  Odpad zo záhrad vďaka tomu už nebudú musieť Mikulášania zhromažďovať do igelitových vriec, ako doteraz a aj manipulácia s ním bude efektívnejšia. Na zber lístia, trávy, konárov či ďalšieho biologicky rozložiteľného odpadu budú ľudia používať zberné nádoby hnedej farby označené štítkom bioodpad.
  Vývoz odpadu zo zberných nádob zabezpečia Verejnoprospešné služby podľa termínov stanovených na vývoz zeleného odpadu v Plánovacom kalendári na rok 2018. Po pridelení nádoby na bioodpad už nebude možné ukladať zelený odpad do vriec.
  Čo patrí medzi bioodpad?
  Do nádoby na bioodpad patrí slama, tráva, seno, burina, lístie, odrezky z konárov (max. rozmer 15 cm), zvyšky ovocia a zeleniny, kvety a iné rastliny. Do nádoby nepatria plasty, sklo, kovy, kamene, nebezpečný odpad, rôzne oleje a iné kvapaliny, zmesový odpad, stavebný odpad, textil, popol, uhlie, jednorazové plienky, uhynuté zvieratá, zvieracie exkrementy či zvyšky z domácností.
  Obyvatelia mesta budú môcť naďalej využívať možnosť odniesť biologický odpad na zberné dvory (Podtatranského, Okoličianska). Do úvahy tiež prichádza kalendárny zber bioodpadu na jar a v jeseni jeho uložením do veľkoobjemových kontajnerov, ktoré bývajú umiestnené na stanoviskách v termínoch uvedených v plánovacom kalendári.

  Krok späť naspäť

  Oznamy

  Typ správy:

  Mesto rozdáva nádoby na biologicky rozložiteľný odpad do rodinných domov

  26.03.2018
  Dnes začali pracovníci VPS roznášať nádoby na biologicky rozložiteľný odpad (BRO) v Bodiciach. Počas nasledujúcich týždňov sa nádoba na BRO ujde zadarmo do každého rodinného domu aj v ostatných častiach mesta.
  Peniaze na hnedé kontajnery získala radnica z eurofondov. Za 700 tisíc, ktoré dostalo mesto z Operačného programu Kvalita životného prostredia, nakúpia okrem nádob pre domácnosti aj techniku pre kompostáreň.
  Odpad zo záhrad vďaka tomu už nebudú musieť Mikulášania zhromažďovať do igelitových vriec, ako doteraz a aj manipulácia s ním bude efektívnejšia. Na zber lístia, trávy, konárov či ďalšieho biologicky rozložiteľného odpadu budú ľudia používať zberné nádoby hnedej farby označené štítkom bioodpad.
  Vývoz odpadu zo zberných nádob zabezpečia Verejnoprospešné služby podľa termínov stanovených na vývoz zeleného odpadu v Plánovacom kalendári na rok 2018. Po pridelení nádoby na bioodpad už nebude možné ukladať zelený odpad do vriec.
  Čo patrí medzi bioodpad?
  Do nádoby na bioodpad patrí slama, tráva, seno, burina, lístie, odrezky z konárov (max. rozmer 15 cm), zvyšky ovocia a zeleniny, kvety a iné rastliny. Do nádoby nepatria plasty, sklo, kovy, kamene, nebezpečný odpad, rôzne oleje a iné kvapaliny, zmesový odpad, stavebný odpad, textil, popol, uhlie, jednorazové plienky, uhynuté zvieratá, zvieracie exkrementy či zvyšky z domácností.
  Obyvatelia mesta budú môcť naďalej využívať možnosť odniesť biologický odpad na zberné dvory (Podtatranského, Okoličianska). Do úvahy tiež prichádza kalendárny zber bioodpadu na jar a v jeseni jeho uložením do veľkoobjemových kontajnerov, ktoré bývajú umiestnené na stanoviskách v termínoch uvedených v plánovacom kalendári.

  Krok späť naspäť