Liptovský Mikuláš
 • Polsky
 • English
 • Slovensky
 • Liptovský Mikuláš - erb mesta
  Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

  Oznamy

  Vážení občania,
  v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní.  Typ správy:

  Ďalší úspech pri získavaní externých zdrojov: Dostali sme peniaze na zber biologického odpadu

  23.11.2016
  Mikulášska radnica knihuje ďalší úspech pri získavaní externých zdrojov. „Na projekt zber a zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu pre kompostáreň v Okoličnom sme získali nenávratné finančné prostriedky vo výške 718-tisíc eur,“ uviedol primátor Liptovského Mikuláša Ján Blcháč. 
  Za peniaze obstará radnica prostredníctvom Verejnoprospešných služieb traktor a dva návesy s hmotnosťou 14 ton. Taktiež kúpia drvič biologicky rozložiteľného odpadu za traktor, hákový naťahovač kontajnerov. Nebudú chýbať kontajnery s objemami 20 a 35 metrov kubických. Za peniaze sa zakúpia aj tri tisícky nádob na bioodpad pre potreby obyvateľov, každá s objemom 240 litrov a zberové vozidlo s rotačným lisovaním.
  Túto techniku využijeme aj pre zber zeleného odpadu od rodinných domov a bytoviek. Zakúpené vozidlá a kontajnery sa budú používať na manipuláciu s odpadom na zbernom dvore a v kompostárni v Okoličnom. Mesto k získanej sume doloží 38-tisíc eur. 
   

  Krok späť naspäť

  Oznamy

  Typ správy:

  Ďalší úspech pri získavaní externých zdrojov: Dostali sme peniaze na zber biologického odpadu

  23.11.2016
  Mikulášska radnica knihuje ďalší úspech pri získavaní externých zdrojov. „Na projekt zber a zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu pre kompostáreň v Okoličnom sme získali nenávratné finančné prostriedky vo výške 718-tisíc eur,“ uviedol primátor Liptovského Mikuláša Ján Blcháč. 
  Za peniaze obstará radnica prostredníctvom Verejnoprospešných služieb traktor a dva návesy s hmotnosťou 14 ton. Taktiež kúpia drvič biologicky rozložiteľného odpadu za traktor, hákový naťahovač kontajnerov. Nebudú chýbať kontajnery s objemami 20 a 35 metrov kubických. Za peniaze sa zakúpia aj tri tisícky nádob na bioodpad pre potreby obyvateľov, každá s objemom 240 litrov a zberové vozidlo s rotačným lisovaním.
  Túto techniku využijeme aj pre zber zeleného odpadu od rodinných domov a bytoviek. Zakúpené vozidlá a kontajnery sa budú používať na manipuláciu s odpadom na zbernom dvore a v kompostárni v Okoličnom. Mesto k získanej sume doloží 38-tisíc eur. 
   

  Krok späť naspäť