Liptovský Mikuláš
 • Polsky
 • English
 • Slovensky
 • Liptovský Mikuláš - erb mesta
  Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

  Oznamy

  Vážení občania,
  v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní.  Typ správy:

  Vyhlásenie Liptovskej vodárenskej spoločnosti, a. s., Liptovský Mikuláš

  11.01.2018
  Liptovská vodárenská spoločnosť, a. s., Liptovský Mikuláš aktuálne (aj vzhľadom na podnety z mestského úradu, ako aj obyvateľov mesta) rieši situáciu v súvislosti so zvýšeným zápachom v okolí okružnej križovatky pri hoteli Jánošík v Liptovskom Mikuláši. 
  Situáciu zamestnanci LVS, a. s., monitorujú už dlhší čas, aby zistili presnú príčinu, čo zápach môže spôsobovať. Je predpoklad, že môže ísť o zmenu charakteru výroby v niektorom z priemyselných podnikov na území mesta, čo sa odrazilo takýmto spôsobom. Nedá sa celkom vylúčiť ani prítomnosť mechanickej prekážky v niektorej zo stôk, pretože zamestnanci pri čistení už zaznamenali v stokách aj cudzí stavebný materiál, ktorý bol pravdepodobne stavebným odpadom. 
  Monitorovanie a hľadanie presnej príčiny nie je celkom jednoduché, pretože v oblasti sú tri mestské stoky nachádzajúce sa v trojmetrovej hĺbke a jedna priemyselná v hĺbke 4,5 metra.  Zamestnanci ich  začali za pomoci špeciálnej techniky – tlakovosacích vozidiel – skúmať, pričom do konca týždňa by mali túto činnosť dokončiť.
  Situáciu komplikuje aj skutočnosť, že kritický úsek, kde sa zaznamenáva zvýšený zápach,  je z dopravného hľadiska veľmi frekventovaný. Preto LVS, a. s., musí  práce realizovať tak, aby pri nich plynulosť premávky  na dôležitom mestskom dopravnom uzle boli obmedzené čo najmenej. 
  V nadchádzajúcich dňoch bude LVS, a. s., pokračovať v prečisťovaní kanalizácie a realizovať ďalšie prijaté technické opatrenia na riešenie situácie. Do konca týždňa zamestnanci osadia na najkritickejšom vytipovanom mieste, ktorým je šachta v chodníku na okružnej križovatke,  pachový filter. Zároveň obnovia aj pachotesnosť  kanalizačných poklopov na priemyselnej stoke.
  Situáciu sa LVS, a. s., snaží vyriešiť čo najskôr a ďakuje obyvateľom za pochopenie a trpezlivosť.      
   

  Krok späť naspäť

  Oznamy

  Typ správy:

  Vyhlásenie Liptovskej vodárenskej spoločnosti, a. s., Liptovský Mikuláš

  11.01.2018
  Liptovská vodárenská spoločnosť, a. s., Liptovský Mikuláš aktuálne (aj vzhľadom na podnety z mestského úradu, ako aj obyvateľov mesta) rieši situáciu v súvislosti so zvýšeným zápachom v okolí okružnej križovatky pri hoteli Jánošík v Liptovskom Mikuláši. 
  Situáciu zamestnanci LVS, a. s., monitorujú už dlhší čas, aby zistili presnú príčinu, čo zápach môže spôsobovať. Je predpoklad, že môže ísť o zmenu charakteru výroby v niektorom z priemyselných podnikov na území mesta, čo sa odrazilo takýmto spôsobom. Nedá sa celkom vylúčiť ani prítomnosť mechanickej prekážky v niektorej zo stôk, pretože zamestnanci pri čistení už zaznamenali v stokách aj cudzí stavebný materiál, ktorý bol pravdepodobne stavebným odpadom. 
  Monitorovanie a hľadanie presnej príčiny nie je celkom jednoduché, pretože v oblasti sú tri mestské stoky nachádzajúce sa v trojmetrovej hĺbke a jedna priemyselná v hĺbke 4,5 metra.  Zamestnanci ich  začali za pomoci špeciálnej techniky – tlakovosacích vozidiel – skúmať, pričom do konca týždňa by mali túto činnosť dokončiť.
  Situáciu komplikuje aj skutočnosť, že kritický úsek, kde sa zaznamenáva zvýšený zápach,  je z dopravného hľadiska veľmi frekventovaný. Preto LVS, a. s., musí  práce realizovať tak, aby pri nich plynulosť premávky  na dôležitom mestskom dopravnom uzle boli obmedzené čo najmenej. 
  V nadchádzajúcich dňoch bude LVS, a. s., pokračovať v prečisťovaní kanalizácie a realizovať ďalšie prijaté technické opatrenia na riešenie situácie. Do konca týždňa zamestnanci osadia na najkritickejšom vytipovanom mieste, ktorým je šachta v chodníku na okružnej križovatke,  pachový filter. Zároveň obnovia aj pachotesnosť  kanalizačných poklopov na priemyselnej stoke.
  Situáciu sa LVS, a. s., snaží vyriešiť čo najskôr a ďakuje obyvateľom za pochopenie a trpezlivosť.      
   

  Krok späť naspäť