Liptovský Mikuláš
 • Polsky
 • English
 • Slovensky
 • Liptovský Mikuláš - erb mesta
  Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

  Oznamy

  Vážení občania,
  v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní.  Typ správy:

  Systémová práca s rómskou menšinou pomôže aj majorite

  19.01.2017
  Podľa Petra Jendrála z Úradu splnomocnenca vlády pre rómske komunity je potrebné, aby mesto s rómskym etnikom pracovalo a zaoberalo sa touto problematikou. Ak nebudete s rómskou minoritou pracovať, musí si uvedomiť aj majorita, že to nebude mať ľahšie, povedal. "Ak sa budú hľadať riešenia pre túto menšinu vo vašom meste, odbremení sa tým aj majorita. Vaše mesto má veľký potenciál v tom, aby ste sa posunuli v tejto sfére, vidno pokrok v riešení otázok rómskej menšiny v každej oblasti či už z hľadiska pracovníčok komunitného centra, dobrých nápadov od vašich ľudí z oddelenia daní a poplatkov. Ak spojíme sily, vieme pomôcť aj Rómom a tým uľahčiť život aj majorite." Jendrál podporil a ocenil aktivity, ktoré vyvíja súčasné vedenie mesta vzhľadom na rómsku problematiku, čoho cieľom je zlepšiť tak aj podmienky ostatných Mikulášanov. V rokoch 2008-2009 spracovali zamestnanci z mestského úradu komplexnú stratégiu riešenia rómskej problematiky, následne vznikol dokument lokálna stratégia komplexného prístupu. Podľa týchto dokumentov mesto s Rómami aj pracovalo. S podporou z externých zdrojov sa znížila kriminalita v osade Hlboké vďaka rómskym občianskym hliadkam, v tomto roku zasa mesto pasovalo mladých ochrancov poriadku z komunity, ktorí dohliadajú na verejný poriadok obyvateľov v Hlbokom. Vďaka ich aktivite sa znížil aj počet výjazdov hasičov k horiacim kontajnerom. Za prácu s deťmi z rómskej komunity získalo mesto v minulom roku aj ocenenie Oskar bez bariér. Zamestnanci z oddelenia daní a poplatkov navrhli riešenie nedoplatkov za odpad možnosťou odpracovať si dlhy. Formou dobrovoľníckej práce by chcelo mesto znížiť aj nedoplatky na nájomnom. Aktuálne rieši miestna radnica situáciu s bytovými jednotkami na Priemyselnej ulici.

  Krok späť naspäť

  Oznamy

  Typ správy:

  Systémová práca s rómskou menšinou pomôže aj majorite

  19.01.2017
  Podľa Petra Jendrála z Úradu splnomocnenca vlády pre rómske komunity je potrebné, aby mesto s rómskym etnikom pracovalo a zaoberalo sa touto problematikou. Ak nebudete s rómskou minoritou pracovať, musí si uvedomiť aj majorita, že to nebude mať ľahšie, povedal. "Ak sa budú hľadať riešenia pre túto menšinu vo vašom meste, odbremení sa tým aj majorita. Vaše mesto má veľký potenciál v tom, aby ste sa posunuli v tejto sfére, vidno pokrok v riešení otázok rómskej menšiny v každej oblasti či už z hľadiska pracovníčok komunitného centra, dobrých nápadov od vašich ľudí z oddelenia daní a poplatkov. Ak spojíme sily, vieme pomôcť aj Rómom a tým uľahčiť život aj majorite." Jendrál podporil a ocenil aktivity, ktoré vyvíja súčasné vedenie mesta vzhľadom na rómsku problematiku, čoho cieľom je zlepšiť tak aj podmienky ostatných Mikulášanov. V rokoch 2008-2009 spracovali zamestnanci z mestského úradu komplexnú stratégiu riešenia rómskej problematiky, následne vznikol dokument lokálna stratégia komplexného prístupu. Podľa týchto dokumentov mesto s Rómami aj pracovalo. S podporou z externých zdrojov sa znížila kriminalita v osade Hlboké vďaka rómskym občianskym hliadkam, v tomto roku zasa mesto pasovalo mladých ochrancov poriadku z komunity, ktorí dohliadajú na verejný poriadok obyvateľov v Hlbokom. Vďaka ich aktivite sa znížil aj počet výjazdov hasičov k horiacim kontajnerom. Za prácu s deťmi z rómskej komunity získalo mesto v minulom roku aj ocenenie Oskar bez bariér. Zamestnanci z oddelenia daní a poplatkov navrhli riešenie nedoplatkov za odpad možnosťou odpracovať si dlhy. Formou dobrovoľníckej práce by chcelo mesto znížiť aj nedoplatky na nájomnom. Aktuálne rieši miestna radnica situáciu s bytovými jednotkami na Priemyselnej ulici.

  Krok späť naspäť