Liptovský Mikuláš
 • Polsky
 • English
 • Slovensky
 • Liptovský Mikuláš - erb mesta
  Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

  Oznamy

  Vážení občania,
  v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní.  Typ správy:

  Na Sviatok Všetkých svätých je pripravené mesto, cintoríny aj mestskí policajti

  23.10.2017
  Pre návštevníkov cintorínov pripravilo mesto a Verejnoprospešné služby mesta Liptovský Mikuláš (VPS) potrebný servis a pred blížiacimi sa sviatočnými dňami Všetkých svätých a Pamiatky zosnulých aj predĺžené otváracie hodiny kancelárie Domu smútku na hlavnom Vrbickom cintoríne. „Počnúc dneškom realizujeme počas 43. a 44. týždňa zvýšenú frekvenciu vývozu komunálneho odpadu na všetkých cintorínoch, a to až trikrát za sedem dní. Zvýšime počet kontajnerov aj na cintoríne v Liptovskej Ondrašovej. Na najväčšom a centrálnom Vrbickom cintoríne budeme dokonca vyvážať odpad aj 1. novembra, podľa potreby sa budú naši zamestnanci obracať v tento deň aj na cintorínoch v ďalších mestských častiach,“ priblížil riaditeľ VPS Dušan Grešo. Na Vrbickom cintoríne sú umiestnené aj nádoby na plasty, kde by mali návštevníci cintorína hádzať sviečky a umelé vence. Na hlavnom cintoríne je až 11 kontajnerov na komunálny odpad. Pred sviatkami zintenzívnili zamestnanci VPS aj úpravu hrabaním lístia a kosením trávy pomedzi hroby. Spoločnosť VPS sa stará o 13 pohrebísk a dva cintoríny, kde sa už nepochováva.

  ***Vence zakúpia návštevníci priamo na cintoríne***
  Zabezpečený je nie len vzhľad a úprava cintorína, pripravené sú aj služby - návštevníci hlavného cintorína si budú môcť aj tento rok v prípade potreby zakúpiť vence či sviečky priamo na cintoríne. „Keďže tieto sviatky sú každoročne spojené s náporom návštevníkov, pripravili sme veľkú ponuku kvetov, kytíc či smútočných vencov, sviečok a iných predmetov, ktorými vzdávame úctu zosnulým. Tieto artikle si ľudia môžu kúpiť v kancelárii Domu smútku na cintoríne vo Vrbici od zajtrajšieho dňa v predĺžených otváracích hodinách od 7:30 do 19:00 hod.,“ informovala Ivana Danková zo správy cintorínov mesta.
   
  ***Bez poplatku či zmluvy môžete prísť k zrušenému hrobu***
  V rámci predĺžených otváracích hodín kancelárie Domu smútku na Vrbickom cintoríne sa môžu ľudia informovať aj o zaplatení poplatkov za hrobové miesta. „Boli by sme radi, keby návštevu cintorína spojili aj s informovaním sa o tom, či majú uhradené tieto poplatky a podpísané nájomné zmluvy k hrobovým miestam, aby sa predišlo nepríjemnostiam. Často zrušenie hrobového miesta ľudia zisťujú práve na Dušičky a prísť zapáliť sviečku blízkemu na zrušené hrobové miesto nie je pekná skúsenosť, chceme tomu predísť, preto naozaj prosíme ľudí, aby našu kanceláriu neobišli,“ apeluje Ivana Danková. V informačných vitrínach pri vstupe do Vrbického cintorína je umiestnený orientačný plán pohrebiska a abecedný zoznam pochovaných zosnulých. Do 1. novembra budú ešte zoznam aktualizovať o ďalšie mená.
   
  ***Mestská polícia dohliadne na dopravu aj zlodejov***
  Ani príslušníci miestnej mestskej polície sa počas sviatkov nezastavia. V nastávajúcich dňoch zabezpečia riadenie dopravy a hliadky budú vo zvýšenej miere dozerať na bezpečnosť a dianie na jednotlivých cintorínoch. „Budeme predchádzať krádežiam osobných vecí, vlámačkám do osobných áut, krádežiam vecí z hrobov. Chystáme sa tiež upozorňovať návštevníkov cintorínov, aby venovali zvýšenú pozornosť osobným veciam a aby v autách nenechávali cennosti, vyzývame ich k tomu aj touto cestou,“ povedal náčelník mestskej polície Marián Jančuška.

  Krok späť naspäť

  Oznamy

  Typ správy:

  Na Sviatok Všetkých svätých je pripravené mesto, cintoríny aj mestskí policajti

  23.10.2017
  Pre návštevníkov cintorínov pripravilo mesto a Verejnoprospešné služby mesta Liptovský Mikuláš (VPS) potrebný servis a pred blížiacimi sa sviatočnými dňami Všetkých svätých a Pamiatky zosnulých aj predĺžené otváracie hodiny kancelárie Domu smútku na hlavnom Vrbickom cintoríne. „Počnúc dneškom realizujeme počas 43. a 44. týždňa zvýšenú frekvenciu vývozu komunálneho odpadu na všetkých cintorínoch, a to až trikrát za sedem dní. Zvýšime počet kontajnerov aj na cintoríne v Liptovskej Ondrašovej. Na najväčšom a centrálnom Vrbickom cintoríne budeme dokonca vyvážať odpad aj 1. novembra, podľa potreby sa budú naši zamestnanci obracať v tento deň aj na cintorínoch v ďalších mestských častiach,“ priblížil riaditeľ VPS Dušan Grešo. Na Vrbickom cintoríne sú umiestnené aj nádoby na plasty, kde by mali návštevníci cintorína hádzať sviečky a umelé vence. Na hlavnom cintoríne je až 11 kontajnerov na komunálny odpad. Pred sviatkami zintenzívnili zamestnanci VPS aj úpravu hrabaním lístia a kosením trávy pomedzi hroby. Spoločnosť VPS sa stará o 13 pohrebísk a dva cintoríny, kde sa už nepochováva.

  ***Vence zakúpia návštevníci priamo na cintoríne***
  Zabezpečený je nie len vzhľad a úprava cintorína, pripravené sú aj služby - návštevníci hlavného cintorína si budú môcť aj tento rok v prípade potreby zakúpiť vence či sviečky priamo na cintoríne. „Keďže tieto sviatky sú každoročne spojené s náporom návštevníkov, pripravili sme veľkú ponuku kvetov, kytíc či smútočných vencov, sviečok a iných predmetov, ktorými vzdávame úctu zosnulým. Tieto artikle si ľudia môžu kúpiť v kancelárii Domu smútku na cintoríne vo Vrbici od zajtrajšieho dňa v predĺžených otváracích hodinách od 7:30 do 19:00 hod.,“ informovala Ivana Danková zo správy cintorínov mesta.
   
  ***Bez poplatku či zmluvy môžete prísť k zrušenému hrobu***
  V rámci predĺžených otváracích hodín kancelárie Domu smútku na Vrbickom cintoríne sa môžu ľudia informovať aj o zaplatení poplatkov za hrobové miesta. „Boli by sme radi, keby návštevu cintorína spojili aj s informovaním sa o tom, či majú uhradené tieto poplatky a podpísané nájomné zmluvy k hrobovým miestam, aby sa predišlo nepríjemnostiam. Často zrušenie hrobového miesta ľudia zisťujú práve na Dušičky a prísť zapáliť sviečku blízkemu na zrušené hrobové miesto nie je pekná skúsenosť, chceme tomu predísť, preto naozaj prosíme ľudí, aby našu kanceláriu neobišli,“ apeluje Ivana Danková. V informačných vitrínach pri vstupe do Vrbického cintorína je umiestnený orientačný plán pohrebiska a abecedný zoznam pochovaných zosnulých. Do 1. novembra budú ešte zoznam aktualizovať o ďalšie mená.
   
  ***Mestská polícia dohliadne na dopravu aj zlodejov***
  Ani príslušníci miestnej mestskej polície sa počas sviatkov nezastavia. V nastávajúcich dňoch zabezpečia riadenie dopravy a hliadky budú vo zvýšenej miere dozerať na bezpečnosť a dianie na jednotlivých cintorínoch. „Budeme predchádzať krádežiam osobných vecí, vlámačkám do osobných áut, krádežiam vecí z hrobov. Chystáme sa tiež upozorňovať návštevníkov cintorínov, aby venovali zvýšenú pozornosť osobným veciam a aby v autách nenechávali cennosti, vyzývame ich k tomu aj touto cestou,“ povedal náčelník mestskej polície Marián Jančuška.

  Krok späť naspäť