Liptovský Mikuláš
 • Polsky
 • English
 • Slovensky
 • Liptovský Mikuláš - erb mesta
  Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

  Oznamy

  Vážení občania,
  v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní.  Typ správy:

  Liptov a Vysoké Tatry smerujú na vzdialenejšie trhy spoločne

  14.07.2017
  Oblastné organizácie cestovného ruchu Región Liptov a Región Vysoké Tatry budú koordinovať svoje aktivity pri spolupráci so zahraničnými trhmi. Vznikla spoločná destinačná obchodná centrála, ktorej primárnym cieľom je vytvorenie atraktívneho destinačného produktu oboch regiónov. V jednote je sila, povedali si Liptáci a Tatranci a vstupujú do spolupráce, od ktorej očakávajú, že vytvoria atraktívnu ponuku pre vzdialenejšie trhy. Obe oblastné organizácie už dlhší časť spolupracovali napríklad pri získavaní nových leteckých spojení do Popradu a súvisiacich marketingových aktivitách. Doteraz však neexistoval žiadny štatút spolupráce. Uvedomili si, že spoločným postupom dokážu lepšie osloviť nové trhy a pripraviť im ponuky, ktoré budú konkurencieschopné voči širokej škále možností, ktoré súčasná doba cudzincom, ktorí cestujú ponúka. Výsledkom spoločných rokovaní je vznik cestovnej kancelárie, ktorá bude spĺňať úlohu destinačnej obchodnej centrály. Oblastné organizácie cestovného ruchu plnia predovšetkým úlohu marketingovú, prirodzene preto vznikla potreba posunúť tieto aktivity na vyššiu úroveň a zastrešiť ich aktivitami obchodnými.  „Doteraz sme sa orientovali najmä na trhy tradičné. Tými sú pre nás Česko, Poľsko, Maďarsko a domáce Slovensko. Naďalej budú pre nás spomenuté trhy prioritné a ťažiskové, ale chceme efektívnejšie oslovovať aj trhy vzdialenejšie a to si už vyžaduje komplexný produkt a koordinovaný postup. Pri hľadaní nových trhov potrebujeme naše regióny  spojiť, využiť ich potenciál naplno a pripraviť čo najkvalitnejšiu ponuku," ozrejmil predseda predstavenstva Oblastnej organizácie cestovného ruchu Región Vysoké Tatry Michal Sýkora.Ide najmä o Veľkú Britániu, rusky a nemecky hovoriace krajiny, Škandináviu či Izrael. Perspektívne možno aj o Čínu a iné ázijské krajiny, ktorých obyvatelia Slovensko síce navštevujú, ale viac menej len prechádzajú a na niekoľko hodín počas pobytu navštívia hlavné mesto Bratislavu, čím nie je dostatočne využitý potenciál našej krajiny a našich služieb.
  „Prvoradým poslaním je preto vytvoriť zrozumiteľné informačné a produktové portfólio pre potenciálnych zahraničných partnerov. Chceme sa profilovať ako spoľahlivý, profesionálny partner, poskytujúci komplexné služby tak, aby sme nastolili všestranne výhodné podmienky na stabilnú, dlhodobú spoluprácu s víziou každoročne udržateľného rastu," povedal predseda predstavenstva Oblastnej organizácie cestovného ruchu Region Liptov Ján Blcháč. Nástrojom spoločného postupu je aj využitie existujúceho know how všetkých komerčných subjektov v regiónoch. To si vyžaduje v prvom kole pochopenie očakávaní a možností jednotlivých subjektov a následne proaktívnou a ústretovou komunikáciou aj zvýšenie ich zainteresovanosti na spoločnom cieli. Tým je vybudovanie medzinárodne rozpoznateľnej, konkurencieschopnej a bezpečnej destinácie cestovného ruchu. Obe oblastné organizácie si od toho sľubujú napríklad predĺženie zimnej a letnej sezóny, pritiahnutie dopytu v mimosezónnych mesiacoch a predĺženie priemernej dĺžky pobytu v oboch regiónoch. „Plánujeme ponúknuť príležitosť pre všetky ubytovacie zariadenia a subjekty poskytujúce služby cestovného ruchu v regiónoch Vysokých Tatier a Liptova, ktoré majú kvalitnú ponuku a chuť spolupracovať,“ zdôraznila riaditeľka Oblastnej organizácie cestovného ruchu Region Liptov Darina Bartková.
  Najvyššia forma konkurencie je spolupráca. Oblastné organizácie to pochopili a aj vznikom cestovnej kancelárie sa pokúsia vytvoriť atraktívny destinačný produkt regiónov Vysoké Tatry a Liptov. 
   

  Krok späť naspäť

  Oznamy

  Typ správy:

  Liptov a Vysoké Tatry smerujú na vzdialenejšie trhy spoločne

  14.07.2017
  Oblastné organizácie cestovného ruchu Región Liptov a Región Vysoké Tatry budú koordinovať svoje aktivity pri spolupráci so zahraničnými trhmi. Vznikla spoločná destinačná obchodná centrála, ktorej primárnym cieľom je vytvorenie atraktívneho destinačného produktu oboch regiónov. V jednote je sila, povedali si Liptáci a Tatranci a vstupujú do spolupráce, od ktorej očakávajú, že vytvoria atraktívnu ponuku pre vzdialenejšie trhy. Obe oblastné organizácie už dlhší časť spolupracovali napríklad pri získavaní nových leteckých spojení do Popradu a súvisiacich marketingových aktivitách. Doteraz však neexistoval žiadny štatút spolupráce. Uvedomili si, že spoločným postupom dokážu lepšie osloviť nové trhy a pripraviť im ponuky, ktoré budú konkurencieschopné voči širokej škále možností, ktoré súčasná doba cudzincom, ktorí cestujú ponúka. Výsledkom spoločných rokovaní je vznik cestovnej kancelárie, ktorá bude spĺňať úlohu destinačnej obchodnej centrály. Oblastné organizácie cestovného ruchu plnia predovšetkým úlohu marketingovú, prirodzene preto vznikla potreba posunúť tieto aktivity na vyššiu úroveň a zastrešiť ich aktivitami obchodnými.  „Doteraz sme sa orientovali najmä na trhy tradičné. Tými sú pre nás Česko, Poľsko, Maďarsko a domáce Slovensko. Naďalej budú pre nás spomenuté trhy prioritné a ťažiskové, ale chceme efektívnejšie oslovovať aj trhy vzdialenejšie a to si už vyžaduje komplexný produkt a koordinovaný postup. Pri hľadaní nových trhov potrebujeme naše regióny  spojiť, využiť ich potenciál naplno a pripraviť čo najkvalitnejšiu ponuku," ozrejmil predseda predstavenstva Oblastnej organizácie cestovného ruchu Región Vysoké Tatry Michal Sýkora.Ide najmä o Veľkú Britániu, rusky a nemecky hovoriace krajiny, Škandináviu či Izrael. Perspektívne možno aj o Čínu a iné ázijské krajiny, ktorých obyvatelia Slovensko síce navštevujú, ale viac menej len prechádzajú a na niekoľko hodín počas pobytu navštívia hlavné mesto Bratislavu, čím nie je dostatočne využitý potenciál našej krajiny a našich služieb.
  „Prvoradým poslaním je preto vytvoriť zrozumiteľné informačné a produktové portfólio pre potenciálnych zahraničných partnerov. Chceme sa profilovať ako spoľahlivý, profesionálny partner, poskytujúci komplexné služby tak, aby sme nastolili všestranne výhodné podmienky na stabilnú, dlhodobú spoluprácu s víziou každoročne udržateľného rastu," povedal predseda predstavenstva Oblastnej organizácie cestovného ruchu Region Liptov Ján Blcháč. Nástrojom spoločného postupu je aj využitie existujúceho know how všetkých komerčných subjektov v regiónoch. To si vyžaduje v prvom kole pochopenie očakávaní a možností jednotlivých subjektov a následne proaktívnou a ústretovou komunikáciou aj zvýšenie ich zainteresovanosti na spoločnom cieli. Tým je vybudovanie medzinárodne rozpoznateľnej, konkurencieschopnej a bezpečnej destinácie cestovného ruchu. Obe oblastné organizácie si od toho sľubujú napríklad predĺženie zimnej a letnej sezóny, pritiahnutie dopytu v mimosezónnych mesiacoch a predĺženie priemernej dĺžky pobytu v oboch regiónoch. „Plánujeme ponúknuť príležitosť pre všetky ubytovacie zariadenia a subjekty poskytujúce služby cestovného ruchu v regiónoch Vysokých Tatier a Liptova, ktoré majú kvalitnú ponuku a chuť spolupracovať,“ zdôraznila riaditeľka Oblastnej organizácie cestovného ruchu Region Liptov Darina Bartková.
  Najvyššia forma konkurencie je spolupráca. Oblastné organizácie to pochopili a aj vznikom cestovnej kancelárie sa pokúsia vytvoriť atraktívny destinačný produkt regiónov Vysoké Tatry a Liptov. 
   

  Krok späť naspäť