Liptovský Mikuláš
 • Polsky
 • English
 • Slovensky
 • Liptovský Mikuláš - erb mesta
  Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

  Oznamy

  Vážení občania,
  v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní.  Typ správy:

  Oznam

  27.11.2017
  Mesto Liptovský Mikuláš, oddelenie životného prostredia a poľnohospodárstva, na základe žiadosti Ing. Milana Vrbenského zo dňa 24.11.2017 o súhlas na výrub drevín rastúcich na parc. č. KN-C 776/3, 776/42 v k.ú. Okoličné oznamuje, že v prípade záujmu zúčastniť sa konania podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť písomne alebo elektronicky potvrdenie byť účastníkom konania do 04.12.2017 na Mesto Liptovský Mikuláš, Štúrova ul. č. 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš - oddelenie ŽP a poľnohospodárstva, resp. na r.smitka@mikulas.sk . Predmetom žiadosti je výrub 6 ks jedlí, 2 ks borovíc a 1 ks smreku z dôvodov ich rastú v blízkosti bytového domu a tienenia denného svitu do tejto budovy.

  Krok späť naspäť

  Oznamy

  Typ správy:

  Oznam

  27.11.2017
  Mesto Liptovský Mikuláš, oddelenie životného prostredia a poľnohospodárstva, na základe žiadosti Ing. Milana Vrbenského zo dňa 24.11.2017 o súhlas na výrub drevín rastúcich na parc. č. KN-C 776/3, 776/42 v k.ú. Okoličné oznamuje, že v prípade záujmu zúčastniť sa konania podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť písomne alebo elektronicky potvrdenie byť účastníkom konania do 04.12.2017 na Mesto Liptovský Mikuláš, Štúrova ul. č. 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš - oddelenie ŽP a poľnohospodárstva, resp. na r.smitka@mikulas.sk . Predmetom žiadosti je výrub 6 ks jedlí, 2 ks borovíc a 1 ks smreku z dôvodov ich rastú v blízkosti bytového domu a tienenia denného svitu do tejto budovy.

  Krok späť naspäť