Liptovský Mikuláš
 • Polsky
 • English
 • Slovensky
 • Liptovský Mikuláš - erb mesta
  Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

  Oznamy

  Vážení občania,
  v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní.  Typ správy:

  Informačné centrum mesta Liptovský Mikuláš otvára nové prevádzkové priestory pre návštevníkov

  31.01.2017
  Informačné centrum mesta Liptovský Mikuláš (ICM) sídli v nových, moderných a reprezentačných priestoroch. Prináležia organizácii, ktorá patrí medzi vlajkové lode v tejto oblasti v rámci Slovenska, uviedol pri príležitosti slávnostného otvorenia priestorov primátor L. Mikuláša Ján Blcháč. Na otvorení sa zúčastnil štátny tajomník ministerstva dopravy Peter Ďurček, štátny tajomník ministerstva vnútra Rudolf Urbanovič a predstavitelia z radov odbornej verejnosti. 
  Mesto Liptovský Mikuláš po takmer 25 rokoch presťahovalo svoje Informačné centrum do zrekonštruovaných priestorov Obchodného centra Central na Námestí mieru 1 (bývalý Dom služieb). Nemení sa tým jeho adresa, presťahovalo sa po rekonštrukcii v rámci budovy. „Naše mesto aj región má poprednú pozíciu v oblasti cestovného ruchu na Slovensku a obrovský potenciál pre ďalší rozvoj v tejto oblasti. Preto samospráva podporuje rozvoj turizmu v mnohých oblastiach. Jednou z nich je aj prevádzkovanie mestskej príspevkovej organizácie Informačné centrum,“ konštatoval šéf radnice. 
  Nové priestory spĺňajú najvyššie požiadavky stanovené Profesijným (technickým) štandardom pre činnosť  turistických informačných centier, ktoré vydala Asociácia informačných centier Slovenska (AICES). Informačné centrum mesta Liptovský Mikuláš je zakladajúcim členom a dlhoročným lídrom AICES. „Pred tromi rokmi si mikulášske centrum za svoj prínos pre rozvoj Sektora TIC vyslúžilo najvyššie ocenenie Asociácie informačných centier Slovenska,“ podotkla Ivona Fraňová, prezidentka AICES. Veľký význam v činnosti ICM zohráva spolupráca aj s ďalšími miestnymi, regionálnymi a celoslovenskými partnermi. „Informačné centrum je výkladnou skriňou mesta a regiónu Liptov. Zvyšovať kvalitu bez moderného informačného centra, ktoré bude v centre mesta s ľahkou dostupnosťou, sa nedá. Nové informačné centrum je významným krokom vpred v skvalitňovaní poskytovaných  služieb pre návštevníkov mesta a Liptova,“ pripomenula Darina Bartková, riaditeľka Oblastnej organizácie cestovného ruchu Región Liptov.
   
  Charakteristika Informačného centra mesta Liptovský Mikuláš
  Informačné centrum, ktoré zabezpečuje aj marketingovú a komunikačnú stratégiu mesta v rámci turizmu, ponúka vlastné produkty a komerčné doplnkové služby. „Dôraz však kladieme na ich neustály rozvoj a zvyšovanie kvality. Medzi našich klientov patria domáci a zahraniční návštevníci, ale aj miestni obyvatelia a podnikatelia. U nás získajú kompletný prehľad o turistických atraktivitách a produktoch nielen v meste, ale aj regióne Liptova a informácie o podnikateľskej sfére a službách na území mesta,“ uviedla riaditeľka Jana Piatková.
  Centrum ponúka informačný servis nielen priamo vo svojom sídle, ale aj prostredníctvom webových stránok mesta, mobilnej turistickej aplikácie, sociálnych sietí, newslettrov, kalendára podujatí, výstav a propagačných materiálov, ktorých vydáva a distribuuje ročne 65-tisíc kusov. 
  Súčasťou ponuky sú aj vlastné produkty organizácie, a to tematické prehliadkové trasy mestom, ktoré hovoria o najväčších atraktivitách historického centra, Jánošíkovských tradíciách, mikulášskych umelcoch, židovskej kultúre či o tom, aké prvenstvá mesto dosiahlo v oblasti turizmu. „Ponúkame aj audiosprievodcu v najstaršej stavebnej pamiatke mesta - Kostole sv. Mikuláša, zabezpečujeme sprievodcovské služby v meste a regióne, s partnermi sa podieľame na tvorbe ucelených produktov mesta. Poslednou novinkou sú večerné stredy v historickom centre zamerané na zábavu a poznanie. V spolupráci s mestom každoročne organizujeme odborné konferencie, ktorých cieľom je stanovenie stratégie, upevnenie spolupráce s partnermi a vzdelávanie subjektov cestovného ruchu,“ priblížila.
  Komfort pre návštevníkov dopĺňajú aj komerčné služby centra, ako je  predaj máp, suvenírov, bedekrov, zmenáreň, sprostredkovanie ubytovania, predaj vstupeniek na podujatia, štátnych rybárskych lístkov, inzertné služby či poistenie záchrany v horách. 
   

  Krok späť naspäť

  Oznamy

  Typ správy:

  Informačné centrum mesta Liptovský Mikuláš otvára nové prevádzkové priestory pre návštevníkov

  31.01.2017
  Informačné centrum mesta Liptovský Mikuláš (ICM) sídli v nových, moderných a reprezentačných priestoroch. Prináležia organizácii, ktorá patrí medzi vlajkové lode v tejto oblasti v rámci Slovenska, uviedol pri príležitosti slávnostného otvorenia priestorov primátor L. Mikuláša Ján Blcháč. Na otvorení sa zúčastnil štátny tajomník ministerstva dopravy Peter Ďurček, štátny tajomník ministerstva vnútra Rudolf Urbanovič a predstavitelia z radov odbornej verejnosti. 
  Mesto Liptovský Mikuláš po takmer 25 rokoch presťahovalo svoje Informačné centrum do zrekonštruovaných priestorov Obchodného centra Central na Námestí mieru 1 (bývalý Dom služieb). Nemení sa tým jeho adresa, presťahovalo sa po rekonštrukcii v rámci budovy. „Naše mesto aj región má poprednú pozíciu v oblasti cestovného ruchu na Slovensku a obrovský potenciál pre ďalší rozvoj v tejto oblasti. Preto samospráva podporuje rozvoj turizmu v mnohých oblastiach. Jednou z nich je aj prevádzkovanie mestskej príspevkovej organizácie Informačné centrum,“ konštatoval šéf radnice. 
  Nové priestory spĺňajú najvyššie požiadavky stanovené Profesijným (technickým) štandardom pre činnosť  turistických informačných centier, ktoré vydala Asociácia informačných centier Slovenska (AICES). Informačné centrum mesta Liptovský Mikuláš je zakladajúcim členom a dlhoročným lídrom AICES. „Pred tromi rokmi si mikulášske centrum za svoj prínos pre rozvoj Sektora TIC vyslúžilo najvyššie ocenenie Asociácie informačných centier Slovenska,“ podotkla Ivona Fraňová, prezidentka AICES. Veľký význam v činnosti ICM zohráva spolupráca aj s ďalšími miestnymi, regionálnymi a celoslovenskými partnermi. „Informačné centrum je výkladnou skriňou mesta a regiónu Liptov. Zvyšovať kvalitu bez moderného informačného centra, ktoré bude v centre mesta s ľahkou dostupnosťou, sa nedá. Nové informačné centrum je významným krokom vpred v skvalitňovaní poskytovaných  služieb pre návštevníkov mesta a Liptova,“ pripomenula Darina Bartková, riaditeľka Oblastnej organizácie cestovného ruchu Región Liptov.
   
  Charakteristika Informačného centra mesta Liptovský Mikuláš
  Informačné centrum, ktoré zabezpečuje aj marketingovú a komunikačnú stratégiu mesta v rámci turizmu, ponúka vlastné produkty a komerčné doplnkové služby. „Dôraz však kladieme na ich neustály rozvoj a zvyšovanie kvality. Medzi našich klientov patria domáci a zahraniční návštevníci, ale aj miestni obyvatelia a podnikatelia. U nás získajú kompletný prehľad o turistických atraktivitách a produktoch nielen v meste, ale aj regióne Liptova a informácie o podnikateľskej sfére a službách na území mesta,“ uviedla riaditeľka Jana Piatková.
  Centrum ponúka informačný servis nielen priamo vo svojom sídle, ale aj prostredníctvom webových stránok mesta, mobilnej turistickej aplikácie, sociálnych sietí, newslettrov, kalendára podujatí, výstav a propagačných materiálov, ktorých vydáva a distribuuje ročne 65-tisíc kusov. 
  Súčasťou ponuky sú aj vlastné produkty organizácie, a to tematické prehliadkové trasy mestom, ktoré hovoria o najväčších atraktivitách historického centra, Jánošíkovských tradíciách, mikulášskych umelcoch, židovskej kultúre či o tom, aké prvenstvá mesto dosiahlo v oblasti turizmu. „Ponúkame aj audiosprievodcu v najstaršej stavebnej pamiatke mesta - Kostole sv. Mikuláša, zabezpečujeme sprievodcovské služby v meste a regióne, s partnermi sa podieľame na tvorbe ucelených produktov mesta. Poslednou novinkou sú večerné stredy v historickom centre zamerané na zábavu a poznanie. V spolupráci s mestom každoročne organizujeme odborné konferencie, ktorých cieľom je stanovenie stratégie, upevnenie spolupráce s partnermi a vzdelávanie subjektov cestovného ruchu,“ priblížila.
  Komfort pre návštevníkov dopĺňajú aj komerčné služby centra, ako je  predaj máp, suvenírov, bedekrov, zmenáreň, sprostredkovanie ubytovania, predaj vstupeniek na podujatia, štátnych rybárskych lístkov, inzertné služby či poistenie záchrany v horách. 
   

  Krok späť naspäť