Liptovský Mikuláš
  • Polsky
  • English
  • Slovensky
  • Liptovský Mikuláš - erb mesta
    Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

    Oznamy

    Vážení občania,
    v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní.    Typ správy:

    Oznam

    28.08.2017
    Mesto Liptovský Mikuláš, oddelenie životného prostredia a poľnohospodárstva, na základe žiadosti Margity Fašánkovej zo dňa 14.08.2017 o súhlas na výrub dreviny rastúcej na parc. č. KN-E 12015/19 v k.ú. Liptovský Mikuláš oznamuje, že v prípade záujmu zúčastniť sa konania podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť písomne alebo elektronicky potvrdenie byť účastníkom konania do 06.09.2017 na MsÚ Liptovský Mikuláš - oddelenie ŽP a poľnohospodárstva, alebo elektronicky na r.smitka@mikulas.sk . Predmetom žiadosti je výrub 1 ks vysokého smreka z dôvodu obáv z vyvrátenia a z dôvodu narušenia statiky garáže na susednom pozemku.

    Krok späť naspäť

    Oznamy

    Typ správy:

    Oznam

    28.08.2017
    Mesto Liptovský Mikuláš, oddelenie životného prostredia a poľnohospodárstva, na základe žiadosti Margity Fašánkovej zo dňa 14.08.2017 o súhlas na výrub dreviny rastúcej na parc. č. KN-E 12015/19 v k.ú. Liptovský Mikuláš oznamuje, že v prípade záujmu zúčastniť sa konania podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť písomne alebo elektronicky potvrdenie byť účastníkom konania do 06.09.2017 na MsÚ Liptovský Mikuláš - oddelenie ŽP a poľnohospodárstva, alebo elektronicky na r.smitka@mikulas.sk . Predmetom žiadosti je výrub 1 ks vysokého smreka z dôvodu obáv z vyvrátenia a z dôvodu narušenia statiky garáže na susednom pozemku.

    Krok späť naspäť