Liptovský Mikuláš
 • Polsky
 • English
 • Slovensky
 • Liptovský Mikuláš - erb mesta
  Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

  Oznamy

  Vážení občania,
  v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní.  Typ správy:

  Externé právne služby mesto využíva efektívne

  09.08.2016
  Radšej budeme využívať transparentne zaplatené externé právne služby, ktorých výsledok bude pozitívny na hospodárenie mesta, ako keď právne dokumenty vypracujú partneri, s ktorými mesto vstupuje do obchodných vzťahov, ako to bolo v minulosti. V takýchto prípadoch niekedy môže dôjsť k ukrajovaniu z majetku mesta Liptovský Mikuláš, skonštatoval primátor Liptovského Mikuláša na včerajšom zasadnutí mestského zastupiteľstva. Poslancom počas neho predložila prednostka radnice Marta Gutraiová odbornú analýzu právnych služieb mesta a externých služieb za roky 2011-2016. Radnica týmto dokumentom reagovala na nepravdivé a zavádzajúce informácie o predražených právnych službách, ktoré prezentovala skupina miestnych poslancov ústami Vincenta Kultana. 
   
  Najzásadnejšie a relevantné číslo z dokumentu, ktorý monitoruje externé právne služby pre mesto, predstavuje sumu 50-tisíc eur. To sú peniaze, ktoré radnica za rok a pol vynaložila na právne služby. Niektorí opoziční poslanci však považujú vynakladanie mestských prostriedkov na takéto účely za neefektívne. Primátor Liptovského Mikuláša Ján Blcháč zásadne nesúhlasí s podozreniami poslancov, ktorí šíria dezinformácie o financiách minutých na externé právne služby. „Napríklad v súvislosti s rekonštrukciou budovy mestského úradu nám vyčítajú, že sme použili poradenstvo na vypracovanie žiadosti o eurofondy a verejné obstarávanie, čo podľa nich bolo zbytočné. Ja hovorím, chvála, že sme externú právnu službu na vypracovanie týchto dokumentov využili, lebo všetko dopadlo dobre, žiadosť o financie bola schválená a získali sme dva milióny, obstarávanie dopadlo dobre, budova sa rekonštruuje a mesto príde k  dvojmiliónovému majetku. Okrem toho tento projekt ušetrí v rámci energetickej efektívnosti až cez sto tisíc eur ročne. Tak sa pýtam, ako efektívnejšie možno vynakladať mestské prostriedky, ako takto?“ Poukázal na to, že mesto využívalo podobné služby aj v rokoch 2011 až 2014, v čase, keď nebol primátorom. "Ale z týchto právnych služieb mesto nemá nič. Využívalo ich na podávanie trestných oznámení na neznámeho páchateľa, ktoré neviedli k ničomu, platilo právne služby na verejné osvetlenie proti istej spoločnosti, ktorých výsledkom tiež nič nebolo či právne služby za šesť tisíc na vypracovanie zmluvy o interkomunálnej spolupráci v oblasti odpadového hospodárstva, ktoré tiež nemali pozitívny výsledok,“ vysvetlil a zopakoval, že je lepšie objednať si riadnu, transparentnú a priznanú externú právnu službu, ako robiť majetkové posuny, ktoré sú v neprospech mesta. S názorom štatutára mesta sa stotožnila aj prednostka mestského úradu Marta Gutraiová. „Mení a rozširuje sa legislatíva, rastú nároky na špecializáciu. Okrem toho sa mesto dostáva do vzťahov a situácií, kedy musí vystupovať aj v súdnych sporoch. Máme vlastné právne oddelenie, ktoré spravuje rozsiahlu majetkovo-právnu agendu mesta a jeho organizácií. Avšak  lepšie, keď si mesto zaplatí právnu službu, lebo nevyužívanie externých právnikov produkuje v ostatných rokoch výhody pre protistrany mesta,“ podotkla. 
   
  Analýzu právnych služieb zobrali poslanci na vedomie a odporučili primátorovi, aby v závažných právnych problematikách využíval garantované externé právne služby. Zoznam právnych služieb, ktoré sú objednávané transparentne a s pozitívnym výsledkom pre mesto Liptovský Mikuláš, nájdete na stránke mesta medzi dokumentami mestského zastupiteľstva Analýza právnych služieb mesta a externých služieb za roky 2011 – 2016.

   

  Krok späť naspäť

  Oznamy

  Typ správy:

  Externé právne služby mesto využíva efektívne

  09.08.2016
  Radšej budeme využívať transparentne zaplatené externé právne služby, ktorých výsledok bude pozitívny na hospodárenie mesta, ako keď právne dokumenty vypracujú partneri, s ktorými mesto vstupuje do obchodných vzťahov, ako to bolo v minulosti. V takýchto prípadoch niekedy môže dôjsť k ukrajovaniu z majetku mesta Liptovský Mikuláš, skonštatoval primátor Liptovského Mikuláša na včerajšom zasadnutí mestského zastupiteľstva. Poslancom počas neho predložila prednostka radnice Marta Gutraiová odbornú analýzu právnych služieb mesta a externých služieb za roky 2011-2016. Radnica týmto dokumentom reagovala na nepravdivé a zavádzajúce informácie o predražených právnych službách, ktoré prezentovala skupina miestnych poslancov ústami Vincenta Kultana. 
   
  Najzásadnejšie a relevantné číslo z dokumentu, ktorý monitoruje externé právne služby pre mesto, predstavuje sumu 50-tisíc eur. To sú peniaze, ktoré radnica za rok a pol vynaložila na právne služby. Niektorí opoziční poslanci však považujú vynakladanie mestských prostriedkov na takéto účely za neefektívne. Primátor Liptovského Mikuláša Ján Blcháč zásadne nesúhlasí s podozreniami poslancov, ktorí šíria dezinformácie o financiách minutých na externé právne služby. „Napríklad v súvislosti s rekonštrukciou budovy mestského úradu nám vyčítajú, že sme použili poradenstvo na vypracovanie žiadosti o eurofondy a verejné obstarávanie, čo podľa nich bolo zbytočné. Ja hovorím, chvála, že sme externú právnu službu na vypracovanie týchto dokumentov využili, lebo všetko dopadlo dobre, žiadosť o financie bola schválená a získali sme dva milióny, obstarávanie dopadlo dobre, budova sa rekonštruuje a mesto príde k  dvojmiliónovému majetku. Okrem toho tento projekt ušetrí v rámci energetickej efektívnosti až cez sto tisíc eur ročne. Tak sa pýtam, ako efektívnejšie možno vynakladať mestské prostriedky, ako takto?“ Poukázal na to, že mesto využívalo podobné služby aj v rokoch 2011 až 2014, v čase, keď nebol primátorom. "Ale z týchto právnych služieb mesto nemá nič. Využívalo ich na podávanie trestných oznámení na neznámeho páchateľa, ktoré neviedli k ničomu, platilo právne služby na verejné osvetlenie proti istej spoločnosti, ktorých výsledkom tiež nič nebolo či právne služby za šesť tisíc na vypracovanie zmluvy o interkomunálnej spolupráci v oblasti odpadového hospodárstva, ktoré tiež nemali pozitívny výsledok,“ vysvetlil a zopakoval, že je lepšie objednať si riadnu, transparentnú a priznanú externú právnu službu, ako robiť majetkové posuny, ktoré sú v neprospech mesta. S názorom štatutára mesta sa stotožnila aj prednostka mestského úradu Marta Gutraiová. „Mení a rozširuje sa legislatíva, rastú nároky na špecializáciu. Okrem toho sa mesto dostáva do vzťahov a situácií, kedy musí vystupovať aj v súdnych sporoch. Máme vlastné právne oddelenie, ktoré spravuje rozsiahlu majetkovo-právnu agendu mesta a jeho organizácií. Avšak  lepšie, keď si mesto zaplatí právnu službu, lebo nevyužívanie externých právnikov produkuje v ostatných rokoch výhody pre protistrany mesta,“ podotkla. 
   
  Analýzu právnych služieb zobrali poslanci na vedomie a odporučili primátorovi, aby v závažných právnych problematikách využíval garantované externé právne služby. Zoznam právnych služieb, ktoré sú objednávané transparentne a s pozitívnym výsledkom pre mesto Liptovský Mikuláš, nájdete na stránke mesta medzi dokumentami mestského zastupiteľstva Analýza právnych služieb mesta a externých služieb za roky 2011 – 2016.

   

  Krok späť naspäť