Liptovský Mikuláš
 • Polsky
 • English
 • Slovensky
 • Liptovský Mikuláš - erb mesta
  Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

  Oznamy

  Vážení občania,
  v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní.  Typ správy:

  Oznam

  17.01.2017
  Mesto Liptovský Mikuláš, oddelenie životného prostredia a poľnohospodárstva, na základe žiadosti správcu verejnej zelene – Verejnoprospešných služieb Liptovský Mikuláš zo dňa 13.01.2017 o súhlas na výrub drevín rastúcich na pozemkoch vo vlastníctve mesta Liptovský Mikuláš oznamuje oznamuje, že v prípade záujmu zúčastniť sa konania podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť písomne alebo elektronicky potvrdenie byť účastníkom konania do 24.01.2017 na MsÚ Liptovský Mikuláš - oddelenie ŽP a poľnohospodárstva, alebo elektronicky na r.smitka@mikulas.sk . Predmetom žiadosti je výrub 130 ks drevín (102 ks tuja západná – stĺpová forma, 10 ks smrek pichľavý, 4 ks tis obyčajný, 3 ks smrek obyčajný, 3 ks topoľ čierny, 3 ks borovica lesná, 2 ks čremcha obyčajná, 1 ks javor mliečny, 1 ks vŕba babylonská, 1 ks jarabina vtáčia) v rámci prebierky, hustého zápoja, zdravie a majetok ohrozujúcich, vyschnutých, alebo inak poškodených drevín a stromov rastúcich v tesnej blízkosti elektrických vedení, prípadne stromov určených na výrub v zmysle dokumentu starostlivosti o dreviny.

  Krok späť naspäť

  Oznamy

  Typ správy:

  Oznam

  17.01.2017
  Mesto Liptovský Mikuláš, oddelenie životného prostredia a poľnohospodárstva, na základe žiadosti správcu verejnej zelene – Verejnoprospešných služieb Liptovský Mikuláš zo dňa 13.01.2017 o súhlas na výrub drevín rastúcich na pozemkoch vo vlastníctve mesta Liptovský Mikuláš oznamuje oznamuje, že v prípade záujmu zúčastniť sa konania podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť písomne alebo elektronicky potvrdenie byť účastníkom konania do 24.01.2017 na MsÚ Liptovský Mikuláš - oddelenie ŽP a poľnohospodárstva, alebo elektronicky na r.smitka@mikulas.sk . Predmetom žiadosti je výrub 130 ks drevín (102 ks tuja západná – stĺpová forma, 10 ks smrek pichľavý, 4 ks tis obyčajný, 3 ks smrek obyčajný, 3 ks topoľ čierny, 3 ks borovica lesná, 2 ks čremcha obyčajná, 1 ks javor mliečny, 1 ks vŕba babylonská, 1 ks jarabina vtáčia) v rámci prebierky, hustého zápoja, zdravie a majetok ohrozujúcich, vyschnutých, alebo inak poškodených drevín a stromov rastúcich v tesnej blízkosti elektrických vedení, prípadne stromov určených na výrub v zmysle dokumentu starostlivosti o dreviny.

  Krok späť naspäť