Liptovský Mikuláš
 • Polsky
 • English
 • Slovensky
 • Liptovský Mikuláš - erb mesta
  Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

  Oznamy

  Vážení občania,
  v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní.  Typ správy:

  Cesta k výstavbe cyklopešej trasy do L. Ondrašovej je oficiálne potvrdená

  28.11.2016
  Oficiálne sa začala II. etapa Vlajkového projektu Historicko - kultúrno - prírodná cesta okolo Tatier. Slovenskí a poľskí partneri projektu a medzi nimi aj mesto Liptovský Mikuláš podpísali minulý týždeň partnerskú zmluvu s Európskym zoskupením územnej spolupráce TATRY. Vďaka nej vzniknú na Slovensku ďalšie úseky Cesty okolo Tatier v Liptovskom Mikuláši, Trstenej a úsek Hniezdne – Stará Ľubovňa. V našom meste vznikne cyklopeší chodník, ktorý bude viesť od kruhovej križovatky pri hoteli Jánošík po hrádzi Váhu do Liptovskej Ondrašovej. Dlhý bude 1,4 kilometra. Realizačné práce by sa po ukončení verejného obstarávania na zhotoviteľa mali začať v druhom kvartáli 2017.
  Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V – A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020.

  Krok späť naspäť

  Oznamy

  Typ správy:

  Cesta k výstavbe cyklopešej trasy do L. Ondrašovej je oficiálne potvrdená

  28.11.2016
  Oficiálne sa začala II. etapa Vlajkového projektu Historicko - kultúrno - prírodná cesta okolo Tatier. Slovenskí a poľskí partneri projektu a medzi nimi aj mesto Liptovský Mikuláš podpísali minulý týždeň partnerskú zmluvu s Európskym zoskupením územnej spolupráce TATRY. Vďaka nej vzniknú na Slovensku ďalšie úseky Cesty okolo Tatier v Liptovskom Mikuláši, Trstenej a úsek Hniezdne – Stará Ľubovňa. V našom meste vznikne cyklopeší chodník, ktorý bude viesť od kruhovej križovatky pri hoteli Jánošík po hrádzi Váhu do Liptovskej Ondrašovej. Dlhý bude 1,4 kilometra. Realizačné práce by sa po ukončení verejného obstarávania na zhotoviteľa mali začať v druhom kvartáli 2017.
  Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V – A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020.

  Krok späť naspäť