Liptovský Mikuláš
 • Polsky
 • English
 • Slovensky
 • Liptovský Mikuláš - erb mesta
  Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

  Oznamy

  Vážení občania,
  v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní.



  Typ správy:

  Oznam

  23.10.2017
  Mesto Liptovský Mikuláš, oddelenie životného prostredia a poľnohospodárstva, na základe žiadosti Ing. Petra Kováča zo dňa 20.10.2017 o súhlas na výrub drevín rastúcich na parc. č. KN-E 1072, KN-E 1073/1, KN-E 1073/2 v k.ú. Liptovská Ondrašová oznamuje, že v prípade záujmu zúčastniť sa konania podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť písomne alebo elektronicky potvrdenie byť účastníkom konania do 30.10.2017 na MsÚ Liptovský Mikuláš - oddelenie ŽP a poľnohospodárstva, alebo elektronicky na r.smitka@mikulas.sk . Predmetom žiadosti je výrub 6 ks briez, 9 ks smrekov, 1 ks borovice, 1 ks jedle z dôvodov zanášania odvodňovacieho kanála ihličím, lístím, tienenia záhrady a z dôvodu plánovanej výsadby ovocných stromov na parcele č. KN-E 1072.

  Krok späť naspäť

  Oznamy

  Typ správy:

  Oznam

  23.10.2017
  Mesto Liptovský Mikuláš, oddelenie životného prostredia a poľnohospodárstva, na základe žiadosti Ing. Petra Kováča zo dňa 20.10.2017 o súhlas na výrub drevín rastúcich na parc. č. KN-E 1072, KN-E 1073/1, KN-E 1073/2 v k.ú. Liptovská Ondrašová oznamuje, že v prípade záujmu zúčastniť sa konania podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť písomne alebo elektronicky potvrdenie byť účastníkom konania do 30.10.2017 na MsÚ Liptovský Mikuláš - oddelenie ŽP a poľnohospodárstva, alebo elektronicky na r.smitka@mikulas.sk . Predmetom žiadosti je výrub 6 ks briez, 9 ks smrekov, 1 ks borovice, 1 ks jedle z dôvodov zanášania odvodňovacieho kanála ihličím, lístím, tienenia záhrady a z dôvodu plánovanej výsadby ovocných stromov na parcele č. KN-E 1072.

  Krok späť naspäť