Liptovský Mikuláš
 • Polsky
 • English
 • Slovensky
 • Liptovský Mikuláš - erb mesta
  Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

  Oznamy

  Vážení občania,
  v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní.  Typ správy:

  Dostali sme 120 tisíc na občiansku poriadkovú službu

  26.09.2017
  Prevencia kriminality, zmiernenie sociálneho vylúčenia Rómov, zníženie patologických javov, podpora sociálneho zabezpečenia. Tieto ciele naplní miestna občianska poriadková služba, na ktorú mesto získalo z eurofondov 120-tisíc eur. 
  „Fungovať bude 36 mesiacov v podobnom duchu, ako Rómske občianske hliadky v roku 2015. V poriadkovej službe by mali byť prítomní zástupcovia rómskej komunity. Očakávame tak zlepšenie rizikového správania v okolí, v ktorom budú preventívne pôsobiť, ale aj ochranu vlastníckych práv, a dodržiavanie pravidiel občianskeho spolunažívania,“ priblížil štátny tajomník ministerstva vnútra a viceprimátor Liptovského Mikuláša Rudolf Urbanovič. V praxi budú v miestach, kde sa zdržiavajú Rómovia, pôsobiť vždy dvaja označení príslušníci hliadky v čase od 7:00 do 22:00 h.
   

  Krok späť naspäť

  Oznamy

  Typ správy:

  Dostali sme 120 tisíc na občiansku poriadkovú službu

  26.09.2017
  Prevencia kriminality, zmiernenie sociálneho vylúčenia Rómov, zníženie patologických javov, podpora sociálneho zabezpečenia. Tieto ciele naplní miestna občianska poriadková služba, na ktorú mesto získalo z eurofondov 120-tisíc eur. 
  „Fungovať bude 36 mesiacov v podobnom duchu, ako Rómske občianske hliadky v roku 2015. V poriadkovej službe by mali byť prítomní zástupcovia rómskej komunity. Očakávame tak zlepšenie rizikového správania v okolí, v ktorom budú preventívne pôsobiť, ale aj ochranu vlastníckych práv, a dodržiavanie pravidiel občianskeho spolunažívania,“ priblížil štátny tajomník ministerstva vnútra a viceprimátor Liptovského Mikuláša Rudolf Urbanovič. V praxi budú v miestach, kde sa zdržiavajú Rómovia, pôsobiť vždy dvaja označení príslušníci hliadky v čase od 7:00 do 22:00 h.
   

  Krok späť naspäť