Liptovský Mikuláš
 • Polsky
 • English
 • Slovensky
 • Liptovský Mikuláš - erb mesta
  Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

  Oznamy

  Vážení občania,
  v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní.  Typ správy:

  Získali sme ďalšie financie na zvýšenie bezpečnosti v meste

  05.01.2017
  Mesto Liptovský Mikuláš bolo opäť úspešné v získavaní finančných prostriedkov z externých zdrojov. Na základe výzvy ministerstva vnútra na poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu na financovanie projektov v oblasti prevencie kriminality v meste schválili dotáciu v celkovej výške 50-tisíc eur. Peniaze sú určené na modernizáciu a rozšírenie existujúceho kamerového systému. Projektom sa doplní 15 existujúcich otočných kamier osadených na území mesta o ďalších šesť kusov s optickým prenosom signálu priamo na centrálny dispečing mestskej polície. „Novo získané kamery budú inštalované vo vybraných rizikových častiach mesta. Monitorovaná bude Lipová na Podbrezinách, Základná škola Okoličianska, Alexyho, Nábrežie 4. apríla v blízkosti Belopotockého ulice, križovatka a chodník pred Hypernovou a okolie nemocnice v Palúdzke. Súčasťou projektu bude aj výmena dvoch starých nevyhovujúcich kamier na Bellovej, Obchodnom dome Prior a skvalitnenie dátového úložiska,“ priblížila projekt Jana Kormaníková z mikulášskej radnice. Projekt pomôže eliminovať páchanie protiprávnych konaní v monitorovaných miestach, čo zároveň umožní šetriť náklady na sústavný priamy fyzický výkon príslušníkov mestskej polície a poslúži na získavanie relevantných dôkazových materiálov. „Rozšírenie a modernizácia jestvujúceho monitorovacieho kamerového systému  zabezpečí neustále zlepšovanie bezpečnostnej situácie na území mesta a lepšiu kontrolu nad dodržiavaním verejného poriadku. Projekt bude zrealizovaný počas roku 2017,“ dodal primátor Ján Blcháč. 
   

  Krok späť naspäť

  Oznamy

  Typ správy:

  Získali sme ďalšie financie na zvýšenie bezpečnosti v meste

  05.01.2017
  Mesto Liptovský Mikuláš bolo opäť úspešné v získavaní finančných prostriedkov z externých zdrojov. Na základe výzvy ministerstva vnútra na poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu na financovanie projektov v oblasti prevencie kriminality v meste schválili dotáciu v celkovej výške 50-tisíc eur. Peniaze sú určené na modernizáciu a rozšírenie existujúceho kamerového systému. Projektom sa doplní 15 existujúcich otočných kamier osadených na území mesta o ďalších šesť kusov s optickým prenosom signálu priamo na centrálny dispečing mestskej polície. „Novo získané kamery budú inštalované vo vybraných rizikových častiach mesta. Monitorovaná bude Lipová na Podbrezinách, Základná škola Okoličianska, Alexyho, Nábrežie 4. apríla v blízkosti Belopotockého ulice, križovatka a chodník pred Hypernovou a okolie nemocnice v Palúdzke. Súčasťou projektu bude aj výmena dvoch starých nevyhovujúcich kamier na Bellovej, Obchodnom dome Prior a skvalitnenie dátového úložiska,“ priblížila projekt Jana Kormaníková z mikulášskej radnice. Projekt pomôže eliminovať páchanie protiprávnych konaní v monitorovaných miestach, čo zároveň umožní šetriť náklady na sústavný priamy fyzický výkon príslušníkov mestskej polície a poslúži na získavanie relevantných dôkazových materiálov. „Rozšírenie a modernizácia jestvujúceho monitorovacieho kamerového systému  zabezpečí neustále zlepšovanie bezpečnostnej situácie na území mesta a lepšiu kontrolu nad dodržiavaním verejného poriadku. Projekt bude zrealizovaný počas roku 2017,“ dodal primátor Ján Blcháč. 
   

  Krok späť naspäť